Mini-Porłacenice wenedcze pro wijatorzór

Wenedyk Mini-Phrasebook for travellers


Sięcięce źwiądź wcielzacieCommon phrases
Szyk. Yes.
Nę. No.
Kwiaru donu (donie). Please.
Par fowórz. Please.
Gratłu. Thank you.
Mółt gratłu. Thank you very much.
Nie ja po kód. You're welcome.
Sołyć. Hello.
Dzej bony. Good day.
Bona siora. Good evening.
Bonanoc. Good night.
Bieńwięty (bieńwięta)! Welcome!
Jo opiału sie ... My name is ...
Komód sie don (dona) opiała? What is your name?
Komód sie don (dona) ja? How are you?
Gratłu, mółt bień. Maż don (dona)? Thank you, very well. And you?
Mółt mi jukąd! Pleased to meet you!
O rzewidziąd. See you later.
Parkwiaru. I'm sorry.
Skuza. I'm sorry.
O sańtać! Cheers!
Nie koprzędu. I don't understand.
Szy porła don (dona) en ...
— brzytańku?
— cutońku?
— frączesku?
— kastylanu?
— litwanu?
— ruśku?
— skandynawu?
Do you speak ...
— Brithenig?
— German?
— French?
— Castillian?
— Lithuanian?
— Russian?
— Scandinavian?
Nie porłu en wenedku (trów bień). I don't speak Wenedyk (too well).
Nie szczyje. I don't know.
Ożyta! Help!
Kwiaru łu skrzywier. Can you write that down, please?
Kwiaru porłar lęciu. Speak slower, please.
Szy pocie mi don (dona) ożytar? Can you help me?
Szy pocie mi don (dona) dziczer ... ? Can you tell me ... ?
Wądź su? Where am I?
Przodszy sie. I am lost.
Dziewadź! Go away!
Szy posu kwierzer ... ? Can I have ... ?
Szy jec je ... ? Is there a ... here?
Wądź posu jęwnier ... ? Where can I find ... ?
Wądź je ...
— toaleta?
— prosieśma skleża?
— miej bagaż?
— informaceń turyska?
— ambasada?
Where is ...
— the bathroom?
— the nearest church?
— my luggage?
— the tourist center?
— the embassy?
Su czecy (czeca) / sardy (sarda) / myty (myta). I am blind / dear / dumb.
Ił moszkieł botszy miu kanie, donie pociestać. This man hit my dog, officer.
Jo su za ...
— Anglie.
— Frącje.
— Itale.
— Komyńtacie Skandynawczej.
— Litwanie.
— LMA.
— Rusje.
— Sąciej Cezarze Rumaniej.
I'm from ...
— England.
— France.
— Italy.
— the Scandinavian Realm.
— Lithuania.
— the NAL.
— Russia.
— the Holy Roman Empire.
Łu jora ideja miej fiemnie/miu szpuzu, prokód wnier jec o wakaceń! It was my wife's/husband's idea to come here for vacation!
Szy don (dona) pocie rzekomędar ...
— bona rzesturęca?
— jelkód bonu o mędkar?
— bony hotel?
— bonu miadku?
Could you recommend ...
— a good restaurant?
— something good to eat?
— a good hotel?
— a good doctor?
Ła czona jora dzielczuza. Kód łu jora? That was a lovely meal. What was it?
Kąt łu kosta? How much does that cost?
Kąt pagarzymy ...
— po czona?
— po kębra?
— po rzeje, kwale rąpszymy?
How much do we owe you...
— for the meal?
— for the room?
— for the things that we broke?
Kwiaru rzepiotar, kąt łu kosta? How much did you say it cost again?
Don (dona) jeka, wiortać? You are joking, aren't you?
Parkwiaru, nie wlewa donu (donie) jęzłutar. I am sorry, I didn't mean to insult you.
Nostrze obtydnie mółt sie dzifrą dzie wostrar. Our customs are very different from yours.
Ćmie, kód niłu nie szczyje dzie politycze łokalej. I don't know anything about local politics, I'm afraid.
Dziewie stawiecz jer. I have to go now.
Nostry pardycznik nie dziczewa nów, kód włyje sie (rewoluceń / gwiara / miastrzytydzień plice piedalej) en łu pazie. Our guide did not tell us that there was a (revolution / war /soccer [football] championship) going on in this country.
Gratłamy po ośpitaltać. Nostra wizyta jora nów mółt jukęda, uta stawiecz dźwiemy rur o dom, prostokód jądź owiemy mółt rzejar pędruzar o łowórz. Thank you for your hospitality. We enjoyed our visit very much, but now we must be going home because we have many important things to do there.
Surskrzywie, kwale okętrarzyszSigns you'll see
ENJĄD PRÓJWITY Forbidden entry
JEKWA O BIĄD Drinking water
JEKWA NIEBIEWABŁA Undrinkable water
JĘTRATA / ZJĄD Enter / Exit
KASIE Cashier
MOSZKLI / JEKUNIE Men / Women
NIE FYMAR No smoking
OCIĘCEŃ: MAŁY KAŃ! Beware of the dog!
OKUPATY Occupied
REZERWATY Reserved
RZEDZIEMU, O RZEDZIEMIĄD For rent
ŚLĘCA Silence
TOALECIE Restrooms
WIĘDU, O WIĘDZIĄD For sale
ZJĄD AWARINY Emergency Exit