Online Slavic dictionaries

Slovjanske slovniki onlajn

This page displays a number of Slavic online dictionaries on one page in a frame. It is intended as a tool for finding the right word when a word is missing in the Interslavic dictionary. You have three possibilities:

 

Insert an English or Russian search term here:
Vpišite anglijsko ilo russko slovo sde:

 

Tuta strånica pokazuje råzne slovniki onlajn v ramkah. Ona jest prěznačena k tomu, že byste legše našli i izbrali slovo, ktorogo nemaje v medžuslovjanskom slovniku. Imajete tri možnosti:

List of online dictionaries