Sawie, jekuzie, jemęcie i jemacie porule
Anie Rzenacie Nowicz i Żowanu Sasomętanu

Mądre, zabawne, kochające i kochane słowa
Anny Renaty Nowak i Jana van Steenbergen

Wise, funny, loving and loved words
by Anna Renata Nowak and Jan van Steenbergen


1

Omórz posa sie ilew, kwali li doną sie posar. [Irl-Ania]
Miłość zdarza się tym, którzy dają jej się zdarzyć. [Irl-Ania]
Love happens to those, who make it happen. [Irl-Ania]


2

Lecieca parcita je lecieca dupła, Trzyścieca parcita je trzyścieca dzimiedza. [Irl-Ania]
Wspólna radość to podwójna radość, wspólny smutek to tylko pół smutku. [Irl-Ania]
Shared joy is double joy. Shared sorrow is half sorrow. [Irl-Ania]


3

Sień omorze rześpieraceń je sięgłamięć urłój dziemiozęci ciępu. [za filmu „Equilibrium”]
Bez miłości oddech jest tylko zegarem odmierzającym czas. [z filmu „Equilibrium”]
Without love, breath is nothing but a clock ticking away the time. [from the movie „Equilibrium”]


4

Wita pocie szer karmię, kędy je jelki prokód kętar ku ciej. [Irl-Ania]
Życie może być pieśnią, jeśli jest ktoś, by śpiewać razem z tobą. [Irl-Ania]
Life can be a song if there's someone to sing along. [Irl-Ania]


5

Wiortać je siąprz sięgłamięć córa cięprze. [Leonardo da Vinci]
Prawda jest zawsze tylko córką czasu. [Leonardo da Vinci]
The truth is always just a daughter of time. [Leonardo da Vinci]


6

Mąd je bielerzy ka pięzawa. [Żowan Sasomętany]
Świat jest piękniejszy niż myślałem. [Jan van Steenbergen]
The world is more beautiful than I thought. [Jan van Steenbergen]


7

Jemęci są dziemięci
AMANTES SUNT AMENTES
Kochankowie są szaleni
Lovers are fools


8

Womień! Ty piędeł jętar źryz i łokrzyma. (G.G. Byron)
Człowiek! Wahadło pomiędzy uśmiechem a łzą. (G.G. Byron)
Man! Thou pendulum betwixt a smile and tear. (G.G. Byron)


9

Poeta, sięgłamięć kap nie iłu.
Poeta, tylko głowa nie ta.
Poet, just not that head.


10

Dziewie ci omiecier, kód wółćmie krzebrzu mie przędzie, kędy porłu ku ciej. I tała je wiortać! [Żowan Sasomętany]
Musze ci przyznać, że ostatnio częściej mnie bierze, kiedy rozmawiam z tobą. I taka jest prawda! [Jan van Steenbergen]
I have to admit that I am being been caught by feelings of desire more and more often, while talking to you. And no mistake! [Jan van Steenbergen]


11

Jemęć Cie, jemu oćmy kód mąd dar pocie.
Kochając Ciebie, kocham najlepsze, co świat dać może.
Loving you, I am loving the best the world can give.


12

Omórz dera jotranie. Łu sięgłamięć ludzie się kęblę.
Miłość trwa wiecznie. To tylko ludzie się zmieniają.
Love is eternal. It's just the people that change.


13

Omórz da śpioręca komód radz sule po pływla. [G. Trammelpila]
Miłość dodaje otuchy jak promień słońca po deszczu. [W. Shakespeare]
Love comforteth like sunshine after rain. [W. Shakespeare]


14

Omórz je nud, kwały cenie mąd en wyńtacie.
Miłość jest węzłem, który utrzymuje świat w jedności.
Love is the knot that keeps the world together.


15

Kropu jekunie je komód instrumię jeszczepconały, fole szer wirtuoz, prokód sapier sur łu jekar.
Ciało kobiety jest jak wyjątkowy instrument, trzeba być wirtuozem, żeby umieć na nim zagrać.
The body of a woman is an exceptional instrument; one needs to be a virtuoso to be able to play on it.


16

Niądź nie kupiesz flictacie, maż omórz da łą gratis.
Nigdzie nie kupisz szczęścia, a miłość daje je gratis.
Happiness you cannot buy anywhere, but love gives it away for free.


17

Ku mięcie i mrociołu
MENTE ET MALLEO
Myślą i młotem
With mind and hammer


18

Zwierz pro omorze. Odura przekód dole.
Cierp dla miłości. Czcij ją aż do bólu.
Suffer for love. Worship 'till it hurts.


19

Wojna komód wojna, organ rodnarzy, uta strarodnarzemięć wcieła.
Pochwa jak pochwa, zwykly organ, ale niezwykle użyteczny.
A sheath is a sheath, an ordinary organ, but an extraordinarily useful one.


20

Kród nie je śrewięci, wojna nie je kalafior. [Irl-Ania]
Serce nie sługa, wagina nie kalafior. [Irl-Ania]
The heart is not a servant, the vagina is not a cauliflower. [Irl-Ania]


21

Przyma rześpieraceń omorze, łu wółćma rześpieraceń rocenie. [Kroniół Makuszynik]
Pierwsze westchnienie miłości, to ostatnie westchnienie rozumu. [Kornel Makuszyński]
The first breath of love is the last breath of reason. [Kornel Makuszyński]


22

Okopłaru sie o cie komód jadra. [A.J. Mills]
Przylgnę do ciebie jak bluszcz. [A.J. Mills]
Just like the ivy I'll cling to you. [A.J. Mills]


23

Kośkiny womień ja swa ziścięca surjemata – miecim szy iła nie zista.
Każdy człowiek ma swoją ukochaną istotę – nawet jeśli ona nie istnieje.
Every person has his most beloved creature – even if it does not exist.


24

Wyszek śpieru, śpioru.
DVM SPIRO, SPERO.
Dopóki oddycham, mam nadzieję.
As long as I breath, I hope.


25a

__/\___/\_________________


25b

__/\___/\___/\___/\___/\___


26

Nękwa nie kwierz, pro kiju bocie dzwon. Ił bocie pro ciej. [J. Donne]
Nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie. [J. Donne]
Never ask for whom the bell tolls. It tolls for thee. [J. Donne]


27

Omórz je sięgła rzej, kwała krzeszcze, ściępu kędy nu łą prudzieżmy.
Miłość jest jedyną rzeczą, która rośnie, podczas gdy my ją trwonimy.
Love is the only thing that keeps growing, while we are wasting it.


28

Nie lecze dzieśpiorar.
NIL DESPERANDVM.
Nie należy rozpaczać.
Nothing to despair.


29

Kędy jekuna lewa sie o czał, łu o siećmy czał. Maż kędy kadzie o jewrzan, łu o suły sól. [Deotyma]
Gdy kobieta wzniesie się do nieba, to do siódmego nieba. A gdy spada do piekła, to na samo dno. [Deotyma]
When a woman ascends to heaven, then she rises into the seventh heaven. But when she falls down into hell, then she goes to its very bottom. [Diotima]


30

Nękwa nie rzefyza dunu dziewinu, prostokód Dziew ci łu da sięgłamięć wyna wiecz. [Żowan Sasomętany]
Nigdy nie odrzucaj daru od Boga, bo Bóg daje go tylko raz. [Jan van Steenbergen]
Never refuse a gift from God, because God gives it to you only once. [Jan van Steenbergen]


31

Miścierz omorze je mółt mojerzy dzie miścierze mrocie. [Oscar Wilde]
Zagadka miłości jest o wiele większa od zagadki śmierci. [Oscar Wilde]
The mystery of love is greater than the mystery of life. [Oscar Wilde]


32

Ściądszy ci świe sonia z piedzie; Gradź molemięć, nąk gradziesz sur mie sonia. [W.B.Yeats]
Więc ci rzuciłem marzenia pod stopy; Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach. [W.B. Yeats]
I have spread my dreams under your feet; Tread softly because you tread on my dreams. [W.B.Yeats]


33

Jemęć wiory je jelki, kwały gwarda drzec par Cie, maż i szyk li się płacze wista. [Irl-Ania]
Prawdziwy kochanek to ktoś, kto patrzy poprzez Ciebie, a widok wciąż sprawia mu przyjemność. [Irl-Ania]
A true lover is one who sees through you and still enjoys the view. [Irl-Ania]


34

Pro miór soniór twie imażnie, kwała flurze roza en fędór miu krodzie. [W.B. Yeats]
Na obraz twój z moich snów, który mi w sercu zakwita różą. [W.B. Yeats]
For my dreams of your image that blossoms a rose in the deeps of my heart. [W.B. Yeats]


35

Enhału ślęca implata par cie. [Żowan Sasomętany]
Wdycham ciszę napełnioną Tobą [Jan van Steenbergen]
I breathe in the silence that is filled with you. [Jan van Steenbergen]


36

Omórz dzieprzędzie roceń ilew, kód łą poszedzę, maż da ilew, kód lej nie jaję. [Denis Diderot]
Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym co go nie mają. [Denis Diderot]
Love takes away reason from those who have it, and give it to those who don't. [Denis Diderot]


37

Kłartać mięcie kuza ileż kłartać poszenie. Prołu mięć grędzia i kłara jema pły jardzięć i pły przecizamięć widzie, kód jemar.
Jasność umysłu powoduje również jasność namiętności. Dlatego umysł wielki i jasny kocha żarliwiej i dokładniej widzi, co kochać.
Clearness of mind also causes clearness of passion. Therefore, a great and clear mind loves more passionately and sees more precisely what to love.


38

Jemar jelkiju łu szynie widziar mierakieł, niewiżybły pro jałtrór.
Kochać kogoś to znaczy widzieć cud, niewidzialny dla innych.
Loving someone means seeing a miracle, invisible for others.


39

Kód łu je omórz? Łu jębłaceń ściępu pływle mółt kosiej. Womień wadzie, wadzie i oprzymu po ciępu czartany rzejalza sie, kód ił parciągszy sie o fąd krodzie.
Co to jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głębi serca.
What is love? It is a walk during a very tiny rain. Man walks and walks, and only after a certain amount of time realises that is soaked even in the deepest of his heart.


40a

Oćma parć miej je ił – Jan.
Najlepszą częścią mnie jest on – Jan.
The best part about me is him – Jan.


40b

Oćma parć miej je iła – Ania.
Najlepszą częścią mnie jest ona – Ania.
The best part about me is her – Ania.


41

Wiwier szynie wita parcier ku ciej, maż nie szer ku ciej szynie nie wiwier. [Jan Radzik]
Żyć znaczy życie dzielić z tobą, a nie być z tobą znaczy nie żyć. [Janusz Radek]
Being alive means sharing my life with you; not being with means not being alive. [Janusz Radek]


42

Kostęć jemu źryz en Twór okłór.
Ciągle kocham uśmiech w Twoich oczach.
I keep loving the smile in your eyes.


43

Siąprz si oprzyty pro omorze, maż iła za siej parkołora Ci kród i sie jotrzeniewka czerek Cie, nie pocięć zjer za omieracenie, kód Twej kród łu en finie iła suła.
Bądź zawsze otwartym na miłość, a ona sobą przebarwi Ci serce i się uwieczni wokół Ciebie, nie mogąc wyjść z podziwu, że Twoje serce to przecież ona sama.
Always be open to love, and it will recolour your heart by itself and become eternal around you, unable to stop admiring the fact that love itself is after all your very heart.


44

Miej dom je jądź, wądź jesz Ty – Ania. [Żowan Sasomętany]
Mój dom jest tam, gdzie jesteś Ty – Ania. [Jan van Steenbergen]
My home is there, where you are are – Ania. [Jan van Steenbergen]


45

Szekł nie procieże prze omorze, po łu omórz procieże prze wiekieltacie. [Jeanne Moreau]
Wiek nie chroni przed miłością, za to miłość chroni przed starością. [Jeanne Moreau]
Age doesn't protect against love, however, love protects against aging. [Jeanne Moreau]


46

Sięgłamięć womień, kwały jemie, morze komód womień. [Antoine de Saint-Exupéry]
Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek. [Antoine de Saint-Exupéry]
Only a person who has loved, dies like a human person. [Antoine de Saint-Exupéry]


47

Cześć je omórz. Dwu ludzie okętrą sie oszczydziętalemięć, maż mustra sie, kód śpiecarą o wyniałtru par jęgra wita. [O'Gangaceiro]
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. [O'Gangaceiro]
Such is love. Two people meet by accident, and then it turns out that they have been waiting for each other all their lives. [O'Gangaceiro]


48

Komód nie ja sparacenie, nie ja dłuczytydnie okętracenie. [Hafiz]
Jeśli nie ma rozłąki, nie ma słodyczy spotkania. [Hafiz]
If there is no separation, there is not the sweetness of meeting again. [Hafiz]


49

Szer pocie pro mędu jesz sięgłamięć womień, uta pro niekwałór ludzi jesz jęgry mąd.
Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
Perhaps for the world you are just a person, but for some people you are the whole world.


50

Dzeje sień ciej, łu dzeje sień półzu krodzie...
Dni bez ciebie, to dni bez bicia serca...
Days without you are days without heartbeat...


51

Szer enjematy, łu szer rotaty piara sięzar sanór. [Owidz]
Być zakochanym, to być szalonym przy zdrowych zmysłach. [Owidiusz]
To be in love means to be crazy with your senses healthy. [Ovid]


52

Li, kwali jemą, suli si ofromą sonia. [Wierżyl]
Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny. [Wergiliusz]
Those who love create their own dreams. [Virgil]


53

Maż kędy cie bażaru, trze dzeje en buszcze cukier sięce. [Jewan Jemaciny]
A kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję. [Jan Kochanowski]
But after kissing you, I taste sugar in my mug for three days. [Jan Kochanowski]


54

Omórz je froca flara. Kędy ciętamy łą enwrzenier, dziewora nosz. Kędy ciętamy łą emprzeżeniar, facze za nosz śrewór. Kędy ciętamy łą koprzędzier, miszcze now en kapci. [Paulo Coelho]
Miłość jest dziką siłą. Kiedy próbujemy ją okiełznać, pożera nas. Kiedy próbujemy ją uwięzić, czyni z nas niewolników. Kiedy próbujemy ją zrozumieć, miesza nam w głowach. [Paulo Coelho]
Love is a wild force. When we try to curb it, it devours us. When we try to lock it up, it turns us into slaves. When we try to understand it, it creates confusion in our heads. [Paulo Coelho]


55

Omórz wienie sur dzieżdór, maż zwadzie kłopęć ku uszcze.
Miłość przychodzi na palcach, a wychodzi trzaskając drzwiami.
Love comes on tiptoe, but leaves slamming the door.


56

Tut, kód widziemy u siębłamy je sięgłamięć soń niętra sonie. [G. Trammelpila]
Co widzimy, co się zdaje, snem we śnie wciąż pozostaje. [W. Shakespeare]
All we see or seem is but a dream within a dream. [W. Shakespeare]


57

Omórz nie ja szekłu i kostęć sie noszcze. [B. Pascal]
Miłość nie ma wieku i wciąż się rodzi. [B. Pascal]
Love is ageless and in a constant state of being born. [B. Pascal]


58

Omórz więcze tut. [Wierżyl]
OMNIA VINCIT AMOR [VERGILIUS]
Miłość zwycięża wszystko [Wergiliusz]
Love conquers everything. [Virgil]


59

Jemęć Ciej ileż komięce jemar sie. [Żowan Sasomętany]
Kochając Ciebie zaczynam również kochać siebie. [Jan van Steenbergen]
Loving you I start loving myself as well. [Jan van Steenbergen]


60

Szyk faczeł je Cie jemar. [Irl-Ania]
Tak łatwo jest Cię kochać. [Irl-Ania]
It's so easy loving you. [Irl-Ania]


61

Omórz je dzieszyderz, prokód jelkiej jelkód dar, maż nie rzeczepier. [Bertolt Brecht]
Miłość jest pragnieniem, aby coś komuś dawać, a nie otrzymywać. [Bertolt Brecht]
Love is the desire to give something to someone, not to receive it. [Bertolt Brecht]


62

Kędy ludzie jemą wyniałtru, łu dęć rzeczeplę, maż rzeczeplęć doną. [żowan Sasomętany]
Kiedy ludzie się kochają nawzajem, to dając otrzymują, a otrzymując dają. [Jan van Steenbergen]
When people love one another, they receive while giving and give while receiving. [Jan van Steenbergen]


63

Dziew zuszkiełta iłór, kwali przeką fowórz obliszczędu pro odze. Uta je sardy prze wucze iłór, kwali dzieszydrą fyżer prze omorze. [Paulo Coelho]
Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści. Lecz jest głuchy na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. [Paulo Coelho]
God listens to those, who beg for the favour of being forgotten by hatred. But He is deaf to the voice of those, who wish to escape from love. [Paulo Coelho]


64

Prze miu omorze włomęciu nyły demon ciej nie sałwarzy. Prze miu omorze włomęciu nyły Dziew i nyły mierakieł ciej nie liwrarzy. [Oomph!]
Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befrein. [Oomph!]
Przed moją płomienną miłością żaden demon cię nie ocali. Od mojej płomiennej miłości żaden Bóg i żaden cud cię nie uwolni. [Oomph!]
From my burning love no demon will save you. From my burning love no God and no miracle will deliver you. [Oomph!]


65

Sięgłamięć womień fliczy pocie jeradzar flictać czerek. [Paulo Coelho]
Jedynie człowiek szczęśliwy może promieniować szczęściem wokół. [Paulo Coelho]
Only a happy person can radiate with happiness. [Paulo Coelho]


66

Sięgłamięć niekędy flictać je dun. Krzebrześmie fole po łą łucar.
Tylko niekiedy szczęście bywa darem. Najczęściej trzeba o nie walczyć.
Happiness is a gift only sometimes. In most cases it must be fought for.


67

Sień ciej sięce sie sięgłamięć dzimiedza siej. [Żowan Sasomętany]
Bez ciebie czuję się tylko połową siebie. [Jan van Steenbergen]
Without you I feel I'm only half of myself. [Jan van Steenbergen]


68

Mośma flictać en wicie łu czartańtać, kód sumy jemacie za rześpiece sur nosz sułór, u udzu – małgra now sulew. [Victor Hugo]
Największe szczęście w życiu to pewność, że jesteśmy kochani ze względu na nas samych, albo raczej – pomimo nas samych. [Victor Hugo]
The greatest happiness in live is the certainty that we are loved because of ourselves, or rather – in spite of ourselves. [Victor Hugo]


69

Dziew dziemiecie, Nowicz nękwa. [Przemysław Nowicz]
Bóg przebacza, Nowak nigdy. [Przemysław Nowak]
God forgives, Nowak never does. [Przemysław Nowak]


70

Dołórz sie pocie desprzeżer i moler par łokrzymie. [Owidz]
Ból można rozpraszać i uśmierzać przez łzy. [Owidiusz]
Pain can be shattered and relieved by tears. [Ovid]


71

Irl-Ania łu/łą oszczydszerzy komód ił/ła ciętarzy kódkąk! [Irl-Ania]
Irl-Ania zabije go/ją jeśli on/ona spróbuje czegokolwiek! [Irl-Ania]
Irl-Ania will kill him/her if he/she tries anything! [Irl-Ania]


72

Pro jekunie omórz je wartyć i pskamię, reliżeń i jegradzik.
Dla kobiety miłość jest cnotą i grzechem, religią i występkiem.
For a woman love is a virtue and a sin, a religion and an offense.


73

Szy gwardasz rzetry o swa wita, parswadziesz sie, kód sięgłamięć tęk wiwiewasz wiortablemięć, kędy łu, kód ocewasz, ocewasz za omorze. [Henry Drummond]
Jeśli spojrzysz wstecz na swoje życie, przekonasz się, że tylko wtedy żyłeś naprawdę, gdy to, co czyniłeś, czyniłeś z miłości. [Henry Drummond]
If you look back at your life, you will convince yourself that you have only really lived at times when whatever you did was done out of love. [Henry Drummond]


74

Jewnia jekuna je pro moszkłu wieszczerzu kawał, sur kwału ił ruje o jewrzan. [prowrzeb galiczany]
Młoda kobieta jest dla starego mężczyzny koniem, na którym jedzie do piekła. [przysłowie galicyjskie]
A young woman is for an older man the horse, on which he rides to hell. [Galician proverb]


75

W twej jematórz nękwa nie dzieprotarzy emprzeszenie, kód nie ja rywału irlańku. Sień rywaltacie fat omorze nękwa nie dera łąg. [po Owidze]
Niech twój kochanek nigdy nie odniesie wrażenia, że nie ma irlandzkiego konkurenta. Beż konkurencji los miłości nigdy nie trwa długo. [na podstawie Owidiusza]
Your lover should never get the impression that he does not have an Irish rival. Without rivalry, the fate of love never lasts long. [after Ovidius]


76

Historia omorze je historia śpieczeje wymaniej.
Historia miłości jest historią rodu ludzkiego.
The history of love is the history of the human kind.


77a

Kędy jesz jematy, jesz liwry.
Gdy jesteś kochany, jesteś wolny.
When you are loved, you are free.


77b

Terror sie komięcy!
Terror się zaczął!
Terror has begun!


78

Płerześmie przecezie duna są ile, kwałór wałórz przędzie sie dzie datorze. [Owidz]
ACCEPTISSIMA SEMPER MUNERA SUNT, AUCTOR QUAE PRETIOSA FACIT. [OVIDIUS]
Najbardziej cennymi podarunkami są zawsze te, których wartość się bierze od dawcy. [Owidiusz]
The most precious gifts are always those, which owe their value to their giver. [Ovid]


79

Jema i si jematy, prostokód sięgłamięć sur tałór łatrzy rodnarzy mrotalnik pocie surwołar o czała [Francesco Petrarca]
Kochaj i bądź kochanym, gdyż tylko na takich skrzydłach zwykły śmiertelnik może wzlecieć ku niebiosom. [Francesco Petrarca]
Love and be loved, as only on that kind of wings an ordinary mortal can fly up into heavens. [Francesco Petrarca]


80

Omórz je siąprz jądź, wądź wółmy kód si... [Bartolomea]
Miłość jest wszędzie tam, gdzie chcemy by była... [Bartolomea]
Love is always where we want it to be... [Bartolomea]


81a

Archeolożyca łu fiemna jesoniata. Koju moszkieł je wieszczerzy, iłu pły sie en łu interesa. [po Agatha Christie]
Archeolożka to wymarzona żona. Im mężczyzna jest starszy, tym bardziej się nim interesuje. [za Agathą Christie]
An archeologist is the ideal wife. The older a man is, the more she gets interested in him. [after Agatha Christie]


81b

Teolożyca łu fiemna jesoniata. Koju moszkieł je wieszczerzy, iłu pły sie en łu interesa, nąk ił je kociwiecz prośmiu Dzieju. [po Agatha Christie]
Teolożka to wymarzona żona. Im mężczyzna jest starszy, tym bardziej się nim interesuje, bo jest on coraz bliżej Boga. [za Agathą Christie]
A theologist is the ideal wife. The older a man is, the more she gets interested in him, because he is getting closer and closer to God. [after Agatha Christie]


82

Jemar jelkiju, łu prze tutu parmiecier iłu, kód si, kwały je. [Gabriel Marcel]
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest. [Gabriel Marcel]
To love somebody means above all to allow him to be who he is. [Gabriel Marcel]


83

Łabia bażacie nie przodą szarmu, uta rzenową sie komód łyna. [Żowan Bukacz]
Usta całowane nie tracą uroku, ale odnawiają się jak księżyc. [Giovanni Boccaccio]
Lips, when kissed, do not loose their charm, but are renewed like the moon. [Giovanni Boccaccio]


84

Omórz łu dwie sultydnie, kwale enkętrą sie i sprotą mytwalemięć.
Miłość to dwie samotności, które spotykają się i nawzajem wspierają.
Love is two lonelinesses, who meet and support each other.


85

Jarz, łymię, puza saniewką, uta mojerza leniewkaceń włyje za krodzie jemęciej. [Theodor Fontane]
Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. [Theodor Fontane]
Air, light, and rest make healthy, but the greatest comfort flows from a loving heart. [Theodor Fontante]


86

Jekuna en jałbatku łu pornografia. Jekuna nyda łu bieltać. [Henryk Sienkiewicz]
Kobieta w bieliźnie to pornografia. Naga kobieta to piękno. [Henryk Sienkiewicz]
A woman in her underwear is pornography. A naked women is beauty. [Henryk Sienkiewicz]


87

Omórz więcze en jekunie sem pudorze – owieżła rogultać fiemińtacie. [H.F. Kaden]
Miłość zwycięża w kobiecie wstyd – budzi dumę kobiecości. [H.F. Kaden]
Love makes a woman overcome her shame – it evokes female pride. [H.F. Kaden]


88

Jemu cie, nąk jęgry Tutomąd fawurze mie en iłu, kód posi opieniatrar o cie. [Paulo Coelho]
Kocham cię, bo cały Wszechświat sprzyjał mi w tym, bym mógł dotrzeć do Ciebie. [Paulo Coelho]
I love you because the whole universe conspired for me to come close to you. [Paulo Coelho]


89

Tut iłu, kód toszka omórz, dziewienie niemrotały. [Romain Roland]
Wszystko to, czego dotknie miłość, staje się nieśmiertelne. [Romain Roland]
Everything that has been touched by love becomes immortal. [Romain Roland]


90

Omórz je łatu, kwały Dziew donie womni, prokód ił posi surwołar o Łu. [Michał Janiół]
Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. [Michał Aniół]
Love is the wing, which God has given to man in order to be fly up to Him. [Michaelangelo]


91

Jemar łu oskrodar się dzie łu, prokód wiekłaszczer ku siekądu womnie. [Karel Čapek]
Kochać to zgadzać się na to, by się starzeć z drugim człowiekiem [Karel Čapek]
Love is agreeing to grow old with another human being. [Karel Čapek]


92

Omórz przewie suła si. Kędy rzekupra jelkwały kród, koczętra en siej tucie jałtrze siętmięta. Jenia, kwała jema... jema i nie pięza dzie niłu jałtru. [St. Bernard za Clairvaux]
Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha... kocha i nie myśli o niczym innym. [Św. Bernard z Clairvaux]
Love is self-sufficient. When it seizes some heart, it gathers in itself all other feelings. A soul that loves... loves and does not think about anything else. [St. Bernard de Clairvaux]


93

Nił, wiortablemięć nił nie da wałorze wici forzy omorze. [Dietrich Bonhoeffer]
Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości. [Dietrich Bonhoeffer]
Nothing, really nothing is worth being lived for but love. [Dietrich Bonhoeffer]


94

Omórz je jelkód fierzmieśmy sur mędu, maż otamię nie pocie sie imażnar si nił pły modziestu. [Mahatma Gandhi]
Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego. [Mahatma Gandhi]
Love is one of the strongest things on Earth, and yet, one cannot imagine anything more modest. [Mahatma Gandhi]


95

Mąd sień omorze je mąd mroty i siąprz owienie ura, kędy womień focigaty przeka faczeje jelkwalej ziściece i krodzie splędzieszczęciej dzie cędartacie. [Albert Camus]
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. [Albert Camus]
A world without love is a dead world, and the hour will always come, when an exhausted person begs for the face of some other being and for a heart dazzling with tenderness. [Albert Camus].


96

Koju pły śpieczej je śroza, iłu pły źryz je biały. [François-René de Chateaubriand]
Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau. [François-René de Chateaubriand]
Im twarz poważniejsza, tym uśmiech piękniejszy. [François-René de Chateaubriand]
The more serious the face, the more beautiful the smile. [François-René de Chateaubriand]


97

Enjematy je komód womień en słuwie – enśpiecy en wyna jarberz. [Jewan Izydórz Sztaudynger]
Zakochany jest jak człowiek w lesie – zapatrzony w jedno drzewo. [Jan Izydor Sztaudynger]
Being in love is like being in the forest – fixed on one tree. [Jan Izydor Sztaudynger]


98

Ciępór fole porłar o jekuna en oskrodu ku lej jekunińtacie, maż łu je szyk, komód sie porłarsi ku rotatu en oskrodu ku łu dziemięce. [Seoirse Bearnárd Ó Sé]
Trzeba czasem mówić do kobiety zgodnie z jej kobiecością, a to jest tak, jakby mówić do wariata zgodnie z jego obłędem. [G.B. Shaw]
Sometimes you must talk to a woman in accordance with her femininity, but then, that is like talking to a lunatic in accordance with his insanity. [G.B. Shaw]


99

Ferz da dzilec: pieniądze u wita; jekuna postła jębór owiecz. [Samuel Butler]
Złodziej daje wybór: pieniądze albo życie; kobieta żąda obu naraz [Samuel Butler].
Brigands demand your money or your life; women require both. [Samuel Butler]


100

Kosa dziewienie włoma omorze en krodzie jekunie, tost rześpiece i tycice parstarzę łą splar. [Dante Alighieri]
Znikomym staje się płomień miłości w sercu kobiety, skoro względy i pieszczoty przestaną go zasilać. [Dante Alighieri]
Tiny becomes the flame of love in a woman's heart, once consideration and caresses are no longer being supplied. [Dante Alighieri]


101

Omórz nie ja krodzie, dąk dziewie za womnie złaczrar łu proprzy... [Joan D. Vinge]
Miłość nie ma serca, więc musi z człowieka wydrzeć jego własne... [Joan D. Vinge]
Love has no heart of its own, therefore it must rip it out from people... [Joan D. Vinge]


102

Szatan i Kupidzień są koleży, kwale ją jesiem en szukędu ludzi nie jajęciór nił o łowórz. [George Sand]
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty. [George Sand]
Satan and Cupid are friends, looking together for people who don't have anything better to do. [George Sand]


103

Jemar i szer jematy łu szyk, komód si za jębar kosztar kaleszczer nosz sul. [Dr. Davis Viscott]
Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. [Dr. Davis Viscott]
To love and be loved is to feel the sun from both sides. [Dr. Davis Viscott]


104

Szy ceniesz omórz trów niefierzm, dziewoła; szy łu embrocasz trów froć, morze. Cześć wyna za jenigmar. [Tom T. Hall]
Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek. [Tom T. Hall]
If you hold love too loosely then it flies away; if you hold love too tightly, it'll die. It's one of the mysteries of life. [Tom T. Hall]


105

Szy nostrze omorze są wyn, u jemamy
sie sięblemięć, ty i jo, nie morerzymy.
[John Donne – Dzej bony]


Gdy więc miłość w nas jedna – bo ty i ja przecie
jednako się kochamy – to śmierć nas nie zmiecie.
[John Donne – Dzień dobry]

If our two loves be one, or thou and I
Love so alike that none can slacken, none can die.
[John Donne – Good morrow]


106

Bieleśmy za tutór sulór łycze pro miej en noce. Ił sul jesz ty. [Irl-Ania]
Najpiękniejsze ze wszystkich słońc świeci dla mnie nocą. Tym słońcem jesteś ty. [Irl-Ania]
The most beautiful of all suns shines for me during the night. That sun is you. [Irl-Ania]


107

Omórz je dzieszyderz jelkwiniej jani. [Stanisław Dygat]
Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy. [Stanisław Dygat]
Love is desiring someone's soul. [Stanisław Dygat]


108

Omórz je łu sas kary, nieoprzecaty, uta sień nyłu kołorze i sień nylej kwaltacie i oprzędzie ił łu jębór oprzymu dzie iłu, kwały łu si oproprzerzy i kółkarzy en swej kród. [Z. Janaciny]
Miłość jest to kamień drogi, nieoceniony, ale bez żadnej barwy i bez żadnego przymiotu i nabiera on tego obojga dopiero od tego, który go sobie przywłaszczy i włoży w swe serce. [Z. Kaczkowski]
Love is a precious stone, invaluable, but without any colour and without any quality, and it assumes both not before one appropriates it and lays it down in one's heart. [Z. Kaczkowski]


109

Kośkiny enjematy je poeta. [Płatuń]
Każdy zakochany jest poetą. [Platon]
Everone in love is a poet. [Plato]


110

En reumatyka i omórz wiory krzedzie sie oprzymu tęk, kędy je sie par le wistaty. [Marie von Ebner-Eschenbach]
W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym. [Marie von Ebner-Eschenbach]
In reumatism and true love one starts believing only then, when one is being visited by them. [Marie von Ebner-Eschenbach]


111

Jemu Żowanu (szczycie kiju). [Irl-Ania]
Kocham Jana (wiecie kogo). [Irl-Ania]
I love Jan (you know whom). [Irl-Ania]


112

Nie ja niłu faczylerzu ka mutąd jekuna miedzana en strarodnarza. Przewie łą jemaszczer. [Sauvajon]
Nie ma nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. [Sauvajon]
Nothing is easier than changing an average woman into an extraordinary one. All you need to do is loving her. [Sauvajon]


113

Bień je, kaniesęgień, maż ki dziczerzy, kód nie, łu en proboszcz. [Wiciku]
Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę. [Witkiewicz]
It is good, dammit, and whoever says it's not should be punched in the kisser. [Witkiewicz]


114

Omórz – łągwiestać po wyniewkaceń jotrzana ku siekądziej przezunie. [Płatuń]
Miłość – tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą. [Platon]
Love – the desire to be one with another person forever. [Plato]


115

Kośkiny za nosz je libier sęginy. Wądźkąk sie nosz oprerzy, sumy rubrzy. [Clive Barker]
Każdy z nas jest krwawą księgą. Gdziekolwiek się nas otworzy, jesteśmy czerwoni. [Clive Barker]
Everybody is a book of blood; wherever we're opened, we're red. [Clive Barker]


116

Flictać sie pocie jęwnier miecim en mnieśmu graniku sobłu. [Paulo Coelho]
Szczęście można znaleźć nawet w najmniejszym ziarenku piasku. [Paulo Coelho]
Happiness can be found even in the smallest grain of sand. [Paulo Coelho]


117

Kędy womień je enjematy, przezięta sie mędzi tały, kwały dziewie szer siąprz... [Simone de Beauvoir]
Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze... [Simone de Beauvoir]
When a person is in love, he shows himself to the world the way he should be always... [Simone de Beauvoir]


118

Jemaszcząd sułu siej je orzydzień romansu o tuta wita. [Oscar Wilde]
Pokochanie samego siebie jest początkiem romansu na całe życie. [Oscar Wilde]
To love oneself is the beginning of a life-long romance. [Oscar Wilde]


119

Kółka mie sur swej kród komód szeł, kółka mie sur swa szpatła, nąk omórz je pocięcia komód mroć; jekwiew grędziew sie nie rzysie ścięgwier omorze i włymna łu nie zmrzeżerzę. [Karmię sem Karmien]
Połóż mnie na swym sercu jak pieczęć, połóż mnie na swym ramienu, bo miłość jest potężna niczym śmierć; wody wielkie nie zdołają ugasić miłości i rzeki jej nie zatopią. [Pieśń nad Pieśniami]
Set me as a seal on your heart, as a seal on your arm for love is strong as death; many waters can't quench love, neither can floods drown it. [Song of Solomon]


120

Omórz sie pocie złaczrar za krodzie sięgłamięć ku sęgnie i ku karnie, en kąt suła nie morerzy. [Irl-Ania]
Miłość można wyrwać z serca tylko z krwią i z mięsem, o ile sama nie umrze. [Irl-Ania]
Love can be ripped out of the heart only with flesh and blood, as far as it does not die. [Irl-Ania]


121

Niekwali po kadziąd krzepyskłu nie posą że krzedzier en sul...
Niektórzy po zapadnięciu zmroku już nie potrafią uwierzyć w słońce...
After the dusk some people cannot believe in the sun anymore...


122

Okętrąd cie jora fat, omiczyca ku ciej dzilec, uta sur jemaszcząd cie jo nie owa enwłyjęce.
Spotkanie ciebie było przeznaczeniem, przyjaźń z tobą wyborem, ale na pokochanie ciebie nie miałæm wpływu.
Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you I had no control over.


123

Szy sie gwarda jęsiem en męć, czał oprośma [Phill Bosmans]
Jeśli patrzy się razem w górę, niebo się przybliża. [Phill Bosmans]
If you look up together, heaven draws closer. [Phill Bosmans]


124

Ania jora bieleśma jekuna, kwała kędykąk widszerzymy. Kwałykąk moszkieł si przedzier kap i dziedar tut, prokód łą owiar. [Julia Navarro]
Ania była najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widzieliśmy, każdy mężczyzna straciłby dla niej głowę. [Julia Navarro]
Ania was the most beautiful woman we had ever seen. Any man would have lost his reason and given his all to have her. [Julia Navarro]


125

Jotrzeńtać pocie nie szer przewięć łąga pro nostrzu omorze. [Live]
Wieczność może nie być wystarczająco długa dla naszej miłości. [Live]
Forever may not be long enough for our love. [Live]


126

Nieki nie anice komód Anica. [JvS]
Nikt nie ankuje jak Anka. [JvS]
Nobody annies like Annie. [JvS]


127

Komód wisz szer jematy, si jemabły. [Owidz]
UT AMERIS, AMABILIS ESTO. [OVIDIUS]
Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości. [Owidiusz]
To be loved, be loveable. [Ovid]


128

Mąd sie kęble, sul oszczedzie, maż jekwiała sie finie [Jędrzej Sapiczyny]
Świat się zmienia, słońce zachodzi, a wódka się kończy. [Andrzej Sapkowski]
The world is changing, the sun goes down, and the vodka is almost gone. [Andrzej Sapkowski]


129

Szy sięgły łok, wądź posu cie widzier, si en miór suniór, dromiersi jotrzan. [Anonim]
Gdyby jedyne miejsce, gdzie mogę cię ujrzeć, istniało tylko w moich snach, spałbym wiecznie. [Anonim]
If the only place where I could see you was in my dreams, I'd sleep forever. [Anonymous]


130a

Nie kuniesku kwieszczenie, uta seks je czartanamieć rzeszpąz. [Woody Allen]
Nie znam pytania, ale na pewno sex jest odpowiedzią. [Woody Allen]
I don't know the question, but sex is definitely the answer. [Woody Allen]


130b

Seks nie je rzeszpąz. Seks je kwieszczeń. „Szyk” je rzeszpąz.
Seks nie jest odpowiedzią. Seks jest pytaniem. „Tak” jest odpowiedzią.
Sex is not the answer. Sex is the question. „Yes” is the answer.


131

Cogito ergo ZUM – Pięzu, dąk ZU. [Jędrzej Sapiczyny]
Cogito ergo ZUM – Myślę, więc JEZDEM. [Andrzej Sapkowski]


132

Mośma wółtać nie je suł seks, uta poszeń, kwała li okąpanie. Tęk seks sięgłamięć ople daniec omorze, uta nękwa nie je ziścięca rzei. [Paulo Coelho]
Największą rozkoszą nie jest sam seks, ale pasja, która mu towarzyszy. Wtedy seks tylko uzupełnia taniec miłości, lecz nigdy nie jest istota sprawy. [Paulo Coelho]
The greatest lust is not sex itself, but the passion that goes with it. Thus, sex is only a complement to love's dance, but is not the essence of the thing. [Paulo Coelho]


133

Włyję onie komód wędzie, jekwa o swa fęć nie wrzecie.
File, kód są odzej biele, dzarnuż wiekle kosze jerzę.
[Owidz – Ars Amandi]


Płyną lata jako fale, nie wraca woda do źródła.
Kobiety, co dziś są piękne, jutro będą stare pudła.
[Owidiusz – Ars Amandi]

Years pass by like water, always forward, never back.
Even the prettiest woman will end up like an ancient wreck.
[Ovid – Ars Amandi]


134

Włomu, maż sie nie zjardze.
FLAGRO NON CONSUMOR.
Płonę, ale się nie spalam.
I am on fire, but not burning up.


135

Posu rzesistar tuci forzy ciętacenie. [Oscar Wilde]
Mogę się oprzeć wszystkiemu poza pokusą. [Oscar Wilde]
I can resist anything but temptation. [Oscar Wilde]


136

Omórz wiortabły: rzeć olegaceni, gratlęć kwalej womień moterzeszcze. [Antoine de St. Exupéry]
Miłość prawdziwa: sieć powiązań, dzięki którym człowiek dojrzewa. [Antoine de St. Exupéry]
True love: a web of allegiances that help man grow mature. [Antoine de St. Exupéry]


137

Sięgłamięć woszka nie kęble opinieni. [prowrzeb wenedki]
Tylko krowa nie zmienia poglądów. [przysłowie polskie]
Only a cow does not change its views. [Polish proverb]


138

Omórz je molaca kontażuza: nieki nie szczyje, kędy iłu leż kotarzy. [Anatole France]
Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci. [Anatole France]
Love is an infectious illness: nobody knows, when it will catch you. [Anatole France]


139

Czarle okle ją o czała, grzysie ją o paradyz, okle wierdzie ją o jewrzan, niegrze ją o purgatorza. [wiekły wierszyk frączeski]
Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au paradis, les yeux verts en enfer, les yeux noirs au purgatoire.
Błękitne oczy idą do nieba, szare do raju, zielone są skazane na piekło, czarne mieszkają w czyśccu. [stary wierszyk francuski]
Blue eyes go to heaven, grey eyes to paradise, green eyes go to hell, black eyes to the purgatory. [old French poem]


140

En dzimiedze rucie wicie wymaniej en fędu ośkierzej jęwieńszy sie słuwie. [Dante, Jewrzan]
W połowie drogi ludzkiego żywota w głębi ciemnego znalazłem się lasu. [Dante, Piekło]
In the middle of our life's walk I found myself in a dark wood. [Dante, Inferno]


141

Jęwieńszy brakęcia kopła jętar sprzerza szymla i womnie czywilzatu: nu łu sumy. [Konrad Lorenz]
Znalazłem brakujące ogniwo pomiędzy naczelnym i człowiekiem: to my. [Konrad Lorenz]
I have found the missing link between the higher ape and civilized man: it is we. [Konrad Lorenz]


142

Roza siębła mrzydze en maje. [Chanson de geste]
La rose samble en mai la matinee. [Chanson de geste]
Różą się zdaje w majowy poranek. [Chanson de geste]
A rose she seems in a morning in May. [Chanson de geste]


143

Dłuczy narkotyku, nemież szczyjesz: szer Twa jekuna – dłucza mroć. [Patrzyca Marczyna]
Słodki narkotyku, przecież wiesz: być Twoją kobietą – słodka śmierć. [Patrycja Markowska]
Sweet drug, don't you know: to be your woman – a sweet death. [Patrycja Markowska]


144

Łu Ci promiotu, miej surjematy: odądźkąk Ty jerzysz jer, jo Cie joru szekwier; miej kród jerzy prośmie Twu, przekód ił nie półza pro miej; Twej paź jerzy miej paź, maż Twej Dziew jerzy miej Dziew. [po jelkiju jałtru]
To Ci przyrzekam, mój ukochany: dokądkolwiek się udasz, podążę za Tobą; moje serce będzie blisko Twojego, tak długo jak ono bije dla mnie; Twój kraj będzie moim krajem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem. [za kimś innym]
This I promise you, my beloved: wherever you will go I shall follow you; my heart shall be close to yours as long as it beats for me; your country shall be my country and your God shall be my God. [after someone else]


145

Fieczyś si lec niętra miej kród i odykszyś jądź pacz, miej karześmy, oczędszyś fok niętra miej kród, włoma, kwała sie nękwa nie ścięgwszerzy. [Värttinä]
Sie itse syämeeni sijasit ja rauhan rakkahin rakensit, sytytit syämen miulta jota ei saata sammutella. [Värttinä]
Umościłeś sobie łoże wewnątrz mojego serca i wniosłeś tam pokój, mój najdroższy, rozpaliłeś ogień w moim sercu, płomień, który nigdy się nie wypali. [Värttinä]
You made your bed inside my heart and brought peace there, my dearest one, you lit a fire inside my heart, a flame that never can go out. [Värttinä]


146

Wieszczorą sie komód rocie pro oprzycenie kanału.
Wystroili się jak szczury na otwarcie kanału.
They dressed up like rats for the opening of a canal.


147

Nieki forzy łynie jarżęciej nie widzie mie. [Enrique Iglesias]
Nikt mnie nie widzi, oprócz srebrnego księżyca. [Enrique Iglesias]
No-one sees me, but a silver moon. [Enrique Iglesias]


148

Karześma omica, szyk je ku nosz: niec ty sień miej, niec jo sień ciej. [Maria za Frącje]
Bele amie, si est de nus: ne vus sans mei, ne jo sans vus. [Marie de France]
Ukochana, tak jest z nami: ni ty beze mnie, ni ja bez ciebie. [Marie de France]
My fair lady, thus it is with us: nor you without me, nor I without you. [Marie de France]


149

Dwusprzedzieśma mieź posa... maż jo trąć molata za omorze! [Irl-Ania]
Dwunasty miesiąc mija... a ja wciąż chora z miłości! [Irl-Ania]
Month #12 is passing by... and I'm still sick with love! [Irl-Ania]


150

Omórz łu nie stoń, en kwału sie siąprz pocie jęwnier swa imażeń. Omórz ja owłyjęce i dziewłyjęce.
Ja leż świe nawraje, czytacie sfędacie, sieple i kosie uru i perłar. Uta perle czołacie są profąd...
[Erich Maria Remarque]


Miłość to nie staw, w którym mozna zawsze znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy.
Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko...
[Erich Maria Remarque]

Love is not a pond, in which you can always see your own image. Love has its flows and ebbs.
It also has shipwrecks, sunken cities, octopuses, and chests filled with gold and pearls. But the pearls are hidden deeply...
[Erich Maria Remarque]


151

Fryce krzeszczę en łymnie sule, ludzie otamię en łymnie omorze. [Julius Langbehn]
Owoce dojrzewają w świetle słońca, ludzie zaś w świetle miłości. [Julius Langbehn]
Fruits grow in the light of the sun, people in the light of love. [Julius Langbehn]


152

Kód je omórz? En kąt jo szczyje, je łu kombinaceń poszenie, omieracenie i rześpiece. Kędy łór jasz dwu, łu przewie. Maż kędy jasz tucie trze, łu mroć nie je nieczesarza, prokód entrar en czał ściępu wicie. [William Wharton]
Czym jest miłość? O ile wiem, jest to kombinacja namiętności, podziwu i szacunku. Jeśli masz dwa, to wystarczy. A jeśli masz wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna, by trafić do nieba za życia. [Wiliam Wharton]
What is love? As far as I can tell, it is passion, admiration, and respect. If you have two, you have enough. If you have all three, you don't have to die to go to heaven. [William Wharton]


153

Omórz łu molaca kółkęcia o lec en parar.
Miłość to choroba kładąca parami do łóżka.
Love is a disease that ties people to their beds in pairs.


154

Jemar łu flictać. Szer jemata łu grądtać jekunie. [Jadwiga Wiprzyna]
Kochać to szczęście. Być kochaną to wielkość kobiety. [Jadwiga Żmichowska]
Loving is happiness. Being loved is the greatness of a woman. [Jadwiga Żmichowska]


155

Żowik rzewieńszy! Fiń celibatu! [Irl-Ania]
Janek wrocił! Koniec celibatu! [Irl-Ania]
Johnny is back! Celibate is over! [Irl-Ania]


156

Mia wita je splęda, miej omórz je pery. Widszy aniołu, iłu su czartana. [James Blunt]
Moje życie jest wspaniałe, moja miłość jest czysta. Ujrzałam anioła, tego jestem pewna. [James Blunt]
My life's brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. [James Blunt]


157

Nie dzieszydru mółt sur Ścielica, je sięgłamieć wyna rzej, kwalej mi fole. Nie interesą miej prezencie z choinice. Wołu sięgłamięć ciej pro siej, pły ka kędykąk posisz si imażnar. Kopla miej zotąd, jematy, tut, kód wołu sur Ścielica, jesz ty. [Mariah Carey]
Nie pragnę wiele na Gwiadzkę, jest tylko jedna rzecz, której mi trzeba. Nie dbam o prezenty leżące pod choinką. Chcę tylko ciebie dla siebie, bardziej niż mógłbyś to sobie wyobrazić. Spełnij moje życzenie, kochany, wszystkim czego chcę na Gwiazdkę jesteś ty. [Mariah Carey]
I don't want a lot for Christmas, there's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby, all I want for Christmas is you. [Mariah Carey]


158

Oszczydziem sul, prokódsi ła noc sie nękwa nie finier... [Irl-Ania]
Zabijmy słońce, żeby ta noc nigdy nie dobiegła końca... [Irl-Ania]
Let's kill the sun, so that this night will never end... [Irl-Ania]


159

Odzej en noce onwalica okunieszczędu. Łu tęk tut się komięcy. [Irl-Ania]
Dziś w nocy rocznica poznania. To wtedy się wszystko zaczęło. [Irl-Ania]
Tonight is the anniversary of our acquaintance. That was when it all started. [Irl-Ania]


160

Mośma fam jenie wymaniej łu szer koprzęduty.
Największy głód ludzkiej duszy to być zrozumianym.
The deepest hunger of the human soul is to be understood.


161

Wołu gratłar Ci po omórz... I uru dzie postrór onór jęsiem. [Irl-Ania]
Chcę podziękować Ci za miłość... I modlę się o następne lata razem. [Irl-Ania]
I want to thank you for your love... And I am praying for the next years together. [Irl-Ania]


162

Wień zanowu en le brocza i kółka swej kropu. Je enmiedz łu krodzie trzębłęciu, ił półza komód tęban. Ił półza pro ciej, sęgnie pro ciej i nie szczyje komód łu suna. Prostokód łu je tęban sem tębanór, łu je karmię sem karmien. [Annie Lennox – Kęceń omoruza pro Wompiru]
Come into these arms again and lay your body down. There is among this trembling heart, it's beating like a drum. It beats for you, it bleeds for you and knows not how it sounds. For it is the drum of drums, it is the song of songs. [Annie Lennox – Love song for a Vampyre]


163

Ja koszczęca mółt niepera, kędy gwardu o cie, jematy. [Irl-Ania]
Mam bardzo nieczyste sumienie, kiedy patrzę na ciebie, kochanie. [Irl-Ania]
I have a very unclean conscience when I'm looking at you, my dear. [Irl-Ania]


164

Inteliżęca je komód włymię – koju je profędzierzy, iłu mień facze strzebu.
Inteligencja jest jak rzeka – im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.
Intelligence is like river – the deeper it is, the less noise it makes.


165

Taczęci nie szynie sawi – są szafie fierzmacie sur klucz wól są wiodzie.
Milczący nie znaczy mądry – są szafy zamknięte na klucz choć są puste.
Silence does not necessarily mean wisdom – some cupboards are hermetically closed, even though they are empty.


166

Docz sie uszkiełtar – szansa puka ciępór mółt ślęć...
Naucz się słuchać – szansa puka czasami bardzo cicho...
Learn how to listen – sometimes chance knocks very silently...


167

Bonanoc, ściele, kuniesku łymię kłarzerzy dzie wosz – łu ił. Sołyć, dzej. [Irl-Ania]
Dobranoc, gwiadzdy, znam jaśniejsze światło od was – to on. Witaj, dniu. [Irl-Ania]
Good night, stars, I know a brighter light than you – it's him. Hello, day. [Irl-Ania]


168

Dzarnu karpica, choinica, prezencie i Żowan – przeskrzypceń pro fiostar jesoniatar! [Irl-Ania]
Jutro karpik, choinka, prezenty i Jan – przepis na wymarzone święta! [Irl-Ania]
Tomorrow carp, a Christmas tree, presents and Jan – the recipe for an ideal Christmas! [Irl-Ania]


169

Enwitu tucie bonie janiele – odzej je Ścielica miej wicie! [Irl-Ania]
Zapraszam wszystkie dobre anioły – dziś jest Gwiazdka mojego życia! [Irl-Ania]
I am inviting all good angels – today is the Christmas Eve of my life! [Irl-Ania]


170

En fiostar wółćmar dziedonie ci kród, maż postru onu trąć je szyk suł. [po Bum]
W ostatnie święta oddałam ci serce, a następnego roku wciąż jest tak samo. [za Wham]
Last Christmas I gave you my heart, and the very next year we are still the same. [after Wham]


171

Oczędszoru kród twej ku swu baże, jo wołu, kód nosz embroczerzy włoma za foku. Szczyje, kód nie jerzy nękwa że pro nosz sałwacenie, nąk łu je baż, kwały zjardzie o sól. [Jan Radzik]
Zapalę serce twoje swoim pocałunkiem, ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień z ognia. Wiem, że nie będzie nigdzie dla nas już ratunku, bo to jest pocałunek, który spala do dna. [Janusz Radek]
I will set your heart afire with my kiss, I want us to be surrounded by a flame from the fire. I know there will never be rescue for us anymore, because this is a kiss that burns everything to the ground. [Janusz Radek]


172

Moszkieł ideały – nieposibły? Utaż posibły! Kuniesku tału! [Irl-Ania]
Mężczyzna idealny – niemożliwe? Ależ możliwe! Znam takiego! [Irl-Ania]
The ideal man – impossible? But no, possible! I know one of those! [Irl-Ania]


173

Szy bień si, kędy si śpiędzier ła noc, szęć jemata par cie? [Wita Oszczedziętała]
Czy byłoby dobrze/w porządku, gdybym spędziła tę noc, będąc kochaną przez ciebie? [Życie Zachodnie]
Would it be all right if I spent tonight being loved by you? [Westlife]


174

Rzyki nie je ił, ki poszedzie płerześmie, uta ił, ki ofole mnieśmie.
Nie jest bogaty ten, kto ma najwięcej, ale ten, kto potrzebuje najmniej.
Rich is not he who owns the most, but he who needs the least.


175

Rzemańszorą nów sięgłamięć dwu dzeje... Uta jo nemię nie kątu. :-( [Irl-Ania]
Zostały nam tylko 2 dni... Ale ja przecież nie liczę. :-( [Irl-Ania]
Only two days left... But after all, I don't count. :-( [Irl-Ania]


176

Nie joru dromier, nie posu rześpierar przekód jec puzasz ku miej... [Dido]
Nie będę spać, nie mogę oddychać dopóki nie odpoczniesz tu ze mną... [Dido]
I won't sleep, I can't breathe untill you're resting here with me... [Dido]


177

Śpiecu sur Żowiku sur Skype i GG. Szy jelki łu widszy? [Irl-Ania]
Czekam na Janka na Skype i GG. Czy ktoś go widział? [Irl-Ania]
I'm waiting for Jan on Skype and GG. Has anybody seen him? [Irl-Ania]


178

Dzej sie ścięgwie, powiecz ściele mi splędzieszczę. O, szy ku ciej si! [J.W. Goethe]
Przygasa dzień, wnet gwiazdy mi zabłysną. O, gdybym z tobą była! [J.W. Goethe]
The day comes to an end, soon the stars will shine to me. Oh, if I were with you! [J.W. Goethe]


179

Ku okłór Twie szekwu pypile – dwu łacze szafirze i dwie miścierze. [Jerzy Liebert]
Oczami Twe ścigam źrenice – dwa szafiru jeziora i dwie tajemnice. [Jerzy Liebert]
With my eyes I try to catch your pupils – two sapphire lakes and two mysteries. [Jerzy Liebert]


180

Nie dzicz nił. Omórz oszczatu sięgłamięć par buszka. [Lila Latus]
Nie mów nic. Miłość przyjmuję tylko doustnie. [Lilla Latus]
Don't say anything. I take love only mouth-to-mouth. [Lilla Latus]


181

Odze ściele, prostokód gwardu o le sule, kód ty, uta sień cie. [Anonim]
Nienawidzę gwiazd, ponieważ patrzę na te same, co ty, ale bez ciebie. [Anonim]
I hate the stars, because I look at same ones as you do, without you. [Anonymous]


182

Kiełmię fidycze? Kędy dasz jelkiej swej kród en wyn man, en siekądy kiełt, i trąć nie mrotwa cie siekiertać krodzie. [Irl-Ania]
Szczyt zaufania? Kiedy dajesz komuś swe serce do jednej ręki, do drugiej nóż, i wciąż nie martwisz się o bezpieczeństwo serca. [Irl-Ania]
The summit of confidence? That is when you give someone your heart in his one hand and a knife in the other, still not worrying about its safety. [Irl-Ania]


183

Rzej womnie je łucar. Rzej dziejór – dar wicurza. [Homer]
Rzeczą człowieka jest walczyć. Rzeczą bogów – dać zwycięstwo. [Homer]
Fighting is a thing of people. Giving victory a thing of the gods. [Homer]


184

Kędy kurzmy po flictać, ła fyże komód popleń, uta ośpiecata en trąkiltacie pocie sie oszedziar okost nosz. [Nathaniel Hawthorne]
Gdy gonimy za szczęściem, ono umyka jak motyl, ale oczekiwane w spokoju może usiąść przy nas. [Nathaniel Hawthorne]
Happiness is like a butterfly, which, when pursued, is always beyond our grasp, but, if you will sit down quietly, may alight upon you. [Nathaniel Hawthorne]


185

Su enjemata en Żowanu! [Irl-Ania]
Ik ben verliefd op Jan! [Irl-Ania]
Jestem zakochana w Janie! [Irl-Ania]
I'm in love with Jan! [Irl-Ania]


186

Maż stawiecz, stęć jec sur rzypie nowu komięcemiętu i dziestacięć rzekątacenie i rymorze po sie, szczyje: nie ja niekiju, ki szyk toszka profędzieśmy en miej. Dąk da mi swej man, da mi le jębudwu i sięgłamięć mi dzicz, kód nie pociesz wiwier sień mie.

En nu ik hier dan sta aan de rand van een nieuw begin en de verhalen en geruchten achter laat, weet ik: er is niemand die zo het diepste in mij raakt. Dus geef mij je hand, geef mij ze allebei en zeg mij heel even dat je kunt niet leven zonder mij.

A teraz, stojąc tu na skraju nowego początku i zostawiając opowieści i pogłoski za sobą, wiem to: nie ma nikogo, kto tak dotyka najgłębszego we mnie. Więc daj mi rękę, daj mi je obydwie, i tylko mi powiedz, że nie możesz żyć beze mnie.

And now that I am standing here, on the verge of a new beginning, leaving the stories and rumours behind, I know: there is no one who touches the deepest inside me so much. So give me your hand, give me both of them, and just tell me that you can't live without me.


187

Omórz rzeże swej rzeń sień szpadzie i wyniewka sień kocionar.
Miłość rządzi swoim królestwem bez miecza i jednoczy bez łańcuchów.
Love rules its kingdom without sword and unites without chains.


188

Odoru szer skrzyptórz. Łu sięgły opu papierzy, kwały posu toler. [Peter de Vries]
Uwielbiam być pisarzem. To jedyna robota papierkowa, jaką mogę znieść. [Peter de Vries]
I love being a writer. It's the only paper work I can stand. [Peter de Vries]


189

Baż łu kwierzer sie etaże mętanu, szy walany je o okupąd.
Pocałunek to zapytanie się górnego piętra, czy dolne jest do zajęcia.
A kiss is like asking the upper floor whether the lower floor is still free.


190

Krodza parplacie ku omorze nękwa łoniąc dzie siej nie dziewadszorą. [Ellen White]
Serca przepełnione miłością nigdy daleko od siebie nie odejdą. [Ellen White]
Hearts that are filled with love will never move away too far from each other. [Ellen White]


191

Sparaceń osłabie siętmię miedzekrzy, maż ofroce grędzi, komód więt ścięgwie kędzioła, maż oczędzie fok. [François de la Rochefoucould]
Rozłąka osłabia mierne uczucie, a wzmaga wielkie, jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień. [François de la Rochefoucauld]
Mediocre feelings are weakened by separation, strong feelings are strengthened by it, just like the wind can blow out a candle, but ignite a fire. [François de la Rochefoucould]


192

Omórz, mroć i diareje – siąprz nieośpiecacie rzeje.
Miłość, śmierć i sraczka przychodzą znienacka.
Love, death and diarrhoea always come unexpectedly.


193

Omórz je niewła, kwała krzeje sie en kapcie. Szy iwiała niewła dziekadzie o wal – sur kród – en wicie siąprz łycze sul; szy rzesta en kapcie – płyje pływla łokrzymar. [Henryk Sienkiewicz]
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół – na serce – następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie – pada deszcz łez. [Henryk Sienkiewicz]
Love is a mist that builds up in your head. When it subsides – into the heart – the sun will shine in your life; if it remains in the head – it will be raining tears. [Henryk Sienkiewicz]


194

Omórz ja faczej wierżenie, wywierz mocice, maż jarmatera rycerze. [Z. Skleżyczana]
Miłość ma lice dziewicy, pierś matki, a zbroje rycerza. [Z. Kościałkowska]
Love has the face of a virgin, the breast of a mother, and the armour of a knight. [Z. Kościałkowska]


195

Bieleśma dzimiedza wicie przedzie womień, kwały nie jemawa poszonat. [Stendhal]
Najpiękniejszą połowę życia traci człowiek, który nie kochał namiętnie. [Stendhal]
A person, who never loved passionately, loses the most beautiful half of his life. [Stendhal]


196

Nie ja omiku milerzu sem jematrzyca nosz jemęcia. [Bernardin de Saint-Pierre]
Nie ma milszego przyjaciela nad kochankę nas kochającą. [Bernardin de Saint-Pierre]
There is no sweeter friend than a mistress who loves us. [Bernardin de Saint-Pierre]


197

Mizrabły je omórz, kwały pięza sięgłamięć dzie proprzej flictacie; mizrabła je jekuna, kwała połok froce, inspiracenie i bonu geniusze surjematu, dziewie buła o łu gąbie. [A. Kruczaniny]
Marna jest miłość, która myśli o własnym tylko szczęściu; marna kobieta która zamiast siłą, natchnieniem i dobrym geniuszem ukochanego, staje się kulą u jego nogi. [A. Krzyżanowski]
Miserable is the love that thinks about one's own happiness only; miserable is the woman who, instead of giving strength and inspiration to her beloved and being his good genius, becomes a drag on him. [A. Krzyżanowski]


198

Sięgłamięć niejemaci odzę. [Charlie Chaplin]
Tylko niekochani nienawidzą. [Charlie Chaplin]
Only unsweet people hate. [Charlie Chaplin]


199

Omórz je omiczyca oposzonasta, siętmię wijolęci, worza wrzecielzęcia, jem desprotęcia siemię wicie en płerześmie czołacie pokościcze. [A. Kokwiny]
Miłość jest znamiętnioną przyjaźnią, uczuciem gwałtownym, burzą użyźniającą, wichrem roznoszącym nasienie życia w najskrytsze zakątki. [A. Kuczyński]
Love is a combination of friendship and passion, a violent feeling, a fertilising tempest, a storm dispersing the seed of life into the darkest corners. [A. Kuczyński]


200

Szy łu nie je rzej grędzia – szyniar pro jelkiju tut? [Bruno Szulc]
Czy to nie jest wielka rzecz – znaczyć dla kogoś wszystko? [Bruno Schulz]
Isn't that a great thing, to mean everything to a person? [Bruno Schulz]


201

En jemędu grędziu i sięcierzu dziewie sie łokar ileż omiczyca. [Henryk Sienkiewicz]
W wielkim i szczerym kochaniu powinna się mieścić także przyjaźń. [Henryk Sienkiewicz]
In great and sincere loving there should be space for friendship as well. [Henryk Sienkiewicz]


202

Łu że dzeczma noc sultarza en lece wiodu... Rzestarą jękóra kotry. [Irl-Ania]
To już dziesiąta samotna noc w pustym łóżku... Zostały jeszcze cztery. [Irl-Ania]
Already the tenth lonely night in an empty bed... Another four left. [Irl-Ania]


203

Kędy jekwa je kałma, pocie sie widziar tut. Przędź pocie sie widziar jenia surjemaciej en momiętu pleniej flictacie. [Ilia Erenburg]
Gdy woda jest spokojna, można zobaczyć dno. Tak samo można zobaczyć duszę ukochanej w chwili pełnego szczęścia. [Ilja Erenburg]
When water is quiet, you can see the bottom. Just like you can see the soul of your beloved in a moment of complete happiness. [Ilja Erenburg]


204

Kap sawiu dromięcy sur wywrzy jekunie łu grędzieśmy triumf omorze. [Hendryk Sienkiewicz]
Głowa mędrca śpiąca na piersiach kobiety to największy triumf miłości. [Henryk Sienkiewicz]
The head of a wise man sleeping on the breasts of a woman; that is love's greatest triumph. [Henryk Sienkiewicz]


205

Mąd despora en okłór jekunie enjemaciej. Wyn sięgłamięć womień je pro lej sur mędu, łu je lej jematórz, okost kwału tuci jałtrzy wanieszczę. [Frydryk Szyler]
Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni. [Fryderyk Schiller]
The word disappears in the eyes of a woman in love. There is only one person for her in the world, and that is her lover; with him around, nothing remains of all the others. [Friedrich Schiller]


206

Nie lubie, komód dzierujesz, szczysz. Miecim czał je trzyści. [Vir]
Nie lubię, jak wyjeżdżasz, wiesz. Nawet niebo smutne jest. [Vir]
I don't like it when you leave, you know. Even the sky is sad. [Vir]


207

Kędy sie je szpuzata, że pociesz mędkar. [Margaret Mitchell]
Kiedy się jest zamężną, już wolno jeść. [Margaret Mitchell]
Once you are a married woman, you can eat at will. [Margaret Mitchell]


208

Ki jema, ił dzieszydra, kódsię łu bażew rzeszpędziar baża, kódsi łu dzieszydrzy rzeszpędziar dzieszyderz, maż fliczy je sięgłamięć tęk, kędy flictać da. [Wolter]
Kto kocha, ten pragnie, aby na jego pocałunki odpowiadano pocałunkami, aby jego pragnieniu odpowiadało pragnienie, a szczęśliwy jest tylko wówczas, kiedy szczęście daje. [Wolter]
Whoever loves also desires that his kisses be answered with kisses, that his desire be answered with desire, and is happy only when happiness gives. [Voltaire]


209

Nił nie je prośmierzy jekunie enkętaciej ka jekuna enjemata. [Julien Green]
Nic nie jest bliższe kobiety zaczarowanej niż kobieta zakochana. [Julien Green]
Nothing comes closer to an enchanted woman than a woman in love. [Julien Green]


210

Alleluja! Dziew seksu rzewienie! [Irl-Ania]
Alleluja! Bóg seksu powraca! [Irl-Ania]
Hallelujah! The god of sex is returning! [Irl-Ania]


211

Pocier jemar – o iłu fole finier szkoła zwiędu. [J. Lelouch]
Umieć kochać – do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia. [J. Lelouch]
To be able to love – for that one needs to finish the school of suffering. [J. Lelouch]


212

Jekuna dzinia omorze pocie wśrewar swa dzieścinaceń en lej bielej dewizie, kwała poszedzie jadra: mrocie, szy sie nie olega. [Stendhal]
Kobieta godna miłości może upatrywać swoje przeznaczenie w tej pięknej dewizie, którą posiada bluszcz: umiera, jeżeli się nie przywiąże. [Stendhal]
A woman worthy of loving can recognise her destination in the pretty motto of the ivy: with nothing to cleave to, I die. [Stendhal]


213

Ki jema, ił dzieruje. Uta łu sułacz mółt trzyści prze wijatku. [Jalu Kurek]
Kto kocha, ten odjeżdża. Ale to bardzo smutna pociecha przed podróżą. [Jalu Kurek]
One who loves also leaves. But that is a very cold comfort before the journey. [Jalu Kurek]


214

Jemar sie je łu szer pruny o enjemąd sie en parfiecenie. [Gottfried Wilhelm Leibnitz]
Kochać się jest to być skłonnym do rozmiłowania się w doskonałości. [Gottfried Wilhelm Leibnitz]
To love one another is the tendency to fall in love with perfection. [Gottfried Wilhelm Leibnitz]


215

Jekuna, kędy nie jema, sięcie sie nieofolata sur mędu. [Władysław Orkan]
Kobieta, gdy nie kocha, czuje się niepotrzebną na świecie. [Władysław Orkan]
When a woman does not love, she feels unneeded in the world. [Władysław Orkan]


216

Omórz en ziścięce kostęć komięce sie dzie nowu. [Maria de Sevigné]
Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa. [Maria de Sevigné]
Love is essentially something which constantly starts from the beginning. [Maria de Sevigné]


217

Bona fiemnia je sawa en salonu, maga en kczynie i nimfa en kiebkłu. [Władysław Grzeszczyk]
Dobra żona jest mędrcem w salonie, czarodziejką w kuchni i nimfą w sypialni. [Władysław Grzeszczyk]
A good woman is a sage in the drawing-room, a sorceress in the kitchen and a nymphe in the bedroom. [Władysław Grzeszczyk]


218

I zanowu gwardu o le sule ściele, kód Ty, sień Ciej... Slaap lekker. [Irl-Ania]
I znów patrzę na te same gwiazdy, co Ty, bez Ciebie... Slaap lekker. [Irl-Ania]
And again I'm watching the same star as you, without you... Slaap lekker. [Irl-Ania]


219

Imitacenie omorze kostą karzu ka omórz wiory. [Jan Roś]
Imitacje miłości kosztują drożej niż miłość prawdziwa. [Janusz Roś]
Imitations of love are more expensive than true love. [Janusz Roś]


220

En omorze nił nie enwadzie en okąt forzy froce omorze, łu magnesu pocięciu, kwały kuza, kód wyna ześcięca enkrzeszcze en siekąda ku jenie i kroprze. [Yannis Ritsos]
W miłości nic nie wchodzi w rachubę prócz siły miłości, tego władczego magnesu, który sprawia, że jedna istota duszą i ciałem wrasta w drugą. [Yannis Ritsos]
Nothing comes into account except for the power of love, that powerful magnet, which causes one being to grow together with another with body and soul. [Yannis Ritsos]


221

Jemu twie linie, wita enczydszy en łar źryz. I twie okle trasparzęcie dzie łokrzymar niepłuratar. [Irl-Ania]
Kocham twoje linie, życie wyryło w nich uśmiech. I twoje oczy przejrzyste od niewypłakanych łez. [Irl-Ania]
I love your lines, carved by life into a smile. And your eyes, transparent of uncried tears. [Irl-Ania]


222

Miecim, komód wątu, su flicza. Strań, wiortać? [Irl-Ania]
Nawet, jak rzygam, jestem szczęśliwa. Dziwne, prawda? [Irl-Ania]
Even when I throw up, I'm happy. Strange, isn't it? [Irl-Ania]


223

Omórz fryszcze kocionie sultydnie. [André Maurois]
Miłość rozbija okowy samotności. [André Maurois]
Love smashes the chains of loneliness. [André Maurois]


224

Fole wiwier komód janiół nowonosty, komód jekuna, kwała jema, u komód womień, kwały ja mrocier. [Maurice Maeterlinck]
Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. [Maurice Maeterlinck]
One needs to live like a newborn angel, like a woman in love, or like a person who is going to die. [Maurice Maeterlinck]


225

Zmrzeżęć sie en Twór okłór, nie kłamu pro ożycie. [Irl-Ania]
Tonąc w Twoich oczach, nie zawołam o pomoc. [Irl-Ania]
Drowning in your eyes, I am not calling out for help. [Irl-Ania]


226

Kośkiny moszkieł dzieśrewa nowa szansa... uta ku jałtrzej jekunie. [Magdalena Walczak]
Każdy mężczyzna zasługuje na kolejną szansę... ale u innej kobiety. [Magdalena Walczak]
Every man deserves another chance... but with another woman. [Magdalena Walczak]


227

Janiele zistą. Szczyje łu, dzielęc enwadszyś en mia wita. [Irl-Ania]
Anioły istnieją. Wiem to, odkąd wszedłeś w moje życie. [Irl-Ania]
Angels exist. I know that since you came into my live. [Irl-Ania]


228

Fęć lirycze nie je harem, uta łągwieszczęca o wyna jekuna... Don Juani żeniaralemięć nie są poeci. [Ludwik Hirszfeld]
Źródłem liryki nie jest harem, lecz tęsknota za jedną kobietą... Don Juani nie są na ogół poetami. [Ludwik Hirszfeld]
The source of lyricism is not a harem, but the longing for one woman... In general, Don Juans are no poets. [Ludwik Hirszfeld]


229

Womień punie si mędu, prokód piętar mąd. Par onie ił popła szpac ku imażeni prowięczar, rzeniór, męciór, bajar, nakłar, izłar, pieszczór, kębrar, wycięźlar, ściołar, kawałór i ludzi. Kart prze mrocie, ił deskoprze, kód iwiał labirynt pacięci liniar szekwie imażeń łu faczeje. [Jorge Luis Borges]

Człowiek podejmuje dzieło malowania świata. Z upływem lat zaludnia przestrzeń obrazami prowincji, królestw, gór, zatok, okrętów, wysp, ryb, pokoi, narzędzi, gwiazd, koni i ludzi. Krótki przed śmiercią odkryje, że ów cierpliwy labirynt linii jest podobizną jego własnej twarzy. [Jorge Luis Borges]

A man sets himself the task of portraying the world. Through the years he peoples a space with images of provinces, kingdoms, mountains, bays, ships, islands, fishes, rooms, tools, stars, horses, and people. Shortly before his death, he discovers that that patient labyrinth of lines traces the image of his face. [Jorge Luis Borges]


230

Zjardze sie tuta en foku twiej poszenie. Jękóra... [Irl-Ania]
Spalam się cała w ogniu Twojej namiętności. Jeszcze... [Irl-Ania]
I am all burning in the fire of your passion. More... [Irl-Ania]


231

Jemęć wiortablemięć, jekuna ku zryzu sur buszcze facze tut pro moszkłu surjematu. [Romain Hereux]
Kochając prawdziwie, kobieta z uśmiechem na ustach robi wszystko dla ukochanego mężczyzny. [Romain Hereux]
When truly loving, a woman does everything for her most beloved man with a smile on her face. [Romain Hereux]


232

Kędy noc sie oprośma, uru, prokód szer ku ciej. [Wierżeń]
Kiedy noc nadchodzi, modlę się, by z tobą być. [Virgin]
When the night is drawing closer, I pray for being with you. [Virgin]


233

Kędy wółtać posi oszczedzier, si że mrota mile wieczy. [Irl-Ania]
Gdyby rozkosz mogła zabijać, byłabym martwa tysiące razy. [Irl-Ania]
If bliss could kill, I would have been dead a thousand times. [Irl-Ania]


234

La, la, la, la, omórz je rotaty! [Stanisław Soyka]
La, la, la, la, love is crazy! [Stanisław Soyka]


235

Omórz, komód siemnik ściwy, ku więtu wiołucz woła, uta kędy en krodzie o jarberz skrzeszcze, łu sięgłamięć jęsiem ku krodzie pocie szer złaczraty. [Henryk Sienkiewicz]
Miłość, jak nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ją można. [Henryk Sienkiewicz]
Love, just like a summer seed, flies quickly in the wind, but once it reaches the heart and grows there into a tree, the only way to rip it out is with the heart itself. [Hendryk Sienkiewicz]


236

Szy pocie szer śrewtydzień swawierza dzie śrewtydnie omorze? [Irl-Ania]
Czy może być słodsza niewola od niewoli miłości? [Irl-Ania]
Can there be a sweeter slavery than the slavery of love? [Irl-Ania]


237

Si fiedzioły en omiczyce i fiedzioły en omorze, maż dzie jałtrór komędamiętór jerzysz pocier nie pięzar. [Wasilij Rozanow]
Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć. [Wasilij Rozanow]
Be faithful in friendship and faithful in love, and about the remaining commandments you may not think. [Vasilij Rozanov]


238

Walęcinice – dzej, en kwału wita sie komięcy! [Żowan Sasomętany]
Walentynki – dzień, w którym życie się zaczęło! [Jan van Steenbergen]
Valentine's Day – the day, when life began! [Jan van Steenbergen]


239

En nostrzej postrzej onwalice – gratłu Ci, kód jesz, jematy. [Irl-Ania]
W naszą kolejną rocznicę – dziękuję Ci, że jesteś, kochany. [Irl-Ania]
On the day of our next anniversary – thank you for being there, my love. [Irl-Ania]


240

Stawiecz że szczyje, kód łu za dołorze noszcze sie mojerza flictać. [Irl-Ania]
Teraz już wiem, że to z bólu rodzi się największe szczęście. [Irl-Ania]
I now by now that the greatest happiness is born out of pain. [Irl-Ania]


241

Nie dziepląż mi omorze, jematy, nąk jo dziedonaru ci łu czętyplicz. [Irl-Ania]
Nie żałuj mi miłości, kochanie, bo ja oddam ci ją po stokroć. [Irl-Ania]
Don't stint on your love for me, dear, because I will give you a hundredfold in return. [Irl-Ania]


242

Maż sur tawle włomawą krodzika rubrze... Kołaceń mierakłuza ku miu Żowanu. [Irl-Ania]
A na stole płonęły czerwone serduszka... Cudowna kolacja z moim Janem. [Irl-Ania]
And red hearts were burning on the table... A wonderful dinner with my Jan. [Irl-Ania]


243

Komód ja cie wetniar, prokódsisz że nękwa nie dźwiar dzierur? [Irl-Ania]
Jak mam cię zatrzymać, byś już nigdy nie musiał odjeżdżać? [Irl-Ania]
How should I keep you here, so that you would never have to leave anymore? [Irl-Ania]


244

Omórz bieleśmie flurzeszcze z łynie – je czecy, dąk nie ofole mółt łymnie. [Wójt Zesłuw]
Miłość najpiękniej zakwita przy księżycu – jest ślepa, więc nie potrzebuje dużo światła. [Wojciech Podleś]
Love flourishes best under the moon – it is blind, therefore it does not need much light. [Wojciech Podleś]


245

Dwie porule sięplicze szyk, tut, kód wołu ci dar, en łar dwar porułar jasz: jemu cie! [Sławik Uniaciny]
Dwa słowa proste tak, wszystko, co chcę ci dać, w tych dwóch słowach masz: kocham cię! [Sławek Uniatowski]
Two words so simple, everything I want to give you is in those two words: love you! [Sławek Uniatowski]


246

En omorze ki nie dziewora, suł je dzieworaty. Maż nemież – zdar sie, finalemięć dziewnier słabierzy, szukar proprzej flictacie en flictacie kiju jałtru – łu pocie szer liwraceń. [André Maurois]
W miłości kto nie pożera, sam jest pożerany. A jednak — poddać się, stać się wreszcie słabszym, szukać własnego szczęścia w szczęściu kogoś drugiego – to może być wyzwoleniem. [André Maurois]
In love, he who does not devour is devoured himself. But then, to surrender and finally become weak, to seek for your own happiness in somebody else's happiness, that can be a liberation. [André Maurois]


247

Udamięć dotarsi cie ku tutu. Szkoda, kód dar ci nie posu ściele za czału... [Irl-Ania]
Chętnie obdarowałabym cię wszystkim. Szkoda, że dać ci nie mogę gwiazdki z nieba... [Irl-Ania]
I would happily give you everything. Too bad that I can't give you a star from heaven... [Irl-Ania]


248

Faczesz mie dziemięcia en sięzór sanór. Nie wołu że sie skierar! [Irl-Ania]
Czynisz mnie szaloną przy zdrowych zmysłach. Już nie chcę wyzdrowieć! [Irl-Ania]
You make me insane in my right mind. I don't want to recover anymore! [Irl-Ania]


249

Szczewa, kód cie jemu, przekód cie okętrze, śpiecawa par tuta mia wita. [Gardzin Flary]
Wiedziałam, że cię kocham, zanim cię poznałam, czekałam całe moje życie. [Savage Garden]
I knew I loved you before I met you, I've been waiting all my life. [Savage Garden]


250

Womni, kwali je dziwczył ku sułu siej, probablemięć ileż jerzy dziwczył ku tutu jałtru. [Żowan Sasomętany]
Człowiekowi, któremu jest trudno z samym sobą, prawdopodobnie również będzie trudno ze wszystkim innym. [Jan van Steenbergen]
A person who has difficulties with himself, will probably have difficulties with everything else, too. [Jan van Steenbergen]


251

Sięgłamięć omórz pocie wetniar ciępu. [Żowan Jaków Rosół]
Tylko miłość potrafi zatrzymać czas. [Jean Jacques Rousseau]
Only love can stop time. [Jean Jacques Rousseau]


252

Omórz je nat sympatie spirytualej; i szy ła sympatia nie noszcze sie en wynu momiętu, łu nie okłama łu o wita niec onie, niec żeniaracenie. [Chalil Gibran]
Miłość jest dzieckiem duchowej sympatii; i jeżeli ta sympatia nie powstanie w jednej chwili, to nie powołają jej do życia ani lata, ani pokolenia. [Khalil Gibran]
Love is the offspring of spiritual affinity and unless that affinity is created in a moment, it will not be created for years or even generations. [Khalil Gibran]


253

Wyna guta omorze krzeje tuty marz łokrzymar. [Marek Fliczy Herbaciny]
Jedna kropla miłości tworzy całe morze łez. [Bolesław Szczęsny Herbaczewski]
One drop of love creates a whole sea of tears. [Bolesław Szczęsny Herbaczewski]


254

Omiczyca i omórz jekunie olegacie en wynu łu legaceń płerześmie przecuza siętmiętór. [Henryk Jurand]
Przyjaźń i miłość kobiety połączone w jedno to najcenniejszy stop uczuć. [Henryk Jurand]
The friendship and love of a woman, joined into one, that is the most precious alloy of feelings. [Henryk Jurand]


255

Pieskieł ludzi za omorze morze, maż szyk mółt za łu wiwie! [Jóżef Ignacy Rubrzany]
Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! [Józef Ignacy Kraszewski]
Few people die for love, but so many people live for it! [Józef Ignacy Kraszewski]


256

Mia flictać ja wyn numię: Jannessie. [Irl-Ania]
Moje szczęście ma jedno imię: Jannessie. [Irl-Ania]
My happiness carries only one name: Jannessie [Irl-Ania]


257

Biew łoc – nie mieć woszkar o niełowuręca!
Pij mleko – nie wysyłaj krów na bezrobocie!
Drink milk – don't force cows into unemployment!


258

Omórz – łu śrewtydzień, o kwała kośkiny wadzie komód włątarz. [Władysław Grzeszczyk]
Miłość – to niewola, do której każdy idzie na ochotnika. [Władysław Grzeszczyk]
Love is the kind of slavery, into which everyone goes voluntarily. [Władysław Grzeszczyk]


259

Jekuna płuręcia za omorze je trów biała en miór okłór, prokódsi łą kędykąk wlar sułar. [Arseń Husaj]
Kobieta płacząca z miłości jest zbyt piękną w moich oczach, abym ją kiedykolwiek chciał pocieszać. [Arseniusz Houssaye]
A woman crying for love in my eyes is too beautiful for me to ever want to console her. [Arsène Houssaye]


260

Omórz sień urzałar – łu wita sień finie! [Zygmunt Rubrzyny]
Miłość bez granic – to życie bez końca! [Zygmunt Krasiński]
Love without limits – that's life without end! [Zygmunt Krasiński]


261

Kośkiny moszkieł wlarsi owiar Desdemona u Ofelia komód fiemnia: ziścięce, kwale wolkąk nie siąprz nosz koprzędą, nemię sięcę, ki sumy, i sięcę komyń ku nosz. [Samuel Taylor Coleridge]
Każdy mężczyzna chciałby mieć za żonę Desdemonę albo Ofelię: istoty, które chociaż nie zawsze nas rozumieją, jednak wyczuwają, kim jesteśmy, i współodczuwają z nami. [Samuel Taylor Coleridge]
Every one wishes a Desdemona or Ophelia for a wife, — creatures who, though they may not always understand you, do always feel you, and feel with you. [Samuel Taylor Coleridge]


262

Kród dolęci je mółt piejerzy dzie dzięcie dolęciej, nąk nie da sie łu niec złaczrar, niec skierar ku tabletar. [Irl-Ania]
Bolące serce jest o wiele gorsze od bolącego zęba, bo nie da się go ani wyrwać, ani uleczyć tabletką. [Irl-Ania]
An aching heart is many times worse than an aching tooth, because you can neither tear it out, nor cure it with a pill. [Irl-Ania]


263

Moszkli jerzę siąprz łu, kód fieczorą za łór jekunie. [Żowan Jaków Rosół]
Mężczyzni będą zawsze tym, co zrobiły z nich kobiety. [Jean Jacques Rousseau]
Men will always be what women make them be. [Jean Jacques Rousseau]


264

Omórz łu splędórz sule, dun fatu i bieltać momiętu. [Safona]
Miłość to blask słońca, dar losu i piękno chwili. [Safona]
Love is the splendour of the sun, a gift from fate, and the beauty of the moment. [Sappho]


265

Jekuna dziewienie przykłuza sięgłamięć en dwór kazór: kędy moszkieł lej nie sociewka i kędy łą sociewka. [Gabriel Laub]
Kobieta staje się niebezpieczna tylko w dwóch wypadkach: gdy mężczyzna jej nie zaspokoi i gdy ją zaspokoi. [Gabriel Laub]
A woman becomes dangerous only in two cases: when a man does not satisfy her, and when he does satisfy her. [Gabriel Laub]


266

Omórz je win sokry, włyjęci za krodzie dziejór o krodza wymanie. [Chalil Gibran]
Miłość jest świętym winem, płynącym z serca bogów do serc człowieczych. [Khalil Gibran]
Love is a sacred wine that flows from the heart of gods to the hearts of man. [Khalil Gibran]


267

Omórz nie tole froce. I nie puzarzy, przekód lej nie topierzy. [Sòsequi Naçume]
Miłość nie toleruje siły. I nie spocznie, póki jej nie stopi. [Sōseki Natsume]
Love does not tolerate force. And it will not rest before it has melted it. [Sōseki Natsume]


268

Sień ciej o koście su komód nakła sień wiołór. Nie dziewadź! [Irl-Ania]
Bez Ciebie u boku jestem jak okręt bez żagli. Nie odchodź! [Irl-Ania]
Without you on my side I am like a ship without sails. Don't leave! [Irl-Ania]


269

Sfugasz omórz par uszcz, ił enwołarzy ci par wniastra. [Koźma Prutkow]
Przegonisz miłość drzwiami, ona ci wleci oknem. [Koźma Prutkow]
If you chase away love through the door, it comes back to you through the window. [Kozma Prutkov]


270

Twej numię jeka en miej jenie komód muzyka: Żowan, Żowan, Żowan... [Irl-Ania]
Twoje imię gra w mej duszy jak muzyka: Jan, Jan, Jan... [Irl-Ania]
Your name plays in my mind like music: Jan, Jan, Jan... [Irl-Ania]


271

Flictać szpuzała sprota sie sur talentu o omiczyca. [Frydryk Nietzsche]
Szczęście małżeńskie polega na talencie do przyjaźni. [Fryderyk Nietzsche]
Happiness in marriage depends on the talent for friendship. [Friedrich Nietzsche]


272

Nie pocie womień owiar mojerzu ciozuru sem boniej fiemnie niec mojerzej płaże sem malej. Jekuna sawia jedziewka dom swej, maż stłuta i jedziewkaty dziestryje. [Simonides]
Nie może człowiek mieć większego skarbu nad dobrą żonę ani większej plagi nad złą. Mądra niewiasta buduje dom swój, a głupia i zbudowany zepsuje. [Simonides]
A man cannot have a greater treasure than a good wife, nor a greater plague than a bad one. A wise woman builds her house, a stupid one ruins even an existing one. [Simonides]


273

Żowicze, ile porule są pro ciej: ty jesz mia flictać. Nie posu wiwier sień ciej, miej kród okowienie ci. Surjematy, komód łu je, kód ty mie jemasz? Uszkiełta miej kwieszczenie i rzemań ku miej o siąprz. Przędzej jo joru twa fiemnia i ty jerzysz miej szpuz! [Irl-Ania]

Jannessie, deze woorden zijn voor jou: jij bent mijn geluk. Ik kan niet leven zonder jou, mijn hart behoort jou toe. Liefste, hoe komt het, dat jij verliefd op mij bent? Hoor mijn vraag en blijf bij mij voor altijd. Binnenkort ben ik jouw vrouw en jij bent mijn man! [Irl-Ania]

Jasiu, te słowa są dla ciebie: ty jesteś moim szczęściem. Nie mogę żyć bez ciebie, moje serce należy do ciebie. Ukochany, jak to jest, że ty mnie kochasz? Słuchaj mojego pytania i zostań przy mnie na zawsze. Wkrótce ja będę twoją żoną, a ty moim mężem! [Irl-Ania]

Jannessie, these words are for you: you are my happiness. I cannot live without you, my heart belongs to you. My dearest, how come you love me? Hear my question and stay with me forever. Soon I will be your wife, and you my husband! [Irl-Ania]


274

Mia ownięca je komód folik en więtu. [Irl-Ania]
Moja przyszłość jest jak listek na wietrze. [Irl-Ania]
Mijn toekomst is als een blaadje in de wind. [Irl-Ania]
My future is like a leaflet in the wind. [Irl-Ania]


275

Nie wołu nił forzy dzarnu czartanu... [Irl-Ania]
Alles wat ik wil, is zeker zijn van morgen... [Irl-Ania]
Nie chcę nic oprócz pewnego jutra... [Irl-Ania]
I don't want anything but a safe tomorrow... [Irl-Ania]


276

Omórz je kawla, en kwalej morzemy za flictacie. [Karół Kryl]
Miłość jest klatką, w której umieramy ze szczęścia. [Karel Kryl]
Love is a cage, in which we die of love. [Karel Kryl]


277

Enjematy: źryza endromięć sie. [Szczepan Brzosiny]
Zakochany: uśmiecha się zasypiając. [Stefan Napierski]
In love: falling asleep with a smile. [Stefan Napierski]


278

Płuru łokrzymie niewiżyble. [Irl-Ania]
Ik ween onzichtbaare tranen. [Irl-Ania]
Płaczę niewidocznymi łzami. [Irl-Ania]
I am crying invisible tears. [Irl-Ania]


279

Nie jerzy rozar jałbar en miu bukietu. Prokoju? [Irl-Ania]
Er zullen geen witte rozen in mijn boeket zijn. Waarom? [Irl-Ania]
Nie będzie białych róż w moim bukiecie. Dlaczego? [Irl-Ania]
There won't be any white roses in my bouquet. Why? [Irl-Ania]


280

Bakterie leż jaję drzec o wita, śpieczalemięć en każe!
Bakterie też mają prawo do życia, szczególnie w serze!
Bacteria have a right to live as well, especially in the cheese!


281

Baż mie, maż parswadszerzysz sie, komód su pędruza. [Sylvia Plath]
Pocałuj mnie, a przekonasz się, jaka jestem ważna [Sylvia Plath]
Kiss me, and you will find out how important I am. [Sylvia Plath]


282

Porła o mie szyk, nąk lubie porułar twar sopórz... Dzicz szyk. [Goya]
Mów do mnie tak, bo lubię słów twoich smak... Mów tak. [Goya]
Say yes to me, because I like the taste of your words... Say yes. [Goya]


283

Tut wyn odądź wadziesz, jęwieńszoru cie, miecim kędy mi fole pro łu mil onór. [Clannad]
Wszystko jedno dokąd idziesz, znajdę cię, nawet jeśli mi na to potrzebne jest tysiąc lat. [Clannad]
No matter where you go, I will find you, if it takes a thousand years. [Clannad]


284

Przefiararsi szer twa fiemna, ka poszedziar ur Przęcze. [Maeve]
B'fhearr leam fhin a bheith riut posda na cuid ór a Phrionnsa. [Méav]
Wolałabym być twoją żoną niż posiadać złoto Księcia. [Maeve]
I would prefer to be married to you than to have the Prince's gold. [Maeve]


285

Wiżyblemięć li, kwali dziemięcę za omorze, jorą że przełu rotaci.
Podobno ci, którzy szaleją z miłości, byli już przedtem wariatami.
Obviously those, who go crazy for love, were already crazy before that.


286

Ił dzieruszy... Zanowu łoniąc nów o sie. [Irl-Ania]
Odjechał... Znów daleko nam do siebie. [Irl-Ania]
He's gone... Once again we are far away from each other. [Irl-Ania]


287

O miej omórz, wadź że o mie, jematy! [Devdas]
O mere piyaa ab aa jaa re mere piyaa! [Devdas]
O moje kochanie, chodź już do mnie, kochany! [Devdas]
O my love, come to me now, beloved! [Devdas]


288

Ił je za sonie, maż wieścity en kocidzańtać... [Madzalena Łucarz]
On jest ze snu, a ubrany w codzienność... [Magdalena Walczak]
He comes from a dream, but is dressed like everyday life... [Magdalena Walczak]


289

Ił splędórz, kwały jałtrzy en miej wśrewą, w dera, nąk olęc owa łu trów pieskieł. [Goya]
Ten blask, który inni we mnie dostrzegają, niech trwa, bo dotąd miałam go za mało. [Goya]
That glare that others see in me, let is last, because I've had too little of it. [Goya]


290

Wadu sur splędorze sule, o, o...
Chodzę na blasku słońca, o, o...
I'm walking on sunshine, oh, oh...


291

Kośkina ruta je faczylerza, kędy widziesz łu, kód bony je... [Kasia Fiorarz]
Każda droga jest łatwiejsza, gdy widzisz to, co dobre jest... [Kasia Kowalska]
Every way is easier, when you see what is good... [Kasia Kowalska]


292

Miej kród je talemięć bosz, komód pocie szer sięgłamięć kród jekunie. [Maria Niegra]
Moje serce jest tak zdołowane, jak tylko serce kobiety może być. [Mary Black]
My heart is so low like only a woman's heart can be [Mary Black]


293

Joru tweja en ilej wicie i en kośkiniej postrzej. Żyru. [Irl-Ania]
Będę twoja w tym życiu i w każdym następnym. Przyrzekam. [Irl-Ania]
I will be yours in this life and in all lifes to come. I swear it. [Irl-Ania]


294

Omórz ludzi małór finie sie siąprz en odze. [Francesco Petrarca]
Miłość złych ludzi kończy się zawsze nienawiścią. [Francesco Petrarca]
Bad people's love always ends with hatred. [Francesco Petrarca]


295

Enśpieczer en fęda pocie sięgłamięć omórz, nąk ła nie jece ku sasór.
Wejrzeć w głębiny może tylko miłość, bo ona nie rzuca kamieniami.
Only love can look into the depth, because it doesn't throw stones.


296

Gwardęć en włoma, jematy, pięzu, kód leż sie starzy ku miu krodzie o omórz famuzu. [Jan Radzik]
Patrząc w płomień, kochanie, myślę, co też się stanie z moim sercem miłości głodnym. [Janusz Radek]
While looking in the flame, my love, I wonder what will happen to my heart, hungry for love. [Janusz Radek]


297

Szy mie przedszerzysz en brocza, rzepararzysz, kód woście fat krwięty? [Jan Radzik]
Czy mnie ramionami ogarniesz, naprawisz, co popsuł los okrutny? [Janusz Radek]
Will you take me in your arms, will you repear what was broken by a cruel fate? [Janusz Radek]


298

Brak flicztacie łu wyn mrotąd; flicztać łu że tuty marz mrotędór. [Irl-Ania]
Brak szczęścia to jedno zmartwienie; szczęście to już całe morze zmartwień. [Irl-Ania]
No happiness, that's one thing to worry about; happiness, that's already an entire sea of worries. [Irl-Ania]


299

Żow-Aniczy molaci. O rzewokaceń! [Irl-Ania]
Chore J-Anki. Do odwołania! [Irl-Ania]
The J-Annies are sick. Until further notice! [Irl-Ania]


300

Maż stawiecz gwarda, kód sie ście: jo su tweja, maż ty jesz miej. [Nękwa Nie Dzicz Komle]
Tumhi dekho na, yeh kya ho gaya. Tumhara hoon mein aur tum meri. [Kabhi Alvidaa Naa Kehna]
A teraz popatrz, co się stało: ja jestem twoja, a ty jesteś mój. [Nigdy Nie Mów Żegnaj]
Now look what's happened: I'm yours and you're mine. [Never Say Goodbye]


301

Kędy jęwieńszerzysz sie sur płanie idealemięć płanu, wądź woszcze są bielerze dzie filar, łu szynie, kód jesz en Rzenie Batawu. [prowrzeb belżycy]
Gdy znajdziesz się na idealnie płaskiej równinie, gdzie krowy są ładniejsze od dziewcząt, to znaczy, że jesteś w Holandii. [belgijskie przysłowie]
When you find yourself on an ideally flat plain, where the cows are prettier than the girls, that means you are in the Netherlands. [Belgian proverb]


302

Moszkieł je niekomplety, przekód sie nie szpuzarzy... Tęk ił je finity.
Człowiek jest niekompletny, póki się nie ożeni... Wtedy jest skończony.
A man is incomplete till he is married... Then he is finished.


303

Wądź ty ruszyś? Talemięć mi ciej brak, siębła, kód parposie jotrzeńtać dzielęc cie nie ja. [Frocieca Mnierza]
Gdzie pojechałeś? Tak mi cię brak, wydaje się, że minęła wieczność odkąd cię nie ma. [Fort Minor]
Where'd you go? I miss you so, seems like it's been forever that you've been gone. [Fort Minor]


304

Dziemieć mie, kód su szyk stłuta! Kwiaru, sule miej! [Irl-Ania]
Vergeef mij, dat ik zo dom ben! Alsjeblieft, zon van mij! [Irl-Ania]
Wybacz mi, że jestem taka głupia! Proszę, słońce moje! [Irl-Ania]
Forgive me for being so stupid! Please, sun of mine! [Irl-Ania]


305

Suł sur suł, jo i ty, i noce gran. [Dona Pąk]
Sam na sam, ja i ty, i nocy gram. [Lady Pank]
Just the two of us, you and me, and one gram of night. [Lady Pank]


306

Kwart szekłu po mie... Tuta reszta wołu śpiędzier sięgłamięć ku ciej, Żowanie. [Irl-Ania]
Ćwierć wieku za mną... Całą resztę chcę spędzić tylko z Tobą, Jan. [Irl-Ania]
A quarter of a century behind me... All the rest I want to spend only with you, Jan. [Irl-Ania]


307

Sięgłamięć cie posu jemar szyk o fiń, komód sie jema sięgłamięć wiecz. [Ziyo]
Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. [Ziyo]
Only you I can love so completely, as one loves only once. [Ziyo]


308

Jema mie, jema mie, jematy! [Piotr Rubik]
Kochaj mnie, kochaj mnie, kochanie! [Piotr Rubik]
Love me, love me, my love! [Piotr Rubik]


309

O Łotwa ruszorą (o rzewidziąd po ocy dzejór).
Na Łotwę pajechali (do zobaczenia za osiem dni).
And gone they are, to Latvia (see you in eight days).


310

Za Łotwie rzewieńszorą! Focigaci o mróc, uta fliczy.
Z Łotwy wrócili! Skonani, ale szczęśliwi.
Back from Latvia! Deadly tired, but happy.


311

Omórz łu wita en tuciej pleńtacie, komód kupa plona winu. Wiwmy sur mędu olęc, wyszek jemamy. [Rabindranath Tagore]
Miłość to życie w całej pełni, jak puchar pełen wina. Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. [Rabindranath Tagore]
Love is life in its fulness like the cup with its wine. We live in this world when we love it. [Rabindranath Tagore]


312

Trów raramięć ci łu dziku:
1. Jesz parfieceń wadęcia...
2. Jesz sużec seksieśmy sur mędu.
3. Twa sapięca je pro miej inspiraceń i modwa mie o ocąd.
4. Jesz wółkan i dziew seksu!
5. Dziew jemieszy mi mierakieł (cie), kędy że parście łu kwierzer.
6. Jesz sul, kwały kaleszcze miej kród zwrzydaty.
[Irl-Ania]

Zbyt rzadko ci to mówię:
1. Jesteś chodzącą doskonałością...
2. Jesteś najseksowniejszym facetem na świecie.
3. Twoja wiedza jest dla mnie inspiracją i motywuje mnie do działania.
4. Jesteś wulkanem i bogiem seksu!
5. Bóg zesłał mi cud (Ciebie), gdy już przestałam o niego prosić.
6. Jesteś słońcem, które rozgrzewa moje zziębnięte serce.
[Irl-Ania]

I tell you this too rarely:
1. You are a walking perfection...
2. You are the sexiest fellow in the world.
3. Your knowledge is an inspiration to me, and it motivates me toward action.
4. You are a volcano and a sex god!
5. God sent me a miracle (you), when I had already stopped asking for it.
6. You are the sun that warms my chilled heart.
[Irl-Ania]


313

Nieki nie ojekwale en szarmu, nąk ił włyje zaniętra. [Irl-Ania]
Nikt nie dorównuje ci urodą, bo ona płynie z wnętrza. [Irl-Ania]
Nobody can equal you in charm, because it flows from the inside. [Irl-Ania]


314

Komód cierzyblemięć wiody je nostry dom sień Żowanu! [Irl-Ania]
Jak strasznie pusty jest nasz dom bez Jana! [Irl-Ania]
How terribly empty is our home without Jan! [Irl-Ania]


315

Powiecz sie endromioru, jajęć twa imażeń z pałpierbar... [Irl-Ania]
Zaraz zasnę, mając Twój obraz pod powiekami... [Irl-Ania]
In a moment I will fall asleep, having your image under my eye-lids... [Irl-Ania]


316

Kędy jesz łoniąc, ki implerzy wiódtać, kwała po sie dziestaciesz? [Irl-Ania]
Gdy jesteś daleko, kto wypełni pustkę, jaką po sobie zostawiasz? [Irl-Ania]
When you are far away, who will fill the emptiness you leave behind? [Irl-Ania]


317

Celibat ofrocaty łu rąpiąd drzecór womnie! Jo protestu! [Irl-Ania]
Przymusowy celibat to łamanie praw człowieka! Protestuję! [Irl-Ania]
Forced celibate, that's an infringement of human rights! I protest! [Irl-Ania]


318

Miej mąd skadzie za ściołar sur ciara, kędy nie ja ciej. [Gosia Jędrzejana]
Mój świat upada z gwiazd na ziemię, kiedy nie ma Cię. [Gosia Andrzejewicz]
My world falls from the stars onto the Earth, when you are not there. [Gosia Andrzejewicz]


319

Ty en okłór jasz kołórz czału za miar kostar. [Gitarze Rubrze]
Ty w oczach masz kolor nieba z moich stron. [Czerwone Gitary]
In your eyes, you have the colour of the sky in my part of the world. [Czerwone Gitary]


320

Nie joru gwardar rzetry. Uta kędy kadzioru... Szy ty jerzysz pumię? [Natala Lesz]
Nie będę oglądać się wstecz. Ale jak upadnę... Czy ty będziesz ziemią? [Natalia Lesz]
I won't look back. But if I fall... Will you be the ground? [Natalia Lesz]


321

Kród ja frażyły komód wiotr. Kwiaru cie, kuty ku miej si.
Serce mam kruche jak szkło. Proszę Cię, ostrożny ze mną bądź.
My heart is fragile as glass. Please, be careful with me.


322

Sur destatu rutar sta bony Dziew. Ił jędkarzy MI ruta. [Sięć]
Na rozstaju dróg stoi dobry Bóg. On wskaże MI drogę. [Feel]
On crossroads stands the good God. He will show ME the way. [Feel]


323

Wyszek omórz nosz dwór jąże, mąd sie komięce, mąd sie nie finie. [Piotr Rubik]
Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. [Piotr Rubik]
As long as we are connected by love, the world is beginning, the world is not ending. [Piotr Rubik]


324

Po kowiwiąd kośkiny oniał je trzyści.
POST COITUM OMNE ANIMAL TRISTE EST.
Po stosunku każde zwierzę jest smutne.
After intercourse, every animal is sad.


325

Maż jo wołu sie okost cie endromier, wołu nowy dzej ku ciej sołytar... [Kasia Klich]
A ja chcę obok ciebie zasypiać, chcę nowy dzień z tobą witać... [Kasia Klich]
But I want to fall asleep on your side, I want to greet a new day with you together... [Kasia Klich]


326

Niekoju nie posą że kęblar brylancie sur finiór miór czelór. [po Sapiczynu]
Niczego nie mogą już zmienić brylanty na końcach mych rzęs. [za Sapkowskim]
Nothing can be changed by the brilliants at the end of my eye-lashes. [after Sapkowski]


327

Niekoju że nie pocie kęblar łągwieszczęca czołata en miór okłór.
Już zmienić nie może niczego zaczajona w mych oczach tęsknota.
Nothing can be changed anymore by the yearning hidden in my eyes.


328

Mia ownięca je komód folik en więtu...
Mijn toekomst is als een blaadje in de wind...
Moja przyszłość jest niczym listek na wietrze...
My future is like a leaflet in the wind...


329

Okurszy o fiń mędu, prokód cie jemar o fiń mędu.
Ik ben naar het einde van de wereld gekomen om van je te houden tot het einde van de wereld.
Przybiegłam na świata koniec, żeby cię kochać do końca świata.
I have come to the end of the world to love you till the end of the world.


330

Są tale dzeje, kędy łu nie wienie entutu, i łu są le dzeje, kwale sie nękwa nie finię. [Piotr Rubik]
Są takie dni, kiedy to nie przychodzi wcale, i to są te dni, które się nigdy nie kończą. [Piotr Rubik]
Some days it don't come at all and these are the days that never end. [Piotr Rubik]


331

Wołu porłar, uta jelkód fucz kostrzęże, kód dzieszydru owiar cie jękóra pły... [Piotr Rubik]
Chcę mówić, lecz coś gardło spina, że pragnę mieć cię jeszcze więcej... [Piotr Rubik]
I want to speak, but I have a lump in my throat, that I want to have even more of you... [Piotr Rubik]


332

Ciępór fole obliszczer sonia, prokód si kród nie deskrzepar.
Czasem trzeba zapomnieć marzenia, żeby serce nie pękło.
Sometimes one has to forget about his dreams, to keep the heart from breaking.


333

Platerz ---> Batawia (nie ja nosz par 3 siecianie)
Opoczno ---> Holandia (nie ma nas przez 3 tygodnie)
Opoczno ---> Netherlands (we won't be there for 3 weeks)


334

Jo jęwieńszy cie, maż ty jęwieńszyś mie. [Zocha Grędzia]
Tumhe maine pa liya, mujhe tumne paaya. [Jodhaa Akbar]
Znalazłam ciebie, a ty znalazłeś mnie. [Jodhaa Akbar]
I have found you, you have found me. [Jodhaa Akbar]


335

En gardzin miór soniór emproceś biała przymawierza. [Zocha Grędzia]
Do ogrodu moich marzeń przyniosłeś piękną wiosnę. [Jodhaa Akbar]
In the garden of my dreams you have brought the beautiful springtime. [Jodhaa Akbar]


336

Niekwale historie omoruzie derą jotrzan... Śpioru, kód nostra je wyna za łar.
Niektóre historie miłosne trwają wiecznie... Mam nadzieję, że nasza jest jedną z nich.
Some love stories live forever... I hope ours is one of them.


337

Kodycz mie, kwiaru, jądź, wądź nie finie sie mąd jękóra wiecz. [Piecu]
Zabierz mnie, proszę, tam, gdzie nie kończy się świat jeszcze raz. [Pectus]
Take me there, please, where the world does not end once again. [Pectus]


338

Flurze jaję mie kołorze, uta odórz je dzie ciej. [Zocha Grędzia]
Kwiaty mają moje barwy, ale zapach jest od ciebie. [Jodhaa Akbar]
The flowers have my colours, but the fragrance is from you. [Jodhaa Akbar]


339

Sołyć o miej omórz, kwały je mi karzerzy, ka mia wita. [Sołyć Omorzy]
Pozdrawiam moją miłość, która jest droższa dla mnie, niż życie. [Salaam-e-Ishq]
Salute to my love who is dearer to me than my life. [Salaam-e-Ishq]


340

En wicie pocie sie kątar sięgłamięć sur siej. Maż iłu leż nie okuźle. [T. Bernard]
W życiu można liczyć tylko na siebie. A i tego nie radzę. [T. Bernard]
In life, you can count only on yourself. And even that I'd advise against. [T. Bernard]


341

Nił nie dera jotrzan... forzy omorze! [Kisna]
Nic nie trwa wiecznie... oprócz miłości! [Kisna]
Nothing survives forever... But love! [Kisna]


342

Ołat włogra jękóra dzie foku nostrór kropr...
Pościel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał...
The sheets still smell like the fire of our bodies...


343

Trów mółt omorze oszczydzierzy cie. [Rzejna]
Zbyt wiele miłości cię zabije. [Królowa]
Too much love will kill you. [Queen]


344

Gut, gut, włyję łokrzymie. En mrzepłar łokrzymiar jo i ty.
Kap, kap, płyną łzy. W łez kałużach ja i ty.
Drip, drip, tears are flowing. In the puddles of tears, there's me and you.


345

Nie mórz za omorze, uta za łu wiw! [Taal]
Nie umieraj z miłości, lecz nią żyj! [Taal]
Don't die for love, but live for it! [Taal]


346

Sień omorze, po kód morzer? Sień omorze, pro koju wiwier? [Taal]
Bez miłości, za co umierać? Bez miłości, po co żyć? [Taal]
Without love, what's there to die for? Without love, what's life for? [Taal]


347

Plona śpioręce, uta i ciororze...
Pełna nadziei, ale i strachu...
Full of hope, but also of fear...


348

Dzieju! Prokód mi sie szyk wlarsi, komód mi sie nie wole!
Boże! Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce!
My God! If I'd only feel like it as much as I don't feel like it!


349

Zebdamięć mąd sie enłoka en twór okłór...
Nagle świat się mieści w Twoich oczach...
Suddenly the world fits within your eyes...


350

Ciępu nie kiera wółnr, sięgłamięć świeszcze o dołorz.
Czas nie leczy ran, tylko przyzwyczaja do bólu.
Times does heal any wounds, it just gets you used to the pain.


351

Urzele miej lęgwie są urzele miu mędu.
Granice mojego języka są granicami mojego świata.
The borders of my language are the borders of my world.


352

Nękwa nie judka womnie, przekód nie wadszerzysz przymieśmie milę en łu butór.
Nigdy nie osądzaj człowieka, zanim nie chodziłeś przynajmniej milę w jego butach.
Never judge a person until you have walked at least a mile in his shoes.


353

Womni, kwali je graw ku sułu siej, probablemięć ileż jerzy graw ku tutu jałtru. [Żowan Sasomętany]
Człowiekowi, któremu jest ciężko z samym sobą, prawdopodobnie też będzie ciężko ze wszystkim innym. [Jan van Steenbergen]
A person who cannot live with himself probably cannot live with anything else either. [Jan van Steenbergen]