The page of Brithenig

dragon

`Yn nediwn seint yn llinghedig, yn nediwn seint yn cor'


Song of Amergin

Lla Fys eo gant,
Di'll profun eo wen cu lla,
Yn afon dyran ke sa fflew,
Eo sab can sa ddisaffar;
Eo sab can sa implui;
Eo sab can sa affun;
Eo sab can sa si ristreith;
Eo sab ke ffun
Sa's gwo lla for.

The Muse I sing
From the deep I come with her
A river while she flows
I know her length
I know when she disappears
I know when she fills
I know when she overflows
I know when she shrinks herself
I know how deep She is under the sea.

Eo su yn gwent i lla for.
Eo su yn un assubr lla der.
Eo su son lla for.
Eo su yn cerw di seth bathael.
Eo su yn ffalchun syrs yn pregibeid.
Eo su yn lagref di'll sul.
Eo su ill mai teg di llo llyf.
Eo su yn gwer per gwalur.
Eo su yn salfun in yn llagun.
Eo su yn llag in yn lluin.
Eo su yscelleint llo h-arth.
Eo su yn lleinc ke ffa?
lla wer cu yspoel.
Eo su yn dew ke fforf
llo syddid per llo rhewleir.
Ki yspun llo phedr di'll mont?
Ki ingwg llo h-edad di lla llyn?
K'log ia? post ill sul?
Ki porth llo fest di gas Tethra?
Ki sun-sa llo fest di Dethra ke rhiddent?
Ke of, ke dew fforf ll h-arf?
Gwerdad, llâ;
Eo ingwgaf yn sadyrigheir...
yn sadyrigheir di went.

I am a wind in the sea
I am a wave upon the land
I am the sound of the sea
I am a stag of seven battles
I am a falcon on a cliff
I am a tear of the sun
I am the most fair of plants
I am a boar of valour
I am a salmon in a pool
I am a lake in a plain
I am the excellence of the arts
I am a lance that makes
war with spoil.
I am a god who forms
the subjects for the rulers.
Who explains the stones of the mountain?
Who invokes the ages of the moon?
Where lies the setting of the sun?
Who carries the beasts of the house of Tethra?
Who are the beasts of Tethra that laugh?
What man, what god forms the art?
Truly, then;
I invoke a satirist...
a satirist of wind.

return to Sample Texts

return to Andrew's homepage