The Tower of Babel

Věža Babelja

 1. I vsa zemja iměla jedin jezyk i podobne slova.
 2. Ale kogda ljudi prěměstili se iz vozhoda, oni našli ravninu v kraju Šinar i onde osadili se.
 3. I oni govorili jedin k drugomu: «Hodite, izdělajmo cegliny i dobro je palimo!» I cegliny služili jim kako kamenje, a smola služila jim kako cement.
 4. I oni govorili: «Hodite, budujmo grad i věžu, ktora bude dosegati až do neba, i izdělajmo sobě ime, da byhmo ne razsypali se po cěloj zemji.»
 5. Togda Bog sošel v dol, da by uviděl grad i věžu, ktore děti ljudij budovali.
 6. I Bog govoril: «Vidite! Jedin narod i jedin jezyk za vsih, a vidi, čto oni načeli dělati. I nyně, ničto ne bude jim nemožno, čto by oni ne htěli sdělati.
 7. Vidite! Sojdimo i razměšimo jim jezyk, da by oni ne razuměli se jedin drugogo.»
 8. I Bog razsypal jih po cěloj zemji, a oni prěstali budovati grad.
 9. Zato on nazyvaje se Babelj, zato že onde Bog razměšil jezyk cěloj zemje i odtud Bog razsypal jih po cěloj zemji.

Вежа Бабельа

 1. И всa земјa имелa једин језык и подобне словa.
 2. Aле когдa льуди преместили се из возходa, они нaшли рaвнину в крaју Шинaр и онде осaдили се.
 3. И они говорили једин к другому: «Ходите, изделaјмо цеглины и добро је пaлимо!» И цеглины служили јим кaко кaменье, a смолa служилa јим кaко цемент.
 4. И они говорили: «Ходите, будујмо грaд и вежу, кторa буде досегaти aж до небa, и изделaјмо собе име, дa быхмо не рaзсыпaли се по целој земји.»
 5. Тогдa Бог сошел в дол, дa бы увидел грaд и вежу, кторе дети льудиј будовaли.
 6. И Бог говорил: «Видите! Једин нaрод и једин језык зa всих, a види, что они нaчели делaти. И ныне, ничто не буде јим неможно, что бы они не хтели сделaти.
 7. Видите! Сојдимо и рaзмешимо јим језык, дa бы они не рaзумели се једин другого.»
 8. И Бог рaзсыпaл јих по целој земји, a они престaли будовaти грaд.
 9. Зaто он нaзывaје се Бaбель, зaто же онде Бог рaзмешил језык целој земје и одтуд Бог рaзсыпaл јих по целој земји.