PORUŁA WENEDKA

Łyńdzej, 21 jąwarze 2008 o.


Presla, Wratislavia, Warsisłuwa – wyna czytać ku czętu numien

(Za „Porule Wenedczej”, gazecie pro mniortacie wenedczej en Ślęże Bohemczej)

Szy tuci czytacani nostru Rzenie jaję drzec porłar en świej lęgwie? Jewidzięć! Kój dąk tąt enjewtęciór nostrzej rzejenie, połok dziczer i skrzywier numię stolice Ślęże Walaniej siępilcze komód kród lew dzicze, udzu dziką i skrzywą „Presla”? Ćmię wcielzar jałtru numnie ka bohemku? Profesórz Żowan Mieliwłydy, wyn nostrór oćmór lęgwistór, rzepiota szew: „Tucie grędzie czytacie jaję świe warzacie numna en pędruzieśmiar lęgwar mędu”.

En lęgwie bohemczej nostra czytać opiała sie: Presla, en cutońku Breslau. En lęgwie łaciniej: WRATISLAVIA. Prokoju? En przymu milenie nostrzej erze zistawa sem rzypie Wiadrze czytać opiałata BUDORIGUM. En wenedku Bydrzydz. Przecizamięć jorą dwie czytacie: BUDORIGUM VETUS (WRATISLAVIA, Presla) i BUDORIGUM NOVA (Prik, Ripa, Rzypa). Prokoju dąk nie wzielcamy numnie „Bydrzydz” u „Bydrzydz Wiekły”? Wzielcamy łu, uta siegłamięć en poezje i en historie, komód Frączeży opiałą „Paryż” „Lutèce”, porłęć dzie ile czytacie en erze antycej. Prostokód en cięprze gwierze kętra dukat czeski czytać iwiała fy dzielata i rzejedziewkata par przęcze Vratislavu (en bohemku Ratirìt). Prołu Czeszy łu opiałą Vratislav i en bohemku Presla. Uta kędy przęcz Wars I rzekuprze Ślęża, fy rzebodzata probablemięć „Ursi silva” i dzie iwiału cięprze sie opiała en wenedku „Warsisłuwa”. Dzieczydamięć, je miel porłar korzecemięć en świej lęgwie!