Transliteration of Interslavic (extended)

Transliteracija medžuslovjanskogo jezyka (razširjenje)
Транслитерација меджусловјанского језыка (разширьенје)

Insert your source text here:
Vpiši žrlovy tekst tu:
Впиши жрловы текст ту:
Choose:
Izberi:
Избери:
Result:
Rezultat:
Резултат:
 
Orthography:
Pravopis:
Правопис:

Flavorisation:
Flavorizacija:
Флаворизација:


Capitals:
Velike bukvy:
Велике буквы:

 
Áá Åå Çç Ćć Čč Ďď Đđ Éé Èè Ěě Ėė Ęę Íí Ìì Ĵĵ Ľľ Ŀŀ Ĺĺ
Ňň Òò Œœ Řř Ŕŕ Śś Šš Ŧŧ Ťť Ùù Ųų Ýý Ʒʒ Źź Žž
 

Notes: