SYSTEM PERIODYCY ELEMIĘTÓR

Periodic table of elements

i A ij A iij B iv B v B vi B vij B viij B i B ij B iij A iv A v A vi A vij A viij A
1
1
H
Hydrożeń
2
He
Hel
2
3
Li
Lic
4
Be
Beryl
5
B
Bor
6
C
Karbuń
7
A
Azoc
8
O
Oksyżeń
9
F
Fluor
10
Ne
Neon
3
11
Na
Sódz
12
Mg
Magneż
13
Al
Alumiń
14
Si
Sylic
15
P
Fosfor
16
S
Słuwr
17
Cl
Chlor
18
Ar
Argon
4
19
K
Potaś
20
Ca
Kalc
21
Sc
Skandz
22
Ti
Tytań
23
Va
Wanadz
24
Ch
Chrom
25
Mn
Mangan
26
Fe
Fiór
27
Co
Kobalt
28
Ni
Nikiel
29
Cu
Kipr
30
Zn
Cynk
31
Ga
Gal
32
Ge
Germań
33
As
Arsenik
34
Se
Seleń
35
Br
Brom
36
Kr
Krypton
5
37
Rb
Rubidz
38
Sr
Stronc
39
Y
Itr
40
Zr
Cyrkoń
41
Nb
Niob
42
Mo
Molibden
43
Tc
Technec
44
Ru
Ruteń
45
Rh
Rodz
46
Pd
Palad
47
Ag
Jarżęć
48
Cd
Kadm
49
In
Indz
50
Sn
Cyna
51
Sb
Antymon
52
Te
Telur
53
I
Jódz
54
Xe
Ksenon
6
55
Cs
Ceż
56
Ba
Bar
57-71
*
72
Hf
Hafń
73
Ta
Tantal
74
W
Wolfram
75
Re
Reń
76
Os
Ozm
77
Ir
Irydz
78
Pt
Platyna
79
Au
Ur
80
Hg
Mrzekierz
81
Tl
Tal
82
Pb
Płąb
83
Bi
Bizmut
84
Vd
Wenedz
85
At
Astac
86
Rn
Radon
7
87
Fr
Franc
88
Ra
Radz
89-103
**
104
Kt
Kurczatow
105
Db
Dubń
106
Sg
Seaborg
107
Bh
Bohr
108
Hs
Has
109
Mt
Meitner
110
Ds
Darmsztat
111
Rg
Rentgeń
112
Uub
Ununbij
113
Uut
Ununtryj
114
Uuq
Ununkwadz
115
Uup
Ununpenc
116
Uuh
Ununhekś
117
Uus
Ununsepc
118
Uuo
Ununokc

* Lantanidzie
57
La
Lantan
58
Ce
Cer
59
Pr
Prazeodym
60
Nd
Neodym
61
Pm
Promec
62
Sm
Samar
63
Eu
Europ
64
Gd
Gadoliń
65
Tb
Terb
66
Dy
Dysproź
67
Ho
Holm
68
Er
Erb
69
Tm
Tul
70
Yb
Iterb
71
Cp
Kasjop
** Aktynidzie
89
Ak
Aktyń
90
Th
Tor
91
Pa
Protaktyń
92
Jn
Januar
93
Cm
Karmenc
94
Em
Ereb
95
Sx
Saksoń
96
Cm
Kiur
97
Cn
Karoloń
98
Bv
Bawar
99
Es
Einstein
100
Fm
Ferm
101
Md
Mendelew
102
No
Nobel
103
Lr
Lorenc


Legenda

Metała
      Metała alkalice
      Metała ciarar alkalicar
      Metała traziconale
      Lantanidzie
      Aktynidzie
      Metała jałtrze

Metałoidzie
      Metałoidzie

Niemetała
      Niemetała
      Halożena
      Gaza nuble

1
H
 Hydrożeń 
1 — Nębier atomicy
HSymbol chemicy elemiętu (*)
HydrożeńNumię elemiętu en wenedku


(*) Stat en kodziceni standartar (21,75 °Rø, 1000 hPa):
Aukropra fisie
Brkropra lekidzie
Hegaza
Uusjękóra nie deskoprzyty


Elemięta kursywie są elemięta, kwałór numna en mędu Ill Bethisad dzifrą sie dzie łór numien *jec*, ps. Vd „venedium” połok Po „polonium”, i.s.ł.