[ English ]

Teksty wenedyckie

Teksty biblijne

Krótkie opowieści

*

Uraceń Donu (Potrze Nostry) — Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz)
Turz Bablu — Wieża Babel
Pistle Jezu Chrystu i Abgaru, rzeże Edesie — Listy Jezusa Chrystusa i Abgara, króla Edessy
Eklezjastyk 1:6
Szema Jisrael (Księga Powtórzonego Prawa 6:4)

*


Uraceń Donu

Potrze nostry, kwały jesz en czałór, sąciewkaty si twej numię.
Owień twej rzeń.
Foca si twa włątać, komód en czału szyk i sur cierze.
Da nów odzej nostry pań kocidzany.
I dziemieć nów nostrze dziewta, komód i nu dziemiećmy swór dziewtorzór.
I nie endycz nosz en ciętaceń, uta liwra nosz dzie mału.
Nąk twie są rzeń i pociestać i głurza, o siąprz. Amen.

Słuchaj

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje.
Przyjdź królestwo twoje.
Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Bo twoje jest królestwo, potęga i chwała, na wieki. Amen.


Turz Bablu


1.   I tuty mąd owa wyna lęgwa jak ile sule porule.
2. Maż posie, kód kędy miegrawą za orzęcie, li jęwieńszorą płan en pazie Szynaru i jądź jewtaskierą.
3. I li dziczewą wyniałtrzy: „Wnieć, faczem cegle i bień łasz kokwiem.” I cegle śrewiewą lew komód sasa, maż smoła śrewiewa lew komód cemię.
4. I li dziczewą: „Wnieć, jedziewkam czytać i turz, kiełmię kwalej jerzy tążer o czał, i faczem si numię, prokódsimy sie nie desprzeżer sur tuty mąd.”
5. Tęk Dziew dzieszcządszy prokód widziar czytać i turz kwale nacie ludzi jedziewkawą.
6. I Dziew dziczewa: „Widzieć! Wyn popeł i wyna lęgwa pro tutór, maż cześć kód li komięcorą faczer. I stawiecz nił nie jerzy pro łór nieposibły, kódsię li nie wlar faczer.
7. Widzieć! Dzieszcządszerzym i miskierzym łór lęgwa, prokódsię li nie koprzędzier wyniałtru.”
8. I Dziew desprzegszy łosz sur surficz tutu mędu, maż li parstarą jedziewkar czytać.
9. Prołu ła opiała sie Babel, prostokód jądź Dziew miski lęgwa tutu mędu i źwielęc Dziew desprzegszy łosz sur tuty mąd.

Słuchaj

Wieża Babel


1.   I cały swiat miał jeden język oraz te same słowa.
2. A zdarzyło się, że gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
3. I mówili jeden do drugiego: „Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu.” A cegłe służyły im jako kamienie i smoła i służyła jako zaprawa murarska.
4. I oni rzekli: „Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i damy sobie nazwę, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.”
5. Wówczas Bóg zstąpił z nieba, by zobaczyć miasto i wieżę, które budowały dzieci ludzi.
6. I Bóg rzekł: „Zobaczcie! Jeden lud i jeden język dla wszystkich, a oto co oni zaczęli robić. I zatem nic nie będzie dla nie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić.
7. Zobaczcie! Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego.”
8. I Bóg rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, a oni przestali budować miasto.
9. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Bóg pomieszał mowę całej ziemi i stamtąd Bóg rozproszył ich po całej ziemi.


Pistle Jezu Chrystu i Abgaru, rzeże Edesie


Kapiteł i. Pistła Abgaru.
1.  Abgar, rzeż Edesie, o Jezu, bonu sałwatorze, kwały parza en Jerozolimie, sołyć.
2.Fi onącaty dzie ciej, kód saniewkasz ludzi, nie wcielzęć miadczynar u rzebar.
3.Prostokód dzicze sie, kód par cie czecy widzę, paralizaci ją; kód lepruzór mierzewkasz, nieperze śpiorcie i dziable sfugasz, molatór dzie jenęć saniewkasz i mrotór lewasz.
4.Pokód udzy łu tut, parswadszy sie, kód wyn za dwór szer pocie: u jesz suły Dziew, kwały dzieszczędszy za czału, prokód faczer le mierakła, u jesz syn Dzieju.
5.Za lej kuzie leż skrzywu o cie i przeku, prokódsisz sie focigar wnier olęc i skierar mie za molace, dzie kwalej zwiaru.
6.Nąk udzy ileż, kód Jewrzei cie rzydziekłą i mal ci wołą.
7.Mia czytać rzejalemięć je pieskła, uta nioda, i przewięć grędzia pro nosz jębór.

Kapiteł ii. Pistła Jezu.
1.Abgarze, jesz bieńdzikaty, kód krzodszyś en miej, wólkąk mie suły nie widszyś.
2.Prostokód skrzypty je dzie miej, kód ili, kwali miej nie widzę, krzodszerzę en miej, maż kwali mie widzę, nie krzodszerzę i wiwszerzę.
3.Kód o iła parć twiej pistle otoszkęcia miej wniąd o cie, fole mi cie onącar, kód dziewie okoplar tucie parcie świej miszenie en lu pazie, maż połu szer rzeczety zanowu par łu, kwały mie mieszy.
4.Uta po mia oszczężeń mieszoru ci wynu za miór dyszczypłór, kwały skierarzy twa molaca i donarzy wita ci jak lew, kwali są ku ciej.

Kapiteł iii.
1.Ła pistła jora miza o Jezu Chrystu en Jerozolimie par Abgaru, rzeże Edesie, par łu kurarze, Ananie, kwierzęć nostru donu wnier o Edesa.

Listy Jezusa Chrystusa i Abgara, króla Edessy


Rozdział i. List Abgara.
1.  Abgar, król Edessy, pozdrawia Jezusa dobrego Zbawcę, który ukazał się w Jerozolimie.
2.Słyszałem o Tobie, że uzdrawiasz ludzi bez lekarstw i ziół,
3.że słowem swoim przywracasz wzrok ślepym, chromym każesz chodzić, trędowatych oczyszczasz i zmarłych wskrzeszasz.
4.Usłyszawszy to wszystko o Tobie uznałem po rozwadze, że jedno z dwojga to być może: albo jesteś Bogiem, który zstąpił z nieba, aby czynić cuda, albo też jesteś Synem Bożym, który takie cuda może czynić.
5.Dlatego też w tym liście pragnę Cię błagać, abyś raczył przybyć do mnie i uleczyć mnie z mej choroby, na którą cierpię już od dawna.
6.Dowiedziałem się bowiem także, że Żydzi szemrzą przeciw Tobie i nastają na twe życie.
7.Przybądź więc do mnie, bo moje miasto małe, lecz zacne, wystarczy dla nas obydwu.

Rozdział ii. List Jezusa
1.Błogosławiony jesteś, że uwierzyłeś we mnie, choć mnie sam nie widziałeś.
2.Napisane jest bowiem o mnie, że ci, którzy mnie nie widzą, uwierzą we mnie, a którzy mnie widzą, nie uwierzą.
3.Co do tego zaś, co mi napisałeś, abym do ciebie przybył, to trzeba, abym wypełnił to, po co jestem przysłany, a potem muszę wrócić do Tego, który mnie posłał.
4.Gdy jednak wzięty będę do nieba, poślę do ciebie jednego z mych uczniów, aby cię uleczył i dał ci życie.

Rozdział iii.
1.Ten list został wysłany do Jezusa Chrystusa w Jerozolimie przez Abgara, króla Edessy, poprzez jego wysłannika Ananiasza, prosząc naszego Pana, aby przyjechał do Edessy.


Eklezjastyk (Mądrość Syracha) 1:6

Więt zwła o mrzydz i trona sie o miódnoc; ił czereka i czereka, siąprz rzewnięć o swa ruta.

Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia.


Szema Jisrael (Księga Powtórzonego Prawa 6:4)

Uszkiełta, o Izrael, Don je nostry Dziew, Don je wyn.
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad
Słuchaj, o Izraelu, Panem jest nasz Bóg, Pan jest jeden.