SEJM RZEIPYBIEŁCZEJ DWAR KORUNAR

The Sejm of the Republic of the Two Crowns

The table below shows the composition of the Sejm after the general elections in 2001. Click here for its current composition.

Partia Kębra Rzejeni Kębra Wenedór Kębra Litwanór Senat Kębra Prowięczar Kuziel Rzeże En totału  
UD-DS Unień Demokratyca - Demokratų Sąjunga 39 34 7 - 8 - 88
BR Blok Rzejpybiełkany 23 27 - - 3 - 53
WWPS Wenedka Wyniewkata Partia Soczaliska 25 24 - - 2 - 51
DN Demokracja Noconała 22 23 - - 4 - 49
RNDO Rutenśka Nacionalno-Demokratyczna Organizacija 14 22 - - 5 - 41
WPP Wenedka Partia Popłarza 22 4 - - 3 - 29
Resp. Respublikonai 14 - 10 - 4 - 28
OLD Olęca Lewie Demokratycej 16 11 - - - - 27
VS Valstiečių Sąjunga 11 - 9 - 2 - 22
PKDRK Partia Komuniska Rzeipybiełczej Dwar Korunar 3 12 6 - - - 18
BNSP Blok Niutrały Sprotu Progrzeszenie 5 10 - - - - 15
Taut. Tautininkai 6 - 7 - 1 - 14
KRN Konfederaceń pro Rzeipybiełczej Niedziepiędzięciej 4 8 - - - - 12
LSDDP Lietuvos Socialdemokratų Darba Partija 4 - 7 - - - 11
LiD Liwartać i Demokracja 2 8 - - - - 10
DPWiL Demokratyca Partia Wenedzie i Litwanie 1 7 2 - - - 10
SVP Sassische Volksparty 5 2 - - 3 - 10
NG Nostra Galicja 5 4 - - - - 9
Unień Łoworze 1 7 - - - - 8
UChN Unień Chrzyszczano-Noconała 2 6 - - - - 8
LLDP Lietuvos Liberalų Demokratų Partija 2 - 5 - - - 7
SDPH Socijał-Demokratyczna Partija Hałyczyny 2 4 - - - - 6
ORWiL Orhanizacija Rusyniw u Wenezi j na Łytvi 1 3 - - 1 - 5
CS Centro Sąjunga - - 5 - - - 5
PROB Partia Rzejpybiełkana Omikór Bierze - 4 - - - - 4
FUN Front Ukrainśkych Nacionalistiw - 3 1 - - - 4
OC Olęca Centrała 1 3 - - - - 4
UKW Unień Konserwacistór Wenedkór - 3 - - - - 3
DKRS Dviejų Karunų Respublikos Socialdemokratija - - 3 - - - 3
LSLP Lietuvos Socialistų Liaudies Partija - - 3 - - - 3
LDJ Lietuvos Demokratų Judejimas - - 3 - - - 3
NDS Naujujų Demokratų Sąjunga - - 3 - - - 3
ZBRDK Zvjaz Belarusau Respubliki Dvach Karon - - 3 - - - 3
RWU Ruch Wołyńśkych Ukrainciw 1 - 2 - - - 3
LŽP Lietuvos Žaliujų Partija - - 2 - - - 2
Wierdzi Wierdzi - 2 - - - - 2
PChD Partia Chrzyszczano-Demokratyca - 2 - - - - 2
PKL Partia Konserwaciwo-Liberała - 2 - - - - 2
MPR Mumię Pro Rzeipybiełczej - 2 - - - - 2
WPG Wyniewkata Partia Grąwenedór 1 1 - - - - 2
FP Freyet Preymern 1 1 - - - - 2
SPB Soczotać Prusór Bałtycór 1 1 - - - - 2
WFN Wenedki Front Noconały - 1 - - - - 1
PN Partia Noconała - 1 - - - - 1
MDŚ Mumię Demokratycy Ślężanór - 1 - - - - 1
LKL Lietuvos Konservatorių Lyga - - 1 - - - 1
SLOB Słowjanśke Bratstwo - - 1 - - - 1
KDS Krikščionų Demokratų Sąjunga - - 1 - - - 1
nieolegaci nieolegaci (non-aligned) 9 - - 99 - 12 120
En totału 243 243 81 99 36 12 714