KOLĘDARZ JOTRZANY

Eternal calendar

Widź stawiecz en kwału dzei siecianie sie noskiś!

Dzej:

Mieź:

On:     ps.: 1970
Par siępeł:
12 ocębrze 1967 o. → Jódzej


Dzej siecianie kwały jelegszyś jora (je, jerzy):