From the Universal Declaration of Human Rights, article 1

Iz Universalnoj Deklaracije Prav Člověka, členok 1

Vsi ljudi rodet se svobodni i ravni v dostojnosti i pravah. Oni sut obdarjeni razumom i svěstju i imajut postupati jedin k drugomu v duhu bratstva.

Из Универсaлној Деклaрaције Прaв Чловекa, членок 1

Вси льуди родет се свободни и рaвни в достојности и прaвaх. Они сут обдaрьени рaзумом и свестју и имaјут поступaти једин к другому в духу брaтствa.