[ English ]

Słownik wenedycko-polski

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż
(top)

A

abonamię, -tu (n) abonament
abonat (m) abonent
absoluty (adj) absolutny
absurd (n) absurd
administraceń (f) administracja
administraciwy (adj) administracyjny
adres (m) adres
afera (f) afera
afisz (n) afisz, plakat
afrykany (adj) afrykański
akademia (f) akademia
akademicy (adj) akademiczny
akcent (n) akcent
akordeon (m) akordeon
akrobat (m) akrobat
aktórz (m) aktor
aktrzyca (f) aktorka
aktualtać (f) aktualność
aktuały (adj) aktualny
akuratamięć (adv) dokładnie
akuraty (adj) dokładny
akwadukt (m) akwedukt
alarm (n) alarm
album (n) album
alergia (f) alergia
alergicy (adj) alergiczny, uczulony
alfabet (m) alfabet, abecadło
alkohol (m) alkohol
alkoholicy (adj) alkoholiczny
alkoholik (m) alkoholik
alt, -u (f) alt
alternaciwy (adj) alternatywny
alumiń (n) glin
ambasada (f) ambasada
ambasadórz (m) ambasador
ambiceń (f) ambicja
ambicuzy (adj) ambitny
ambulęca (f) ambulans, pogotowie
amen (intj) amen
amerykany (adj) amerykański
analiza (f) analiza
analizar (v, 1) analizować
anarchista (m) anarchista
angielki (adj) angielski
Anglia (f) Anglia
anonim (m) anonim
anonimy (adj) anonimowy
anty- (prefix) anty-
antycy (adj) antyczny
aparat (m) aparat
apatia (f) apatia
apatycy (adj) apatyczny
archeolog (m) archeolog
archeologia (f) archeologia
archeologicy (adj) archeologiczny
architekt (m) architekt
architektera (f) architektura
archiwum (n) archiwum
arciewczały (adj) sztuczny
arcybiskup (m) arcybiskup
argumię, -tu (n) argument
argumiętar (v, 1) argumentować
armia (f) wojsko
armorzykany (adj) armorykański
arsenik (n) arsen
artykuł (n) artykuł
aspekt (m) aspekt
astrolog (m) astrolog
astrologia (f) astrologia
astrologicy (adj) astrologiczny
astronom (m) astronom
astronomia (f) astronomia
astronomicy (adj) astronomiczny
atak (m) atak, napad
atakar (v, 1) atakować
ateista (m) ateista
atom (n) atom
austriany (adj) austriacki
autobus (m) autobus
autodydakt (m) samouk
autograf (m) podpis, autograf
automat (m) automat
automatycy (adj) automatyczny
autonomia (f) autonomia
autonomicy (adj) autonomiczny
autostrada (f) autostrada
awaria (f) awaria
awariny (adj) awaryjny
awokat (m) adwokat, mecenas
azoc (n) azot
azurzy (adj) granatowy
ażęca (f) agencja
ażęć (m) agent

(top)

B

bagaż (n) bagaż
baja (f) zatoka
bakanał (m) bachanal
bakteria (f) bakteria
bałtycy (adj) bałtycki
bałzam (n) balsam
bandyta (m) bandyta
bandytyzm (n) bandytyzm
bank (m) bank
banknot (m) banknot
bar (m) bar
barba (f) broda
barbar (m) barbarzyńca
barbarzyny (adj) barbarzyński
barbaty (adj) brodaty
barka (f) łódź
bas (m) bas
batawy (adj) batawski
baza (f) baza
baż (n) pocałunek
bażar (v, 2) całować
bdeł, bdłu (m) wsza
befsztyk (m) befsztyk
będa (f) banda
biały (adj) piękny
biar (v, irr.) pić
biejaty (adj) błogi
bieltać (f) piękno
bieniewkęć (adj) dobroczynny
bienini (adj) łagodny, dobroczynny
bienińtać (f) łagodność, dobroczynność
bień (adv) dobrze
bieńdzikaceń (f) błogosławienie
bieńdzikar (v, 7) błogosławiać
bieńwięty (adj) mile widziany; witaj!
biera (f) piwo
bieszcza (f) bestia
bieszek (m) dziób
biewabły (adj) pitny
biewceń (f) napój
bil (f) żółć
bilet (m) bilet
bilęgwały (adj) dwujęzyczny
bimeł (m) dziecko w wieku 2-3 lat
biografia (f) biografia
biograficy (adj) biograficzny
biolog (m) biolog
biologia (f) biologia
biologicy (adj) biologiczny
biszkot (m) herbatnik
biuro (n) biuro
biurokracja (f) biurokracja
biurokratycy (adj) biurokratyczny
biżuteria (f) biżuteria
blasfemar (v, 1) bluźnić
blikwy (adj) krzywy
blok (m) blok
błędy (adj) uprzejmy
błędzer (v, 5) pochłebiać
bocier (v, 7) bić, uderzać
    ~ sie (v, 7) bić się, walczyć
bodzar (v, 1) chrzcić
bohemki (adj) bohemski
bojłar (v, 1) dźwigać, nosić
bolana (f) wieloryb
bomba (f) bomba; (intj) bomba!
bombardar (v, 1) bombardować
bona siora (intj) dobry wieczór
bonanoc (intj) dobranoc
bony (adj) dobry
bor (n) bor
boszar (v, 2) spuszczać
boszy (adj) niski
botwala (f) bitwa
bowina (f) wołowina
bożan (m) bażant
bów, bowie (m) wół
bracze, -ar (f.pl.) spodnie
brak (m) brak
brakar (v, 1) brakować
brawo (intj) brawo!
brawy (adj) odważny
brocz (n) ręka
brom (n) brom
brutały (adj) brutalny
brykieta (f) zapalniczka
brylant (m) brylant
bryny (adj) (jasno-)brązowy
brzak (m) pijak
brzewi (adj) krótki
brzosar (v, 1) pchać, naciskać
brzoskwinia (f) brzoskwinia
brzyca (f) pijaństwo
brzytańki (adj) brytański
buciekła (f) butelka
buć (f) beczka
bukiet (m) bukiet
buler (v, 5) bulgotać
buła (f) kula
burżuazja (f) burżuazja
burżuj (m) burżuj
buszka (f) usta, gęba
but (m) but
butoń (f) guzik
bycier, -cieru (n) masło

(top)

C

cany (adj) cienki
cegła (f) cegła
cel (n) cel
celibat (n) celibat
celtycy (adj) celtycki
cembartać (f) ciemność
cembierz, -brze (f) ciemno
cembruzy (adj) ciemny
cemię, -tu (n) cement
centrały (adj) centralny, środkowy
ceremonia (f) ceremonia
cezarz (m) cesarz
cezarza (f) cesarstwo
cędartać (f) czułość
cędry (adj) delikatny
chaos (m) chaos
chaotycy (adj) chaotyczny
charakter (n) charakter
chemia (f) chemia
chemicy (adj) chemiczny
chinieży (adj) chiński
chirurg (m) chirurg
chirurgia (f) chirurgia
chlor (m) chlor
choinica (f) choinka
cholera (f) cholera
chrom (n) chrom
chrzyszczany (adj) chrześcijański
chrzyszczańtać (f) chrześcijaństwo
ciara (f) ziemia
ciast (n) włókno
ciasta (f) słoik, doniczka
ciatry (adj) brzydki
ciątera (f) pasek, strefa
ciąty (adj) mokry
ciążer (v, 7) moczyć
ciec (n) dach
ciembrarzy (adj) śmiały, zuchwały
cienia (f) ćma
cierar (v, 1) strzelać
cierzemut (m) trzęsienie ziemi
cierzestrzy (adj) ziemski
cierzewkar (v, 1) przerazić, przestraszyć
cierzybły (adj) straszny
ciesier (v, 7) tkać
ciędzier (v, 7) ściągać, napinać
ciępeł (n) świątynia
ciępiestać (f) pogoda
ciępór (adv) czasem, czasami
ciępralemięć (adv) tymczasowo
ciępralnik (m) czasownik
cięprały (adj) tymczasowy
cięprar (v, 1) miarkować, powściągać
ciępu, -prze (n) czas
    ~ nieparfiecy (n) czas przeszły
    ~ ownięci (n) czas przyszły
    ~ parfiecy (n) czas dokonany
    ~ przeszęci (n) czas teraźniejszy
    dzie cięprze o ~ (adv) od czasu do czasu
cięt (n) próba
cięta (f) namiot
ciętaceń (f) pokuszenie
ciętar (v, 1) próbować
cięza (f) tensa (182,88 cm)
cioła (f) sukno, ścierka
ciorórz (m) strach
ciozur (m) skarb
córa (f) córka
cukier (m) cukier
Cuton (m) Niemiec
cutońki (adj) niemiecki
cyfra (f) cyfra
Cygan (m) Cygan
cygar (m) cygaro
cygareta (f) papieros
cyna (f) cyna
cynamon (m) cynamon
cynk (n) cynk
cyrk (n) cyrk
cytar (v, 1) cytować
cytryna (f) cytryna
czad (m) czad
    dar ~u (v, irr) dawać czadu
czał (n) niebo
czała (f) cela, komórka
czarli (adj) niebieski
czartanamięć (adv) pewnie
czartany (adj) pewny, pewien
czartańtać (f) pewność
czączyn (m) zwój, skręt
czączynaty (adj) kędzierzawy
cząk (num) pięć
cząkczęcieśmy (num) pięćsetny
cząkczętór (num) pięćset
cząksprzedczy (num) piętnaście
cząksprzedzieśmy (num) piętnasty
czecy (adj) ślepy, niewidomy
czedzier (v, irr.) bić, uderzać
czekolada (f) czekolada
czel (n) rzęsa
czelebartać (f) słynność
czelebrar (v, 1) obchodzić (święto)
czelebrzy (adj) sławny, słynny
czemiętarz (n) cmentarz
czep (m) słup
czepła (f) cebula
czerek (prep +1) wokół, dookoła; (adv) wokół
czerekar (v, 1) wałęsać się, krążyć
czerekśpieczer (v, 7) oglądać z wszystkich stron
czerekwięce (f.pl.) okolice
czerekwnier (v. irr.) okrążać, otaczać
czereśnia (m) czereśnia, wiśnia
czerkieł (n) koło, krąg
czerwiół (n) mózg
cześć (intj) oto
częcień (f) wiek, stulecie
częcieśmy (num) setny
czędrarz (m) popielniczka
czędzierz (m) popiół
czędzierzyca (f) Popielec
częt (num) sto
czętypliczy (adj) stokrotny
czkotrzyca (f) blizna
czkunia (f) bocian
czołar (v, 1) ukrywać
czona (f) danie
czora (f) wosk
czyń (m) łabędź
czytacan (m) obywatel
czytacioła (f) miasteczko
czytać (f) miasto
czywiltać (f) uprzejmość
czywilzaceń (f) cywilizacja
czywilzaty (adj) cywilizowany
czywiły (adj) uprzejmy

(top)

Ć

ćmiar (v, 3) bać się
ćmidy (adj) przestraszony
ćpar (v, 1) ćpać, naćpać
ćpaty (adj) naćpany
ćpuń (m) ćpun, narkoman

(top)

D

daceń (f) danie
daciwnik (m) celownik
dacza (f) działka
dałmatki (adj) dalmatyński
damnar (v, 1) potępiać, przeklinać
daniec (m) taniec
dańcar (v, 1) tańczyć
dańcarz (m) tancerz
dar (v, irr.) dać
data (f.) data; (n.pl.) dane
datórz (m) dawca
dąk (adv) więc
definiar (v, 2) określać
definiceń (f) definicja
definiciwy (adj) definitywny
dekada (f) dekada, dziesięciolecie
demagog (m) demagog
demagogicy (adj) demagogiczny
demokracja (f) demokracja
demokrata (m) demokrata
demokratycy (adj) demokratyczny
demon (m) demon
derabły (adj) trwały
derar (v, 1) trwać
deręć (prep +1) podczas
dery (adj) twardy
derzeca (f) twardość
descyfrar (v, 1) rozszyfrować
desfiedzar (v, 1) zdradzać
deskadzier (v, 7) rozpadać
deskarniar (v, 2) rozdzierać, rozrywać
deskars (m) przemówienie
deskęblar (v, 2) rozmieniać
deskofrotar (v, 1) niepokoić
deskoprzer (v, 5) odkrywać
desplanar (v, 2) rozplanować
desporar (v, 1) znikać
desporłaceń (f) rozmowa
desporłar (v, 1) rozmawiać
despożyceń (f) dyspozycja
desprzeżer (v, 7) rozpraszać
desprzędzier (v, 7) rozbierać, demontować
despunier (pp. despusty) (v, 7) ustawiać, nastawiać
despytar (v, 1) kłócić się
despytat (n) kłótnia
dessieskar (v, 1) wysychać, wysuszyć
desswadziar (v, 4) odradzić
desszerzer (v, 7) rozłączać
desśpieczer sie (v, 7) rozglądać się
destalar (v, 2) rozkroić, rozcinać
destat (n) rozdroże, rozstaje
destęca (f) odległość
destrar (v. irr.) rozciągać
destrzenier (1. destrzonu) (v, 7) obserwować, postrzegać
detalaty (adj) wyszczególniony
detał (n) szczegół
dewiza (f) dewiza
dezdar (v, irr.) rozdawać
dezjarmar (v, 1) rozbrajać
dezjeniaty (adj) bezduszny
dezjer sie (v, irr.) rozchodzić się
dezlegar (v, 1) rozwiązywać
dezmiecier (v, irr.) rozsylać
dezmięcier (v, 5) zaprzeczać
dezobtyjer (v, 7) odzwyczajać, odwykać
dezorientar (v, 1) dezorientować
dezrąpier (v, 7) rozwalać, rozbić
dezrodzień (f) nieład, nieporządek
dezrur (v. irr.) rozjechać
dezrzyziewkar (f) rozśmieszać
dezwołytar (v, 1) rozwijać
dezwółgar (v, 1) rozpowszechniać
diagonały (adj) ukośny
dialekt (n) dialekt
dialog (m) dialog
diareja (f) rozwolnienie, biegunka
dłuctydzień (f) słodkość
dłuczeń (f) słodycz
dłuczy (adj) słodki
dmółt (m) zamęt, hałas
dmółtuzy (adj) hałaśliwy
docórz (m) nauczyciel
docy (adj) uczony
doczar (v, 3) uczyć
    ~ sie (v, 3) uczyć się
dokumię, -tu (n) dokument
dolar (m) dolar; (v, 3) boleć
dołórz (m) ból
dom (m) dom
domar (v, 1) oswajać
domieniek (m) niedziela
domieski (adj) domowy
don (m) pan
    ~ jewni (m) pan młody
dona (f) pani
donat (m) państwo
donica (f) panna
    ~ jewnia (f) panna młoda
dotar (v, 1) obdarzać
doza (f) dawka, doza
drakuń (m) smok
dromier (v, 5) spać
dromofol (m) śpiwór
drop (n) prześcieradło
dros (n) plecy
drosarz (m) plecak
drzec (m) prawo; (adv) bezpośrednio
drzecy (adj) bezpośredni
ducz (m) lider, wódz
duczęcieśmy (num) dwusetny
duczęta (num) dwieście
dun (n) dar
dupiełkar (v, 1) podwajać
dupły (num) podwójny
dutabły (adj) wątpliwy
dutaceń (f) wątpliwość
dutar (v, 1) wątpić
dwu, dwie, dwa (num) dwa
dwusprzedczy (num) dwanaście
dwusprzedzieśmy (num) dwunasty
dyczer (v, 7) prowadzić
dyplomata (m) dyplomata
dyrektórz (m) dyrektor
dyrektrycz (f) dyrektorka
dyskuszeń (f) dyskusja
dyskutar (v, 1) dyskutować
dyszczypeł, -płu (m) uczeń
dywiżeń (f) dywizja
dzarnu (adv) jutro
dzata (f) pawilon
dzecz (num) dziesięć
dzeczeń (f) dekada, dziesięciolecie
dzeczmy (num) dziesiąty
dzej (m) dzień
    ~ bony (intj) dzień dobry
dzejarz (m) dziennik
dziabeł (m) diabeł
dziabolicy (adj) diabelski
dziconarz (m) słownik
dziczer (v, 7) mówić
dzie (prep +2) o
    ~ łągu (adv) od dawna
    ~ nowu (adv) znowu
    ~ wiecze (adv) od razu
dzieczębierz (m) grudzień
dzieczołar (v, 1) odkrywać
dzieczydamięć (adv) zdecydowanie
dzieczydar (v, 1) decydować
dzieczyżeń (f) dezycja
dziedar (v, irr.) oddawać
dziedyczer (v, 7) odprowadzić
dziedzikar (v, 1) poświęcać
dziedzikaty (adj) poświęcony
dziefiec (n) defekt
dziefięca (f) obrona
dziefiędzier (v, 7) bronić
dzieframar (v, 1) rzucać oszczerstwa
dziefucier sie (v, 7) odpierdolić się
dziegraczłar (v, 1) chudnąć
dziegrad (m) stopień
dzieja (f) bogini
dziejecar (v, 2) wyrzucać
dziejer (v, irr.) odchodzić
dziekadzier (v, 7) odpadać, opadać
dziekan (m) dekan
dziekłaraceń (f) deklaracja
dziekłarar (v, 1) deklarować
dziekołorar (v, 1) odbarwiać
dziekoprzer (v, 5) odsłaniać
dziekółkar (ów) (v, 1) znosić (jajko)
dzielar (v, 2) niszczyć
dzielczuzy (adj) pyszny, smaczny
dzielęc (conj) odkąd
dzielkaty (adj) delikatny
dziełasar (v, 1) odpuszczać
dziełonięcar (v, 2) oddalać
dzieman (m) poranek; (adv) rano
dziemaniu (adv) wcześniej
dziemany (adj) poranny, wczesny
dziemąstrar (v, 1) pokazywać
dziemędar (v, 1) zlecać
dziemiecier (v, irr.) wybaczyć
dziemięca (f) szaleństwo
dziemięci (adj) szalony
dziemięcier (v, 5) szaleć
dziemiozar (v, 1) odmierzać
dziemnier (v, 7) zmniejszyć
dzienarz (m) denariusz
dzieożdar (v, 1) strząsać
dzieparcier (v, 5) podzielić
dziepartamię, -tu (n) departament
dziepiędziar (v, 4) zależeć
dziepiędzięci (adj) zależny
dziepłążer (v, 7) żałować
dzieprawar (v, 1) zepsuć
dzieprotar (v, 1) usuwać
    ~ sie (v, 1) wynosić się
dzieprzekar (v, 1) klnąć
dzieprzędzier (v, 7) odbierać
dziepunier (pp. dziepusty) (v, 7) kłaść, położyć
dzierur (v, irr.) odjechać, wyjechać
dzierąpier (v, 7) odłamać
dzierzecar (v, 2) kierować
dzierzeceń (f) kierunek
dzieskrzypceń (f) opis
dzieskrzywier (perf. -skrzypszy) (v, 7) opisywać
dziestacier (v, 7) zostawiać
dziestryjer (v, 7) demontować, demolować
dzieszczędzier (v, 7) schodzić, zejść
dzieszedziar (perf. dziesiódszy) (v, 4) wysiadać
dzieszek (m) dysk
dzieszyderz, -drze (n) pragnienie
dzieszydrar (v, 1) pragnąć
dzieszyniar (v, 2) rysować
dzieszyń (n) rysunek
dzieścinaceń (f) przeznaczenie
dzieścinar (v, 1) przeznaczać
dzieśpiec (m) wygląd
dzieśpieczer (v, 7) wyglądać
dzieśpiekłar (v, 1) odzwierciedlać
dzieśpioraceń (f) rozpacz
dzieśpiorar (v, 1) rozpaczyć
dzieśrewar (v, 1) zasługiwać
dzietniar (v. irr.) zatrzymywać, aresztować
dzietrar (v. irr.) odciągać
dzietrękar (v, 1) odkroić
dzietrowiar sie (jelkoju) (v, 1) pozbywać się
dziew, dzieju (m) bóg
dziewęć (prep +2) od
dziewieścier (v, 5) zdejmować
Dziewina Nociewtać (f) Boże Narodzenie
dziewiny (adj) boski
dziewłyjer (v, 7) odpływać
dziewłyjęca (f) odpływ
dziewniastrar (v, 1) zwalniać, wyrzucać z pracy
dziewnier (v, irr.) stać się
dziewołar (v, 1) odlecieć
dziewołytar (v, 1) zwijać, rozkręcać
dzieworar (v, 1) pożerać
dziewostar (v, 1) pustoszyć, dewastować
dziewrzekar (v, 1) ścierać, zmiatać
dziewt (n) dług
dziewtórz (m) dłużnik
dzieżd (m) palec
dzięcista (m) dentysta
dzięć (m) ząb
    ~ kaniny (m) kieł
dzifrar sie (v, 1) różnić się
dzifręca (f) różnica
dzifręci (adj) różny
dzilec (m) wybór
dzilecy (adj) ulubiony
dzileżer (v, 7) wybierać
dzimiedza (f) połowa
dzimiedzonu (indecl.) (m) półrocze
dzimiedzy (adj) pół
dzini (adj) godny
dzińtać (f) godność
dziostry (adj) prawy
dziozy (adj) gruby
dziura (f) dziura
dziwczyltać (f) trudność
dziwczyły (adj) trudny
dzwon (m) dzwon
dzwonier (v, 5) dzwonić
dźwiar (v, irr.) musieć
dżem (m) dżem
dżungla (f) dżungla

(top)

E

echo (n) echo
egoiski (adj) egoistyczny
egoista (m) egoista
egoizm (m) egoizm
egzamin (m) egzamin
egzekuceń (f) egzekucja
egzekutar (v, 1) egzekutować
ej! (intj) hej!
ekonomia (f) gospodarka
ekonomicy (adj) gospodarczy
ekran (m) ekran
ekscelęca (f) ekscelencja
eksperymię, -tu (n) eksperyment
eksperymiętały (adj) eksperymentalny
eksperymiętar (v, 1) eksperymentować
ekwiwalęć (m) odpowiednik
elastycy (adj) elastyczny
eleganty (adj) elegantny
elektronicy (adj) elektroniczny
elektronika (f) elektronika
elektryctać (f) elektryczność
elektrycy (adj) elektryczny
elemię, -tu (n) pierwiastek
elemiętarzy (adj) elementarny
elf (m) elf
embroczaceń (f) objęcie
embroczar (v, 2) obejmować
emoceń (f) emocja
emoconały (adj) emocjonalny
empakar (v, 1) wpakować
empięzar sie (v, 1) zamyślać się, zastanawiać się
emplec (m) etat
emplekar (v, 1) zatrudnić
emplenie (adv) wcale, całkowicie
emprąkar (v, 1) skłaniać się
emprotar (v, 1) wnosić; obchodzić
emprzeszeń (f) wrażenie
emprzeżeniar (v, 2) uwięzić
empunier (pp. empusty) (v, 7) wsadzać
empycar (v, 2) wkurwiać
en (prep +1, 2) w
    ~ finie (adv) w końcu
    ~ kazu kód (conj) w razie, w przypadku że
    ~ kąt (conj) o ile
    ~ koperacenie ku (prep) w porównaniu do/z
    ~ rodnie! (intj) w porządku!
    ~ rucie (adv) na drodze
    ~ troce (prep) w trakcie
encięceń (f) zamiar
enciędzier (v, 7) zamierzać
encyklopedia (f) encyklopedia
enczerekłar (v, 1) okrążyć
enczydzier (v, 7) ryć
endromier sie (v, 5) zasypiać, usnąć
endyczer (v, 7) wprowadzać
enfidyczar (v, 2) ufać
enfrotar (v, 1) zachęcać
engradzier kijkąk en ruta (v, 7) wchodzić komuś w drogę
engrawtaty (adj) w ciąży
engrawtęca (f) ciąża
enjewtęci (m) mieszkaniec
enhałar (v, 1) wdychać
enjąd (n) wstęp
enjemar sie en (v, 1) zakochać się w
enjematy (adj) zakochany
enjemęca (f) zakochanie
enjer (v, irr.) wchodzić, wejść
enjewtar (v, 1) zamieszkiwać
enkadzier (v, 7) wpadać
enkawlar (v, 2) zamykać, pozamykać
enkętar (v, 1) zaczarować
enkłudzier (v, 7) ogrodzić
enkrzymnar (v, 1) obwiniać
enłasar (v, 1) wpuszczać
enłokar sie (v, 1) mieścić się
enmiedz (prep +2) wśród
enmiedzały (adj) średni, średniej jakości
enrur (v. irr.) wjechać
enskrzypceń (f) inskrypcja
enszarmar (v, 1) zauroczyć
enszarmęca (f) zauroczenie
enszedziar (perf. ensiódszy) (v, 4) wsiadać
enszerzer (v, 7) włączać
enszynia (f) znak
enszyniar (v, 2) oznaczać
enśpiecy (adj) zapatrzony (w)
enśpieczer (v, 7) zaglądać, inspektować
entrar (v, 1) wchodzić; wciągać
entrzerzy (adj) krajowy, wewnętrzny
entutu (adv) wcale
enwitaceń (f) zaproszenie
enwitar (v, 1) zapraszać
enwłomabły (adj) zapalny, zapalczywy
enwłyjęca (f) wpływ
enwołytar (v, 1) owijać, wpakować
enwrzenier (v, 5) okiełzać
epicy (adj) epiczny
era (f) era
Erdeka (R.D.K.) (f) R.D.K.
erdekany (adj) erdekański, z R.D.K.
ereb (n) pluton
erotycy (adj) erotyczny
erotyka (f) erotyka
estońki (adj) estoński
etaż (n) piętro
etymologia (f) etymologia
etymologicy (adj) etymologiczny

(top)

F

fabłar (v, 1) gadać
fabryka (f) fabryka, zakład
faczej (f) twarz
faczer (v, irr.) robić
faczyltać (f) łatwość
faczyły (adj) łatwy
fag (m) buk
fagot (m) fagot
fajny (adj) fajny
fałcz (f) kosa
fałkuń (m) sokół
fałsy (adj) fałszywy
fam (f) głód
famila (f) rodzina
famuzy (adj) głodny
fantaski (adj) fantastyczny
faraon (m) faraon
farczała (f) widelec
farka (f) widły
farn (m) piec
farnar (v, 1) piec, smażyć
farnarz (m) piekarz
fart (n) kradzież
faszczyski (adj) faszystowski
fat (n) los
fatały (adj) fatalny
fawa (f) fasola
fawurar (v, 1) sprzyjać
fąd, fędu (n) głąb, głębia
fąg (m) pleśń
federaceń (f) federacja
ferar (v, 1) kraść
fertydzień (f) złodziejstwo, kradzież
ferz (m) złodziej
ferza (f) gniew, wściekłość
ferzuzy (adj) wściekły
fet (m) płód
fęciły (adj) błahy
fęć (m) źródło
fędaceń (f) fundacja
fędar (v, 1) zakładać
fędzier (perf. fądszy) (v, 7) lać, nalewać
fętały (adj) źródłowy
fętazmat (m) upiór
fęteł (m) maluch
fiałar (v, 1) ssać
fidycza (f) zaufanie
fiebra (f) włókno
fiebrarz (m) luty
fiebrz (f) gorączka
fieceń (f) wynalazek
fiecórz (m) wynalazca
fiecz (f) nawóz, gnój
fiedzieltać (f) wierność
fiedzioły (adj) wierny
fiedź (f) wierność
fiel, -e (n) żółć
fiełt (n) filc
fiemna (f) żona
fiemniny (adj) żeński
fieńkieł (n) fenkuł
fierzer (v, 5) trafić
fierzmar (v, 1) zamykać
fierzmy (adj) mocny
fierzy (adj) żelazny
fieściwtać (f) uroczystość
fieściwy (adj) uroczysty
fiewła (f) klamerka
fiędzier (v, 7) przepołowić
fiężer (v, 7) wynajdować
fik (m) figa
fikat (m) wątroba
fikceń (f) fikcja
fil (m) chłopiec
fila (f) dziewczyna
filharmonia (f) filharmonia
filozof (m) filozof
filozofia (f) filozofia
filozoficy (adj) filozoficzny
fił (n) nić
finalemięć (adv) nareszcie, wreszcie, na końcu
finały (adj) końcowy
financzały (adj) finansowy
financze, -ór (m.pl.) finanse
finier (v, 5) kończyć
finy (adj) filigranowy
fiń (m) koniec
fiodu, fiodrze (n) umowa, pakt
fion (n) siano
fiorarz (m) kowal
fiosta (f) święto, impreza
fiór (n) żelazo
firma (f) firma
fiskały (adj) fiskalny
fistła (f) rura
fisy (adj) mocny
fizycy (adj) fizyczny
fizyk (m) fizyk
fizyka (f) fizyka
fiżer (v, 7) tkwić
fiżyciwy (adj) uciekły; ulotny
flaramięć (adv) dziko
flary (adj) dziki
flesibły (adj) giętki
flet (m) flet
flictać (f) szczęście
fliczy (adj) szczęśliwy
flirtar (v, 1) flirtować
flota (f) flota
fluor (m) fluor
flurz (m) kwiat
flurzer (v, 6) kwitnąć
fober (m) rzemieślnik
foc (n) fakt
focigar (v, 1) męczyć
focigaty (adj) zmęczony
focwalemięć (adv) faktycznie
focwały (adj) faktyczny
fok (m) ogień
fokarz (m) ciasto
fol (m) worek
fole (v, 7) trzeba
folkieł (m) torba (wulg.)
folklora (f) folklor
fołgr, -grze (n) błyskawica, piorun
fontan (m) fontanna
formuła (f) formuła
fort (m) forteca, twierdza
fortepian (m) fortepian
forzy (prep +2) oprócz
forzyna (f) mąka
fosa (f) szczelina
fosfor (m) fosfor
foszcz (m) wiązka
foszczydz (n) odraza, wstręt
foszczydzar (v, 2) mieć odrazę do, brzydzić się (czymś)
foto (n) zdjęcie, foto
fotograf (m) fotograf
fotografia (f) fotografia
foworabły (adj) przychylny
fowórz (m) łaska, przysługa
fódz (m) nora
fól (n) liść
fómnar (v, 2) błyskać się
fragła (f) truskawka
fragmię, -tu (n) fragment
frażyły (adj) kruchy, wątły
frączeski (adj) francuski
frążer (v, 7) łupać, rozszczepiać
frekwięci (adj) częsty
frekwiętar (v, 1) nawiedzać, często odwiedzać
fręć (f) przód
frętały (adj) przedni
froca (f) siła
frocar (v, 2) zmuszać
froci (adj) silny
frocieca (f) forteca, twierdza
frojar (v, 2) kuć
froma (f) forma, kształt
fromaceń (f) szyk
fromar (v, 1) formować
fromica (f) mrówka
fromustać (f) szczupłość
fromuzy (adj) szczupły
fronacz (f) kuchenka, piec
front (m) front
froterz (m) brat
frotrzeńtać (f) braterstwo
frotyna (f) majątek
frudar (v, 1) oszukiwać
frudlęci (adj) oszukańczy, zwodniczy
frudź (f) oszukaństwo
fryc (m) owoc
frymię, -tu (m) pszenica
fryszczar (v, 2) rozbić, potłukać
fucier (v, 7) pierdolić
fucz (f) gardło
fugar (v, 1) wyganiać
funkceń (f) funkcja
funkconały (adj) funkcjonalny
funkconar (v, 1) funkcjonować
fur (n) rynek, bazar
futerał (n) futerał
fuzgar (v, 1) pobijać pałką
fym (m) dym
fymar (v, 1) palić
fymiar (dial.) (v, 1) palić
fyń (f) lina, powróz
fyść (m) kij
fyz (m) wrzeciono
fyżer (v, 5) uciekać

(top)

G

galiczany (adj) galicyjski
garaż (m) garaż; warsztat
gardzin (m) ogród
gargarzar (v, 2) płukać gardło
gaz (n) gaz
gazeta (f) gazeta
gąba (f) noga
gąbiekła (f) spodnica
generał (m) generał
geniały (adj) genialny
geniusz (m) geniusz
geograf (m) geograf
geografia (f) geografia
geograficy (adj) geograficzny
geolog (m) geolog
geologia (f) geologia
geologicy (adj) geologiczny
germanicy (adj) germański
gips (n) gips
gitara (f) gitara
głacz (f) lód
głacze (f.pl.) lody
głodzoł (m) sztylet
głurza (f) chwała
głurzuzy (adj) sławny, chlubny
głuzy (adj) żarłoczny
goł (m) kogut
gorąc (n) gorąco
gorący (adj) gorący
graca (f) gracja, wdzięk
gracuzy (adj) powabny
graczyły (adj) chudy
grad (m) krok
gradzier (v, 7) stąpać
graficy (adj) graficzny
gramatyka (f) gramatyka
gran (n) ziarno
gratis (adv) gratis
gratłar (v, 1) dziękować
gratłęć (prep +3) dzięki
grawtać (f) ciężkość, przyciąganie ziemskie
grawy (adj) ciężki
grądtać (f) wielkość
grędzi (adj) duży, wielki
grędzi ducz (m) wielki książę
grędzi dukat (m) wielke księstwo
grosy (adj) gruby
grosz (m) grosz
grota (f) grota
grum (m) chrząkanie
grumier (v, 5) warczeć
grupa (f) grupa
grzecy (adj) grecki
grzecz (m) stado
grzyb (m) grzyb
grzysi (adj) szary
gudza (f) radość
gudzar (v, 2) cieszyć
gudzustać (f) wesołość
gudzuzy (adj) wesoły
gust (m) smak
gustar (v, 1) próbować, smakować
gustuzy (adj) pyszny, smaczny
guta (f) kropla
gwardar (v, 1) patrzeć; czuwać, pilnować
    ~ sie (v, 1) uważać
gwardza (f) straż
gwarnamię, -tu (n) rząd
gwarnamiętały (adj) rządowy
gwarnar (v, 1) rządzić
gwarnatórz (m) gubernator, wojewoda
gwarnik (m) strażnik
gwiara (f) wojna

(top)

H

halo (intj) halo
halożen (n) halogen
handel (m) handel
handlarz (m) handlarz
harem (n) harem
harfa (f) harfa
harmonia (f) harmonia
harmonicy (adj) harmoniczny
hel (n) hel
hełm (m) hełm
herbata (f) herbata
herój (m) bohater
herójki (adj) bohaterski
historia (f) historia, przeszłość
historycy (adj) historyczny
historzyca (f) historyjka, opowiadanko
homofonia (f) homofonia
homoseksualista (m) homoseksualista
homoseksualtać (f) homoseksualność
homoseksuały (adj) homoseksualny
hormon (m) hormon
horoskop (m) horoskop
horyzont (m) horyzont
horyzontały (adj) poziomowy
hotel (m) hotel
hurra (intj) hurra!
hydrożeń (n) wodór

(top)

I

i (conj) i
    ~ szyk (adv) i tak
i.s.ł. (i szyk łoniu) (adv) i tak dalej
ideał (n) ideał
ideały (adj) idealny
ideja (f) idea
identycy (adj) identyczny
idiota (m) idiota
ignorar (v, 1) ignorować
ileż (adv) też, także, również
ił (łu, li, łu) (pron.pers.) on
ił, iła (pron.dem.) ten, ta, to
iłak (adv) tędy
iłu pły (adv) tym bardziej
iłymnar (v, 2) oświetlać
iłyżeń (f) złudzenie
imażeń (f) obraz
imażnaceń (f) wyobraźnia, wyobrażenie
imażnar (v, 1) wyobrażać
imażnarzy (adj) wyobrażony
imiedzaty (adj) natychmiastowy
imięzy (adj) ogromny, niezmierny
imitaceń (f) imitacja
imitar (v, 1) imitować
imperium (n) imperium
implar (v, 2) napełniać
impotęca (f) impotencja
inaugurały (adj) inauguralny
industria (f) przemysł
industriały (adj) przemysłowy
indywiduały (adj) indywidualny
informaceń (f) informacja
informar (v, 1) informować
inicjaciwa (f) inicjatywa
inicjalemięć (adv) początkowo
inicjały (adj) początkowy
inicjar (v, 2) rozpoczynać, inicjować
inoczęca (f) niewinność
inoczęci (adj) niewinny
inspiraceń (f) natchnienie, inspiracja
inspirar (v, 1) inspirować
instruceń (f) instrukcja
instruktórz (m) instruktor
instrumię, -tu (n) instrument
instytuceń (f) instytucja
intelekt (n) intelekt
intelektualista (m) intelektualista
intelektuały (adj) intelektualny
inteliżęca (f) inteligencja
inteliżęci (adj) inteligentny
interes (m) interes
interesar (v, 1) interesować
interesęci (adj) interesujący
introdyceń (f) wprowadzenie
introdyczer (v, 7) wprowadzać
inwazar (v, 1) najechać
inwazórz (m) najeźdźca
inważeń (f) najazd, inwazja
irlańki (adj) irlandzki
ironia (f) ironia
irytaceń (f) irytacja
irytar (v, 1) irytować, drażnić
iwiał, iwiała (pron.dem.) tamten
iwiałak (adv) tamtędy
iwrzan (n) zima
izła (f) wyspa

(top)

J

jadra (f) bluszcz
jagier (m) pole, rola
jagierzkła (f) chłop
jagierzkultura (f) rolnictwo
jak (conj) oraz
jakry (adj) kwaśny
jał (n) mróz
jałar (v, 1) zamrażać
jałbatek (n) bielizna
jałborusiny (adj) białoruski
jałby (adj) biały
jałczej (m) łoś
jałtry (adj) inny
jałty (adj) wysoki
jałtydzień (f) wysokość
janać (f) kaczka
janielica (f) anielica
janielki (adj) anielski
janiół (m) aniół
janu, jeńrze (n) płeć
januar (n) uran
jań (m) baranek
jarar (v, 1) błądzić
jarberz, -brze (f) drzewo
jarciski (adj) artystyczny
jarcista (m) artysta
jarć (f) sztuka
jardza (f) czapla
jardziar (v, 4) palić, płonąć
jardzięci (adj) żarliwy, płomienny
jarecznik (m) łucznik
jarek (m) łuk
jarma (f) broń
jarmar (v, 1) obronić
jarmatera (f) zbroja
jarórz (m) błąd
jarz (m) powietrze
jarżę, -tu (n) srebro
jarżęci (adj) srebrny
jarżyła (f) glina, piasek gliniasty
jasta (f) włócznia
jatać (f) epoka
jatramię, -tu (n) atrament
jazen (m) osioł
jączesórz (m) przodek
jądeł (m) pierścionek
jądzież (adv) tamże
jądź (adv) tam
jągusty (adj) wąski
jąguszcza (f) cieśnina
jąwarz (m) styczeń
jązierz (m) gęś
jążer (v, 7) łączyć, połączyć
jebiar (v, 2) jebać
jec (adv) tu, tutaj
    ~ i jądź (adv) tu i ówdzie
jecar (v, 3) rzucać
jedar (v, irr.) wydawać
jedyczer (v, 7) wyprowadzać
jedykaceń (f) edukacja
jedykar (v, 1) wychowywać
jedz (n) jarzmo
jedziceń (f) wydanie
jedziewkaceń (f) budownictwo
jedziewkar (v, 1) budować
jedźwiecz (n) budynek
jefiec (m) efekt
jegieł (m) kark, szyja
jegradar (v, 1) odchodzić
jegradzier (v, 7) występować
jegradzik (m) występek
jejuny (adj) trzeźwy
jejuńtać (f) trzeźwość
jek (m) żart
jekar (v, 1) żartować; grać
    ~ sie (v, 1) bawić się
jekieł (m) gra
jekła (f) orzeł
jekuna (f) kobieta
jekuniarz (m) kobieciarz
jekuniny (adj) kobiecy
jekunińtać (f) kobiecość
jekuzy (adj) zabawny
jekwa (f) woda
jekwalzar (v, 1) wyrównywać
jekwały (adj) równy
jekwiała (f) wódka
jekwilibra (f) równowaga
jel (n) czosnek
jeleceń (f) wybór
jeleżer (v, 7) wybierać
jelkądź (adv) gdzieś
jelkędy (adv) kiedyś
jelki (pron.ind.) ktoś
jelkomód (adv) jakkolwiek
jelkód (pron.ind.) coś
jelkwałak (adv) którędyś, jakąś drogą
jelkwały (pron) jakiś
jelkwiny (pron.int.) czyjś
jelmię, -tu (n) żywność
jelwietki (adj) helwecki
jełasar (v, 1) wypuszczać
jem (f) wichura
jemabły (adj) miły, godny miłości
jemar (v, 1) kochać
jemaszczer (v, 8) pokochać
jematórz (m) kochanek
jematrzyca (f) kochanka
jemęć (m) kochanek
jemiecier (v, irr.) wysyłać, emitować
jenąć (adv) dawno
jenia (f) dusza
jeniepr (m) jałowiec
jenigma (f) zagadka
jep, -ie (n) seler
jeprotar (v, 1) wynosić
jer (v, irr.) iść
    ~ o kotry koście (v, irr.) spadać, zjeżdżać
    ~ o narcie (v, irr.) jeździć na nartach
jerablar (v, 2) doprowadzać do szału, rozjuszyć
jeradzar (v, 2) promieniować
jeroszczer (v, 8) rozzłościć, drażnić
jerur (v. irr.) wyjechać
jerza (f) klepisko
jerzar (v, 4) kleić
jerzmita (m) pustelnik
jesaler (v, 6) wyskakiwać
jesęgniar sie (v, 2) wykrwawić się
jesięcier (perf. jesiąszy) (v, 5) wyczuwać
jesoniaty (adj) wymarzony
jeszczepceń (f) wyjątek
jeszczepconały (adj) wyjątkowy
jeszerzer (v, 7) wyłączać
jeśpierzer (v, 5) doświadczyć
jeśpierzęca (f) doświadczenie
jetrar (v, irr.) wyciągać
jewanieszczer (v, 8) zanikać, ulatniać się
jewanieszczęca (f) zaniknięcie
jewidzięci (adj) oczywisty
jewieńtać (f) młodość
jewieścier (v, 5) zdejmować
jewię, -tu (m) wydarzenie
jewiętyć (f) młodzież
jewitar (v, 1) unikać
jewni (adj) młody
jewrzan (m) piekło
Jewrzej (m) Żyd
jewrzejki (adj) żydowski
jewtar (v, 1) mieszkać
jęblęca (f) otoczenie
jębłaceń (f) spacer
jębłar (v, 1) spacerować
jębu, jębie (num) obu, obie
jębudwu (num) obydwu
jęć (adv) ogółem
jędkar (v, 1) wskazywać
jędr (m) zięć
jęgieł (m) róg, kąt
jęgiertać (f) całość
jęgry (adj) cały
jękieł (n) kolano
jękóra (adv) jeszcze
    ~ wiecz (adv) jeszcze raz
jępiarar (v, 1) rozkazywać
jępiltydzień (f) szerokość
jępli (adj) szeroki
jępraciwy (adj) rozkazujący (tryb)
jęsiem (adv) razem
jętar (prep +1) między
jętarmiedzar (v, 2) pośredniczyć
jętarnoconały (adj) międzynarodowy
jętarprzędza (f) przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
jętarprzędzier (v, 7) podejmować
jętarprzędzięć (m) przedsiębiorca
jętarrąpier (v, 7) przerywać
jętrata (f) wejście
jętrzerzy (adj) dawny, były
jętrzortać (f) przeszłość
jęwnier (v, irr.) znajdować
jęwrzuzy (adj) odwrotny
jęzłutar (v, 1) obrażać
jężeń, -nie (n) silnik
jo (miej, mi, mie) (pron.pers.) ja
joczęt (m) hiacynt
jogurt (m) jogurt
joseł (m) wygnaniec
jotrzan (adv) wiecznie
jotrzany (adj) wieczny
jotrzeniewkar (v, 1) uwiecznić
jotrzeńtać (f) wieczność
jódz (n) jod
jódzej (m) czwartek
Jów, -ie (m) Jowisz
judkaceń (f) jurysdykcja
judkar (v, 1) osądzać
judziecz (m) sędzia
jukędy (adj) przyjemny
jul (m) lipiec
juń (m) czerwiec

(top)

K

ka (conj) niż
kabina (f) kabina
    ~ telefonica (f) budka telefoniczna
kadlesyn (m) sukinsyn
kadła (f) suka
kadzier (v, 7) padać
kakar (v, 1) srać
kaktus (m) kaktus
kalafior (m) kalafior
kalc (n) wapń
kaldarza (f) kociół
kaldy (adj) ciepły
kaleszczer (v, 8) rozgrzewać, ogrzewać
kalk (m) wapno
kalkułar (v, 1) liczyć, obliczyć
kałcz (m) but; (f) pięta, obcas
kałmar (v, 1) uspokajać
kałórz (m) ciepło
kałwy (adj) łysy
kambrzycy (adj) kambryjski
kamera (f) kamera
kamion (m) tir, ciężarówka
kanalia (f) melina, kanalia
kanalizaceń (f) kanalizacja
kanał (m) kanał
kandydar (v, 1) kandydować
kandydat (m) kandydat
kaniesęgień! (intj) psiakrew!
kany (adj) siwy
kań (f) pies
kap, kapcie (n) głowa
kapital (m) kapitał
kapiteł, -tłu (n) rozdział, nagłówek
kaptań (m) kapitan
karbuń (m) węgiel
kardiolog (m) kardiolog
kareń, karnie (f) mięso
karmię, -mnie (n) pieśń
karnały (adj) mięsny
karnawał (m) Karnawał
karpa (m) karp
karpier (v, 7) chwytać
karta (f) karta
kartać (f) kosztowność
karty (adj) krótki
karwamię, -mnie (n) skrzywienie
karwar (v, 1) krzywić
karwaty (adj) skrzywiony
karwy (adj) krzywy
kary (adj) drogi; miły
kasa (f) kasa
kasar (v, 1) kasować
kaseta (f) kaseta
kastylany (adj) kastylijski
katastrofa (f) katastrofa
katedra (f) katedra
katolicy (adj) katolicki
katolicyzm (m) katolicyzm
kawa (f) kawa
kawał (m) koń
kawała (f) klacz
kawałarz (m) jedźca
kawla (f) klatka
kaz (m) przypadek
kaza (f) chata
każ (m) ser
kączołarz (m) kanclerz
kąka (f) małż, omułek
kąkier (m) krab
kąp (m) pole
kąpan (m) kumpel, towarzysz
kąpiestrzy (adj) wiejski
kąt (adv) ile
kątar (v, 1) liczyć
kątkąk (adv) wszystko jedno ile
kąttać (f) ilość
kczyna (f) kuchnia
kczynarz (m) kucharz
kelner (m) kelner
kęblar (v, 2) zmieniać
kębra (f) pokój
kęceń (f) pieśń
kęciekieł (n) piosenka
kędy (adv) kiedy
kędykąk (adv) kiedykolwiek
kędzier (v, 5) przyprawiać
kędzimię, -tu (n) przyprawa
kęt (m) pieśń
kętar (v, 1) śpiewać
kętra (prep +1) przeciw
kętrapunier (pp. kętrapusty) (v, 7) przeciwstawiać
kętrarzy (adj) przeciwny
kętrocar (v, 1) przeciwdziałać
ki (kiju, kiej) (pron.int.) kto
kibel (m) kibel
kibicar (v, 2) kibicować
kiebkieł (n) sypialnia
kiebtar (v, 1) leżeć
kiełmię, -mnie (n) szczyt
kiełpa (f) wina
kiełt (m) nóż
kiera (f) opieka
kierar (v, 1) leczyć
kikąk (pron.ind.) ktokolwiek
kilicar (v, 2) pierdolić
kił (m) dupa
kiłarz (m) dupek
kipr (n) miedź
kistudzier (v, 5) pilnować, chronić
kistudź (m) ochroniarz, stróż
kiszka (prep +1) aż do
klarnet (m) klarnet
klasa (f) klasa
klawisz (m) klawisz
klijęcioła (f) klientela
klijęć (m) klient
klikar (v, 1) kliknąć
klinamię, -mnie (n) skłonność
klinar sie (v, 1) skłaniać się
klinaty (adj) zgięty, wygięty
klinicy (adj) kliniczny
klinika (f) klinika
klocyk (m) klocek

klucz (m) klucz
kłamar (v, 1) wołać
kłartać (f) jasność
kłary (adj) jasny
kław (f) zamek
kłop (m) uderzenie
kłopar (v, 1) uderzać, trzaskać
kłużeń (f) ogrodzenie
kmeł (m) kupa
kmieć (m) chłop
kmody (adj) wygodny
koaliceń (f) koalicja
kobalt (n) kobalt
kobój (m) kowboj
kocidzan (adv) codziennie
kocidzany (adj) codzienny
kocidzańtać (f) codzienność
kociestar (v, 1) rywalizować
kocięć (f) zawartość, treść
kocięwaceń (f) przedłużenie
kocięwar (v, 1) przedłużać
kocięwu (adv) ciągle
kocięwy (adj) ciągły
kociona (f) łańcuch
kociół (m) szczenię
kociwiecz (adv) coraz
kociwy (m) wiezień
koczepceń (f) pojęcie
koczepier (v, irr.) rozumieć, pojmować
koczętraceń (f) skupienie, skupisko
koczętrar (v, 1) skupiać
kodamód (adv) w jakiś sposób
kodawierz (m) zwłoki
kodraśmy (num) czterdziesty
kodrzęta (num) czterdzieści
koduca (f) zachowanie
kodyczer (v, 7) sprowadzać
kodzieceń (f) warunek
kodzieconały (adj) warunkowy
kodziemnar (v, 1) potępiać
kofieciar (v, 2) przyznawać
kofierzmaceń (f) potwierdzenie
kofierzmar (v, 1) potwierdzić
kofieszeń (f) przyznanie się
kofla (f) czapka
kofrotar (v, 1) uspokajać
kofyzar (v, 1) mieszać
kogłar (v, 1) krzepnąć
koju ... iłu (conj) im ... tym
kokiżytar (v, 1) zdobywać
kokiżytatórz (m) zdobywca
koklar, -rze (n) łyżka
kokłudzier (v, 7) wywnioskować
kokłużeń (f) wniosek
kokrodza (f) zgoda, jedność
kokwier (v, 7) gotować
kol (m) wzgórze
kolega (m) kolega
kolędarz (n) kalendarz
kolżer (v, 7) zbierać
koła (f) klej
kołaceń (f) kolacja
kołąb (m) gołąb
kołbra (f) wąż
kołoraty (adj) barwny
kołos (m) olbrzym
kołosały (adj) olbrzymi, ogromny
kołórz (m) kolor
kołunia (f) kolonia
kołuniały (adj) kolonialny
kołyna (f) filar
kołysar (v, 1) kołysać
kombinaceń (f) kombinacja
kombinar (v, 1) kombinować
komedia (f) komedia
komędamię, -tu (n) przykazanie
komędant (m) komendant
komędar (v, 1) rozkazywać
komętar (f) komentować
komętarz (n) komentarz
komicy (adj) komiczny
komiemorar (v, 1) upamiętniać
komięcar (v, 2) zaczynać
komięcemię, -tu (n) początek
komin (m) kominek
komiół (m) wielbłąd
komitat (m) komitet
komiża (f) koszula
komlar (v, 2) żegnać
komód (adv) jak; (+ stopień najwyższy) jak naj-
    ~ ... szyk i (conj) zarówno ... jak i
komódkąk (adv) jakkolwiek
kompas (m) kompas
komplety (adj) kompletny
komponię, -tu (n) składnik
kompozytórz (m) kompozytor
komrzecz (n) handel
komrzeczały (adj) komercjalny
komunikaceń (f) komunikacja
komunikar (v, 1) komunikować
komuniski (adj) komunistyczny
komunista (m) komunista
komunizm (n) komunizm
komyni (adj) wspólny
komynień (f) parafia
komyńtać (f) wspólnota
kona (f) trzcina
koncert (m) concert
kondom (m) kondom
konfederaceń (f) konfederacja
konfrontaceń (f) konfrontacja
konfrontar (v, 1) konfrontować
kongres (m) kongres
koniak (m) koniak
koniąceń (f) spójnik
koniecar (v, 2) połączać
konieceń (f) połączenie
konikła (f) gąsienica
konserwacista (m) konserwatysta
konserwaciwy (adj) konserwatywny
konstytuceń (f) konstytucja
kontakt (m) kontakt
kontażuzy (adj) zaraźliwy
kontekst (m) kontekst
konto (n) konto
kontrabas (m) kontrabas
kontrakt (m) kontrakt
kontrola (f) kontrola
kontrolar (v, 2) kontrolować
kontynię, -tu (n) kontynent
konwój (m) konwój
kooperaceń (f) współpraca
kopactać (f) zdolność
kopan (m) kumpel, kolega
koparaceń (f) porównanie
koparar (v, 1) porównywać
kopazan (m) rodak
kopięzaceń (f) kompensacja
kopiół (m) włos
koplar (v, 2) spełniać
koplemię, -tu (n) komplement
kopła (f) ogniwo
koposzeń (f) współczucie, litość
kopra (f) koza
koprzer (v, 5) pokrywać
koprzędzier (v, 7) rozumieć
koprzężeń (f) zrozumienie, wyrozumiałość
koptały (adj) główny
kopunier (pp. kopusty) (v, 7) składać
kopyta (f) kopyto
kor (m) wóz
koraceń (f) odwaga
koracuzy (adj) odważny
kordynieży (adj) kordyński (krakowski)
korek (m) korek
korkar (v, 1) ładować
korkotraj (m) korkociąg
korocieży (adj) dworny
koroć (f) dwór
koruna (f) korona
korunaceń (f) koronacja
korycar (v, 2) zepsuć
korzecemięć (adv) poprawny
korzy (adj) skórzany
korżer (v, 7) poprawiać
kosięcier (perf. kosiąszy) (v, 5) zgadzać się
kosmetycy (adj) kosmetyczny
kosmita (m) kosmita
kosta (f) strona
kostani (adj) (ciemno-)brązowy
kostania (f) kasztan
kostar (v, 1) kosztować
kostęci (adj) ciągły
kostęć (adv) ciągle
kostryjer (v, 7) budować, stwarzać
kostrzężer (v, 7) ściągać, zaciskać
kosttać (f) przyzwoitość
kosty (adj) przyzwoity
kosy (adj) nikczemny
kosza (f) skrzynia
koszar (v, 2) marudzić
koszczęca (f) sumienie
koszczęcuzy (adj) sumienny
koszczustać (f) świadomość
koszczuzy (adj) świadomy
koszta (f) koszt
koszydrar (v, 1) rozważać, uważać
kościgar (v, 1) chłostać
kościół (n) zamek
kośkiny (adj) każdy
koświer (v, 7) szyć
kot (m) kot
kotamnar (v, 1) zarażać
kotar (v, 1) łapać
kotniar (v, irr.) zawierać
kotrar (v. irr.) ściągać, kurczyć
kotry (num) cztery
kotryczęcieśmy (num) czterysetny
kotryczęta (num) czterysta
kotrysprzedczy (num) czternaście
kotrysprzedzieśmy (num) czternasty
kotrzybytar (v, 1) wkładać
kotuń (m) kocur
kowię, -tu (n) zebranie
kowiwier (v, 7) współżyć
kownier (v, irr.) należeć, wypadać
kowrzona (f) grota
kozłutar (v, 1) poradzić
kód (conj) że
kód (koju, kój) (pron.ind.) co
kódeż (intj) cokolwiek
kódkąk (pron.ind.) cokolwiek
kój (adv) dlaczego, czemu
kół (n) szyja
kółkar (v, 1) kłaść
kór (m) chór
kórz (n) skóra
krab (m) krab
kran (m) kran
krem (m) krem
krobła (f) kosz
kroda (f) struna
    ~ węblikała (f) pępowina
krodzały (adj) serdeczny
krodzelemięć (adv) serdecznie
krokodyl (m) krokodyl
kron (n) róg
kropu, -prze (n) ciało
krostydzień (f) grubość
krosy (adj) gruby
kród, krodzie (n) serce
krów (m) kruk
krucz (f) krzyż
kruczar (v, 2) krzyżować
kruczewkar (v, 1) ukrzyżować
krwięć (adv) okrutnie
krwiętar (v, 1) znęcać się nad
krwięty (adj) okrutny
krwórz (m) okrucieństwo
krydy (adj) surowy
krydzioły (adj) okrutny
kryp (m) obles
krysztaliny (adj) kryształowy
kryształ (m) kryształ
krytycy (adj) krytyczny
krytyk (m) krytyk
krytyka (f) krytyka
kryzys (m) kryzys
krzebramięć (adv) wielokrotnie
krzebry (adj) wielokrotny
krzeczar (v, 2) ograniczać
krzedzibły (adj) wiarygodny
krzedzier (1. krzodu) (v, 7) wierzyć
krzejaceń (f) stworzenie
krzejaciwy (adj) twórczy
krzejar (v, 2) stwarzać
krzejatera (f) stworzenie, kreatura
krzepar (v, 1) roztrzaskać, trzeszczeć; zdychać
krzepyskieł (n) zmrok, zmierzch
krzeszczer (1. krzosku) (v, 8) rosnąć
krzyber (n) siatka
krzymię, -mnie (n) zbrodnia
krzytar (v, 1) krzyczeć
księkieł (m) królik
ku (prep +2) z (kimś)
kubit (m) łokieć
kubrzyn (m) kuzin
kubrzyna (f) kuzynka
kuceń (f) ostrożność
kucielicze (m.pl.) nożyczki
kuda (f) ogon
kukąk (adv) wszystko jedno dlaczego
kukurydza (f) kukurydza
kul (m) kapusta
kuleń (f) jądro
kultura (f) kultura
kulturały (adj) kulturalny
kun (m) cipa
kunieszczer (pp. kunity) (v, 8) znać
kunieszczęca (f) wiedza
kunity (adj) znajomy
kupa (f) kubek
kupier (v, 7) kupować
kura! (intj) kurde
kurdypelik (m) kurdupelek
kureszcie (adv) zresztą
kursywy (adj) kursywny
kurzer (v, 7) biegać, biec
kurzęć (m) kurier
kuty (adj) ostrożny
kuza (f) powód
kuzar (v, 1) powodować
kuziel (n) rada
kwadrans (m) kwadrans
kwadrat (m) kwadrat
kwaltać (f) jakość
kwałak (adv) którędy
kwały (pron.rel.) który
kwałykąk (pron) jakikolwiek
kwart (m) ćwierć
kwartał (m) kwartał
kwarty (num) czwarty
kwiaru (intj) proszę
kwiaty (adj) spokojny
kwiąkwaśmy (num) pięćdziesiąty
kwiąkwięta (num) pięćdziesiąt
kwiąty (num) piąty
kwierzer (1. kwiaru) (v, 7) pytać, prosić
kwieszczeń (f) pytanie
kwiny (pron.int.) czyj
kwota (f) kwota

(top)

L

labirynt (n) labirynt
lampa (f) lampa
latamięć (adv) radośnie
laty (adj) radosny
le (łar, lew, łasz) (pron.pers.) one (żeń.)
le (łór, lew, le) (pron.pers.) one (nij.)
lec (m) łóżko
leceń (f) lekcja
lecieca (f) radość
leciecuzy (adj) radosny
lecze (v, 7) wolno
lefęć (m) słoń
legaceń (f) stop
legały (adj) legalny
legat (m) poseł
legenda (f) legenda
legendarzy (adj) legendarny
lej (pron.pers.) jej
lejeń (f) legion
lekidy (adj) płynny
leni (adj) łagodny
leniewkaceń (f) ukojenie
leniewkar (v, 1) koić
leona (f) lwica
leoń (m) lew
lepruzy (adj) trędowaty
leprz (m) zając
letra (f) litera
letralemięć (adv) dosłownie
letrały (adj) dosłowny
lewa (f) lewo
lewar (v, 1) podnosić
lewi (adj) lekki
lewie (perf. lewszy) (v, irr.) mieć ochotę na
lewtać (f) lekkość
lewy (adj) lewy
leż (f) ustawa; (adv) też
leżer (v, 7) czytać
leżodatórz (m) ustawodawca
lęcykła (f) soczewica
lęgwa (f) język
lęgwista (m) językoznawca
lęgwistycy (adj) lingistyczny
lęty (adj) powolny
li (łór, lew, łosz) (pron.pers.) oni
liberalizm (m) liberalizm
liberały (adj) liberalny
libier (m) książka
libra (f) funt
librarza (f) księgarnia
lic (n) lit
liczej (n) liceum
liga (f) liga
likier (m) likier
likwidaceń (f) likwidacja
likwidar (v, 1) likwidować
lil (n) lilia
lim (m) glina
limię, -mnie (n) próg
limitar (v, 1) ograniczać
lini (adj) drewniany
linia (f) linia
liń (n) drewno
lirycy (adj) liryczny
liryka (f) liryka
lista (f) lista
literarzy (adj) literacki
literatera (f) literatura
litu, -trze (n) plaża
Litwan (m) Litwin
Litwania (f) Litwa
litwańki (adj) litewski
liwartać (f) wolność
liwraceń (f) wyzwolenie
liwrar (v, 1) uwolnić
liwry (adj) wolny
logicy (adj) logiczny
logo (n) logo
lojaltać (f) lojalność
lojały (adj) lojalny
lubier (v, 5) lubić
ludzie, -iór (m.pl.) ludzie
luizjany (adj) luizjański
lwięca (f) ochota
lwięci (adj) chętny
lwięć (adv) chętnie

(top)

Ł

ła (lej, lej, łą) (pron.pers.) ona
łab, -ie (n) warg
łacina (f) łaciński
łaciny (adj) łaciński
łaczrar (v, 1) rywać
łajek (m) laik
łak (m) jezioro
łana (f) wełna
łapa (f) łapa
łar (pron.poss.) ich (żeń.)
łargi (adj) szeroki
łasar (v, 1) puszczać
łatu, łatrze (n) skrzydło
ławar (perf. ławszy) (v, 1) myć, prać
ławięda (f) lawenda
łąg (adv) długo
łągi (adj) długi
łągidy (adj) leniwy
łągierzy (adj) dłuższy
łągieśmy (adj) najdłuższy
łągoskrzyw (m) długopis
łągwiar (v, 3) lenić się
łągwiestać (f) tęsknota
łągwieszczer (po jelkoju) (v, 8) tęsknić (za czymś)
łągwieszczęca (f) tęsknota, tęsknienie
łążtydzień (f) długość
łążu (adv) dłużej
łębier (v, 7) lizać
łętrzona (f) latarka
łoc, -e (n) mleko
łocarza (f) mleczarnia
łocyka (f) sałata
łofaczer (v, irr.) wąchać
łok (m) miejsce
łokaceń (f) pomieszczenie
łokały (adj) miejscowy
łokar (v, 1) mieścić
łokieł (m) miasteczko
łokrzyma (f) łza
łokwiej (m) pułapka
łołar (v, 1) gadać
łomię, -tu (n) skarga
łomiętabły (adj) godny pożałowania
łomiętar (v, 1) skarżyć się
łoniąc (adv) daleko
łonierzy (adj) dalszy
łonieśmy (adj) najdalszy
łonięcy (adj) daleki
łoniu (adv) dalej
łończa (f) lanca
łosy (adj) luźny
łoszczywy (adj) swawolny
łotruń (m) łobuz
łotrzata (f) jaszczórka
łotrzyna (f) łazienka
łowórz (m) praca
łowurar (v, 1) pracować
łowuratórz (m) robotnik, pracownik
łór (pron.poss.) ich
łu (pron.pers.) jego
łu (łu, li, łu) (pron.pers.) ono, to
łuca (f) walka
łucar (v, 2) walczyć
łucatórz (m) wojownik
łudar (v, 1) chwalić
łukier (n) zysk
łup (m) wilk
łuża (f) piaskowiec
łyczar (v, 4) świecić
łydzier sie (v, 7) mylić się
łymię, -mnie (n) światło
łyna (f) księżyc
łyńdzej (m) poniedziałek
łysrustać (f) luksus
łysruzy (adj) luksusowy
łyt (n) błoto

(top)

M

mag (m) czarodziej
maga (f) czarodziejka
magia (f) magia
magicy (adj) magiczny
magnes (m) magnes
magnetycy (adj) magnetyczny
magneż (n) magnez
magnolia (f) magnolia
maj (m) maj
mal (adv) źle
maldziczer (v, 7) szkalować, wypowiadać oszczerstwa
maltrocar (v, 1) maltretować
małgra (prep +3) wbrew, pomimo
małuń (m) zły człowiek
mały (adj) zły
mama (f) mama
man (m) dłoń
manażer (v, 7) władać, dzierżyć
mandat (m) mandat
maniak (m) maniak
maniera (f) maniera, sposób
manipulaceń (f) manipulacja
manipulaciwy (adj) manipulatywny
manipular (v, 2) manipulować
mańka (f) rękaw
mapa (f) mapa
marć (m) marzec
mardzej (m) wtorek
marmr, -mrze (n) marmur
marmurar (v, 1) mruczeć, mamrotać
marnarz (m) marynarz
marz, -e (n) morze
marzyny (adj) morski
masa (f) masa
masakra (f) masakra
masakrar (v, 1) masakrować
maska (f) maska
masturbar (v, 1) masturbować
maszyna (f) maszyna
maszynista (m) maszynista
matematycy (adj) matematyczny
matematyk (m) matematyk
matematyka (f) matematyka
materiał (n) materiał
mazowiany (adj) mazowiecki
maż (conj) a, ale
mąd, mędu (m) świat
mąkła (f) plama
mechanicy (adj) mechaniczny
mechanik (m) mechanik
mechanizm (n) mechanizm
mecz (m) mecz, zawód, wyścigi
media (n.pl.) media
medycy (adj) medyczny
melancholia (f) melancholia
melancholicy (adj) melancholiczny
melodia (f) melodia
melon (m) melon
meniu (n) menu
mentaltać (f) mentalność
mentały (adj) mentalny
mer (m) mur, ściana
merz (m) mysz
metał (n) metal
metłar (v, 1) kaleczyć
męciół (n) płaszcz
męć (m) góra
mędar (v, 1) polecać, kazać
mędat (n) polecenie
mędkar (v, 1) jeść
mędu, -drze (n) zadanie
mędzały (adj) światowy
mętany (adj) górny
miadczyna (f) lekarstwo
miadła (f) szpik
miał, miele (n) miód
miarła (f) kos
miary (adj) jasny, czysty
miastr (m) mistrz
miastrały (adj) mistrzowski
miastrzytydzień (f) mistrzostwo
mica (f) okruch
miecha (f) dziwka
miecier (v, irr.) wysyłać
miecim (adv) nawet
miedz (n) środek
miedzały (adj) środowiskowy
miedzany (adj) przeciętny
miedzekrzy (adj) mierny
miedziek, miadku (m) lekarz
miegraceń (f) migracja
miegrar (v, 1) wędrować
miej, mia (pron.poss.) mój
miel (adv) lepiej
miel, mle (n) proso
mielerzy (adj) lepszy
miemorza (f) wspomnienie
miemorzer (v, 5) pamiętać
mień (adv) mniej
   ~ u pły (adv) mniej więcej
mierakieł (n) cud
mierakłuzy (adj) cudowny, cudny
mierkatórz (m) handlowca
mierzewkar (v, 1) czyścić
mierzydanoamerykany (adj) południowoamerykański
mierzydzany (adj) południowy
mierzyt (n) zasługa
mieź (f) miesiąc
mieżyca (f) stołówka
miębr (n) członek
mięcier (v, 5) kłamać
mięć (f) duch
międzik (m) żebrak
międzikar (v, 1) żebrać
miętały (adj) duchowy
mikrofon (m) mikrofon
mikroskop (m) mikroskopiczny
mil (num) tysiąc
mila (f) mila
    ~ wenedka (f) mila wenedzka (8634 m)
mileć (m) wojskowy, żołnierz
mileń (n) millenium
mileśmy (num) tysięczny
miliard, -u (num) miliard
miliardzieśmy (num) miliardowy
milion, -u (num) milion
milionarz (m) milioner
milionieśmy (num) milionowy
militarzy (adj) wojskowy
mina (f) kopalnia
minarz (m) górnik
minister (m) minister
ministerza (f) ministerstwo
minuta (f) minuta
miozar (v, 1) mierzyć
miozera (f) rozmiar
miódnoc (f) północ
miódnocałoamerykany (adj) północnoamerykański
miódnocały (adj) północny
mistera (f) mieszanka
miszczer (v, 8) mieszać
miszeń (f) misja
miścierz (n) zagadka
miścierzuzy (adj) tajemniczy
mizrabły (adj) żałosny
mizry (adj) nieszczęśliwy, nędzny
mler (v, 7) mleć
mlerza (f) baba
mlin (m) młyn
mlinarz (m) młynarz
mnacza (f) zagrożenie
mnierzy (adj) mniejszy
mnieśmy (adj) najmniejszy
mniortać (f) mniejszość
mnoch (m) mnich
mnościerz, -e (n) opactwo, klasztor
mobiel (m) mebel
moble (m.pl.) meble
mocica (f) matka
modwar (v, 1) motywować
modziesty (adj) skromny
modziewkar (v, 1) modyfikować, zmieniać
mojerzy (adj) większy
mojortać (f) większość
mokry (adj) chudy
molaca (f) choroba
molar (v, 1) bić młotem, kuć
molaty (adj) chory
moler (v, 5) zmiększać
molestar (v, 1) molestować
moli (adj) miękki
molini (adj) złośliwy
molińtać (f) złośliwość
moła (f) kamień młyński
momiała (f) pierś, cycka
momię, -tu (n) moment, chwila
momiętalemięć (adv) chwilowo
monarch (m) monarch
monarchia (f) monarchia
monarchiski (adj) monarchistyczny
monarchista (m) monarchista
moneta (f) moneta
monstr (n) potwór
montrejany (adj) montrejański
monumię, -tu (n) pomnik
morały (adj) moralny
morzer (v, 6) umierać
moszkieł (m) mężczyzna
moszkliny (adj) męski
moszklińtać (f) męskość
mośmy (adj) największy
motery (adj) dojrzały
moterzeszczer (v, 8) dojrzewać
motorrota (f) motocykl
motruna (f) babcia
motrzeńtać (f) macierzyństwo
motrzony (adj) macierzyński
motyl (m) motyl
motyw (n) motyw, bodziec
mowiar (v, 4) ruszać
możeń (f) pobyt; miejsce pobytu
możonar (f) zatzymywać się
mód (m) sposób
mółci (adv) wielu
mółczar (v, 2) pieścić
mółt (adv) bardzo; dużo
mrociewkar (v, 1) zabijać
mrociół (m) młotek
mroć (f) śmierć
mrodziar (v, 2) gryźć
mrotalnik (m) śmiertelnik
mrotały (adj) śmiertelny
mrotąd (n) zmartwienie
mrotwar sie (v, 1) martwić się
mroty (adj) martwy
mrzeczanarz (m) najemnik
mrzedź (f) pensja, salariusz
mrzekierdzej (m) środa
mrzekierz (n) rtęć
mrzoda (f) gówno
mrzydz (f) południe
mszatek (n) wiadomość
mudeł (m) forma, odlew
mumię, -mnie (n) ruch
mumnar (v, 1) pierdolić
municzypały (adj) gminny
mustrar (v, 1) pokazywać
    ~ sie (v, 1) okazać się
muszka (f) komar
mut (m) mruczenie, mamrotanie
mutaceń (f) mutacja
mutar (v, 1) zmieniać
muzycy (adj) muzyczny
muzyka (f) muzyka
muzykaltać (f) muzykalność
muzykały (adj) muzykalny
mużej (n) muzeum
mył (m) muł
myła (f) mulica
myszek (m) mech
myszkieł (m) mięśń
myścioła (f) tchórz
mytwalemięć (adv) nawzajem, wzajemnie
mytwały (adj) wzajemny
myty (adj) niemy

(top)

N

nagar (v, 1) pływać (statkiem)
naiwtać (f) naiwność
naiwy (adj) naiwny
nakła (f) statek
nakła jarzała (f) statek powietrzny
nan (m) karzeł
narkotyk (n) narkotyk
narkotyzar (v, 1) narkotyzować
narkoza (f) narkoza
narta (f) narta
nat (m) dziecko
natura (f) przyroda, natura
naturalemięć (adv) oczywiście
naturały (adj) naturalny
nawala (f) dok
nawigar (v, 1) nawigować
nawraj (n) rozbicie okrętu
naz (m) nos
nazokron (m) nosorożec
negaciwy (adj) negatywny
nemież (adv) jednak, tym niemniej, przecież
nemię (adv) jednak, tym niemniej, przecież
nąk (conj) bo
(intj) nie
nębier (m) liczba
    ~ płerały (m) liczba mnoga
    ~ sięgłarzy (m) liczba pojedyncza
    ~ telefonicy (m) numer telefonu
nębralnik (m) liczebnik
nębruzy (adj) liczny
nękwa (adv) nigdy
niąb, niębu (m) chmura
niądź (adv) nigdzie
nidz (m) gniazdo
nie (adv) nie
    ~ ja po kód! (intj) nie ma za co!
niec ... niec (conj) ani ... ani
nieczesarzy (adj) potrzebny
nieczestać (f) potrzeba
niedutablemięć (adv) niewątpliwie
niedziepiędzięca (f) niezależność
niedziepiędzięci (adj) niezależny
nieenwrzenity (adj) nieokiełznięty
niefiedzieltać (f) niewierność
niefierzemtać (f) słabość
niefierzmy (adj) słaby
niefiniciwnik (m) bezokolicznik
niefinity (adj) nieskończony
niegar (v, 1) zaprzeczać
niegleżer (v, 7) negować
niegrędzi (adj) niewielki, nieduży
niegry (adj) czarny
nieguc (n) sklep
niegucar (v, 2) negocjować
niejenąć (adv) niedawno
niejukędy (adj) nieprzyjemny
niekędy (adv) niekiedy, czasami
nieki (pron.ind.) nikt
niekomplety (adj) niekompletny
niekoszczuzy (adj) nieświadomy
niekód (adv) nieco, trochę
niekrzedzibły (adj) niesamowity, niewiarygodny
niekwale (adj) niektóre
niekwałak (adv) żadną drogą
niekwiattać (f) niepokój
niekwiny (pron.int.) niczyj
niełowuręca (f) bezrobocie
niełowuręci (adj) bezrobotny
niemal (adv) nieźle
niemień (adv) niemniej
niemik (m) wróg
niemorały (adj) niemoralny
niemrotały (adj) nieśmiertelny
nieofolaty (adj) niepotrzebny
nieolegaty (adj) niezaangażowany, niezrzeszony
nieośpiecat (adv) nieoczekiwanie, niespodziewanie
nieparkły (adj) nieparzysty
niepery (adj) nieczysty
nieplonoonwalik (m) małolatek
niepolity (adj) nieuprzejmy
nieporłarz (m) niemowlę
nieposibły (adj) niemożliwy
niepuć (m) bratanek
nierzw (m) nerw
nietrów (adv) niezbyt
niew (f) śnieg
niewiżybły (adj) niewidoczny, niewidzialny
niewła (f) mgła
nieżysty (adj) niesprawiedliwy
nieżyśtica (f) niesprawiedliwość
niębuzy (adj) chmurny
niętra (prep +1) wewnątrz
nikiel (n) nikiel
nił (pron.ind.) nic
nimfa (f) nimfa
niody (adj) porządny
niutraltać (f) neutralność
niutrały (adj) nijaki, neutralny
niwiół (n) poziom
no (intj) no
noc (f) noc
noceń (f) naród
nociewtać (f) urodzenie
nociwy (adj) wrodzony
noconalista (m) nacjonalista
noconalizm (m) nacjonalizm
noconaltać (f) narodowość
noconały (adj) narodowy
nodzar (v, 2) nudzić
norma (f) norma
normały (adj) normalny
nostalgia (f) nostalgia
nostalgicy (adj) nostalgiczny
nostry (pron.poss.) nasz
noszczer sie (v, 8) rodzić się
nościnie (m.pl.) urodziny
nowiębierz (m) listopad
nowonosty (adj) nowo narodzony
nowtać (f) nowość
nowy (adj) nowy
nów (num) dziewięć
nówczęcieśmy (num) dziewięćsetny
nówczętór (num) dziewięćset
nówmy (num) dziewiąty
nówsprzedczy (num) dziewiętnasty
nówsprzedzieśmy (num) dziewiętnasty
nu (nosz, nów, nosz) (pron.pers.) my
nubieltać (f) szlachta
nubły (adj) szlachetny
nuceń (f) pojęcie
nucieca (f) notatka
nucz (f) orzech
nud (m) węzeł
numię, -mnie (n) imię, nazwa
numnaciwnik (m) mianownik
numnalemięć (adv) mianowicie
numnar (v, 1) mianować
nunaśmy (num) dziewięćdziesiąty
nunięta (num) dziewięćdziesiąt
nuta (f) nuta
nutar (v, 1) notować, zapisywać
nuty (adj) znany
nuża (f) nudności, mdłości
nycały (adj) ślubny
nyce, -ar (f.pl.) wesele
nydy (adj) nagi, goły
nyły (adj) żaden
nytrzer (v, 5) karmić
nytrzyceń (f) pokarm, żywność
nytrzymię, -tu (n) pokarm, żarcie (dla zwierząt)

(top)

O

o (prep +1) do; (prep +2) na, w
    ~ finie (adv) w końcu, na końcu
    ~ kętrarze (adv) wręcz przeciwnie
    ~ męcie (adv) na górze
    ~ rzewidziąd! (intj) do widzenia!
    ~ sańtać! (intj) na zdrowie!
    ~ wale (adv) na dole
obać (m) opat
obiad (m) obiad
obiec (m) objekt, przedmiot, podmiot
obiecywnik (m) bezpośrednik
obiedzęci (adj) posłuszny
obilgaceń (f) obowiązek
obilgar (v, 1) zobowiązywać
obilgatorzy (adj) obowiązkowy
obliszczer (v, 8) zapominać
obliwień (f) zapomnienie
obocier sie (v, 7) obijać
obój (m) obój
obrabar (v, 1) obrabować
obrzewlaceń (f) skrót
obrzewlar (v, 2) skracać
obtydzień (f) zwyczaj
oc (m) czyn
ocar (v, 1) działać
ocaśmy (num) osiemdziesiąty
ocean (m) ocean
oceń (f) akcja
ocet (m) ocet
ocębierz (m) październik
ocęta (num) osiemdziesiąt
ociaraceń (f) lądowanie
ociarar (v, 1) lądować
ocięceń (f) uwaga
ociętar (v, 1) próbować
ocmy (num) ósmy
ocy (num) osiem
ocyczęcieśmy (num) osiemsetny
ocyczętór (num) osiemset
ocysprzedczy (num) osiemnaście
ocysprzedzieśmy (num) osiemnasty
ocywy (adj) dzielny, aktywny
oczartanar (v, 1) upewnić, zapewnić
oczecar (v, 1) oślepiać
oczepier (v, irr.) dostawać
    ~ sie (v, irr.) przybywać, dostać się
oczerz, -e (n) stal
oczędzier (v, 7) zapalać
oczydy (adj) kwaśny
oćmy (adj) najlepszy
odar (v, irr.) dodawać
odądź (adv) dokąd
odądźkąk (adv) dokądkolwiek
odłuty (adj) dorosły
odotar sie (v, 1) pasować
odórz (m) zapach
oduraceń (f) uwielbienie, adoracja
odurar (v, 1) uwielbiać; pachnąć
odyczer (v, 7) przynosić
odzar (v, 2) nienawiedzieć
odzarnar (v, 1) śniadać
odzeczęć (adj) sąsiedni
odzej (adv) dzisiaj
odzieceń (f) dodatek
ofabłar sie (v, 1) dogadywać się
ofiara (m) ofiara
oficz (n) biuro
ofierzmaceń (f) potwierdzenie
ofierzmar (v, 1) potwierdzać
ofolar (v, 2) potrzebować
ofolęca (f) potrzeba
ofrocaty (adj) przymusowy
ofromar (v, 1) ukształcić
ofukar (v, 1) dusić
ogrzewar (v, 1) obciążać
ohydny (adj) ohydny
ojążer (v, 7) dołączać
    ~ sie (v, 7) dołączać się
ojecywnik (m) przymiotnik
ojej! (intj) ojej
ojekar (v, 1) pobawić
ojekwalar (v, 2) dorównywać
ojer (v, irr.) przychodzić, przyjść
ojerzar (v, 4) przywierać
ojędkar (v, 1) wskazywać
okadzier (v, 7) dopadać
okażeń (f) okazja
okąpaniar (jelkój) (v, 2) towarzyszyć
okąt (m) rachuba
okętraceń (f) spotkanie
okętrar (v, 1) spotykać
okieł (m) oko
okikła (f) igła
okity (adj) ostry
okłamar (v, 1) powołać
okoplar (v, 2) dokończyć, spełniać
okopłaceń (f) ogniwo, link
okopłar (v, 1) łączyć
    ~ sie o (v, 1) czepiać się do
okost (prep +2) obok
okownier (v, irr.) przynależeć
okrzeszczer (v, 7) dorastać
oksyżeń (n) tlen
okunieszczer sie (pp. -kunity) (v, 8) poznać
okupaceń (f) okupacja
okupar (v, 1) zajmować
    ~ sie (jelkoju) (v, 1) zajmować się (czymś)
okuzaciwnik (m) biernik
okuźlar (v, 2) radzić, doradzać
okwiatar (v, 1) uspokajać
ola (f) olej, oliwka
olar sie (v, 2) sprzymierzyć się
olat (m) sprzymierzeniec
olegaceń (f) powiązanie
olegamię, -mnie (n) więź
olegar (v, 1) wiązać, połączyć
olemięć (adv) inaczej
olewar (v, 1) podnosić
olęc (adv) dotąd
olęca (f) porozumienie, ugoda
oliwa (f) oliwka
olony (adj) obcy
ołąg (prep +2) wzdłuż
ołtarz (n) ołtarz
ołudzica (f) skowronek
omary (adj) gorzki
omatórz (m) miłośnik
omica (f) przyjaciółka
omiczyca (f) przyjaźń
omiczyda (f) morderstwo
omiczydnik (m) zabójca
omiecier (v, irr.) przyznać
omiemorzer (v, 5) przypominać
omierabły (adj) cudowny
omieraceń (f) podziw
omierar (v, 1) podziwiać
omięcier (v, 5) okłamywać
omik (m) przyjaciel
omikały (adj) przyjacielski, przyjazny
omnar (v, 2) grozić
omnieśmie (adv) przynajmniej
omoruzy (adj) miłosny
omórz (m) miłość
on (m) rok
onącar (v, 2) zawiadamiać
oniał, -le (n) zwierzę
oniądź (adv) donikąd
oniestać (f) szczerość
oniesty (adj) szczery
onorar (v, 1) czcić
onórz (m) honor, zaszczyt
onwalica (f) rocznica
onwały (adj) roczny
oparzar (v, 3) pojawiać
opceń (f) opcja
opera (f) opera
operaceń (f) operacja
operar (v, 1) operować
opiałar (v, 1) nazywać
opiekła (f) pszczółka
opielkaceń (f) zastosowanie
opielkar (v, 1) zastosować
opieniatrar (v, 1) docierać, dotrzeć
opinień (f) opinia, mniemanie
oplar (v, 2) uzupełniać
opleceń (f) uzupełnienie
opodzar (v, 2) podpierać, popierać
oposar (v, 1) przydarzać, przytrafić
opra (f) wysiłek
oprar (v, 1) wysilać się
oprofędziar (v, 2) pogłębiać
oproprzar (v, 2) przywłaszczać
oprośmar (v, 1) podchodzić, nadchodzić
oprotar (v, 1) przynosić
oprzecar (v, 2) osądzać; doceniać
oprzekar (v, 1) życzyć
oprzemlaceń (f) nagroda
oprzemlar (v, 2) wynagradzać
oprzer (v, 6) otwierać
oprzędzier (v, 7) nabierać
oprzyceń (f) otwarcie
oprzyl (m) kwiecień
oprzymu (adv) dopiero
optymiski (adj) optymistyczny
optymista (m) optymista
optymizm (m) optymizm
opu, oprze (n) robota, praca, wysiłek
oputar sie (v, 1) upijać się
orakieł (m) wyrocznia
orania (f) pająk
orąż (f) pomarańcza
orąży (adj) pomarańczowy
ordy (adj) ponury
organ (m) organ
organie (m.pl.) organy
organizaceń (f) organizacja
orgazm (m) orgazm
orientar sie (v, 1) orientować się
orkan (m) orkan
orkiestra (f) orkiestra
ortodoks (m) prawosławny
ortodoksy (adj) prawosławny
ortodoksyzm (m) prawosławie
orur (v, irr.) przyjechać
oryginaltać (f) oryginalność
oryginały (adj) oryginalny
orzeć (m) baran
orzęć (m) wschód
orzętały (adj) wschodni
orzybły (adj) okropny, ohydny
orzydnar (v, 1) pochodzić
orzydzień, -dnie (f) pochodzenie, początek
osalaty (adj) zaskoczony
osaler (v, 6) zaskoczyć
osiekierar (v, 1) zabezpieczać
osiła (f) pacha
oskrodar sie (v, 1) zgadzać się
oskród (m) zgoda
oskrzywier (perf. -skrzypszy) > (v, 7) zapisać, napisać
osłabier (v, 5) słabnąć
osłut (m) napad
osłutar (v, 1) napadać, atakować
osoczar (jelkój) (v, 2) towarzyszyć
ostrza (f) ostryga
ostyty (adj) sprytny, cwany
oszczataceń (f) akceptacja
oszczatar (v, 1) przyjmować, akceptować
oszczedzier (v, 7) schodzić (słońce)
oszczedzięć (m) zachód
oszczedziętały (adj) zachodni
oszczężeń (f) wniebowstąpienie
oszczydzier (v, 7) zabijać
oszczydziętały (adj) przypadkowy
oszedziar (perf. osiódszy) (v, 4) postawić
    ~ sie (v, 4) siadać, usiąść
oszyniar (v, 2) wyznaczać, przydzielać
oszynieceń (f) wyznaczenie, przydzielenie
(m)
ościeltać (f) wrogość
ośkiery (adj) ciemny
ośkizar (v, 1) obwiniać
ośpiecaceń (f) oczekiwanie
ośpiecar (v, 1) oczekiwać
ośpieczer (v, 7) oglądać, przyglądać się
ośpieć (m) gość
ośpitaltać (f) gościnność
otamię (adv) natomiast, zaś
otążer (v, 7) sięgać
otoszkar (v, 1) dotyczyć
otrar (v. irr.) przyciągać
otroceń (f) atrakcja, pociąg
otrocywy (adj) atrakcyjny
otrokwiar ocięceń o (v, 4) zwracać uwagę na
otructać (f) odraza, okropność
otruczy (adj) okropny, straszny
ottydzień (f) postawa
owały (adj) owalny
owąć (adv) naprzód
owęcar (v, 2) posuwać się naprzód, robić postępy
owiar (v, irr.) mieć
owiecz (adv) naraz
owielęc (adv) dotąd
owieścier (v, 5) ubierać
owieżłar (v, 1) budzić
owięta (f) aleje
owiętera (f) przygoda
owiltać (f) zręczność
owiły (adj) zręczny
owiona (f) owies
owlemięć (adv) wyraźnie
owli (adj) wyraźny
owłyjęca (f) przypływ
ownier (v, irr.) nadchodzić, przychodzić
ownięca (f) przyszłość
ownięci (adj) przyszły
owokar (v, 1) wzywać
owrzer (perf. owierszy) (v, 6) poświęcać, ofiarować
oza (f) pończoch
ozaci (adj) dostateczny
ozać (adv) dość
ożdar (v, 1) trząść, drżeć
ożył (n) schronisko
ożyły (adj) zwinny
ożyta (f) pomoc
ożytar (v, 1) pomagać

(top)

Ó

ódz (n) nienawiść
ów, ówu (n) jajko

(top)

P

pacz (f) pokój
pala (f) słoma
pał (m) kij, pałka
pała (f) łopata
pałma (f) palma
pałpar (v, 1) głaskać
pałpierba (f) powieka
panika (f) panika
panikar (v, 1) panikować
pantoflarz (m) pantoflarz
pań (m) chleb
papagał (m) papuga
papier (m) papier
papież (m) papież
par (prep +1) przez
    ~ Dziew! (intj) mój Boże!
    ~ fowórz (intj) proszę
    ~ siępeł (adv) na przykład
para (f) para
parada (f) parada
paradyz (m) raj
paralizar (v, 1) paralizować
parcalemięć (adv) częściowo
parcały (adj) częściowy
parciążer sie (v, 7) przemoczyć się
parcica (f) tomik
parciczepier (v, irr.) uczestniczyć
parcier (v, 5) dzielić
parczeler (1. parczału) (v, 7) obalić
parczepier (v, irr.) zauważać
parć (f) część
pardromier sie (v, 5) przespać się
pardyczer sie (v, 7) przeprowadzać się
pardycznik (m) przewodnik
parfędzier (pf. -fądszy) (v, 7) przelewać
parfieceń (f) doskonałość
parfiecy (adj) doskonały, perfekcyjny
parjałtar (v, 1) przewyższać
parjąd (n) przejście
parjer (v, irr.) przechodzić, przejść
parkły (adj) parzysty
parkołorar (v, 1) przebarwić
parkód (conj) przez to, że
parkwierzer (1. parkwiaru) (v, 7) przepraszać
parletrar (v, 1) przeliterować
parleżer (v, 7) przeczytać
parłasar (v, 1) przepuszczać
parłokar (v, 1) przemieszczać
parłowurar (v, 1) redakować, opracować
parmiecier (v, irr.) pozwalać
parmieszeń (f) pozwolenie
parodia (f) parodia
parplaty (adj) przepełniony
parposar (v, 1) przemijać
parprzy (adj) fioletowy
parrąpier (v, 7) przełamywać
parstar (v, 1) przestać
parswadziar (v, 4) przekonywać
parsważeń (f) przekonanie
parszukar (v, 1) przeszukiwać
parśpieczer (v, 7) przeglądać
parświorar (v, 1) wytrwać, nie ustawać
parświoręci (adj) trwały, solidny
partaczar (v, 3) przemilczeć
partalar (v, 2) przekroić, przecinać
partia (f) partia
partniar (v, irr.) przechowywać
parwija (f) ulica
parwijekła (f) zaułek
parwiwier (v, 7) przeżywać
parwy (adj) mały, drobny
parzar (v, 3) pojawiać
pasiwy (adj) bierny, pasywny
Paszcha (f) Wielkanoc
paszchały (adj) wielkanocny
pasztat (m) ciasto
patologia (f) patologia
patologicy (adj) patologiczny
patriota (m) patriota
patriotycy (adj) patriotyczny
patriotyzm (m) patriotyzm
pauza (f) przerwa
pazany (adj) krajowy
pazimażeń (f) krajobraz
paź (m) kraj, państwo
pażna (f) strona
pąt (n) kropka
pech (m) pech
pedagog (m) pedagog
pedagogicy (adj) pedagogiczny
penis (m) penis
pentagram (n) pentagram
perioda (f) okres
periodycy (adj) okresowy
perkuszeń (f) perkusja
perła (f) perła
peron (m) peron
pery (adj) czysty
perz (n) ropa
perzewkar (v, 1) czyścić
pesymiski (adj) pesymistyczny
pesymista (m) pesymista
pesymizm (m) pesymizm
pęć (f) most
pędrar (v, 1) ważyć
pędrustać (f) ważność, znaczenie
pędruzy (adj) ważny, znaczący
pędu, -drze (n) waga
piaduń (m) pieszy
piana (f) długopis
piara (prep +1) wobec
piąg, pięgie (n) tłuszcz
piąz, pięzu (m) myśl
picera (f) malarstwo, obraz
pieca (f) kawałek
pieceń (m) grzebień
piecu, pietrze (n) pierś
piecz (f) smoła
piedzier (1. piodu) (v, 7) pierdzieć
piedź (m) stopa
piej (adv) gorzej
piejerzy (adj) gorszy
piekilerzy (adj) swoisty
piekwa (f) bydło; owca
piel (f) skóra
pieniądz (m) pieniądz
pieniądze, -dzór (m.pl.) pieniądze
pienizła (f) półwysep
piepr, -rze (n) pieprz
pierata (f) pirata
pierzer (v, 5) gnić
pierzyca (f) zdolność
pierzyty (adj) zdolny
pies, psu (m) groch
pieskieł (adv) mało
pieskły (adj) mały
pieszcz (m) ryba
pieszkar (v, 1) łowić ryby
pieszkatórz (m) rybak
pieśmy (adj) najgorszy
pięca (f) szczypce
piędeł (m) wahadło
piędziar (v, 4) wisieć
pięgi (adj) tłusty
piętar (v, 1) malować
pięzar (v, 1) myśleć
pij (adj) pobożny
pijtać (f) pobożność
pika (f) sroka
piła (f) słup
piona (f) wysiłek
pionar (v, 1) starać się, wysilać się
piora (f) gruszka
pistła (f) list
piszar (v, 2) sikać
pizza (f) pizza
piżama (f) piżama
plan (m) plan
planar (v, 1) planować
plastycy (adj) plastyczny
plastyk (m) plastyk
platra (f) opoka
platyna (f) platyna
plekar (v, 1) składać, zawijać
plica (f) piłka
    ~ piedała (f) piłka nożna
plony (adj) pełny
plus (conj) plus
płaca (f) plac, skwer
płacier (v, 5) płacić
płacz (n) preferencja
płaczar (v, 3) podobać
płaga (f) plaga
płan (n) równina
płany (adj) płaski
płata (f) zapłata
płąb (n) ołów
płąbik (m) ołówek
płążer (v, 7) narzekać
płerały (adj) mnogi
płerze (adj) kilka, liczne
płerzesprzedczy (num) kilkanaście
płerześmie (adv) najwięcej
płęta (f) roślina
płętar (v, 1) posadzać
płętażeń, -żnie (f) babka (roślina)
płurar (v, 1) płakać
płuruzy (adj) płaczliwy
pły (adv) więcej
płyjer (v, 7) padać (deszcz)
płyma (f) pióro
pływla (f) deszcz
po (prep +1) za, po
pobuszczyk (m) policzek
pocęca (f) cierpliwość
pocęci (adj) cierpliwy
pocie (adv) może, być może
pocier (v, irr.) móc, umieć, potrafić
pociestać (f) potęga, władza
pocięca (f) moc
pocięci (adj) potężny
podzarnu (adv) pojutrze
poeta (m) poeta
poetycy (adj) poetyczny
poezja (f) poezja
pogan (m) poganin
pokościk (m) zakątek
pokód (conj) po tym, że
pol (n) koc
polcz (m) kciuk
polęci (adj) blady
polica (f) policja
policarz (m) policjant
polity (adj) uprzejmy
politycy (adj) polityczny
polityk (m) polityk
polityka (f) polityka
polonieży (adj) polski
połac (n) pałac
połasar (v, 1) zaniedbywać
połok (prep +2) zamiast
połu (adv) potem
połydziły (adj) grząski
połydź (f) bagno
połyjer (v, 7) obrudzić
pon (m) szmata
popeł (m) lud
popleń (f) motyl
popłaceń (f) ludność, zaludnienie
popłarzy (adj) ludowy
popunier (pp. popusty) (v, 7) odkładać, odraczać
poraty (adj) gotowy
porłar (v, 1) mówić
pornografia (f) pornografia
pornograficy (adj) pornograficzny
porożyt (m) pasożyt
portret (m) portret
portugieży (adj) portugalski
poruła (f) słowo
porzęć (m) rodzic
porzętać (f) rodzicielstwo
pos (m) krok
posar (v, 1) stać się, zdarzać się
posibieltać (f) możliwość
posiblemięć (adv) możliwie
posibły (adj) możliwy
postłaceń (f) wymaganie
postłar (v, 1) wymagać
postórz (m) pasterz
postry (adj) następny
poszczer (v, 8) paść
poszczyk (m) wróbel
poszedziar (perf. posiódszy) (v, 4) posiadać
poszeń (f) pasja, namiętność
poszesórz (m) właściciel
poszeszeń (f) posiadłość, własność
poszonaty (adj) namiętny
poszta (f) poczta
posztar (v, 1) wrzucać do skrzynki pocztowej
pościcy (adj) tylny
pościertać (f) potomstwo
pościerz (m) potomek
pościłu (adv) potem
poterz (m) ojciec
potrost (m) ojczym

potrun (m) dziadek
potrza (f) ojczyzna
powiecz (adv) zaraz
pozyciwy (adj) pozytywny
pożyceń (f) pozycja
pódz (n) próg
pół (m) biegun
półt (n) pulpit
półwierz (m) kurz
półwrzy (adj) zakurzony
półwrzyk (m) proszek, proch
półz (m) uderzenie, puls
półzar (v, 1) uderzać, pulsować
praktycy (adj) praktyczny
praktyka (f) praktyka
praktykar (v, 1) praktykować
prasa (f) prasa
    ~ stratarza (f) prasa brukowa
prat (n) łąka
prawy (adj) krzywy
prąty (adj) gotowy
premier (m) premier
prezent (m) prezent
prezes (m) przewodniczący, prezes
prezydent (m) prezydent
pro (prep +2) dla
probabieltać (f) prawdopodobieństwo
probablemięć (adv) prawdopodobny
probabły (adj) prawdopodobnie
probaceń (f) inspekcja, dozór
probar (v, 1) doglądać, dozorować
problem (m) problem
proboszcz (m) pysk
procedura (f) procedura
proceń (f) porcja, dawka
procieceń (f) ochrona
procieżer (v, 7) chronić
prodyc (m) produkt
prodyczer (v, 7) produkować
profąd (adv) głęboko
profądtać (f) głębokość
profeca (f) prorocko
profesórz (m) profesor
profeta (m) prorok
profędy (adj) głęboki
profiec (m) zaleta, korzyść
profieszeń (f) zawód, profesja
profieszonały (adj) zawodowy
profil (m) profil
prognoza (f) prognoza
progrzeszeń (f) postęp
projec (m) projekt
projelkoju (adv) z jakiegoś powodu
projer (v, irr.) iść naprzód
projewceń (f) zakaz
prok (m) wieprz, świnia
prokoju (adv) dlaczego
prokód (conj) żeby, aby
proletariat (n) proletariat
proletarz (m) proletariusz
prołu (adv) dlatego
promiecier (v, irr.) obiecywać
promnięci (adj) wybitny
pronącaceń (f) wymowa
pronącar (v, 2) wymawiać
pronumik (m) zaimek
proporceń (f) proporcja
proporconały (adj) proporcjonalny
propożyceń (f) propozycja
proprzemięć (adv) właściwie
proprzy (adj) własny
propunier (pp. propusty) (v, 7) proponować
prosieśmy (adj) najbliższy
prostokód (conj) ponieważ
prośmie (prep +2) blisko
prośmy (adj) bliski
proszekwier (pp. prosiekity) (v, 7) prześladować
prot (m) port
    ~ o toszkąd (f) port pośredni
prota (f) brama
protar (prep +1) z powodu; (v, 1) nosić
protest (n) protest
protestant (m) protestant
protestanty (adj) protestancki
protestantyzm (m) protestantyzm
protestar (v, 1) protestować
protniar (v. irr.) dotrzymywać
prowar (v, 1) udowadniać
prowięcza (f) prowincja, województwo
prowięczały (adj) wojewódski
prownier (v. irr.) podchodzić, zbliżać się
prowrzeb (n) przysłowie
prójwiar (v, 3) zakazywać
prów, -owu (m) dowód
prudzieżer (v, 7) trwonić
pruny (adj) skłonny
prydzięci (adj) ostrożny
pryn (n) śliwka
przada (f) łupa
prze (prep +2) przed
    ~ tutu (adv) przede wszystkim
przec (n) cena
przeciędzier (v, 7) twierdzić; udawać
przecizamięć (adv) dokładnie
przecizy (adj) dokładny
przecuzy (adj) drogocenny
przedzicz (m) kuropatwa
przedziczer (v, 7) zapowiadać, przepowiadać
przedzier (1. przodu) (v, 7) tracić, gubić
przefiarar (v, 1) preferować, woleć
przefiaręca (f) preferencja
przefidy (adj) zdradziecki
przefidza (f) zdradzieckość
przegrzyn (m) cudzoziemiec
przegrzyny (adj) zagraniczny
przekar (v, 1) błagać
przekód (conj) zanim
    ~ nie (conj) póki, dopóki nie
przełu (adv) przedtem
przemoterały (adj) przedwczesny
przeniczuzy (adj) zgubny
przeparar (v, 1) przygotować
przepietwały (adj) wieczny, bezustanny
przepożyceń (f) przyimek
przeprzyściędzej (adv) przedwczoraj
przepunier (pp. przepusty) (v, 7) przedstawić
przer (v, 5) znikać
przeskrzywceń (f) przepis
przeskrzywier (perf. -skrzypszy) (v, 7) przepisać
przeszęci (adj) obecny
przeszęć (adv) obecnie
przeście (adv) prawie
prześcierz (m) ksiądz
przetekst (m) pretekst
przewiar (v, 3) starczyć
przewidziar (v, 4) przewidywać
przewięca (f) uniknięcie
przewięci (adj) wystarczający, dostateczny
przewięć (adv) dostatecznie, wystarczająco
przewiżybły (adj) przewidywalny
przewnier (v, irr.) zapobiegać
przeziętar (v, 1) ukazywać
przezuna (f) osoba
przezunały (adj) osobisty
przeżenierz (m) więzień
przeżeń (f) więzienie
przęcz (m) książę
przęczyp, -le (n) zasada
przęczypały (adj) główny
przędzej (adv) wkrótce
przędzier (v, 7) brać
przędź (adv) tak samo
przotka (f) pertica (457,20 cm)
przyjernik (m) poprzednik
przyjerzy (adj) poprzedni
przykieł (n) niebezpieczeństwo
przykłuzy (adj) niebezpieczny
przymarzy (adj) wspaniały
przymawierza (f) wiosna
przymiésmie (adv) najpierw
przymy (num) pierwszy
przyściędzej (adv) wczoraj
przywaty (adj) prywatny
pskamię, -mnie (n) grzech
pskar (v, 1) grzeszyć
psychiatr (m) psychiatr
psychiatrycy (adj) psychiatryczny
psychicy (adj) psychiczny
psycholog (m) psycholog
psychologia (f) psychologie
psychologicy (adj) psychologiczny
psychoza (f) psychoza
pszczyna (f) staw rybny
puc (m) studnia
pudórz (m) wstyd
pudziar sie (v, 4) wstydzić się
puf (m) puch
puk (m) trochę
pukar (v, 1) pukać
pukieł (m) trochę
puła (f) kura
pum (n) jabłko
    ~ ciararzy (n) ziemniak
pumię, -tu (n) podłoga
punier (pp. pusty) (v, 7) umieścić
pupartać (f) bieda
pupry (adj) biedny, ubogi
purgatorza (f) czyściec
put (m) alkohol (pot.)
putar (v, 1) chlać
putaty (adj) pijany
puza (f) odpoczynek
puzar (v, 1) odpoczywać
pybiełkar (v, 1) opublikować
pybiełki (adj) publiczny
pyciesyn (m) skurwysyn
pylcz (m) pchła
pynier (v, 5) karać
pyń (m) pięść
pypiła (f) źrenica
pypła (f) lalka
pystła (f) pryszcz
pyta (f) kurwa

(top)

R

radio (n) radio
radz (m) promień
radzar (v, 2) świecić
raja (f) raja
rakieta (f) rakieta
ram (m) gałędź
randła (f) randka
rapidtać (f) prędkość
rapidy (adj) prędki
raramięć (adv) rzadko
rary (adj) rzadki
rawidy (adj) wściekły
rawioli (m) ravioli
rawla (f) gniew
razar (v, 1) golić
rąpier (v, 7) łamać
    ~ si kap dzie (jelkoju) (v, 7) łamać sobie głowę nad
reagar (v, 1) reagować
reakceń (f) reakcja
realista (m) realista
regula (f) reguła
regularzy (adj) regularny
rekin (m) rekin
reklama (f) reklama
relewaceń (f) relewacja
reliżeń (f) religia
reliżuzy (adj) religijny
republika (f) republika
reszta (f) reszta
reumatyka (f) reumatyzm
rewoluceń (f) rewolucja
rewoluconarz (m) rewolucjonista
rewoluconarzy (adj) rewolucyjny
rezerwaceń (f) rezerwacja
rezerwar (v, 1) rezerwować
rezultat (m) rezultat
roceń (f) racja; rozum
    owiar ~ (v, irr.) mieć rację
rociekieł (m) kostka (palca)
rociewkar (v, 1) ratyfikować
roconabły (adj) rozumny, rozsądny
roconały (adj) racjonalny
roconar (v, 1) rozumować
roczem (m) winogron
rodnaceń (f) dekoracja, umeblowanie
rodnar (v, 1) meblować, uporządkować
rodnarzy (adj) zwykły
rodzicz (f) rdzeń; marchewka
rodzień (m) szereg; (f) porządek
roguli (adj) dumny
rogultać (f) duma
rola (f) rola
romanicy (adj) romański
romans (m) romans
ronamię, -mnie (n) ozdoba
ronar (v, 1) ozdobić
ropaczy (adj) drapieżny
ropina (f) grabież
ros (m) strych
rot (m) szczur
rota (f) koło
rotar (v, 1) wariować
rotaty (adj) zwariowany
rotędy (adj) okrągły
rower (m) rower
roza (f) róża
ródz (n) jęczmień
rubry (adj) czerwony
rudzi (adj) szorstki; gruboskórny
ruina (f) ruina, gruzy
ruki (adj) zachrypnięty
rum (m) rum
rumany (adj) rzymski
rur (v, irr.) jeździć
ruski (adj) rosyjski
ruta (f) droga
rutórz (m) kierowca
ruwr, ruwrze (n) dąb
rycerz (m) rycerz
ryga (f) rów
rymórz (m) pogłoska
rysk (n) ryzyko
ryskar (v, 1) ryzykować
ryskęci (adj) ryzykowny
rytm (n) rytm
rytmicy (adj) rytmiczny
rywaltać (f) rywalizacja
rywał (m) rywal
rywar (m) komputer
rzeba (f) trawa
rzebica (f) trawka
rzecewkar (v, 1) prostować
rzecy (adj) prosty
rzecz (m) jeż
rzeczepier (v, irr.) dostawać, otrzymywać
rzeczołar (v, 1) nie ufać
rzeć (n) sieć
rzedar (v, irr.) oddawać
rzedyceń (f) redukcja, obniżka
rzedyczer (v, 7) redukować
rzedziarzy (adj) odziedziczony
rzedziemier (v, 7) wynajmować
rzedzięceń (f) czynsz
rzedziętórz (m) lokator
rzedź (m) dziedzic, spadkobierca
rzefleceń (f) reflekcja
rzefyzar (v, 1) odmawiać
rzegały (adj) królewski
rzeglik (m) strzyżyk
rzegła (f) reguła
rzegłarzemięć (adv) regularnie
rzegłarzy (adj) regularny
rzej (f) rzecz; sprawa
    ~ kłara (intj) rzecz jasna
rzejalemięć (adv) rzeczywiście
rzejaltać (f) rzeczywistość
rzejalzar (v, 1) realizować, urzeczywistnić
    ~ sie (v, 1) zdawać sobie sprawę
rzejały (adj) realny, prawdziwy
rzejeń (f) rejon, zakres
rzejestraceń (f) rejestracja
rzejestrar (v, 1) rejestrować
rzejęwnier (v, irr.) odnajdować
rzejna (f) królowa
rzejonały (adj) regionalny
Rzejpybiełka, Rzeipybiełczej (f) Rzeczpospolita
rzejpybiełkany (adj) republikański (tylko R.D.K.)
rzekątaceń (f) opowieść
rzekątar (v, 1) opowiadać
rzekiełtar (v, 1) zbierać żniwo
rzekomędar (v, 1) polecać
rzekrodar (v, 1) nagrywać
rzekuniceń (f) uznanie
rzekunieszczer (pp. -kunity) (v, 8) poznawać
rzekuprar (v, 1) zajmować, schwycić
rzelwar (v, 1) pocieszać
rzełaceń (f) związek, stosunek
rzełasar sie (v, 1) rozluźnić się
rzem (m) wiosło
rzemaniar (v, 4) zostać
rzemiecier (v, irr.) odsyłać
rzemiedz (n) remedia
rzemuty (adj) oddalony
rzemytwar (v, 1) odwzajemniać
rzeniar (v, 2) panować
rzeniatórz (m) władca
rzenowaceń (f) odnowienie
rzenowar (v, 1) odnawiać
rzeń (n) królestwo
rzeparar (v, 1) naprawiać
rzepiotar (v, 1) powtarzać
rzepotrzar (v, 2) repatriować
rzeprodyceń (f) reprodukcja
rzeprodyczer (v, 7) reprodukować
rzeprotar (v, 1) zgłaszać
rzeprzędzier (v, 7) brać z powrotem
rzepunier (pp. rzepusty) (v, 7) stawić z powrotem
rzepyniar (jelkój) (v, 2) wyzywać
rzerur (v. irr.) jechać z powrotem
rzesistar (jelkój) (v, 1) opierać się
rzeskrzywier (v, 7) odpisywać
rzesłowier (v, 7) rozwiązywać
rzestar (v, 1) pozostać
rzesturęca (f) restauracja
rzeszpąz (n) odpowiedz
rzeszpązabły (adj) odpowiedzialny
rzeszpędziar (v, 4) odpowiadać
rześcityceń (f) zwrot
rześpiec (m) wzgląd
    sień ~e sur bez względu na
    z ~e pod względem
    za ~e sur ze względu na
rześpieczer (v, 7) szanować
rześpieraceń (f) oddech
rześpierar (v, 1) oddychać
rzetardar (v, 1) zwalniać
rzetniar (v, irr.) zatrzymywać
rzetrar (v, irr.) cofać, cofnąć
rzetry (adv) wstecz
rzewidziar (v, 4) widzieć ponownie
rzewla (f) groch
rzewnier (v, irr.) wracać
rzewokar (v, 1) odwoływać
rzewrzydar (v, 1) ochładzać
rzeż (m) król
rzeżer (v, 7) rządzić
rzodtać (f) dziedzictwo, spadek
rzodtar (v, 1) odziedziczać
rzydziar (v, 4) śmiać się
rzydziekłar (v, 1) wyśmiewać, szemrać
rzydziekłuzy (adj) śmieszny
rzyki (adj) bogaty
rzypa (f) brzeg
rzysier (v, 5) udać się
rzyz (m) śmiech

(top)

S

sabotar (v, 1) sabotować
sabotaż (m) sabotaż
sajta (f) strzałka
saksofon (m) saksofon
sal (m) sól
sala (f) szałwia
saler (v, 6) skakać
salon (m) salon
sała (f) sala
sałt (m) skok
sałwar (v, 1) zbawić
sałwatórz (m) zbawiciel
saniewkar (v, 1) uzdrawiać
sany (adj) zdrowy
sańtać (f) zdrowie
sapier (v, 6) znać, umieć
sapięca (f) wiedza
sarczyna (f) cieżar
sardy (adj) głuchy
sarkieł (n) motyka
sarżer (v, 7) podnosić się
sas (n) kamień
sasi (adj) kamienny
sawi (adj) mądry
sawtać (f) mądrość
sąciewkar (v, 1) święcić
sąty (adj) święty
scena (f) scena
sekceń (f) sekcja
seks (m) seks
seksualtać (f) seksualność
seksuały (adj) seksualny
seksy (adj) seksowny
sekunda (f) sekunda
sem (prep +2) nad
senat (m) senat
senatórz (m) senator
seriał (m) serial
serwis (m) usługa, serwis
sezon (m) sezon, pora roku
sęgień (m) krew
sęgniar (v, 2) krwawić
sfędar (v, 1) utopić się
sfędoławarz (m) zlewozmywak
sfrocar (v, 2) starać się
sfucier sie (v, 7) spieprzać, odpieprzać się
sfugar (v, 1) wyganiać
siała (f) siodło
siałar (v, 1) siodłać
siara (f) piła
siarar (v, 1) piłować
siąprz (adv) zawsze
sie (siej, si) (pron.refl.) się
sieciana (f) tydzień
siecianarz (m) tygodnik
sieciębierz (m) wrzesień
sieć (f) pragnienie; (num) siedem
siećczęcieśmy (num) siedemsetny
siećczętór (num) siedemset
siećmy (num) siódmy
siećsprzedczy (num) siedemnaście
siećsprzedzieśmy (num) siedemnasty
siedź (f) krzesło
siekądy (num) drugi
siekiertać (f) bezpieczeństwo
siekiery (adj) bezpieczny
siekrzot (n) tajemnica
siekrzoty (adj) tajny
siemię, -mnie (n) nasienie
siemlura (f) pół godziny
sień (prep +2) bez
sień, śniu (m) złom
sieńdomieski (adj) bezdomny
sieńkód (conj) bez tego, że
siepieler (v, 5) pochować
siepla (f) ośmiornica
siepółkier (n) grób
sieręga (f) strzykawka
sieskar (v, 1) suszyć
sieski (adj) suchy
sieszeń (f) posiedzenie
sietwaśmy (num) siedemdziesiąty
sietwięta (num) siedemdziesiąt
siewiortać (f) surowość
siewiory (adj) surowy
siębieltać (f) podobieństwo
siębieltydzień (f) równość
sięblemięć (adv) jednakowo
siębłar (v, 1) wydawać się
siębły (adj) podobny
sięcier (perf. siąszy) (v, 5) czuć
sięcięca (f) zdanie
sięczerzy (adj) szczery, prawdziwy
sięgłamięć (adv) jedynie, tylko
sięgłarzy (adj) pojedynczy
sięgły (adj) jedyny
siępeł (n) przykład
siępilcze (adv) zwykle, po prostu, zwyczajnie
siępilczy (adj) prosty, łatwy
siępłar, -arze (n) egzemplarz
siępłarzy (adj) przykładowy
siętarz (m) ścieżka, chodnik
siętmię, -tu (n) poczucie, uczucie
sięz (m) zmysł
siężyciwtać (f) wrażliwość
siężyciwy (adj) wrażliwy
silyc (n) krzem
sinuzy (adj) kręty
siodyczer (v, 7) uwodzić, podrywać
siora (f) wieczór
sios (m) płeć, rodzaj
siota (f) jedwab
skadzier (v, 7) spadać
skandynawki (adj) skandynawski
skarszeń (f) wycieczka
skierar (v, 1) wyleczyć, uleczyć
skitar (v, 1) wykonywać
skleża (f) kościół
skomiecier sie (v, irr) zakładać się
skomiza (f) zakład
skroca (f) kora
skrzeszczer (1. skrzosku) (v, 8) wyrosnąć
skrzypt (n) pismo
skrzyptera (f) pismo
skrzypterały (adj) pisemny
skrzyptórz (m) pisarz, skryba
skrzyptrzyca (f) pisarka
skrzywier (perf. skrzypszy) (v, 7) pisać
skuzar (v, 1) wybaczyć
skwierzer sie (1. skwiaru) (v, 7) spytać się
słabtać (f) słabość
słaby (adj) słaby
Słowian (m) słowianin
słowiany (adj) słowiański
słowier (v, 7) rozwiązać
słuwa (f) las
słuwokultura (f) leśnictwo
słuwr, -rze (n) siarka
smoła (f) smoła
snorysta (m) snorysta
snoryzm (m) snoryzm
sobeł, -błu (n) piasek
sobota (f) sobota
sociewkar (v, 1) zadowalać, zaspokajać
sociewkaty (adj) zadowolony
soczaliski (adj) socjalizm
soczalista (m) socjalista
soczalizm (n) socjalizm
soczałdemokratycy (adj) socjaldemokratyczny
soczały (adj) socjalny, społeczny
soczotać (f) społeczeństwo
sokramię, -tu (n) przysięga
sokrarza (f) sanktuarium
sokry (adj) uświęcony, święty
sokrzewkar (v, 1) poświęcać
sold (m) szelądz
soldat (m) żołnierz
solidartać (f) solidarność
solidarzy (adj) solidarny
solidy (adj) solidny
sołyceń (f) rozwiązanie
sołyć (f) dobrobyt
sołytać (f) ukłon
sołytar (v, 1) pozdrawiam
soniar (v, 2) śnić
soń (n) sen
sopórz (m) smak
sopran, -u (f) sopranistka
sopuń (f) mydło
sos (m) sos
sosna (f) sosna
soszek (m) worek
sódz (n) sód
sól (n) dno
sórz (f) siostra
sparaceń (f) rozłąka, separacja
sparar (v, 1) oddzielić
sparaty (adj) oddzielny
specjaliski (adj) specjalistyczny
specjalista (m) specjalista
spieler (v, 7) wyganiać
spięzar (v, 1) wymyśleć
spirytualtać (f) spirytualność
spirytuały (adj) duchowy
splar (v, 2) zasilać, dopełniać
splekaceń (f) wyjaśnienie
splekar (v, 1) wyjaśniać, wytłumaczyć
splędórz (m) błysk
splędy (adj) błyszczący
splędzieszczer (v, 8) błyskać
spłudar (v, 1) wybuchać, eksplodować
spłurar (v, 1) badać, eksplorować
spłuratórz (m) badacz, eksplorator
spłużeń (f) wybuch
sporłar (v, 1) wymawiać, wysłowić
sport (m) sport
spozar (v, 1) zakładać, przypuszczać
sprany (adj) suwerenny
sprot (m) wsparcie, poparcie
sprotar (v, 1) wspierać, popierać
sprzedczoonik (m) nastolatek
sprzerzy (adj) wyższy
sprześmy (adj) najwyższy
sprzymier (v, 7) wyrażać
spunier (pp. spusty) (v, 7) eksponować
spyjer (v, 7) pluć
spyma (f) piana
spymuzy (adj) pienisty
spyt (n) ślina
srodzie (f.pl.) śmieci
srodzier (v, 5) brudzić, śmiecić
sródtydzień (f) godność pogardy
sródy (adj) brudny
stabeł (n) stajnia
stabieltać (f) stabilność
stabler (v, 5) ustalić
    ~ sie (v, 5) osiąść
stabły (adj) stabilny
staceń (f) dworzec, przystanek
stacier (v, 7) stawić
stać (f) lato
stadz (n) stadium (1066 m)
stalar (v, 2) ścinać, odcinać
standarty (adj) standardowy
star (v, 1) stać
    ~ sie (v, 1) stać się
starn (m) szpak
stat (m) stan, państwo
statarzy (adj) państwowy
statwa (f) posąg, pomnik
statycy (adj) statyczny
stawiecz (adv) teraz
stłuty (adj) głupi
stniar (v, irr.) wytrzymywać
stolica (f) stolica
stoła (f) obora
stomak (m) żołądek
stoń (n) staw, sadzawka
stoszka (f) pal, słup
stotera (f) kształt
stracierzestrzy (adj) pozaziemski
strani (adj) dziwny
strar (v, irr.) ściągać
strarodnarzemięć (adv) niezwykle
strarodnarzy (adj) niezwykły
strat (m) bruk
strągłar (v, 1) dusić
strąkar (v, 1) ucinać, ścinać
struktura (f) struktura
stryc (m) struś
strzeb (m) hałas
strzebdar (v, 1) hałasować
strzecy (adj) ciasny, obcisły
strzemalemięć (adv) ekstremalnie
strzemały (adj) ekstremalny
stupidtać (f) głupość, głupota
stupidy (adj) głupi
stupidzica (f) głupota
stydz (n) ćwiczenie, studia
stydziar (v, 2) ćwiczyć, studiować
stydzięć (m) student
styl (m) styl
stypendium (n) stypendium
stytuł (m) podtytuł, napis
subtyły (adj) subtelny
suj (f) świnia, dzik
sul (m) słońce
sultarzy (adj) samotny
sultydzień (f) samotność
sułacz (n) pociecha
sułar (v, 1) pocieszyć
sułarnik (m) słonecznik
sułarzy (adj) słoneczny
sułodziefięca (f) samoobrona
sułowad (m) samochód, auto
sułowół (m) samolot
suły (adj) sam
suma (f) suma
sunar (v, 1) brzmieć
sunury (adj) głośny
supranaconały (adj) supranacjonalny
sur (prep +1) na
    ~ wiecze (adv) na razie
surficz (f) powierzchnia
surjematy (adj) ukochany
surkętrarz (prep +3) naprzeciwko
surmowiar (v, 4) wzruszać
surmowięca (f) wzruszenie
surposar (v, 1) wyprzedzać, prześcigać
surprzędzier (v, 7) podnosić
surpunier (pp. surpusty) (v, 7) nakładać
surściceń (f) przesąd, zabobon
surścicuzy (adj) przesądny, zabobonny
surtrar (v. irr.) podciągać
surwiwier (v, 7) przeżyć
surwiżeń (f) nadzór
surwołar (v, 1) wzlecieć
sużec (m) facet
swawy (adj) słodki
swej (pron.poss.) swój
sydar (v, 1) pocić się
sydórz (m) pot
symfonia (f) symfonia
sympatia (f) sympatia
sympatycy (adj) sympatyczny
symptom (m) symptom
syn (m) syn
system (n) system
syszek (m) sok
syntaks (m) składnia
sytuaceń (f) sytuacja
szabloń (f) szablon
szafa (f) szafa
szafir (m) szafir
szalik (m) szalik
szampań (m) szampan
szampon (m) szampon
szansa (f) szansa
szantaż (m) szantaż
szarar (v, 1) siać
szarm (m) urok
szarmęci (adj) uroczy
szata (f) szczotka
Szatan (m) Szatan
szczana (f) widownia, scena
szczas (m) powodzenie, sukces
szczedzier sie (jelkój) (v, 7) powodzić się
szczelesty (adj) przestępczy
szczeleścista (f) przestępca
szczelęci (adj) wybitny
szczenicy (adj) sceniczny
szczer (v, irr.) wiedzieć
szczęca (f) nauka
szczęciewki (adj) naukowy
szczędzier (v, 5) oszczędzać
szczytar (v, 1) podniecać
szeczaśmy (num) sześćdziesiąty
szeczęta (num) sześćdziesiąt
szedziar (perf. siódszy) (v, 4) siedzieć
szedziąd (n) siedzenie
szef (m) szef
szej (num) sześć
szejczęcieśmy (num) sześćsetny
szejczętór (num) sześćset
szejsprzedczy (num) szesnaście
szejsprzedzieśmy (num) szesnasty
szekł (n) wiek
szekwier (pp. siekity) (v, 7) śledzić
szekwięca (f) kolejność
szekwięć (prep +1) według
szeł (n) pieczęć
szenierz (m) burmistrz
szep (f) płot
szeptar (v, 1) szeptać
szer (v, irr.) być
    ~ pocie (adv) być może
szew (adv) często
szkale (f.pl.) schody
szkała (f) schód
szkędzier (v, 7) spinać się
szkiepter (m) berło
szkłutar (v, 1) rzeźbić
szkłutera (f) rzeźba
szkłutórz (m) rzeźbiarz
szkoda (intj) szkoda
szkodra (f) zespół, drużyna
szkoła (f) szkoła
szkołarz (m) uczeń
szkon (n) ławka
szkotki (adj) szkocki
szkuł (m) ściek
szkułar (v, 1) ściekać
szkutła (f) miska
szmachar (v, 1) głaskać
szmata (f) szmata
szmugiel (m) przemyt
szmuglar (v, 2) przemycać
szmuglarz (m) przemytnik
szok (m) szok
szokar (v, 1) szokować
szósty (num) szósty
szpac (n) pomieszczenie; kosmos
szpada (f) miecz
szpata (f) szabla
szpatła (f) ramię
szpolar sie (jelkoju) (v, 2) pozbywać się
szpolaty (jelkoju) (adj) pozbawiony
szponia (f) gąbka
szpron (m) ostroga
szpuz (m) małżonek, mąż
szpuza (f) małżonka, żona
szpuzały (adj) małżeński
szpuzar (v, 1) poślubić
szpuzaty (adj) żonaty, zamężny
szukar (jelkoju) (v, 1) szukać
szy (conj) czy; jeżeli
szybłar (v, 1) syczeć
szyk (intj) tak
szyk (adv) tak
szyleż (conj) czyli
szymla (f) małpa
szyniar (v, 2) znaczyć
szyniewkar (v, 1) oznaczać
szyniewkęca (f) znaczenie
szyń (n) znak
szyrena (f) syrena

(top)

Ś

ściemar (v, 1) szacować
ściębłar (v, 1) stymułować
ściędzier (pf. ściądszy) (v, 7) rozkładać, rozprzestrzeniać
ścięgwier (v, 7) gasić
ściępu (prep +2) podczas
    ~ kędy (conj) podczas gdy
ścioła (f) gwiazda
ścity (adj) spragniony
ściwy (adj) letni
śkierz (m) siekiera
śkit (n) tarcza
śleni (adj) solenny
ślewańki (adj) ślewański
ślęca (f) cisza
ślęci (adj) cichy
ślęć (adv) cicho
Ślęża (f) Śląsk
ślężany (adj) śląski
ślipońki (adj) xlipoński
śniad (m) pedał
śnistry (adj) złowieszny, ponury
śpiecar (v, 1) czekać
śpieczalemięć (adv) szczególnie, specjalnie
śpieczały (adj) szczególny
śpieczej (f) rodzaj
śpieczymię, -mnie (n) próbka; przypadek
śpiej (f) nadzieja
śpiekieł (n) lustro
śpietał (m) szpital
śpiędzier (v, 7) wydawać; spędzić
śpina (f) cierń, kolec
śpiorar (v, 1) spodziewać się
śpioręca (f) nadzieja
śpiort (m) upiór, duch, widmo
śpiortały (adj) upiorny
śremuń (m) kazanie
śreńtać (f) spokój, pogoda
śrepięć (f) jędza, baba
śrepiętar (v, 1) pełzać
śrew (m) niewolnik
śrewica (f) służba, usługa
śrewier (v, 5) służyć
śrewięci (m) sługa, służący
śrewtydzień (f) niewolnictwo
śrony (adj) spokojny, pogodny
śrozy (adj) poważny
śruba (f) śruba
śrubotron (m) śrubokręt
światy o (adj) przyzwyczajony do
świeczyda (m) samobójstwo
świeszczer (pp. światy) (v, 8) przyzwyczajać

(top)

T

tableta (f) tabletka
taczar (v, 3) milczeć
tajny (adj) tajemniczy
taksica (f) taksówka
taksicarz (m) taksówkarz
takt (m) takt
talar (m) talar; (v, 2) kroić
talent (n) talent
talentaty (adj) utalentowany
tałpa (f) kret
tały (adj) taki
tampon (m) tampon
tarblęci (adj) burzliwy
tarbłar (v, 1) przeszkadzać
tarcina (f) kanapka, kromka chleba
tardy (adj) późny
tardzu (adv) później
tarterz (m) turkawka
taśma (f) taśma
tata (m) tata
tawła (f) stół
tąt (adv) tyle
    ~ suł komód tyle samo jak
tążer (v, 7) sięgać
teatr (n) teatr
technicy (adj) techniczny
technika (f) technika
technologia (f) technologia
technologicy (adj) technologiczny
tekst (m) tekst
teledysk (m) teledysk
telefon (n) telefon
telefonar (v, 1) telefonować
telekomunikaceń (f) telekomunikacja
telewizórz (m) telewizor
telewiżeń (f) telewizja
temperatera (f) temperatura
tenis (m) tenis
tenor (m) tenor
teolog (m) teolog
teologia (f) teologia
teologicy (adj) teologiczny
teoretycy (adj) teoretyczny
teoria (f) teoria
teren (n) teren
terror (m) terror
terroryski (adj) terrorystyczny
terrorysta (m) terrorysta
terytoriały (adj) terytorialny
terytorium (n) terytorium
tęban (m) bęben
tęk (adv) wtedy
tkorar (v, 1) dekorować
tkoruzy (adj) piękny, świetny
tkórz (m) sceneria
tniar (v, irr.) trzymać
toaleta (f) toaleta
toc (m) dotyk
tocharki (adj) tocharski
toler (v, 7) znosić
ton (m) tona
topier (v, 5) topić, roztapiać
tosk (n) jad, trucicna
toski (adj) jadowity, trujący
tost (conj) skoro
toszkar (v, 1) dotykać
totały (adj) totalny
towrzana (f) karczma
tpięci (adj) letni
tradyceń (f) przekład, tłumaczenie
tradyczer (v, 7) tłumaczyć
tradziceń (f) tradycja
tradziconały (adj) tradycjonalny
tradzier (v, 7) zdradzać
trafędzier (v, 7) przelewać
tragedia (f) tragedia
tragicy (adj) tragiczny
tramwaj (m) tramwaj
transport (m) transport
transwestyt (m) transwestyt
trar (v, irr.) ciągnąć
trasa (f) trasa, szlak
trasfiaraceń (f) przeniesienie
trasfiarar (v, 1) przenieść
traskrzywier (v, 7) transkrybować
trasparzęci (adj) przejrzysty, przezroczysty
trasprotar (v, 1) przewozić
traspunier (pp. traspusty) (v, 7) przemieszczać
traszczędzier (v, 7) wykraczać
trawrzosar (v, 1) przebywać, przejeżdżać
traz (prep +1) poza, po tamtej stronie
traziceń (f) przejście
trazmędar (v, 1) przekazywać
trazmiecier (v, irr.) rozgłaszać, transmitować
trazmieżeń (f) transmisja
trąbica (f) trąbka
trąbuna (f) puzon
trąć (adv) wciąż
trąk (m) tułów
trąkar (v, 1) ścinać, okrawać
trąkiltać (f) spokój
trąkiły (adj) spokojny
tren (m) pociąg
triumf (m) triumf
triumfar (v, 1) triumfować
troc (m) tor
trocar (v, 1) traktować
trocórz (m) zdrajca
trok, -ie (m) naszyjnik
trokwiar (v, 4) obracać, zwracać, kręcić
trolejbus (m) trolejbus
tron (m) tron
tronar (v, 1) kręcić
trot (m) krzywda
trów (adv) zbyt
trybuna (f) trybuna
tryca (f) pstrąg
trze (num) trzy
trzeb (m) plemię
trzebdar (v, 1) bać się
trzecy (num) trzeci
trzeczęcieśmy (num) trzysetny
trzeczęta (num) trzysta
trzefól (n) koniczyna
trzemier (v, 7) drgać
trzemnar (v, 2) zakończyć
trzemórz (m) dreszcz
trzesprzedczy (num) trzynaście
trzesprzedzieśmy (num) trzynasty
trzew (m) jeleń
trzeżar (v, 4) sprzątać, czyścić
trzębłar (v, 1) drżeć
trzęta (num) trzydzięsci
trzozy (adj) czysty
trzybłar (v, 1) drażnić, dręczyć, docinać
trzyjaśmy (num) trzydziesty
trzyk (m) sztuczka
trzypły (adj) potrójny
trzyści (adj) smutny
trzyścieca (f) smutek
trzytek (m) pszenica
tuba (f) tuba
tuci (pron.ind.) wszyscy
tun (m) ton, dźwięk
tunel (m) tunel
tur (m) byk
turbulęca (f) burzliwość
turyski (adj) turystyczny
turysta (f) turysta
turystyka (f) turystyka
turz (f) wieża
tut (pron.ind.) wszystko
    ~ wyn (adv) wszystko jedno
tutamięć (adv) całkiem, całkowicie
Tutomąd (m) Wszechświat
tuty (adj) cały
tuw (m) rura
twej, twa (pron.poss.) twój
ty (ciej, ci, cie) (pron.pers.) ty
tycica (f) pieszczota
tygrys (m) tygrys
typ (n) typ
typicy (adj) typowy
tyran (m) tyran
tyrania (f) tyrania
tytar (v, 1) pieścić
tytuł (m) tytuł

(top)

U

u (conj) albo, lub
ubikaceń (f) ubikacja
ucier (m) macica
ucórkar (v, 1) stwarzać
ucórz (m) twórca
uczół (m) ptak
udamięć (adv) chętnie
udy (adj) chętny
udzęca (f) publiczność
udzier (v, 5) słuchać
udzu (adv) raczej
ugust (m) sierpień
ukraińki (adj) ukraiński
ulica (f) garnek
uła (f) garniec
umiętar (v, 1) powiększać
umilar (v, 2) upokarzać, poniżać
umileceń (f) upokorzenie
umiły (adj) pokorny
unień (f) unia, związek
    ~ profieszonała (f) związek zawodowy
uniwersały (adj) uniwersalny
uniwersytać (f) uniwersytet
ur (n) złoto
ura (f) godzina
uraceń (f) modlitwa
urar (v, 1) modlić się
urbany (adj) miejski
urdza (f) smród
urdzar (v, 2) śmierdzieć
urłój (m) żegar
urura (f) świt, brzask
uryna (f) uryna
urynar (v, 1) urynować
urzała, -ele (f) granica
urzy (adj) złoty
urzykła (f) ucho
uszcz (n) drzwi
uszkiełtar (v, 1) słuchać
uślerzy (adj) pomocniczy
uta (conj) ale
uten (m) jesień
uz (n) odwaga
uzar (v, 1) śmieć, ośmielić się

(top)

W

w (part) niech
wad (n) szlak, ścieżka
wagabąd (m) włóczęga
wagar (v, 1) wędrować
wagi (adj) mglisty, nieokreślony
wagina (f) pochwa
wagon (m) wagon
wakaceń (f) wakacje, urlop
wal (f) dolina
walany (adj) dolny
wale (v, 7) warto
walidy (adj) ważny (przed datą ważności)
wał (m) wał
wałórz (m) wartość
wanieszczer (v, 8) znikać
wanila (f) wanilia
wany (adj) próżny
wańtać (f) próżność
warcyca (f) pokrzywa
warna (f) słoik
wars (m) niedźwiedź
warsiniany (adj) warsiński (warszawski)
wartyć (f) cnota
warzacie, -tór (m.pl.) pozostałe, różne, rozmaite
warzaty (adj) różnorodny
waz, -ie (n) wazon
wazał (m) wasal
wąbra (f) cień
wądź (adv) gdzie
wądźkąk (adv) gdziekolwiek
wąg, węgie (m) paznokieć
wągła (f) pazur
wąkieł (m) wuj
wąt (m) wymioty
wątar (v, 7) wymiotować
wcielzabły (adj) użyteczny
wcielzar (v, 1) używać
wcielzatórz (m) użytkownik
wciół (m) cielę
Wened (m) Wened
Weneda (f) Weneda
wenedki (adj) wenedycki
wenedyctać (f) wenedyckość
wenedyk, -dku (n) Wenedyk (język)
Wenedzica (f) Wenedka
wertykały (adj) pionowy
wesoły (adj) wesoły
wetniar (v, irr.) trzymać
węblik (m) pępek
węblikały (adj) pępowy
węcza (f) uncia (2,54 cm)
węda (f) fala
whisky (m) whiskey
wicala (n.pl.) wiktuały
wice- (prefix) wice-
wicurza (f) zwycięstwo
wiczyn (m) sąsiad
wiczyna (f) sąsiadka
wiczynia (f) osiedle
wideo (n) video
widziar (v, 4) widzieć
wiecieśmy (adj) najstarszy
wiecz (f) raz
wiedzwa (f) wdowa
wiedźma (f) wiedźma
wiejkieł (n) wóz, pojazd
wiekieltać (f) starość
wiekłaszczer (v, 8) starzeć się
wiekły (adj) stary
wieniaraceń (f) szacunek
wierdzarz (n) sad
wierdzi (adj) zielony
wierkędy (adj) zawstydzony, wstydliwy
wierkędza (f) wstydliwość
wiersz (m) wiersz
wierz (m) dzik, świnia
wierzewkar (v, 1) weryfikować, sprawdzać
wierzgła (f) przecinek
wierżeń, -żnie (f) dziewica
wieszczerzy (adj) starszy
wieszpa (f) osa
wieścier (v, 5) ubierać
wieść (f) ubranie
wietrzy (adj) szklany
wietrzyk (m) szklanka
wiewierzyca (f) wiewiórka
wieżłar sem (v, 1) czuwać nad
wieżłatórz (m) budzik
więczer (v, 7) zwyciężyć
więdkaceń (f) zemsta
więdkar (v, 1) zemścić się
więdzier (v, 7) sprzedawać
więkieł (n) pasek
więt (m) wiatr
więterz (m) brzuch
wijaśmy (num) dwudziesty
wijatek (n) podróż
wijatkar (v, 1) podróżować
wijatórz (m) podróżnik
wijęć (num) dwadzieścia
wijolęca (f) gwałt
wijolęci (adj) gwałtowny
wijołar (v, 1) zgwałcić
wikądź (adv) wszędzie
wikieł (m) wieś, wioska
wila (f) Wigilia
wiltać (f) taniość
wiła (f) rolnictwo
wiły (adj) tani
win (n) wino
wiody (adj) pusty
wiolina (f) skrzypce
wiolonczela (f) wiolonczela
wioła (f) altówka
wiołamię, -mnie (n) suknia
wiołamnik (n) sukienka
wiołuctać (f) szybkość
wiołuczy (adj) szybki
wiona (f) żyła
wiortablemięć (adv) naprawdę
wiortabły (f) prawdziwy
wiortać (f) prawda
wiory (adj) prawdziwy
wiotr (n) szkło
wiódtać (f) pustka
wiół (m) żagiel
wipra (f) żmija
wirar (v, 1) wirować
wirtuały (adj) wirtualny
wirtuoz (m) wirtuoz
wista (f) widok
wistar (v, 1) nawiedzać, odwiedzać
wita (f) życie
witały (adj) żywy
witamina (f) witamina
witopic (m) życiorys
wiwier (v, 7) zyć
wiza (f) sposób
wizar (v, 1) odwiedzać
wizyta (f) wizyta
wiżyblemięć (adv) widocznie
wiżybły (adj) widoczny
wlar (v, irr.) chcieć
włątać (f) wola
włątarz (m) ochotnik
włątarzy (adj) dobrowolny
włograr (v, 1) pachnąć
włoma (f) flama, płomień
włomar (v, 1) płonąć
włomarzy (adj) srogi, zagorzały
włożół (n) bicz
włuw, -ie (m) strumień
włydy (adj) płynny
włyjer (v, 7) płynąć, spływać
włymię, -mnie (n) rzeka
wmiecier (v, irr.) omijać
wnaceń (f) polowanie
wnar (v, 1) polować
wnatórz (m) myśliwy
wniastra (f) okno
wnier (v, irr.) przychodzić
wnierabły (adj) czcigodny
wnierdzej (m) piątek
wojna (f) pochwa
wokabłarz (n) słownictwo
wokal (f) samogłoska
wokar (v, 1) zwać, nazywać
wol (f) dolina
wolkąk (conj) chociaż, aczkolwiek
wołar (v, 1) latać, lecieć
wołyta (f) przewrot
wołytar (v, 1) obracać się, toczyć się
womień (m) człowiek
worza (f) burza
wostar (v, 1) popsuć
wostry (pron.poss.) wasz
woszka (f) krowa
wot (n) głos
wotar (v, 1) głosować
wól (conj) chociaż, choć
wół (m) lot
wółćmy (adj) ostatni
wółg (m) pospólstwo, motłoch
wółgarzy (adj) wulgarny
wółkan (m) wulkan
wółna (f) ulna (60,96 cm)
wółniorar (v, 1) ranić
wółnu, -nrze (n) rana
wółp (f) lis
wółtać (f) pożądliwość, rozkosz
wółtrz (m) gryf
wółtuzy (adj) lubieżny, rozkoszny
wpunier (pp. wpusty) (v, 7) zastawiać, blokować
wrażeń (f) wojowniczka, waleczna dziewica
wrzecielzaceń (f) zapłodzenie
wrzecielzar (v, 1) zapłodnić, użyźniać
wrzecier (v, 7) wracać
wrzeciltać (f) płodność
wrzeciły (adj) płodny
wrzekar (v, 1) trzeć, ocierać
wrzemię, -mnie (n) robak
wrzepa (f) fallus
wrzeski (adj) świeży
wrzewier (v, 7) gotować się, wrzeć
wrzewięci (adj) żarliwy
wrzon (n) uzda, kiełzno
wrzydy (adj) zimny
wrzygórz (m) zimno
wrzyżer (v, 7) smażyć
wstryjer (v, 7) blokować, tarasować
wścinar sie (v, 1) śpieszyć się
wścinaty (adj) pochopny, w pośpiechu
wśrewar (v, 1) obserwować, upatrywać
wu (wosz, wów, wosz) (pron.pers.) wy
wucz (f) głos
wukały (adj) wokalny, na głos
wycięźla (n.pl.) narzędzia
wymany (adj) ludzki
wymańtać (f) ludzkość
wymórz (m) nastrój
wyn, wyna (num) jeden
wyniałtru (pron.rec.) nawzajem
wyniewkaceń (f) zjednoczenie
wyniewkar (v, 1) zjednoczyć
wynociępralemięć (adv) jednocześnie
wynokron (m) jednorożec
wynsprzedczy (num) jedenaście
wynsprzedzieśmy (num) jedenasty
wyńtać (f) jedność
wyszek (conj) dopóki
wywierz, -wrze (f) pierś kobieca
wyzerarz (m) lichwiarz

(top)

Z

z (prep +1, +2) pod
   ~ setu (adv) pod spodem
za (prep +2) z
zajętar (prep +2) spomiędzy
zamiedz (prep +2) spośród
zamię, -mnie (n) badanie
zamnar (v, 1) badać
zamnatórz (m) badacz
zaniętra (adv) z wnętrza
zanowu (adv) znowu
zapas (m) zapas
zapo (prep +2) zza
zaprze (prep +2) sprzed
zasem (prep +2) znad
zaz (prep +2) spod
zbiec (m) przedmiot
zbliniar (v, 2) podkreślać
zbrzosar (v, 1) spychać
zdar sie (v, irr.) poddawać się
zebdamięć (adv) nagle
zebdy (adj) nagły
zero (num) zero
zeskrzywier (perf. -skrzypszy) (v, 7) podpisać
zestęca (f) substancja
zestęcały (adj) istotny
zestęciwnik (m) rzeczownik
ześcietyjer (v, 7) zastępować
ześpieceń (f) podejrzenie
ześpieczer (v, 7) podejrzewać
ześpieczuzy (adj) podejrzliwy
ześpierar (v, 1) wzdychać
ześpiędzier (v, 7) zawieszać; powieszać
zetniar (v, irr.) utrzymywać
zetrar (v. irr.) ściągać
ziądź (adv) skąd
ziądźkąk (adv) skądkolwiek
ziętra (prep +1) zewnątrz
ziołuzy (adj) zazdrosny
ziołuża (f) zazdrość
zistar (v, 1) istnieć
ziścięca (f) istota
ziścięcały (adj) istotny
zjardziar (v, 4) spalać
zjąd (n) wyjście
zjer (v, irr.) wychodzić, wyjść
złaczrar (v, 1) wyrwać, wydrzeć
złasar (v, 1) spuszczać, wylewać
złążar (v, 2) przedłużyć
złowurar (v, 1) wypracować
zmiecier (v, irr.) składać, przedkładać
zmoniar (v, 3) sugerować
zmrzeżer (v, 7) utopić
    ~ sie (v, 7) utopić się, utonąć
zocemięć (adv) słusznie, właśnie
zocy (adj) dokładny, słuszny
zona (f) zona
zoo (m) zoo
zoologia (f) zoologia
zoologicy (adj) zoologiczny
zotar (v, 1) życzyć
zotąd (n) życzenie
zożdżorar (v, 1) przesadzać
zrodnar (v, 1) podporządkować
zupa (f) zupa
zuszkiełtar (v, 1) wysłuchiwać
zwier (v, irr.) cierpieć
zwięczer (v, 7) pokonywać
zwłar (v, 1) dmuchać
zwłomar (v, 1) wypalić
zwrzydar (v, 1) ochładzać, zziębnąć

(top)

Ź

źlęc (adv) stąd
źniądź (adv) znikąd
źremany (adj) spokrewniony
źremię, -mnie (n) zarodek
źrydziar (v, 4) uśmiechać się
źryz (m) uśmiech
źwiądź (adv) często
źwielęc (adv) stamtąd
źwiędzieśmie (adv) najczęściej
źwiędzu (adv) częściej

(top)

Ż

żast (m) gest
żdżeszczeń (f) sugestia
że (adv) już
żema (f) pączek; klejnot
żeniaraceń (f) pokolenie
żeniaralemięć (adv) na ogół, generalnie
żeniarały (adj) ogólny
żeniaruzy (adj) szczodry
żeniciwnik (m) dopełniacz
żerwańki (adj) jerwański
żeton (m) moneta, żeton
żęciltać (f) życzliwość
żęciły (adj) życzliwy
żęć (f) ród
żniwa (f) guma
żonglar (v, 2) żonglować
żongler (m) żongler
żorądz (n) rzeczownik odczasownikowy
żółwy (adj) żółty
żurnał (m) czasopismo
żydajki (adj) judejski
żyleta (f) żyletka
żyramię, -mnie (n) przysięga
żyrar (v, 1) przysięgać
żysty (adj) sprawiedliwy
żyścica (f) sprawiedliwość
żyściewkaceń (f) usprawiedliwienie
żyściewkar (v, 1) usprawiedliwić
żytar (v, 1) wahać się