SŁOWNIK MIĘDZYSŁOWIAŃSKO-POLSKI
MEDŽUSLOVJANSKO-POLJSKY SLOVNIK

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Y Z Ž


Słownik polsko-międzysłowiański (wspólnego autorstwa Michała Swata i Jana van Steenbergena) zawiera ponad 17 tys. unikalnych słow. Każde słowo w międzysłowiańskim powinno być rozpoznawalne dla (większości) osób znających jeden lub więcej z języków słowiańskich. Ponieważ nad międzysłowiańskim pracuje wiele różnych osób, istnieje jednak możliwość, że nie każde słowo zostało należycie zbadane. Poza tym trzeba pamiętać, że międzysłowiański jest względnie młodym projektem, a jego słownik ciągle się rozwija, co może skutkować tym, że niektórych podstawowych słów brakuje, podczas gdy zawarte są wyrazy rzadko używane.

Jeżeli u rzeczowników odmiana odbywa się nieregularnie (tzn. nie jest tylko kwestią dodawania końcówek do mianownika), dopełniacz jest podany w nawiasach, np. pes (psa). Wyjątkiem są rzeczowniki na -ok lub -ec, które w deklinacji zawsze tracą ruchomą samogłoskę -o- lub -e-. Tak samo jest w przypadku czasowników: kiedy czas teraźniejszy nie wynika jednoznacznie z reguł gramatycznych, forma trzeciej osoby liczby pojedynczej jest podana w nawiasach, np. brati (bere).

Niniejsza wersja posługuje się pisownią łacińską. Wersja cyrylicka znajduje się tu.

a conj. a, ale

a intj. ach

abažur m. abażur

abdikacija f. abdykacja

abdikovati v.intr. ipf. abdykować

abeceda f. alfabet, abecadło

Abhaz m.anim. Abchaz

Abhazija f. Abchazja

ablativ m. ablatyw

abo conj. albo, lub

abolicionist m.anim. abolicjonista

abolicionizm m. abolicjonizm

abonement m. abonament, prenumerata, bilet okresowy

abonent m. abonent, prenumerator

abonovati v.tr. ipf. abonować, prenumerować

abort m. aborcja

abrakadabra f. abrakadabra

abrikos m. morela

absces m. ropień

abscisa f. odcięta

absencija f. nieobecność

absint m. absynt

absolutizm m. absolutyzm

absolutno adv. absolutnie

absolutny adj. absolutny, kompletny, zupełny

absorbcija f. absorpcja

absorbovati v.tr. ipf. absorbować, pochłaniać

abstrahovati v.tr. ipf./pf. abstrahować

abstrakcija f. abstrakcja

abstrakt m. abstrakt, streszczenie

abstraktny adj. abstrakcyjny

absurd m. absurd, niedorzeczność

absurdnost f. absurdalność

absurdny adj. absurdalny, niedorzeczny

aby conj. aby, żeby

ače conj. aczkolwiek, chociaż

ačekoli conj. aczkolwiek, chociaż

adadžo n. adagio (muzyka)

adamovo jabloko n. jabłko Adama

adaptacija f. adaptacja, przysposobienie

adapter m. rozgałęziacz

adaptovati v.tr. ipf./pf. adaptować

adekvatny adj. adekwatny, wystarczający, zadowalający

adept m.anim. stronnik, zwolennik

adjutant m.anim. pomocnik

administracija f. administracja

administrativny adj. administracyjny

administrator m.anim. administrator

administrovati v.tr. ipf. zarządzać

admiral m.anim. admirał

admiralstvo n. admiralicja

adopcija f. adopcja

adoptovati v.tr. ipf. adoptować

adrenalin m. adrenalina

adres m. adres

adresa f. adres

adresat m.anim. adresat

adresovati v.tr. ipf. adresować

adventist m.anim. adwentysta

advokat m.anim. adwokat

advokatura f. adwokatura

aerodrom m. lotnisko

aeronavtičny adj. aeronautyczny, lotniczy

aeronavtika f. aeronautyka, lotnictwo

aeroplan m. samolot

aeroport m. lotnisko

afazija f. afazja

afektivny adj. czuły, afektywny

afera f. afera, romans

Afganistan m. Afganistan

afgansky adj. afgański

Afrika f. Afryka

afrikansky adj. afrykański

Afroamerikanec m.anim. Afroamerykanin

agencija f. agencja

agent m.anim. agent

agentura f. agentura

agitacija f. agitacja

agitator m.anim. agitator

agitka f. agitka

agitovati v.intr. ipf. agitować

aglomeracija f. aglomeracja

aglutinacija f. aglutynacja

aglutinativny adj. aglutynacyjny

agnosticizm m. agnostycyzm

agnostik m.anim. agnostyk

agonija f. agonia

agonizovati v.intr. ipf. zamęczać

agrarny adj. rolniczy

agregat m. agregat

agresija f. agresja

agresivny adj. agresywny

agresor m.anim. agresor

agrikultura f. rolnictwo

agronom m.anim. agronom

agronomičny adj. agronomiczny

agronomija f. agronomia

ah intj. ach

aha intj. acha

ahoj intj. cześć

aj intj. ała!, aj!

ajsberg m. góra lodowa

akacija f. akacja

akademičsky adj. akademiczny

akademija f. akademia

akademik m.anim. akademik

akanje n. akanie

akcent m. akcent, nacisk

akcentovati v.tr. ipf. akcentować, zaznaczać

akcentuacija f. akcentowanie

akceptacija f. akceptacja

akceptovati v.tr. ipf. akceptować

akcija f. akcja, działanie; udział

akcioner m.anim. akcjonariusz

akciz m. akcyza

aklimatizacija f. aklimatyzacja

aklimatizovati v.intr. ipf. aklimatyzować

akne n. trądzik, pryszcz

ako adv. jako

ako conj. jeśli, jeżeli;  ~ by jakby; jeśliby; jeżeliby;  ~ li jeśli; ~ ne jeżeli nie, chyba że

akolada f. akolada

akomodacija f. zakwaterowanie

akomodovati v.tr. ipf. zakwaterować

akompanement m. akompaniament

akompaniator m.anim. akompaniator

akompanovati v.tr. ipf. akompaniować

akord m. akord

akordeon m. akordeon

akr m. akr

akrobat m.anim. akrobata

akrobatika f. akrobatyka

akrobatka f. akrobatka

akrobatsky adj. akrobatyczny

aksamit m. aksamit

aksamitny adj. aksamitny

aksialny adj. osiowy

aksioma f. aksjomat, pewnik

akt m. akt (czynność), akt notarialny

aktivist m.anim. działacz

aktivistka f. działaczka

aktivitet m. aktywność

aktivizovati v.tr. ipf. uruchomić, aktywować

aktivno adv. aktywnie

aktivnost f. aktywność

aktivny adj. aktywny

aktor m.anim. aktor

aktorka f. aktorka

aktrisa f. aktorka

aktualizacija f. aktualizacja

aktualizovati v.tr. ipf./pf. aktualizować

aktualnost f. aktualność

aktualny adj. aktualny, obecny

akula f. rekin

akumulacija f. gromadzenie

akumulator m. akumulator

akumulovati v.tr. ipf. gromadzić

akurat adv. dokładnie

akuratnost f. dokładność, precyzja

akuratny adj. dokładny

akustičny adj. akustyczny

akustika f. akustyka

akušerka f. położna

akušersky adj. położny

akušerstvo n. położnictwo

akuzativ m. biernik

akvamarin m. akwamaryna

akvarelist m.anim. akwarelista

akvarelj m. akwarela

akvarium m. akwarium

akvedukt m. akwedukt

alabastr m. alabaster

alarm m. alarm

Albanec m.anim. Albańczyk

Albanija f. Albania

Albanka f. Albanka

albansky adj. albański

albatros m.anim. albatros

album m. album

ale conj. ale

alegoričny adj. alegoryczny

alegorija f. alegoria

aleja f. aleja

alfabet m. alfabet

alfabetičny adj. alfabetyczny

alga f. alga

algebra f. algebra

algoritm m. algorytm

alhimija f. alchemia

alhimik m.anim. alchemik

alians m. przymierze, sojusz

alibi n.indecl. alibi

aligator m.anim. aligator

alimenty m.pl. alimenty

aliteracija f. aliteracja

aljur m. powab, czar

alkohol m. alkohol

alkoholičny adj. alkoholowy

alkoholik m.anim. alkoholik

alkoholizm m. alkoholizm

alkov m. wnęka

allegro n. allegro

almanah m. almanach

almaz m. diament

alo intj. halo

aloe n. aloes

alpejsky adj. alpejski

alpinist m.anim. alpinista

alpinizm m. alpinizm

Alpy f.pl. Alpy

alt m. alt; altówka

altana, altanka f. altanka

alternativa f. alternatywa

alternativny adj. alternatywny

altruist m.anim. altruista

altruističny adj. altruistyczny

altruizm m. altruizm

aluminij m. aluminium

aluminijevy adj. aluminiowy

aluzija f. aluzja

alveolarny adj. dziąsłowy, zębodołowy

Alžirija f. Algeria

amater m.anim. amator

ambar m. stodoła

ambasada f. ambasada

ambicija f. ambicja

ambiciozny adj. ambitny

ambrazura f. luk, iluminator

ameba f. ameba

Amerika f. Ameryka

Amerikanec m.anim. Amerykanin

Amerikanka f. Amerykanka

amerikansky adj. amerykański

ametist m. ametyst

amfetamin m. amfetamina

amfiteatr m. amfiteatr

amin intj. amen

amnestija f. amnestia

amnestovati v.tr. ipf./pf. amnestionować

amonij m. amon

amonijak m. amoniak

amoralny adj. niemoralny

amortizacija f. amortyzacja

amortizator m. amortyzator

amortizovati v.tr. ipf./pf. amortyzować

amputacija f. amputacja

amputovati v.tr. ipf./pf. amputować

amunicija f. amunicja

anahroničny adj. anachroniczny

anahronizm m. anachronizm

analfabet m.anim. analfabeta

analfabetizm m. analfabetyzm

analitično adv. analitycznie

analitičny adj. analityczny

analitik m.anim. analityk

analiza f. analiza

analizovati v.tr. ipf. analizować

analny adj. analny

analogičny adj. analogiczny

analogija f. analogia

anamneza f. wywiad lekarski

ananas m. ananas

anarhija f. anarchia

anarhist m.anim. anarchista

anarhizm m. anarchizm

anatomičny adj. anatomiczny

anatomija f. anatomia

Andora f. Andora

anekdota f. anegdota

anemičny adj. anemiczny

anemija f. anemia

anestezija f. znieczulenie

angel m.anim. anioł

anglicizm m. anglicyzm

Angličan, Angličanin m.anim. Anglik

Anglija f. Anglia

anglijskojezyčny adj. angielskojęzyczny

anglijsky adj. angielski; ~ rožek rożek angielski

anglosaksonsky adj. anglosaksoński

Angola f. Angola

anketa f. sondaż, ankieta; kwestionariusz, ankieta

anomalija f. anomalia

anonimny adj. anonimowy

antagonist m.anim. antagonista

antagonizm m. antagonizm

Antarktida f. Antarktyda

antena f. antena

anti- prefix anty-

antičnost f. starożytność, antyczność

antičny adj. starożytny, antyczny

antihrist m.anim. antychryst

antikvariat m. antykwariat

antilopa f. antylopa

antimon m. antymon

antipatija f. antypatia

antisemitizm m. antysemityzm

antologija f. antologia

antropologija f. antropologia

anulacija f. anulowanie

anulovati v.tr. ipf. anulować

anus m. odbyt

aorist m. aoryst

aparat m. aparatura, aparat

apelacija f. apel, wezwanie, apelacja

apelacijny adj. apelacyjny; ~ sud sąd apelacyjny

apelant m.anim. apelant

apelovati v.intr. ipf. apelować

apendek m. wyrostek robaczkowy

apendektomija f. appendektomia

apetit m. apetyt

aplodovanje n. pobieranie (komp.)

aplodovati v.tr. ipf. pobierać (komp.)

aposteriorny adj. aposterioryczny

apostol m.anim. apostoł

apostrof m. apostrof

aprilj m. kwiecień

apriorny adj. aprioryczny

Arab m.anim. Arab

Arabka f. Arabka

arabsky adj. arabski

arbiter m.anim. arbiter, sędzia (sport)

arcivojevoda m.anim. arcyksiążę

arešt m. areszt

areštovati v.tr. ipf. aresztować

Argentina f. Argentyna

argentinsky adj. argentyński

argon m. argon

argument m. argument

argumentacija f. argumentacja

argumentovati v.intr. ipf. argumentować

arhaičny adj. archaiczny, przestarzały

arhaizm m. archaizm

arheolog m.anim. archeolog

arheologičny adj. archeologiczny

arheologija f. archeologia

arhiepiskop m.anim. arcybiskup

arhitekt m.anim. architekt

arhitektura f. architektura

arhitekturny adj. architektoniczny

arhiv m. archiwum

arhivny adj. archiwalny

arhivovati v.tr. ipf./pf. archiwizować

aristokracija f. arystokracja, szlachta

aristokrat m.anim. arystokrata, szlachcic

aristokratičny adj. arystokratyczny, szlachecki

aristokratka f. arystokratka

aritmetika f. arytmetyka

arka f. arka; Noeva ~ Arka Noego

arktičny adj. arktyczny; Arktičny okean Ocean Arktyczny

Arktika f. Arktyka

Armenija f. Armenia

arměnsky adj. Armeński

armija f. wojsko, armia

arogancija f. arogancja

arogantny adj. arogancki

aromat m. aromat, woń

arsen m. arsen

arsenal m. arsenał

artefakt m. artefakt

arterija f. tętnica

artikulacija f. artykulacja

artilerija f. artyleria

artist m.anim. artysta

artističny adj. arystyczny

as m. as (karty)

asfalt m. asfalt

asfaltobeton m. asfaltobeton

asimilacija f. asymilacja

asimilovati v.tr. ipf. asymilować

asociacija f. stowarzyszenie

aspekt m. aspekt

asteroid m. asteroida

astma f. astma

astrolog m.anim. astrolog

astrologičny adj. astrologiczny

astrologija f. astrologia

astronavt m.anim. astronauta

astronom m.anim. astronom

astronomičny adj. astronomiczny

astronomija f. astronomia

ataka f. atak

atakovati v.tr. ipf. atakować

ateist m.anim. ateista

ateizm m. ateizm

atematičny adj. nierównotematowy (gram.)

Atiny f.pl. Ateny

atlantičny adj. atlantycki; Atlantičny okean Atlantyk

atlet m.anim. atleta

atletičny adj. atletyczny

atletika f. atletyka

atmosfera f. atmosfera

atom m. atom

atrakcija f. atrakcja, pociąg (do czegoś)

atraktivny adj. atrakcyjny

atut m. atut

avangarda f. awangarda

avanpost m. placówka

avans m. awans

avansovati v.intr. ipf./pf. awansować

avansovy adj. z góry, z wyprzedzeniem

Avar m.anim. Awar

avarija f. awaria, rozpad

avarijny adj. awaryjny

avgust m. sierpień

aviacija f. lotnictwo

aviakarta f. bilet lotniczy

avialinija f. linia lotnicza

aviator m.anim. lotnik

avizo n. awizo

avokado n. awokado

Avstralija f. Australia

avstralijsky adj. australijski

Avstrija f. Austria

Avstrijec m.anim. Austriak

avstrijsky adj. austriacki

avtentičny adj. autentyczny

avto n. samochód, auto

avtobiografičny adj. autobiograficzny

avtobiografija f. autobiografia

avtobomba f. samochód-pułapka

avtobus m. autobus

avtobusny: avtobusna linija f. linia autobusowa; avtobusna postojka przystanek autobusowy

avtograf m. autograf

avtohton m.anim. tubylec, autochton

avtokracija f. autokracja

avtokrat m.anim. autokrata, samowładca

avtomagistralj m. autostrada

avtomat m. automat; karabin maszynowy

avtomatično adv. automatycznie

avtomatičny adj. automatyczny

avtomatika f. automatyka

avtomatizacija f. automatyzacja

avtomatizm m. automatyzm

avtomatizovati v.tr. ipf. automatyzować

avtomobil m. auto, samochód

avtomobilny adj. samochodowy

avtonomija f. autonomia

avtonomny adj. autonomiczny

avtopromysl m. przemysł samochodowy

avtor m.anim. autor

avtoritarny adj. autorytarny

avtoritativno adv. autorytatywnie

avtoritativny adj. autorytatywny

avtoritet m. autorytet

avtoritetno adv. autorytatywnie, miarodajnie

avtoritetnost f. autorytet

avtoritetny adj. autorytatywny, miarodajny

avtoritety m.pl. władze

avtorizacija f. upoważnienie, zezwolenie

avtorizovati v.tr. ipf. upoważniać, zezwalać

avtorka f. autorka

avtorsky adj. autorski; avtorsko pravo prawo autorskie

avtorstvo n. autorstwo

avtostop m. autostop

avtostopnik m.anim. autostopowicz

avtostopovati v.intr. ipf./pf. podróżować autostopem

avtostrada f. autostrada

avtostrahovka f. ubezpieczenie samochodu

avtozavod m. fabryka samochodów

avtožir m. wiatrakowiec, autożyro

azalija f. azalia

azbuka f. alfabet, abecadło

Azerbajdžan m. Azerbejdżan

Azija f. Azja

azijatsky adj. azjatycki

azimut m. azymut

azot m. azot

azotisty adj. azotawy

azotny adj. azotowy

Azovsko morje n. Morze Azowskie

azurny adj. lazurowy

adv. aż, nawet

baba f. babcia

babica f. babcia

babin adj. babciny

babka f. kości (gra); staruszka

babsky adj. kobiecy, babski

babuška f. babcia

bacil m. pałeczka (bakteria), laseczka (bakteria)

badminton m. badminton, kometka

bagatela f. drobiazg, drobnostka

bagatelizovati v.tr. ipf. bagatelizować, nie doceniać

bagaž m. bagaż

bagno n. bagno

bahamsky adj. bahamski

Bahamy f.pl. Bahamy

bajati v.intr. ipf. paplać, bajać; czarować

bajdarka f. kajak

bajka f. baśń, bajka

bajt m. bajt

bak m. bak (część statku); zbiornik, bak

bakalavr m. licencjat

baken m. światło nawigacyjne

bakenbardy f.pl. bokobrody

baklažan m. bakłażan, oberżyna

bakterija f. bakteria

bakteriologija f. bakteriologia

bal m. bal

bala f. bela

balada f. ballada

balalajka f. bałałajka

balans m. równowaga

balansir m. wyrównywacz

balansovati v.intr. ipf. balansować

balast m. balast

baldahin m. baldachim

balerina f. balerina

balet m. balet

balističny adj. balistyczny

balistika f. balistyka

balkansky adj. bałkański

Balkany m.pl. Bałkany

balkon m. balkon

balon m. balon

balotovati v.tr. ipf./pf. balotować

baltičsky adj. bałtycki; Baltičsko morje Bałtyk

balustrada f. balustrada

balvan m. dureń, idiota; głaz; bożek

balzam m. balsam

balzamovati v.tr. ipf./pf. balsamować

bambus m. bambus

banalny adj. banalny, oklepany, powszedni

banan m. banan

banda f. banda, gang, szajka

bandaž m. bandaż

bandit m.anim. bandyta

banditizm m. bandytyzm

bandura f. bandura

bandžo n. banjo

banja f. wanna

bank m. bank

banka f. nasyp; puszka, słoik

banket m. bankiet

bankir m.anim. bankier

banknota f. banknot

bankrot m. bankructwo

baobab m. baobab

baptist m.anim. baptysta

baptizm m. baptyzm

bar m. bar

baraban m. bęben

barak m. barak, koszary; szałas, chata

baran m.anim. baran

baranina f. baranina

barbaris m. berberys

bard m.anim. bard

barel m. beczka

bariera f. bariera

barikada f. barykada

barikadovati v.tr. ipf./pf. barykadować

barkarola f. barkarola

barkas m. barkas

barmen m.anim. bawełna

barok m. barok

baroko n. barok

barometr m. barometr, ciśnieniomierz

baron m.anim. baron

baronesa f. baronowa

barsuk m.anim. borsuk

barva f. barwa, kolor

barvinok m. barwinek

barvitelj m.anim. malarz

barviti v.tr. ipf. malować

barvivo n. farba

baryj m. bar (element)

baryton m. baryton

barža f. barka

bas m. bas (głos)

basen m. basen

basketbol m. koszykówka

basnj f. baśń

basnjesloveny adj. wspaniały

basnjevy adj. baśniowy

basta intj. basta

bastard m. bękart

bastion m. bastion

bastovati v.intr. ipf. strajkować

batalion m. batalion

baterija f. bateria

Bavarija f. Bawaria

bavarsky adj. bawarski

baviti v.tr. ipf. bawić, zabawiać

bavolna f. bawełna

baza f. baza (wojsk.); ~ danyh baza danych

bazalt m. bazalt

bazar m. bazar

bazilik m. bazylia

bazilika f. bazylika

bazilisk m.anim. bazyliszek

bazovati:  ~ na v.tr. ipf. bazować na; ~ se na bazować się na, być oparty na

bděnje n. czuwanie

bděti (bdi) v.intr. ipf. czuwać, nie spać

bditeljnost f. czujność

bditeljny adj. czujny

běda f. bieda, ubóstwo; kłopoty

bědny adj. biedny, ubogi

bedrenec m.anim. biedronka

bedreny adj. udowy

bedro n. biodro

běg m. bieg; bieganie; wyścig

běgati v.intr. ipf. biegać; běgaj! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

běglost f. biegłość, płynność

běgly adj. biegły, płynny

běgstvo n. ucieczka

běgti (běži) v.intr. ipf. biec

běgun m.anim. kłusak

bejsbol m. baseball

bělavy adj. białawy

bělěti v.intr. ipf. bieleć

Belgija f. Belgia

belgijsky adj. beglijski

Bělgrad m. Belgrad

bělilo n. wybielacz

běliti v.tr. ipf. bielić, wybielać, zblednąć

Beliz m. Belize

bělmo n. bielmo

bělobrady adj. białobrody

bělok m. białko

bělopery adj. białopióry

Bělorus f. Białoruś

Bělorus m.anim. Białorusin

bělorussky adj. białoruski

bělost f. bieleć

bělovlasy adj. białowłosy

bělozuby adj. białozęby

běly adj. biały

benzin m. benzyna

ber-   ➝   brati

Berlin m. Berlin

berylij m. beryl

běs m.anim. demon, diabeł, bies

besěda f. rozmowa, konwersacja

besědovati v.intr. ipf. rozmawiać

běsiti se v.refl. ipf. wściekać się, szaleć z gniewu

běsnost f. szał, furia

běsny adj. wściekły

beton m. beton

betonny adj. betonowy

betonomešalka f. betoniarka

bez prep. (kogo/čego) bez; ~ malogo prawie

bezbarvny adj. bezbarwny

bezbolezno adv. bezboleśnie

bezbolezny adj. bezbolesny

bezbožje n. ateizm, bezbożność

bezbožnik m.anim. ateista, bezbożnik

bezbožny adj. bezbożny, ateistyczny; oburzający

bezbrady adj. bezbrody, gołowąsy

bezbranny adj. bezbronny

bezčestje n. hańba

bezčestny adj. haniebny; nieuczciwy

bezdětny adj. bezdzietny

bezdna f. otchłań

bezdomny adj. bezdomny

bezdonny adj. bezdenny

bezdoždje n. susza

bezdrěvny adj. bezdrzewny

bezdušny adj. bezduszny

bezdyšny adj. bez tchu

bezglavy adj. bezgłowy

bezhvosty adj. bezogonowy, bez ogona

bezimenno adv. anonimowo

bezimenny adj. bezimienny, anonimowy

bezizhodny adj. bezwyjściowy, beznadziejny (o sytuacji)

bezkarnost f. bezkarność

bezkarny adj. bezkarny

bezkolorny adj. bezbarwny

bezkonečje n. bezustanność

bezkonečno adv. nieskończenie, nieustannie

bezkonečnost f. nieskończoność

bezkonečny adj. nieskończony, bezustanny, bezkresny

bezkoristny adj. non-profit

bezkostny adj. bezkostny

bezkrily adj. bezskrzydły

bezkrovny adj. bezkrwawy

bezlěsny adj. bezleśny

bezlistny adj. bezlistny

bezljudny adj. bezludny

bezměrnost f. bezmiar, nieograniczoność

bezměrny adj. bezmierny, bezgraniczny, nieograniczony

bezmolvny adj. oniemiały

bezmozgy adj. bezmózgi

beznadějny adj. beznadziejny

beznogy adj. beznogi

bezobstanovno adv. bezustanny, nieustanny

bezolovny adj. bezołowiowy

bezopasnost f. bezpieczeństwo

bezopasny adj. bezpieczny

bezošibny adj. bezbłędny, bez skazy

bezpametny adj. zapominalski

bezpartijny adj. bezpartyjny

bezpečnost f. bezpieczeństwo

bezpečny adj. bezpieczny

bezpery adj. bezpióry, bez piór

bezplatny adj. bezpłatny, gratisowy

bezplodny adj. bezpłodny; nieurodzajny

bezpokoječi adj. niepokojący, przykry

bezpokojenje n. zakłócenie

bezpokojiti v.tr. ipf. denerwować, stresować, niepokoić, martwić, przeszkadzać

bezpokojny adj. niespokojny, nerwowy

bezpokojstvo n. niepokój

bezpomočno adv. bezradnie

bezpomočnost f. bezradność

bezpomočny adj. bezradny

bezposrědnje adv. bezpośrednio

bezposrědnji, bezposrědny adj. bezpośredni, natychmiastowy

bezprecedentny adj. bezprecedensowy

bezprěryvno adv. ciągle, stale, bez przerwy

bezprěryvny adj. ciągły, stały

bezpričinny adj. bezprzyczynowy, bez powodu

bezprikladny adj. niespotykany, niebywały, bezprzykładny, niezrównany

bezpriměrny adj. niespotykany, niebywały, bezprzykładny, niezrównany

bezrabotica f. bezrobocie

bezradostny adj. posępny, ponury, niepogodny

bezrodny adj. bezpłodny

bezrogy adj. bezrogi

bezruky adj. bezręki

bezsilny adj. bezsilny

bezsmyslica f. nonsens, bzdura, wygłupy, niedorzeczność

bezsmyslny adj. bezsensowny, bezcelowy, niedorzeczny

bezsněžny adj. bezśnieżny

bezsonnica f. bezsenność

bezsonny adj. bezsenny

bezstrašny adj. nieustraszony

bezstydnost f. bezwstydność

bezstydny adj. bezwstydny

bezsumno adv. niewątpliwie

bezsumny adj. niewątpliwy

bezšumnost f. cisza

bezšumny adj. bezszumny, bezdźwięczny

beztežno adv. nieważko

beztežnost f. nieważkość

beztežny adj. nieważki

bezumje n. obłęd

bezumnik m.anim. szaleniec

bezumny adj. zwariowany, szalony, pomylony, obłąkany

bezusilje n. swoboda (robienie czegoś bez wysiłku)

bezusilno adv. swobodnie, bez wysiłku

bezusilnost f. swoboda (robienie czegoś bez wysiłku)

bezusilny adj. swobodny

bezuslovny adj. bezwarunkowy, absolutny

bezuspěšny adj. nieudany

bezutěšny adj. niepocieszony

bezvěrje n. niewierność, ateizm

bezvěstny adj. bez wieści

bezvětrje n. bezwietrzność, brak wiatru

bezvinny adj. niewinny

bezvkusny adj. mdły, bez smaku

bezvladnost f. bezsilność; paraliż, niedowład

bezvladny adj. bezwładny

bezvlastje n. anarchia

bezvlasy adj. bezwłosy

bezvodny adj. bezwodny

bezvyhodny adj. bezwyjściowy, beznadziejny (o sytuacji)

bezzaščitny adj. bezbronny

bezzuby adj. bezzębny

bezzvučny adj. bezdźwięczny (spółgłoska)

běženec m.anim. uchodźca

běženica f. uchodźczyni

běženje n. ucieczka

beževy adj. beżowy

Biblija f. Biblia

biblijsky adj. biblijny

bibliografičny adj. bibliograficzny

bibliografija f. bibliografia

biblioteka f. biblioteka

bibliotekar m.anim. bibliotekarz

bič m. bicz

bičevati v.tr. ipf. biczować

bifštek m. befsztyk

bilbord m. billboard

bilet m. bilet

binarny adj. binarny

binoklj m. lorneta

biografija f. biografia

biolog m.anim. biolog

biologičny adj. biologiczny

biologija f. biologia

biskup m.anim. biskup

biskvit m. ciasteczko, keks, herbatnik

bismut m. bizmut

biti (bije) v.tr. ipf. bić, uderzać

bitje n. bicie

bitka f. bójka, bój

bitva f. bitwa, walka

Bizantija f. Bizancjum

Bizantijska imperija f. Cesarstwo bizancyjskie

bizantijsky adj. bizantyjski, bizantyński

biznes m. biznes, interesy, sprawa

biznesmen m.anim. biznesmen

biznesny adj. biznesowy

bizon m.anim. bizon

bižuterija f. biżuteria

bjuleten m. biuletyn

bjurokracija f. biurokracja

bjurokrat m.anim. biurokrata

bjurokratičny adj. biurokratyczny

bjust m. biust

blago n. dobro

blagodare prep. (komu/čemu) dzięki

blagodarim, blagodarju intj. dziękuję

blagodariti v.tr. ipf. dziękować

blagodarjenje n. podziękowanie

blagodarno adv. wdzięcznie

blagodarnost f. wdzięczność

blagodarny adj. wdzięczny

blagomilost f. przysługa

blagomily adj. przychylny, sprzyjający

blagoprijetny adj. przychylny, sprzyjający

blagorodny adj. honorowy (tytuł)

blagosklonnost f. przychylność, życzliwość

blagosklonny adj. życzliwie nastawiony; przychylny, sprzyjający, korzystny

blagoslavjati v.tr. ipf. błogosławić, beatyfikować

blagosloviti v.tr. pf. pobłogosławić, beatyfikować

blagoslovjenje n. beatyfikacja; błogosławieństwo

blagoslovny adj. beatyfikacyjny

blagostanje n. dobrobyt

blagotvorny adj. korzystny

Blagověščenje n. Zwiastowanie

blagovolěti (blagovoli) v.intr. ipf. okazywać życzliwość, okazywać dobrą wolę

blagovoljny adj. życzliwy

blagozvučnost f. eufonia

blagozvučny adj. eufoniczny

blagoželati (komu/čemu) v.intr. ipf. gratulować

blagy adj. błogi

blana f. błona

blatny adj. błocisty, bagnisty

blato n. błoto, bagno

blazn m.anim. błazen, szaleniec, wariat

blazniti se v.refl. ipf. wygłupiać się, wydurniać się

blaznovati v.intr. ipf. błaznować, wygłupiać się

blědněti v.intr. ipf. blednąć

blědost f. bladość

blědy adj. blady

blejati v.intr. ipf. biadolić, beczeć

blekdžek m. blackjack

blen m. lulek

blěsk m. blask, błysk

blěskati v.intr. ipf. błyskać, świecić, błyszczeć, lśnić

blěskavica f. błyskawica

blěskavy adj. olśniewający

blěsklivy adj. błyskotliwy

blěsknuti v.intr. pf. błysnąć, zalśnić

blěstěti v.intr. ipf. błyszczeć

blin m. naleśnik

bliz adv. prawie

blizko adv. blisko

blizko prep. (kogo/čego) blisko

blizkost f. bliskość

blizky adj. bliski

bliznec m.anim. bliźniak; Blizneci Bliźnięta; ~i bliźnięta

bliznečky f.pl. bliźniaczki

bliznečsky adj. bliźniaczy

blizno adv. prawie, niemal

blizši adj. bliższy

bliže adv. bliżej

bližiti se v.refl. ipf. zbliżać się

bližnji, bližny adj. pobliski, w pobliżu

bljudce n. spodek

bljudo n. półmisek

bljunuti v.intr. pf. zwymiotować

bljušč m. bluszcz

bljuvati v.intr. ipf. wymiotować

blog m. blog

bloha f. pchła

blok m. blok

blokada f. blokada

blokflejta f. flet prosty

blokovati v.tr. ipf. blokować, zastawiać

blondin m.anim. blondyn

blondinka f. blondynka

blud m. błąd

bluditi v.intr. ipf. błądzić, włóczyć się, zbaczać

bludny adj. błędny

blukati v.intr. ipf. włóczyć się, zbaczać, błądzić

boa f. boa

bob m. fasola, bób

bobovy adj. fasoli

bobr m.anim. bóbr

bobrji adj. bobrzy; bobrja damba bobrza tama

bočan m.anim. bocian

bočka f. beczka

bočny adj. boczny

bočva f. beczka

bodati v.tr. ipf. dźgać, przekłuwać, przebijać; ~ se bóść się

bodec m. kolec

bodlivy adj. kłujący

bodnar m.anim. bednarz

bodrost f. wesołość

bodry adj. żarliwy, energiczny, żywy

bog m.anim. bóg

bogač m.anim. bogacz

bogatěti v.intr. ipf. bogacić się

bogatost f. bogactwo, zamożność

bogatstvo n. bogacze; bogactwo, zamożność

bogatši adj. bogatszy

bogaty adj. bogaty, zamożny

bogatyr m.anim. bohater

bogatyrsko adv. bohatersko, heroicznie

bogatyrsky adj. bohaterski, heroiczny

bogohulstvo n. bluźnierstwo

Bogojavjenje n. Pięćdziesiątnica, Epifania, Zesłanie Ducha Świętego

bogokletva f. bluźnierstwo

bogomolka f. modliszka

Bogorodica f. Bogurodzica, Bogarodzica, Święta Maryja

bogoslovec m.anim. teolog

bogoslovje n. teologia

bogoslužba f. nabożeństwo

bogosluženje n. nabożeństwo

bogouniziti v.intr. pf. bluźnić

bogounižajuči adj. bluźnierczy

bogounižanje n. bluźnierstwo

bogounižati v.intr. ipf. bluźnić

bogounižny adj. bluźnierczy

bogyni (bogynje) f. bogini

bohanka f. bochen

Bohemija f. Czechy (Bohemia)

boj m. bój, bitwa; walka

bojati se (boji) v.refl. ipf. bać się, obawiać się, lękać się

bojazlivo adv. bojaźliwie, lękliwie

bojazlivy adj. bojaźliwy, lękliwy

bojaznj f. strach, lęk, bojaźń

bojazno adv. bojaźliwie, lękliwie

bojazny adj. bojaźliwy, bojący się, lękliwy

bojec m.anim. bojownik, wojownik, woj, żołnierz

bojevati v.intr. ipf. walczyć, wojować

bojevnik m.anim. bojownik, wojownik, wojak, woj

bojevy adj. bojowy

bojkot m. bojkot

bojkotovati v.tr. ipf. bojkotować

bojny adj. bojowy, wojskowy, walczący; bojna glavica głowica

bok m. bok, flanka

bolest f. choroba

bolestny adj. bolesny; chorowity

bolěti (boli) v.intr. ipf. chorować

bolez m. choroba

bolezno adv. boleśnie, dotkliwie

boleznotvorny adj. chorobotwórczy, patogeniczny

bolezny adj. bolesny, obolały; chory

Bolgar-   ➝   Bulgar-

boliglav m. cykuta

bolinka f. dudy

Bolivija f. Boliwia

bolivijsky adj. boliwijski

bolj m. ból

bolje adv. bardziej, więcej; ~ ili menje mniej więcej

boljnica f. szpital

boljno adv. chorowicie

boljny adj. chory

boljšest f. większość

boljši adj. większy

bolvan   ➝   balvan

bomba f. bomba; atomna ~ bomba atomowa

bombardovati v.tr. ipf. bombardować

bonbon m. cukierek

bor m. sosna

bor m. bor

borba f. zapasy

bordelj m. burdel, dom publiczny

Bordo m. Bordeaux

bordovy adj. bordowy

borec m.anim. zapaśnik, bojownik, wojownik

boriti se v.refl. ipf. borykać się, mocować się (z), walczyć, zmagać się

borovik m. borowik

borščevnik m. barszcz (roślina)

Bosnija f. Bośnia

Bosnija i Hercegovina f. Bośnia i Hercegowina

bosnijsky adj. bośniacki

bosnjačsky adj. bośniacki

Bosnjak m.anim. Bośniak

bosonogy adj. bosonogi

bosti (bode) v.tr. pf. dźgać, przekłuwać, przebijać; ~ se bóść się

bosy adj. bosy

bota but

botaničny adj. botaniczny; ~ sad ogród botaniczny

botanik m.anim. botanik

botanika f. botanika

boz (bza) m. bez (bot.)

božji adj. boży; božja kravka biedronka, boża krówka

božsky adj. boski

božstvo n. bóstwo

brada f. broda

bradač m.anim. brodacz

bradaty adj. brodaty

bradavica f. brodawka

bradavička f. sutek

bradobrivec m.anim. fryzjer

brahtati se v.refl. ipf. trzepotać się

brak m. wada, skaza, usterka, defekt

brakonier m.anim. poacher

brakonierstvo n. poaching

brana f. brona

braniti v.tr. ipf. bronić

braslet m. bransoletka

brat m.anim. brat;  ~ bliznec brat bliźniak;  ~ ili sestra rodzeństwo; ~ja bracia zakonni

bratati se v.refl. ipf. bratać się

bratersky adj. braterski; braterska ljubov braterska miłość

brati (bere) v.tr. ipf. brać

Bratislava f. Bratysława

bratobijstvo n. bratobójstwo

bratov adj. braterski, należący do brata

bratstvo n. braterstwo, bractwo

bravo intj. brawo

brazda f. bruzda, zmarszczka

brazditi v.intr. ipf. marszczyć

Brazilija f. Brazylia

brazilsky adj. brazylijski

brěg m. brzeg, wybrzeże

Brěg Slonovoj Kosti m. Wybrzeże Kości Słoniowej

brěgovy adj. przybrzeżny

brěk m. jarząb brekinia, brzęk

breknuti v.intr. ipf. puchnąć, nabrzmiewać

brěme n. ciężar, brzemię, ładunek

brěmennost f. brzemienność, ciąża

brěmenny adj. brzemienny, ciężarny

brenčati v.intr. ipf. brzękać, brzęczeć, huczeć

brend m. marka

brenknuti v.intr. ipf. brzęknąć

brěst m. wiąz

brešljan m. bluszcz (bot.)

brěza f. brzoza

brězenj m. marzec

brěžny adj. przybrzeżny

bridko adv. brzydko

bridky adj. brzydki; ostry

bridž m. brydż

briket m. brykiet

britansky adj. brytyjski

briti (brije) v.tr. ipf. golić, strugać; ~ se golić się

britva f. brzytwa

brjuhaty adj. brzuchaty

brjuho n. brzuch

brlog m. barłóg, legowisko, matecznik

Brno n. Brno

brod m. bród (na rzece)

broditi v.intr. ipf. brodzić; błądzić, włóczyć się

broj m. numer, liczba

brom m. brom

bronja f. zbroja, pancerz

bronza f. brąz (stop)

bronzovy adj. brązowy (stop)

brošura f. broszura

brov f. brew

bršč m. barszcz

brt f. barć, dziki ul

brtnik m.anim. bartnik

brud m. brud

brudny adj. brudny

brukva f. brukiew

brus m. brus, osełka

brusiti v.tr. ipf. szlifować osełkami

brusnica f. borówka brusznica

brutalnost f. brutalność

brutalny adj. brutalny

bruto adv. brutto

brvno n. belka, kłoda

bryzgati v.tr. ipf. bryzgać, chlapać, pryskać, tryskać

bryzgnuti v.tr. pf. bryzgnąć, chlapnąć, prysnąć, trysnąć

brzina f. prędkość, szybkość, tempo

brzo adv. prędko, szybko

brzy adj. prędki, szybki

buba f. robak

buben (bubna) m. bęben

bublina f. bąbel

bučati (buče) v.intr. ipf. zanosić się płaczem, wyć

bud-   ➝   byti

buda f. szopa, buda

Budapest m. Budapeszt

bude/budut v.aux.ipf. będzie/będą

budilnik m. budzik

budist m.anim. buddysta

buditi v.tr. ipf. budzić; ~ se budzić się

budizm m. buddyzm

budka f. chata, szałas

budovati v.tr. ipf. budować

buduči adj. przyszły

budučnost f. przyszłość

budynok m. budynek

budžet m. budżet

bufet m. bufet, kredens

buhati v.intr. ipf. trzaskać

buhnuti v.intr. pf. trzasknąć

buhta f. zatoka

bujno adv. bujnie

bujnost f. bujność, obfitość

bujny adj. bujny, obfity

buk m. buk (bot.)

buket m. bukiet

bukva f. litera

bukvalno adv. dosłownie

bukvalny adj. dosłowny

bukvica f. bukwica

Bulgar, Bulgarin m.anim. Bułgar

Bulgarija f. Bułgaria

bulgarizacija f. bułgaryzacja

Bulgarka f. Bułgarka

bulgarsky adj. bułgarski

bulka f. bułka

bulvar m. bulwar, aleja

bumerang m. bumerang

bunker m. schron, bunkier

bunt m. bunt, rebelia, powstanie

buntovati se v.refl. ipf. buntować się

buntovnik m.anim. buntownik, rebeliant

buriti v.tr. ipf. burzyć

burja f. burza, sztorm;  ~ větra wichura; prašna ~ burza piaskowa/pyłowa

burjan m. burzan

burlivy adj. burzliwy

burny adj. burzliwy, rwący, burzowy

butylka f. butelka

by particle by

byček (byčka) m.anim. bycek

byčji adj. byczy

byk m.anim. byk; Byk Byk

byl-   ➝   byti

bylina f. bylina (rosyjska pieśń epicka); roślina, zioło, ziele

byly adj. były

bystro adv. prędko, szybko

bystrost f. prędkość, szybkość

bystry adj. prędki, szybki

byt m. byt

byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sut; byl; budu) v.intr. ipf. być; egzystować; Byti ili ne ~? To jest pytanje Być albo nie być? Oto jest pytanie.

bytje n. istota, istnienie, bycie

bytost f. istnienie, bycie; jednostka

byvati v.intr. ipf. zdarzać się, wydarzać się, dziać się, bywać

byvol m.anim. bawół, bizon

byvši adj. były

bz-   ➝   boz

bzděti v.intr. ipf. pierdzieć, bździć

bzdnuti v.intr. pf. pierdnąć, nabździć

car m.anim. car, cesarz, imperator

carica f. królowa (szachy); caryca

Carigrad m. Stambuł, Istambuł

carsky adj. cesarski, imperialny

carstvo n. cesarstwo, imperium

cědilo n. filtr

cěditi v.tr. ipf. cedzić, filtrować

cegla f. cegła

ceglina f. cegła

cěliti v.intr. ipf. celować

cělj m. cel

cělkom adv. całkiem, zupełnie, kompletnie

cělkovy adj. całkowity

cělo adv. cało; ogółem

cělodenny adj. całodobowy

cělodnevny adj. całodobowy

cělost f. całość

cělovanje n. całowanie

cělovatelj m.anim. ktoś całujący

cělovati v.tr. ipf. całować

cěly adj. cały, nienaruszony, nietknięty

cement m. cement, zaprawa murarska

cěna f. cena, koszt

cěniti v.tr. ipf. cenić, doceniać

cěnnost f. wartość

cěnny adj. cenny

centigram m. centygram

centilitr m. centylitr

centimetr m. centymetr

centr m. środek, ośrodek, centrum

centrala f. centrala, siedziba, kwatera główna

centralny adj. centralny; centralna nervna sistema ośrodkowy układ nerwowy; Centralny Komitet Komitet Centralny

centrizm m. centryzm

cenzura f. cenzura

cenzurovati v.tr. ipf. cenzurować

cěp m. cep

cepelin m. sterowiec

cěsar m.anim. cesarz, imperator

cěsarstvo n. cesarstwo, imperium

Cetinje n. Cetynia

cěvka f. cewka, rurka

cibulica f. cebulka

cibulivy adj. cebulasty

cibulja f. cebula

cibuljevy adj. cebulowy

cicka f. cycek

cicky f.pl. cycki

cifra f. cyfra

cigara f. cygaro

cigareta f. papieros

cikl m. cykl

cikličny adj. cykliczny

cin m. cyna (chem.)

cink m. cynk (chem.)

cirk m. cyrk

cirkulacija f. krążenie, obieg, cyrkulacja

cirkulj m. cyrkiel

citat m. cytat

citovati v.tr. ipf. cytować

civil m.anim. cywil

civilizacija f. cywilizacja

civilizovany adj. cywilizowany

civilny adj. cywilny

cmokati v.intr. ipf. cmokać

colj m. cal

crkov f. kościół, cerkiew

crkovnoslovjansky adj. cerkiewnosłowiański

crkovny adj. cerkiewny, kościelny

crkva f. kościoł, cerkiew

cukina f. cukinia, kabaczek

cukr m. cukier

cukrka f. cukierek

cunami n.indecl. tsunami

cvekla f. burak ćwikłowy

cvěliti v.intr. ipf. dokuczać, żartować (z kogoś)

cvěsti (cvěte) v.intr. ipf. kwitnąć

cvět m. kwiat; kolor, barwa

cvětati v.intr. ipf. kwitnąć

cvětenj m. kwiecień

cvětenje n. kwitnięcie, kwitnienie, rozkwit (bot.)

cvětnuti v.intr. ipf. kwitnąć

cvětny adj. kwiatowy; cvětna kapusta kalafior; ~ pyl pyłek kwiatowy

cvětuči adj. kwitnący

cviliti v.intr. ipf. kwilić, jęczeć, wyć, skomleć

cvrček m.anim. świerszcz

cvrkati v.intr. ipf. świergotać

cvrkot m. świergot

čad m. czad, opary, wyziewy, spaliny

čaditi v.intr. ipf. czadzić, emitować opary/wyziewy/spaliny

čaj m. herbata

čajiljnja f. herbaciarnia

čajka f. czajka; mewa

čajnik m. czajnik

čak adv. nawet

čao! intj. ciao!, cześć! (powitanie i pożegnanie), hej! (powitanie i pożegnanie)

čaplja f. czapla

čar m. czary, magia

čaroděj m.anim. czarodziej

čarodějnica f. czarodziejka

čarovati v.intr. ipf. czarować

čarovnica f. czarownica, czarnoksiężniczka

čarovnik m.anim. czarownik, czarnoksiężnik

čarovny adj. magiczny

čary m.pl. czary

čas m. czas; do  ~a dotychczas, dotąd; v ~u podczas, w czasie

časina f. godzina

časom adv. czasem, czasami

časoměr m. czasomierz

časopis m. czasopismo, magazyn (gazeta)

časoslov m. brewiarz, książeczka modlitewna

časovanje n. koniugacja

časovnik m. zegar

časovy adj. tymczasowy, okresowy; časova zona strefa czasowa; ~ pas strefa czasowa

čaša f. czasza, puchar

čaška f. filiżanka, kubek

čat m. czat

čečensky adj. czeczeński

čečetka f. czeczotka

Čečnja f. Czeczenia

čedo n. dziecko

Čeh m.anim. Czech

Čehija f. Czechy

čehoslovačsky adj. czechosłowacki

Čehoslovakija f. Czechosłowacja

čehoslovakizm m. czechosłowakizm

ček m. czek

čekaljnja f. poczekalnia

čekanje n. oczekiwanie, czekanie

čekati v.intr. ipf. czekać

čelesta f. czelesta

čeličny adj. stalowy

čelik m. stal

čelja f. cela

čeljad f. czeladź, służba (domowa)

čeljust f. szczęka

čelka f. grzywka

čelny adj. czołowy, frontalny

čelo n. czoło; przód

čem conj. niż, niżeli

čembalo n. klawesyn

čemerica f. ciemiężyca

čempion m.anim. mistrz, czempion

čempionat m. mistrzostwa

čemu adv. dlaczego, czemu

čemu-nebud adv. czemukolwiek

čep m. wtyczka, zatyczka, korek

čepec m. czepek, czepiec (nakrycie głowy)

čerep m. czaszka

čerešnja f. czereśnia

česalo n. zgrzebło

česati (češe) v.tr. ipf. czesać

česnok m. czosnek

čest f. część; honor, zaszczyt;  ~ molvy część mowy;  ~ světa kontynent;  ~i molvy części mowy; Čest! Cześć!

čestěje adv. częściej

čestica f. cząsteczka, drobina

čestično adv. częściowo

čestigodny adj. czcigodny, przyzwoity, porządny

čestiljubivy adj. czyścić

čestiti v.tr. ipf. czcić, zaszczycać; gratulować

čestka f. cząstka, cząsteczka, drobina

čestnost f. prawość, uczciwość, zaleta, cnota

čestny adj. uczciwy, szczery, honorowy, sprawiedliwy

često adv. często

čestota f. częstotliwość

česty adj. częsty

češsky adj. czeski

četveraky num.diff. czworaki

četverčeta n.pl. czworaczki

četverka num.subst. czwórka

četverny num.mult. poczwórny

četvero num.coll. czworo

četvrt m. ćwierć

četvrtina num.fract. ćwierć, jedna czwarta

četvrtok m. czwartek

četvrty num.ord. czwarty

četyri num.card. cztery

četyrideset, četyrideseti num.card. czterdzieści

četyridesety num.ord. czterdziesty

četyrikratno adv. czterdziestokrotnie, czterdzieści razy

četyrinadset num.card. czternaście

četyrinadsety num.ord. czternasty

četyrista, četyristo num.card. czterysta

četyrivugolnik m. czworobok, czworokąt, prostokąt

četyrokutnik m. czworobok, czworokąt, prostokąt

či conj. czy

či particle czy

čij (čija, čije) pron.poss. czyj

čijkoli pron.poss. czyjkolwiek

čij-libo pron.poss. czyjkolwiek

čij-nebud pron.poss. czyjkolwiek

Čile n. Chile

Čilijec m.anim. Chilijczyk

Čilijka f. Chilijka

čilijsky adj. chilijski

čim:  ~ raněje adv. jak najwcześniej, tak szybko jak to możliwe;  ~ skorěje jak najwcześniej, tak szybko jak to możliwe; ~ … tym … czym ... tym …

čimno adv. jak tylko, gdy tylko

čin m. czyn

činitelj m. czynnik

činiti v.tr. ipf. czynić, robić, popełniać

činovnica f. oficer (kobieta), funkcjonariuszka

činovnik m.anim. urzędnik, funkcjonariusz

čip m. chip, czip, układ scalony; chips, chrupka

čir m. czyrak; wrzód

čisliti v.tr. ipf. liczyć

čislny adj. liczbowy, numeryczny

čislo n. liczba (gramatyczna); liczba

čislovnik m. liczebnik

čistina f. polana

čistiti v.tr. ipf. czyścić

čistost f. czystość

čistota f. czystość, nieskalaność

čisty adj. czysty, nieskalany

čitaljnja f. czytelnia

čitatelj m.anim. czytelnik

čitateljnik m. chrestomatia, wybór tekstów

čitati v.tr. ipf. czytać

čitkody m.pl. kody (do gier)

čiž m.anim. czyż

članok m. artykuł

člen m. artykuł; kończyna

člen m.anim. członek

členistonogy (-ogo) m.anim. stawonóg

členok m. artykuł

členstvo n. członkostwo

člověčji adj. człowieczy, ludzki

člověčny adj. humanitarny, ludzki

člověčsky adj. człowieczy, ludzki

člověčstvo n. ludzkość; człowieczeństwo

člověk m.anim. człowiek

člověkolubje n. altruizm

člověkolubovnik m.anim. altruista

člověk-pavuk m.anim. człowiek pająk

čmelj m.anim. trzmiel

čo   ➝   čto

čo-   ➝   čto-

čokolada f. czekolada

čoln m. łódź

čolnok m. kajak

črěda f. trzoda

črěmha f. czeremcha

črěp m. odłamek (naczynia)

črěvo n. jelito

črěz prep. (kogo/čto) przez

črězměrno adv. nadmiernie, zanadto

črězměrnost f. nadmiar

črězměrny adj. nadmierny

črka f. linia

Črna Gora f. Czarnogóra

črněti v.intr. ipf. czernieć

črnica f. murzynka, ciemnoskóra; czarna jagoda, borówka amerykańska

črnik m.anim. murzyn, ciemnoskóry

črnilo n. atrament

črniti v.tr. ipf. czernić, czynić czarnym

črnobylj m. bylica

črnoglednica f. pesymistka

črnoglednik m.anim. pesymista, czarnowidz

črnoglednost f. pesymizm, negatywizm, czarnowidztwo

črnogledny adj. pesymistyczny, negatywny

Črnogorjan, Črnogorjanin m.anim. Czarnogórzec, Czarnogórzanin

črnogorsky adj. czarnogórski

črnota f. czarność

črnuška f. czarnuszka

črny adj. czarny; črna dira czarna dziura; črna vdova czarna wdowa; Črno morje Morze Czarne

črpak m. łyżka (ładowarki)

črpati (črpe) v.tr. ipf. czerpać, nabywać

črstvěti v.intr. ipf. czerstwieć (pieczywo), zaczynać być nieświeżym (jedzenie)

črstvy adj. czerstwy (pieczywo)

črt m.anim. demon, czart, bies, czort

črta f. cecha

črtati v.tr. ipf. rysować

črtež m. projekt, deseń, wzór, projektowanie, wzornictwo, rysunek, szkic

črtov adj. diabli

črv m.anim. czerw

črvec m.anim. koszenila

črvenec m.anim. czerwonoskóry

črveněti v.intr. ipf. czerwienieć, stawać się czerwonym

črvenica f. czerwonoskóra

črvenj m. czerwiec

črvenogrlka f. rudzik

črveny adj. czerwony; Črvena Armija Armia Czerwona; Črvena Kapučka Czerwony Kapturek; črvene fasolje czerwona fasola; ~ krvinok krwinka czerwona, erytrocyt

črvivy adj. robaczywy

črvjak m.anim. robak, glista

črvotočina f. tunel czasoprzestrzenny

čtiti v.tr. ipf. czcić, zaszczycać, poważać, honorować

čto pron.int. co;  ~ bolje ponadto, oprócz tego, poza tym;  ~ vyše ponadto, oprócz tego, poza tym; že by żeby, aby; ~ se tyče odnośnie, co się tyczy, co do, jeśli chodzi o

čtokoli pron.indef. cokolwiek

čto-libo pron.indef. cokolwiek

čto-nebud pron.indef. cokolwiek

čub m. kępka, czub

čubaty adj. czubaty

čučati v.intr. ipf. kucać, przykucać

čudesny adj. cudowny

čuditi v.tr. ipf. zdumiewać, zadziwiać; ~ se zdumiewać się, zadziwiać się

čudno adv. cudownie, wspaniale

čudny adj. cudny, cudowny; cudaczny, osobliwy, dziwny

čudo (čuda/čudese) n. cud

čudom adj. cudem

čudotvorec m.anim. cudotwórca

čudovistny adj. potworny

čudovišče n. potwór

čudžezemec m.anim. cudzoziemiec, obcokrajowiec

čudžezemny adj. zagraniczny, cudzoziemski

čudži adj. obcy

čudžina f. zagranica

čudžinec m.anim. cudzoziemiec, obcy

čudžinka f. cudzoziemka, obca

čuti v.tr. ipf. czuć, wyczuwać

čutje n. uczucie, odczucie, czucie; zmysł, poczucie

čutlivo adv. wrażliwie, czule

čutlivost f. wrażliwość, czułość

čutlivy adj. wrażliwy, czuły

čutny adj. czuły

čuvanje n. ochrona; uwaga

čuvašsky adj. czuwaski

čuvati v.intr. ipf. czuwać, być czujnym; strzec; ~ se uważać na siebie

čuvstveno adv. uczuciowo, emocjonalnie

čuvstveny adj. emocjonalny, uczuciowy

čuvstvo n. uczucie, odczucie, czucie, emocja

da conj. że

da intj. tak (potwierdzenie)

da particle niech, niechaj

dača f. domek, chata

dadaizm m. dadaizm

dagerotipija f. dagerotypia

Dagestan m. Dagestan

dakle adv. więc

daktylologija f. daktylologia

daktyloskopija f. daktyloskopia

daleko adv. daleko

dalekogled m. lorneta

dalekoskok m. skok w dal

daleky adj. daleki, odległy

daleměr m. dalmierz

dalj m. odległość, dystans

dalje adv. dalej

daljnji, daljny adj. odległy, daleki

daljši adj. dalszy

Dalmatija f. Dalmacja

dalmatinsky adj. dalmacki

daltonist m.anim. daltonista

daltonizm m. daltonizm

dama f. dama (karty); dama; królowa (szachy)

damast m. adamaszek

dane (danyh) m.pl. dane

Danija f. Dania

danina f. danina

danj f. podatek, trybut, danina

danjevy adj. dotyczący danych

dannik m.anim. lennik

danok m. podatek, trybut, danina

dansing m. dancing, potańcówka

dansky adj. duński

dany adj. dany

dar m. dar, prezent, darowizna, dotacja, datek; talent, umiejętność; ~ krve dar krwi

daritelj m.anim. darczyńca, dawca, ofiarodawca; ~ krve dawca krwi

dariti v.tr. ipf. obdarzać, nadawać; ofiarować, darować

darmojed m.anim. pasożyt, darmozjad

darmovy adj. darmowy, gratisowy, bezpłatny

darovanje n. darowizna, dotacja, datek; ~ krve oddawanie krwi

darovati v.tr. ipf. darować; obdarzać, nadawać

darovity adj. obdarzony, utalentowany

darvinist m.anim. darwinista

darvinizm m. darwizm

data f. data

dateljnik, dateljny padež m. celownik (gram.)

dati (da) v.tr. pf. dać

dativ m. celownik (gram.)

datoteka f. plik (komputerowy)

datovati v.tr. ipf./pf. datować

datulja f. daktyl

daunlodovanje n. pobieranie (z internetu)

daunlodovati v.tr. ipf. pobierać (z internetu)

davač m.anim. darczyńca, dawca, ofiarodawca

davati v.tr. ipf. dawać

davec m.anim. darczyńca, dawca, ofiarodawca

daviti v.tr. ipf. dusić, dławić

davno adv. dawno

davny adj. starożytny, dawny

daže adv. nawet

dbati v.intr. ipf. dbać, troszczyć się

debata f. debata

debatovati v.intr. ipf. debatować

debelěti v.intr. ipf. tyć, przybierać na wadze, obrastać w tłuszcz

debely adj. gruby, tłusty, otyły, pulchny

debet m. dług, debet

debjut m. debiut

debjutant m.anim. debiutant

debjutovati v.intr. ipf./pf. debiutować

deblokovati v.intr. ipf./pf. odblokować

decembr m. grudzień

děd m.anim. dziad (krewny), dziadek; Děd Mraz Dziadek Mróz

dědok m.anim. dziadek

dědov adj. dziadkowy

dedukcija f. dedukcja

deduktivny adj. dedukcyjny

defekt m. defekt, wada, usterka

defenestracija f. defenestracja

deficit m. deficyt, brak, niedobór, niedoskonałość, niedostatek

definicija f. definicja

definiovati v.tr. ipf. definiować

definitivno adv. definitywnie

definitivny adj. definitywny

defis m. łącznik

defisovanje n. dzielenie (wyrazów łącznikiem)

defisovany adj. pisany z łącznikiem

defisovati v.tr. ipf. dzielić (wyrazy łącznikiem)

deformovati v.tr. ipf. deformować, zniekształcać

degenerat m.anim. degenerat

degenerativny adj. degeneracyjny

degenerovati v.intr. ipf./pf. degenerować

deget (degta) m. smoła

degradacija f. degradacja

degradovati v.tr. ipf./pf. degradować

degustacija f. degustacja

degustovati v.tr. ipf./pf. smakować, kosztować, próbować (smaku)

degylj m. dzięgiel

dějanja n.pl. wydarzenia

dějanje n. akcja, działanie, czynność, wydarzenie; dějanja apostolov dzieje apostolskie

dějateljnost f. aktywność, działalność

dějati (děje) v.tr. ipf. działać;  ~ se dziać się; dějajuči premier-ministr pełniący obowiązki premiera

dekadent m.anim. dekadent

dekadentsky adj. dekadencki

dekadentstvo n. dekadencja

dekembr m. grudzień

deklamovati v.tr. ipf./pf. deklamować, recytować

deklaracija f. deklaracja, oświadczenie

dekolonizacija f. dekolonizacja

dekoracija f. dekoracja, ozdoba

dekovati (komu/čemu) v.intr. ipf. dziękować

dekret m. rozporządzenie, dekret

dekuju intj. dziękuję

dekujuči prep. (komu/čemu) dzięki

děl m. dział; oddział, wydział, sekcja; udział

dělanja n.pl. funkcjonowanie, działanie (czegoś)

dělatelj m.anim. pracownik

dělati v.tr. ipf. robić, działać; pracować

dělba f. podział, dzielenie, dywizja

delegacija f. delegacja

delegat m.anim. delegat

delfin m.anim. delfin

delfinji adj. delfini

delikatno adv. delikatnie

delikatnost f. delikatność

delikatny adj. delikatny

delikt m. delikt

deliričny adj. deliryczny

děliti v.tr. ipf. dzielić, podzielać, rozdzielać; ~ se dzielić się, udostępniać (np. Facebook)

děljenje n. podział, dzielenie, dywizja

dělo n. sprawa

dělo (děla/dělese) n. czyn, uczynek, postępek; praca; iměti ~ s mieć do czynienia z

deminutiv m. zdrobnienie (gram.)

demisija f. dymisja

demografičny adj. demograficzny

demografija f. demografia

demokracija f. demokracja

demokrat m.anim. demokrata

demokratičny adj. demokratyczny

demonstracija f. demonstracja

demonstrativny adj. demonstracyjny

demonstrovati v.tr. ipf. demonstrować

denj (dnja) m. dzień;  ~ poslě dnja dzień w dzień, dzień za dniem; dnem dniem;  ~ oplakyvanja dzień żałoby; ~ rodženja urodziny

denny adj. dzienny

dentist m.anim. dentysta

deportacija f. deportacja

deportovati v.tr. ipf./pf. deportować

depresija f. depresja

desert m. deser

deset num.card. dziesięć

desetero num.coll. dziesięcioro

desetilětje n. dziesięciolecie, dekada

desetina num.fract. jedna dzięsiąta

desetka num.subst. dziesiątka

desety num.ord. dziesiąty

desna f. dziąsło

desnica f. prawa ręka, prawica (ręka)

desnoruky adj. praworęczny

desny adj. prawy

despot m.anim. despot

despotičny adj. despotyczny

destabilizacija f. destabilizacja

destabilizovati v.tr. ipf./pf. destabilizować

destalinizacija f. destalinizacja

deševy adj. tani

detalj m. szczegół, detal

detaljevany adj. szczegółowy

děte n. dziecię, dziecko

detektiv m.anim. detektyw

detel m.anim. dzięcioł

detelina f. koniczyna

děti f.pl. dzieci

děti (děje/děne) v.tr. ipf. kłaść, podziać; ~ se dziać się, zdarzać się, wydarzać się, mieć miejsce

dětinče n. niemowlę

dětinsko adv. dziecinnie

dětinskost f. dziecinność

dětinsky adj. dziecinny, dziecięcy

dětinstvo n. dzieciństwo

detonator m. detonator

dětsky adj. dziecięcy

dětstvo n. dzieciństwo

Děva f. Panna (zodiak)

děva f. dziewczyna

devalvacija f. dewaluacja

děvče n. dziewczę, dziewczyna

děvčina f. dziewczę, dziewczyna

děver m.anim. szwagier, dziewierz

devet num.card. dziewięć

devetdeset num.card. dziewięćdziesiąt

devetdesety num.ord. dziewięćdziesiąty

devetero num.coll. dziewięcioro

devetina num.fract. jedna dziewiąta

devetka num.subst. dziewiątka

devetnadset num.card. dziewiętnaście

devetnadsety num.ord. dziewiętnasty

devetsot, devetsto num.card. dziewięćset

devety num.ord. dziewiąty

děvica f. dziewica; Děvica Marija Dziewica Maryja

děvičji adj. dziewiczy; Amerikanske Děvičje Ostrovy Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych; Britanske Děvičje Ostrovy Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Děvičje Ostrovy Wyspy Dziewicze

děvičnik m.anim. prawiczek

děvičstvo n. dziewictwo

deviz m. motto, dewiza

děvka f. dziewczyna, dziewczę

devon m. Dewon

děvstvo n. dziewictwo

dezerter m.anim. dezerter

dezertovati v.intr. ipf./pf. dezerterować

dezinfekcija f. dezynfekcja, odkażenie

dezinfikovati v.tr. ipf./pf. dezynfekować, odkażać

dezinformacija f. dezinformacja

dezinsekcija f. dezynsekcja

děža f. dzieża

dežurny adj. dyżurny

dežurstvo n. dyżur

diagnostičny adj. diagnostyczny

diagnostika f. diagnostyka

diagnoza f. diagnoza, rozpoznanie

diagram m. diagram

diahroničny adj. diachroniczny

diakon m.anim. diakon

diakritičny: ~ znak m. znak diakrytyczny

dialekt m. dialekt, narzecze, gwara

dialektičny adj. dialektyczny

dialog m. dialog

diamant m. diament, brylant

diamantovy adj. diamentowy, brylantowy

diametr m. średnica

diapozitiv m. slajd, diapozytyw

diareja f. biegunka, rozwolnienie, sraczka

diaspora f. diaspora

diavol (diavla) m.anim. diabeł

diavolsko adv. strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

dieta f. dieta

digitalny adj. cyfrowy

digraf m. dwuznak

diko adv. dziko

dikobraz m.anim. jeżozwierz

dikost f. dzicz

diktator m.anim. dyktator

diktatura f. dyktatura

diktovati v.tr. ipf./pf. dyktować

dikvo adv. dziko

dikvost f. dzicz, dzikość

dikvy adj. dziki

diky adj. dziki

dilema f. dylemat

diler m.anim. dealer

dinamičny adj. dynamiczny

dinamika f. dynamika

dinamit m. dynamit

dinamo n. prądnica, dynamo

dinar m. dinar

dinastija f. dynastia

dinozavr m.anim. dinozaur

dioda f. dioda

diplom m. dyplom

diplomacija, diplomatija f. dyplomacja

diplomat m.anim. dyplomata

diplomatičny adj. dyplomatyczny

dira f. dziura

diravy adj. dziurawy, nieszczelny

direktiva f. wytyczne, dyrektywa, rozporządzenie, zarządzenie, wskazówka

direktor m.anim. dyrektor

dirigent m.anim. dyrygent

dirkovač m. dziurkacz, perforator

disciplina f. dyscyplina

disertacija f. dysertacja, praca doktorska

diskreditovati v.tr. ipf./pf. dyskredytować

diskriminacija f. dyskryminacja

diskriminovati v.intr. ipf./pf. dyskryminować

diskusija f. dyskusja, rozprawa

diskusijny adj. kontrowersyjny, dyskusyjny

diskutovati v.intr. ipf. dyskutować, rozprawiać

diskvalifikacija f. dyskwalifikacja

diskvalifikovati v.tr. ipf./pf. dyskwalifikować

displej m. wystawa, pokaz

distancevati se v.refl. ipf./pf. dystansować się

distribucija f. dystrybucja

divan m. kanapa, otomana, sofa

divina f. dzika zwierzyna

diviti v.tr. ipf. zaskakiwać, zdumiewać, dziwić, zadziwiać; ~ se dziwić się, być zaskoczonym

divny adj. dziwny; divnějši dziwniejszy

divo adv. dziko

divo (diva/divese) n. cud

divost f. dzikość

divy adj. dziki

dizelj m. olej napędowy

dlanj m. dłoń

dlato n. dłuto

dlja prep. (kogo/čego) dla

dnes adv. dzisiaj, dziś; do ~ do dziś, do dzisiaj

dnešnje adv. aktualnie, obecnie

dnešnji, dnešny adj. obecny, dzisiejszy

dnevnica f. salon

dnevnik m. dziennik

dnevny adj. dzienny, codzienny

dniti se v.refl. ipf. świtać, dnieć

dnj-   ➝   den

dno n. dno

do prep. (kogo/čego) do

doba f. doba (24 godziny); okres, doba (era), era, epoka

dobaviti v.tr. pf. dodać

dobavjati v.tr. ipf. dodawać

doběgati: ~ do (kogo/čego) v.intr. ipf. dobiegać do

dobrěti v.intr. ipf. stawać się dobrym

dobro adv. dobrze, świetnie

dobro n. dobro

dobrobyt m. dobrobyt; dostatek

dobročinnost f. dobroczynność, charytatywność, filantropia

dobročinstvo n. dobry uczynek

dobroděj m.anim. dobrodziej, dobroczyńca, filantrop

Dobrodošli! intj. Witajcie!

dobrodušny adj. dobroduszny

dobronaměrny adj. pełen dobrych chęci

dobropogledny adj. ładny, przystojny

dobrost f. dobroć

dobrota f. życzliwość, łagodność, dobroć

dobrovoljec m.anim. woluntariusz, ochotnik

dobrovoljny adj. dobrowolny, ochotniczy, woluntarystyczny

dobry adj. dobry; Dobra noč! Dobranoc; Dobro jutro! Dobrego ranka!; Dobro utro! Dobrego ranka!; Dobry denj! Dzień dobry!; Dobry večer! Dobry wieczór!

dobyti (dobude) v.tr. pf. nabyć; zdobyć, uzyskać; ~ ponovno odzyskać

dobytok m. inwentarz (żywy)

dobyvatelj m.anim. zdobywca

dobyvati v.tr. ipf. nabywać; zdobywać, uzyskiwać; ~ ponovno odzyskiwać

dočasny adj. tymczasowy, chwilowy

dočera f. córka, córa

dočerka f. córka

dočersky adj. córeczny; dočerska ljubov córeczna miłość

doči (dočere) f. córka, córa

dodati (doda) v.tr. pf. dodać; uploadować, przesłać (o danych)

dodatočno adv. dodatkowo

dodatočny adj. dodatkowy

dodatok m. dodatek; załącznik

dodava f. upload

dodavati v.tr. ipf. dodawać; uploadować, przesyłać (o danych)

dodnes adv. do dziś

dodo m.anim. dodo, dront

doganjati v.tr. ipf. doganiać, nadrabiać, nadganiać

dogarjati v.tr. ipf. palić się, płonąć

dogledati ipf. doglądać, troszczyć się, opiekować się

dogleděti (dogledi) pf. doglądnąć, zatroszczyć się, zaopiekować się

dognati (dogone) v.tr. pf. dogonić, nadrobić, nadgonić

dogoditi se v.refl. pf. zdarzyć się, wydarzyć się, mieć miejsce

dogorěti v.tr. pf. spalić się, spłonąć

dogovarjati v.tr. ipf. uzgadniać, ustalać, negocjować; ~ se porozumiewać się, dogadywać się, umawiać się

dogovor m. traktat, porozumienie; umowa, kontrakt

dogovoriti v.tr. pf. uzgodnić, ustalić, wynegocjować; ~ se porozumieć się, zawrzeć umowę, dogadać się, umówić się

dogovorny adj. umowny

dohnuti v.intr. ipf. oddychać

dohod m. dochód

dohoditi v.intr. ipf. przybywać, dochodzić

dojdti (dojde; došel) v.intr. pf. przybyć, dojść

dojehati (dojede) v.intr. pf. dojechać, przybyć, przyjechać

dojem m. wrażenie

dojezd m. przybycie, przyjazd, dojazd

doježdžati v.intr. ipf. dojeżdżać, przybywać, przyjeżdżać

dojiti v.tr. ipf. doić

dok m. dok

dokaz m. dowód

dokazati (dokaže) v.tr. pf. skończyć (mówić); udowodnić, dowieść (czegoś)

dokazyvati v.tr. ipf. udowadniać, dowodzić

dokladati v.tr. ipf. dokładać, dodawać

dokolě adv. do kiedy, jak długo

dokolě conj. póki, podczas gdy, tak długo jak

dokonati v.tr. pf. dokończyć, dokonać

dokonce adv. nawet

dokončenje n. zakończenie, realizacja

dokončeny adj. doskonały, dokończony

dokončiti v.tr. ipf. dokończyć

dokonyvati v.tr. ipf. dokańczać, dokonywać

doktor m.anim. doktor

doktorat m. doktorat

doktrina f. doktryna

dokud adv. dokąd

dokument m. dokument

dokumentacija f. dokumentacja

dokumentovati v.tr. ipf./pf. dokumentować

dol m. dół; do  ~u do dołu, w dół; na  ~ na dół; na ~u na dole

dolar m. dolar

dolbti (dolbe) v.tr. ipf. dłubać, wtykać, drążyć

dolg m. dług

dolgo adv. długo

dolgočasiti v.tr. ipf. nudzić; ~ se nudzić się, być znudzonym

dolgočasje n. nuda

dolgočasnica f. nudziara

dolgočasnik m.anim. nudziarz

dolgočasny adj. nudny

dolgočašeny adj. znudzony

dolgodenstvo n. przesilenie letnie

dolgohvosty adj. długoogonowy

dolgost f. długość; ~ žitja długość życia

dolgota f. długość geograficzna

dolgotrajny adj. długotrwały

dolgověčnost f. długowieczność

dolgověčny adj. długowieczny

dolgoživeny adj. długożyjący

dolgoživost f. długowieczność

dolgoživostny adj. długowieczny; dolgoživostno raziskyvanje badania długowieczności

dolgy adj. długi

dolina f. dolina

dolnolužičsky adj. dolnołużycki

dolnosrbsky adj. dolnołużycki

dolny adj. dolny; dolno oblěčenje bielizna

doložiti v.tr. pf. dołożyć

dolžen (dolžna, dolžno) adj. powinien

dolžen byti v.aux.ipf. musieć, powinien

dolžina f. długość

dolžiti v.tr. ipf. wydłużać

dolžnik m.anim. dłużnik

dolžnost f. obowiązek, zadanie, stanowisko

dolžny adj. należny; powinien, powinny (do czegoś), zobowiązany

dom m. dom; do  ~a do domu;  ~a w domu; v ~u w domu

domašnji, domašny adj. domowy; domašnji zvěr zwierzę domowe; domašnje životno zwierzę domowe

domče n. domek

doměška f. domieszka

dominacija f. dominacja

Dominikanska Republika f. Dominikana, Republika Dominikańska

dominovati v.tr. ipf. dominować

domněvati v.tr. ipf. przypuszczać, sądzić, domniemywać, być zdania (że), uważać (że)

domorodny adj. krajowy, rdzenny; domowy, tubylczy; ~ spor domowa kłótnia, spór wewnętrzny, awantura domowa

domosěd m.anim. domator

domov adv. do domu

domovina f. ojczyzna

domovitelj m.anim. mieszkaniec

domoviti v.intr. ipf. mieszkać, zamieszkiwać, rezydować

domovy adj. domowy; ~ arešt areszt domowy

domysl m. domysł, przypuszczenie

domysliti se v.refl. pf. domyślić się, przypuszczyć

domysljati se v.refl. ipf. domyślać się, przypuszczać

domyslny adj. sprytny, przebiegły

donesti v.tr. pf. poinformować, zrelacjonować, powiadomić, donieść (komuś)

donositelj m.anim. donosiciel; plotkarz

donositi v.tr. ipf. informować, powiadamiać, relacjonować, donosić

dopis m. list

dopisnik m.anim. korespondent

dopisyvanje n. korespondencja

dopisyvatelj m.anim. korespondent

dopisyvati v.tr. ipf. korespondować

dopoka conj. dopóki, tak długo aż; ~ ne dopóki nie, tak długo aż nie

dopolniti v.tr. pf. dopełnić, uzupełnić

dopolnjati v.tr. ipf. dopełniać, uzupełniać

dopolnjenje n. dopełnienie; dopełnienie, uzupełnienie

dopolnjeny adj. dopełniony, uzupełniony

dopolzati v.intr. pf. dopełzać, doczołgiwać się

dopolzti v.intr. pf. dopełznąć, doczołgać się

doprva adv. dopiero, aż

dopustiti v.tr. pf. pozwolić, zezwolić; dopuścić

dopuščati v.tr. ipf. dopuszczać; pozwalać, zezwalać

dorastati v.intr. ipf. dorastać, dorośleć

dorasti (doraste) v.intr. pf. doróść, dorosnąć, wydorośleć

dorastla (dorastloj) f. dorosła

dorastlost f. dorosłość

dorastly adj. dorosły

dorastly (-ogo) m.anim. dorosły

dorazuměti se v.refl. pf. skomunikować się, porozumieć się

dorazuměvanje n. komunikacja

dorazuměvati se v.refl. ipf. komunikować się, porozumiewać się

doručati v.tr. ipf. doręczać, przekazywać

doručiti v.tr. pf. doręczyć, przekazać

dosada f. nuda

dosaditi v.tr. pf. zirytować; znudzić; ~ se znudzić się

dosadny adj. irytujący; nudny; znudzony

dosadžati v.tr. ipf. irytować; nudzić; ~ se nudzić się

dosegajemy adj. osiągalny

dosegati v.tr. ipf. dosięgać, osiągać

dosegnenje n. osiągnięcie, spełnienie (np. marzeń)

dosegnuti v.tr. pf. dosięgnąć, dosiąc, osiągnąć

doseženje n. osiągnięcie, spełnienie (np. marzeń)

doseženy adj. najnowocześniejszy; osiągnięty, dosięgnięty

doska f. deska, plansza, tablica; skakanna ~ odskocznia

doskonaliti v.tr. ipf. udoskonalać

doskonalost f. doskonałość, perfekcja

doskonaly adj. doskonały, perfekcyjny, idealny

doslědno adv. konsekwentnie

doslědnost f. spójność

doslědny adj. spójny, konsekwentny

doslovno adv. dosłownie

doslovny adj. dosłowny

dost adv. dość, dosyć, wystarczająco

dostati (dostane) v.tr. pf. dostać, otrzymać; ściągnąć (z internetu)

dostatočno adv. wystarczająco, dostatecznie, dosyć, dość

dostatočnost f. wystarczająca ilość, dostateczna ilość

dostatočny adj. wystarczający, dostateczny

dostatok m. dobrobyt; bogactwo, dostatek

dostava f. pobieranie (z internetu), ściąganie (z internetu)

dostavati v.tr. ipf. dostawać, otrzymywać; wystarczać; pobierać (z internetu)

dostavitelj m.anim. dostawca; ~ internetnej služby dostawca usług internetowych

dostaviti v.tr. pf. dostarczyć, zaopatrzyć; dostawić

dostavjati v.tr. ipf. dostarczać, zaopatrywać; dostawiać

dostavka f. dostawa; ~ i popytka podaż i popyt

dostigati v.tr. ipf. dościgać, doganiać; osiągać

dostignuti v.tr. pf. doścignąć, dogonić; osiągnąć

dostojenstvo n. dostojeństwo, stanowisko (hierarchia), tytuł (hierarchia); godność

dostojnik m.anim. dygnitarz, dostojnik

dostojnost f. godność, dostojeństwo

dostojny adj. wybitny; dostojny; godny; okazały

dostup m. dostęp

dostupnost f. dostępność

dostupny adj. dostępny; przystępny

dosyta adv. wystarczająco, dostatecznie, dosyć, dość

doščeny adj. zrobiony z desek

dotknuti v.tr. pf. dotknąć; ~ se dotknąć się

dotolě adv. dotychczas, na tyle, tak daleko

dotud adv. dotąd

dotykati (dotyče) v.tr. ipf. dotykać; ~ se dotykać się

dovědati se v.refl. ipf. dowiadywać się

dověděti se (dově) v.refl. pf. dowiedzieć się

dověriti v.tr. pf. zaufać, dowierzyć

dověrjati v.tr. ipf. ufać, dowierzać

dověrje n. zaufanie

dověrjenje n. zaufanie

dověrny adj. poufny

dovesti do/k dovede v.tr. pf. doprowadzić do

dovezti v.tr. pf. importować, sprowadzić

dovnutra adv. do środka

dovnutra prep. (kogo/čego) do wewnątrz

dovod m. dowód, argument; powód, przyczyna

dovoditi do/k v.tr. ipf. doprowadzać do

dovoljno adv. wystarczająco, dostatecznie, dosyć, dość

dovoljny adj. wystarczający, dostateczny

dovoz m. dowóz; import

dovoziti v.tr. ipf. importować, sprowadzać

dovoznik m.anim. importer

dovršati v.tr. ipf. zakańczać, kończyć

dovršenost f. kompletność

dovršeny adj. kompletny

dovršiti v.tr. pf. ukończyć, zakończyć

dozad adv. wstecz, do tyłu

dozor m. patrol

dozrěly adj. dojrzały

dozrěny adj. dojrzały; dozrěno vino dojrzałe wino

dozrěti v.intr. pf. dojrzeć, wydorośleć

dozrěvati v.intr. ipf. dojrzewać, dorośleć

dozvaljati v.tr. ipf. dopuszczać, pozwalać, zgadzać się (na); dozvaljaje se pozwala się, dopuszcza się; ne dozvaljaje se nie pozwala się

dozvolimy adj. dopuszczalny

dozvoliti v.tr. pf. dopuścić, pozwolić, zgodzić się (na)

dozvoljenje n. zezwolenie

dozvoljeny adj. dopuszczony, dozwolony

dožd m. deszcz

doždevy adj. desczowy; ~ črvjak dżdżownica

dožditi v.intr. pf. padać (o deszczu), dżdżyć

doždlivy adj. deszczowy

doždnik m. parasol

dožiti (dožive) v.tr. pf. dożyć

dožitny adj. dożywotni

doživeti v.tr. ipf. dożywać

drabina f. drabina

draga f. droga

dragocěnnost f. drogocenność

dragocěnny adj. drogocenny

dragoukazatelj m. drogowskaz

dragy adj. drogi

drakon m.anim. smok

drama f. dramat

dramatičny adj. dramatyczny

dramaturgija f. dramaturgia

drapati (drape) v.tr. ipf. drapać

drapnuti v.tr. pf. drapnąć

drastičny adj. drastyczny

drati   ➝   dreti

dražlivy adj. drażliwy

dražniti v.tr. ipf. drażnić, irytować, dokuczać

dražny adj. drogowy; ~ znak znak drogowy

drěmati (drěme) v.intr. ipf. drzemać

drěmlivost f. senność

drěmlivy adj. senny, śpiący (zmęczony)

drěmnuti v.intr. pf. zdrzemnąć się

drěmota f. drzemka

drěn m. dereń

dreti (dere) v.tr. ipf. drzeć; ~ grlo drzeć ryja, drzeć mordę

drěvěny adj. drewniany;  ~ dom drewniany dom; ~ dyhovy instrument drewniany instrument dęty

drěvny adj. drzewny; starożytny, wiekowy

drěvo (drěva/drěvese) n. drewno; drzewo

drěvorěženje n. cięcie drzewa

drěvorub m.anim. drwal

drganje n. drganie, drżenie

drgati v.intr. ipf. drgać, drżeć

drgnuti v.intr. pf. drgnąć

drkanje n. mastrubacja, samogwałt, onanizm

drkati v.intr. ipf. obciągać się, masturbować, onanizować się

drkatnik m.anim. onanista

drn m. darń

drobiti v.tr. ipf. kruszyć, rozdrabniać, miażdżyć

drobjenec m. żwir, szuter, kruszywo

drobny adj. drobny, niewielki; drobne bilon, drobne

dročenje n. masturbacja

dročinik m.anim. onanista

dročiti v.intr. ipf. masturbować, onanizować się

dropja f. drop (ptak)

drozd m.anim. drozd

droždže f.pl. drożdże

drug m.anim. przyjaciel, druh

drugar m.anim. towarzysz

drugoredny adj. drugorzędny, podrzędny

drugy adj. inny

drugy num.ord. drugi

družba f. przyjaźń

družba m.anim. drużba, świadek (ślub)

družica f. druhna (ślub)

družina f. drużyna

družiti se v.refl. ipf. przyjaźnić się

družka f. przyjaciółka

družny adj. przyjazny, przyjacielski; łączny, wspólny

družstvo n. społeczność

drva n.pl. drwa (do palenia)

drvosěk m.anim. drwal

drzati v.intr. ipf. ważyć się, ośmielać się

drzky adj. śmiały, odważny, zuchwały

drznuti v.intr. pf. odważyć się, ośmielić się

drzost f. śmiałość, zuchwałość

držak m. uchwyt, rączka (element)

držalo n. uchwyt, rękojeść

držati v.tr. ipf. trzymać, dzierżyć

držati (drži) v.intr. ipf. drżeć, drgać, dygotać, trząść się; ~ se něčego trzymać się czegoś

država f. państwo, kraj

državnik m.anim. mąż stanu

državnost f. państwowość

državny adj. państwowy

držka f. uchwyt, rączka (element)

dub m. dąb

dubiti v.tr. ipf. garbować

dubliti v.tr. ipf. robić backup

dubljenje n. backup

dubovy adj. dębowy

duda f. piszczałka, fujarka

dudar m.anim. dudziarz

dudy f.pl. dudy

duga f. tęcza

duh m. umysł

duh m.anim. duch, upiór

duhovenstvo n. duchowieństwo, kler

duhovnik m.anim. duchowny, kapłan

duhovny adj. duchowy

dumati v.tr. ipf. dumać, rozmyślać

Dunaj m. Dunaj

dunuti v.intr. pf. zadąć, dmuchnąć

dupa f. dupa

duplikat m. duplikat

durenj m.anim. głupek, dureń, głupiec

durěti v.intr. ipf. głupieć

durno adv. głupio, durnie

durnost f. durnota, głupota

durny adj. głupi, durny

duš m. prysznic

duša f. dusza

dušenje n. duszenie

duševny adj. mentalny, duchowy

dušiti v.tr. ipf. dusić, dławić, tłumić, tłamsić

dušlivy adj. duszący

dušny adj. duszny, parny

duti (dme) v.tr. ipf. dąć, dmuchać

duty adj. wydrążony, pusty

duzina f. tuzin

duže adv. dużo

duži adj. duży

dva (dvě) num.card. dwa

dvadeset, dvadeseti num.card. dwadzieścia

dvadesety num.ord. dwudziesty

dvanadset num.card. dwanaście

dvanadsety num.ord. dwunasty

dvasto num.card. dwieście

dveri f.pl. drzwi

dvernik m.anim. odźwierny

dvěstě num.card. dwieście

dvigati v.tr. ipf. ruszać; ~ se ruszać się

dvignuti v.tr. pf. ruszyć

dviženje n. ruch

dvojaky num.diff. dwojaki

dvojce: ~ toliko adv. dwa razy tyle

dvojčany adj. dwójkowy, dwuczłonowy

dvojče n. bliźniak

dvojčeta n.pl. bliźnięta, bliźniaki

dvoje num.coll. dwoje, para (ilość)

dvojica f. para (ilość)

dvojica num.subst. dwójka

dvojina f. liczba podwójna

dvojiti v.tr. ipf. podwajać, kopiować, duplikować

dvojka f. para (ilość), duo

dvojka num.subst. dwójka

dvojnik m.anim. sobowtór

dvojno adv. podwójnie

dvojny adj. podwójny; dvojna komnata podwójny pokój;  ~ standard podwójny standard; ~ agent podwójny agent

dvojostry adj. obosieczny; ~ meč miecz obosieczny

dvojstveny: dvojstveno čislo n. liczba podwójna

dvojtočka f. dwukropek

dvor m. dwór (królewski); dziedziniec, podwórze

dvorjan, dvorjanin m.anim. szlachcic, dworzanin

dvorjansky adj. szlachecki, dworski

dvorjanstvo n. szlachta, szlachectwo, dwór (ogół dworzan)

dvucifreny adj. dwucyfrowy

dvuetapovy adj. dwuetapowy

dvuetažny adj. dwupiętrowy

dvuetažny avtobus m. autobus dwupiętrowy

dvuglaska f. dyftong, dwugłoska

dvuglavy adj. dwugłowy

dvujezyčnost f. dwujęzyczność

dvujezyčny adj. dwujęzyczny

dvukolesny adj. dwukołowy

dvukratno adv. dwukrotnie, dwa razy

dvukratny adj. dwukrotny

dvulicovy adj. dwulicowy

dvuličny adj. dwulicowy

dvumotorovy adj. dwusilnikowy

dvupěv m. duet

dvusmyslnost f. dwuznaczność

dvusmyslny adj. dwuznaczny

dvustranny adj. dwustronny

dvustupny adj. dwuetapowy

dvutonovy adj. dwutonowy

dvuvlastje n. diarchia

dvuvyměrny adj. dwuwymiarowy

dvuznačnost f. dwuznaczność

dvuznačny adj. dwuznaczny; złożony z dwóch znaków

dvuženec m.anim. bigamista

dvuženstvo n. bigamia

dyh m. oddech

dyhanje n. oddychanie

dyhati v.intr. ipf. oddychać

dyhavica f. duszność, astma, dławica

dyhovy: ~ instrument m. instrument dęty

dyhtěti v.intr. ipf. dyszeć, ziajać

dym m. dym

dymiti v.intr. ipf. dymić; ~ cigaretoju palić papierosa

dymnik m. przewód kominowy, tłumik samochodowy

dynja f. melon

dyšati v.intr. ipf. oddychać

dyšnik m. tchawica

dyšno grlo n. tchawica

džaz m. jazz

džban m. dzban

džbanok m. dzbanek

džem m. dżem

džentelmen m.anim. dżentelmen, gentelmen

džin m. dżinn

džinsy m.pl. dżinsy, jeansy

džoker m.anim. joker

Džordžija f. Georgia

džudo n. judo

džungla f. dżungla

edem m. obrzęk

edukacija f. edukacja, wykształcenie

edukacijny adj. edukacjyny

efekt m. efekt

efektivnost f. efektywność, skuteczność

efektivny adj. efektywny, wydajny, skuteczny

egalitarny adj. egalitarny

Egipčan, Egipčanin m.anim. Egipcjanin

Egipt m. Egipt

egiptsky adj. egipski

egoist m.anim. egoista, samolub

egoističny adj. egoistyczny, samolubny

egoizm m. egoizm, samolubstwo

egotizm m. egotizm

egzistencija f. egzystencja, istnienie

egzistovanje n. egzystowanie, istnienie

egzistovati v.intr. ipf. egzystować, istnieć

egzotičny adj. egzotyczny

eho n. echo

ejakulacija f. ejakulacja, wytrysk

ejakulovati v.intr. ipf. ejakulować

ekolog m.anim. ekolog

ekologičny adj. ekologiczny

ekologija f. ekologia

ekonom m.anim. ekonomista

ekonomičny adj. gospodarczy

ekonomija f. gospodarka

ekonomika f. ekonomia

ekran m. ekran, monitor

ekskavator m. koparka podsiębierna

ekskluzivny adj. ekskluzywny

ekskursija f. wycieczka

ekspansija, ekspanzija f. ekspansja

ekspedicija f. ekspedycja, wyprawa

eksperiment m. eksperyment

eksperimentalny adj. eksperymentalny

eksperimentovati v.intr. ipf. eksperymentować

ekspert m.anim. ekspert, biegły

eksploatacija f. eksploatacja

eksploatovati v.tr. ipf. eksploatować

eksplodovati v.intr. ipf. eksplodować, wybuchać

eksplozija f. eksplozja, wybuch

eksplozivny adj. wybuchowy

eksponencialny adj. wykładniczy

eksport m. eksport

eksportovati v.tr. ipf. eksportować

eksterier m. eksterier

ekstragovati v.tr. ipf./pf. ekstraktować, wyekstraktować

ekstrakt m. ekstrakt

ekstrapolacija f. ekstrapolacja

ekstremist m.anim. ekstremista

ekstremističny adj. ekstremistyczny

ekstremizm m. ekstremizm

ekumeničny adj. ekumeniczny

Ekvador m. Ekwador

ekvadorsky adj. ekwadorski

ekvator m. równik

ekvivalent m. odpowiednik

elastičnost f. elastyczność, rozciągliwość

elastičny adj. elastyczny, rozciągliwy

elegantny adj. elegancki

električnost f. elektryczność

električny adj. elektryczny

elektrifikacija f. elektryfikacja

elektrokucija f. porażenie prądem

elektron m. elektron

elektroničny adj. elektroniczny; elektronična pošta e-mail, poczta elektroniczna

elektronika f. elektronika

elektrostancija f. elektrownia

elektrošok: ~ovo oružje n. taser, paralizator

elektrotehnika f. elektrotechnika

element m. element, pierwiastek

elementarny adj. elementarny

eliminovati v.tr. ipf./pf. eliminować

elisa f. śmigło

elita f. elita

elizija f. elizja (fonet.)

emancipacija f. emancypacja

embargo n. embargo

emigracija f. emigracja

emigrant m.anim. emigrant

emigrovati v.intr. ipf. emigrować

eminencija f. eminencja

emisija f. emisja

emocija f. emocja

emocionalny adj. emocjonalny

enciklopedičny adj. encyklopedyczny

enciklopedija f. encyklopedia

endemičny adj. endemiczny

energetičny adj. energetyczny

energetika f. energetyka

energičny adj. energiczny

energija f. energia

entitet m. jednostka

entuziast m.anim. entuzjasta

entuziastično adv. entuzjastycznie

entuziastičny adj. entuzjastyczny, rozentuzjazmowany

entuziazm m. entuzjazm, zapał

entuziazmovati v.tr. ipf. entuzjazmować

enzim m. enzym

eparhija f. eparchia

epicentr m. epicentrum; ~ zemjetresenja epicentrum trzęsienia ziemi

epičsky adj. epicki

epidemija f. epidemiczny

epigraf m. epigrafia, inskrypcja

episkop m.anim. biskup

episkopalny adj. biskupi

epitet m. epitet

epizod m. epizod, odcinek

epoha f. epoka, era

era f. era, epoka

erotičny adj. erotyczny

erupcija f. erupcja

esej m. esej

eskadron m. eskadron, eskadra

eskalacija f. eskalacja

eskalovati v.intr. ipf./pf. eskalować

eskortovati v.tr. ipf. eskortować

esperantist m.anim. esperantysta

esperanto n. esperanto

esperantsky adj. esperancki

estetičny adj. estetyczny

estetika f. estetyka

Estonija f. Estonia

estonsky adj. estoński

estrada f. estrada, scena

estuarij m. ujście

etap m. etap, faza, stadium

etaž m. piętro

etičny adj. etyczny

etika f. etyka

etiketa f. etykieta

etimologičny adj. etymologiczny

etimologija f. etymologia, źródłosłów

Etiopija f. Etiopia

etiopsky adj. etiopski

etničnost f. etniczność

etničny adj. etniczny; etnična čistka czystka etniczna

etnograf m.anim. etnograf

etnografija f. etnografia

evakuacija f. ewakuacja

evakuovati v.tr. ipf. ewakuować

evangelje n. ewangelia

eventualno adv. w końcu, wreszcie, ewentualnie

eventualny adj. ewentualny

Evfrat m. Eufrat

evolucija f. ewolucja

Evrazija f. Eurazja

evro n. euro [€]

Evropa f. Europa

Evropejec m.anim. Europejczyk

Evropejka f. Europejka

evropejsky: Evropejska Unija f. Unia Europejska; Evropejsky Sojuz Unia Europejska

evropejsky, evropsky adj. europejski

fabrika f. fabryka

fabrikant m.anim. producent, wytwórca

fabrikovati v.tr. ipf. fabrykować, produkować

fagot m. fagot

fajka f. fajka

fajl m. plik (komputerowy)

faks m. faks

fakt m. fakt

faktičny adj. faktyczny

faktor m. czynnik

faktura f. faktura

fakultativny adj. opcjonalny, fakultatywny

fakultet m. wydział (uniwersyteta)

falsifikacija f. sfałszowanie, podrobienie

falsifikovati v.tr. ipf./pf. fałszować, podrabiać, podrobić

falšivy adj. fałszywy

fanat m. fan

fanatično adv. fanatycznie

fanatičny adj. fanatyczny

fanfara f. fanfara

fantastičny adj. fantastyczny

fantastika f. fantastyka

fantazija f. fantazja

fantom m.anim. widmo, fantom, upiór

faraon m.anim. faraon

farba f. farba

farbovati v.tr. ipf. malować, farbować

farsa f. farsa

fartuh m. fartuch

fasada f. fasada

fasolja f. fasola

fašist m.anim. faszysta

fašističny adj. faszystowski

fašizm m. faszyzm

fatalny adj. fatalny

fatamorgana f. fatamorgana

faulj m. faul

faza f. faza

fazan m.anim. bażant

fazovanje n. fazowanie

federacija f. federacja

federalny adj. federalny

federativny adj. federacyjny

fehtovanje n. szermierka

fejerverk m. fajerwerki, sztucznie ognie

feminizm m. feminizm

feniks m.anim. feniks

fenomen m. fenomen, zjawisko

fermer m.anim. farmer, rolnik

festival m. festiwal

feudalizm m. feudalizm

feudalny adj. feudalny

fevruar m. luty

fialka f. fiołek

figa f. figa

figura f. figura, kształt, sylwetka

fikcija f. fikcja

fiktivny adj. fikcyjny

filial m. filia (przedsiębiorstwa)

filialny adj. drugorzędny

film m. film; dokumentalny ~ film dokumentalny

filmografija f. filmografia

filmovati v.tr. ipf./pf. filmować, sfilmować

filolog m. filolog

filologija f. filologia

filozof m.anim. filozof

filozofija f. filozofia

filtr m. filtr

filtrovati v.tr. ipf. filtrować

financije f.pl. finanse

finančnik m.anim. finansista

finansist m.anim. finansista

finansovati v.tr. ipf. finansować

finansovy adj. finansowy

finik m. daktyl

finitny adj. odmienny (czasowniki)

Finlandija f. Finlandia

finsky adj. fiński

fioletovy adj. fioletowy, purpurowy

firma f. firma, przedsiębiorstwo

fitilj m. knot

fizičny adj. fizyczny

fizika f. fizyka

fizioterapija f. fizjoterapia

fizioterapist m.anim. fizjoterapeuta

flamingo m.anim. flaming

flaška f. pendrive, pamięć USB

flavorizacija f. zabarwienie

flegma f. flegma

flegmatičny adj. flegmatyczny

flejta f. flet

flejta-pikolo f. flet piccolo

fleka f. plama

fleksibilny adj. elastyczny

fleksija f. odmiana (gram.), fleksja

flirtovati v.intr. ipf. flirtować

fljaška f. butelka

flomaster m. mazak, marker, flamaster

flota f. flota

flotilja f. flotylla

fluor m. fluor

fokus m. fokus, ognisko; sztuczka

folklor m. folklor; folklor

folklorny adj. folklorystyczny

fon m. tło

fond m. fundusz

fonema f. fonem

fonetičny adj. fonetyczny

fonetika f. fonetyka

fonologija f. fonologia

forma f. forma

formalizacija f. formalizacja

formalizovati v.tr. ipf. formalizować

formalnost f. formalność

formalny adj. formalny

format m. format

formovanje n. formacja, kszałtowanie

formovati v.tr. ipf./pf. formować, kształtować

formula f. formuła

formular m. formularz

formulovati v.tr. ipf. formułować

fortepiano n. fortepian

fortifikacija f. fortyfikacja

forum n. forum

fosfor m. fosfor

fotka f. zdjęcie, fotka

fotografičny adj. fotograficzny

fotografija f. zdjęcie, fotografia

fotografovati v.tr. ipf. fotografować

fragment m. fragment

fragmentacija f. fragmentacja, rozdrobnienie

frak m. frak

frakcija f. frakcja

Francija f. Francja

Francuz m.anim. Francuz

francuzskojezyčny adj. francuskojęzyczny

francuzsky adj. francuski

frank m. frank [₣]

franksky adj. frankijski

fraze n.indecl. frazes

fraznik m. rozmówki językowe (książka)

freska f. fresk

freudovsky adj. freudowski

frizer m.anim. fryzjer

front m. front

frustracija f. frustracja, sfrustrowanie

frustrovany adj. sfrustrowany

frustrovati v.tr. ipf./pf. frustrować, sfrustrować

fundacija f. fundacja

fundament m. fundament

fundamentalističny adj. fundamentalistyczny

fundamentalizm m. fundamentalizm

funikulor m. kolej liniowo-terenowa

funkcija f. funkcja

funkcionalny adj. funkcjonalny, funkcyjny

funkcionovati v.intr. ipf. funkcjonować

funt m. funt (masa); funt (£)

furgon m. furgonetka

futbol m. piłka nożna

futro n. futro, sierść

fuzija f. fuzja

gabardin m. gabardyna

gad m.anim. gad; wąż

gadati v.intr. ipf. wróżyć

gadji adj. gadzi; wężowy

gadny adj. odrażający

gadžet m. gadżet

gaj m. gaj

Gajana f. Gujana

gajansky adj. gujański

gajdy f.pl. dudy

galaktika f. galaktyka

galanterija f. pasmanteria

galantny adj. szarmancki, uprzejmy

galera f. galera

galerija f. galeria, balkon (np. kościelny)

galeta f. placek

Galicija f. Galicja (Eur. Wschodnia)

galicizm m. galicyzm

galij m. gal (chem.)

Galisija f. Galicja (Eur. Południowa)

galon m. galon (miara)

galop m. galop

galopovati v.intr. ipf./pf. galopować

galuz f. gałąź

galuzka f. gałązka

galvanizacija f. cynkowanie, galwanizacja

galvanizm m. galwanizm

galvanizovati v.intr. ipf./pf. cynkować, ocynkować, galwanizować

galvanometr m. galwanometr

gama f. gama (muz.)

gamaša f. stuptuty, getry

gambit m. gambit

Gana f. Ghana

gangrena f. gangrena

gangster m.anim. gangster

gansky adj. ghański

garancija f. gwarancja

garant m.anim. gwarant, żyrant, poręczyciel

garantovany adj. z gwarancją, zagwarantowany

garantovati v.tr. ipf. dawać gwarancję, gwarantować

garaž m. garaż

gardenija f. gardenia

garderoba f. garderoba, szatnia

gargulja f. gargulec

garnirovati v.tr. ipf. przybierać

garnitura f. ozdoba, przystrojenie, nadzienie

garnizon m. garnizon

gasilo n. gaśnica

gasitelj m.anim. strażak

gasiti v.tr. ipf. gasić

gaslo n. hasło, slogan

gasnuti v.intr. ipf. gasnąć

gastrit m. zapalenie żołądka

gastronom m.anim. smakosz

gaubica f. haubica

gavran m.anim. gawron

gaz m. gaz

gaza f. gaza

gazela f. gazela

gazeta f. gazeta

gazovati v.intr. ipf. dodać gazu

gazovati v.tr. ipf./pf. gazować, zagazować; gazovana voda woda sodowa, woda gazowana

gazovod m. gazociąg

gde   ➝   kde

gej m.anim. gej

gel m. żel

gen m. gen

generacija f. pokolenie

general m.anim. generał

generalizacija f. generalizacja, ugólnienie

generalizovati v.tr. ipf./pf. generalizować, uogólniać

generalno adv. generalnie, ogólnie

generalny adj. ogólny, generalny; ~ sekretar sekretarz generalny

generator m. prądnica, generator

generičny adj. generyczny

generovati v.tr. ipf./pf. generować

genetičny adj. genetyczny

genetika f. genetyka

geneza f. geneza

genialnost f. geniusz

genialny adj. błyskotliwy, genialny, pomysłowy

genij m.anim. geniusz

genitiv m. dopełniacz

genocid m. ludobójstwo

genoterapija f. terapia genowa

genovy: genovo ozdravjenje n. terapia genowa

geograf m.anim. geograf

geografičny adj. geograficzny

geografija f. geografia

geolog m.anim. geolog

geologičny adj. geologiczny

geologija f. geologia

geometrija f. geometria

geopolitičny adj. geopolityczny

gepard m.anim. gepard

geranj m. bodziszek

gerb m. herb

geriatričny adj. geriatryczny

geriatrija f. geriatria

germanizacija f. germanizacja

germansky adj. germański

gest m. gest

gestikulovati v.intr. ipf. gestykulować

geto n. getto

gigabajt m. gigabajt

gigant m.anim. gigant

gigantsky adj. gigantyczny

gitara f. gitara

glad m. głód

gladiti v.tr. ipf. gładzić, wygładzać, prasować; głaskać

gladkost f. gładkość

gladky adj. gładki

gladny adj. głodny

gladovati v.intr. ipf. głodować

gladovka f. strajk głodowy, głodówka; držati gladovku głodować (w ramach strajku)

glagol m. czasownik

glagolica f. glagolica

glagoličny, glagolsky adj. glagolicki

glagolny: ~ vid m. aspekt (gram.)

glas m. głos; na ~ na głos

glasiti v.tr. ipf. głosić, wygłaszać, twierdzić, stwierdzać, oświadczać, brzmieć

glaska f. fonem, głoska

glasnik m. głośnik

glasno adv. głośno, na głos

glasny adj. głośny; glasne struny struny głosowe

glasovanje n. głosowanie

glasovatelj m.anim. głosujący

glasovati v.intr. ipf. głosować

glava f. rozdział (np. książki); głowa; szef; na glavu naseljenja per capita

glavar m.anim. wódz

glavaty adj. wielkogłowy

glavica f. główka (gwożdzia), głowica

glavnik m.anim. kierownik, szef

glavno adv. głównie, przeważnie

glavnokomandovač m.anim. głównodowodzący

glavny adj. główny, najwaźniejszy; glavna stranica strona główna; ~ grad stolica

glavolomka f. puzzle

gledač m.anim. widz

gleděti (gledi) v.intr. ipf. patrzeć, zerkać, przyglądać się; gledeči na odnośnie, ze względu na; ne gledeči na bez względu na

gledišče n. punkt obserwacyjny

glednuti v.intr. pf. zerknąć

glezenj m. kostka (u stóp)

glina f. glina

gliněny adj. gliniany, ziemny

glist m.anim. helmint, nicień, glista

globalizacija f. globalizacja

globalizovati v.tr. ipf./pf. globalizować

globalny adj. globalny; globalno potepljenje globalne ocieplenie

globus m. globus

glodati v.tr. ipf. gryźć, obgryzać

glog m. głóg

glub m. głębina, głębia

glubina f. głębia, głębina

glubiny adj. wszechogarniający, dogłębny

gluboko adv. głęboko

gluboky adj. głęboki

glubši adj. głębszy

gluhnuti v.intr. ipf. głuchnąć

gluhoněmy adj. głuchoniemy

gluhota f. głuchota

gluhuněmota f. głuchoniemota

gluhy adj. głuchy

glupec m.anim. głupiec, głupek

glupěti v.intr. ipf. głupieć

glupničsky adj. nerdowski

glupnik m.anim. nerd

glupo adv. głupio

glupost f. bzdura, głupota

glupy adj. głupi

glušiti v.tr. ipf. tłumić, głuszyć

gnat m. kość, gnat

gnati (gone) v.tr. ipf. gnać, gonić

gnědy adj. gniady; gněde vuglje węgiel brunatny

gnesti (gnete) v.tr. ipf. gnieść, miażdżyć

gnet m. opresja

gněv m. gniew

gněvati v.tr. ipf. gniewać; ~ se gniewać się

gněvlivy adj. gniewliwy

gněvny adj. gniewny

gnězditi se v.refl. ipf. gnieździć się

gnězdko n. gniazdko elektryczne

gnězdo n. gniazdo

gnida f. gnida

gnilost f. zgnilizna

gnily adj. zgniły, zepsuty

gniti (gnije) v.intr. ipf. gnić

gnitje n. gnicie, zgnilizna

gnoj m. ropa (wydzielina); gnój, gówno

gnojišče n. gnojownik, gnojowisko

gnojiti v.tr. ipf. nawozić; ~ se ropieć, jątrzyć się

gnojivo n. nawóz

gnusny adj. makabryczny; ohydny, okropny, wstrętny, paskudny, obrzydliwy, odpychający, odrażający

gnuti v.intr. ipf. giąć

go pron.pers. go

god m. rok

godišnica f. rocznica

godišnje adv. corocznie, rocznie

godišnji, godišny adj. roczny

goditi se v.refl. ipf. pasować, być odpowiednim, być stosownym

godnost f. wartość, godność

godny adj. godny, warty

godovati v.intr. ipf. ucztować

godovno adv. corocznie, rocznie

godovy adj. coroczny, roczny

gody m.pl. lata

gogolj m.anim. gągoł

gojiti v.tr. ipf. goić

golěnj f. goleń, podudzie

golf m. golf (sport)

goliti v.tr. ipf. obnażać; golić; ~ se golić się

golk m. hałas, zgiełk

golobrady adj. bez brody, gołobrody

gololed m. gołoledź

goloslovny adj. bezpodstawny

golota f. nagość

goltanje n. połykanie, łykanie

goltati v.tr. ipf. łykać, połykać; ~ solzy szlochać

goltka f. gardło

goltnuti v.tr. pf. połknąć

goltok m. łyk

golub m.anim. gołąb

golubica f. gołębica

golubji adj. gołębi

goly adj. goły, nagi, obnażony

gon m. gonitwa, pościg

gonec m.anim. kurier

gong m. gong

gonišče n. tor wyścigowy

goniti v.tr. ipf. gonić

gonitva f. pościg, gonitwa

gonka f. wyścig

gonščik m.anim. wyścigowiec; ~ avtomobiljev kierowca wyścigowy

gora f. góra; do gory w górę, do góry

gorčica f. gorczyca, musztarda

gorčiti v.intr. ipf. gorzko smakować

goreče adv. gorąco

goreči adj. gorący

gorečka f. gorączka

gorečnja f. gorąco, upał

gorělka f. gorzałka

gorěti (gori) v.intr. ipf. palić się

goricvět m. miłek

gorila f. goryla

goristy adj. górzysty

gorjan, gorjanin m.anim. góral

gorka f. pagórek

gorknuti v.intr. ipf. gorzknąć

gorkost f. gorycz

gorky adj. gorzki

gorlivy adj. gorliwy; żarliwy

gornik m.anim. górnik

gornolužičsky adj. górnołużycki

gornosrbsky adj. górnołużycki

gorsky adj. górski;  ~ lanec pasmo górskie; gorsko pasmo pasmo górskie

gorše adv. gorzej

gorši adj. gorszy

goršiti v.tr. ipf. pogarszać

gospod m.anim. lord, pan

gospodar m.anim. gospodarz; właściciel ziemski

gospodarstvo n. gospodarstwo; gospodarka

gospodin m.anim. dżentelmen, gentleman, lord, pan

gospodja f. mistrzyni

gospodynja f. pani, dama

gost m.anim. gość

gosteprijemny adj. gościnny

gosteprijemstvo n. gościnność

gostiljnja f. salon, pokój gościnny

gostinec m. gospoda

gostinica f. hotel

gostinnost f. gościnność

gostinny adj. gościnny

gostiti v.tr. ipf. gościć

gotičsky adj. gotycki

gotovina f. gotówka

gotoviti v.tr. ipf. przygotowywać

gotovo adv. gotowe

gotovy adj. gotowy, przygotowany

gotsky adj. gocki

govedina f. wołowina

govedji adj. wołowy (z wołowiny)

govedo n. bydło

govněny adj. gówniany

govno n. gówno

govor m. mowa

govoritelj m.anim. mówca

govoriti v.tr. ipf. mówić, powiadać

grab m. grab

graběž f. grabież, plądrowanie, rozbój

grabiti v.intr. ipf. grabić, łupić; grabić (np. liście); chwytać

grabje f.pl. grabie

grad m. grad; miasto

gradišče n. grodzisko (arch.)

gradnica f. obywatelka, mieszkanka

gradničsky adj. obywatelski

gradničstvo n. obywatelstwo, mieszkańcy

gradnik m.anim. obywatel, mieszkaniec

gradonačelnik m.anim. burmistrz

gradsky adj. miejski, komunalny

gradžan, gradžanin m.anim. obywatel

gradžani m.pl. obywatele

gradžanka f. obywatelka

gradžansky adj. cywilny, obywatelski

gradžanstvo n. obywatelstwo, mieszkańcy

grafičny adj. graficzny

grafitka f. ołówek grafitowy

grah m. groch, groszek

grahovy adj. grochowy

gram m. gram

gramatičny adj. gramatyczny

gramatika f. gramatyka

gramofon m. gramofon

gramota f. akt, karta

gramotnost f. kompetencja, fachowość; piśmienność

gramotny adj. kompetentny, obeznany, zorientowany, znający się; piśmienny

granatomet m. granatnik

granica f. granica

graničiti v.intr. ipf. graniczyć

granit m. granit

grant m. grant, dotacja

gravirovati v.tr. ipf. grawerować

gravitacija f. grawitacja, ciążenie

grb m. garb

grbač m.anim. garbus

grbaty adj. garbaty

grbiti se v.refl. ipf. schylać się, garbić się

grditi v.tr. ipf. gardzić, lekceważyć

grdost f. duma, godność

grdy adj. dumny

grebenj m. grzebień

grebti v.tr. ipf. grabić (np. liście); kopać (w czymś); grzebać

Grecija f. Grecja

greča f. gryka

grečsky adj. grecki

grěh m. grzech

grěhovny adj. grzeszny

grejpfrut m. grejpfrut

Grek m.anim. Grek

greměti (gremi) v.intr. ipf. grzmieć

grěšiti v.intr. ipf. błądzić, mylić się; grzeszyć

grěška f. błąd, pomyłka

grěšnica f. grzesznica

grěšnik m.anim. grzesznik

grěšny adj. grzeszny

grěti (grěje) v.tr. ipf. grzać, ogrzewać

grez f. brud, błoto

greznuti v.intr. ipf. grzęznąć

grib m. grzyb

grifon m.anim. gryf

gril m. grill

grip m. grypa

gripovy adj. grypowy

griva f. grzywa

grivna f. hrywna [₴]; grzywna, mandat

grlica f. turkawka

grlo n. gardło

grn m. garnek, słój, doniczka

grnčar m.anim. garncarz

grnčarstvo n. garncarstwo

grnec m. rondel, garnek

grnuti v.tr. ipf. gromadzić, ogarniać

grob m. grób; trumna

grobar m.anim. grabarz

grobišče n. cmentarz

grobokopatelj m.anim. grabarz

grohtati v.intr. ipf. burczeć, chrząkać (świnia)

grom m. piorun, grom

gromada f. gromada, tłum; kupa, sterta

gromaditi v.tr. ipf. gromadzić

gronostaj m.anim. gronostaj

groš m. moneta, grosz

groši m.pl. pieniądze

groteskovy adj. groteskowy

groza f. niebezpieczeństwo

grozba f. groźba

grozd m. pęk, grono

grozdinka f. rodzynka

grozdje n. winogrono

groziti v.intr. ipf. grozić

grozny adj. groźny; niebezpieczny

grst f. pięść, garść

grtanj f. krtań

grubost f. szorstkość, prostactwo

gruby adj. szorstki, grubiański, prostacki; Gruby Nacionalny Produkt [GNP] Produkt narodowy brutto

grud f. klatka piersiowa

grud m. pastwisko

gruda f. gruda

grudny adj. piersiowy

grupa f. grupa; grupy oddziały wojskowe

grupovati v.tr. ipf. grupować

grupovy adj. grupowy

gruša f. grusza, gruszka

gruševy adj. gruszkowy

Gruzija f. Gruzja

gruzinsky adj. gruziński

gryzati v.tr. ipf. gryźć, obgryzać

gryzti v.tr. ipf. gryźć

guba f. grzyb; gąbka; warga

gubernator m.anim. gubernator

gubiti v.tr. ipf. gubić; niszczyć; gubi se! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

guma f. guma

gumno n. podłoga, gumno

gus m.anim. gęś

gusak m.anim. gęsior

guse n. gąsiątko

gusenica f. gąsienica

gusji adj. gęsi

guslar m.anim. gęślarz

gusli m.pl. psalterium, gusli

gusljar m.anim. skrzypek

guslje f.pl. skrzypce

gustěti v.intr. ipf. gęstnieć

gustiti v.tr. ipf. zagęszczać

gustje n. gąszcz, gęstwina

gusto adv. gęsto

gustost f. gęstość

gustota f. gęstość

gusty adj. gęsty

gušča f. gąszcz, gęstwina

Gvatemala f. Gwatemala

gvatemalsky adj. gwatemalski

Gvineja f. Gwinea

gvozd m. gwóźdź

gybati v.intr. ipf. kołysać się

gybkost f. elastyczność, giętkość

gybky adj. elastyczny, giętki

gybnuti v.intr. pf. zakołysać się

ha! intj. ha!

haček m. haczek

Haiti m.indecl. Haiti

haitiansky adj. haitański

hak m. hak

halucinacija f. halucynacja

halucinovati v.intr. ipf. mieć halucynacje

halupa f. szałas, chata, domek, chałupa

halva f. chałwa

hamak m. hamak

hamburger m. hamburger

hameleon m.anim. kameleon

handbol m. piłka ręczna

hantelj f. hantel (sport)

haos m. chaos

haotično adv. chaotycznie

haotičny adj. chaotyczny

harakter m. charakter

harakterističny adj. charakterystyczny

harakteristika f. charakterystyka

harakterizovati v.tr. ipf. charakteryzować

harem m. harem

harfa f. harfa

harmoničny adj. harmoniczny

harmonija f. harmonia

harmonika f. harmonijka ustna, organki (muz.)

harmonizovati v.intr. ipf. harmonizować

harpun m. harpun

harta f. wykres

hašiš m. haszysz

hata f. chata

hazard m. hazard

hebrejsky adj. hebrajski

hegemonija f. hegemonia

hej intj. hej

heker m.anim. haker

hektar [ha] m. hektar

hektolitr m. hektolitr

hektometr m. hektometr

helij m. hel

helikopter m. helikopter, śmigłowiec

helma f. hełm, kask

hemičny adj. chemiczny

hemija f. chemia

hemikalija f. chemikalia

hepa f. wątroba

hepatit m. zapalenie wątroby

hepovy adj. wątrobowy

heroin m. heroina

heroina f. heroina

heroj m.anim. bohater

herpes m. opryszczka pospolita

heterogennost f. heterogenność

heterogenny adj. heterogenny

hiacint m. hiacynt

hidravličny adj. hydrauliczny

hiena f. hiena

hierarh m.anim. hierarcha

hierarhičny adj. hierarchiczny

hierarhija f. hierarchia

hieroglif m. hieroglif

hieroglifny adj. hieroglify

higiena f. higiena

higieničny adj. higieniczny

hihot m. chichot

hihotati se v.refl. ipf. chichotać się

himera f. chimera

himersky adj. chimeryczny

himn m. hymn

hinduizm m. hinduizm

hiperlink m. hiperłącze

hipersvez f. hiperłącze

hipnotizovati v.tr. ipf. hipnotyzować

hipnoza f. hipnoza

hipopotam m.anim. hipopotam

hipoteka f. hipoteka, kredyt hipoteczny

hipotetičny adj. hipotetyczny

hipoteza f. hipoteza

hirugičny adj. chirurgiczny

hirugija f. chirurgia

hirurg m.anim. chirurg

historičny adj. historyczny

historija f. historia, dzieje

historik m.anim. historyk

hlad m. chłód, zimno

hladěti v.intr. ipf. stygnąć, chłodnąć

hladilnik m. lodówka

hladiti v.tr. ipf. chłodzić, schładzać, ziębić; ~ se ochłonąć

hladno adv. zimno

hladnost f. chłód

hladny adj. chłodny, zimny; hladnějši zimniejszy, chłodniejszy

hladženje n. chłodzenie

hlapčik m.anim. chłopczyk

hlapec m.anim. chłopiec, facet, gość

hlapstvo n. chłopięctwo

hlěb m. chleb

hlěv m. chlew

hlipati v.intr. ipf. szlochać

hlipnuti v.intr. pf. szlochnąć

hlor m. chlor

hloroform m. chloroform

hmelj m. chmiel

hmeljny adj. pijany

hmuriti v.tr. ipf. marszczyć; ~ se chmurzyć się; marszczyć się

hobi m.indecl. hobby

hobist m.anim. hobbysta

hobot m. trąba (słonia)

hoč-   ➝   hotěti

hod m. chód, ruch, krok, sposób chodzenia

hodba f. chodzenie

hodec m.anim. piechur, pieszy

hoditelj m.anim. piechur, pieszy

hoditeljka f. piechurka, piesza

hoditi v.intr. ipf. chodzić

hodnik m. chodnik

hodulja f. szczudłak (biol.)

hodženje n. chodzenie

hokej m. hokej; ~ na ledu hokej na lodzie

Holandija f. Holandia

holandsky adj. holenderski

holera f. cholera

holesterol m. cholesterol

holm m. pagórek

homjak m.anim. chomik

homogenizovati v.tr. ipf. homogenizować

homogennost f. homogeniczność, jednorodność

homogenny adj. jednorodny, homogeniczny

homonim m. homonim

homoseksualist m.anim. homoseksualista

homoseksualny adj. homoseksualny

homut m. chomąto

Honduras m. Honduras

hondurassky adj. honduraski

hor m. chór

horeografija f. choreografia

horizont m. horyzont

horizontalny adj. horyzontalny, poziomowy

horoskop m. horoskop

horugva f. flaga, chorągiew, transparent

hot, hoti conj. chociaż, choć, aczkolwiek; hot by przynajmniej, chociażby

hotel m. hotel

hotěti (hoče) v.aux.ipf. chcieć

hovati (hovaje) v.tr. ipf. chować, ukrywać

hrabrec m.anim. zuch, odważniak

hrabrost f. odwaga, śmiałość, chrobrość

hrabry adj. odważny, śmiały, dzielny

hram m. świątynia, chram

hranitelj m.anim. kustosz, opiekun

hraniti v.tr. ipf. chronić

hranjenec m.anim. podopieczny, protegowany

hrapati v.intr. ipf. chrapać

hrapavy adj. szorstki, chropowaty

hrapnuti v.intr. pf. chrapnąć

hrčati v.intr. ipf. stukotać, grzechotać

hrček m.anim. chomik

hrebet m. kręgosłup; plecy, grzbiet

hrebetny adj. grzbietowy; ~ mozok rdzeń kręgowy

hrěn m. chrzan

hrěnovy adj. chrzanowy

hrěnviršla f. parówka, frankfurterka

hrestomatija f. chrestomatia

hrešč m. chrząstka

hriply adj. ochrypły

hristijan, hristijanin m.anim. chrześcijanin

hristijanizacija f. chrystianizacja

hristijanka f. chrześcijanka

hristijansky adj. chrześcijański

hristijanstvo n. chrześcijaństwo

Hristos m.anim. Chrystus

hrom m. chrom

hromati v.intr. ipf. kuleć, utykać

hroměti v.intr. ipf. kulawieć

hromost f. kulawość, chromość

hromy adj. kulawy, chromy

hronika f. kronika

hronikar m.anim. kronikarz

hronologičny adj. chronologiczny

hronologija f. chronologia

hrt m.anim. chart

hrupati v.intr. ipf. chrupać

hrupkavy adj. chrupki, chrupiący

hrust m. chrust

hrustati v.intr. ipf. chrupać, chrzęścić

hrušč m.anim. chrabąszcz majowy

Hrvat m.anim. Chorwat

Hrvatija f. Chorwacja

hrvatsky adj. chorwacki

htěti (hče) v.aux.ipf. chcieć

htivy adj. chciwy

hudožnica f. artystka

hudožnik m.anim. artysta

hudožno adv. artystycznie

hudožny adj. artystyczny

hudožstvo n. sztuka

hudy adj. chudy, szczupły, skromny (skąpy), cienki

huj m. chuj

hujesos m.anim. obciągacz (wulg.)

hula f. przekleństwo

huligan m.anim. huligan

huljenje n. przekleństwo

humanističny adj. humanistyczny

humanitarny adj. humanitarny

humanizm m. humanizm

humor m. humor

humorističny adj. humorystyczny

hunta f. junta

hura intj. hura

husit m.anim. husyta

hvala f. chwała, uznanie

hvala prep. (komu/čemu) dzięki; Hvala! Dzięki!, dziękuję

hvalebny adj. chwalebny

hvaliti v.tr. ipf. chwalić; gratulować

hvastati se v.refl. ipf. przechwalać się, chełpić się

hvat m. chwyt

hvatati v.tr. ipf. chwytać, łapać

hvějati (hvěje) v.tr. ipf. potrząsać; chwiać; ~ se chwiać się

hvilja f. chwila, moment;  ~ nazad przed chwilą, chwilę temu, ledwo co; ~ tomu przed chwilą, chwilę temu, ledwo co

hvoja f. igła (drzewo); drzewo iglaste

hvorěti v.intr. ipf. chorować

hvoroba f. choroba, dolegliwość; ~ srdca choroba serca

hvorobno adv. chorowicie, chorobliwie

hvorost f. zachorowanie

hvory adj. chory

hvost m. ogon

hvošč m. skrzyp

hyba f. wada, usterka, błąd, pomyłka, skaza

hybiti v.intr. ipf. błądzić, pomylić się, oblać (nie zdać)

hytrec m.anim. bystrzak, spryciarz, cwaniak

hytrica f. bystrzak (kobieta), spryciara, cwaniara

hytro adv. bystrze

hytrost f. bystrość

hytry adj. chytry, cwany; zmyślny, przebiegły

i conj. i

ibis m.anim. ibis

ibo conj. bo, ponieważ, gdyż

ideal m. ideał

idealist m.anim. idealista

idealističny adj. idealistyczny

idealizacija f. idealizacja

idealizm m. idealizm

idealizovati v.tr. ipf./pf. idealizować

idealny adj. idealny, perfekcyjny

ideja f. pomysł, idea

identičnost f. tożsamość

identičny adj. identyczny; identični blizneci bliźniaki jednojajowe

identifikacija f. indentyfikacja

identifikator m. identyfikator

identifikovati v.tr. ipf. indentyfikować

identitet m. tożsamość

ideografija f. ideografia

ideolog m.anim. ideolog

ideologičny adj. ideologiczny

ideologija f. ideologia

idila f. idylla

idiličny adj. idylliczny

idiom m. idiom

idiot m.anim. idiota

idiotizm m. idiotyzm

idiotsky adj. idiotyczny

idol m.anim. idol

idolopoklonnik m.anim. bałwochwalca

idti (ide; šel) v.intr. ipf. iść

igla f. igła

iglica f. igła

iglu n.indecl. iglo

ignorovanje n. ignorowanie

ignorovati v.tr. ipf. ignorować

igo (iga/ižese) n. jarzmo

igra f. gra; hazardna  ~ uprawiać hazard; roljeva ~ gra fabularna, rolplej

igrač m.anim. gracz, zawodnik

igračka f. graczka, zawodniczka; zabawka

igrašny: igrašna karta f. karta do gry

igrati v.tr. ipf. grać

igrek m. igrek (y)

igrišče n. plac zabaw

igrivy adj. żartobliwy, figlarny

iguana f. iguana

igumen m.anim. igumen

igumenja f. igumen (kobieta)

ikati v.intr. ipf. czkać

ikava f. czkawka

ikra f. ikra, skrzek

il m. glina, ił, muł

ili conj. lub, albo; ~ … ili … albo … albo …

Ilir m.anim. Ilir

iljm m. wiąz

ilovy adj. oślizgły

ilustracija f. ilustracja

ilustrovati v.tr. ipf. ilustrować

iluzija f. iluzja, złudzenie

iluzionist m.anim. iluzjonista

iluzorny adj. złudny

ime n. imię; nazwa; rzeczownik; v ~nu w imieniu

imeniteljnik, imeniteljny padež m. mianownik

iměnje n. własność, dobytek, majątek, mienie, posiadanie

imennik m. rzeczownik

imennik m.anim. imiennik

imenno adv. imiennie, mianowicie

imenovati v.tr. ipf. nazywać, mianować

iměti, imati (imaje) v.aux.ipf. musieć; mieć

imigracija f. imigracja

imigrant m.anim. imigrant

imigrovati v.intr. ipf. imigrować

imperator m.anim. imperator

imperatorica f. imperatryca

imperfekt m. imperfekt, czas przeszły prosty

imperializm m. imperializm

imperija f. imperium

implantovati v.tr. ipf./pf. implantować

imponovati v.tr. ipf. imponować

imponujuči adj. imponujący

import m. import

importovati v.tr. ipf. importować

improvizacija f. improwizacja

improvizovati v.intr. ipf. improwizować

impuls m. impuls

impulsivny adj. impulsywny

imuči adj. zamożny

imunitet m. immunitet, odporność

imunny adj. odporny

imutok m. mienie, własność, majątek

inače adv. inaczej

inako adv. inaczej, w inny sposób

inaky adj. innego rodzaju

inamo adv. doinąd, do innego miejsca, gdzie indziej

inavguralny adj. inauguracyjny

incest m. kazirodztwo

incident m. incydent

inde adv. gdzie indziej

indeks m. indeks

indigo n. indygo

Indija f. Indie

Indijan, Indijanin m.anim. Indianin

Indijanka f. Indianka

indijansky adj. indiański

indijsky adj. indyjski; Indijsky okean Ocean Indyjski

individ m.anim. osoba, jednostka

individualnost f. indywidualność

individualny adj. indywidualny

indoarijsky adj. indoaryjski

indoevropejsky adj. indoeuropejski

indoiransky adj. indoirański

Indonezija f. Indonezja

indonezsky adj. indonezyjski

industrialny adj. przemysłowy, industrialny

indyk m.anim. indyk

infekcija f. infekcja

infinitiv m. bezokolicznik

inflacija f. inflacja

informacija f. informacja

informant m.anim. informator, donosiciel

informativny adj. pouczający, informatywny

informovany adj. poinformowany, świadomy

informovati v.tr. ipf. informować; dobro informovany dobrze poinformowany

infračrveny adj. podczerwony; infračrveno světlo podczerwień

infrastruktura f. infrastruktura

ingredient m. składnik

Inguš m.anim. Ingusz

Ingušetija f. Inguszetia

ingušsky adj. inguski, inguszetyjski

inicializacija f. inicjalizacja

inicializovati v.tr. ipf./pf. inicjować, inicjalizować, rozpoczynać, rozpocząć

iniciativa f. inicjatywa

inje n. szron

injekcija f. zastrzyk, iniekcja

inkubator m. inkubator

inočij pron.poss. należący do kogoś innego

inočto pron.indef. coś innego

inogda, inogdy adv. kiedy indziej

inohod m. inochód

inokto pron.indef. ktoś inny

inoliky adj. innej wielkości

inoplanetjan, inoplanetjanin m.anim. kosmita

inoskazanje n. alegoria

inostranec m.anim. cudzoziemiec, obcokrajowiec

inošto   ➝   inočto

inovacija f. innowacja

inovativny adj. innowacyjny

inovrěmenno adv. w innym czasie

inozemec m.anim. cudzoziemiec, obcokrajowiec

inozemny adj. cudzoziemski

insekt m.anim. insekt

inspiracija f. inspiracja

inspirovati v.tr. ipf./pf. inspirować

instalacija f. instalacja

instalovati v.tr. ipf. instalować

instinkt m. instynkt

institucija f. instytucja

institut m. instytut

instrument m. instrument, narzędzie

instrumental m. narzędnik

instrumentalny adj. instrumentalny

integracija f. integracja

integrovati v.tr. ipf./pf. integrować

intelektual m.anim. intelektualista

intelektualny adj. intelektualny

intensivny adj. intensywny

interakcija f. interakcja

interaktivny adj. interaktywny

interes m. zainteresowanie

interesno adv. ciekawie

interesny adj. ciekawy, zajmujący

interesovati v.tr. ipf. interesować; ~ se interesować się

interfejs m. interfejs

interlingvist m.anim. interlingwista

interlingvističny adj. interlingwistyczny

interlingvistika f. interlingwistyka

internacionalizm m. internacjonalizm

internacionalizovati v.tr. ipf. internacjonalizować

internet m. internet

internetny adj. internetowy

interpretacija f. interpretacja

interpretovati v.tr. ipf. interpretować

interpunkcija f. interpunkcja

interrogativny: ~ zaimennik m. zaimek pytający

interval m. interwał

intervencija f. interwencja

intervju n.indecl. wywiad (z kimś)

intriga f. intryga

intrigovati v.tr. ipf. intrygować

intrigujuči adj. intrygujący

introspekcija f. introspekcja

intuicija f. intuicja

intuitivny adj. intuicyjny

inudy adv. inędy, inną drogą, do innego miejsca

invalid m.anim. inwalida, osoba niepełnosprawna

invalidsky: ~ vozok m. wózek inwalidzki

invazija f. inwazja

inventarizacija f. inwentaryzacja

investicija f. inwestycja

investor m.anim. inwestor

investovati v.tr. ipf. inwestować

iny adj. inny

inženjer m.anim. inżynier

inženjerstvo n. inżynierstwo

ion m. jon

iračsky adj. iracki

Irak m. Irak

Iran m. Iran

iransky adj. irański

irbis m.anim. irbis

iridij m. iryd

iris m. irys; tęczówka

Irlandija f. Irlandia

irlandsky adj. irlandzki

ironičny adj. ironiczny

ironija f. ironia

iskalnik m. wyszukiwarka

iskatelj m.anim. poszukiwacz

iskati (išče) v.tr. ipf. szukać, poszukiwać, szperać za

iskra f. iskra

iskrenost f. szczerość

iskreny adj. szczery

iskriti v.intr. ipf. iskrzyć, skrzyć

islam m. islam

islamsky adj. islamski

Islandija f. Islandia

islandsky adj. islandzki

istina f. prawda

istinlivo adv. prawdziwie

istinlivy adj. prawdziwy, zgodny z prawdą, prawdomówny

istinno adv. naprawdę, rzeczywiście

istinnost f. rzeczywistość, prawdziwość

istinny adj. prawdziwy, rzeczywisty

istnovati v.intr. ipf. istnieć

isto adv. na pewno, z pewnością, na pewno, pewnie

isty adj. pewny

Isus m.anim. Jezus

Isus: ~ Hristos m.anim. Jezus Chrystus

išč-   ➝   iskati

Išpanija f. Hiszpania

išpansky adj. hiszpański

itak adv. więc

Italija f. Włochy

Italijan, Italijanin m.anim. Włoch

italijansky adj. włoski

iteracija f. iteracja

iva f. wierzba

iver m. odłamek

ivovy adj. wierzbowy

iz- prefix z-

iz prep. (kogo/čego) z;  ~ drugoj strany z drugiej strony; ~ jednoj strany z jednej strony

izba f. sala, izba

izbava f. wybawienie, zbawienie

izbavitelj m.anim. wybawiciel, ratownik

izbaviti v.tr. pf. wybawić, uratować

izbaviti (kogo/čego) v.tr. pf. pozbawić; ~ se pozbyć się, usunąć

izbavjati v.tr. ipf. wybawiać, ratować

izbavjati (kogo/čego) v.tr. ipf. pozbawiać; ~ se pozbywać się, usuwać

izbavjenje n. wybawienie

izběgati v.intr. ipf. uciekać

izběgati (kogo/čego) v.intr. ipf. unikać

izběgomy adj. możliwy do uniknięcia

izběgti v.intr. pf. uciec, ucieknąć

izběgti (kogo/čego) v.intr. pf. uniknąć

izbica f. pokoik

izbirajemost f. wybieralność

izbiramy adj. wybieralny

izbiranje n. wybieranie

izbiratelj m.anim. wyborca

izbirateljstvo n. elektorat

izbirati v.tr. ipf. wybierać, selekcjonować

izbiti (izbije) v.tr. pf. wyeliminować, wybić, znokautować

izbivati v.tr. ipf. wyeliminować, wybijać, znokautować

izbljuvati v.intr. pf. zwymiotować

izboj m.anim. złodziej, rozbójnik

izbombardovati v.tr. pf. zbombardować

izbor m. wybór, elekcja;  ~ ljudij wybór ludu; ~y wybory, elekcja

izborny:  ~ koledž m. rada wyborcza;  ~ komitet komitet wyborczy; ~ podvod oszustwo wyborcze, fałszerstwo wyborcze

izbrany adj. wybrany

izbrati (izbere) v.tr. pf. wybrać, wyselekcjonować

izbudovati v.tr. pf. wybudować

izbuh m. wybuch, eksplozja

izbuhati v.intr. ipf. wybuchać, eksplodować

izbuhlivy adj. wybuchowy

izbuhnuti v.intr. pf. wybuchnąć, eksplodować

izbyti (izbude) v.tr. pf. pozbyć się, zbywać

izbytok m. nadmiar, zbytek

izbyvati v.tr. ipf. pozbywać się, zbywać

izcěliti v.intr. pf. wyzdrowieć, wyleczyć się

izcěljati v.intr. ipf. zdrowieć, leczyć się

izčezati v.intr. ipf. znikać, zanikać, czeznąć; izčezaj! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

izčeznenje n. zniknięcie, zanik, sczeźnięcie

izčeznuti v.intr. pf. zniknąć, zaniknąć, sczeznąć

izčisliti v.tr. pf. wyliczyć

izčisljati v.tr. ipf. wyliczać

izčisljenje n. obliczenie, rachunek (matem.)

izčistiti v.tr. pf. wyczyścić

izčrkanje n. skreślenie, wykreślenie, usunięcie

izčrkati v.tr. ipf. skreślać, wykreślać, usuwać

izčrknuti v.tr. pf. skreślić, wykreślić, usunąć

izčrpati (izčrpe) v.tr. pf. wyczerpać

izčrpyvati v.tr. ipf. wyczerpywać

izdaleka adv. z daleka

izdanje n. edycja, wydanie

izdatelj m.anim. wydawca

izdateljstvo n. wydawnictwo

izdati (izda) v.tr. pf. opublikować; wydać; ~ zamuž wydać za mąż

izdavati v.tr. ipf. publikować; wydawać;  ~ se wydawać się; ~ zamuž wydawać za mąż

izdělati v.tr. pf. zrobić

izdojiti v.tr. pf. wydoić

izdolbti v.tr. pf. wydłubać; wydłubać, wydrążyć

izdržlivy adj. wytrzymały

izdumati v.tr. pf. wydumać, wymyślić

izganjanje n. wydalanie, wyganianie

izganjati v.tr. ipf. wyganiać, wydalać, zsyłać, płoszyć, wypłaszać

izgladiti v.tr. pf. wygładzić

izglasiti v.tr. pf. wygłosić, wyrazić

izglašati v.tr. ipf. wygłaszać, wyrażać

izglavje n. podgłówek, poduszka

izgled m. wygląd

izgledati v.intr. ipf. wyglądać

izgledka f. punkt obserwacyjny

izglednuti v.intr. pf. wyjrzeć, wyglądnąć

izgnanec m. wygnaniec

izgnanje n. wygnanie, zsyłka, banicja

izgnanstvo n. wygnanie, zsyłka, banicja

izgnati (izgone) v.tr. pf. wygnać, wygonić, wydalić, zesłać, wypłoszyć

izgniti (izgnije) v.intr. pf. zgnić, zepsuć się (żywność)

izgoda f. zaleta

izgodny adj. korzystny, komfortowy

izgojiti v.tr. pf. zagoić

izgorěti v.intr. pf. wypalić się

izgovarjati v.tr. ipf. wymawiać

izgovor m. wymowa

izgovoriti v.tr. pf. wymówić

izgovorka f. pretekst, wymówka

izgreby m.pl. pakuły

izguba f. zguba

izgubiti v.tr. pf. zgubić; zniszczyć

izgynuti v.intr. pf. zginąć

izhod m. wyjście; wynik, skutek; ~ luny wschód księżyca

izhoditi v.intr. ipf. wychodzić

izhodny: ~ kod m. kod źródłowy

izidti (izide; izšel) v.intr. pf. wyjść

izigranje n. zwycięstwo, wygrana

izigratelj m.anim. zwycięzca (w grze)

izigrati v.tr. pf. wygrać (w grze)

izigryvati v.tr. ipf. wygrywać (w grze)

izimati v.tr. ipf. wyjmować

iziskati (izišče) v.tr. pf. zyskać, uzyskać; ~ ponovno odzyskać

iziskyvati v.tr. ipf. zyskiwać, uzyskiwać; ~ ponovno odzyskiwać

izjasniti v.tr. pf. wyjaśnić

izjasnjati v.tr. ipf. wyjaśniać

izjasnjenje n. wyjaśnienie, objaśnienie

izjaviti v.tr. pf. wyjawić, ujawnić, objawić; ~ se zjawić się, okazać się, objawić się, ujawnić się

izjavjati v.tr. ipf. wyjawiać, ujawniać, objawiać, odtajniać; ~ se jawić się, wyglądać jak, ujawniać się

izjavjenje n. wyjawienie, wykrywanie

izjehati (izjede) v.intr. pf. wyjechać

izjeti (izojme) v.tr. pf. wyjąć

izjezd m. wyjazd, odjazd

izježdžati v.intr. ipf. wyjeżdżać

izkalkulovati v.tr. pf. wyliczyć

izkazanje n. przegląd, zarys

izkladati v.tr. ipf. wykładać

izključajuči adv. wykluczający

izključati v.tr. ipf. wykluczać; wyłączać

izključenje n. wyjątek; wykluczenie; s ~m za wyjątkiem

izključiteljno adv. wyjątkowo, wyłącznie

izključiteljny adj. wyjątkowy, wyłączny

izključiti v.tr. pf. wykluczyć; wyłączyć

izključno adv. wyłącznie, jedynie

izkljuvati v.tr. ipf. wykluwać

izkonavči adj. wykonawczy, egzekucyjny

izkopati v.tr. pf. wykopać, odkopać, odgrzebać

izkopyvati v.tr. ipf. wykopywać, odkopywać, odgrzebywać

izkoreniti v.tr. pf. wykorzenić

izkorenjati v.tr. ipf. wykorzeniać

izkoristati v.tr. pf. wykorzystać

izkoristiti v.tr. pf. wykorzystać

izkoristyvati v.tr. ipf. wykorzystywać

izkositi v.tr. pf. wykosić

izkrajiniti v.tr. pf. deportować (dok.)

izkrajinovati v.tr. ipf. deportować (niedok.)

izkrikanje n. ejakulacja, wytrysk

izkrikati v.tr. ipf. ejakulować; wykrzykiwać

izkriknuti v.tr. pf. wykrzyczeć, wykrzyknąć

izkrviti v.tr. pf. wykrwawić; ~ do smrti wykrwawić na śmierć

izkup m. okup

izkupati v.tr. pf. wykąpać

izkupiti v.tr. pf. wykupić

izkus m. próba, test, eksperyment

izkusiti v.tr. pf. doświadczyć, doznać

izkusny adj. doświadczony, wprawny

izkušati v.tr. ipf. doświadczać, doznawać

izkušenje n. doświadczenie

izkušenost f. doświadczenie

izkušeny adj. doświadczony

izkydati v.tr. ipf. wyrzucać

izkydnuti v.tr. pf. wyrzucić

izlagati v.tr. ipf. wykładać, wylegać

izlěčiti v.tr. pf. wyleczyć, wykurować

izlet m. wycieczka, wypad

izlišek m. nadwyżka, nadmiar

izlišnji, izlišny adj. zbędny, niepotrzebny, niekonieczny

izliti (izlije) v.tr. pf. wylać

izlomiti v.tr. pf. wyłamać

izloviti v.tr. pf. wyłowić

izložiti v.tr. pf. wyłożyć

izmagateljstvo n. wymuszanie

izmagati v.tr. ipf. wymagać, wymuszać

izmama f. oszustwo

izmamitelj m.anim. oszust, wyłudzacz

izmamiti v.tr. pf. oszukać, wyłudzić, zdefraudować

izmamjati v.tr. ipf. oszukiwać, wyłudzać, defraudować

izmamnica f. oszustka, wyłudzaczka

izmamnik m.anim. oszust, wyłudzacz

iz-medžu prep. (kogo/čego) spomiędzy

izměna f. wymiana, zmiana

izměniti v.tr. pf. zmienić, wymienić

izměnjati v.tr. ipf. zmieniać, wymieniać

izměnjenje n. wymiana, zmiana

izměriti v.tr. pf. wymierzyć

izmesti (izmete) v.tr. pf. wymieść

izměstiti v.tr. pf. wyprzeć, wysiedlić

izměščati v.tr. ipf. wypierać, wysiedlać

izměščenje n. wysiedlenie, wyparcie

izmětati v.tr. ipf. wymiatać; izmětaj se! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

izmirati v.intr. ipf. wymierać

izmočiti v.intr. pf. posikać, posiusiać

izmogti v.tr. pf. wymóc, wymusić

izmoriti v.tr. pf. wykończyć, zmęczyć

izmrěti v.intr. pf. wymrzeć

izmučeny adj. wykończony, zmęczony, wymęczony

izmysl m. wynalazek, wymysł

izmyslitelj m.anim. wynalazca

izmysliti v.tr. pf. wymyślić, wynaleźć

izmysljati v.tr. ipf. wymyślać

izmysljenje n. fikcja, wymysł

izmysljeny adj. fikcyjny, wymyślony, zmyślony; wymyślny

iz-nad prep. (kogo/čego) znad

iznahodlivo adv. zaradnie, pomysłowo

iznahodlivost f. zaradność, pomysłowość

iznahodlivy adj. zaradny, pomysłowy

iznahodnost f. surowce, zasoby

iznajeti (iznajme) v.tr. pf. wynająć

iznajmati v.tr. ipf. wynajmować

iznemogti v.intr. pf. zasłabnąć

iznenada adv. nagle, wtem, znienacka, niespodziewanie

iznenadsko adv. niespodziewanie, niespodzianie, znienacka

iznesti v.tr. pf. wynieść

izniknuti v.intr. pf. zniknąć

izniščenje n. zniszczenie

izniščiti v.tr. pf. zniszczyć

iznositi v.tr. ipf. wynosić

iznova adv. znowu

iznuda f. wymuszenie

iznuditi v.tr. pf. wymusić

iznudžati v.tr. ipf. wymuszać

iznuriti v.intr. pf. wynurzyć

iznurjati v.intr. ipf. wynurzać

izobara f. izobara

izobličati v.tr. ipf. demaskować

izobličiti v.tr. pf. zdemaskować

izobraziti v.tr. pf. wyobrazić, przedstawić

izobražati v.tr. ipf. wyobrażać, przedstawiać

izobraženje n. wyobrażenie, wizerunek

izoglosa f. izoglosa

izojdti v.intr. pf. wyjść

izolacija f. izolacja

izolator m. izolator

izolovany adj. odizolowany

izolovati v.tr. ipf. izolować

izopačati v.tr. ipf. zniekształcać, oszpecać, wypaczać, deformować

izopačiti v.tr. pf. zniekształcić, oszpecić, wypaczyć, zdeformować

izorati (izore) v.tr. pf. zaorać, wyorać

izpadati v.intr. ipf. wypadać

izpekti v.tr. pf. upiec

izpepeliti v.tr. pf. spopielić

izphati v.tr. pf. wypchać; zwichnąć

izpihati v.tr. ipf. wypychać; zwichać

izpiti (izpije) v.tr. pf. wypić

izplačati v.tr. pf. wypłacać

izplašiti v.tr. pf. wypłoszyć

izplata f. wypłata

izplatiti v.tr. ipf. wypłacić

izplatny: ~ spisok m. lista płac

izplěti (izplěje/izplěve) v.tr. pf. wyplewić, wyplenić

izpljunuti v.tr. pf. wypluć

izpljuvati v.tr. ipf. wypluwać

izpluti (izplove) v.intr. pf. wypłynąć

izplyvati v.intr. ipf. wypływać; wyłaniać się, wynurzać się, wychodić na jaw

izplyvti v.intr. pf. wypłynąć; wyłonić się, wynurzyć się, wyjść na jaw

iz-pod prep. (kogo/čego) spod

izpolniti v.tr. pf. ukończyć, spełnić, wykonać, wypełnić, uzupełnić

izpolnjati v.tr. ipf. ukończać, spełniać, wykonywać, wypełniać, uzupełniać

izpolzati v.intr. ipf. wypełzać, wyczołgiwać się

izpolzti v.intr. pf. wypełznąć, wyczołgać się

izpověd f. oświadczenie, wypowiedź

izpovědati v.tr. ipf. przyznawać się, spowiadać się

izpověděti (izpově) v.tr. pf. przyznać się, spowiedzieć się

izprašati v.tr. ipf. żebrać, wypraszać

izprati (izpere) v.tr. ipf. wyprać; ~ mozg wyprać mózg

izpraviti v.tr. pf. wnieść poprawki do

izpravjati v.tr. ipf. wnosić poprawki do

izprazdniti v.tr. pf. opróżnić, wypróżnić

izprazdnjati v.tr. ipf. opróżniać, wypróżniać

iz-prěd prep. (kogo/čego) sprzed

izpregati v.tr. ipf. wyprzęgać, zdejmować uprząż

izpregti v.tr. pf. wyprząc, zdjąć uprząż

izprobovanje n. próba

izprobovati v.tr. pf. wypróbować

izprobovyvati v.tr. ipf. wypróbowywać

izprodany adj. wyprzedany

izprositi v.tr. pf. wyżebrać, wyprosić

izprva adv. najpierw, początkowo

izpuditi v.tr. pf. wypędzić

izpukly adj. wypukły

izpustiti v.tr. pf. wypuścić, zwolnić, uwolnić

izpuščati v.tr. ipf. wypuszczać, zwalniać, uwalniać

izpytati v.tr. pf. wypytać; przetestować

izpytyvati v.tr. ipf. wypytywać; testować, przetestowywać

izrabiti v.tr. pf. wyrobić, zrobić

izrabotati v.tr. pf. wypracować, opracować, wytworzyć, wyprodukować

izrabotyvati v.tr. ipf. wypracowywać, opracowywać, wytwarzać, wyprodukowywać

izradžati v.intr. ipf. degenerować, zwyradniać

Izraelec m.anim. Izraelczyk

Izraelj m. Izrael

izraelsky adj. izraelski

izrasti (izraste) v.intr. pf. wyróść, wyrosnąć

izravniti v.tr. pf. wyrównać; ~ se wyrównać się

izravnjati v.tr. ipf. wyrównywać; ~ se wyrównywać się

izraz m. wyrażenie, wyraz, zwrot, fraza, ekspresja

izraziti v.tr. pf. wyrazić

izrazniti v.tr. pf. wyróżnić, podkreślić

izraznjenje n. wyróżnienie, podkreślenie

izraznost f. ekspresywność, wyrazistość, emfaza, ekspresja, nacisk

izrazny adj. wyraźny, ekspresywny, wyrazisty

izražati v.tr. ipf. wyrażać

izraženje n. wyrażenie, wyraz

izrěčenje n. powiedzenie, maksyma, sentencja

izrěkati v.tr. ipf. wypowiadać

izrěkti v.tr. pf. powiedzieć, wypowiedzieć, wyrzec

izrězati (izrěže) v.tr. pf. wyciąć, wyrzeźbić, wyrzezać

izroditi v.intr. pf. zdegenerować

izrodok m.anim. degenerat, wyrodek

izrodženje n. degeneracja, zwyrodnienie

izrodženy adj. zdegenerowany, zwyrodniały

izrubati v.tr. pf. wyrąbać

izrubyvati v.tr. ipf. wyrąbywać

izrvati (izrve) v.tr. pf. wyrwać

izryvati v.tr. ipf. wyrywać

izsěkti v.tr. ipf. wysiec, wyciąć

izseliti v.tr. pf. wyemigrować, wysiedlić

izseljati v.tr. ipf. emigrować, wysiedlać

izseljenec m.anim. emigrant, wysiedleniec

izseljenica f. emigrantka

izseljenje n. emigracja, wysiedlenie

izslati (izslje) v.tr. pf. wysłać, posłać

izslavjati v.tr. ipf. wysławiać, ujmować słownie; ~ se wysławiać się

izslědok m. wynik, rezultat, suma, ogółem

izslědovanje n. eksploracja

izslědovatelj m.anim. badacz, odkrywca, eksplorator

izslědovati v.tr. ipf. badać, eksplorować

izsloviti v.tr. pf. wysłowić, ująć słowami; ~ se wysłowić się

izsmějati (izsměje) v.tr. pf. wyśmiać, ośmieszyć, wykpić

izsmějivanje n. wyśmiewanie, ośmieszenie, wykpienie (dawniejsze)

izsmějivati v.tr. ipf. wyśmiewać, ośmieszać, kpić

izsměška f. kpina

izsměšnik m.anim. przedrzeźniacz (ptak)

izsměvka f. kpina

izsohnuti v.intr. pf. wyschnąć, obeschnąć

izsosati v.tr. pf. wysysać

iz-srěd prep. (kogo/čego) spośród

izstava f. wystawa

izstava, izstavka f. wystawa, pokaz, ekspozycja

izstaviti v.tr. pf. wystawić, narazić, pokazać

izstavjati v.tr. ipf. wystawiać, narażać, pokazywać

izstavjenje n. wystawienie, narażenie

izstavka f. witryna

izstrěl m. wystrzał, strzał

izstrěliti v.tr. pf. strzelić, wystrzelić

izstupati v.intr. ipf. występować; wycofywać, ustępować

izstupiti v.intr. pf. wystąpić; wycofać się, ustąpić

izsunuti v.tr. pf. wysunąć

izsunutje n. wystawanie, wysunięcie

izsunuty adj. wysunięty, wystający

izsušati v.tr. ipf. wysuszać, osuszać

izsušiti v.tr. pf. wysuszyć, osuszyć

izsuvati v.tr. ipf. wysuwać

izsyhati v.intr. ipf. wysychać, schnąć

izsylanje n. wysyłanie

izsylati v.tr. ipf. wysyłać, posyłać

izsypati v.tr. pf. wysypać

izsysati v.tr. ipf. wysysać

izšiti (izšije) v.tr. pf. wyhaftować

izšivati v.tr. ipf. haftować

izškoliti v.tr. pf. wyszkolić, wyedukować

izteg m. wyciąg, ekstrakt, urywek

iztegati v.tr. ipf. wyciągać

iztegnuti v.tr. pf. wyciągnąć

iztěkati v.intr. ipf. wyciekać, wypływać; upływać, wygasać

iztekti v.intr. pf. wyciec, wycieknąć, wypłynąć (płyn); upłynąć, wygasnąć

iztežek m. ekstrakt

iztirati v.tr. ipf. wymazywać, wycierać

iztkati v.tr. pf. utkać

iztočiti v.tr. pf. perforować

iztočnik m. zdrój, źródło, pochodzenie

iztočnoslovjansky adj. wschodniosłowiański

iztočny adj. wschodni; Iztočna Evropa Europa Wschodnia

iztok m. źródło, zdrój

iztok m. wschód; Blizky Iztok Bliski Wschód; Daleky Iztok Daleki Wschód; Srědnji Iztok Bliski Wschód

iztolkti v.tr. pf. wytłuc

iztratiti v.tr. pf. wydać

iztresati v.tr. ipf. wytrząsać

iztresti v.tr. pf. wytrząść

iztreti (iztre) v.tr. pf. wymazać, wytrzeć

iztrgati v.tr. ipf. ekstraktować, wyciągać, wyrywać

iztrgnuti v.tr. pf. wyekstraktować, wyciągnąć, wyrwać

iztrpěti (iztrpi) v.tr. pf. znieść, wytrzymać

iztvarjati v.tr. ipf. produkować, wytwarzać

iztvor m. produkt, wytwór

iztvoriti v.tr. pf. wyprodukować, wytworzyć

iztvorjenje n. produkcja

izučati v.tr. ipf. uczyć się

izučiti v.tr. pf. nauczyć się

izumiranje n. wymieranie, wymarcie

izumirati v.intr. ipf. wymierać

izumitelj m.anim. wynalazca

izumrěly adj. wymarły

izumreti (izumre) v.intr. pf. wymrzeć

izvaljnjati v.tr. ipf. zwalniać (z pracy)

izvědy m.pl. rekonesans, zwiad

izvesti (izvede) v.tr. pf. wywieść (coś z czegoś)

izvěstitelj m.anim. reporter

izvěstiti v.tr. pf. poinformować, powiadomić, zreportować

izvěstje n. news, wieść, wiadomość

izvěstnik m.anim. reporter, dziennikarz

izvěstny adj. znany, notoryczny

izvěstoglasitelj m.anim. prezenter wiadomości

izvěstoglašenje n. informacje dnia, dziennik (TV)

Izvěstovanje n. Zwiastowanie

izvěščati v.tr. ipf. informować, powiadamiać, reportować

izvezti v.tr. pf. wywieźć; eksportować

izvihnuti v.tr. pf. zwichnąć

izviniti v.tr. pf. przebaczyć; izvini, izvinite przepraszam, wybacz(cie); ~ se przeprosić

izvinjajuči adj. przepraszający

izvinjati v.tr. ipf. wybaczać, przebaczać; ~ se przepraszać

izvinjenje n. przeprosiny, wybaczenie, przebaczenie

izvlěkti v.tr. pf. wywlec

izvně adv. ze środka, z wnętrza

izvnutra adv. ze środka, z wnętrza

izvod m. wniosek (z czegoś), konkluzja, dedukcja; ujście, wylot (np. tunelu)

izvoditi v.tr. ipf. dedukować, wydedukowywać

izvodlivost f. wykonalność

izvodlivy adj. wykonalny

izvodženje n. pochodzenie, derywacja, afiksacja

izvolimost f. wybieralność

izvolimy adj. wybieralny

izvoliti v.tr. pf. wybrać

izvoljenje n. wybór

izvoljeny adj. wybrany

izvoljniti v.tr. pf. zwolnić (z pracy)

izvoljny adj. wyborczy

izvor m. źródło, zdrój

izvoz m. eksport, wywóz

izvoziti v.tr. ipf. wywozić; eksportować

izvračati v.tr. ipf. zniekształcać, wypaczać, deprawować

izvračeny adj. zboczenony, nienormalny, odbiegający od normy

izvratiti v.tr. pf. zniekształcić, wypaczyć, zdeprawować

iz-za prep. (kogo/čego) zza

izznačati v.tr. ipf. wyznaczać, definiować

izznačenje n. definicja, wyznaczenie

izznačiti v.tr. pf. wyznaczyć, zdefiniować

izzov m. wyzwanie, prowokacja

izzvati (izzove) v.tr. pf. wyzwać, sprowokować

izzyvati v.tr. ipf. wyzywać, prowokować

iže conj. iż; że

iže pron.rel. który

ižica f. iżyca (litera)

izžeti (izžne) v.tr. pf. nażąć, pożąć, zebrać plony

ja (mene/me, mně/mi, mnoju) pron.pers. ja

jablanj f. jabłoń

jabločny adj. jabłeczny, jabłkowy

jabloko n. jabłko

jad m. trucizna

jadovity adj. toksyczny, trujący

jagne n. jagnię

jagnetina f. jagnięcina

jagnetji adj. jagnięcy

jagniti se v.refl. ipf. jagnić się

jagoda f. jagoda; truskawka

jagodny adj. jagodowy

jaguar m.anim. jaguar

jajca n.pl. jądra (pot.), jaja (pot.)

jajce n. jajo, jajko

jajcebělok m. białko jajka

jaječko n. jądro (anat.)

jaječny adj. jajeczny; ~ krem krem jajkowy

jak-   ➝   kak-

jalovec m. jałowiec

jalověti v.intr. ipf. jałowieć, stawać się sterylnym

jalovica f. bezpłodna samica

jalovy adj. bezpłodny

jama f. jama, jaskinia, wykop

Jamajka f. Jamajka

jamajsky adj. jamajski

januar m. styczeń

Japonec m.anim. Japończyk

Japonija f. Japonia

japonsky adj. japoński

jar m. wąwóz; wiosna

jard m. jard [0, 9144 m]

jarka f. młoda owca

jarky adj. rozpromieniony, promienny

jarmo n. jarzmo

jarost f. furia

jarovy adj. wiosenny

jasenj m. jesion

jasla-sadok m. żłobek, żłób

jasli m.pl. łóżeczko dziecięce

jasněti v.intr. ipf. jaśnieć

jasno adv. jasno

jasnost f. jasność

jasnota f. jasność

jasnovidec m.anim. jasnowidz

jasnovidka f. jasnowidzka

jasnovidnost f. jasnowidzenie

jasny adj. jasny, świetlany

jastreb m.anim. jastrząb

jaščer m.anim. jaszczurka

jaternica f. jaszczurka

jatrov f. bratowa

java f. rzeczywistość; jawa, stan przytomności; na javu na jawie; w rzeczywistości

javiti se v.refl. ipf. wydawać się

javjati se v.refl. ipf. znajdować się

javjenje n. wygląd; zjawisko, fenomen

javno adv. jawnie, publicznie

javny adj. jawny, publiczny

javor m. jawor, platan, sykomora

javorovy adj. jaworowy, platanowy, sykomorowy

jaz m. zapora

jaz m.anim. jaź

jazvec m.anim. borsuk

je ipf. jest

je   ➝   byti

jebanje n. jebanie, ruchanie

jebany adj. jebany

jebatelj m.anim. ruchacz

jebati (jebe) v.tr. ipf. jebać, ruchać

jebeno adv. strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

ječati (ječi) v.intr. ipf. jęczeć, wyć

ječmenj m. jęczmień

ječmenny adj. jęczmienny

jed-   ➝   jehati

jeda f. jedzenie, pokarm

jedak m.anim. zjadacz, ktoś jedzący

jedanje n. jedzenie

jedatelj m.anim. zjadacz, ktoś jedzący

jedati v.intr. ipf. jeść

jedenje n. jedzenie

jedin (jedna, jedno) num.card. jeden; ~ drugogo jeden drugiego, wzajemnie, nazwajem

jedinačka f. jedynaczka

jedinak m.anim. jedynak

jedinec m.anim. samotnik

jedinica f. jednostka

jedinnadset num.card. jedenaście

jedinnadsety num.ord. jedenasty

jedino adv. jednynie, tylko; ~ pytanje vrěmene tylko kwestia czasu

jedinost f. samotność

jedinovy adj. jedyny

jedinstveny adj. pojedynczy; unikalny, niepowtarzalny; jedinstveno čislo liczba pojedyncza (gram.)

jedinstvo n. jedność, zgoda

jediny adj. jedyny, samotny

jedivo n. jedzenie, pokarm

jedlivy adj. jadalny, spożywczy, zjadliwy

jednako adv. jednak, jednakże

jednakovy adj. identyczny, jednakowy

jednakože, jednakže adv. jednak, jednakże

jednaky adj. taki sam, jednakowy

jednina f. liczba pojedyncza

jednobožstvo n. monoteizm

jednočasno adv. jednocześnie

jednočasny adj. jednoczesny

jednoglasno adv. jednogłośnie

jednoglasny adj. jednogłośny

jednojezyčny adj. monojęzyczny

jednokratno adv. jeden raz, jednokrotnie

jednokratny adj. jednokrotny

jednonočka f. seks na jedną noc

jednonočny adj. jednonocny; ~ seks seks na jedną noc

jednonogy adj. jednonogi

jednoobrazny adj. jednolity

jednooky adj. jednooki

jednopoly adj. jednopłciowy

jednorodnost f. homogeniczność, jednorodność

jednorodny adj. homogeniczny, jednorodny

jednorog m.anim. jednorożec

jednoruky adj. jednoręki

jednosložny adj. monosylabiczny

jednosměrny adj. jednokierunkowy

jednost f. jedność, zgoda

jednostajnost f. monotonia

jednostajny adj. monotonny

jednostranno adv. jednostronnie

jednostranny adj. jednostronny

jednovrěmenno adv. jednocześnie

jednovrěmenny adj. jednoczesny

jednoznačno adv. jednoznacznie

jednoznačny adj. równoznaczny; jednoznaczny

jednoženstvo n. monogamia

jedomy adj. jadalny, spożywczy, zjadliwy

jedrny adj. jądrowy, nuklearny; krzepki, jędrny; jedrna energija energia jądrowa; jedrna sposobnost zdolność jądrowa;  ~ reaktor reaktor jądrowy; jedrno odstrašenje środek nuklearnego odstraszania

jedro n. jądro, rdzeń

jedva adv. ledwo, zaledwie

jedvab m. jedwab

jego pron.poss. jego

jegov pron.poss. jego

jehati (jede) v.intr. ipf. jechać

jej pron.poss. jej

jejin pron.poss. jej

jela f. świerk

jelec m.anim. jelec

jelene n. jelonek

jelenina f. jelenina

jelenj m.anim. jeleń

jelenji adj. jeleni

jelito n. jelito

jelo n. pokarm, żywność

jemela f. jemioła

Jemen m. Jemen

jemu pron.pers. jemu

jen m. jen [¥]

jer conj. bo, ponieważ

jerbo conj. bo, ponieważ; ~ za z powodu

jerebina f. jarzębina

jerej m.anim. jerej (prawosławny duchowny)

jeremiada f. jedermiada, lamentacja

jesenj f. jesień

jesennji, jesenny adj. jesienny

jesetr m.anim. jesiotr

jesetrina f. jesiotrzyna

jesi   ➝   byti

jesm   ➝   byti

jesmo   ➝   byti

jeste   ➝   byti

jestestvo n. jestestwo; natura, istota

jesti (je) v.tr. ipf. jeść

jestli conj. jeśli, jeżeli;  ~ trěba jeśli trzeba, jeśli potrzeba; ~ ne jeśli nie

jestvovati v.intr. ipf. istnieć

jesut   ➝   byti

ješče adv. jeszcze, ciągle, nadal; ~ dva jeszcze dwa

jeti (jme) v.tr. ipf. brać

jetra n.pl. wątroba

Jevrej m.anim. Żyd

jevrejskoslovjansky adj. żydowsko-słowiański

jevrejsky adj. żydowski

jezda f. jazda (pojazdem, koniem itp.)

jezdec m.anim. koń (szachy); jeździec

jezditi v.intr. ipf. jeździć

jezerny adj. jeziorny, jeziorowy

jezero n. jezioro

jezuit m.anim. Jezuita

Jezus m.anim. Jezus

jezyček (jezyčka) m. języczek

jezyčkovy adj. języczkowy

jezyčny adj. języczny

jezyk m. język (anat.); język (mowa)

jezykoslovec m.anim. lingwista, językoznawca

jezykotvoritelj, jezykotvorec m.anim. językotwórca

jezykotvorjenje, jezykotvorstvo n. językotwórstwo

jezykověd m.anim. lingwista, językoznawca

jezykovědstvo n. lingwistyka, językoznawstwo

jezykoznanje n. lingwistyka, językoznawstwo

jezykoznavec m.anim. lingwista, językoznawca

jezykoznavstvo n. lingwistyka, językoznawstwo

jež m.anim. jeż

ježdny: ježdna čest f. jezdnia

ježina f. jeżyna

ježiti v.tr. ipf. jeżyć; ~ se jeżyć się

jidiš m. jidysz

jih pron.pers. ich

jih pron.poss. ich

jihny pron.poss. ich

jim pron.pers. im

jod m. jod

joga f. joga

jogurt m. jogurt

Jordanija f. Jordania

jordansky adj. jordański

ju pron.pers.

jubilej m. jubileusz, rocznica

judaizm m. judaizm

jug m. południe (strona świata)

Jugoslavija f. Jugosławia

jugoslavizm m. jugoslawizm

jugoslavsky adj. jugosłowiański

julij m. lipiec

junak m.anim. młodzieniec; chwat, zuch

junec m.anim. byczek, byk (młody)

junij m. czerwiec

junior m.anim. młodszy

junoš, junoša m.anim. chłopak, dziewczyna

juny adj. młody, młodociany, nieletni

Jupiter m. Jupiter

jurisdikcija f. jurysdykcja

jurok m.anim. jer

jutrenja f. Jutrznia

jutrišnji, jutrišny adj. ranny

jutro n. rano

južno adv. południowo, na południe

južnoafrikansky adj. południowoafrykański; Južnoafrikanska Republika Republika Południowoafrykańska

južnoamerikansky adj. południowoamerykański

južnoevropejsky adj. południowoeuropejski

južnokorejsky adj. południowokoreański

južnoslovjansky adj. południowosłowiański

južny adj. południowy; Južna Amerika Ameryka Południowa; Južna Koreja Korea Południowa; južna polsfera hemisfera południowa; Južny okean Ocean Południowy; Južny polus biegun południowy

k, ko prep. (komu/čemu) do, w kierunku, ku

kabaček (kabačka) m. cukinia

kabala f. kabała

kabalističny adj. kabalistyczny

kabare, kabaret m. kabaret

kabarga f. piżmowiec

kabelj (kablja) m. kabel

kabina f. kabina

kabinet m. szafka

kačer m.anim. kaczor

kad f. kadź

kadilnica f. kadzielnica

kadilo n. kadzidło

kaditi v.intr. ipf. kadzić, okadzać

kadmij m. kadm

kadolb m. tułów, tors

kadry m.pl. kadry, personel

kafe n.indecl. kawiarnia

kajati se v.refl. ipf. żałować

kak, kako adv. jak; jako

kak, kako prep. jak; kako možno ranějše jak najwcześniej; kako možno skorěje jak najszybciej; kako toliko jak tylko, gdy tylko; kako by jakby; kako … tako i … jak … tak i …, zarówno … jak …; kako se govori że tak powiem; kako se tvrdi rzekomo

kakao n.indecl. kakao

kakati v.intr. ipf. srać, robić kupę

kakoby adv. jakby

kakokoli adv. jakkolwiek, tak czy inaczej

kako-libo adv. jakkolwiek, tak czy inaczej

kako-nebud adv. jakkolwiek, tak czy inaczej

kakost f. jakość

kakostny adj. jakościowy

kaktus m. kaktus

kaky pron.indef. jaki

kakykoli pron.indef. jakikolwiek

kaky-libo pron.indef. jakikolwiek

kaky-nebud pron.indef. jakikolwiek

kal m. ekskrementy; błoto

kalcij m. wapń

kalendar m. kalendarz

Kalifornija f. Kalifornia

kaligraf m.anim. kaligraf

kaligrafičny adj. kaligraficzny

kaligrafija f. kaligrafia

kalij m. potas

kalina f. kalina

kaliti v.tr. ipf. wyżarzać

kalka f. kalka

kalkulacija f. kalkulacja

kalkulovati v.tr. ipf. kalkulować

kalny adj. mętny

kaluža f. kałuża, sadzawka

kameněti v.intr. ipf. skamieniać, kamienieć

kamenisty adj. kamienisty

kamenj m. kamień

kamenny adj. kamienny

kamenolom m. kamieniołom

kamenovati v.tr. ipf. kamieniować

kamera f. kamera

kamernik m.anim. kamerzysta

kamion m. ciężarówka, tir

kamo adv. dokąd

kamokoli adv. dokądkolwiek

kamo-libo adv. dokądkolwiek

kamo-nebud adv. dokądkolwiek

kampanija f. kampania

kamuflaž m. kamuflaż

Kanada f. Kanada

kanadsky adj. kanadyjski

kanal m. kanał (woda/TV)

kanalizacija f. kanalizacja, ścieki

kanalizovati v.tr. ipf. kanalizować

kanarka f. kanarek

kancelarija f. kancelaria

kandidat m.anim. kandydat

kandidatura f. kandydatura

kandidovati v.tr. ipf. kandydować

kanibal m.anim. kanibal

kanibalizm m. kanibalizm

kanibalsky adj. kanibalistyczny

kanja f. kania; myszołów, sęp

kanoe n.indecl. kanoe

kanon m. działo, armata

kanoničny adj. kanoniczny

kanonizovati v.tr. ipf. kanonizować

kapati v.intr. ipf. kapać, kropić

kaper m.anim. korsarz, kaper

kaperstvo n. korsarstwo, kaperstwo

kapital m. kapitał; akcionerny ~ kapitał akcyjny

kapitalist m.anim. kapitalista

kapitalističny adj. kapitalistyczny

kapitalizm m. kapitalizm

kapitan m.anim. kapitan

kapitulacija f. kapitulacja

kapitulovati v.tr. ipf. kapitulować

kapja f. kropla

kapjušon m. kaptur

kapnuti v.intr. pf. kapnąć, skapnąć

kapriz m. zachcianka, kaprys

kapriz m.anim. dziwak

kaprizny adj. kapryśny, dziwaczny

kaprizovati v.intr. ipf. panikować

kapsula f. kapsuła

kapuca f. kaptur

kara f. kara, grzywna

karabin m. strzelba

karaibsky adj. karaibski

karamel m. karmel

karantina f. kwarantanna

karas m.anim. karaś

karate n.indecl. karate

karati v.tr. ipf. karać; upominać, rugać, besztać

kardinal m.anim. kardynał

kareta f. powóz, wagon

karfiol m. kalafior

kariera f. kariera

karierist m.anim. karierowicz

karies m. próchnica

karlik m.anim. krasnal, karzeł

karnaval m. karnawał

karny adj. dyscyplinarny, karny

karo n. karo (karty)

karp m.anim. karp

karta f. karta; mapa

kartina f. obraz

kartofelj (kartoflja) m. ziemniak

karton m. karton

kastracija f. kastracja

kastrovati v.tr. ipf./pf. kastrować

kaša f. kasza, owsianka

kašelj (kašlja) m. kaszel

kašljati v.intr. ipf. kaszleć

kaštan m. kasztan

kaštanovy adj. kasztanowy, brązowy

Kašub m.anim. Kaszub

kašubsky adj. kaszubski

kat m.anim. kat

katalansky adj. kataloński

katalog m. katalog

Katalonija f. Katalonia

Katar m. Katar

katarsky adj. katarski

katastrofa f. katastrofa, klęska

katastrofičny adj. katastroficzny

kate n. kaczątko

katedrala f. katedra

kategoričny adj. kategoryzny

kategorija f. kategoria

kategorizacija f. kategoryzacja, klasyfikacja

katka f. kaczka

katočka f. kaczątko

katolicizm m. katolicyzm

katoličsky adj. katolicki

katolik m.anim. katolik

kava f. kawa

kavalerija f. kawaleria

kavarnja f. kawiarnia

kavka f. kawka

Kavkaz m. Kaukaz

kavovy adj. kawowy

kazahsky, kazašsky adj. kazachski

Kazahstan m. Kazachstan

kazarna f. koszary

kazati (kaže) v.tr. ipf. kazać; mówić, powiadać; ~ se wydawać się

kazino n. kasyno

kaziti v.tr. ipf. psuć, mącić

kazniti v.tr. ipf. karać

kaznj f. kara, kaźń

kaž-   ➝   kazati

každodenny adj. codzienny, powszedni

každogodišnje adv. każdorocznie

každogodišnji, každogodišny adj. każdoroczny

každoročno adv. każdorocznie

každoročny adj. każdoroczny

každy adj. każdy

kde adv. gdzie

kdekoli adv. gdziekolwiek

kde-libo adv. gdziekolwiek

kde-nebud adv. gdziekolwiek

kelner m.anim. kelner

Kelt m.anim. Celt

keltsky adj. celtycki

kemping m. kemping

kenguru m.anim. kangur

keramičny adj. ceramiczny

keramika f. ceramika

kěšenj f. kieszeń

khaki n.indecl. khaki

kilim m. dywan, kilim

kilobajt m. kilobajt

kilogram m. kilogram

kilometr m. kilometr

kinematografija f. kinematografia

kino n. kino

kiosk m. kiosk

Kipr m. Cypr

kirilica f. cyrylica

kiriličsky, kirilsky adj. cyrylicki

kita f. bukiet, kiść, kita

Kitaj m. Chiny

Kitajec m.anim. Chińczyk

Kitajka f. Chinka

kitajsky adj. chiński

kivi n.indecl. kiwi

klada f. kłoda

kladec, kladez m. studnia

kladivo n. młot, młotek

klanjati se v.refl. ipf. kłaniać się

klarnet m. klarnet

klas m. kłos; klasa

klasa f. klasa

klasičny adj. klasyczny; klasična muzika muzyka klasyczna, muzyka poważna

klasifikacija f. klasyfikacja

klasifikovati v.tr. ipf. klasyfikować

klasiti se v.refl. ipf. kłosić się

klasny: klasna komnata f. klasa (sala)

klasti (klade) v.tr. ipf. kłaść

klati (kolje) v.tr. ipf. dźgać, kąśać, kłuć, żądlić; szlachtować, ubijać

klatiti v.tr. ipf. wstrząsać, kołysać

klavesin m. klawesyn

klaviatura f. klawiatura

klavir m. pianino, fortepian

klaviš m. klawisz (inst.)

klečati (kleče) v.intr. ipf. klęczeć

klej m. klej

klejiti v.tr. ipf. kleić

klejky adj. lepki, klejący, przylepny

kleknuti v.intr. pf. klęknąć

klen m. klon

klěnj m.anim. kleń

klenovy adj. klonowy

klěskanje n. aplauz, oklaski

klěskati v.tr. ipf. klaskać, oklaskiwać

klěšč m.anim. kleszcz

klěšča f. szczypce (kraba); klěšče szczypce, obcęgi

kleti (klne) v.intr. ipf. kląć, przeklinać

klětka f. cela, komórka (biol.); klatka; ~ krve krwinka

klětočny adj. komórkowy (bot.); klětočna terapija terapia komórkowa; klětočno ozdravjenje terapia komórkowa

kletva f. klątwa; przekleństwo, wulgaryzm

kleveta f. zniesławienie

klevetati v.intr. ipf. zniesławiać

klevetnik m.anim. oszczerca

klicati v.tr. ipf. klikać

klicati (kliče) v.tr. ipf. krzyczeć

klička f. ksywka

klient m.anim. klient; ~i klientela, klienci

klientsky adj. kliencki

klientstvo n. klientela, klienci

klik m. klik; krzyk, okrzyk, zew

klika f. klika

kliknuti v.tr. pf. kliknąć; krzyknąć

klima f. klimat

klimaks m. klimaks, punkt kulminacyjny

klimat m. klimat

klimatizacija f. klimatyzacja

klimatizator m. klimatyzator

klimatsky adj. klimatyczny; klimatsko potepljenje ocieplenie klimatu

klin m. klin

kliničny adj. kliniczny

klinika f. klinika

kliše n.indecl. klisza

ključ m. klucz

ključar m.anim. dozorca, klucznik, steward

ključnica f. obojczyk

ključnik m.anim. dozorca, klucznik, steward

ključny adj. kluczowy, kardynalny, fundamentalny; ključna kost obojczyk; ključno slovo słowo kluczowe

kljukva f. żurawina

kljun m. dziób

kljunuti v.tr. pf. dziobnąć, oskubać

kljusati v.intr. ipf. kłusować, jechać kłusem

kljuvati v.tr. ipf. dziobać, skubać

klobuk m. kapelusz

klok m. kępka

klokot m. bulgot, bulgotanie

klokotati v.intr. ipf. bulgotać

klon m. klon, sobowtór

kloniti v.tr. ipf. pochylać, skłaniać, zginać; ~ se kłaniać się

kloun m.anim. klaun

klozet m. szafa wnękowa

klub m. klub

klubok m. plątanina, kłębek

kmotr m.anim. ojciec chrzestny

kmotra f. matka chrzestna

knegynja f. księżniczka (żona księcia)

knez m.anim. książę

knežič m.anim. książę

knežna f. księżniczka (córka księcia)

knežny adj. książęcy

knežstvo n. księstwo

kniga f. książka

knigarnja f. księgarnia

kniževnost f. literatura

kniževny adj. książkowy

knižka f. broszura, książeczka

knopka f. guzik

knot m. knot

koala f. koala

koalicija f. koalicja

kobalt m. kobalt

kobčik m.anim. kobczyk

kobra f. kobra

kobyla f. klacz

kočerga f. pogrzebacz

kod m. kod

kodifikacija f. kodyfikacja

kodifikovati v.tr. ipf./pf. kodyfikować

kodovati v.tr. ipf. zakodowywać

kofein m. kofeina

kogda, kogdy adv. kiedy

kogda, kogdy conj. kiedy, gdy

kogdakoli, kogdykoli adv. kiedykolwiek

kogda-libo, kogdy-libo adv. kiedykolwiek

kogda-nebud, kogdy-nebud adv. kiedykolwiek

kogo pron.int. kogo

kohezija f. kohezja

koj pron.int. który

koj pron.rel. który

kojkoli pron.indef. którykolwiek

koj-nebud pron.indef. którykolwiek

kokain m. kokaina

koketka f. kokietka

koketny adj. kokietujący, flirtujący

koketovati v.intr. ipf. kokietować

kokodakati v.intr. ipf. gdakać

kokoška f. kura, kurczak, kokoszka

kokot m.anim. kogut

koktejl m. koktajl

kol m. pal

kol (kla) m. kieł

kolač m. ciasto

kolaps m. zasłabnięcie

kolbasa f. penis (wulg.); kiełbasa

kolěbati v.tr. ipf. kołysać, huśtać, wahać; ~ se wahać się (z decyzją)

kolěbka f. kołyska

koleda f. kolęda

koledž m. koledż

kolega m.anim. kolega

kolěja f. tor, szyna, koleina

kolektiv m. kolektyw

kolektivny adj. kolektywny, zbiorowy

kolěno n. kolano

kolhoz m. kołchoz

kolibri m.anim. koliber

količek m. kołek

koliko adv. ile

koliko conj. tyle ile;  ~ ja věm o ile wiem, o ile mi wiadomo; ~ ja znaju o ile wiem, o ile mi wiadomo

kolikokoli adv. wszystko jedno ile, dowolna ilość

koliko-libo adv. wszystko jedno ile, dowolna ilość

koliko-nebud adv. wszystko jedno ile, dowolna ilość

kolikoraky adj. ile rodzajów czegoś

kolikost f. ilość

kolikrat adv. ile razy

koliky adj. jak wielki

koljce n. pierścień

koljko-   ➝   koliko-

kolo (kola/kolese) n. koło

kolo prep. (kogo/čego) koło, przy

kolokrěslo n. wózek inwalidzki

kolona f. kolumna; konwój

kolonialny adj. kolonialny

kolonija f. kolonia

kolonizacija f. kolonizacja

kolonizovati v.tr. ipf./pf. kolonizować

kolor m. kolor, barwa

kolorovati v.tr. ipf. kolorować

kolovati v.intr. ipf. krążyć, kołować, przemieszczać się w kółko

kolovrat m. kołowrót

kolpak m. klosz

Kolumbija f. Kolumbia

kolumbijsky adj. kolumbijski

kolzati se v.refl. ipf. ślizgać się

kolzky adj. śliski

koma f. śpiączka; przecinek

komanda f. zespół, drużyna

komar m.anim. komar, moskit

kombinacija f. kombinacja

kombinatorny adj. kombinatoryjny

kombinovati v.tr. ipf. kombinować

komentar m. komentarz

komentovati v.tr. ipf. komentować

komercialny adj. komercyjny

kometa f. kometa

komfort m. komfort

komfortno adv. komfortowo

komičny adj. komiczny

komik m. komik

komin m. komin

kominjar m.anim. kominiarz

komisar m.anim. komisarz

komisija f. komisja

komitet m. komitet

komnata f. pokój (pomieszczenie)

kompakt-disk m. płyta kompaktowa

kompanija f. kompania

kompas m. kompas

kompatibilnost f. kompatybilność

kompatibilny adj. kompatybilny

kompensacija f. rekompensata

kompensovati v.tr. ipf./pf. rekompensować

kompetentnost f. kompetencja

kompetentny adj. kompetentny

kompeticija f. rywalizacja

kompetitivny adj. konkurencyjny

kompjuter m. komputer

kompjuterizovany adj. skomputeryzowany

kompjuterizovati v.tr. ipf. skomputeryzowywać

kompjuterny adj. komputerowy

kompjuterovanje n. informatyka

kompjuterovati v.intr. ipf. pracować przy komputerze

kompleks m. kompleks

kompletnost f. kompletność, zupełność, całkowitość

kompletny adj. kompletny, całkowity, zupełny

komplikacija f. komplikacja

komplikovany adj. skomplikowany

komplikovati v.tr. ipf. komplikować

komponent m. składnik, komponent

komponovati v.tr. ipf. komponować

kompozicija f. kompozycja

kompozitor m.anim. kompozytor

kompromis m. kompromis

kompromisny adj. kompromisowy

komunikacija f. komunikacja

komunikovati v.intr. ipf. komunikować

komunist m.anim. komunista

komunističny adj. komunistyczny

komunizm m. komunizm

koncentracija f. koncentracia, skupienie

koncentrovati v.tr. ipf. koncentrować

koncepcija f. koncepcja

konceptualny adj. pojęciowy, konceptualny

koncert m. koncert (utwór); koncert

končati v.tr. ipf. kończyć, zakańczać; ~ se kończyć się

končina f. końcówka

kondicional m. tryb warunkowy

kondicioner m. klimatyzator

konec m. koniec; v koncu w końcu, wrzeszcie, nareszcie; ~ tydnja weekend

konečnik m. odbyt

konečno adv. ostatecznie, w końcu, nareszcie, wreszcie

konečnost f. ostateczność, nieodwołalność

konečny adj. końcowy, ostateczny

konfederacija f. konfederacja

konferencija f. konferencja

konfiskovati v.tr. ipf. konfiskować

konflikt m. konflikt

konfrontacija f. konfrontacja

Kongo n. Kongo

kongolezsky adj. kongijski

kongres m. kongres

koničina f. koniczyna

konina f. konina

konj m.anim. koń; koń (szachy)

konjak m. koniak

konjar m.anim. stajenny

konjugacija f. koniugacja

konjunkcija f. spójnik

konkluzija f. konkluzja, wniosek

konkretno adv. konkretnie, specyficznie, szczególnie

konkretny adj. konkretny, specyficzny, szczególny

konkurencija f. konkurencja

konkurencijny adj. konkurencyjny

konkurent m.anim. konkurent

konkurovati v.intr. ipf. konkurować

konkurs m. konkurs, zawody

konnica f. kawaleria

konnik m.anim. jeździec (konia)

konny adj. konny

konopja f. konopia, marihuana

konopjany adj. konopny

konotacija f. konotacija, skojarzenie

konserva f. konserwa

konservativec m.anim. konserwatysta

konservativnost f. koserwatywność

konservativny adj. konserwatywny

konservatizm m. konserwatyzm

konservovany adj. zakonserwowany

konservovati v.tr. ipf. konserwować, zachowywać

konsilium m. rada

konsistencija f. konsystencja

konsky adj. koński

konsonant m. spółgłoska

konspiracija f. konspiracja, spisek

konspirator m.anim. konspirator, spiskowiec

Konstantinopol m. Konstantynopol

konstitucija f. konstytucja

konstitucijny adj. konstytucyjny

konstrukcija f. konstrukcja

konstruovati v.tr. ipf. konstruować

konsul m.anim. konsul

konsulat m. konsulat

konsultacija f. konsultacja

konsultant m.anim. konsultant

konsumerizm m. konsumeryzm

kontakt m. kontakt

kontekst m. kontekst

kontinent m. kontynent

kontingent m. kontyngent

kontinuum n. kontinuum

konto n. konto

kontrabanda f. towar przemycany; przemyt

kontrabandnik m.anim. przemytnik

kontrabandny adj. kontrabandowy, z przemytu

kontrabandovanje n. przemycanie

kontrabandovati v.tr. ipf. przemycać

kontrabas m. kontrabas

kontracepcija f. antykoncepcja

kontrakcija f. kontrakcja

kontrarevolucija f. kontrrewolucja

kontrast m. kontrast

kontratenor m.anim. kontratenor

kontrola, kontrolj f. kontrola

kontrolovati v.tr. ipf. kontrolować; nadzorować

konvencija f. konwencja

konvencionalny adj. konwencionalny

konvent m. klasztor

konvoj m. konwój

kooperacija f. współpraca, kooperacja

kooperovati v.intr. ipf. kooperować, współpracować

koordinata f. współrzędna

koordinator m.anim. koordynator

koordinovati v.tr. ipf./pf. koordynować

kopa f. sterta, stos

kopač m. koparka

kopaljnja f. kopalnia, odkrywka

kopanje n. kopanie (w czymś)

kopati v.tr. ipf. kopać (w czymś)

kopějka f. kopiejka

kopija f. kopia

kopijovati, kopirovati v.tr. ipf. kopiować

kopje n. włócznia

kopot f. sadza

kopr m. koper, koperek

kopriva f. pokrzywa

koprivny adj. pokrzywowy

koprovy adj. koprowy; koprova supa zupa koprowa; koprove ogurky ogórki kiszone

koptsky adj. koptyjski

kopytnik m. kopytnik

kopyto n. kopyto

kora f. kora; skórka

korab m. statek

korabnica f. żeglarka

korabnik m.anim. żeglarz

korabokrušenec m.anim. rozbitek

korabokrušenje n. katastrofa morska

koral m.anim. koral

Koran m. Koran

kordon m. kordon

Koreja f. Korea

korejsky adj. koreański

korekcija f. korekcja, poprawka

korektny adj. poprawny

korektor m.anim. korektor

korelativ m. korelatyw

korenisty adj. korzenisty

koreniti se v.refl. ipf. korzenić się, zakorzeniać się

korenj m. korzeń; radykał

korespondencija f. korespondencja

korespondent m.anim. korespondent

koriandr m. kolendra

korica f. cynamon

koričnevy adj. brązowy

koridor m. korytarz

korigovati v.tr. ipf. korygować, poprawiać

korist f. korzyść, użytek

koristati v.tr. ipf. używać, korzystać (mieć profit)

koristiti v.tr. ipf. używać, korzystać (mieć profit)

koristnik m.anim. użytkownik

koristny adj. korzystny, użyteczny, pomocny, sprzyjający

koriti v.tr. ipf. karcić, robić wyrzuty

korka f. skórka

kornijsky adj. kornwalijski, kornijski

korok m. korek (materiał)

korona f. korona

koronacija f. koronacja

koronovati v.tr. ipf. koronować

korporacija f. korporacja, spółka

korporativny adj. korporacyjny

korpus m. korpus

korupcija f. korupcja

korveta f. korweta

koryfej m.anim. koryfeusz

koryto n. koryto (rzeki); koryto

kos m.anim. kos

kosa f. kosa; warkocz

kosar m. kosiarz

kosba f. koszenie

kositi v.tr. ipf. kosić

kosm m. kosmyk, lok

kosmaty adj. kudłaty, owłosiony

kosmičny adj. kosmiczny; kosmična stancija stacja kosmiczna; ~ korab statek kosmiczny

kosmonavt m.anim. kosmonauta

kosmos m. kosmos

kosooky adj. skośnooki

Kosovo n. Kosowo

kosovsky adj. kosowski

kost f. kość

Kostarika f. Kostaryka

kostarikansky adj. kostarykański

kostel m. kościół (budynek)

kostěnka f. pestkowiec

kostěny adj. kościany

kostjum m. kostium

kostka f. klocek, kostka (do gry), sześcian

kostlivy adj. kościsty

kostny adj. kostny;  ~ mozok szpik kostny; kostno jedro szpik kostny

kosy adj. ukośny, kosy

koš m. kosz; ~ odpadov kosz na śmieci

košarka f. koszykówka

košenje n. koszenie

košerny adj. koszerny

koštovati v.tr. ipf. kosztować

košulja f. koszula

kot m.anim. kot, kocur

kote n. kociątko, kotek

kotel m. kocioł, czajnik

kotiti se v.refl. ipf. kocić się

kotka f. kotka

kotlar m.anim. kotlarz, koksownik

kotlet m. kotlet

kotlina f. dorzecze

kotlovina f. dorzecze

kotory   ➝   ktory

kotva f. kotwica

kovač m.anim. kowal

kovaljnja f. kuźnia

kovanje n. kucie

kovati v.tr. ipf. kuć

kovčeg m. trumna

koverec m. dywan

koverta f. koperta

kovina f. metal

kovny adj. kowalny, plastyczny

kovylj m. ostnica

koza f. koza

kozačsky adj. kozacki

kozak m.anim. kozak

kozel (kozla) m.anim. kozioł; ~ odpuščenja kozioł ofiarny

kozina f. mięso kozy

kozji adj. kozi; kozja brada kozia bródka; kozibród

Kozorog m.anim. Koziorożec

kozyr m. atut

koža f. skóra, skórka

koženy adj. skórzany

kožuh m. kożuch

kožuhar m.anim. garbarz, kuśnierz

krab m.anim. krab

krabka f. pudełko

kradež f. kradzież

kradža f. kradzież

krah m. krach

kraj m. kraj; skraj, krawędź

krajevid m. krajobraz

krajina f. region; kraina, obszar

krajnec m.anim. ekstremista

krajno adv. skrajnie; ~ opasny skrajnie niebezpieczny

krajnost f. skrajność, ekstremizm

krajny adj. skrajny, ekstremistyczny

krakati v.intr. ipf. krakać

kralica f. królowa

kralik m.anim. królik

kralj m.anim. król (karty); król (szachy); król

kraljev adj. należący do króla

kraljeva f. królowa

kraljevsky adj. królewski; kraljevska boa boa dusiciel; ~ udav boa dusiciel

kraljevstvo n. królestwo

krasa f. piękno

krasavec m.anim. przystojniak, piękny mężczyzna

krasavica f. ślicznotka, piękna kobieta

krasiti v.tr. ipf. dekorować

krasivost f. piękność, piękno

krasivši adj. piękniejszy

krasivy adj. piękny, śliczny

krasnějši adj. piękniejszy

krasnica f. ślicznotka, piękna kobieta

krasnorěčivost f. elokwencja

krasnorěčivy adj. elokwentny

krasnost f. piękność, piękno

krasny adj. ładny, piękny, śliczny

krasopis m. kaligrafia

krasopisec m.anim. kaligraf

krasota f. piękność, piękno

krasta f. strup

krastavy adj. wyliniały, pełen strupów

krasti (krade) v.tr. ipf. kraść; ~ se podkradać się

kratko adv. krótko

kratkonogy adj. krótkonogi

kratkost f. krótkość

kratkotrajny adj. krótkotrwały

kratkovidnik m.anim. krótkowidz

kratkovidnost f. krótkowidztwo

kratkovidny adj. krótkowidzący

kratky adj. krótki

-kratno suffix -krotnie

krava f. krowa

kravata f. krawat

kravji adj. krowi

krč m. skurcz

krčiti v.tr. ipf. kurczyć

krčma f. tawerna, karczma

kreativnost f. kreatywność

kreativny adj. kreatywny

kreda f. kreda

kredenc m. kredens

kredit m. kredyt

krěhky adj. kruchy, wątły

krem m. krem

kremenisty adj. krzemowy

kremenj m. krzemień

kremenny adj. krzemienny

kremnij m. krzem

kremovy adj. kremowy

kreol m. kreol

kreolsky adj. kreolski

krěpěti v.intr. ipf. wzmacniać się, nasilać się, stać się silniejszym

krěpiti v.tr. ipf. krzepić, wzmacniać

krěpkost f. wigor

krěpky adj. solidny, krzepki, silny

krěpost f. twierdza, forteca

kresalo n. krzesiwo

kresati v.tr. ipf. krzesać, robić iskry

krěslo n. fotel, siedzenie

krest m. chrzest

krestitelj m.anim. chrzciciel

krestiti v.tr. ipf. chrzcić

krestny: krestna mati f. matka chrzestna; ~ otec ojciec chrzestny

krestovy: ~ pohod m. krucjata

kreščenje n. chrzest, ochrzczenie

kreten m.anim. kretyn

kretensky adj. kretyński

krevetka f. krewetka

kričati (kriči) v.tr. ipf. krzyczeć, wrzeszczeć

krijumčariti v.tr. ipf. szmuglować

krik m. krzyk, wrzask

kriket m. krykiet

kriknuti v.tr. pf. krzyknąć, wrzasnąć

krilaty adj. skrzydlaty

krilo n. skrzydło

kripta f. krypta

kristal m. kryształ

kristalizovati v.tr. ipf./pf. krystalizować

kristalny adj. kryształowy

kriterij m. kryterium

kritičny adj. krytyczny, kluczowy

kritik m.anim. krytyk

kritika f. krytyka

kritikovati v.tr. ipf. krytykować

kriva (krivoj) f. krzywa

krivda f. kłamstwo, fałszywość, nieprawda; krzywda, zło

krivditi v.intr. ipf. kłamać

krivina f. krzywizna

kriviti v.tr. ipf. krzywić, skrzywiać, wić

krivoboky adj. przekrzywiony

krivonogy adj. krzywonogi

krivoprisežničstvo n. krzywoprzysięstwo

krivošija f. kręcz szyi

krivota f. skrzywienie

krivověrnik m.anim. heretyk

krivověrstvo n. herezja

krivy adj. fałszywy; krzywy, skrzywiony, wygięty, zgięty; błędny; winny

kriza f. kryzys

križ m./f. krzyż

križenosec m.anim. krucyfer

križevka f. krzyżówka

križišče n. skrzyżowanie

krjakati v.intr. ipf. kwakać

krma f. pokarm, karma, obrok, pasza

krmiti v.tr. ipf. karmić, żywić

krmjenje n. karmienie, posiłek

krmny adj. pożywny, spożywczy; krmna trubka sonda żołądkowa

kroček m. krocze

kroha f. okruch

kroj m. krój (ubrania); cięcie

krojač m.anim. krawiec

krojiti v.tr. ipf. kroić

krok m. krok

kroket m. krokiet (gra); krokiet (potrawa)

krokodil m.anim. krokodyl

kromě prep. (kogo/čego) oprócz; ~ togo poza tym

kronika f. kronika

kronikar m.anim. kronikarz

kropilo n. spryskiwacz, zraszacz

kropiti v.intr. ipf. skrapiać

krošiti v.tr. ipf. kruszyć; ~ se kruszyć się

krot m.anim. kret

krotiti v.tr. ipf. oswajać

krotky adj. oswojony, potulny, miły

krotost f. potulność

krov f. krew

krovny adj. krwisty, związany z krwią; krovna infekcija sepsa, posocznica;  ~ pritisk ciśnienie krwi; krovno těljče krwinka

krtovina f. kretowisko

krug m. krąg

krugla f. piłka

kruglomet m. pistolet maszynowy

krugly adj. okrągły; ~ stol okrągły stół

krugovy adj. kolisty

krupa f. krupa

krušina f. kruszyna, szakłak

krutiti v.tr. ipf. kręcić (w koło), obracać, wirować; ~ se kręcić się

kruty adj. okrutny

kruženje n. obrót, wirowanie

kružiti v.tr. ipf. krążyć, wirować; ~ se krążyć, wirować

krv   ➝   krov

krvavy adj. krwawy; krvavši krwawszy

krvinok m. krwinka

krviti v.intr. ipf. krwawić

krvopijec m.anim. krwiopijca

krvoprolitje n. przelanie krwi

krvotok m. krwotok

Krym m. Krym; Krym

krysa f. szczur

kryti v.tr. ipf. kryć, ukrywać, zakrywać; ~ se kryć się, ukrywać się

krzno n. sierść

ksenofob m.anim. ksenofob

ksenofobija f. ksenofobia

ksilofon m. ksylofon

kto pron.int. kto

ktokoli pron.indef. ktokolwiek

kto-nebud pron.indef. ktokolwiek

ktory pron.indef. który

ktorykoli pron.indef. którykolwiek

ktory-libo pron.indef. którykolwiek

ktory-nebud pron.indef. którykolwiek

kub m. sześcian

Kuba f. Kuba (kraj)

Kubanec m.anim. Kubańczyk

kubansky adj. kubański

kubičny adj. kubiczny, sześcienny

kubok m. puchar

kudělj f. kądziel, pakuły

kuder m. lok

kudlaty adj. kudłaty, włochaty

kudravy adj. kędzierzawy, o kręconych włosach

kudy adv. którędy

kudykoli adv. wszystko jedno którędy, dowolną drogą

kudy-libo adv. wszystko jedno którędy, dowolną drogą

kudy-nebud adv. wszystko jedno którędy, dowolną drogą

kufer (kufra) m. walizka

kuhar m.anim. kucharz

kuharka f. kucharka

kuharsky adj. kulinarny, gastronomiczny, kucharski

kuharstvo n. gastronomia

kuhati v.tr. ipf. gotować

kuhenny adj. kuchenny

kuhnja f. kuchnia

kukati v.intr. ipf. kukać

kukla f. lalka, kukła, marionetka

kukolj m. kąkol

kukučka f. kukułka

kukuruza f. kukurydza

kulemet m. karabin maszynowy

kulik m.anim. kulik, siewkowiec

kulinarny adj. kulinarny

kulja f. kula, pocisk

kuljgati v.intr. ipf. kuleć

kuljgavy adj. kulawy

kulminacija f. kulminacja

kulminovati v.intr. ipf. kulminować

kultivar m. kultywar

kultura f. kultura

kulturny adj. kulturalny, kulturowy

kum m.anim. ojciec chrzestny

kuma f. matka chrzestna

kuna f. kuna

kup m. zakup

kupa f. sterta, kupa

kupaljnja f. łazienka

kupanje n. kąpanie

kupati v.tr. ipf. kąpać; ~ se kąpać się

kupec m.anim. handlarz, handlowiec; kupiec, nabywca

kupelj f. kąpiel

kupina f. jeżyna

kupiti v.tr. pf. kupić

kupja f. kupno

kupola f. kopuła

kupon m. kupon

kupoprodaž f. umowa kupna-sprzedaży

kupovatelj m.anim. nabywca

kupovati v.tr. ipf. kupować

kur m.anim. kogut

kura f. kura, kurczak, kokoszka

kurec m. penis (wulg.)

kuretina f. mięso kurze

kurgan m. kurhan

kuriozny adj. dziwny, niezwykły, ciekawy

kuriti v.tr. ipf. palić, dymić

kurivo n. fajka (papieros), dymek, tytoń, tabaka

kurji adj. kurzy

kurnik m. kurnik

kuropatva f. kuropatwa

kurort m. kurort

kurs m. kurs

kursiv m. kursywa

kursivny adj. kursywny

kurva f. kurwa

kus m. kawałek, kęs, chaps; omyk

kusati v.tr. ipf. gryźć

kusnuti v.tr. pf. ugryźć

kusok m. kawałek

kust m. krzak, krzew

kustomizovanje n. indywidualizacja

kustomizovati v.tr. pf. indywidualizować

kusy adj. bezogonowy; krótki

kut m. kąt

kutny adj. kątowy

kuvalda f. młot dwuręczny

Kuvejt m. Kuwejt

kuzen m.anim. kuzyn

kuzina f. kuzynka

kuznja f. kuźnia

kvadrat m. kwadrat

kvadratny adj. kwadratowy

kvakati v.intr. ipf. rechotać

kvalifikovati v.tr. ipf. kwalifikować

kvalitet m. jakość

kvantitativny adj. kwantytatywny, ilościowy

kvantovy: kvantova mehanika f. fizyka kwantowa

kvarc m. kwarc

kvartal m. kwartał

kvartira f. mieszkanie, apartament, kwatera

kvas m. drożdże

kvas m. kwas

kvasiti v.intr. ipf. fermentować

kvestija f. kwestia, sprawa, temat

kvičati (kviče) v.intr. ipf. kwiczeć

kvintesencija f. kwintesencja

kvitancija f. pokwitowanie, paragon

kviz m. turniej, kwiz

kvokati v.intr. ipf. gdakać

kvorum m. kworum

kydati v.tr. ipf. rzucać

kydnuti v.tr. pf. rzucić

kyhati v.intr. ipf. kichać

kyhnuti v.intr. pf. kichnąć

kyj m. kij

Kyjev m. Kijów

kyjevsky adj. kijowski

kyla f. przepuklina

kymati v.intr. ipf. kiwać (głową)

kymnuti v.intr. pf. skinąć (głową)

kypěnje n. kipienie

kypěti (kipi) v.intr. ipf. kipieć

kyrgyzsky adj. kirgiski

Kyrgyzstan m. Kirgistan

kyslina f. kwas

kyslorod m. tlen

kysly adj. kwaśny, skwaśniały, ukiszony; kysle ogurky ogórki kwaszone, ogórki kiszone

kysnuti v.intr. ipf. kwaśnieć, kisieć

kyt m.anim. wieloryb

kyvati v.intr. ipf. kiwać (głową)

kyvnuti v.intr. pf. skinąć (głową)

labed m.anim. łabędź; diky ~ dziki łabędź

labedji adj. łabędzi

laboratorija f. laboratorium

lager m. obóz

lagodno adv. łagodnie, delikatnie, pobłażliwie

lagodnost f. łagodność, delikatność, potulność

lagodny adj. łagodny, miły, potulny, uczynny, pobłażliwy

laj m. szczek, szczekanie

lajanje n. szczekanie

lajati (laje) v.intr. ipf. szczekać

lajno n. łajno, gnój, gówno, obornik, odchody, kał

lakoničny adj. lakoniczny

lakot (lakta) m. łokieć

lama f. lama

lamanje n. łamanie

lamati v.tr. ipf. łamać

lampa f. lampa

lancuh m. łańcuch

lanec m. łańcuch

lanj f. łania; daniel

lanji adv. poprzedniego roku, ostatniego roku

lansky adj. zeszłoroczny, ubiegłoroczny, łoński

lapa f. łapa

lapati v.tr. ipf. łapać, skrobać łapą

lapka f. cudzysłów

Laplandija f. Laponia

laser m. laser

lasica f. łasica

laska f. pochlebstwo, komplement; uprzejmość, życzliwość; łaska, przysługa; czułość

laskati v.tr. ipf. głaskać, pieścić; schlebiać, pochlebiać

laskavy adj. schebiający; łagodny; życzliwy; czuły

laso n. lasso

lastovica f. jaskółka

latati v.tr. ipf. łatać

lateks m.anim. lateks

latinica f. łacinka (pismo)

latinsky adj. łacina, łaciński

Latvija f. Łotwa

Latyš m.anim. Łotysz

latyšsky adj. łotewski

lava f. lawa

lavanda f. lawenda

lavina f. lawina

lavka f. ławka

lavr m. wawrzyn

lavreat m.anim. laureat

laziti v.intr. ipf. pełzać; wspinać się, łazić

laznja f. łaźnia publiczna

lb-   ➝   lob

le adv. dopiero, ledwo, zaledwie; tylko

lěčebny adj. leczniczy

lěčenje n. leczenie, kuracja, terapia

lěčiljnja f. szpital

lěčitelj m.anim. uzdrawiacz

lěčiti v.tr. ipf. leczyć, uzdrawiać

led m. lód

leděněti v.intr. ipf. zamrażać się

leděniti v.tr. ipf. zamrażać

leděny adj. lodowy

lednik m. lodowiec

ledny: ledna gora f. góra lodowa

ledolomač m. lodołamacz

ledovec m. lodowiec

ledovity adj. lodowy

ledva adv. ledwo, zaledwie

ledvica f. nerka

ledvičny adj. nerkowy; ~ kamenj kamień nerkowy

legalizovati v.tr. ipf. legalizować

legalny adj. legalny

legati v.tr. ipf. wylęgać

legenda f. legenda

legendarny adj. legendarny

legija f. legion

legion m. legion

legitimny adj. słuszny, uzasadniony

legko adv. łatwo, lekko

legkomysljny adj. lekkomyślny

legkost f. lekkość

legkověrny adj. łatwowierny, naiwny

legky adj. lekki, łatwy; legke pěnezy łatwe pieniądze

legovišče n. legowisko, nora

legše adv. lżej

legši adj. lżejszy

legti v.intr. ipf. lec, legnąć; lęc, lęgnąć

lehitsky adj. lechicki

lejka f. konewka

lejtenant m.anim. porucznik

lěk m. lek, lekarstwo

lěkar m.anim. lekarz

lěkarka f. lekarka

lěkarsky adj. lekarski, leczniczy

lěkarstvo n. lek, lekarstwo

lekcija f. lekcja, wykład

leksičny adj. leksykalny

leksika f. leksykon

leksikon m. leksykon

lektor m.anim. wykładowca

lelek m.anim. lelek, rogatnik

lemeš m. lemiesz

len (ljna) m. len

lenišče n. pole lnu

lěniti se v.refl. ipf. lenić się

lěnivec m.anim. leń

lěnivo adv. leniwie

lěnivost f. lenistwo

lěnivy adj. leniwy

lěnjest f. lenistwo

lěnji adj. leniwy

leopard m.anim. leopard; sněžny ~ irbis śnieżny, irbis, pantera śnieżna, śnieżny leopard

lepetanje n. bełkot, paplanina

lepetati v.intr. ipf. bełkotać, paplać

lěpilo n. klej

lěpiti v.tr. ipf. kleić; ~ se lepić się, kleić się

lěpje adv. lepiej

lěpkost f. lepkość

lěpky adj. lepki, klejący, przylepny

lěpo adv. ładnie, urodziwie

lěpota f. piękno

lepra f. trąd

lěpši adj. lepszy

lěpy adj. urodziwy, uroczy

lěs m. las

lěsisty adj. lesisty

lěska f. leszczyna

leskati v.intr. ipf. błyszczeć, lśnić

lesknuti v.intr. pf. błysnąć, zalśnić

lěsnik m.anim. leśnik

lěsny adj. leśny;  ~ orěh orzech laskowy;  ~ požar pożar lasu; ~ rog waltornia

lěsok m. gaj

lest f. fortel, sztuczka, trik

lěstvica f. drabina

lešč m.anim. leszcz

leščina f. leszczyna

let m. lot; ~ova kabina kabina pilota

lěta n.pl. lata

letač m.anim. lotnik

lětalo n. samolot

lětanje n. latanie

lětati v.intr. ipf. latać; lětajuča myš nietoperz

letěti (leti) v.intr. ipf. lecieć

letišče n. lotnisko

-lětje n. -lecie

lětnji, lětny adj. letni (lata); lětnji solncevrat przesilenie letnie

lěto n. lato

letok m. ulotka

lětopis m. kronika, dziejopis

lětopisec m.anim. kronikarz, dziejopisarz

lětovati v.intr. ipf. spędzać lato

lětovišče n. domek letni

lev (ljva) m.anim. lew; Lev Lew (zodiak)

lěvak m.anim. osoba leworęczna, mańkut

lěvica f. lewa ręka; lewica

levji adj. lwi

lěvoruky adj. leworęczny

lěvy adj. lewy; na lěvo na lewo

lězti v.intr. ipf. pełzać; wspinać się

ležati (leži) v.intr. ipf. leżeć

ležiped m. rower poziomy

ležišče n. łóżko

ležkovina f. pościel, ściółka

lganje n. łgarstwo, kłamanie

lgar m.anim. kłamca

lgarka f. kłamczucha

lgati (lže) v.intr. ipf. łgać

li conj. czy

li particle czy

Liban m. Liban

libansky adj. libański

liberalizacija f. liberalizacja

liberalizm m. liberalizm

liberalizovati v.tr. ipf. liberalizować

liberalny adj. liberalny

Libija f. Libia

libijsky adj. libijski

libovoljny adj. opcjonalny

lice (lica/ličese) n. policzek; twarz

liceměr m.anim. hipokryta, obłudnik

liceměriti v.intr. ipf. być obłudnym

liceměrje n. hipokryzja, obłuda

liceměrka f. hipokrytka, obłudnica

liceměrno adv. hipokrytycznie, obłudnie

liceměrny adj. hipokrycki, obłudny

licencija f. licencja

ličinka f. larwa

lično adv. osobiście

ličnost f. osobistość, osobowość

ličny adj. osobisty, osobowy

lider m.anim. lider

lift m. winda, wyciąg, dźwig

liga f. liga

ligatura f. ligatura

lignit m. węgiel brunatny

Lihtenštejn m. Liechtenstein

lihva f. lichwa; odsetki, zysk, profit

lihvar m.anim. lichwiarz

lihvarsky adj. lichwiarski

lihvarstvo n. lichwiarstwo

lihy adj. dziwny, dziwaczny; zły, lichy; zbyteczny

liker m. likier

likvidacija f. likwidacja

likvidator m.anim. likwidator

likvidovati v.tr. ipf./pf. likwidować

lilovy adj. liliowy

limfa f. limfa

limitovati v.tr. ipf. limitować

limon m. cytryna

limonada f. lemoniada

limuzina f. limuzyna

lin m.anim. lin (ryba)

linearny adj. liniowy

lingvističny adj. lingwistyczny

linija f. linia

linijka f. linijka, liniał mierniczy

linjati v.intr. ipf. linieć

link m. hiperłącze

linza f. soczewka

lipa f. lipa

lipan m.anim. lipień

lipenj m. lipiec

lise n. lisię

lisica f. lisica

lisička f. kurka

lisji adj. lisi

list m. kartka; liść

listje n. listowie

listny adj. listny, liściowy

listok m. płatek

listopad m. opad liści; listopad

listovka f. ulotka

lišaj m. opryszczka pospolita; porost

lišiti v.tr. ipf. pozbawiać

litera f. litera

literarny adj. literacki

literatura f. literatura

literaturny adj. literacki; ~ jezyk język literacki

liti (lije) v.tr. ipf. odlewać (metal); lać, nalewać

litij m. lit (chem.)

litovsky adj. Litewski

litr m. litr

liturgičny adj. liturgiczny

liturgija f. liturgia

Litva f. Litwa

Litvanec m.anim. Litwin

Litvanka f. Litwinka

liva f. ulewa

livada f. łąka

livny adj. ulewny

lizanje n. lizanie

lizati (liže) v.tr. ipf. lizać

liznuti v.tr. pf. liznąć

ljaljka f. lalka

ljn-   ➝   len

ljněny adj. lniany

ljstiti v.tr. ipf. schlebiać, podlizywać się, nakłaniać pochlebstwami

ljstivy adj. przebiegły, chytry

ljuba f. luba, kochanie (kobieta)

ljubezno adv. życzliwie, uprzejmie

ljubezny adj. życzliwy, miły, uprzejmy

ljubimec m.anim. ulubiony, ulubieniec

ljubimy adj. ukochany

ljubitelj m.anim. miłośnik; amator

ljubiti v.tr. ipf. kochać, lubić; ne ~ nie lubić

ljubljana f. Lublana

ljubopytnost f. ciekawość, wścibskość

ljubopytny adj. ciekawy, dociekliwy, wścibski

ljubost f. rozkosz, uciecha, lubość

ljubov f. miłość

ljubovnica f. kochanka

ljubovnik m.anim. kochanek

ljubovno adv. z miłością

ljubovny adj. kochający; miłosny

ljuby (-ogo) m.anim. luby, kochanie (mężczyzna)

ljud m. lud, ludzie

ljudi f.pl. ludzie

ljudny adj. ludny

ljudobijstvo n. ludobójstwo

ljudojed m.anim. kanibal, ludożerca

ljudojedsky adj. kanibalistyczny, ludożerczy

ljudojedstvo n. kanibalizm, ludożerstwo

ljudovy: ljudova sila f. siła ludu

ljudožerec m.anim. kanibal, ludożerca

ljudožersky adj. kanibalistyczny, ludożerczy

ljudožerstvo n. kanibalizm, ludożerstwo

ljudskost f. ludzkość

ljudsky adj. człowieczy, ludzki

ljudstvo n. ludzkość, człowieczeństwo; ludność, obywatele (ogół)

ljuljati v.tr. ipf. kołysać

ljuljka f. fajka

ljutnja f. lutnia

ljutost f. dzikość

ljuty adj. srogi, luty, zawzięty

ljuty (-ogo) m. luty

ljv-   ➝   lev

ljve n. lwiątko

ljvica f. lwica

lob (lba) m. czaszka

lobanja f. czaszka

lobi m.indecl. lobby

lobist m.anim. lobbysta

loboda f. łoboda

lobovati v.intr. ipf. lobbować

lod f. statek, łódź

lodka f. łódka

logaritm m. logarytm

logično adv. logicznie

logičny adj. logiczny

logika f. logika

logopedija f. logopedia

logovati se v.refl. ipf. logować się

loj m. łój

lojalist m.anim. lojalista

lojalnost f. lojalność

lojalny adj. lojalny

lojiti v.tr. ipf. łoić

lokalitet m. lokalitet

lokati v.tr. ipf. chłeptać

lokativ m. miejscownik

loknuti v.tr. pf. wychłeptać

lokomotiva f. lokomotywa

lom m. odłamek, złom; łom

lomiti v.tr. ipf. łamać

lomjenje n. łamanie

lomlivy adj. łamliwy, kruchy

London m. Londyn

lono n. kolana (kogoś siedzącego); macica

lopata f. łopata, szufla

lopatka f. łopatka (anat.)

lopuh m. łopian

lori m.anim. lory

los m.anim. łoś

losion m. lotion

loskotati (loskoče) v.tr. ipf. łaskotać, łechtać

losos m.anim. łosoś

lososina f. mięso łososia

loše adv. źle

loši adj. zły

loterija f. loteria

lov m. polowanie; połów (ryb itp.)

lovec m.anim. goniec (szachy); łowca

lovečsky adj. łowiecki

lovhata f. domek myśliwski

lovišče n. miejsce polowania

lovitelj m.anim. łowca

loviti v.tr. ipf. polować, łowić; łapać; ~ rybu łowić ryby

lovitva f. polowanie

lovjenje n. polowanie

lovny adj. łowny, związany z polowaniem

lož (lži) f. kłamstwo

lože n. łóżko

ložica f. łyżka

ložička: čajna ~ f. łyżeczka do herbaty

ložišče n. łożysko

ložka f. łyżka; stolova ložica łyżka stołowa

ložnost f. fałszywość; kłamstwo

ložny adj. fałszywy, nieprawdziwy

luč m./f. promień, wiązka

lučiti v.tr. ipf. promienieć

lučše adv. lepiej

lučši adj. lepszy

ludy adj. zwariowany, szalony

luk m. łuk (broń); łuk (tech.); cebula

luka f. łąka

lukavstvo n. chytrość, przebiegłość, oszukaństwo

lukavy adj. chytry, przebiegły, oszukańczy

lukovica f. cebulka

lukovy adj. cebulowy

Luksemburg m. Luksemburg

luksemburžsky adj. luksemburski

luminescencija f. luminescencja

luna f. księżyc

lunatik m.anim. lunatyk

lunny adj. księżycowy; lunno světlo światło księżyca

lupina f. skórka (np. owocu)

lupiti v.tr. ipf. obierać (skórkę)

luska f. łuska (rybia)

luskati v.tr. ipf. łuskać, łuszczyć

luščina f. łupina

luščiti v.tr. ipf. łuszczyć, zdejmować skorupę

luteransky adj. luterański

lužičsky adj. łużycki

lyko n. łyko; włókno

lysěti v.intr. ipf. łysieć

lysina f. łysina

lyska f. łyska

lysy adj. łysy

lyža f. narta

lž-   ➝   lgati; lož

lžec m.anim. kłamca

lživost f. zakłamanie

lživy adj. kłamliwy, zakłamany

mačeha f. macocha

Madagaskar m. Madagaskar

Madjar m.anim. Węgier

Madjarija f. Węgry

madjarizacija f. madziaryzacja

Madjarka f. Węgierka

Madjarska f. Węgry

madjarsky adj. węgierski

magazin m. magazynek; sklep

magičny adj. magiczny

magistr m.anim. mistrz

magnat m.anim. magnat

magnet m. magnes

magnetičny adj. magnetyczny

magnetofon m. magnetofon

magnezij m. magnez

mah m. machnięcie, szybki ruch

mahati v.intr. ipf. machać, wymachiwać;  ~ glavoju kręcić głową; ~ hvostom merdać ogonem

mahinacija f. machinacja

mahnuti v.intr. pf. machnąć, wymachnąć; ~ glavoju pokręcić głową

maj m. maj

majak m. latarnia morska

majonez m. majonez

major m.anim. major

majsky: ~ hrušč m.anim. chrabąszcz majowy

majstr m.anim. mistrz

majstrovsky adj. mistrzowski; majstrovsko dělo arcydzieło

mak m. mak; diky ~ dziki mak

Makedonec m.anim. Macedończyk

Makedonija f. Macedonia

makedonsky adj. macedoński

makijaž m. makijaż

makovka f. makówka (maku)

maksimalno adv. maksymalnie

maksimalny adj. maksymalny

maksimum m. maksimum

malajsky adj. malajski

Malajzija f. Malezja

malarija f. malaria

malenjkost f. drobnostka

malenjky adj. maleńki

malěti v.intr. ipf. maleć, zmniejszać się

malina f. malina

malinovy adj. malinowy

maljar m.anim. malarz

maljevati v.tr. ipf. malować

malo adv. mało, trochę, troszeczkę

malodušny adj. małoduszny

malokrvje n. niedokrwistość, anemia

malolětny adj. nieletni, małoletni, niepełnoletni

maloljudny adj. małoludny, słabo zaludniony

maloměrny adj. nieprzeciętnie mały

malomolvny adj. małomówny

malost f. małość; drobnostka

malovažny adj. nieważny, mało ważny

malověrny adj. sceptyczny

malovodny adj. płytki (o wodzie)

malpa, malpica f. małpa

Malta f. Malta

maltretovati v.tr. ipf. maltretować

maly adj. mały, niewielki

mama f. mama

mamin adj. maminy

mamiti v.tr. ipf. oszukiwać, mamić, łudzić, nabierać (kogoś na dowcip)

mamlivy adj. zwodniczy, złudny

mamut m.anim. mamut

mandat m. mandat

mandolina f. mandolina

manera f. sposób, maniera

maněrka f. termos, piersiówka

manevr m. manewr

manevrovati v.tr. ipf./pf. manewrorwać

manevry m.pl. manewry

mangan m. mangan

mango n. mango

manifest m. manifest

manipulacija f. manipulacja

manipulovati v.tr. ipf. manipulować

manžeta f. mankiet

mapa f. mapa

marakasy m.pl. marakasy

marakuja f. marakuja

marcipan m. marcepan

marec m. marzec

marena f. marzana

marginalizacija f. marginalizacja

marginalizovati v.tr. ipf./pf. marginalizować

marginalny adj. marginalny

marihuana f. marihuana

marimba f. marimba

marionetka f. marionetka

marka f. znaczek pocztowy

marker m. mazak, marker, flamaster

marlivo adv. pilnie

marlivost f. pilność

marlivy adj. pilny

marmelada f. marmolada

Maroko n. Maroko

Mars m. Mars

Marsian, Marsianin m.anim. Marsjanin

marš m. marsz

maršal m. marszałek

marširovati v.intr. ipf. maszerować

maršrut m. trasa

maršrutka f. marszrutka

marža f. margines

masa f. masa

masakrovati v.tr. ipf. masakrować

masaž m. masaż

masirovati v.tr. ipf. masować

masivny adj. masywny

maska f. maska

maskovati v.tr. ipf./pf. maskować

maslina f. oliwka

maslinovy adj. oliwkowy; ~ olej olej z oliwek

masljak m. maślak

maslo n. masło

masovy adj. masowy

mast f. maść

mastiti v.tr. ipf. smarować maścią

masturbacija f. masturbacja

masturbovanje n. masturbowanie

masturbovati v.intr. ipf. masturbować

mašina f. maszyna

mašinalno adv. mechanicznie

mašinist m.anim. maszynista

mašinopisec m.anim. maszynista (piszący na maszynie do pisania)

mašinostrojenje n. przemysł maszynowy

mat m. mat (szachy)

matčina f. ojczyzna

matematik m.anim. matematyk

matematika f. matematyka

material m. materiał

materialny adj. materialny

materica f. macica

materija f. sprawa

materin adj. mateczny, matczyny

materinsky adj. macierzyński

materinstvo n. macierzyństwo

matersky adj. macierzyński; materska klětka komórka macierzysta; materska ljubov matczyna miłość

mati (matere) f. matka

matka f. matka

matrica f. macierz

matuška f. żona kapłana

mavzolej m. mauzoleum

maz f. maź

mazati (maže) v.tr. ipf. mazać, rozmazywać, plamić, smarować

mazilo n. mazidło, maść

mazivo n. smar, lubrykant

me pron.pers. mnie

mebelj m. mebel

meblovati v.tr. ipf./pf. umeblowywać, umeblować

mecosopran m. mezzosopran

meč m. miecz; piłka

mečkati v.tr. ipf. tłuc, gnieść, miąć

mečta f. marzenie, mara

mečtatelj m.anim. marzyciel

mečtateljny adj. rozmarzony

mečtati v.intr. ipf. marzyć

měd m./f. miedź

med m. miód

medalist m.anim. medalista

medalistka f. medalistka

medalj f. medal

medbrat m.anim. pielęgniarz

medicina f. lekarstwo

medija n.pl. media

meditacija f. medytacja

meditovati v.intr. ipf. medytować

medliti v.intr. ipf. wlec się, zwalniać

medlo adv. powoli

medly adj. słaby, nikły; powolny

mědny, měděny adj. miedziany; mědny dyhovy instrument miedziany instrument dęty

medonosny adj. miododajny

medovar m.anim. osoba produkująca miód pitny

medovina f. miód pitny

medovy adj. miodowy

medsestra f. pielęgniarka

medunka f. miodunka

meduza f. meduza

medvěd m.anim. niedźwiedź

medvěd-grizli m.anim. niedźwiedź grizzli

medvědica f. niedźwiedzica

medvědik m. miś (pluszowy)

medvědji adj. niedźwiedzi; medvědje objetje bodylock (chwyt)

medvědny adj. niedźwiedzi

medvědže n. niedźwiadek

medvědžina f. mięso niedźwiedzia

medža f. granica

medžny adj. graniczny

medžu prep. (kogo/čto) między; (kym/čim) między;  ~ drugymi między innymi; ~ inymi między innymi

medžudržavny adj. międzypaństwowy

medžugorje n. międzygórze, kraina między górami

medžugradny adj. międzymiastowy

medžugradsky adj. międzymiastowy

medžukontinentalny adj. międzykontynentalny

medžukulturny adj. międzykulturowy

medžuljudsky adj. międzyludzki

medžumetje n. wykrzyknik

medžunarodny adj. międzynarodowy

medžuplanetarny adj. międzyplanetarny

medžurěčje n. międzyrzecze, kraina między rzekami

medžuregionalny adj. międzyregionalny

medžuslovjansky adj. międzysłowiański

medžusobny adj. wymienny, wzajemny

medžutym adv. jednakże

medžuvlastje n. bezkrólewie

medžuvrěme n. międzyczas

medžuvrěmenno adv. w międzyczasie

medžuzvězdny adj. międzygwiezdny

megabajt m. megabajt

měh m. miech

mehaničny adj. mechaniczny

mehanik m.anim. mechanik

mehanika f. mechanika

mehanizm m. mechanizm

měhur m. pęcherz

měhurny adj. związany z pęcherzem

měhurok m. bąbel

mejnstrim m. mainstream

mekati v.intr. ipf. beczeć

mekčeti v.intr. ipf. miękczeć

mekčiti v.tr. ipf. zmiękczać

mekko adv. miękko

mekkost f. miękkość

mekky adj. miękki

meksikansky adj. meksykański

Meksiko n. Meksyk

mekše adv. miękcej

mělina f. ławica

mělj f. ławica

mělky adj. płytki

mělnik m.anim. młynarz

melodičny adj. melodyczny

melodija f. melodia

memorandum n. memorandum

memorial m. pomnik

měna f. zmiana, wymiana

mene pron.pers. mnie

menedžer m.anim. medandżer

menj m.anim. miętus

měnjati v.tr. ipf. zmieniać, wymieniać

měnjati se v.refl. ipf. wymieniać się, wahać się, występować naprzemiennie

menje adv. mniej

menju m.indecl. menu

měnlivy adj. zmienny

menstruacija f. menstruacja

menši adj. mniejszy

menšinstvo n. mniejszość

mentalnost f. mentalność

mentalny adj. mentalny

mentor m.anim. mentor

měra f. miara, rozmiary, stopień

meridian m. meridian

měrilo n. kryterium, standard

měriti v.intr. ipf. celować; mierzyć

měrjenje n. pomiar

měrka f. miarka

Merkurij m. Merkury

měrny adj. pomiarowy; rytmiczny

měrodajny adj. decydujący; miarodajny, wiarygodny

mesar m.anim. rzeźnik

mesarnja f. rzeźnia, sklep mięsny

měsec m. miesiąc; księżyc

měsečina f. wypłata mięsięczna

měsečnica f. menstruacja

měsečnik m. miesięcznik

měsečno adv. miesięcznie

měsečny adj. miesięczny; księżycowy; měsečna gazeta miesięcznik;  ~ žurnal miesięcznik; měsečno světlo światło księżyca

mesisty adj. mięsisty

měsiti v.tr. ipf. wyrabiać

mesnik m.anim. rzeźnik

mesny adj. mięsny

meso n. mięso

mesojed m.anim. mięsożerca

mesojedny adj. mięsożerny

Mesopotamija f. Mezopotamia

mesožerec m.anim. mięsożerca

mesožerny adj. mięsożerny

městečko n. dzielnica, gmina

mesti (mete) v.tr. ipf. zamiatać

městnik, městny padež m. miejscownik

městnost f. rejon, okolica

městny adj. okoliczny, lokalny

město n. miejsce, lokacja; ~ rodženja miejsce urodzenia

městoime n. zaimek

městopoloženje n. lokacja

městoviti v.tr. ipf. umieszczać

městovjenje n. umiejscowienie

mešalka f. mikser

měšanec m.anim. hybryda, kundel; mieszaniec

měšanina f. mieszanina, miszmasz

měšanje n. interferencja

měšatelj m. mikser

měšati v.tr. ipf. mieszać, miksować

měščan, měščanin m.anim. mieszczanin

měščanstvo n. mieszczaństwo

měšek m. torba, worek

met m. rzut

meta f. meta, cel; mięta

metabolizm m. metabolizm

metafor m. metafora

metal m. metal

metalurgija f. metalurgia

metati v.tr. ipf. rzucać

mětati v.tr. ipf. zamiatać;  ~ monetu rzucać monetą; ~ těnj na rzucać cień na

metenje n. machnięcie, zamaszysty gest

meteorit m. meteoryt

meteorolog m.anim. meteorolog

metež m. powstanie, rebelia, bunt

metežny adj. buntowniczy, powstańczy

meti (mne) v.tr. ipf. miąć, gnieść

metla f. miotła

metnuti v.tr. pf. rzucić; ~ těnj na rzucić cień na

metoda f. metoda

metr m. metr

metrika f. metryka

metro n. metro

metropolija f. metropolia

mezalians m. mezalians

mězga f. sok (rośliny)

mgla f. mgła, mgiełka

mglati v.intr. ipf. podnosić się (mgła), zachodzić mgłą

mglisty adj. mglisty, mgławy

mi pron.pers. mi

mig m. mrugnięcie, mignięcie; v  ~ w mig, migiem; v ~ oka przez mrugnięcie oka

miganje n. mruganie

migati v.intr. ipf. mrugać, migać

migdalj m. migdał

mignuti v.intr. pf. mrugnąć, mignąć

migracija f. migracja

mikrobus m. mikrobus

mikrogram m. mikrogram

mikroskop m. mikroskop

mikroskopičny adj. mikroskopijny

mikrovalny: mikrovalna peč f. mikrofalówka

mikrovolnovy: mikrovolnova peč f. mikrofalówka

miliard num.card. miliard

milicija f. milicja

miligram m. miligram

mililitr m. mililitr

milimetr m. milimetr

milion num.card. milion

militantny adj. bojowniczy, wojowniczy

militarizm m. militaryzm

milja f. mila

milosrdje n. miłosierdzie

milosrdny adj. miłosierny

milost f. łaska, przysługa

milostivy adj. łaskawy

milostynja f. jałmużna

milovany adj. ukochany

milovati v.tr. ipf. kochać; pieścić

mily adj. miły, przyjemny

mim m.anim. mim

mimičny adj. mimiczny

mimika f. mimika

mimo prep. (kogo/čego) mimo

mimohodeči adv. mimochodem

mimohodny adj. uboczny

mimohodom adv. mimochodem, ubocznie, przypadkowo

mimovoljno adv. niechcący, mimowolnie, nieumyślnie

mimovoljny adj. nieumyślny, niezamierzony

minaret m. minaret

mineral m. mineralny; ~na voda woda mineralna

minet m. fellatio

miniatura f. miniatura

minibus m. mikrobus

minimalizovati v.tr. ipf./pf. minimalizować

minimalny adj. minimalny

minimum n. minimum

ministerstvo n. ministerstwo; Ministerstvo Finansov Ministerstwo Finansów; Ministerstvo Obrany Ministerstwo Obrony; Ministerstvo Pravosudja Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstvo Vnutrišnjih Děl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Ministerstvo Vněšnjih Děl Ministerstwo Spraw Zagranicznych

ministr m.anim. minister

minovati v.tr. ipf. mijać, upływać (czas)

Minsk m. Mińsk

minulost f. przeszłość

minuly adj. przeszły

minus conj. minus

minuta f. minuta

minuti v.tr. pf. minąć, upłynąć (czas)

mir m. pokój; spokój

miraž m. miraż

miriti v.tr. ipf. godzić

mirny adj. pokojowy

misija f. misja

misionar m. misjonarz

miska f. miska

mističny adj. mistyczny

mistifikacija f. mistyfikacja

mistik m.anim. mistyk

mit m. mit

mitičny adj. mityczny

mitologičny adj. mitologiczny

mitologija f. mitologia

mizantrop m.anim. mizantrop

mizantropija f. mizantropia

míljny: miljny kamenj m. kamień milowy

mjuzikl m. musical

mlačenje n. cięgi, młócenie

mladčica f. szkrab

mladčik m.anim. szkrab

mlade n. młode

mladec m.anim. chłopak, chłopiec

mladečstvo n. chłopięctwo

mladenec m.anim. młodzieniec

mladensky adj. młodzieńczy

mladěti v.intr. ipf. odmładzać się

mladež f. młodzież

mladežny adj. młodzieżowy

mladica f. dziewczyna

mladost f. młodość

mladostno adv. młodzieńczo

mladostnost f. młodzieńczość

mladostny adj. młodzieńczy

mladoženih m.anim. pan młody

mladoženka f. panna młoda

mladši adj. młodszy

mlady adj. młody

mlat m. młot

mlatba f. młocka, młócenie

mlatiti v.tr. ipf. młócić

mlatok m. młotek

mlavy adj. słaby, nikły

mlěčaj m. wilczomlecz

mlěčny adj. mleczny; Mlěčna draga Droga Mleczna; Mlěčny put Droga Mleczna

mlěkar m.anim. mleczarz

mlěko n. mleko

mlěti (melje) v.tr. ipf. mielić

mlězivo n. siara (mleko)

mljaskati v.intr. ipf. mlaskać

mlo adv. słabo, nikle

mlost f. nudności, mdłości

mly adj. słaby, nikły

mlyn m. młyn

mlynar m.anim. młynarz

mně pron.pers. mi

mněnje n. opinia

mněti (mni) v.tr. ipf. myśleć, mniemać, sądzić, przypuszczać, twierdzić, być zdania

mněvati v.tr. ipf. myśleć, mniemać, sądzić, przypuszczać, twierdzić, być zdania

mnih m.anim. mnich

mniška f. mniszka

mnogo adv. dużo, wiele, licznie; bardzo

mnogobarvny adj. wielobarwny

mnogobožstvo n. politeizm

mnogocentričny adj. wielocentrowy

mnogočislny adj. liczny

mnogojezyčny adj. wielojęzyczny

mnogokratno adv. wielokrotnie

mnogokratny adj. wielokrotny

mnogokulturny adj. wielokulturowy

mnogokutnik m. wielokąt

mnogolětny adj. wieloletni, długoletni

mnogoljudny adj. zatłoczony, ludny

mnogonožky f.pl. wielonożny

mnogoraky adj. wieloraki, rozmaity

mnogorěčivy adj. gadatliwy, wielomówny

mnogoslovny adj. gadatliwy, wielomówny

mnogosložny adj. wielozgłoskowy, polisylabiczny

mnogostranny adj. wielostronny

mnogovugolnik m. wielokąt

mnogy adj. mnogi, liczny

mnoju   ➝   ja

množina f. liczba mnoga

množinstvo n. większość

množiteljny: ~ čislovnik m. liczebnik mnożny

množiti v.tr. ipf. mnożyć

množstveny: množstveno čislo n. liczba mnoga

množstvo n. mnóstwo

mobilizacija f. mobilizacja

mobilizovati v.tr. ipf. mobilizować

mobilnost f. mobilność

mobilny adj. mobilny; ~ telefon telefon komórkowy

moč f. moc, siła; mocz; wpływ

močar m. mokradło, moczar, bagno

močarny adj. bagnisty, grząski

močevina f. mocznik

močiti v.tr. ipf. moczyć; ~ se moczyć się, urynować, oddawać mocz, susiać

močněti v.intr. ipf. rosnąć w siłę, nasilać się

močno adv. mocno

močnost f. mocarstwo; mоcarność, moc

močny adj. mocny

moda f. moda

model m. model

modernizacija f. modernizacja

modernizovati v.tr. ipf. modernizować

moderny adj. nowoczesny

modifikacija f. modyfikacja

modifikovati v.tr. ipf./pf. modyfikować, zmodyfikować

modistka f. modystka

modny adj. modny

modrěti v.intr. ipf. stawać się niebieskim

modrina f. siniec

modriti v.tr. ipf. czynić niebieskim

modrooky adj. niebieskooki

modry adj. niebieski

mogti v.aux.ipf. móc

moguči adj. mogący, potężny

mogutny adj. mogący, potężny

mogyla f. mogiła, grób

moh (mha) m. mech

moj pron.poss. mój

moknuti v.intr. ipf. moknąć

mokrěti v.intr. ipf. moknąć

mokrica f. stonoga

mokrišče n. trzęsawisko, grzęzawisko

mokriti v.tr. ipf. moczyć

mokrost f. wilgotność

mokrota f. wilgotność

mokry adj. mokry

molčalivy adj. milkliwy

molčanje n. milczenie

molčati v.intr. ipf. milczeć

molčno adv. milcząco

molčny adj. milczący

Moldavija, Moldova f. Mołdawia

moldavsky adj. mołdawski

molekula f. molekuła

molekularny adj. molekularny

molestovati v.tr. ipf. molestować

molitevnik m. modlitewnik

moliti se v.refl. ipf. modlić się

molitva f. modlitwa

molj m.anim. ćma

molknuti v.intr. ipf. milknąć

molnja f. błyskawica

molva f. mowa

molviti v.tr. ipf. mówić

moment m. moment, chwila

momentalno adv. momentalnie

monah m.anim. mnich

monahynja f. mniška

Monako n. Monako

monarh m.anim. monarcha

monarhija f. monarchia

monastyr m. klasztor, monastyr

moneta f. moneta

Mongolija f. Mongolia

mongolsky adj. mongolski

monisto n. naszyjnik, koralik

monogram m. monogram

monolit m. monolit

monolitny adj. monolitowy, monolityczny

monolog m. monolog

monopol m. monopol

monoteizm m. monoteizm

montaža f. montaż, zgromadzenie

montovanje n. instalacja, montaż

montovati v.tr. ipf. montować, instalować

monument m. monument

monumentalny adj. monumentalny

moped m. motorower

mor m. plaga, zakażenie

mora f. koszmar

moral m. morał

moralizovati v.intr. ipf. moralizować

moralnost f. moralnośc

moralny adj. moralny

morati v.aux.ipf. musieć

Moravija f. Morawy

moravsky adj. morawski

morda f. morda

morfem m. morfem

morfin m. morfina

morfologija f. morfologia

moriti v.tr. ipf. głodzić; męczyć; ~ se męczyć się

morjak m.anim. żeglarz, marynarz

morje n. morze

morjeplavatelj m.anim. marynarz

morjeplavstvo n. żegluga morska, nawigacja (morska)

morny adj. koszmarny

morsky adj. morski; morska stěna opaska brzegowa; morska trava wodorost; morska vodorast wodorost; morska zvězda rozgwiazda;  ~ konik pławikonik, konik morski; morsko dno dno morza

morž m.anim. mors

moskovsky adj. moskiewski

Moskva f. Moskwa

most m. most

mošna f. moszna; portmonetka, sakiewka

motati v.tr. ipf. zawijać, nawijać

motiv m. motyw

motivacija f. motywacja

motivovati v.tr. ipf. motywować

motok m. motek

motor m. motor, silnik; dizelny ~ silnik wysokoprężny

motovilo n. motowidło

motto n. motto

motvuz m. sznur, powróz, lina

motyka f. motyka, oskard

motylik m.anim. motyl

motylj m.anim. motyl

Mozambik m. Mozambik

mozg m. mózg

mozgovy adj. mózgowy; mozgova proteza proteza mózgu; ~ udar udar mózgu, apopleksja

mozočny: mozočna kost f. szpik kostny

mozolj f. nagniotek, odcisk

mož-   ➝   mogti

može adv. może, być może; ~ byti być może

možlivo adv. możliwie

možlivost f. możliwość, okazja

možlivy adj. możliwy

možno adv. można, możliwie; ~ najskorěje jak najszybciej

možnost f. możliwość, okazja

možny adj. możliwy

mračiti se v.refl. ipf. ściemniać się, stawać się ciemnym

mračnost f. mrok

mračny adj. mroczny, ciemny, mętny, ponury, posępny

mrak m. mrok, ciemność

mramor m. marmur

mravišče n. mrowisko

mravji adj. mrówczy; mravja kopa mrowisko

mravka f. mrówka

mravojed m.anim. mrówkojad; afrikansky ~ mrównik afrykański

mraz m. mróz

mrazilka f. zamrażarka

mrazina f. lody

mraziti v.tr. ipf. mrozić

mrazny adj. mroźny

mrazosušati v.tr. ipf. liofilizować

mrazosušenje n. liofilizacja

mrazosušeny adj. zliofilizowany

mrazosušiti v.tr. pf. liofilizować

mraženy adj. mrożony

mrčati v.tr. ipf. zrzędzić

mrdati v.intr. ipf. merdać

mrdnuti v.intr. pf. merdnąć

mrěža f. sieć, siatka

mrknuti v.intr. ipf. ciemnieć

mrkva f. marchew

mrmjati v.tr. ipf. mamrotać

mrša f. padlina

mrščina f. zmarszczka

mrščiti v.tr. ipf. marszczyć;  ~ brvi marszczyć brwi; ~ se marszczyć się (o mimice)

mršejed m.anim. padlinożerca

mrtvec m.anim. trup, zwłoki, umrzyk, umarlak

mrtvečina f. padlina

mrtvěti v.intr. ipf. drętwieć; tłumić

mrtvozornik m.anim. koroner

mrtvy adj. martwy; umarły

mrzavec m.anim. łotr, łobuz, łajdak

mrzko adv. obrzydliwie, wstrętnie

mrzkost f. obrzydlistwo, paskudztwo

mrzky adj. obrzydliwy, paskudny, odrażający, wstrętny

mrznuti v.intr. ipf. marznąć

msta f. zemsta

mstitelj m.anim. mściciel

mstiti v.tr. ipf. mścić

mstivy adj. mściwy

mša f. msza

mu pron.pers. mu

mučanje n. muczenie

mučati v.intr. ipf. muczeć

mučenica f. męczennica

mučeničstvo n. męczeństwo

mučenik m.anim. osoba torturowana; męczennik

mučenje n. tortury

mučiljnja f. sala tortur

mučitelj m.anim. kat

mučiteljny adj. bolesny

mučiti v.tr. ipf. torturować; ~ do smrti torturować aż do śmierci

mudak m.anim. dupek

mudo n. jądro

mudrec m.anim. mędrzec

mudrěti v.intr. ipf. mądrzeć, stawać się mądrym

mudrost f. mądrość

mudry adj. mądry

muha f. muha

muholovka f. muchołówka; muchołówka

muhomor m. muchomor

muka f. mąka; męka, tortura, agonia

mukanje n. muczenie

mukati v.intr. ipf. muczeć

mulj m. muł (substancja)

multikulturny adj. wielokulturowy

mumija f. mumia

musěti (musi) v.aux.ipf. musieć

muskul m. mięsień

muskus m. piżmo; ~na krysa piżmak

musliman, muslimanin m.anim. muzułmanin

muslimanka f. muzułmanka

muslimansky adj. muzułmański

muška f. muszka (fauna)

mut f. fusy, osad

mutant m.anim. mutant

mutiti v.tr. ipf. mącić; przeszkadzać, sprawiać kłopoty

mutněti v.intr. ipf. chmurzyć się, stawać się mętnym

mutnost f. mętność

mutny adj. mętny, błotnisty

muzej m. muzeum

muzika f. muzyka

muzikalny adj. muzykalny, muzyczny; muzikalna grupa zespół muzyczny

muzikant m.anim. muzyk

muž m.anim. mężczyzna; mąż

mužev adj. przynależny/a mężowi

mužiti se v.refl. ipf. zamążpójść, wychodzić za mąż

mužskost f. męskość

mužsky adj. męski; ~ rod rodzaj męski

mužstvo n. ekipa, grupa, drużyna, oddział; męskość

my (nas, nam, nami) pron.pers. my

myliti v.tr. ipf. mydlić; mylić, wprowadzać w błąd; ~ se mylić się

mylo n. mydło

mys m. przylądek, cypel

myslimo adv. wyobrażalnie

myslimy adj. wyobrażalny, do pomyślenia

myslitelj m.anim. myśliciel

mysliti v.tr. ipf. myśleć;  ~ o myśleć o; myslim, myslju myślę

myslj f. myśl, idea

mysljenje n. myślenie

mysljenny adj. mentalny

myš f. mysz; kompjuterna ~ mysz (komputerowa)

myšasty adj. myszaty

myšca f. mięsień

myšelovka f. łapka na myszy, pułapka na myszy

myškovati v.intr. ipf. łowić myszy

myti v.tr. ipf. myć

myto n. myto, opłata za przejazd

na prep. (kogo/čto) na; (kom/čem) na;  ~ dolgo na długo; ~ prěkor na przekór

nabajati v.intr. pf. napaplać, nabajać; wyczarować

naběg m. nalot, napad, najazd

naběgati se v.refl. pf. nabiegać się

nabirati v.tr. ipf. nabierać, zbierać

nabiti (nabije) v.tr. pf. wypchać (czymś), nabić (broń), nadziać (czymś)

nabivati v.tr. ipf. wypychać (czymś), nabijać (broń), nadziewać (czymś)

naboj m. nabój

nabožny adj. pobożny

nabrati (nabere) v.tr. pf. nabrać, zebrać, nagromadzić

nabreknuti v.intr. pf. spuchnąć, napęcznieć

nabrěžna f. nabrzeże

nabuhati v.intr. ipf. puchnąć

nabuhnuti v.intr. pf. napuchnąć

nabyti (nabude) v.tr. pf. nabyć

nabyvati v.tr. ipf. nabywać

nabzděti v.intr. pf. pierdnąć

nacionalist m.anim. narodowiec

nacionalističny adj. nacjonalistyczny

nacionalizacija f. nacjonalizacja

nacionalizm m. nacjonalizm

nacionalizovati v.tr. ipf. nacjonalizować

nacist m.anim. nazista, hitlerowiec

nacističny adj. nazistowski

nacizm m. nazizm

načaditi v.intr. pf. naczadzić, wyemitować opary/wyziewy/spaliny

načelnik m.anim. naczelnik, lider, szef, zwierzchnik, przełożony;  ~ policije szef policji; ~ štaba szef sztabu

načelo n. początek

načeti (načne) v.tr. pf. zacząć, rozpocząć; ~ se zacząć się, rozpocząć się

načetje n. początek

načetok m. początek

načinati v.tr. ipf. zaczynać, rozpoczynać; ~ se zaczynać się, rozpoczynać się

načitati se v.refl. pf. naczytać się

načrpati v.tr. pf. zaczerpnąć, nagromadzić

načrtati v.tr. pf. nakreślić

načto adv. dlaczego, za co, po co

nad- prefix super-, nad- (do określania rzeczy „bardzo”)

nad prep. (kym/čim) nad, ponad

nadalje adv. odtąd

nadarmo adv. darmo (na próżno), na próżno

nadati (nada) v.tr. pf. nadać, obdarzyć

nadavati v.tr. ipf. nadawać, obdarowywać

naděja f. nadzieja; iměti naděju mieć nadzieję

nadějati se (naděje) v.refl. ipf. mieć nadzieję

nadějny adj. niezawodny, godny zaufania

nadělati v.tr. pf. narobić, nawytwarzać

naděti v.tr. pf. nadziać (czymś); przywdziać, wdziać, ubrać

naděvati v.tr. ipf. nadziewać (czymś); przywdziewać, ubierać

nadglavišče n. zenit

nadgledati ipf. nadzorować, doglądać, przeprowadzać inspekcję

nadgleděti (nadgledi) pf. nadzorować, doglądnąć, przeprowadzić inspekcję

nadigrati v.tr. pf. pokonać, wygrać z

nadigryvati v.tr. ipf. pokonywać, wygrywać z

nadkvartira f. penthaus

nadljudsky adj. nadludzki

nadměrno adv. nadmiernie, zanadto

nadměrnost f. nadmiar

nadměrny adj. nadmierny

nadnacionalny adj. ponadpaństwowy

nadobyčajny adj. nadzwyczajny

nadohnenje n. inspiracja, natchnienie

nadohnuti v.tr. pf. zainspirować

nadoproščeny adj. zbyt uproszczony

nadpis m. inskrypcja; nagłówek, tytuł (pisany)

nadražje n. stacja

naduti (nadme) v.tr. pf. nadąć, nadmuchać

naduty adj. nadęty (czymś), wzdęty; arogancki, próżny (wada), zarozumiały

naduvati v.tr. ipf. nadymać, nadmuchiwać

nadužiti v.tr. pf. nadużyć

naduživati v.tr. ipf. nadużywać

nadyhati v.tr. ipf. inspirować

nadzirati v.tr. ipf. doglądać, nadzorować

nadzor m. nadzór, inwigilacja

nadzornik m.anim. nadzorca

nafta f. ropa naftowa

naftoprovod m. rurociąg naftowy

naganjati v.tr. ipf. przeganiać, naganiać (np. krowy); ~ strah někomu napędzać komuś strachu, straszyć kogoś

naglo adv. nagle

nagly adj. niespodziewany, obcesowy; nagły; ~ kolaps nagłe zasłabnięcie

nagnati (nagone) v.tr. pf. przegonić, nagnać, nagonić, zagonić, zagnać; ~ strah někomu napędzić komuś strachu, przestraszyć kogoś

nagnojiti v.tr. pf. nawieźć obornikiem

nagnuti v.tr. pf. nagiąć

nagoda f. szansa, okazja

nagorno adv. powyżej

nagorny adj. powyższy, wyżynny

nagost f. nagość

nagota f. nagość

nagotky m.pl. nagietki

nagovoriti v.tr. ipf. nagadać, dużo mówić

nagrada f. nagroda, wynagrodzenie; Nobelova ~ Nagroda Nobla

nagraditi v.tr. pf. nagrodzić

nagradžati v.tr. ipf. nagradzać

nagrěti (nagrěje) v.tr. pf. nagrzać

nagrěvati v.tr. ipf. nagrzewać

nagromaditi v.tr. pf. nagromadzić

nagromadžati v.tr. ipf. nagromadzać

nagromadženje n. nagromadzenie

nagy adj. nagi

nagybati v.tr. ipf. naginać, zaginać

nahmuriti v.tr. pf. nachmurzyć

nahmurjeny adj. nachmurzony

nahoditi v.tr. ipf. znajdować; ~ se znajdować się

nahodka f. odkrycie

nahodnost f. geneza, pochodzenie, źródło

nahvatati v.tr. pf. szybko wyrywać, szybko zbierać

naigrati v.tr. pf. nagrać

naigryvati v.tr. ipf. nagrywać

naivnik m.anim. naiwniak

naivnost f. łatwowierność

naivny adj. naiwny

naj- prefix naj-

najblizši adj. najbliższy

najbliže adv. najbliżej

najbogatši adj. najbogatszy

najbolje adv. najbardziej

najboljši adj. największy

najčestěje adv. najczęściej, generalnie

najdalje adv. najdalej

najdaljši adj. najdalszy

najdivnějši adj. najdziwniejszy

najdti (najde; našel) v.tr. pf. znaleźć

najedati se v.refl. ipf. najadać się, sycić się jedzeniem

najem m. wynajęcie, wynajem, komorne, czynsz

najemnica f. najemniczka

najemnik m.anim. najemnik

najemny adj. najemny;  ~ rabotnik najemny pracownik; ~ ubijca płatny zabójca

najesti se (naje) v.refl. pf. najeść się, nasycić się jedzeniem

najeti (najme) v.tr. pf. nająć, wynająć; zatrudnić

najezd m. najazd, wtargnięcie

najezdnik m.anim. najeźdźca

naježiti v.tr. pf. najeżyć; ~ se najeżyć się

najglubši adj. najgłębszy

najgorše adv. najgorzej

najgorši adj. najgorszy

najhladnějši adj. najchłodniejszy

najkrasivši adj. najpiękniejszy

najkrasnějši adj. najpiękniejszy

najkrvavši adj. najkrwawszy

najlegši adj. najlżejszy

najlěpje adv. najlepiej

najlěpši adj. najlepszy

najlučši adj. najlepszy

najmalo adv. najmniej

najmatelj m.anim. najemca, wynajmujący, lokator

najmati v.tr. ipf. najmować, wynajmować; zatrudniać

najmě adv. szczególnie, zwłaszcza

najmekši adj. najmiększy

najmenje adv. najmniej

najmenši adj. najmniejszy

najmnogo adv. najwięcej

najnizši adj. najniższy

najpozdněje adv. najpóźniej

najpozdnějši adj. najpóźniejszy

najprostějši adj. najprostszy, najłatwiejszy

najprvo adv. najpierw

najraněje adv. najwcześniej

najranši adj. najwcześniejszy

najsmrteopasny adj. najbardziej śmiercionośny

najsmrtnějši adj. najbardziej śmiercionośny

najstarějši, najstarši adj. najstarszy

največe adv. najwięcej

največši adj. największy

najveliky adj. największy

najvyše adv. najbardziej

najzimnějši adj. najzimniejszy

najzly adj. najgorszy

nakalati v.tr. ipf. przypinać do

nakapati v.intr. pf. nakapać

nakaz m. nakaz;  ~ na arešt nakaz aresztowania; pod ~om pod rozkazami, pod nakazem

nakazati (nakaže) v.tr. pf. nakazać

nakazyvati v.tr. ipf. nakazywać

naklad m. nakład (czasopisma); nakład (koszty), koszty; edycja, publikacja

nakladati v.tr. ipf. narzucać; nakładać

naklanjati v.tr. ipf. nakłaniać, skłaniać, zginać

naklati: ~ na (nakolje) v.tr. pf. przypiąć do

naklon m. pochyłość, zbocze, stok

nakloniti v.tr. pf. nakłonić, skłonić, zgiąć

naklonjenje n. tryb (gram.)

naklonjeny adj. nakłoniony

naklonnost f. skłonność

nakolěnnik m. rzepka

nakonec adv. w końcu, wreszcie, nareszcie

nakopati v.tr. pf. wykopać (np. łopatą)

nakopyvati v.tr. ipf. wykopywać (np. łopatą)

nakovaljnja f. kowadło

nakrmiti v.tr. pf. nakarmić

nakryti v.tr. pf. nakryć

nakryvati v.tr. ipf. nakrywać

nakydati v.tr. ipf. narzucać

nakydyvati v.tr. ipf. narzucać

nalagati v.tr. ipf. narzucać; naładowywać

nalegati v.intr. ipf. opierać się o coś/kogoś

nalegti v.intr. pf. opierać się o coś/kogoś

nalet m. nalot (wojsk.)

naležati (naleži) v.intr. ipf. należeć

naležity adj. należyty, stosowny, odpowiedni

naliti (nalije) v.tr. ipf. nalać

nalivati v.tr. pf. nalewać

nalivka f. nalewka (alk.)

nalivny: nalivno pero n. wieczne pióro

naložiti v.tr. pf. nałożyć; załadować

naložnica f. konkubina, nałożnica

nam pron.pers. nam

namastiti v.tr. pf. posmarować, naoliwić

namaščati v.tr. ipf. smarować, oliwić

namazati (namaže) v.tr. pf. namaścić

namazyvati v.tr. ipf. namaszczać

naměr m. zamiar, plan

naměriti v.tr. pf. zamierzyć, zaplanować

naměrjati v.tr. ipf. zamierzać, planować

naměstnik m.anim. gubernator

namočiti v.tr. pf. namoczyć

namokriti v.tr. pf. namoczyć

namontovati v.tr. pf. zainstalować

namordnik m. kaganiec

namotati v.tr. pf. nawinąć

namotyvati v.tr. pf. nawijać

namyliti v.tr. pf. namydlić

namyljati v.tr. ipf. namydlać

nanesti v.tr. pf. nanieść

nanizati (naniže) v.tr. pf. nawlec

nanos m. muł, osad, aluwium

nanositi v.tr. ipf. nanosić

nanovo adv. na nowo, znowu, ponownie

naočila n.pl. okulary

naopak adv. odwrotnie, na odwrót, przeciwnie, vice versa, na bakier

naostriti v.tr. pf. naostrzyć

napad m. atak; napad

napadati v.tr. ipf. napadać, atakować; molestować, napastować

napadnik m.anim. napastnik (sport)

napadny adj. jaskrawy, uderzający (wrażenie), krzykliwy, rzucający się w oczy

napajati v.tr. ipf. podlewać; poić

napamet adv. na pamięć

naparfumovati v.tr. pf. naperfumować

napasti (napade) v.intr. pf. napaść (atak), zaatakować

napasti (napase) v.tr. pf. napaść (nakarmić); ~ se napaść się

napastnik m.anim. napastnik

napeti (napne) v.tr. pf. napiąć, naciągnąć, nadwerężyć

napetost f. napięcie

napety adj. napięty, spięty (zachowanie), naciągnięty

napěv m. melodia

naphati v.tr. pf. napchać

napihati v.tr. ipf. napychać

napinati v.tr. ipf. napinać, naciągać, nadwerężać

napirati v.intr. ipf. napierać, naciskać

napis m. napis, inskrypcja, legenda

napisati (napiše) v.tr. pf. napisać

napiti se (napije) v.refl. pf. upić się; napić się

napitok m. napój, picie

napivati se v.refl. ipf. upijać się; napijać się

napljuvati v.intr. pf. spluwać

naplyv m. napływ

napoj m. napój

napojiti v.tr. pf. napoić; podlać

napojnica f. napiwek

napolniti v.tr. pf. napełnić; ~ perami wypchać pierzem

napominati v.tr. ipf. upominać

napomněnje n. upomnienie

napomněti (napomni) v.tr. pf. upomnieć

napor m. presja, nacisk; wysiłek

naposlěd adv. wreszcie, w końcu, na zakończenie, ostatni raz

naposlědok adv. wreszcie, w końcu, na zakończenie, ostatni raz

napr. adv. np.

napravdu adv. naprawdę, rzeczywiście

napraviti v.tr. pf. skierować; naprawić, zreperować, skorygować, zadośćuczynić; zrobić, wykonać, sporządzić; ~ se udać się dokądś, skierować się

napravjati v.tr. ipf. kierować; naprawiać, reperować, korygować, zadośćuczyniać; robić, wykonywać, sporządzać; ~ se udawać się, kierować się

napravo adv. na prawo

naprazdno adv. na próżno, nadaremnie

naprazdny adj. nadaremny

naprěd adv. naprzód, do przodu; wcześniej, przedtem

naprěti (napre) v.intr. pf. nacisnąć, naprzeć

napreženje n. napięcie, naciągnięcie

napriklad adv. na przykład, przykładowo

napriměr adv. na przykład, przykładowo

naprostrina f. kapa na łóżko

naprotiv prep. (kogo/čego) naprzeciwko, naprzeciw

naprstok m. naparstek

napruženje n. napięcie, naprężanie

napružiti v.tr. pf. naprężyć, napiąć

napustiti v.tr. pf. napuścić (dymu, płynu)

napuščati v.tr. ipf. napuszczać (dymu, płynu)

narastati v.intr. ipf. narastać, wzrastać

narasti (naraste) v.intr. pf. narosnąć, naróść, wzrosnąć

narěčena (narěčenoj) f. narzeczona

narěčeny (-ogo) m.anim. narzeczony

narěčje n. dialekt, narzecze, gwara; przysłówek

narěkanje n. lament, narzekanie

narěkati v.intr. ipf. narzekać, lamentować; nazywać, nadawać imię

narěkti v.tr. pf. nazwać, nadać imię

narězati (narěže) v.tr. ipf. naciąć, narzezać, nasiekać, pociąć w plastry

narkoman m.anim. narkoman

narkotik m. narkotyk

naročito adv. umyślnie

naročity adj. celowy, umyślny

narod m. naród

naroditi v.tr. pf. narodzić

narodnost f. narodowość

narodny adj. narodowy; narodna vojna wojna narodowa

narodobijstvo n. ludobójstwo

narodopis m. etnografia

narodopisec m.anim. etnnograf

narodženje n. narodziny

narožny adj. narożny, kanciasty

naručje n. naręcze

naručka f. bransoletka

naručny: ~ časovnik m. zegarek na rękę

narušati v.tr. ipf. naruszać, pogwałcać

narušenje n. naruszenie, pogwałcenie

narušiti v.tr. pf. naruszyć, pogwałcić

narvati (narve) v.tr. pf. narwać (roślin), nazbierać (roślin ręcznie)

narysovati v.tr. pf. narysować

naryvati v.tr. ipf. rwać (rośliny), zbierać (rośliny ręcznie)

nas pron.pers. nas

nasad m. plantacja

nasaditi v.tr. pf. nasadzić (roślin)

nasadžati v.tr. ipf. nasadzać (roślin)

nascati (nasci) v.intr. pf. naszczać, nasikać

nasěděti se v.refl. pf. nasiedzieć się

nasědka f. kwoka

nasěkati v.tr. ipf. nasiekać

nasěkomo n. owad

nasěkti v.tr. pf. narąbać

naseliti v.tr. pf. zaludnić

naseljati v.tr. ipf. zaludniać

naseljenje n. zaludnienie

naseljeny adj. zaludniony

nasilje n. agresja

nasilnik m.anim. brutal, tyran

nasilno adv. agresywnie

nasilnost f. agresywność

nasilny adj. agresywny, dokonany siłą

nasilovanje n. gwałt

nasklon m. trend

naskoro adv. ostatnio

naskroz adv. na wskroś, przez (coś)

naslada f. przyjemność

nasladiti v.tr. pf. sprawić przyjemność; ~ se ucieszyć się, rozkoszować się

nasladžati v.tr. ipf. sprawiać przyjemność; ~ se napawać się, cieszyć się, rozkoszować się

naslěditi v.tr. pf. odziedziczyć

naslědne n.pl. następne

naslědnica f. spadkobierczyni

naslědnik m.anim. następca; spadkobierca

naslědnost f. następstwo

naslědny adj. następny

naslědok m. rezultat, skutek

naslědovanje n. imitowanie

naslědovati v.tr. ipf. odziedziczać; imitować

naslědstvo n. dziedzictwo, spadek, spuścizna

naslušati se v.refl. pf. nasłuchać się

nasmeška f. kpina

nasmoliti v.tr. pf. pokryć smołą

nasos m. pompa

naspati se (naspi) v.refl. pf. wyspać się, naspać się

nastati (nastane) v.intr. pf. nastać (zacząć się)

nastavati v.intr. ipf. nastawać (zaczynać się)

nastaviti v.tr. pf. nastawić; wyregulować; ustawić; wydłużyć

nastavjati v.tr. ipf. nastawiać; ustawiać; regulować; wydłużać

nastavjenja n.pl. ustawienia

nastavjenje n. ustawienie, strojenie

nastavok m. przedłużenie, przybudówka

nastěnny adj. ścienny

nastěž adv. szeroko otwarty, na oścież

nastignuti v.tr. pf. doścignąć

nastojati (nastoji) v.intr. ipf. nalegać

nastojčivy adj. uporczywy

nastoječi adj. teraźniejszy

nastolny: nastolna lampa f. lampka stołowa; nastolna světilka lampka stołowa

nastradati se v.refl. pf. nacierpieć się

nastrajati v.tr. ipf. nastrajać (instrument); nastrajać (kogoś)

nastrašiti v.tr. pf. nastraszyć, przerazić

nastražiti se v.refl. pf. nastawić uszu

nastrojenje n. nastrój, humor; dobro ~ dobry humor, dobry nastrój

nastrojevy adj. humorzasty

nastrojiti v.tr. pf. nastroić (instrument); nastroić (kogoś)

nastrojky f.pl. ustawienia

nastupati v.intr. ipf. nadeptywać; następować, nadchodzić, nastawać (zaczynać się); nastupajuči nadchodzący, następujący

nastupiti v.intr. pf. nadepnąć; nastąpić, nadejść, nastać (zacząć się)

nastupnica f. następczyni

nastupnik m.anim. następca

nastupny adj. następny, nadchodzący

nasučny adj. pilny; zasadniczy, istotny

nasyčati v.tr. pf. nasycać

nasyčenje n. nasycenie

nasyp m. nasyp

nasypati v.tr. pf. nasypać

nasytiti v.tr. pf. nasycić

naš pron.poss. nasz; ~a era nasza era

našeptati (našepče) v.tr. pf. naszeptać

našijnik m. naszyjnik

našiti (našije) v.tr. pf. naszyć

našivati v.tr. ipf. naszywać

nategati v.tr. ipf. naciągać, napinać, naprężać

nategnuti v.tr. ipf. naciągnąć, napiąć, naprężyć

natěšiti se v.refl. pf. nacieszyć się

natet m.anim. wuj

natipkati v.tr. pf. napisać (klawiaturą)

natirati v.tr. ipf. nacierać

natisk m. nacisk

natiskati v.tr. ipf. naciskać

natisknuti v.tr. pf. nacisnąć

natočiti v.tr. pf. natoczyć; naostrzyć

natoliko adv. tyle

natolkati se v.refl. ipf. zderzać się

natolkti se v.refl. pf. zderzyć się

natreti (natre) v.tr. pf. natrzeć

natrij m. sód

natroniti v.tr. pf. być następcą tronu

natronjenje n. sukcesja

natrpěti se (natrpi) v.refl. pf. nacierpieć się

natruditi se v.refl. pf. napracować się

natuga f. wysiłek, staranie

naturalističny adj. naturalistyczny

naturalizm m. naturalizm

naturalny adj. naturalny

natvoriti v.tr. pf. natworzyć

natvrdženje n. wzwód, erekcja

naučiti v.tr. pf. nauczyć; ~ se nauczyć się

naučnik m.anim. naukowiec

naučny adj. naukowy, uczony

nauka f. nauka; uczenie, doktryna

naušnica f. kolczyk

naušnik m. nausznik

naušniky m.pl. słuchawki

navaga f. nawaga

naval m. nawał, ogromna ilość

navěditi v.tr. pf. odwiedzić

navědžati v.tr. ipf. odwiedzać

navěky adv. na zawsze

navěsiti v.tr. pf. powiesić

navesti (navede) v.tr. pf. spowodować, wszcząć, wywołać, przywieść, doprowadzić; zacytować

navěšati v.tr. ipf. wieszać

navet adv. nawet

navětrny adj. nawietrzny

navezati (naveže) v.intr. pf. nawiązać; związać coś na czymś

navezyvati v.intr. ipf. nawiązywać; związywać coś na czymś

navigacija f. nawigacja

navigator m.anim. nawigator

naviti (navije) v.tr. pf. nawiać

navivati v.tr. ipf. nawiewać

navlačka f. poszewka

navlaka f. poszewka

navlažiti v.tr. pf. namoczyć, zmoczyć

navlěkati v.tr. ipf. nawlekać

navlěkti v.tr. pf. nawlec, nanizać

navoditi v.tr. ipf. powodować, wszczynać, wywoływać, przywodzić, doprowadzać; cytować

navodnica f. cudzysłów

navodniti v.tr. pf. nawodnić

navodnjati v.tr. ipf. nawadniać

navodnjenje n. powódź

navoščiti v.tr. pf. nawoskować

navražiti v.intr. pf. nawróżyć

navyk m. nawyk

navyše adv. poza tym

navznak adv. tyłem na przód, na wznak

nazad adv. wstecz, do tyłu, temu (w czasie)

nazadno adv. wstecz, do tyłu

nazadnost f. wsteczność

nazadny adj. wsteczny

nazdravica f. toast

nazdraviti v.intr. pf. wypić toast, wznieść toast

nazdravjati v.intr. ipf. wypijać toast, wznosić toast

nazemny adj. naziemny

naznačati v.tr. ipf. oznaczać, naznaczać; ustalać, wyznaczać, określać; precyzować; zaznaczać

naznačeny adj. ustalony

naznačiti v.tr. pf. oznaczyć, naznaczyć; ustalić, wyznaczyć, określić; sprecyzować; zaznaczyć

nazva f. nazwa, miano, tytuł

nazvany adj. nazwany

nazvati (nazove) v.tr. pf. nazwać, dać imię

nazyvati v.tr. ipf. nazywać, dawać imię; ~ se nazywać się

ne adv. nie

ne intj. nie;  ~ bude nie będzie; ~ bylo nie było

neadekvatnost f. nieadekwatność

neadekvatny adj. nieadekwatny

neandertalec m.anim. neandertalczyk

nebesky adj. niebieski (kolor)

nebesny adj. niebiański, niebieski (nieba); nebesno tělo ciało niebieskie

nebezpečnost f. niebezpieczeństwo

nebezpečny adj. niebezpieczny

neblagodarny adj. niewdzięczny

nebo (neba/nebese) n. niebo

nebodrap m. drapacz chmur

nebogy adj. nieszczęśliwy, nędzny

nebojazlivost f. nieustraszoność

nebojazlivy adj. nieustraszony

nebojaznik m.anim. ktoś nieustraszony

nebožčik m. nieboszczyk

nebsky adj. niebieski (nieba)

nebystry adj. powolny

nebytje n. niebyt

nebyvaly adj. niebywały

něčemu adv. dlaczegoś, czemuś, z jakiegoś powodu

nečestivy adj. bezbożny

nečestny adj. nieuczciwy, niesprawiedliwy

něčij pron.poss. czyjś

nečisty adj. brudny, nieczysty

něčo   ➝   něčto

něčto pron.indef. coś

nedaleky adj. niedaleki

nedavno adv. niedawno, ostatnio

nedavny adj. niedawny

nedbalost f. niedbałość, zaniedbanie

nedbaly adj. niedbały, niechlujny

nedějuči adj. niedziałający, niefunkcjonujący

nedělja f. niedziela

nedobry adj. niedobry; nieuprzejmy

nedomolvka f. niedomówienie

nedonosok m.anim. wcześniak (dziecko)

nedorazuměnje n. nieporozumienie

nedorazuměti v.tr. pf. mieć z kimś nieporozumienie

nedorazuměvati v.tr. ipf. mieć z kimś nieporozumienie

nedorazvity adj. niedorozwinięty

nedoslědno adv. niekonsekwentnie

nedoslědnost f. niespójność

nedoslědny adj. niespójny, niekonsekwentny

nedostatočno adv. niedostatecznie, niewystarczająco

nedostatočnost: ~ srdca f. niewydolność serca

nedostatok m. niedostatek, niedobór, brak, deficyt; defekt, mankament

nedostojny adj. niegodny

nedostupny adj. niedostępny

nedoumje n. konsternacja, zakłopotanie

nedověra f. niedowierzanie

nedovršenost f. niekompletność

nedovršeny adj. niekompletny

nedržavny adj. pozarządowy

nedug m. dolegliwość

nedvižimost f. nieruchomość

neefektivny adj. nieefektywny, nieskuteczny

neformalny adj. nieformalny

negativny adj. negatywny, ujemny

negodny adj. bezużyteczny, bezwartościowy; niestosowny, niewłaściwy, nieodpowiedni; niegodny, niezdatny

negodovanje n. oburzenie

negotovy adj. przedwczesny

negramotnost f. analfabetyzm; ignorancja

negramotny adj. analfabetyczny, niepiśmienny; niekompetentny, ignorancki

negybky adj. sztywny

nehaj particle niech, niechaj; Nehaj sila bude s toboju! Niech Moc będzie z tobą!

nehati v.tr. pf. zaniechać, zaniedbać, porzucić, zrezygnować z

neizběžno adv. nieuchronnie

neizběžnost f. nieuchronność, nieuniknioność

neizběžny adj. nieuchronnny, nieunikniony, nieodparty

neizgoda f. wada

neizgodny adj. niekorzystny, niekomfortowy

neizgovorlivy adj. niemożliwy do wymówienia

neizměnny adj. niezmienny, stały

neizměrimy adj. niezmierny

neizvěstny adj. nieznany

nejasny adj. niejasny

nejestvujuči adj. nieistniejący

nejlon m. nylon

nejlonovy adj. nylonowy

někako adv. jakoś

někaky adj. jakiś

někamo adv. dokądś

nekaznivost f. bezkarność

nekaznivy adj. bezkarny

někde adv. gdzieś

někogda, někogdy adv. czasem, kiedyś

někoj pron.indef. któryś, niektóry

několiko adv. kilka, parę, ileś;  ~ dnjev nazad parę dni temu;  ~ dnjev tomu parę dni temu; ~ razov parę razy

několikokratno adv. parokrotnie, kilkakrotnie

nekompetencija f. niekompetencja

nekompletny adj. niekompletny

nekonsistencija f. sprzeczność, niespójność

nekrasny adj. brzydki; nekrasna katočka brzydkie kaczątko

někto pron.indef. ktoś

něktory adj. któryś

někudy adv. którędyś

nelegalny adj. nielegalny

neljudsky adj. nieludzki

nelogičny adj. nielogiczny

nemaje, ne imaje adv. nie ma

nemalo adv. prawie, niemal

nemaly adj. niemały

Němcija f. Niemcy

Němec m.anim. Niemiec

němečsky adj. niemiecki

něměti v.intr. ipf. niemieć (tracić mowę), być ogłupianym

nemilosrdno adv. bezlitośnie, niemiłosiernie

nemilosrdny adj. bezlitosny, niemiłosierny

nemilost f. niełaska, nieprzychylność

nemilostivy adj. nieuprzejmy, gburowaty

nemily adj. niemiły, nieprzyjemny

neminujemost f. nieuchronność, nieuniknioność

neminujemy adj. nieuchronny, nieunikniony

nemirny adj. niespokojny, nerwowy

Němka f. Niemka

nemnogo adv. niewiele

nemnogy adj. nieliczny

nemnožko adv. troszeczkę

nemoč f. niemoc, impotencja

nemočny adj. słaby

nemoralny adj. niemoralny

němost f. niemota

němota f. niemota

nemožlivost f. niemożliwość

nemožlivy adj. niemożliwy

nemožno adv. niemożliwie

nemožnost f. niemożliwość

nemožny adj. niemożliwy

nemudry adj. niemądry

němy adj. niemy

nenadějny adj. zawodny

nenaměrjeny adj. niezamierzony, nieumyślny

nenarušimy adj. nietykalny

nenasytnik m.anim. żarłok, obżerca

nenasytnost f. nienasyconość, żarłoczność

nenasytny adj. nienasycony

nenaučny adj. nienaukowy

nenaviděnje n. nienawiść

nenaviděti (nenavidi) v.tr. ipf. nienawidzieć

nenavist f. nienawiść

nenavistny adj. nienawistny

neniščimy adj. niezniszczalny

nenormalno adv. nienormalnie

nenormalnost f. nienormalność

nenormalny adj. nienormalny

neobhodimost f. nieodzowność, niezbędność, konieczność

neobhodimy adj. nieodzowny, niezbędny, konieczny

neobjasnimy adj. niewytłumaczalny

neobjetny adj. bezgraniczny

neobrazovany adj. niewykształcony

neobyčno adv. niezwykle, wyjątkowo

neobyčny adj. niezwykły, wyjątkowy

neobzrimy adj. nieograniczony, rozległy

neočekyvano adv. nieoczekiwanie, niespodziewanie, nagle

neočekyvanost f. niespodziewaność, nagłość

neočekyvany adj. nieoczekiwany, niespodziewany, nagły

neodčudžajemy, neodčudžimy adj. niezbywalny

neoddělimy adj. nierozłączny

neodgovorno adv. nieodpowiedzialnie

neodgovornost f. nieodpowiedzialność

neodgovorny adj. nieodpowiedzialny

neodložny adj. pilny

neodpovědalnost f. nieodpowiedzialność

neodpovědalny adj. nieodpowiedzialny

neodstupny adj. nieustępliwy, utrzymujący się

neodvratimy adj. nieodwracalny, nieunikniony

neoficialno adv. nieoficjalnie

neoficialny adj. nieoficjalny

neograničeny adj. nieograniczony

neohota f. niechęć, awersja

neohotno adv. niechętnie, bez zapału

neohotny adj. niechętny

neolit m. neolit

neolitičny adj. neolityczny

neologizm m. neologizm

neon m. neon

neopisujemy adj. nieopisywalny

neoprěděljeno adv. na czas nieokreślony

neoprěděljeny adj. nieokreślony

neoskvrnjeny adj. niepokalany

neosnovany adj. bezpodstawny

neosporimy adj. bezdyskusyjny

neostražno adj. nieostrożnie

neostražny adj. nieostrożny

neoznačeny adj. nieoznaczony

neoznačiteljny: ~ zaimennik m. zaimek nieokreślony

Nepal m. Nepal

nepalsky adj. nepalski

nepametny adj. niepamiętny, zamierzchły

neparny adj. nieparzysty; neparno čislo liczba nieparzysta

nepisany adj. niepisany

neplodny adj. niepłodny, jałowy, bez owoców

nepodatlivy adj. uparty

nepodobny adj. niepodobny

nepogoda f. niepogoda

nepokoj m. kłopot, zmartwienie

nepokojiti v.tr. ipf. martwić, niepokoić

nepokorny adj. niepokorny, nieposłuszny, buntowniczy

nepolnomožnica f. osoba niepełnosprawna, kaleka

nepolnomožnik m.anim. osoba niepełnosprawna, kaleka

nepolnomožnost f. niepełnosprawność, kalectwo

nepolnomožny adj. niepełnosprawny, kaleki

nepolnosposobnica f. osoba niepełnosprawna, kaleka

nepolnosposobnik m.anim. osoba niepełnosprawna, kaleka

nepolnosposobnost f. niepełnosprawność, kalectwo

nepolnosposobny adj. niepełnosprawny, kaleki

nepolny adj. niepełny, niekompletny

nepomočny adj. niezbyt pomocny

nepopravny adj. niepoprawny

neporedny adj. bezładny, nieporządny, nieposprzątany

neporedok m. nieład, nieporządek

neporočny adj. nieskazitelny, niepokalany

neposěda f. niepokój, nerwowość

neposědlivy adj. niespokojny, nerwowy

neposlušati v.tr. ipf. nie słuchać, być nieposłusznym

neposlušiti v.tr. pf. nie posłuchać

neposlušnost f. nieposłuszeństwo

neposlušny adj. nieposłuszny, niegrzeczny

neposrědnje adv. bezpośrednio

neposrědnji, neposrědny adj. bezpośredni

neposrědnost f. bezpośredniość

nepostojanny adj. niestały, zmienny

nepotrěbny adj. niepotrzebny, niekonieczny

nepovaga f. brak szacunku

nepoznajemy adj. nierozpoznawalny

nepraktičnost f. niepraktyczność

nepraktičny adj. niepraktyczny

nepravda f. nieprawda

nepravdivy adj. nieprawdziwy

nepravdopodobny adj. nieprawdopodobny

nepravilny adj. nieprawidłowy, niepoprawny

nepravy adj. nieprawidłowy, niepoprawny; niesprawidliwy

neprědvidimy adj. nieprzewidywalny

neprědvidlivy adj. nieprzewidywalny

neprěhodny adj. nieprzechodni (gram.)

neprěstanno adv. wciąż, nieustannie

neprěstanny adj. ciągły, nieustanny

neprigledanje n. lekceważenie, niedbalstwo

neprigledati v.tr. ipf. lekceważyć; zaniedbywać

neprigleděti (neprigledi) v.tr. pf. zlekceważyć; zaniedbać

nepriglednost f. zaniedbanie

neprigodnost f. niezdatność, nieodpowiedniość

neprigodny adj. niezdatny, nieodpowiedni

neprijatelj m.anim. nieprzyjaciel

neprijateljsky adj. wrogi

neprijateljstvo n. wrogość

neprijemlivy adj. nieakceptowalny

neprijemny adj. nieprzyjemny, kłopotliwy

neprijetnost f. nieprzyjemność, kłopot

neprijetny adj. nieprzyjemny, kłopotliwy

neprimětny adj. niezauważalny, niedostrzegalny

neprirodny adj. nienaturalny; sztuczny

nepristojnost f. nieprzyzwoitość, obsceniczność

nepristojny adj. nieprzyzwoity, niestosowny, obsceniczny

nepristupnost f. nieprzystępność, niedostępność

nepristupny adj. nieprzystępny, niedostępny

nepritomny adj. nieobecny; nieprzytomny

neprivykly adj. nieprzyzwyczajony

neprodyšny adj. szczelny

neprohodny adj. nieprzejezdny, nieprzekraczalny

nepromokajemy adj. wodoszczelny

neprosty adj. nieprosty, skomplikowany

neprozračimost f. nieprzezroczystość

neprozračno adv. nieprzezroczystoście

neprozračnost f. nieprzezroczystość

neprozračny adj. nieprzezroczysty

neprvonačelny adj. nieorginalny

Neptun m. Neptun

nerabotny adj. nieroboczy

neracionalny adj. nieracjonalny, irracjonalny

nerado adv. niechętnie, bez zapału

neravnost f. nierówność

neravny adj. nierówny, krzywy

nerazlučny adj. nierozłączny

nerazuměnje n. niezrozumienie

nerazumlivy adj. niezrozumiały

nerazumny adj. nierozsądny, bezmyślny

nerazvity adj. nierozwinięty, zacofany

nered m. bałagan

nerednost f. nieregularność

neredny adj. nieregularny; nieuporządkowany

neregularno adv. nieregularnie

neregularnost f. nieregularność

neregularny adj. nieregularny

nerv m. nerw

nervny adj. nerwowy (anat.)

nervoznost f. nerwowość

nervozny adj. nerwowy

nesamovoljny adj. mimowolny

nesčisljeny adj. niezliczony

nesgoda f. wypadek

neskromny adj. nieskromny

neslavny adj. niesławny

neslyhany adj. niesłychany

nesmělo adv. nieśmiało

nesmělost f. nieśmiałość

nesměly adj. nieśmiały

nesmyslny adj. bezsensowny

nesnosny adj. nieznośny, nie do zniesienia

nesoglasje, nesuglasje n. niezgoda, rozdźwięk

nesovršeny adj. nieperfekcyjny, niedoskonały; ~ vid aspekt niedokonany

nespokojny adj. niespokojny

nespokojstvo n. niepokój

nesposobny adj. niezdolny

nespravědlivy adj. niesprawiedliwy

nesručny adj. niezręczny, krępujący

nestabilnost f. niestabilność

nestabilny adj. niestabilny

nestaly adj. niestały

nestera f. siostrzenica, bratanica, nieściora

nesti v.tr. ipf. nieść

nesti jajca v.tr. ipf. znosić jaja

nesumněno adv. niewątpliwie

nesvědomo adv. nieświadomie

nesvědomost f. nieświadomość

nesvědomy adj. nieświadomy

nesvezany adj. niezwiązany

neščestje n. nieszczęście, pech; tragedia

neščestlivo adv. nieszczęśliwie

neščestlivy adj. nieszczęśliwy

neščestny adj. nieszczęsny, pechowy; ~ slučaj wypadek

neškodlivy adj. nieszkodliwy

něšto   ➝   něčto

netij m.anim. siostrzeniec, bratanek, nieć

netočny adj. niedokładny, nieścisły

netolerantnost f. nietolerancja

netolerantny adj. nietolerancyjny

netopyr m.anim. nietoperz

netrězvy adj. nietrzeźwy

netrpimost f. nietolerancja

netrpimy adj. nietolerancyjny; nieznośny, nie do zniesienia, nie do ścierpienia

netrpjenje n. niecierpliwość

netrplivy adj. niecierpliwy

neubojazno adv. nieustraszenie

neubojazny adj. nieustraszony

neučeny adj. nieuczony

neučtivy adj. nieuprzejmy

neudačnik m.anim. nieudacznik, pechowiec

neudačny adj. nieudany

neudobno adv. niewygodnie, niekomfortowo

neudobny adj. niewygodny, niekomfortowy

neudobstvo n. niewygoda, niedogodność

neugasimy adj. nieugaszony

neuk m.anim. ignorant; nieuk

neuměnje n. nieumiejętność, niezdolność

neuměrny adj. nieumiarkowany, nieopanowany, nadmierny

neuměstny adj. nieodpowiedni, niestosowny, niedorzeczny

neumny adj. półinteligentny, głupi, tępy (rozum)

neumolimy adj. nieubłagany

neumorjeno adv. nieustannie, niestrudzenie

neumorjenost f. nieustanność, niestrudzoność

neumorjeny adj. nieustanny, niestrudzony

neumyslno adv. nieumyślnie

neumyslny adj. nieumyślny, niezamierzony

neurodžaj m. nieurodzaj

neuspěh m. niepowodzenie

neuspěšny adj. nieudany

neustalo adv. nieustannie, niestrudzenie

neustalost f. nieustanność, niestrudzoność

neustaly adj. nieustanny, niestrudzony

neustrašno adv. nieustraszenie

neustrašnost f. nieustraszoność, odwaga, chrobrość

neustrašny adj. nieustraszony, odważny, chrobry

neustuplivy, neustupny adj. nieustępliwy, wytrwały, stanowczy

neutěšimy adj. niepocieszony

nevažno intj. nieważne

nevažny adj. nieważny

nevdečny adj. niewdzięczy

nevědomy adj. niewiadomy

neveliky adj. niewielki

nevěrje n. niewiara, ateizm

nevěrnik m.anim. niewierny, ateista

nevěrnost f. niewierność, nielojalność

nevěrny adj. błędny; niewierny, nielojalny

nevěrojetny adj. nieprawdopodobny, niewiarygodny

nevěsta f. panna młoda

nevěstinsky adj. należący do panny młodej

nevěža f. gbur, cham

nevidimo adv. niewidzialnie

nevidimy adj. niewidzialny

nevinnost f. niewinność, czystość, cnota

nevinny adj. niewinny, czysty, cnotliwy

nevinovaty adj. niewinny

nevojnovy adj. pokojowy

nevolja f. konieczność; niewola

nevoljnica f. niewolnica

nevoljnik m.anim. niewolnik

nevoljny adj. mimowolny; niewolny

nevrolog m.anim. neurolog

nevrologičny adj. neurologiczny

nevrologija f. neurologia

nevromorfny adj. neuromorficzny

nevtralizacija f. neutralizacja

nevtralizovati v.tr. ipf./pf. neutralizować

nevtralnost f. neutralność

nevtralny adj. neutralny

nevtron m. neutron

nezabudka f. niezapominajka

nezabytny adj. niezapomniany

nezadbata f. zaniedbanie

nezadbati se v.refl. pf. zaniedbać się

nezadbatlivy adj. niedbały

nezadbatnost f. niedbalstwo

nezadbyvati se v.refl. ipf. zaniedbywać się

nezadovaljati v.tr. ipf. drażnić, urażać

nezadovoliti v.tr. pf. rozdrażnić, urazić

nezadovoljeny adj. niezadowolony, urażony, nieusatysfakcjonowany

nezakonny adj. nielegalny

nezaležno adv. niezależnie

nezaležnost f. niezależność, niepodległość

nezaležny adj. niezależny, niepodległy

nezasluženy adj. niezasłużony

nezavisno adv. niezależnie

nezavisnost f. niezależność, niepodległość

nezavisny adj. niezależny, niepodległy

nezdravy adj. niezdrowy

nezgrabny adj. niezgrabny

nezly adj. niezły

neznačny adj. nieznaczny, nieistotny, znikomy

neznajemy adj. nieznany, nieznajomy

neznanje n. ignorancja, niewiedza

neznany adj. nieznany

než conj. niż

neželi conj. niż, niżeli

neživy adj. nieżywy

něžnost f. wrażliwość

něžny adj. wrażliwy

ni … ni … conj. ani ... ani …

ničemu adv. dla żadnego powodu

ničij pron.poss. niczyj

ničo   ➝   ničto

ničto pron.indef. nic

niderlandsky adj. holenderski, niderlandzki

Niderlandy m.pl. Holandia

Nigerija f. Nigeria

nigerijsky adj. nigeryjski

nijedin (nijedna, nijedno) pron.indef. żaden

nikako adv. nijak

nikaky adj. nijaki

nikamo adv. donikąd

Nikaragua f. Nikaragua

nikaraguansky adj. nikaraguański

nikde adv. nigdzie

nikelj m. nikiel

nikogda, nikogdy adv. nigdy

nikoliko adv. nic

nikotin m. nikotyna

nikto pron.indef. nikt

nikudy adv. niktórędy

Nil m. Nil

nilsky konj m.anim. hipopotam

niša f. nisza

niščeči adj. niszczący

niščenec m.anim. osoba zniszczona

niščenje n. niszczenie

niščimy adj. zniszczalny

niščitelj m. myśliwiec (wojsk.)

niščitelj m.anim. niszczyciel

niščiteljsky adj. niszczycielski

niščiti v.tr. ipf. niszczyć, anihilować

niščivo adv. destruktywnie

niščivost f. destrukcyjność

niščivy adj. niszczący, destruktywny, destrukcyjny; niščivo kritikovanje destruktywna krytyka

niševy adj. niszowy

ništo   ➝   ničto

nit f. nić

nitka f. nitka

niva f. pole

nizanje n. obniżanie

nizati (niže) v.tr. ipf. nawlekać

nizina f. nizina

nizinny adj. nizinny

nizko adv. nisko

nizkost f. niskość; podłość

nizky adj. niski; podły

nizši adj. niższy

niže adv. niżej

nižnost f. niższość

nižny adj. niższy, gorszy

njego   ➝   jego

njej   ➝   jej

njemu   ➝   jemu

njih   ➝   jih

njim   ➝   jim

nju   ➝   ju

njuans m. niuans

njuh m. woń, zapach; iměti ~ za něčto mieć nosa do czegoś

njuhati v.intr. ipf. wąchać, wciągać (nosem)

njuhnuti v.intr. pf. powąchać, wciągnąć (nosem)

no conj. ale

noč f. noc

nočeju adv. nocą

nočevati v.intr. ipf. nocować, spędzać noc

nočis adv. tej nocy

nočleg m. nocleg

nočnik m.anim. nocny marek

nočny adj. nocny; ~ klub klub nocny

noga f. noga

nogavica f. nogawka

nogavice f.pl. spodnie

nogavka f. nogawka

nogavky f.pl. spodnie

nogot (nogta) m. paznokieć

nomer m. numer, liczba

nominacija f. nominacja

nominativ m. mianownik

nominovati v.tr. ipf. nominować

non-stop adv. non-stop

nora f. nora

norka f. norka

normalno adv. normalnie

normalnost f. normalność

normalny adj. normalny

norovisty adj. narowisty, krnąbry

Norvegija f. Norwegia

norvežsky adj. norweski

nos m. nos

nosač m.anim. tragarz, bagażowy

nosilka n.pl. nosze, lektyka; mary (typ noszy)

nositelj m.anim. nosiciel, doręczyciel

nositi v.tr. ipf. nosić (ubranie); nosić

nosny adj. nosowy

nosok m. nosek; dzióbek

nosorog m.anim. nosorożec

nosovka f. chusteczka do nosa

nosovy adj. nosowy

nostalgičny adj. nostalgiczny

nostalgija f. nostalgia

nošenje n. noszenie

nota f. nuta

notarija f. notariat

notorično adv. notorycznie

notoričny adj. notoryczny

noty f.pl. nuty (partytura)

Nova Zelandija f. Nowa Zelandia

novak m.anim. nowicjusz, żółtodziób

novembr m. listopad

novina f. nowina; nowość

novinka f. nowinka

noviny f.pl. nowiny

novogodišnji: novogodišnja jelka f. choinka; novogodišnje drěvo choinka

novohebrejsky adj. nowohebrajski

novonarodženy adj. nowonarodzony

novoprišelec m.anim. przybysz

novorodženec m.anim. noworodek

novoslověnsky adj. Nowosłowiański

novost f. nowina; nowość; ~i wiadomośćwiadomości

novotvor m. neologizm; nowość

novozelandsky adj. nowozelandzki

novy adj. nowy

nozdra f. nozdrze

nož m. nóż

nožice f.pl. nożyce

nožnica f. pochwa (na nóż, miecz)

nrav m. charakter, usposobienie, temperament; obyczaj

nrěst m. ikra, skrzek

nrěstilišče n. miejsce złożenia skrzeku/ikry; wylęgarnia

nrěstiti se v.refl. ipf. składać ikrę, składać skrzek

nu intj. no

nuda f. nuda

nuditi v.tr. ipf. nudzić; ~ se nudzić się

nudny adj. nudny

nudža f. nędza; konieczność; potrzeba; życzenie, chęć; wymóg

nuklearny adj. nuklearny, jądrowy; nuklearna fuzija fuzja jądrowa

nula num.card. zero

nulovy num.ord. zerowy

numeričny adj. numeryczny

nužny adj. potrzebny, konieczny, wymagany

nyně adv. obecnie, aktualnie, teraz

nyněšnji, nyněšny adj. obecny, aktualny

nyrec m.anim. nurek

nyrjanje n. nurkowanie, pikowanie

nyrjatelj m.anim. nurek

nyrjati v.intr. ipf. nurkować

nyrka f. nerka

nyrkovy adj. nerkowy; ~ kamenj kamień nerkowy

nyrnuti v.intr. pf. zanurkować

o intj. och

o, ob prep. (kom/čem) o

oaza f. oaza

oba (obě) num.card. oba

obače adv. jednak, jednakże

obadva (obědvě) num.card. obydwa

obagriti v.tr. pf. zaczerwienić, pomalować na czerwono

občeslovjansky adj. ogólnosłowiański

občežitje n. społeczność, życie społeczne

obči adj. wspólny, ogólny, powszechny

občina f. wspólnota

občiti v.intr. ipf. kojarzyć; ~ s zadawać się z

občudovanje n. podziw

občudovatelj m.anim. adorator, wielbiciel

občudovati v.tr. ipf. podziwiać

obdariti v.tr. pf. obdarzyć

obdarjati v.tr. ipf. obdarzać

obdarjeny adj. obdarzony, obdarowany, utalentowany; dobro ~ dobrze obdarzony

obdirati v.tr. ipf. obdzierać, obierać

obdiv m. podziw

obdivjati v.tr. ipf. podziwiać

obdobje n. okres

obdreti (obdere) v.tr. pf. obedrzeć

obdumati v.tr. pf. obmyśleć, obdumać

oběčanje n. obietnica

oběčati v.tr. pf. obiecać

oběčivati v.tr. ipf. obiecywać

oběd m. obiad, lunch

obědati v.intr. ipf./pf. jeść obiad, jeść lunch

obědny adj. obiadowy

oběgati v.tr. pf. obiegać

obělěti v.intr. pf. pobieleć

oběliti v.tr. pf. pobielić

obezčestiti v.tr. pf. zbeszcześcić; znieważyć

obezčeščenje n. zbeszczeszczenie

obezglaviti v.tr. pf. zdekapitować, ściąć głowę, pozbawić głowy

obezglavjati v.tr. ipf. dekapitować, ścinać głowę, pozbawiać głowy

obezhrabriti v.tr. pf. zabrać odwagę

obezhrabrjati v.tr. ipf. zabierać odwagę

obezpokojiti v.tr. pf. denerwować, stresować, niepokoić, martwić, przeszkadzać

obezsiliti v.tr. pf. osłabić

obezsiljati v.tr. ipf. osłabiać

obezuměti v.intr. pf. zwariować, oszaleć, zbzikować

obezuměvati v.intr. ipf. wariować, szaleć, bzikować

obgledati v.tr. ipf. oglądać (dokoła)

obgleděti (obgledi) v.tr. pf. obejrzeć (dokoła), oglądnąć (dokoła)

obglodati v.tr. pf. obgryzać

obgovarjati v.tr. ipf. omawiać, przedyskutowywać, obdyskutowywać

obgovoriti v.tr. pf. omówić, przedyskutować, obdyskutować

obgryzati v.tr. ipf. obgryzać

obgryzti v.tr. pf. obgryźć

obhod m. objazd, obwodnica; patrol, obchód, runda

obhoditi v.tr. ipf. obchodzić, omijać;  ~ se radzić sobie, dawać sobie radę;  ~ se bez radzić sobie (bez czegoś), dawać sobie radę (bez czegoś); ~ se s traktować

obhodny: obhodna draga f. boczna droga

obhvačati v.tr. ipf. obejmować, ściskać (ramionami)

obhvatiti v.tr. pf. objąć, uścisnąć

obida f. przestępstwo

obiděti v.tr. pf. obrazić, znieważyć

obidžati v.tr. ipf. obrażać, znieważać

obilje n. obfitość, mnóstwo

obilno adv. obficie

obilny adj. obfity

obimati v.tr. ipf. obejmować, obłapiać, ściskać (ramionami), przytulać

objasniti v.tr. pf. objaśnić, wyjaśnić, wytłumaczyć

objasnjati v.tr. ipf. objaśniać, wyjaśniać

objasnjenje n. objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie

objav m. symptom

objava f. ogłoszenie

objaviti v.tr. pf. objawić; wypowiedzieć (wojnę); ujawniać; ~ se objawić się, znaleźć się; ujawnić się

objavjanje n. objawianie

objavjati v.tr. ipf. objawiać; wypowiadać (wojnę); ujawniać; ~ se objawiać się, znaleźć się; ujawnić się

objedati se v.refl. ipf. przejadać się, objadać się

objediniti v.tr. pf. zjednoczyć, połączyć

objedinjati v.tr. ipf. jednoczyć, łączyć

objedinjenje n. zjednoczenie

Objedinjeno Kraljevstvo n. Zjednoczone Królestwo

objedinjeny adj. zjednoczony; objedinjeno wspólnie

objehati v.tr. pf. objechać

objekt m. obiekt; prisposobjeny ~ objekt

objektiv m. soczewka

objektivnost f. obiektywność

objektivny adj. obiektywny

objem m. objętość, pojemność

objesti se (obje) v.refl. pf. przejeść się, objeść się, najeść się

objeti (obojme) v.tr. pf. objąć, obłapiać, uściskać, przytulić

objetje n. objęcie, uścisk, przytulenie, bearhug (chwyt w zapaśnictwie)

objezd m. wycieczka

objezditi v.tr. pf. objeździć, zwiedzić

obježdžati v.tr. ipf. objeżdżać, zwiedzać (wokoło)

obkaljati v.tr. ipf. otaczać

obkoliti v.tr. pf. otoczyć

obkradati v.tr. ipf. okradać

obkrasti (obkrade) v.tr. pf. okraść

oblačati v.tr. ipf. ubierać, odziewać, wkładać (ubranie), przyodziewać

oblaček (oblačka) m. obłoczek

oblačenje n. ubrania

oblačiti v.tr. pf. ubrać, odziać, włożyć (ubranie), przyodziać

oblačny adj. pochmurny (niebo)

oblagati v.tr. ipf. pokrywać (czymś); otaczać, okrążać, oblegać

oblajati v.tr. pf. obszczekać

oblajivati v.tr. ipf. obszczekiwać

oblak m. obłok

oblamyvati v.tr. ipf. obłamywać

oblast f. rejon, region, obszar, obwód; zakres, dziedzina, teren

oblastny adj. rejonowy

oblěčenje n. ubranie

oblěčeny adj. ubrany, odziany

obleděněti v.intr. pf. oblodzić

oblegčati v.tr. ipf. łagodzić, luzować, ulżywać

oblegčenje n. ulga, złagodzenie

oblegčiti v.tr. pf. złagodzić, ulżyć

oblěkati v.tr. ipf. ubierać, odziewać; nakładać (ubranie), przywdziewać

oblěkti v.tr. pf. ubrać, oblec; nałożyć (ubranie), odziać

oblet m. lot dokoła

oblětati v.tr. ipf. oblatywać

obletěti (obleti) v.tr. pf. oblecieć

obličje n. twarz; wygląd, oblicze; v obličju prava w obliczu prawa; v obličju trudnostij w obliczu trudności

oblik m. kształt, forma, figura

oblinjati v.tr. pf. wylinieć

obliti (oblije) v.tr. pf. oblać

oblivati v.tr. ipf. oblewać

oblizati (obliže) v.tr. pf. oblizać

oblizko adv. w pobliżu

oblizny adj. pobliski

oblizyvati v.tr. ipf. oblizywać

obljubjeny adj. popularny

oblomiti v.tr. pf. obłamać

obložiti v.tr. pf. pokryć (czymś); otoczyć, okrążyć, obłożyć

oblupiti v.tr. pf. obrać ze skórki

obluščiti v.tr. pf. usuwać skorupę z

obly adj. okrągły

oblysěti v.intr. pf. wyłysieć

obman m. trik; oszustwo

obmannik m.anim. oszust

obmanuti v.tr. pf. nabrać (kogoś); oszukać, okłamać, złudzić, naciągnąć (kogoś)

obmanyvatelj m.anim. oszust, łudziciel, naciągacz

obmanyvati v.tr. ipf. nabierać (kogoś); oszukiwać, okłamywać, łudzić, naciągać (kogoś), mamić

obmazati (obmaže) v.tr. pf. obmazać

obmazyvati v.tr. ipf. obmazywać

obmedžati v.tr. ipf. wyznaczać granicę, ograniczać

obmedženje n. ograniczenie, limit

obmedženy adj. ograniczony, limitowany

obmedžiti v.tr. pf. wyznaczyć granicę, ograniczyć

obměn m. wymiana

obměniti v.tr. pf. wymienić

obměnjati v.tr. ipf. wymieniać

obmotati v.tr. pf. owinąć

obmotka f. uzwojenie

obmotyvati v.tr. ipf. owijać

obmrlost f. martwica

obmrly adj. martwiczy

obmysliti v.tr. pf. obmyśleć, przemyśleć, wydumać, skontemplować

obmysljati v.tr. ipf. obmyślać, przemyśleć, dumać, kontemplować

obmysljenje n. kontemplacja

obnarodovati v.tr. ipf./pf. wyjawiać, promulgować, ogłaszać

obnavjati v.tr. ipf. ponawiać, odnawiać

obnavjati v.tr. pf. remontować

obnažati v.tr. ipf. obnażać, odsłaniać; ~ se rozbierać się, obnażać się

obnažiti v.tr. pf. obnażyć, odsłonić; ~ se rozebrać się, obnażyć się

obnesti v.tr. pf. obnieść; zużyć (przez noszenie)

obniziti v.tr. pf. obniżyć

obnižati v.tr. ipf. obniżać

obniženje n. obniżenie

obnjuhati v.tr. pf. obwąchać

obnjuhyvati v.tr. ipf. obwąchiwać

obnositi v.tr. ipf. obnosić; zużywać (przez noszenie)

obnova f. odnowa, odnowienie

obnoviti v.tr. pf. ponowić, odnowić; wyremontować

obnovjenje n. odnowa, odnowienie

obobčati v.tr. ipf. generalizować, uogólniać

obobčenje n. generalizacja, ugólnienie

obobčiti v.tr. pf. generalizować, uogólnić

obod m. felga

obogačati v.tr. ipf. bogacić, wzbogacać

obogatěti v.intr. pf. wzbogacić się

obogatiti v.tr. pf. wzbogacić

obognjeodparnjati v.tr. ipf. czynić ogniotrwałym

obognjeodporniti v.tr. pf. uczynić ogniotrwałym

oboj m. obój

obojaky num.diff. dwojaki

obojdti (obojde; obšel) v.tr. pf. obejść, ominąć;  ~ se obejść się, poradzić sobie, dać sobie radę; ~ se bez poradzić sobie (bez czegoś), dać sobie radę bez

oboje num.coll. obaj

obora f. zagroda, ogrodzony teren

oboravnost f. neutralność

oboravny adj. neutralny

oborvanec m.anim. obdartus

obosobjenje n. izolacja

obosobjenost f. izolacja

obozrěti se (obozri) v.refl. pf. rozejrzeć się

obožanje n. uwielbienie

obožati v.tr. ipf. adorować

obožati v.tr. pf. uwielbiać

oboživanje n. uwielbienie

oboživati v.tr. ipf. uwielbiać

obrabotati v.tr. pf. przetworzyć

obrabotyvati v.tr. ipf. przetwarzać

obračanje n. nawrócenie

obračati v.tr. ipf. kierować (uwagę); nawracać; obracać; zamieniać; odwracać; wirować;  ~ se nawracać się; obracać się; zamieniać się; ~ se k zwracać się do, apelować do

obračenje n. zwrot, inwersja

obradovati v.tr. pf. ucieszyć, uszczęśliwić, zadowolić; ~ se cieszyć się, radować się, weselić się

obrana f. obrona

obraniti v.tr. pf. obronić

obranjati v.tr. ipf. obraniać

obranny adj. obronny; ~ mehanizm mechanizm obronny

obrastati: ~ něčim (obraste) v.intr. pf. obrastać

obrasti: ~ něčim (obraste) v.intr. pf. obrosnąć

obrat m. cyrkulacja; obrót, przewrót; rewolucja; wirowanie

obratitelj m.anim. wywrotowiec, rewolucjonista

obratiti v.tr. pf. skierować (uwagę); nawrócić; zamienić; obrócić; odwrócić;  ~ se nawrócić się; obrócić się; zamienić się (w); ~ se k zwrócić się do, zaapelować do

obratno adv. odwrotnie, vice versa

obratny adj. odwrotny; opozycyjny; sprzeczny

obraz m. obraz, wizerunek, malowidło

obrazec m. model, wzór; próbka

obrazny adj. obrazkowy, metaforyczny, przenośny (przenośnia)

obrazok m. obrazek

obrazovanje n. edukacja; formacja (kogoś)

obrazovany adj. edukowany, uczony, wykształcony

obrazovateljny adj. edukacyjny

obrazovity adj. malowniczy

obred m. obrzęd, ceremonia

obredny adj. rytualny, ceremonialny

obrěmeniti v.tr. pf. obciążyć

obrěmenjati v.tr. ipf. obciążać

obrězanje n. obrzezanie

obrězanost f. obrzezanie

obrězati (obrěže) v.tr. pf. obrzezać

obriti (obrije) v.tr. pf. ogolić; ~ se ogolić się

obrnuti v.tr. pf. zmienić (w); obrócić; odwrócić; ~ se obrócić się; zmienić się (w)

obrok m. renta feudalna

obrub m. obręb; skraj, krawędź

obruč m. obręcz

obručka f. obrączka

obrušati se v.refl. ipf. zapadać się, walić się

obrušiti se v.refl. pf. zapaść się, zawalić się

obrvati (obrve) v.tr. pf. oberwać, oskubać

obrys m. obrys

obrysovati v.tr. ipf. obrysować

obryvati v.tr. ipf. obrywać, skubać

obryvok m. skrawek (papieru)

obryzgati v.tr. ipf. obryzgać, ochlapać

obsada f. oblężenie

obsaditi v.tr. pf. oblężyć

obsadžati v.tr. ipf. oblegać (wojsk.)

obscati (obsci) v.tr. pf. obsikać

obscennost f. obsceniczność

obscenny adj. obsceniczny

obseg m. zasięg, zakres, obwód

obsegati v.tr. ipf. obejmować, ogarniać, uwzględniać

obsegnuti v.tr. pf. objąć, ogarnąć, uwzględnić

obsějati (obsěje) v.tr. pf. obsiać

obsějivati v.tr. ipf. obsiewać

obsěkati v.tr. ipf. obcinać

obsěkti v.tr. pf. obetnąć

observacija f. obserwacja

observatorija f. obserwatorium

observovati v.tr. ipf. obserwować

obsežny adj. wyczerpujący

obsidian m. obsydian, izofir

obslědovanje n. badanie ankietowe

obslědovany adj. ankietowany

obslědovatelj m.anim. ankieter

obslědovati v.tr. ipf. ankietować

obsluga f. obsługa

obslugovati v.tr. ipf. obsługiwać

obslužiti v.tr. pf. obsłużyć

obsohnuti v.intr. pf. obeschnąć; uschnąć, osuszyć się; uschnąć z tęsknoty

obsrati v.tr. pf. obsrać

obsrědina f. środowisko, otoczenie

obstajati v.intr. ipf. istnieć; przebywać, spędzać czas

obstanavjati v.tr. ipf. zatrzymywać; ~ se zatrzymywać się

obstanoviti v.tr. pf. zatrzymać; ~ se zatrzymać się

obstupati v.tr. ipf. obstępować, otaczać

obstupiti v.tr. pf. obstąpić, otoczyć

obsvětliti v.tr. pf. oświetlić

obsvětljati v.tr. ipf. oświetlać

obsyhati v.intr. ipf. obsychać; usychać, osuszać się; usychać z tęsknoty

obsypati v.tr. pf. obsypać

obsypyvati v.tr. ipf. obsypywać

obširno adv. obszernie, rozlegle

obširnost f. obszerność

obširny adj. obszerny, rozległy

obtestovati v.tr. pf. przetestować

obtežati v.tr. ipf. obciążać

obtežiti v.tr. pf. obciążyć

obtirati v.tr. ipf. ocierać, obcierać, wycierać; ~ se wycierać się

obtreti (obtre) v.tr. pf. otrzeć, obetrzeć, wytrzeć; ~ se wytrzeć się

obučati v.tr. ipf. szkolić, instruować, trenować, pouczać

obučenje n. szkolenie, korepetycje, instrukcja, instruktaż

obučiti v.tr. pf. wyszkolić, poinstruować, wytrenować, pouczyć

obuh m. obuch (tylna część topora/siekiery)

obustranny adj. obustronny

obuti se (obuje) v.refl. pf. ubrać buty

obuv f. obuwie

obuvati se v.refl. ipf. ubierać buty

obuvka f. but

obuvnik m.anim. szewc

obuzdati v.tr. pf. założyć uzdę

obuzdyvati v.tr. ipf. zakładać uzdę

obvadnjati v.tr. ipf. nawadniać, irygować, podlewać

obvažati v.tr. ipf. przemyślać, rozważać

obvažiti v.tr. pf. przemyśleć, rozważyć

obvesti (obvede) v.tr. pf. otoczyć, okrążyć, obwieść

obvěstiti v.tr. pf. obwieścić

obvěščati v.tr. ipf. obwieszczać

obvezati (obveže) v.tr. ipf. obwiązać

obvezati (obveže) v.tr. pf. zobowiązać

obvezny adj. obowiązkowy

obvezok m. obowiązek, zobowiązanie

obvezyvati v.tr. ipf. obwiązywać; zobowiązywać

obviniti: ~ za v.tr. pf. obwinić za, oskarżyć

obvinjati: ~ za v.tr. ipf. obwiniać za, oskarżać

obvinjenje n. obwinienie, oskarżenie

obviti (obvije) v.tr. pf. owiać

obvivati v.tr. ipf. owiewać

obvod m. obwód, skraj

obvoditi v.tr. ipf. otaczać, okrążać, obwodzić, wodzić wokół

obvodniti v.tr. pf. nawodnić, irygować, podlać

obyčaj m. obyczaj

obyčajno adv. powszechnie, zazwyczaj, zwykle, typowo

obyčajny adj. zwyczajny, pospolity; zwykły, typowy

obyčno adv. zwykle, zazwyczaj, powszechnie

obyčny adj. zwykły, zwyczajny, powszechny

obydva (obydvě) num.card. obydwa

obyvatelj m.anim. mieszkaniec; rezydent

obyvati v.tr. ipf. zamieszkiwać, rezydować

obzir: bez  ~a na prep. (kogo/čto) bez względu na; s ~om na ze względu na

obzirati se v.refl. ipf. rozglądać się

obzor m. pole widzenia; przegląd

obžegti (obžže) v.tr. pf. przypalić

obžerstvo n. obżarstwo

obžigati v.tr. ipf. przypalać

obžirati se v.refl. ipf. obżerać się, przejadać się

obžrati se (obžre) v.refl. pf. obeżreć się, przejeść się

ocelj f. stal

oceljevy adj. stalowy

ocěniti v.tr. pf. ocenić, nadać cenę, określić wartość

ocěnjati v.tr. ipf. oceniać, nadawać cenę, określać wartość

ocěnjenje n. ocena

ocěnka f. ocena, opinia, wycena, stopień (szkolny), notowanie, wynik (w punktach)

ocet (octa) m. ocet

očariti pf. oczarować

očarovany adj. zaczarowany, oczarowany

očarovateljny adj. uroczy, czarujący

očarovati v.tr. pf. oczarować, zaczarować, zauroczyć, zafascynować

očarovati (komu/čemu) pf. zakląć

očarovyvati v.tr. ipf. oczarowywać, zauraczać, zafascynowywać

očarovyvati (komu/čemu) ipf. zaklinać

očekyvanje n. oczekiwanie

očekyvati v.tr. ipf. spodziewać się

očevidec m.anim. naoczny świadek

očevidno adv. oczywiście

očevidny adj. oczywisty

oči f.pl. oczy

očistitelj m.anim. czyściciel

očistiti v.tr. pf. oczyścić

očiščati v.tr. ipf. oczyszczać

očiščenje n. oczyszczenie

očny adj. oczny

očrkati v.tr. ipf. określać, zakreślać (linią)

očrknuti v.tr. pf. określić, zakreślić (linią)

očrniti v.tr. pf. poczernić, oczernić, zniesławić, pomówić

očrnjati v.tr. ipf. czernić, oczerniać, zniesławiać, pomawiać

od prep. (kogo/čego) od;  ~ davna od dawna;  ~ nyně od teraz, odtąd;  ~ početka od początku, początkowo;  ~ sejčas od teraz, odtąd; ~ strany ze strony

oda f. oda

odbačati: ~ v lěvo/v pravo) v.intr. ipf. skręcać w lewo/w prawo

odběgati v.intr. ipf. odbiegać

odběgti v.intr. pf. odbiec, odbiegnąć

odbirati v.tr. ipf. odbierać; selekcjonować

odbiti (odbije) v.tr. pf. odbić; odrazić; odzwierciedlić; ~ se odbić się; poskutkować

odbivati v.tr. ipf. odbijać; odrażać; odzwierciedlać; ~ se odbijać się; skutkować

odblěsk m. odbicie (np. świetlne)

odbočiti: ~ v lěvo/v pravo) v.intr. pf. skręcić w lewo/w prawo

odbor m. selekcja

odbrati (odbere) v.tr. pf. odebrać; wyselekcjonować

odbyti se (odbude) v.refl. pf. odbyć się, mieć miejsce

odbyvati se v.refl. ipf. odbywać się, dziać się, wydarzać się

odčajano adv. desperacko, rozpaczliwie

odčajany adj. desperacki, rozpaczliwy, zrozpaczony; przygnębiony, zrezygnowany, zniechęcony, przybity (psych.)

odčajati v.tr. pf. doprowadzić do rozpaczy, odebrać ducha, zniechęcić, zdemotywować; przygnębić, przybić (psych.); ~ se być przygnębionym; zdesperować, zniechęcić się, stracić ducha

odčajivati v.tr. ipf. doprowadzać do rozpaczy, zniechęcać, demotywować; przygnębiać, przybijać (psych.); ~ se przygnębiać się; desperować, tracić ducha, demotywować się

odčiniti v.tr. pf. zdjąć klątwę, odczynić (urok), odwrócić skutki

odčinjati v.tr. ipf. zdejmować klątwę, odczyniać (urok), odwracać skutki

odčitati v.tr. pf. odczytać, poczytać na głos, zeskanować

odčityvati v.tr. ipf. odczytywać, czytać na głos, skanować

odčudžati v.tr. ipf. wyobcowywać

odčudžiti v.tr. pf. wyobcować

odčuvati v.tr. ipf. odczuwać

oddaliti v.tr. pf. oddalić, wyobcować, odseparować, usunąć; ~ se oddalić się, wyalienować się, zrobić dygresję

oddaljati v.tr. ipf. oddalać, wyobcowywać, odseparowywać, usuwać; ~ se oddalać się, alienować się, robić dygresję

oddaljenje n. alienacja, wyobcowanie, dystans, usunięcie

oddaljeny adj. oddalony, odległy

oddanje n. zwrot

oddanost f. oddanie (czemuś)

oddany adj. oddany, wierny

oddati (odda) v.tr. pf. oddać

oddavati v.tr. ipf. oddawać

odděl m. wydział; oddział (wojsk.), jednostka (wojsk.)

odděliti v.tr. pf. oddzielić

odděljati v.tr. ipf. oddzielać

odděljenje n. sekcja

odděljeny adj. oddzielony

oddělno adv. oddzielnie

oddělny adj. oddzielny

oddirati v.tr. ipf. oddzierać

oddohnuti v.intr. pf. odpocząć

oddreti (oddere) v.tr. pf. odedrzeć

oddyh m. odpoczynek

oddyhati v.intr. ipf. odpoczywać

odědža f. ubranie, odzież

oděti (oděne) v.tr. pf. ubrać, założyć ubranie

oděty adj. ubrany

oděvati v.tr. ipf. ubierać, zakładać ubranie

oděž f. ubranie, odzież

odglas m. echo

odgnuti v.tr. pf. odgiąć, odchylić, wyprostować

odgovarjajuči adj. odpowiedni

odgovarjati v.tr. ipf. wyperswadowywać (komuś coś); odpowiadać, odrzekać

odgovor m. odpowiedź

odgovoriti v.tr. pf. odpowiedzieć, odrzec; wyperswadować (komuś coś)

odgovorno adv. odpowiedzialnie

odgovornost f. odpowiedzialność

odgovorny adj. odpowiedzialny

odgrebati v.tr. ipf. odgrabiać

odgrebti v.tr. pf. odgrabić

odgryzati v.tr. ipf. odgryzać

odgryzti v.tr. pf. odgryźć

odgybati v.tr. ipf. odginać, odchylać, wyprostowywać

odhod m. odlot, odjazd

odhoditi v.intr. ipf. odchodzić, wycofywać się

odhodženje n. odchodzenie, wycofywanie się

odidti (odide; odšel) v.intr. pf. odejść, wycofać się; ~ od odejść od

odigrati se v.refl. pf. wydarzyć się, odbyć się

odigryvati:  ~ rolju ipf. odgrywać rolę; ~ se wydarzać się, odbywać się

odimanje n. odejmowanie

odimati v.tr. ipf. odbierać; odejmować; amputować

odinud adv. skądś indziej, skądinąd

odjaviti se v.refl. pf. wylogować się

odjavjati se v.refl. ipf. wylogowywać się

odjebati: odjebi se! intj. spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

odjehati (odjede) v.intr. pf. odjechać

odjeti (odojme) v.tr. pf. odebrać; odjąć; amputować

odjezd m. odlot, odjazd

odježdžati v.intr. ipf. odjeżdżać

odkazanje n. abdykacja, dymisja

odkazati (odkaže) v.tr. pf. odmówić, zaprzeczyć; ~ se zabdykować, podać się do dymisji

odkazyvati v.tr. ipf. odmawiać, zaprzeczać; ~ se abdykować, podawać się do dymisji

odkladati v.tr. ipf. odkładać; odraczać, zawieszać (np. wyrok), odwlekać

odklanjati v.tr. ipf. odmawiać, odrzucać, odchylać

odklejati v.tr. ipf. odklejać; ~ se odklejać się

odklejiti v.tr. pf. odkleić; ~ se odkleić się

odključati v.tr. ipf. rozłączać; ~ se rozłączać się

odključiti v.tr. pf. rozłączyć; ~ se rozłączyć się

odkloniti v.tr. ipf. odmówić, odrzucać, odchylić

odklonjenje n. odchylenie, aberracja

odkogda, odkogdy adv. od kiedy

odkogda, odkogdy conj. odkąd

odkryti v.tr. pf. odkryć, wyjawić, odsłonić, otworzyć, ujawnić

odkrytje n. odkrycie

odkrytka f. pocztówka

odkryvanje n. wyjawienie, wykrywanie

odkryvatelj m.anim. odkrywca

odkryvati v.tr. ipf. odkrywać, odsłaniać, otwierać, ujawniać

odkud adv. skąd, odkąd (przestrzeń)

odkud-nebud adv. skądkolwiek

odkudykoli adv. skądkolwiek

odkudy-libo adv. skądkolwiek

odkusiti v.tr. pf. odgryźć

odkušati v.tr. ipf. odgryzać

odkydati v.tr. ipf. odrzucać

odkydnuti v.tr. pf. odrzucić

odlamyvati v.tr. ipf. odłamywać

odlěpiti v.tr. pf. odlepić; ~ se odlepić się

odlěpjati v.tr. ipf. odlepiać; ~ se odlepiać się

odlětati v.intr. ipf. odlatywać

odletěti (odleti) v.intr. pf. odlecieć

odličati v.tr. ipf. rozróżniać, odróżniać

odličiti v.tr. pf. rozróżnić, odróżnić

odlično adv. wspaniale

odličny adj. wspaniały

odliv m. odpływ

odlogovati se v.refl. ipf./pf. wylogować się

odlomiti v.tr. pf. odłamać

odlomok m. odłamek, kawałek, fragment, dżazga

odložiti v.tr. pf. odroczyć, zawiesić (w czasie), odwlec; odłożyć

odmesti (odmete) v.tr. pf. zmieść

odmetati v.tr. ipf. odmawiać; odrzucać

odmětati v.tr. ipf. zmiatać

odmetenje n. odrzucenie

odmetnuti v.tr. pf. odmówić; odrzucić

odmstiti v.tr. pf. pomścić

odněkud adv. skądś

odnesti v.tr. pf. odnieść; uprowadzić, porwać; ~ se k odnieść się do

odnikud adv. znikąd

odnositeljno adv. relatywnie, względnie, stosunkowo

odnositeljny adj. relatywny, względny; ~ zaimennik zaimek względny

odnositi v.tr. ipf. odnosić; uprowadzać, porywać; ~ se k odnosić się do, traktować

odnosno adv. relatywnie, względnie, stosunkowo

odnosno prep. (kogo/čego) odnośnie, co do (czegoś), wobec

odnošenje n. relacja, stosunek, proporcja, postawa (wzgl. czegoś); po odnošenju k w odniesieniu do, odnosząc się do; v odnošenju k w odniesieniu do, w stosunku do, wobec

odobriti v.tr. pf. zatwierdzić, zaaprobować

odobrjati v.tr. ipf. zatwierdzać, aprobować

odobrjenje n. aprobata

odojdti (odojde)   ➝   odidti

odolěti v.tr. pf. podołać, zdołać, pokonać, przezwyciężyć

odolěvati v.tr. ipf. podołać, zdołać, pokonywać, przezwyciężać

odomašniti v.tr. pf. udomowić, oswoić

odomašnjati v.tr. ipf. udomawiać, oswajać

odomašnjenje n. oswojenie

odomašnjeny adj. oswojony

odonud adv. stamtąd

odosobniti v.tr. pf. odosobnić

odosobnjati v.tr. ipf. odosobniać

odovud adv. stąd

odpadati v.intr. ipf. odpadać

odpadky m.pl. odpady, odpadki, resztki (jedzenia)

odpadnik m.anim. renegat, apostata

odpady m.pl. śmieci, odpady, odpadki

odpasti (odpade) v.intr. pf. odpaść

odpečetati v.tr. pf. wydrukować, odpieczętować

odpečetok m. druk

odpečetyvati v.tr. pf. wydrukowywać, odpięczętywować

odpeti (odpne) v.tr. pf. odpiąć, rozpiąć

odphati v.tr. pf. odepchnąć

odpihati v.tr. ipf. odpychać

odpiliti v.tr. pf. odpiłować

odpiljati v.tr. ipf. odpiłowywać

odpinati v.tr. ipf. odpinać, rozpinać

odpirati: ~ se v.refl. ipf. stawiać opór, opierać się (czemuś)

odpis m. odpis

odpisati (odpiše) v.tr. pf. amortyzować; odpisać; odpiši vsim odpowiedz wszystkim (e-mailem)

odpisyvati v.tr. ipf. amortyzować; odpisywać

odplačati v.tr. ipf. brać odwet; odpłacać, odwdzięczać się; spłacać

odplata f. nagroda (pieniężna); odwet; spłata; odpłata

odplatiti v.tr. pf. wziąć odwet; odpłacić, odwdzięczyć się; spłacić

odplesti (odplete) v.tr. pf. rozpleść, odpleść

odpletati v.tr. ipf. rozplatać, odplatać

odpluti (odplove) v.intr. pf. odpłynąć

odplyvati v.intr. ipf. odpływać, wypływać

odplyvti v.intr. pf. odpłynąć, wypłynąć

odpočeti (odpočne) v.intr. pf. odpocząć, zrelaksować się

odpočinok m. odpoczynek, relaks

odpočivati v.intr. ipf. odpoczywać, relaksować się

odpor m. opór

odpornost f. oporność, odporność

odporny adj. odporny, oporny

odpověd f. odpowiedź

odpovědalno adv. odpowiedzialnie

odpovědalnost f. odpowiedzialność

odpovědalny adj. odpowiedzialny

odpovědati v.tr. ipf. odpowiadać

odpovědati (komu/čemu) v.tr. ipf. być równoznaczny czemuś

odpověděti (odpově) v.tr. pf. odpowiedzieć

odpovědnik m. odpowiednik

odprašati v.tr. ipf. otrzepywać, ścierać kurze

odprašati se v.refl. ipf. usprawiedliwiać swoją nieobecność; ~ se prosić o pozwolenie na wyjście

odprašiti v.tr. pf. otrzepać, zetrzeć kurze

odprava f. odprawa, odbicie (od portu); odpravny punkt punkt startowy

odpraviti v.tr. pf. posłać, wysłać; wykonać; ~ se odjechać, odlecieć

odpravjati v.tr. ipf. posyłać, wysyłać; wykonywać; ~ se odjeżdżać, odlatywać

odpravjenje n. odlot

odprěti se (odpre) v.refl. pf. oprzeć się (czemuś)

odprositi se v.refl. pf. poprosić o pozwolenie wyjścia; usprawiedliwić się

odpuditi v.tr. pf. odpędzić, odgonić

odpusk m. wakacje, urlop

odpust m. zwolnienie

odpustiti v.tr. ipf. przebaczyć, rozgrzeszyć

odpustiti v.tr. pf. odpuścić

odpuščati v.tr. ipf. odpuszczać; przebaczać, rozgrzeszać

odpuščenje n. odpuszczenie (grzechów), rozgrzeszenie

odračati v.tr. ipf. odraczać, odkładać (na później)

odraditi v.tr. pf. odradzić

odradžati v.tr. ipf. odradzać

odraz m. odbicie (np. w wodzie)

odraziti v.tr. pf. odbić (np. w wodzie); odeprzeć; ~ se odbić się (np. w wodzie)

odrazlika f. kontrast; v odrazlikě od w odróżnieniu od, w przeciwieństwie do

odražati v.tr. ipf. odbijać (np. w wodzie); odpierać; ~ se odbijać się (np. w wodzie)

odrěčenje n. rezygnacja; wyrzeczenie

odrěčny adj. negatywny (np. odpowiedź)

odred m. oddział (mil.), brygada

odrěkati v.tr. ipf. odwoływać, anulować, zaprzecać, negować; ~ se wyrzekać się, wypierać się, zrzekać się, rezygnować

odrěkti v.tr. pf. odwołać, anulować, zaprzeczyć; ~ se wyrzec się, wyprzec się, zrzec się, zrezygnować

odrěz, odrězok m. kawałek materiału, odcinek

odrězati (odrěže) v.tr. pf. odciąć

odrězyvati v.tr. ipf. odcinać

odročiti v.tr. pf. odroczyć, odłożyć (na później)

odroda f. rodzaj (biol.), mutacja (biol.)

odrubati v.tr. pf. odrąbać

odrubyvati v.tr. ipf. odrąbywać

odrvati (odrve) v.tr. pf. oderwać

odryti v.tr. pf. wykopać (na wierzch)

odryvati v.tr. ipf. wykopywać (na wierzch); odrywać

odsěděti v.tr. pf. odsiedzieć

odsědžati v.tr. ipf. odsiadywać

odsěkati v.tr. ipf. odcinać, odsiekać

odsěkti v.tr. pf. odciąć, odsiec

odskakati v.intr. ipf. odskakiwać, odbijać się

odskočiti v.intr. pf. odskoczyć, odbić się

odslanjati v.tr. ipf. odsłaniać

odslati (odslje) v.tr. pf. wysłać, odesłać

odsloniti v.tr. pf. odsłonić

odslužiti v.tr. pf. wysłużyć

odsohnuti v.intr. pf. uschnąć

odstati v.intr. pf. zostać (w tyle)

odstava f. paragraf

odstavati v.intr. ipf. zostawać (w tyle)

odstaviti v.tr. pf. odstawić

odstavjati v.tr. ipf. odstawiać

odstraniti v.tr. pf. odrzucić (np. ideę); usunąć; wyeliminować; zwolnić

odstranjati v.tr. ipf. eliminować; usuwać; zwalniać

odstranjati v.tr. pf. odrzucać (np. ideę)

odstrašati v.tr. ipf. odstraszać, przepędzać (strachem)

odstrašiti v.tr. pf. odstraszyć, przepędzić (strachem)

odstrěliti v.tr. pf. odstrzelić

odstrigati v.tr. ipf. odstrzygać

odstrigti v.tr. pf. odstrzyc, odstrzygnąć

odstup m. wcięcie (akapitu); interwał; przerwa, odstęp

odstupanje n. dygresja, dewiacja, odchylenie; wycofywanie się

odstupati v.intr. ipf. cofać się, wycofywać się; odstawać (np. od reguły), odbiegać (np. od reguły); abdykować; odstępować, odchodzić na bok; ustępować, cedować, rezygnować

odstupiti v.intr. pf. odstąpić, odejść (na bok); zabdykować; odstać (np. od reguły), odbiec (np. od reguły); wycofać się, cofnąć się; ustąpić, scedować, zrezygnować; ~ od porzucić

odstupjenje n. abdykacja

odstupnik m.anim. renegat, apostata

odsučstvo n. nieobecność, brak

odsud adv. stąd, odtąd

odsunuti v.tr. pf. odsunąć

odsutny adj. nieobecny, brakujący

odsuvati v.tr. ipf. odsuwać

odsyhati v.intr. ipf. usychać

odsylati v.tr. pf. wysyłać, odsyłać

odščepiti v.tr. pf. odłączyć, oddzielić, odłupać

odščepjati v.tr. ipf. odłączać, oddzielać, odłupywać

odščepok m. odłamek

odšlupati v.tr. pf. obrać (np. ze skórki), złuszczyć

odšlupyvati v.tr. ipf. obierać (np. ze skórki), łuszczyć

odtajati v.tr. pf. rozmrozić, odtajać, stajać

odtegati v.tr. ipf. odciągać

odtegnuti v.tr. pf. odciągnąć

odtěkati v.intr. ipf. uciekać; upływać

odtekti v.intr. pf. uciec; upływać

odtěnok m. odcień, niuans

odtirati v.tr. ipf. ścierać

odtisk m. odbitka; odcisk, ślad (po odciśnięciu); druk; ~ prsta odcisk palca

odtiskati v.tr. ipf. odciskać

odtisknuti v.tr. pf. odcisnąć

odtreti (odtre) v.tr. pf. zetrzeć

odtud adv. stąd, odtąd

odučati v.tr. ipf. oduczać, odzwyczajać od czegoś

odučeny adj. oduczony, odzwyczajony

odučiti v.tr. pf. oduczyć, odzwyczaić od czegoś

odurěti v.intr. pf. zdurnieć

odvadnjati v.tr. ipf. odwadniać

odvaga f. odwaga, nieustraszoność

odvažny adj. odważny, dzielny, chrobry

odvesti (odvede) v.tr. pf. odwieść, porwać, uprowadzić

odvět m. sprzeciw, reakcja (przeciw czemuś)

odvezti v.tr. pf. odwieźć; deportować (dok.)

odvinuti v.tr. pf. odkręcić

odvivati v.tr. ipf. odkręcać

odvlačivati v.tr. ipf. rozpraszać (mentalnie); odciągać

odvlěčenje n. rozproszenie (ment.)

odvlěčeny adj. rozproszony (ment.)

odvlěkati v.tr. ipf. odciągać

odvlěkti v.tr. pf. odciągnąć; rozproszyć (ment.)

odvoditi v.tr. ipf. odwodzić, porywać, uprowadzać

odvodniti v.tr. pf. odwodnić

odvoziti v.tr. ipf. odwozić; deportować (niedok.)

odvoženje n. deportacja

odvračati v.tr. ipf. obrzydzić, napawać wstrętem; odwracać, zapobiegać; rozpraszać (ment.)

odvračenje n. wstręt, awersja

odvratiti v.tr. pf. obrzydzać; odwrócić, zapobiec; rozproszyć (ment.)

odvratlivy adj. niesmaczny

odvratno adv. wstrętnie, niesmacznie, obrzydliwie

odvratny adj. wstrętny, obrzydliwy, odrażający, niesmaczny

odvrganje n. pozbawienie

odvrgati v.tr. ipf. odrzucać, odmawiać

odvrgnuti v.tr. pf. odrzucić, odmówić

odvrtka f. śrubokręt

odvsud adv. zewsząd

odzavisiti v.tr. pf. odzwyczaić od czegoś

odzavisny adj. odzwyczajony

odznaka f. insygnia, oznaka

odzvati (odzove) v.tr. pf. wycofać (np. projekt), odwołać (np. z urzędu); ~ se zareagować

odzyv m. odpowiedź, reakcja

odzyvati v.tr. ipf. wycofywać (np. projekt), odwoływać (np. z urzędu); ~ se reagować

odže adv. więc

oficer m.anim. oficer

oficialno adv. oficjalnie

oficialny adj. oficjalny

ofis m. biuro

ogarok m. ogarek świecy

ogladiti v.tr. pf. wygładzić, wyprasować

oglasiti v.tr. pf. ogłosić, oznajmić, zadeklarować, wypowiedzieć (np. wojnę)

oglašati v.tr. ipf. ogłaszać, oznajmiać, deklarować, wypowiadać (np. wojnę)

oglašenje n. oświadczenie, ogłoszenie, deklaracja

oglavnik m. uździenica

ogled m. inspekcja, badanie, oględziny

ogledati v.tr. ipf. oglądać, obserwować

ogleděti (ogledi) v.tr. pf. obejrzeć, zaobserwować

ogluhnuti, oglušeti v.intr. pf. ogłuchnąć

oglupěti v.intr. pf. ogłupieć

oglušiti v.tr. pf. zagłuszyć, stłumić (dźwięk)

ognišče n. kominek, palenisko

ognjeny adj. ognisty

ognjeodporny adj. ognioodporny

ognojiti v.tr. pf. pokryć obornikiem

ogoliti v.tr. pf. obnażyć; ogolić; ~ se ogolić się

ogon m. ogon

ogonj (ognja) m. ogień

ogorčati v.tr. ipf. dręczyć, trapić

ogorčiti v.tr. pf. udręczyć, strapić

ogovarjanje n. plotki

ogovarjati v.tr. ipf. zniesławiać; obgadywać, plotkować (o czymś)

ogovor m. pomówienie

ogovoriti v.tr. pf. zniesławić; obgadać

ograbiti v.tr. pf. ograbić

ograbjati v.tr. ipf. ograbiać

ograda f. ogrodzenie

ograditi v.tr. pf. ogrodzić

ogradžati v.tr. ipf. ogradzać

ogradženje n. ogrodzenie

ograničati v.tr. ipf. ograniczać

ograničenje n. ograniczenie

ograničeny adj. ograniczony

ograničiti v.tr. pf. ograniczyć

ogražati v.tr. ipf. zagrażać

ogrěti v.tr. pf. ogrzać

ogrěvati v.tr. ipf. ogrzewać

ogrlica f. naszyjnik

ogromny adj. ogromny; wielki

ogroziti v.tr. pf. zagrozić

ogroženje n. zagrożenia

ogroženy adj. zagrożony

ogurok m. ogórek

ohati v.intr. ipf. jęczeć

ohladěti v.intr. pf. ochłodzić, ochłodzić się

ohladiti v.tr. pf. ochłodzić

ohladžati v.tr. ipf. ochładzać

ohladženje n. ochłodzenie

ohota f. ochota

ohotnik m.anim. ochotnik, wolontariusz

ohotno adv. chętnie

ohotnost f. ochota

ohotny adj. ochotny, chętny

ohrana f. ochrona

ohraniti v.aux.pf. ochronić, ustrzec

ohranjati v.tr. ipf. chronić, ochraniać

ohranny adj. ochronny

ohroměti v.intr. pf. okuleć

oj! intj. oj!

oje (oja/ojese) n. dyszel

okameněti v.intr. pf. skamienieć; skamienieć, zmienić w kamień

okameniti v.tr. pf. zmienić w kamień; ukamienować

okamenjati v.tr. ipf. zmieniać w kamień; kamienować

okarina f. okaryna

okazati (okaže) v.tr. pf. pokazać, okazać;  ~ se okazać się; okazalo se okazało się

okazija f. okazja

okazyvati v.tr. ipf. pokazywać, okazywać;  ~ se okazywać się; okazyvaje se okazuje się

okean m. ocean

Okeanija f. Oceania

oklevetati v.tr. pf. zniesławić

okno n. okno

oko (oka/očese; pl. oči) n. oko

okolice f.pl. otoczenie, okolica

okoličny adj. okoliczny, sąsiedni, pobliski

okolina f. okolica, pobliże

okolnost f. okoliczność; na vsaku ~ na wszelki wypadek

okolny adj. otaczający; okolna priroda środowisko

okolo prep. (kogo/čego) w przybliżeniu, dookoła; około

okonny adj. okienny

okop m. okop

okotiti se v.refl. pf. okocić się

okovany adj. skuty (np. kajdankami, łańcuchem)

okovati v.tr. pf. skuć (np. kajdankami lub łańcuchem)

okovy m.pl. okowy, kajdany, pęta

okrajina f. peryferie; skraj

okrajny adj. peryferyjny

okrěpnuti v.intr. pf. wzmocnić się, nasilić się, urosnąć w siłę

okrestiti v.tr. pf. ochrzcić

okropiti (kym/čim) v.tr. pf. skropić, pokropić

okropjati (kym/čim) v.tr. ipf. skrapiać, kropić czymś

okrug m. okręg, dzielnica

okrugliti v.tr. pf. zaokrąglić

okrugljati v.tr. ipf. zaokrąglać

okruglost f. krągłość

okrugly adj. okrągły

okrutnost f. okrucieństwo

okrutny adj. okrutny

okružati v.tr. ipf. okrążać, otaczać

okružiti v.tr. pf. okrążyć, otoczyć

okružny: okružna draga f. obwodnica

oksid m. tlenek

oktobr m. październik

okuljary m.pl. okulary

okunj m.anim. okoń

okupacija f. okupacja

okupant m.anim. okupant

okupovati v.tr. ipf. okupować

olej m. olej

oligarh m.anim. oligarcha

oligarhija f. oligarchia

olimpijsky adj. olimpijsky; olimpijske igry igrzyska olimpijskie

olivka f. oliwka

oljha f. olsza, olcha

olověny adj. ołowiany

olovka f. ołówek; barvna ~ kredka

olovny adj. ołowiowy

olovo n. ołów

oltar m. ołtarz

omal adv. prawie, omal, nieomal

omam m. szwindel, przekręt, oszustwo

omamiti v.tr. pf. oszukać, złudzić, nabrać (kogoś na dowcip)

omamnik m.anim. oszust, kanciarz

oman m. oman

omar m.anim. homar

omastiti v.tr. pf. namaścić

omesti (omete) v.tr. pf. zamieść wokół

omětati v.tr. ipf. zamiatać wokół

omiljemy adj. sprzyjający

omiljeny adj. ulubiony

omladěti v.intr. pf. odmłodnieć

omladiti v.tr. pf. odmłodzić

omladžati v.tr. ipf. odmładzać

omlet m. omlet

omlěti v.intr. pf. zemdleć, zasłabnąć

omlěvati v.intr. ipf. mdleć, słabnąć

omrtvěti v.intr. pf. odrętwieć

omrziti v.tr. pf. obrzydzić

omrzlivy adj. obrzydzający, obrzydliwy

omrzno adv. obrzydliwie

omrzny adj. obrzydliwy, zniesmaczony

omržajuči adj. obrzydzający, odstręczający

omržati v.tr. ipf. obrzydzać, odstręczać

omrženje n. wstręt, niesmak, obrzydzenie

omuženy adj. zamężny

omužiti v.tr. pf. wydać za mąż; ~ se wyjść za mąż

on (jego, jemu, njim) pron.pers. on

ona (ju, jej, njeju) pron.pers. ona

onako adv. owak, w tamten sposób

onaky adj. owaki

onamo adv. tam, w tamtym kierunku

ondatra f. piżmak

onde adv. tam

one pron.pers. one

oněměti v.intr. pf. oniemieć, zaniemówić, zamilknąć, zgłupieć (być zdezorientowanym)

onesměliti v.tr. pf. onieśmielić

onesměljati v.tr. ipf. onieśmielać

oni (jih, jim, njimi) pron.pers. oni

onlajn, on-lajn adv. on-line

ono (jego, jemu, njim) pron.pers. ono

onogda, onogdy adv. ostatnio, niedawno; wówczas, wtedy

onogdašnji, onogdašny adj. ówczesny

onoj (ona, ono) pron.dem. tamten

onoliko adv. tyle, tak dużo

onoliky adj. tak wielki

onuča f. onuca

onudy adv. tamtędy

opačny adj. błędny

opadati v.intr. ipf. opadać, spadać

opakovanje n. opakowanie

opakovati v.tr. pf. opakować

opakovka f. opakowanie

opakovyvati v.tr. ipf. opakowywać

opaliti v.tr. pf. opalić (ogniem)

opaljati v.tr. ipf. opalać (ogniem)

opalok m. pet, niedopałek

opariti v.tr. pf. oparzyć

oparjati v.tr. ipf. parzyć, oparzać

opasno adv. niebezpiecznie

opasnost f. niebezpieczeństwo, zagrożenie

opasny adj. niebezpieczny, groźny; opasna burja niebezpieczna burza; opasno prědprijetje niebezpieczne przedsięwzięcie

opasti (opade) v.intr. pf. opaść, opadnąć, spadnąć

opat m.anim. opat, przeor

opatka f. opatka, przeorysza

opatstvo n. opactwo

opcija f. opcja

opcionalny adj. opcjonalny

opeka f. opieka

opekati v.tr. ipf. opiekować się

opekun m.anim. opiekun; stróż; powiernik

opekunstvo n. opiekuństwo; powiernictwo

openjka f. opieńka

opera f. opera

operacija f. operacja (med.)

opereta f. operetka

operiti se v.refl. pf. opierzyć się

operjati se v.refl. ipf. pierzyć się

operjenje n. upierzenie

opet adv. znowu, znów, ponownie

opica f. małpa

opij m. opium

opirati se v.refl. ipf. opierać się; polegać na

opis m. opis

opisateljny adj. opisowy

opisati (opiše) v.tr. pf. opisać

opisyvati v.tr. ipf. opisywać

opiti (opije) v.tr. pf. upić, spić (kogoś); ~ se upić się

opivati v.tr. ipf. upijać, spijać (kogoś alkoholem); ~ se upijać się

oplačeny adj. opłacony

oplakati (oplače) v.tr. pf. opłakać

oplakyvanje n. opłakiwanie, żałoba

oplakyvati v.tr. ipf. opłakiwać

oplěti (oplěje/oplěve) v.tr. pf. wyplewić, wyplenić (chwasty)

opljunuti v.tr. pf. opluć

opljuvati v.tr. ipf. opluwać

oploditi v.tr. pf. użyźnić, zapłodnić

oplodžati v.tr. ipf. użyźniać, zapładniać

oplodženje n. użyźnienie, zapłodnienie

oplodženy adj. użyźniony, ciężarny

opluti (oplove) v.tr. pf. opłynąć

oplyvati v.tr. ipf. opływać

opora f. podpora, wspornik

oporedčati v.tr. ipf. uporządkowywać

oporedčeny adj. uporządkowany

oporedčiti v.tr. pf. uporządkować

oporny adj. wspierający

opozdniti v.tr. pf. opóźnić; ~ se opóźnić się, spóźnić się

opozdnjati v.tr. ipf. opóźniać; ~ se opóźniać się, spóźniać się

opozdnjenje n. spóźnienie, opóźnienie

opozicija f. opozycja

opoznati v.tr. pf. rozpoznać

opoznavati v.tr. ipf. rozpoznawać

opraščati v.tr. ipf. upraszczać

oprava f. rama, oprawa (obrazu, okularów)

opravdanje n. uniewinnienie; usprawiedliwienie, uzasadnienie

opravdati v.tr. pf. uniewinnić; usprawiedliwić, uzasadnić

opravdyvati v.tr. ipf. uniewinniać; usprawiedliwiać, uzasadniać

opraviti v.tr. pf. sprostować, naprawić, zreperować; zamontować, oprawić

opravjati v.tr. ipf. montować, oprawiać; prostować, naprawiać, reperować

opravniti v.tr. pf. uprawnić

opravnjati v.tr. ipf. uprawniać

opravnjeny adj. uprawniony

oprazdniti v.tr. pf. opróżnić, uczynić pustym

oprazdnjati v.tr. ipf. opróżniać, czynić pustym

oprěděliti v.tr. pf. zdefiniować, określić, wyszczególnić

oprěděljati v.tr. ipf. definiować, określać, wyszczególniać

oprěděljeno adv. zdecydowanie

oprěděljeny adj. określony

oprěti se (opre) v.refl. pf. oprzeć się (o coś); polec na (wsparcie)

opretno adv. schludnie

opretnost f. schludność

opretny adj. schludny

oprostiti v.tr. pf. uprościć

oproščenje n. uproszczenie

oproščeny adj. uproszczony

oprovrgati v.tr. ipf. obalać (np. hipotezę)

oprovrgnuti v.tr. pf. obalić (np. hipotezę)

optika f. optyka

optimalny adj. optymalny

opublikovati v.tr. pf. opublikować

opuhati v.intr. ipf. puchnąć

opuhly adj. napuchły, spuchły

opuhneny adj. napuchnięty

opuhnuti v.intr. pf. opuchnąć, spuchnąć

opustašati v.tr. ipf. pustoszyć; dewastować

opustěti v.intr. pf. opustoszeć

opustiti v.tr. pf. opuścić; porzucić; rozluźniać

opustošenje n. spustoszenie, dewastacja

opustošiti v.tr. pf. spustoszyć; zdewastować

opuščati v.tr. ipf. opuszczać; porzucać; rozluźniać

opuščenje n. opuszczenie

opuščeny adj. opuszczony, porzucony

opyliti v.tr. pf. zapylić

opyljati v.tr. ipf. zapylać

opyljenje n. zapylenie

opyt m. eksperyment; próba

orač m.anim. oracz

orakul m.anim. wyrocznia

orangutan m.anim. orangutan

oranica f. grunty orne

oranje n. oranie, orka

oranža f. pomarańcza

oranžerija f. pomarańczarnia, oranżeria

oranževy adj. pomarańczowy

orašati v.tr. ipf. zraszać; irygować, nawadniać; zwilżać; opryskiwać; skrapiać

orati (ore) ipf. orać

orden m. order; zakon (rel.)

orěh m. orzech

orěhovka f. orzechówka

orěhovy adj. orzechowy; orěhovo maslo masło orzechowe

orel (orla) m.anim. orzeł

orěšarka f. dziadek do orzechów

organ m. organ

organičny adj. organiczny

organizacija f. organizacja; Organizacija Sjedinjenyh Narodov Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ; Organizacija Sěveroatlantičskogo Dogovora Pakt Północnoatlantycki, NATO

organizator m.anim. organizator

organizm m. organizm

organizovati v.tr. ipf./pf. organizować

orgija f. orgia

orientacija f. orientacja

orientovati se v.refl. ipf. orientować się

origami n.indecl. origami

originalno adv. oryginalnie

originalnost f. oryginalność

originalny adj. oryginalny

oriti v.tr. ipf. obniżać, ciągnąć w dół

orkestr m. orkiestra

orl-   ➝   orel

orle n. orlątko, orlę

orlji adj. orli

ornament m. ornament

ornitologičny adj. ornitologiczny

ornitologija f. ornitologia

orny adj. uprawny

orositi v.tr. pf. zrosić; irygować, nawodnić; zwilżyć; oprysnąć; skropić

ortografičny adj. ortograficzny

ortografija f. ortografia

orudje n. narzędzie, urządzenie, instrument; działo, armata

orudovanje n. aparatura; ekwipunek, wyposażenie

orudovany adj. wyposażony; dobro ~ dobrze wyposażony

orudovati (kym/čim) v.tr. ipf. ekwipować; wyposażać

oruženje n. uzbrojenie

oružiti v.tr. ipf. uzbroić

oružje n. broń

oružjenosec m.anim. giermek

oružny adj. uzbrojony, zbrojny, orężny

os f.

osa f. osa

osaditi v.tr. pf. osadzić (konia), zatrzymać (konia); ~ se osadzić się

osadok m. osad, pokład, złoże

osadžati v.tr. ipf. osadzać (konia)

osamotiti v.tr. pf. osamotnić, odizolować, opuścić (porzucić); ~ se odizolować się

osědati v.intr. ipf. osiadać, osłabnąć (np. sztorm)

osedlati v.tr. pf. osiodłać

osědly adj. osiadły

osel (osla) m.anim. osioł (wyzw.); osioł

oselenje n. zasiedlenie

oseliti se v.refl. pf. osiedlić się

osesti (osede) v.intr. pf. osiąść; zasiedlić

Osetija f. Osetia

osevy adj. osiowy

osika f. osika

osiliti v.tr. pf. przezwyciężyć, przemóc

osiljati v.tr. ipf. przezwyciężać, przemagać

osiročeny adj. osierocony

osirotěti v.intr. pf. osierocieć

osirotiti v.tr. pf. osierocić

osivěti v.intr. pf. osiwieć, zszarzeć

oskopiti v.tr. pf. wykastrować, przetrzebić (kastracja)

oskubati v.tr. pf. oskubać (pierze)

oskubyvati v.tr. ipf. oskubywać (pierze)

oskudno adv. rzadko, skąpo, kiepsko

oskudnost f. bieda, niedostatek

oskudny adj. rzadki, skąpy (ilość), skromny (niebogaty)

oskvrnitelj m.anim. świętokradca

oskvrniti v.tr. pf. skazić, zanieczyścić, upodlić, zbeszcześcić

oskvrnjati v.tr. ipf. skażać, zanieczyszczać, upadlać, bezcześcić

oskvrnjenje n. zbeszczeszczenie, świętokradztwo

osl-   ➝   osel

oslaběti v.intr. pf. osłabnąć, poluzować się

oslabiti v.tr. pf. osłabić; poluzować

oslabjati v.tr. ipf. poluzowywać; osłabiać

oslabjenje n. osłabienie

oslabjeny adj. osłabiony

osladiti v.tr. pf. posłodzić, osłodzić

oslaviti v.tr. pf. rozsławić

osle n. oślę, młode osła

oslěpiti v.tr. pf. oślepić

oslěpjati v.tr. ipf. oślepiać

oslěpjenje n. oślepienie

oslěpnuti v.intr. pf. oślepnąć

oslica f. oślica

osloženiti v.tr. pf. skomplikować

osloženjati v.tr. ipf. komplikować

osložnjenje n. komplikacja

osm num.card. osiem

osmansky adj. osmański, ottomański

osmažiti v.tr. pf. usmażyć

osmdeset num.card. osiemdziesiąt

osmdesety num.ord. osiemdziesiąty

osměliti v.tr. pf. ośmielić; ~ se odważyć się, ośmielić się

osměljati v.tr. ipf. ośmielać; ~ se ważyć się, ośmielać się

osmerka num.subst. grupka ośmiu, zbiór ośmiu

osmero num.coll. ośmioro

osmina num.fract. jedna ósma

osmka num.subst. ósemka

osmnadset num.card. osiemdziesiąt

osmnadsetina num.fract. jedna osiemdziesiąta

osmnadsety num.ord. osiemdziesiąty

osmoliti v.tr. pf. pokryć smołą

osmsot, osmsto num.card. osiemset

osmy num.ord. ósmy

osmysljeno adv. rozsądnie

osmysljenost f. rozsądek

osmysljeny adj. rozsądny

osněžiti v.tr. pf. pokryć śniegiem

osnova f. temat (jęz.); osnowa; podstawa, baza

osnovanje n. fundacja, założenie

osnovatelj m.anim. fundator, założyciel

osnovateljny adj. podstawowy, założycielski

osnovati v.tr. pf. założyć (np. szkołę), fundować; usnuć; osnovany na założony na, based on

osnovno adv. podstawowo, fundamentalnie, gruntownie

osnovny adj. podstawowy, fundamentalny

osnovyvati v.tr. ipf. zakładać (np. szkołę), bazować

osoba f. osoba, indywiduum

osoblivo adv. zwłaszcza, specyficznie, osobliwie

osoblivost f. osobliwość

osoblivy adj. osobliwy, specjalny, specyficzny, wyjątkowy

osobnik m.anim. indywidualista

osobno adv. osobiście

osobnost f. osobowość, osobistość

osobny adj. osobisty; osobna pomsta osobista zemsta; osobna potrěba osobista potrzeba; osobna vojna wojna osobista;  ~ avtomobil samochód osobowy, osobówka;  ~ kompjuter komputer osobisty, pecet; ~ zaimennik zaimek osobowy

osoliti v.tr. pf. posolić

osot (osta) m. oset

osovrěmenniti v.tr. pf. unowocześnić

osovrěmennjati v.tr. ipf. unowocześniać

osovrěmennjenje n. unowocześniennie, modernizacja

ospa f. ospa

osparjati v.tr. ipf. podważać (twierdzenie), kwestionować

osporiti v.tr. pf. podważyć (twierdzenie), zakwestionować

osramiti v.tr. pf. osramocić, zawstydzić, skompromitować; zhańbić

osrědok m. środek

ost f. ość (kłosu)

ostaly adj. pozostały

ostanky m.pl. pozostałości, resztki, relikty, szczątki

ostarěti v.intr. pf. postarzeć

ostati (ostane) v.intr. pf. zostać, pozostać, ostać się

ostatny adj. pozostały

ostatok m. reszta, resztka, pozostałość, relikt

ostavati v.intr. ipf. zostawać, ostawać się

ostaviti v.tr. pf. zostawić, pozostawić, porzucić; pozostawić w spadku

ostavjati v.tr. ipf. zostawiać, pozostawiać, porzucać; pozostawiać w spadku

ostavjenje n. porzucenie

ostavjeny adj. porzucony

ostavka f. rezygnacja, dymisja

ostražno adv. ostrożnie, uważnie; Ostražno! Uważaj!

ostražnost f. ostrożność

ostražny adj. ostrożny, uważny; byti ~ uważać, być ostrożnym

ostrěgati v.tr. ipf. ostrzegać; ~ se strzec się

ostrěgti v.tr. pf. ostrzec

ostrěženje n. ostrzeżenie

ostriga f. ostryga

ostrigati v.tr. ipf. strzyc, ścinać włosy

ostrigti v.tr. pf. ostrzyc, ściąć włosy

ostriti v.tr. ipf. ostrzyć

ostriženje n. fryzura

ostrje n. ostrze

ostro adv. ostro

ostroga f. ostroga

ostroumje n. dowcip (cecha)

Ostrov Man m. Wyspa Man; ~ wyspa

ostrovjan, ostrovjanin m.anim. wyspiarz

ostrugati v.tr. pf. ostrugać, zeskrobać, wydrapać, zdrapać, wyciosać

ostry adj. ostry, przenikliwy

ostuditi v.tr. pf. ostudzić

osud m. osąd

osuditi v.tr. pf. osądzić, posądzić, skazać

osudžati v.tr. ipf. osądzać, posądzać, skazywać

osudženje n. wyrok, osąd

osušati v.tr. ipf. osuszać, drenować

osušiti v.tr. pf. osuszyć

osvajati v.tr. ipf. oswajać (z czymś), opanowywać; zdobywać

osvatiti se v.refl. pf. wziąć ślub

osvečati v.tr. ipf. święcić, konsekrować

osvěčati v.tr. ipf. oświecać

osvěčenje n. oświetlenie, oświecenie

osvědamjati se v.refl. ipf. dowiadywać się, uświadamiać sobie

osvědomiti se v.refl. pf. dowiedzieć się, uświadomić sobie

osvědomjeny: dobro ~ adj. dobrze poinformowany

osvetiti v.tr. pf. poświęcić (np. wodą), uświęcić, konsekrować

osvětiti v.tr. pf. oświecić

osvětliti v.tr. pf. oświetlić, oświecić

osvětljati v.tr. ipf. oświetlać, oświecać

osvětljenje n. oświetlenie, oświecenie

osvěžati v.tr. ipf. odświeżać, czynić świeżym

osvěžiti v.tr. pf. odświeżyć, orzeźwić

osvobadžati v.tr. ipf. uwalniać, oswobadzać, wyzwalać; ~ se uwalniać się, wyswobodzić się, wyzwalać się

osvoboditi v.tr. pf. uwolnić, oswobodzić, wyzwolić;  ~ se uwolnić się, oswobodzić się; ~ se od pozbyć się

osvobodženje n. oswobodzenie, wyzwolenie, zwolnienie

osvojiti v.tr. ipf. oswoić (z czymś), opanować; zdobyć

osypky m.pl. odra

ošalěti v.intr. pf. oszaleć, zwariować, stracić rozum, zbzikować

oščeniti se v.refl. pf. oszczenić się

ošibkovy adj. pomyłkowy, błędny

otcevsky:  ~ adj. ojcowski; otcevska ljubov miłość ojcowska

otčim m.anim. ojczym

otčina f. ojczyzna

otec m.anim. ojciec

otečstvo n. ojcowizna

otegčati v.tr. ipf. przeszkadzać; utrudniać, komplikować

otegčiti v.tr. pf. przeszkodzić; utrudnić, skomplikować

oteliti se v.refl. pf. ocielić się

otěniti v.tr. pf. zacienić, rzucić cień

otěnjati v.tr. ipf. zacieniać, rzucać cień

oteženje n. ciężar

oteženy adj. obarczony ciężarem

otišati v.tr. ipf. uciszać

otišiti v.tr. pf. uciszyć

otok m. obrzęk

otrava f. trucizna, jad

otravitelj m.anim. truciciel

otraviti v.tr. pf. otruć, zatruć

otravjati v.tr. ipf. truć, zatruwać

otravjenje n. zatrucie

otravny adj. zatruty, trujący

otresati v.tr. ipf. otrząsać

otresti v.tr. pf. otrząsnąć

otrězvěti v.intr. pf. wytrzeźwieć

otrězviti v.tr. pf. otrzeźwić

otrězvjati v.tr. ipf. otrzeźwiać

otruby f.pl. otręby

otrudniti v.tr. pf. utrudnić

otrudnjati v.tr. ipf. utrudniać

otrudnjenje n. utrudnienie

otupělost f. otępienie, oszołomienie, ogłuszenie, apatia

otupěly adj. otępiały, oszołomiony, ogłuszony, ogłupiony, zdrętwiały, apatyczny

otupěti v.intr. pf. otępieć, stępieć

otupiti v.tr. pf. przytępić, oszołomić, ogłuszyć

otupjati v.tr. ipf. przytępiać, oszałamiać, ogłuszać

otvarjati v.tr. ipf. otwierać

otvor m. otwór, otwarcie

otvoriti v.tr. pf. otworzyć

otvorjeny adj. otwarty;  ~ parašut otwarty spadochron; ~ tenisny čempionat otwarte mistrzostwa w tenisie

otvrděti v.intr. pf. stwardnieć, utwardzić się

ov (ova, ovo) pron.dem. ten, ów

ovako adv. tak, siak

ovaky adj. taki

ovalny adj. owalny

ovamo adv. tu (kierunek), tutaj (kierunek)

ovca f. owca

ovčar m.anim. owczarz; ~sky pes pies pasterski

ovčarnja f. owczarnia

ovde adv. tu, tutaj

ovdověly adj. owdowiały

ovdověti v.intr. pf. owdowieć

ovějati (ověje) v.tr. pf. owiać

ovějivati v.tr. ipf. owiewać

oven (ovna) m.anim. baran; Oven Baran (zodiak)

ověnčati v.tr. ipf. uwieńczać, spowijać

ověnčiti v.tr. pf. uwieńczyć, spowić

ověriti v.tr. pf. uwiarygodnić, uwierzytelnić, poświadczyć

ověrjati v.tr. ipf. uwiarygadniać, uwierzytelniać, poświadczać

ověrjeny adj. uwiarygodniony, uwierzytelniony, poświadczony

oves (ovsa) m. owies

ovinuti v.tr. pf. owinąć, zawinąć

ovivati v.tr. ipf. owijać, zawijać

ovladnuti v.tr. pf. zawładnąć, owładnąć, posiąść, wziąć w posiadanie; opanować

ovladyvati v.tr. ipf. zawładywać, owładywać, brać w posiadanie; opanowywać, władać

ovoč m. owoc

ovogda, ovogdy adv. potem, wtedy

ovolgnuti v.intr. pf. zwilgotnieć, zawilgotnieć

ovoliko adv. tyle, tak dużo

ovoliky adj. tak wielki

ovoščiti v.tr. pf. nawoskować

ovplyvniti v.tr. pf. wpłynąć na, wywrzeć nacisk na

ovplyvnjati v.tr. ipf. wpływać na, wywierać nacisk na, lobbować

ovratnik f. kołnierz

ovs-   ➝   oves

ovudy adv. tędy

ozdabjati v.tr. ipf. ozdabiać, dekorować

ozdoba f. ozdoba, dekoracja, ornament

ozdobiti v.tr. pf. ozdobić, udekorować

ozdravěti v.intr. pf. wyzdrowieć, wyleczyć się

ozdraviti v.tr. pf. wyleczyć

ozdravjati v.tr. ipf. leczyć

ozdravjenje n. terapia, leczenie

ozebti v.intr. pf. zamrozić

ozeleniti v.intr. pf. zazielenić

ozelenjati v.intr. ipf. zazieleniać

ozemisko adv. terytorialnie

ozemisky adj. terytorialny

ozemja f. terytorium

ozimina f. zboże ozime

ozimy adj. ozimy

ozlobiti v.tr. pf. rozłościć, rozgniewać, zrobić na złość

ozlobjenje n. złość

označati v.tr. ipf. oznaczać, zaznaczać; wyznaczać; wskazywać

označenje n. oznaczenie

označeny adj. oznaczony

označiteljny: ~ zaimennik m. zaimek wskazujący

označiti v.tr. pf. oznaczyć, zaznaczyć; wyznaczyć; wskazać

oznaka f. oznaka, znak

oznamenovati v.tr. pf. oznaczyć, oznakować; upamiętnić, odcelebrować

oznamenovyvati v.tr. ipf. oznaczać, oznakowywać; upamiętniać, celebrować

oznaniti v.tr. pf. obwieścić

oznanjati v.tr. ipf. obwieszczać

ozon m. ozon; ~ovy sloj ozonosfera

ozvěrěti v.intr. pf. zezwierzęcić się, stać się brutalnym

oženiti v.tr. pf. ożenić; ~ se ożenić się

oženjeny adj. ożeniony, żonaty

ožiti (ožive) v.intr. pf. ożyć

oživati v.intr. ipf. ożywać

oživiti v.tr. pf. ożywić, wskrzesić, zreanimować, orzeźwić

oživjeno adv. żwawo, ożywienie

oživjeny adj. ożywiony

ožoltěti v.intr. pf. zżółcieć

ožrěbiti se v.refl. pf. oźrebić się

pa conj. i, a

pacient m.anim. pacjent

pad m. przypadek

padalina f. padlina

padati v.intr. ipf. padać, upadać, spadać

padež m. przypadek (gram.)

padučnica f. epilepsja, padaczka

pajac m.anim. błazen, pajac

paket m. pakunek, paczka

Pakistan m. Pakistan

pakistansky adj. pakistański

pakovati v.tr. ipf. pakować

pala f. kij

palac m. pałac

palačinka f. naleśnik

palata f. sala, komora, izba

palatalizacija f. palatalizacja

palatka f. namiot

palec m. cal

palestinsky adj. palestyński

paliti v.tr. ipf. palić

palivo n. paliwo

paljto n. płaszcz

palka f. pałka (broń), maczuga, kij

palma f. palma

pamet f. pamięć

pametati v.tr. ipf. pamiętać

pametkovy adj. monumentalny

pametnik m. monument, pomnik

pametny adj. monumentalny, pamiętny

pamflet m. pamflet

pan m.anim. pan

panaceja f. panaceum

Panama f. Panama

panamsky adj. panamski

pancyr m. pancerz, skorupa

pancyrovoz m. wóz pancerny

pančoha f. pończocha

panel: ~ orudj m. pasek narzędzi (komp.)

pani (panje) f. pani

panika f. panika

paniker m.anim. panikarz, panikant

panorama f. panorama

panslavist m.anim. panslawista

panslavističny adj. panslawistyczny

panslavizm m. panslawizm

pantofle m.pl. kapeć, pantofel (domowy)

papa m.anim. papież

papaja f. papaja

papir m. papier

papirny adj. papierowy

papirus m. papirus

papka f. plik, teczka

paprat f. paproć

paprika f. papryka

Papua Nova Gvineja f. Papua Nowa Gwinea

papuče f.pl. kapcie, pantofle (domowe)

papugaj m.anim. papuga; dolgohvosty ~ papuga długoogonowa

para f. para (czegoś), dwójka; para (stan cieczy); ~ prikladov para przykładów

parada f. parada; paradny kostjum strój paradny

paradigm m. paradygmat

paradoks m. paradoks

paradoksalny adj. paradoksalny

parafija f. parafia

paragraf m. paragraf, akapit

Paragvaj m. Paragwaj

paragvajsky adj. paragwajski

paralela f. paralela

paralelny adj. paralelny

paraliza f. paraliż

paralizovati v.tr. ipf. paraliżować

parametr m. parametr

parapet m. parapet

parašut m. spadochron

parašutist m.anim. spadochroniarz

paravan m. parawan

parazit m.anim. pasożyt

parazitizm m. pasożytnictwo

parazitny adj. pasożytniczy

parazitovati v.intr. ipf. pasożytować

parfum m. perfum

parfumovati v.tr. ipf. perfumować

pariti v.intr. ipf. parować, parzyć, gotować na parze

Pariž m. Paryż

parižsky adj. paryski

park m. park

parkovati v.tr. ipf./pf. parkować, zaparkować; ~ se parkować, zaparkować

parkovišče n. parking samochodowy

parlament m. parlament

parlamentarny adj. parlamentarny

parny adj. parowy; parzysty; parna mašina maszyna parowa; parno čislo cyfra parzysta, liczba parzysta

parodija f. parodia

parohija f. parafia

parola f. hasło

parovoz m. parowóz, lokomotywa

paršivy adj. parszywy, wyliniały

particip m. imiesłów

partija f. partia

partitura f. partytura

partner m.anim. partner

partnerstvo n. partnerstwo

pas m. pas

pasažer m.anim. pasażer

pasažersky adj. pasażerski

pasivny adj. pasywny

pasport m. paszport

past f. pułapka

pasti (pase) v.tr. ipf. paść (np. świnie), wypasać

pasti (pade) v.intr. pf. paść, upaść, padnąć; ~ se paść się

pastuh m.anim. pasterz, pastuch

pastva f. gromada, tłum, kongregacja

pastvišče n. pastwisko

pastyr m.anim. pasterz, pastuch; pastor

patent m. patent

patriarh m.anim. patriarcha

patriarhat m. patriarchat

patriot m.anim. patriota

patriotičny adj. patriotyczny

patriotizm m. patriotyzm

patronizovati v.tr. ipf. obejmować patronat

pauza f. pauza, przerwa

pauzovati v.intr. ipf. pauzować, robić przerwę

pav m.anim. paw

pavian m.anim. pawian

pavučina f. pajęczyna

pavučji: pavučja nit f. pajęcza nić

pavuk m.anim. pająk

pazduha f. biust, tors

pazigrafija f. pasygrafia

pčela f. pszczoła

pčelar m.anim. pszczelarz

pčelarstvo n. pszczelarstwo

pčeliny adj. pszczeli

pčelji adj. pszczeli

pčelnik m. pasieka

peč m. piec, piekarnik

pečenj f. wątroba

pečet f. pieczątka, stempel, plomba

pečetar m.anim. drukarz

pečetarstvo n. druk

pečetati v.tr. ipf. drukować

pečivo n. pieczywo

pedagog m.anim. pedagog

pedagogičny adj. pedagogiczny

pedagogika f. pedagogika

pedofil m.anim. pedofil

pěga f. pieg

pěgavy adj. piegowaty

pěhota f. piechota

pekar m.anim. piekarz

pekarnja f. piekarnia

peklny adj. piekielny

peklo n. piekło

pekti v.tr. ipf. piec; ~ se piec się, opiekać się

pelena f. pielucha, pieluszka

pelikan m.anim. pelikan

pelun m. bylica (gatunek)

pemza f. pumeks

pěna f. piana

pendžabsky adj. pendżabski

pěnez m. pieniądz

pěnezy m.pl. pieniądze

pěnežny adj. pieniężny

penis m. penis, prącie

penisovy adj. penisowy

penj (pnja) m. pień

pensija f. emerytura

pensijny adj. emerytalny; ~ fond fundusz emerytalny

pensioner m.anim. emeryt

pepel m. popiół

pepelavy adj. popielaty

pepelisty adj. popielaty

peprec m. pieprz, papryka

percepcija f. percepcja

perfekt m. czas przeszły dokonany

perforator m. dziurkacz, perforator

pergament m. pergamin

periferija f. peryferia

periferijny adj. peryferyjny

period m. period

periodičny adj. okresowy

perkusija f. perkusja

perla f. perła

pero n. długopis; pióro

perovy adj. piórowy

Persija f. Persja

persijec m.anim. Pers

persijsky adj. perski

personal m. personel

personalny adj. personalny, indywidualny, osobisty; ~ zaimennik zaimek osobowy

personaž m. charakter, postać

perspektiva f. perspektywa

Peru m.indecl. Peru

Peruanec m.anim. Peruwianin

Peruansky adj. Peruwiański

perun m. piorun

Perun m.anim. Perun

perverzija f. perwersja

perverznik m.anim. zboczeniec

perverzno adv. perwersyjnie

perverznost f. perwersja

perverzny adj. perwersyjny, zboczony

pes (psa) m.anim. pies

pěsennik m.anim. autor piosenek

pesimist m.anim. pesymista

pesimističny adj. pesymistyczny

pesimizm m. pesymizm

pěsnja f. pieśń, piosenka

pěsočny adj. piaskowy; pěsočna burja burza piaskowa

pěsok m. piasek; gruby ~ żwir, szuter, kruszywo

pest f. pięść

pestry adj. rozmaity, różnorodny

pěšak m.anim. pionek (szachy)

pěše adv. pieszo

pěšehod, pěšehodec m.anim. pieszy

pěši adj. pieszy

pet num.card. pięć

peta f. pięta

petdeset num.card. pięćdziesiąt

petdesetničsky adj. związany z Pięćdziesiątnicą

petdesety num.ord. pięćdziesiąty

peteraky num.diff. pięcioraki

peterčeta n.pl. pięcioraczki

peterka num.subst. piątka, grupa pięciu

peterny num.mult. pięciokrotny

petero num.coll. pięcioro

peticija f. petycja

petikutnik m. pięciokąt

petina num.fract. jedna piąta

petivugolnik m. pięciokąt

petka num.subst. piątka

petnadset num.card. piętnaście

petnadsety num.ord. piętnasty

petno n. plama

petok m. piątek

petsot, petsto num.card. pięćset

pety num.ord. piąty

pěvanje n. śpiewanie

pěvatelj m.anim. śpiewak

pěvati v.tr. ipf. śpiewać

phati v.tr. ipf. pchać; ~ se do/za dążyć do

phnuti v.tr. ipf. pchnąć

pianist m.anim. pianista

pianistka f. pianistka

pica f. pizza

pidžin m. pidżyn

pigment m. pigment

pijanica m./f. pijak, pijus

pijanstvo n. pijaństwo

pijany adj. pijany

pijavica f. pijawka

pijemy adj. pitny

pikantny adj. pikantny

pikirovanje n. nurkowanie

pikirovati v.intr. ipf. nurkować, pikować

pikirovka f. pikowanie

pikirovnica f. nurek (kobieta)

pikirovnik m.anim. nurek (mężczyzna)

piknik m. piknik

piky f.pl. piki (karty)

pila f. piła

pilina f. trociny, trocina

piliti v.tr. ipf. piłować

pilot m.anim. pilot

pilulka f. pigułka, tabletka

pinati v.tr. ipf. rozciągać, napinać

ping-pong m. ping pong

pingvin m.anim. pingwin

pion m. pionek

pioner m.anim. pionier

pir m. uczta

piramida f. piramida

piramidovy adj. piramidalny

pirat m.anim. pirat

piratstvo n. piractwo

piroman m.anim. piroman

piromaničny adj. piromański

piromanija f. piromania

pirotehničny adj. pirotechniczny; ~ sklad magazyn pirotechniczny

pirotehnik m.anim. pirotechnik

pirotehnika f. pirotechnika

pirovati v.intr. ipf. ucztować

pisalny: ~ stol m. biurko

pisanje n. pisanie

pisatelj m.anim. pisarz

pisati (piše) v.tr. ipf. pisać; pišeča mašina maszyna do pisania;  ~ nanovo pisać ponownie; pišeči stroj maszyna do pisania

pisemny adj. pisemny

piskati v.intr. ipf. piszczeć, skrzypieć

pisme n. litera

pismennost f. pismo (umiejętność); piśmienność

pismo n. list; pismo, system pisma

pistacija f. pistacja

pistolet m. pistolet

pistolnik m.anim. rewolwerowiec, bandyta uzbrojony w pistolet

piš-   ➝   pisati

pišati v.intr. ipf. siusiać, sikać

piščeti (pišče) v.intr. ipf. piszczeć, skrzypieć

piti (pije) v.tr. ipf. pić

pitny adj. pitny; pitna voda woda pitna

pivnica f. piwiarnia, knajpa; piwnica

pivo n. piwo

pivovar m.anim. browarnik

pivovarnja f. browar

pivovarsky adj. piwowarski

pizda f. pizda, cipka

pižama f. piżama

plač m. płacz, łkanie

plač-   ➝   plakati

plačlivy adj. płaczliwy

plagiat m. plagiat

plakat m. plakat, afisz

plakati (plače) v.intr. ipf. płakać, łkać

plama f. plama

plamenj m. płomień

plan m. plan

planeta f. planeta

planovati v.tr. ipf. planować

planšet m. plansza

plast m. warstwa

plastičny adj. plastyczny

plastik m. plastik

plastikovy adj. plastikowy

plašč m. kurtka, płaszcz, peleryna

plata f. płaca, honorarium

platba f. podatek

platbovy adj. podatkowy

platby f.pl. podatki

platform m. peron, platforma

platina f. platyna

platitelj m.anim. płatnik

platiti v.tr. ipf. płacić

platno n. płótno, brezent

plavanje n. pływanie

plavati v.intr. ipf. pływać

plavny adj. płynny

plavy adj. płowy, blond

plaž f. plaża

pleme n. plemię

plemenec m.anim. siostrzeniec, bratanek

plemenica f. siostrzenica, bratanica

plen m. łup

pleniti v.tr. ipf. łupić, plądrować, grabić

pleskanje n. klaskanie

pleskati v.tr. ipf. klaskać

plesknuti v.tr. pf. klasnąć

plěsnj f. pleśń

plesti (plete) v.tr. ipf. pleść, zaplatać (włosy), robić na drutach

pletenka f. warkocz, plecionka

plěti (plěje/plěve) v.tr. ipf. plewić, pleć (chwasty)

plěva f. plewy

plěvnja f. stodoła

pljuča f. płuco

pljunuti v.intr. pf. splunąć

pljuš m. plusz

pljuševy adj. pluszowy

pljuvati v.intr. ipf. pluć

plod m. owoc; płód

ploditi v.tr. ipf. płodzić; zapładniać

plodny adj. żyzny, urodzajny, płodny

plosky adj. płaski

plošča f. plac

plot (plti) f. cera, karnacja; ciało, skóra

plot m. płot

plug m. pług

plus conj. plus

pluskvamperfekt m. czas zaprzeszły

pluti (plove) v.intr. ipf. płynąć (osoba)

plutonij m. pluton

plyvti v.intr. ipf. płynąć (statek)

pnevmonija f. zapalenie płuc

pnj-   ➝   pen

pnuti v.tr. pf. rozciągnąć, napiąć

po prep. (kogo/čto) po (np. iść po chleb); po (np. po raz drugi); po (np. po szyję); (kom/čem) po (np. po całym kraju); po (np. po drodze), wzdłuż; po (np. po wakacjach); (komu/čemu) po (np. każdemu po dwa); według; ~ mojemu skromnomu mněnju moim skromnym zdaniem

poběda f. zwycięstwo

poběditelj m.anim. zwyciężca

poběditi v.intr. pf. zwyciężyć, podbić (np. kraj)

pobědžati v.intr. ipf. zwyciężać, tryumfować, podbijać (np. kraj)

poběgti v.intr. pf. pobiec

pobiti (pobije) v.intr. pf. pobić

pobitje n. pobicie

pobity adj. pobity

poblagodariti v.tr. pf. podziękować

poblažlivost f. pobłażliwość

poblažlivy adj. pobłażliwy

pobližno adv. w pobliżu

pobrěžny adj. przybrzeżny

pobuditi v.tr. pf. pobudzić, zachęcić, wzbudzić, podniecić

pobudžati v.tr. ipf. pobudzać, zachęcać, wzbudzać, stymulować, podniecać

pobudženje n. stymulacja, pobudzenie, podniecenie

pobytje n. pobyt

pocělovati v.intr. pf. pocałować

pocělunok m. pocałunek

pocěluvka f. pocałunek

počekati v.intr. ipf. poczekać

početi (počne) v.tr. pf. zacząć, rozpocząć; ~ se zacząć się, rozpocząć się

početje n. początek

početkovo adv. początkowo

početkovy adj. początkowy

početkujuči adj. początkujący

početkujuči (-ego) m.anim. początkujący

početok m. początek; na početku na początku

počin m. inicjatywa

počinati v.tr. ipf. zaczynać, rozpoczynać; ~ se zaczynać się, rozpoczynać się

počrveněti v.intr. pf. zarumienić, poczerwienić, zaczerwienić

počutje n. uczucie, poczucie, wrażenie

počva f. gleba

pod prep. (kogo/čto) pod; (kym/čim) pod

podanje n. złożenie, przedłożenie

podanok m. podatek

podariti v.tr. pf. podarować

podarok m. podarek, prezent

podati (poda) v.tr. pf. podać

podavatelj m.anim. podający, dawca

podavati v.tr. ipf. podawać; ~ paru prikladov podawać parę przykładów

podbirati v.tr. ipf. podnosić

podbradok m. podbródek

podbrati (podbere) v.tr. pf. podnieść

podčas prep. (kogo/čego) podczas, w czasie

podčrkati v.tr. ipf. podkreślać

podčrknuti v.tr. pf. podkreślić

poddanje n. kapitulacja

poddany (-ogo) m.anim. poddany (kogoś)

poddati se (podda) v.refl. pf. poddać się, skapitulować

poddavajemost f. podatność

poddavajemy adj. podatny

poddavati v.tr. ipf. poddawać; ~ se poddawać się, kapitulować

poddržati v.tr. pf. podtrzymać, poprzeć, wesprzeć

poddrživanje n. poparcie, alimenty

poddrživati v.tr. ipf. podtrzymywać, popierać, wspierać

podekovati (komu/čemu) v.intr. pf. podziękować

poděl m. udział, część

poděliti v.tr. pf. podzielić; ~ se podzielić się, udostępnić (np. Facebook)

poděti se v.refl. pf. podziać się

poděvati se v.refl. ipf. podziewać się

podfirma f. filia (przedsiębiorstwa)

podfirmovy adj. filialny (przedsiębiorstwo)

podglavnica f. poduszka

podgled m. zwiastun, podgląd

podgledati v.intr. ipf. podglądać, zerkać, patrzeć kątem oka, rzucać okiem

podgleděti (podgledi) v.intr. pf. podglądnąć, zerknąć, spojrzeć kątem oka, rzucić okiem

podgovarjati v.tr. ipf. podpowiadać, podburzać

podgovoriti v.tr. pf. podpowiedzieć, podburzyć

podgrěti (podgrěje) v.tr. pf. podgrzać

podgrěvati v.tr. ipf. podgrzewać

podgrupa f. podgrupa

podhod m. podejście

podhoditi v.intr. ipf. odpowiadać (np. gustem); ~ k podchodzić do

podidti: ~ k (komu/čemu) v.intr. pf. podejść do

podimati v.tr. ipf. podejmować

podium n. podium

podjeti (podojme) v.tr. pf. podjąć

podkategorija f. podkategoria

podkazka f. aluzja

podklad m. tło

podkladati v.tr. ipf. podkładać

podkopati v.tr. pf. podkopać

podkopyvati v.tr. ipf. podkopywać

podkovati v.tr. pf. podkuć

podkovyvati v.tr. ipf. podkuwać

podkrěpiti v.tr. pf. potwierdzić, wzmocnić

podkrěpjati v.tr. ipf. potwierdzać, wzmacniać

podkup m. przekupstwo, łapownictwo, łapówka, wziątka

podkupiti v.tr. pf. przekupić

podkupovati v.tr. ipf. przekupywać

podkupstvo n. przekupstwo, łapownictwo

podlagati v.tr. ipf. podkładać

podle prep. (kogo/čego) przy, obok

podlec m.anim. drań

podležati (podleži) (+ dat.) v.intr. ipf. podlegać

podliti (podlije) v.tr. pf. podlać

podlivati v.tr. ipf. podlewać

podlivka f. sos

podloga f. podłoga; podkład, podstawa, fundament

podložiti v.tr. pf. podłożyć

podly adj. podły

podměniti v.tr. pf. troszeczkę zmienić

podměnjati v.tr. ipf. troszeczkę zmieniać

podmet m. podmiot

podmorsky adj. podmorski

podnapisy m.pl. napisy (w filmie)

podnebje n. podniebienie; klimat

podnebny adj. klimatyczny; podnebne izměny zmiany klimatu

podnos m. taca, tacka

podnožišče n. podnóżek

podnurjati v.tr. ipf. zatapiać, zalewać, zanurzać

podoba f. podobieństwo, wygląd, obraz; sposób

podobati se v.refl. ipf. podobać się

podobno adv. podobnie

podobnost f. podobieństwo

podobny adj. podobny; byti ~ być podobnym

pododděl m. pododdział, podsekcja

podokonnik m. parapet

podolg prep. (kogo/čego) według

podpaliti v.tr. pf. podpalić

podpaljač m.anim. podpalacz

podpaljati v.tr. ipf. podpalać

podpaljenje n. podpalenie

podpazuha f. pacha

podpirati v.tr. ipf. podpierać, popierać, wspierać; podpirany od popierany przez

podpisati (podpiše) v.tr. pf. podpisać

podpiska f. subskrypcja

podpisnik m.anim. prenumerator

podpisyvati v.tr. ipf. podpisywać, prenumerować, subskrybować

podpor m. wsparcie, poparcie, podpora

podporiti v.tr. pf. podeprzeć, poprzeć, wesprzeć

podporka f. podpórka

podpornik m.anim. stronnik

podporny adj. nośny (budowl.)

podrastka f. nastolatka

podrastok m.anim. nastolatek

podrazděliti v.tr. pf. rozdzielić na mniejsze części

podrazděljati v.tr. ipf. rozdzielać na mniejsze części

podrazděljenje n. rozdzielenie na mniejsze części, podział na mniejsze części

podrediti v.tr. pf. podporządkować

podredny adj. podwładny, podrzędny

podredžati v.tr. ipf. podporządkowywać

podrobnost f. detal, szczegół

podrobny adj. szczegółowy

područnik m. podręcznik

područny adj. podręczny

podružiti se v.refl. pf. zaprzyjaźnić się

podsekretar m.anim. podsekretarz

podslušati v.tr. pf. podsłuchać

podslušivanje n. podsłuchiwanie

podslušivatelj m.anim. podsłuchiwacz

podslušivati v.tr. ipf. podsłuchiwać

podsměhati se v.refl. ipf. drwić

podsměhnuti se v.refl. pf. zadrwić

podstava f. podstawa, fundament; ustawienia

podstrěkanje n. podżeganie

podstrěkatelj m.anim. prowokator, agitator

podstrěkati (podstrěče) v.tr. ipf. podburzać, podjudzać, podżegać

podstrěknuti v.tr. ipf. podburzyć, podjudzić, podżegnąć

podstupati: ~ k (komu/čemu) v.intr. ipf. podchodzić do

podstupiti: ~ k (komu/čemu) v.intr. pf. podejść do

podsvědomje n. podświadomość

podsvědomo adv. podświadomie

podsvědomost f. podświadomość

podsvědomy adj. podświadomy

podtalirka f. spodek

podtekst m. podtekst, ukryty sens

podtiskanje n. stłumienie

podtiskati v.tr. ipf. tłumić

podtisknuti v.tr. pf. stłumić

podton m. podtekst

podtrimati v.tr. pf. utrzymać

podtrimyvanje n. utrzymywanie

podtrimyvati v.tr. ipf. utrzymywać

poduška f. poduszka

podvajati v.tr. ipf. podwajać

podval m. piwnica

podvažati v.tr. ipf. podważać

podvažiti v.tr. pf. podważyć

podvezka f. podwiązka

podvig m. dokonanie, wyczyn

podvisiti v.tr. pf. zawiesić (coś w czasie)

podvodnica f. łódź podwodna

podvodny adj. podwodny; podvodna lod łódź podwodna; podvodno těčenje prąd podpowierzchniowy

podvojiti v.tr. ipf. podwoić

podvrganje n. wystawienie, narażenie

podvrgati v.tr. ipf. narażać

podvrgnuti v.tr. pf. narazić

podzemje n. podziemie

podzemny adj. podziemny; podzemna voda wody gruntowe

podzirati v.tr. ipf. podejrzewać

podzirlivy adj. podejrzliwy

podzrěny adj. podejrzany

podzrěvati v.tr. ipf. podejrzewać

poema f. wiersz, poemat

poet m.anim. poeta

poetičny adj. poetycki

poezija f. poezja

pogaršati v.tr. ipf. pogarszać

pogladiti v.tr. pf. pogładzić; pogłaskać

poglavok m. policzek (cios)

pogled m. widok; zerknięcie

pogledatelj m.anim. widz, obserwator

pogledati ipf. obserwować, patrzeć

poglubiti v.tr. pf. pogłębić

poglubjati v.tr. ipf. pogłębiać

pogoda f. pogoda

pogoltnuti v.tr. pf. przełknąć; ~ solzy szlochać

pogon m. napęd; pościg

pogorje n. miejsce powyżej

pogorno adv. powyżej

pogoršiti v.tr. pf. pogorszyć

pogrdlivy adj. pogardliwy

pogreb m. pogrzeb

pogrěšiti v.intr. pf. zbłądzić, pomylić się

pogrěška f. pomyłka, błąd

pogruziti v.tr. pf. pogrążyć, zanurzyć

pogružati v.tr. ipf. pogrążać, zanurzać

pogynati v.intr. ipf. ginąć

pogynuti v.intr. pf. zginąć

pohmelje n. kac

pohod m. marsz, pochód; wędrówka

pohodka f. spacer, przechadzka

pohodženje n. geneza, źródło (pochodzenie); pochodzenie

pohristijaniti v.tr. pf. zchrystianizować

pohristijanjati v.tr. ipf. chrystianizować

pohva f. pochwa

pohvala f. gratulacje

pohvaliti v.tr. pf. pochwalić; pogratulować

pohvalny adj. chwalebny, pochwalny

pohvaly f.pl. gratulacje

pohybka f. pomyłka

pohyčanje n. porwanie

pohyčati v.tr. ipf. porwać

pohyčenec m.anim. osoba porwana

pohyčenje n. porwanie

pohyčeny adj. porwany

pohytitelj m.anim. porywacz

pohytiti v.tr. pf. porwać

poiskati (poišče) v.tr. pf. poszukać

poiskyvati v.tr. ipf. poszukiwać

pojas m. pas, pasek

pojaviti se v.refl. pf. pojawić się, zjawić się

pojavjati se v.refl. ipf. pojawiać się, zjawiać się

pojavjenje n. pojawienie się, zjawienie się

pojdti (pojde; pošel) v.intr. pf. pójść

pojedinok m. pojedynek

pojehati (pojede) v.intr. pf. pojechać

pojeti (pojme) v.tr. pf. pojąć, zrozumieć, ogarnąć rozumem

pojetje n. idea, pojęcie, koncepcja

pojezd m. pociąg (pojazd)

pojiti v.tr. ipf. poić, dawać do picia

pojmanje n. percepcja, pojęcie

pojmati v.tr. ipf. pojmować, rozumieć, ogarniać rozumem

poka conj. dopóki, póki, aż nie

pokajanje n. pokuta, skrucha

pokajati se v.refl. pf. skruszyć się (skrucha), pokajać się

pokarati v.tr. pf. upomnieć, zbesztać

pokarati (pokare) v.tr. pf. ukarać

pokarjati v.tr. ipf. obezwładniać, podporządkowywać sobie

pokazati (pokaže) v.tr. pf. pokazać

pokazny adj. pokaźny, ostentacyjny

pokazyvati v.tr. ipf. pokazywać

poker m. poker

pokladati v.tr. ipf. kłaść

poklicati v.intr. ipf. wzywać do, apelować do

poklik m. zew, apel

pokoj m. pokój (brak wojny), spokój

pokojnik m. nieboszczyk

pokojny adj. zmarły

pokoliko conj. o ile

pokoljenje n. pokolenie

pokoriti v.tr. pf. obezwładnić, podporządkować sobie; pokonać

pokorjeny adj. pokonany

pokornost f. pokorność

pokorny adj. skromny, potulny, uległy

pokositi v.tr. pf. skosić

pokrčati: ~ ramenami ipf. wzruszać ramionami

pokrčiti: ~ ramenami pf. wzruszyć ramionami

pokrestiti v.tr. pf. ochrzcić

pokromě adv. poza tym

pokrovnik m.anim. krewniak

pokrovnost f. pokrewieństwo

pokrovny adj. pokrewny, krewniaczy

pokryti v.tr. pf. pokryć, okryć

pokrytje n. pokrycie, okrycie

pokryv m. strop, dach

pokryva f. koc, pokrywa, kołdra

pokryvalo n. narzuta

pokryvati v.tr. ipf. pokrywać, okrywać

pokupka f. zakup

pokus m. eksperyment

pokusiti v.tr. pf. skusić; spróbować

pokušati v.tr. ipf. kusić; próbować

pokušenje n. kuszenie, pokuszenie; próba; ~ na něčije žitje nastawanie na czyjeś życie

pol m. pół, połowa; płeć, rodzaj (gram.)

pol-, polu- prefix pół-

pola f. poła

polabsky adj. połabski

polarizacija f. polaryzacja

polarny adj. polarny;  ~ razsvět zorza polarna; polarne světla zorza polarna

poldenj (poldnja) m. południe (pora dnia)

poldnik m. południk, meridian

poldočerka f. siostrzenica, bratanica

polet m. lot

poletěti (poleti) v.intr. pf. polecieć

polěv prep. (kogo/čego) po lewej, po lewicy

polica f. półka

policija f. policja

policijnik m.anim. policjant

policijny adj. policyjny

polirati v.tr. ipf. polerować

politbjuro n. biuro polityczne

politeizm m. politeizm, wielobóstwo

politi (polije) v.tr. pf. polać

političny adj. polityczny

politik m.anim. polityk

politika f. polityka

politologija f. politologia

polivati v.tr. ipf. polewać

polivka f. zupa

Poljak m.anim. Polak

poljana f. łąka

poljanka f. polana

polje n. pole

poljny adj. polny; ~ klen klon polny

Poljska f. Polska

poljsky adj. polski, polszczyzna

poljzovati v.tr. ipf. używać

polk m. oddział, jednostka wojskowa

polkovnik m.anim. pułkownik

polniti v.tr. ipf. napełniać, wypełniać, zapełniać

polno adv. pełno, całkiem, zupełnie

polnoč f. północ

polnolětnost f. pełnoletność

polnolětny adj. pełnoletni

polnolunje n. pełnia (księżyca)

polnomočje n. pełnomocnictwo

polnomočnik m.anim. pełnomocnik

polny adj. pełny

polovica f. połowa

polovičny adj. połowiczny

polovina f. połowa

polovnik m.anim. połownik (dzierżawca uprawiający połownictwo)

položenje n. położenie, pozycja, sytuacja

položeny adj. umieszczony

položiti v.tr. pf. położyć, umieścić

polsyn m.anim. siostrzeniec, bratanek

polučati v.tr. ipf. nabywać, otrzymywać

polučiti v.tr. pf. nabyć, otrzymać

poludnje n. południe (pora dnia)

poluostrov m. półwysep

poluostrovny adj. półwyspowy

polus m. biegun (geogr.)

polusamoglaska f. spółgłoska półotwarta

poluvojenny adj. paramilitarny

polzati v.intr. ipf. pełzać, czołgać się, sunąć powoli

polzavica f. pnącza, roślina płożąca, roślina pnąca

polzti v.intr. ipf. pełznąć, czołgać się, sunąć powoli; polzuča rastlina pnącza, roślina płożąca, roślina pnąca

polž m.anim. ślimak

pomagati (komu/čemu) v.intr. ipf. pomagać, asystować

pomalo adv. pomału, powoli

pomaly adj. powolny

pomaranča f. pomarańcza

pomarančevy adj. pomarańczowy

pomazati (pomaže) v.tr. pf. pomazać, rozmazać

pomelo n. pomelo, pompela, pomarańcza olbrzymia

poměstiti v.tr. pf. umieścić, zakwaterować

poměšany adj. pomieszany

poměščati v.tr. ipf. umieszczać, kwaterować

pomidor m. pomidor

pomilovanje n. zmiłowanie, ułaskawienie

pomilovati v.tr. pf. ułaskawić

pomimo prep. (kogo/čego) pomimo

pomiriti v.tr. pf. pogodzić

pomirjenje n. zgoda, pojednanie

pomněti (pomni) v.tr. ipf. wspomnieć

pomnik m. pomnik, monument

pomoč f. pomoc; s ~ju za pomocą

pomočnik m.anim. pomocnik, asystent

pomočnost f. pomocność

pomočny adj. pomocny, pomocniczy

pomogti v.intr. pf. pomóc, asystować

pomorsky adj. pomorski

pomož-   ➝   pomogti

pompa f. pompa

pomrdati v.intr. pf. poruszać (czymś), zamieszać

pomsta f. pomsta, zemsta

pomyliti v.tr. pf. oszukać, zdezorientować, pomylić, wprowadzić w błąd; ~ se pomylić się, pobłądzić

pomyljeny adj. oszukany, zdezorientowany

pomylka f. pomyłka

pomysl m. pomysł

pomysliti v.tr. pf. pomyśleć

ponad prep. (kym/čim) ponad, powyżej

pončik m. pączek

ponedělok m. poniedziałek

poněkde adv. tu i ówdzie

poněkogda, poněkogdy adv. czasem, czasami, okazjonalnie

poněkoj pron.indef. niektóry, poniektóry

poněktory pron.indef. niektóry, poniektóry

poneže conj. podczas gdy

poni m.anim. kucyk

poniziti v.tr. pf. upokorzyć, poniżyć

poniž, poniže prep. (kogo/čego) poniżej

ponižajuči adj. upokarzający, poniżający

ponižati v.tr. ipf. upokarzać, poniżać

poniženje n. upokorzenie

ponje adv. co najmniej, przynajmniej

ponovno adv. ponownie, znów, znowu

ponovny adj. ponowny

ponožka f. skarpeta

popel m. popiół

popelavy adj. popielaty

popelisty adj. popielaty

popiti (popije) v.tr. pf. popić, nadpić

popivati v.tr. ipf. popijać, nadpijać

poplava f. powódź

poplaviti v.tr. pf. zatopić

poplavjati v.tr. ipf. zatapiać

popluti (poplove) v.intr. pf. popłynąć

poplyvti v.intr. pf. popływać

pop-muzika f. pop (muzyka)

popoldenj (popoldnja) m. popołudnie

popoldenny adj. popołudniowy; popoldenno spanje popołudniowa drzemka

popolno adv. kompletnie, absolutnie, gruntownie

popolnost f. zupełność, kompletność

popolny adj. kompletny, gruntowny

popoludnje n. popołudnie

popolzati v.intr. pf. popełzać

popolzti v.intr. pf. popełznąć, zaczołgać się

poprav prep. (kogo/čego) po prawej

poprava f. naprawa, reperacja

popraviti v.tr. pf. poprawić, naprawić

popravjati v.tr. ipf. poprawiać, korygować, naprawiać, reperować, prostować

popravjenje n. poprawa

popravka f. poprawka

popravnost f. poprawność

popravny adj. poprawny

poprěčnik m. poprzecznik

poprěčny adj. poprzeczny

poprědnji, poprědny adj. poprzedni

poprěk adv. w poprzek, wszerz

poprěk prep. (kogo/čego) poprzez

poprěměnno adv. naprzemiennie

poprobovati v.tr. pf. spróbować, popróbować

poprositi v.tr. pf. poprosić

poprsje n. popiersie

popruga f. popręg

popularnost f. popularność

popularny adj. popularny

populizm m. populizm

popustiti v.tr. pf. popuścić, poluzować, rozluźnić

popuščati v.tr. ipf. popuszczać, poluzywować, rozluźniać

popytka: ~ i dostavka phrase podaż i popyt

pora: ~ spati phrase pora spania

porabiti v.tr. pf. zniewolić

porabovati v.tr. ipf. zniewalać

poraditi v.tr. pf. poradzić

poradžati v.tr. ipf. wydać na świat; rodzić

poraniti v.tr. pf. poranić

poranjenje n. zranienie, rana, uraz

porasti (poraste) v.intr. pf. porosnąć, urosnąć

poravniti v.tr. pf. zrównać

poraziti v.tr. pf. pokonać, zadać klęskę; uderzyć, zaatakować

porazuměti se v.refl. pf. porozumieć się

porazuměvati se v.refl. ipf. porozumiewać się

poražati v.tr. ipf. zadawać klęskę

poražka f. klęska

porcija f. porcja

pored prep. (kogo/čego) obok

poredok m. kolejność, porządek; v poredku w porządku

porno n. porno

pornografičny adj. pornograficzny

pornografija f. pornografia

porod m. poród

poroditi v.tr. pf. urodzić, porodzić

porok m. wada, usterka

porota f. ława przysięgłych

porotnica f. przysięgła

porotnik m.anim. przysięgły

porotny adj. przysięgły

port m. port

portal m. portal

porter m. porter

portier m.anim. bagażowy

portmone n.indecl. portmonetka

portret m. portret

Portugalec m.anim. Portugalczyk

Portugalija f. Portugalia

Portugalka f. Portugalka

portugalsky adj. portugalski

porubati v.tr. pf. porąbać

poručati se v.refl. ipf. ręczyć

poručenec m.anim. poręczyciel

poručenje n. zadanie, zamówienie, gwarancja

poručeny adj. gwarantowany, poręczony

poručitelj m.anim. gwarant, poręczyciel

poručiteljstvo n. gwarancja

poručiti se v.refl. pf. poręczyć, zagwarantować, zaręczyć za

poručnik m.anim. porucznik

porušiti v.tr. pf. potrącić, obalić, zniszczyć

poryv m. impuls

posada f. załoga, obsada

poscati se v.refl. pf. posikać się, zsikać się

posěčati v.tr. ipf. odwiedzać, wizytować

posěčenje n. wizyta

posědanje n. posiadanie

posědatelj m.anim. posiadacz

posědati v.tr. ipf. posiadać

posědlivy adj. zaborczy

posědnik m.anim. właściciel

posějati (posěje) v.tr. pf. posiać, zasiać

posěkati v.tr. pf. posiekać, poprzecinać

posěkti v.tr. pf. posiec, poprzecinać

poseljenje n. kolonia, osada, osiedle

posesivny: ~ zaimennik m. zaimek dzierżawczy

posesti (posede) v.tr. pf. posiąść

posětitelj m.anim. gość, odwiedzający

posětiti v.tr. pf. odwiedzić

poskoro adv. dosyć, dość

posl-   ➝   posol

poslanec m.anim. posłaniec, wysłannik

poslanje n. wiadomość

poslannik m.anim. ambasador, poseł, posłaniec, wysłannik

poslati (poslje) v.tr. pf. posłać

poslě adv. potem

poslě prep. (kogo/čego) potem

poslědica f. skutek, konsekwencja, rezultat, następstwo, reperkusja

poslědnji, poslědny adj. ostatni

poslědovatelj m.anim. zwolennik

poslědovateljno adv. sukcesywnie, po kolei

poslědovateljny adj. kolejny, następny, sukcesywny

poslědovati v.tr. pf. nastąpić, podążyć za kimś

poslědstvo n. skutek, konsekwencja, rezultat, następstwo, reperkusja

poslěporodny adj. poporodowy

poslětrešenje n. wstrząs wtórny

poslizgnuti se v.refl. pf. poślizgnąć się

poslušati v.tr. pf. posłuchać

poslušnost f. posłuszeństwo

poslušny adj. posłuszny

posluživati se v.refl. ipf. posługiwać się

posmotriti v.intr. pf. spojrzeć, popatrzeć

posmrtno adv. pośmertnie

posmrtny adj. pośmiertny

posol (posla) m.anim. poseł

posoliti v.tr. pf. posolić

posoljeny adj. posolony

posovětovati v.tr. pf. poradzić, doradzić

pospati (pospi) v.intr. pf. zdrzemnąć się, pospać sobie

pospěh m. pośpiech

pospěšiti v.intr. pf. przyśpieszyć, pospieszyć

pospěšno adv. pospiesznie

posrany adj. posrany

posrěbriti v.tr. pf. posrebrzyć

posrěbrjati v.tr. ipf. posrebrzać

posrěbrjeny adj. posrebrzony

posrěd prep. (kogo/čego) wśród, pośród

posrědkovati v.intr. ipf. pośredniczyć, prowadzić mediację

posrědničstvo n. pośrednictwo, mediacja

posrědnik m.anim. pośrednik, mediator

posrědnje adv. pośrednio

posrědnji, posrědny adj. pośredni; mierny, pośledni

posrědstvom prep. (kogo/čego) z pomocą

postanavjati v.tr. ipf. postanawiać, decydować

postanoviti v.tr. pf. postanowić, zdecydować

postanovjenje n. postanowienie, decyzja

postarati se v.refl. pf. postarać się, spróbować

postarěti v.intr. pf. postarzeć

postaviti v.tr. pf. stawić, postawić; wybudować, zbudować, wznieść; ~ pytanje zadać pytanie

postavjati v.tr. ipf. stawiać; budować, wznosić

postavjenje n. postawienie, umieszczenie; budowa

postelina f. pościel

posteliti v.tr. pf. pościelić

postelj f. łóżko

posteljny: ~ klop m.anim. pluskwa domowa

postigati v.tr. ipf. rozumieć, załapywać (o co chodzi)

postignuti v.tr. pf. zrozumieć, załapać (o co chodzi)

postlati (postelje) v.tr. pf. pościelić

postojanno adv. nieustannnie, ciągle, permanentnie

postojanny adj. nieustanny, ciągły, permanentny

postojka f. przystanek

postrah m. terror, postrach

postranny adj. postronny; zewnętrzny

postrašnik m.anim. terrorysta

postrašny adj. terrorystyczny

postrug m.anim. pstrąg

postup m. progres, postęp; krok, sposób chodzenia

postupanje n. postępowanie, zachowanie, sprawowanie

postupati v.intr. ipf. postępować, zachowywać się; ~ s traktować

postupiti v.intr. pf. postąpić, zachować się; ~ s potraktować

postupka f. postępowanie, procedura

postupno adv. stopniowo

postupny adj. stopniowy

posuda f. naczynia, zastawa stołowa

posušiti v.tr. pf. osuszyć

posuvnik m. suwak (komp.)

posvečati v.tr. ipf. dedykować, poświęcać ( np. czas)

posvečenje n. poświęcenie, dedykacja

posvečeny adj. dedykowany, poświęcony (czemuś)

posvědčati v.tr. ipf. poświadczać, certyfikować

posvědčiti v.intr. pf. zeznać; poświadczyć, certyfikować

posvetiti v.tr. pf. zadedykować, poświęcić (np. czas)

posylati v.tr. ipf. posyłać

posylka f. paczka (do wysłania), przesyłka

poščediti v.tr. pf. oszczędzić

poškoditi v.intr. pf. uszkodzić

poškodženje n. szkoda, uszkodzenie

poškodženy adj. uszkodzony

pošta f. poczta

poštar m.anim. listonosz

poštny adj. pocztowy;  ~ kod kod pocztowy; ~ ured urząd pocztowy

pot m. pot

potapjati v.tr. ipf. zatapiać

potemněti v.intr. pf. pociemnieć, ściemnić się

potencial m. potencjał

potencialny adj. potencjalny

potěnje n. pocenie się

potet m.anim. wujek, wuj

potěti (poti) v.intr. ipf. pocić się

potiti se v.refl. ipf. pocić się

potok m. potok; strumyk

potom adv. potem

potomok m.anim. potomek, latorośl

potomstvo n. potomstwo, potomność

potop m. powódź

potopiti v.tr. pf. zatopić

potrajati v.intr. pf. potrwać

potrěba f. potrzeba

potrěbno adv. potrzebnie

potrěbny adj. potrzebny

potrěbovati v.tr. ipf. potrzebować

potresati v.tr. ipf. potrząsać

potresti v.tr. pf. wstrząsnąć, potrząsnąć

potrohu adv. po trochu, po troszę

potrvati v.intr. pf. potrwać

potvrditi v.tr. pf. potwierdzić, zaświadczyć, poświadczyć, zaatestować; potvrdženy potwierdzony, zaświadczony, poświadczony, atestowany, certyfikowany

potvrdžati v.tr. ipf. potwierdzać, zaświadczać, poświadczać, atestować

potvrdženje n. potwierdzenie, zaświadczenie, poświadczenie, atest, certyfikat

poučati v.tr. ipf. instruować

poučenje n. instrukcja, pouczenie

poučitelj m.anim. instruktor

poučiteljka f. instruktor

poučiti v.tr. pf. poinstruować

pouka f. lekcja

povaga f. szacunek

považanje n. poważanie

považati v.tr. ipf. poważać, szanować, darzyć szacunkiem

považiti v.tr. pf. uszanować, obdarzyć szacunkiem

povědati v.tr. ipf. powiadać

pověděti (pově) v.tr. pf. powiedzieć

povědka f. opowieść; ~ prěd spanjem opowieść na dobranoc

poveliteljny adj. konieczny, rozkazujący

pověriti pf. powierzyć; powierzyć

pověrjati v.tr. ipf. powierzać; zwierzać się

pověrje n. stereotyp

pověrjennik m.anim. agent; konfident

poveseliti se v.refl. pf. ucieszyć się, poweselić się, rozerwać się (metaf.)

pověsiti v.tr. pf. powiesić

pověst f. opowieść

povezanost f. powiązanie

povezka f. bandaż

povinen (povinny, povinna, povinno) adj. powinien; povinno se powinno się

povinny adj. powinien

povlaka f. powłoka, pokrowiec, obudowa

povlěkati: ~ za soboju v.tr. ipf. pociągać za sobą

povlěkti: ~ za soboju v.tr. pf. pociągnąć za sobą

povod m. powód

povoljno adv. powolnie

povoljny adj. powolny

povoz m. powóz, wóz, wózek

povračati ipf. powracać, zawracać

povrat m. obrót, zwrot

povratiti pf. zwrócić; powrócić, zawrócić

povratny adj. powrotny, powracający, powtarzający się; povratna informacija informacja zwrotna; povratna svez informacja zwrotna; povratna tipka klawisz backspace;  ~ bilet bilet powrotny; ~ moment kluczowy moment

povratok m. powrót

povraz m. sznur

povrěmenje n. pogoda

povrěmenno adv. od czasu do czasu

povrh m. powierzchnia

povrh prep. (kogo/čego) na wierzchu, na szczycie

povrhnja f. powierzchnia

povrhnost f. powierzchnia

povrhny adj. powierzchniowy

povrnuti v.tr. pf. zawrócić

površina f. powierzchnia

povrtati v.tr. ipf. zawracać

povsednji adj. powszedni, codzienny, pospolity

povstanec m.anim. powstaniec, buntownik

povstanje n. powstanie, bunt

povstati v.intr. pf. zbuntować się

povstavati v.intr. ipf. buntować się

povtarjati v.tr. ipf. powtarzać

povtoriti v.tr. pf. powtórzyć

povtorno adv. wielokrotnie

povysiti v.tr. pf. podwyższyć, wzmożyć

povyšati v.tr. ipf. podwyższać, wzmagać

povyše adv. wyżej

povyše prep. (kogo/čego) powyżej

povyšenje n. podwyższenie

povyši adj. powyższy, górny

poza f. poza

pozad adv. potem

pozadje n. tło

pozadu adv. wstecz, tyłem

pozajeti (pozajme) v.tr. pf. pożyczyć; pozajeto slovo zapożyczenie

pozajmati v.tr. ipf. pożyczać

pozastaviti v.tr. pf. zawiesić (np. w czasie)

pozastavjenje n. zawieszenie (np. w czasie)

pozautra adv. pojutrze

pozdněje adv. później

pozdnějši adj. późniejszy

pozdno adv. późno

pozdny adj. późny

pozdrav intj. witaj, cześć (powitanie), powitanie, pozdrowienia

pozdraviti v.tr. pf. pozdrawiać

pozdravjati v.tr. ipf. pozdrawiać

pozemny adj. lądowy

pozicija f. pozycja

pozirati v.intr. pf. obserwować; patrzeć, spoglądać

pozitivny adj. pozytywny

pozlačati v.tr. ipf. pozłacać

pozlačeny adj. pozłocony

pozlata f. pozłocenie

pozlatiti v.tr. pf. pozłocić

poznanec m.anim. znajomy

poznanje n. poznanie, uznanie

poznati v.tr. pf. poznać

poznavati v.tr. ipf. poznawać

pozor m. wygląd

pozornost f. uwaga

pozov m. pozew, wezwanie (do sądu)

pozovati v.intr. ipf. pozować

pozrěti (pozri) pf. popatrzeć, spojrzeć; zaobserwować

pozvaljati v.tr. ipf. pozwalać, zezwalać;  ~ sobě pozwalać sobie; ne pozvaljaje se nie pozwala się; pozvaljaje se pozwala się, dopuszcza się

pozvanje n. zaproszenie

pozvati (pozove) v.tr. pf. zaprosić; ~ v sud pozwać (do sądu)

pozvolimy adj. dopuszczalny

pozvoliti v.tr. pf. pozwolić, zezwolić; ~ sobě pozwolić sobie

pozvoniti pf. podzwonić, zadzwonić

pozyvati: ~ v sud v.tr. ipf. pozywać (do sądu)

požaliti v.tr. pf. pożałować

požar m. pożar

požarnik m.anim. strażak

požarny adj. ogniowy, strażacki; požarna služba straż pożarna

požarogasnik m. gaśnica

požedanje n. żądanie

požedati v.tr. pf. pożądać; zażądać

poželany adj. pożądany

poželati v.tr. pf. pożyczyć, zapragnąć

požeti (požne) v.intr. pf. zebrać (plony)

požiralnik m. przełyk

požiranje n. pożeranie

požirati ipf. żreć, pożerać

poživjenje n. pożywienie

požrěti v.intr. pf. pożreć, zeżreć

požrtvovati v.tr. pf. ofiarować, poświęcić (w ofierze)

pra- prefix pra-

prababica f. prababcia

praca f. praca, robota

pracodavec m.anim. pracodawca

pracovati v.intr. ipf. pracować

pracovito adv. pracowicie

pracovitost f. pracowitość

pracovity adj. pracowity

pracovnik m.anim. pracownik

pradavny adj. pradawny, starodawny

pradědok m.anim. pradziadek

prag m. próg

Praga f. Praga

prah m. proch, pył

prahososalnik m. odkurzacz

praindoevropejsky adj. praindoeuropejski

prajezyk m. prajęzyk

praksa f. praktyka

praktičnik m.anim. lekarz/prawnik prowadzący praktykę

praktično adv. praktycznie

praktičnost f. praktyczność

praktičny adj. praktyczny

praktika f. praktyka

praktikovati v.tr. ipf. praktykować, ćwiczyć

pralěs m. puszcza

praotec m.anim. praojciec

praroditelj m.anim. dziadek

prase n. prosię

prasetko n. prosiątko

praslovjansky adj. prasłowiański

praščati v.tr. ipf. przebaczać; ~ se żegnać się

prašek m. proszek

prašiti ipf. prószyć (pyłem)

prati (pere) v.tr. ipf. prać (ubrania)

prati (pore) v.tr. ipf. pruć; ~ mozg prać mózg

pravda f. prawda; iměti pravdu mieć rację

pravdivo adv. zaprawdę, prawdziwie

pravdivost f. prawdziwość

pravdivy adj. prawdziwy

pravdopodobno adv. prawdopodobnie

pravdopodobnost f. prawdopodobieństwo

pravdopodobny adj. prawdopodobny

pravedny adj. uczciwy

pravica f. prawica, prawa ręka

pravilno adv. prawidłowo, poprawnie, należycie

pravilnost f. prawidłowość, poprawność

pravilny adj. regularny (zgodny z regułami); prawidłowy, poprawny, należyty

pravilo n. przepis, prawidło, zasada

praviti v.tr. ipf. edytować

pravnik m.anim. prawnik

pravny adj. legalny, prawny

pravo n. prawo

pravopis m. ortografia

pravopisanje n. ortografia, pisownia

pravopisati v.tr. ipf. przeliterować

pravopisec m.anim. ortograf

pravopisny adj. ortograficzny

pravoruky adj. praworęczny, praworęki

Pravoslavje n. Prawosławie

pravoslavny adj. prawosławny

pravost f. prawość; słuszność

pravosudje n. sprawiedliwość

pravosudnost f. jurysdykcja

pravověrny adj. ortodoksyjny, konwencjonalny

pravovugolnik m. prostokąt

pravy adj. poprawny, słuszny; prawy

pravzor m. prototyp

prazdničny adj. świąteczny

prazdnik m. święto

prazdnina f. pustka, próżnia

prazdnovati v.tr. ipf. świętować, upamiętniać

prazdnověrje n. przesąd

prazdnověrny adj. przesądny

prazdny adj. pusty, próżny

prdak m. dupa

prděti (prdi) v.intr. ipf. pierdzieć, bździć

prěadresovati v.tr. pf. przeadresować

preambula f. preambuła

prěběglik m.anim. dezerter

prěbudovati v.tr. pf. przebudować

prěbudovyvati v.tr. ipf. przebudowywać

prěbyvanje n. pobyt, przebywanie

prěbyvati v.intr. ipf. przebywać, rezydować

precedent m. precedens

prěčesto adv. zbyt często, za często

prěčiti v.tr. ipf. przeczyć, zaprzeczać

prěčnik m. średnica, diametr

prěd m. przód

prěd prep. (kym/čim) przed;  ~ davnym vrěmenem dawno temu, pewnego razu;  ~ davnym časom dawno temu, pewnego razu;  ~ hviljeju przed chwilą, chwilę temu, ledwo co;  ~ nekoliko dnjev przed paroma dniami; ~ vsem przede wszystkim, przeważnie

prědanje n. tradycja, legenda

prědati v.tr. pf. zdradzić

prědati (prěda) v.tr. pf. doręczyć, dostarczyć; nadać

prědavati v.tr. ipf. doręczać, dostarczać; nadawać; zdradzać

prědavnica f. zdrajczyni

prědavničsky adj. zdradziecki, zdradliwy

prědavnik m.anim. zdrajca

prědavstvo n. zdrada

prědběžny adj. wstępny, tymczasowy, prowizjonalny

prědčasny adj. przedwczesny

prědčutje n. przeczucie

prědčuvati v.tr. ipf. przeczuwać

prědgradje n. przedmieście

prědgradny adj. przedmiejski, podmiejski

prědhistoričny adj. prehistoryczny

prědhistorija f. prehistoria

prědhoditi v.tr. ipf. poprzedzać

prědhodnik m.anim. poprzednik

prědhodny adj. poprzedni

prědidti (prědide; prědšel) v.tr. pf. poprzedzić

prědigra f. uwertura

predikat m. orzeczenie

prědimenovany adj. wyżej wymieniony

prědki m.pl. przodkowie

prědkladati v.tr. ipf. proponować, sugerować, oferować

prědlagati v.tr. ipf. proponować, sugerować, oferować

prědlanji adv. przed minionym rokiem

prědlog m. przyimek

prědloženje n. propozycja, sugestia, oferta

prědložitelj m.anim. wnioskodawca

prědložiti v.tr. pf. zaproponować, zasugerować, zaoferować

prědložlivy adj. sugestywny

prědložnik m. przyimek

prědměstje n. przedmieście

prědměstny adj. przedmiejski, podmiejski

prědmet m. obiekt, rzecz; przedmiot, temat; towar, artykuł; dopełnienie (gram.)

prědminuly adj. przedostatni

prědnje adv. przedtem, poprzednio

prědnji, prědny adj. przedni

prědnost f. priorytet, pierwszeństwo; przewaga, zaleta

prědojdti (prědojde; prědšel) v.tr. pf. poprzedzać

prědok m.anim. przodek

prědoplatnik m.anim. subskrybent

prědpis m. przepis

prědpisati v.tr. pf. przepisać

prědpisyvati v.tr. ipf. przepisywać

prědplačati v.intr. ipf. płacić z wyprzedzeniem

prědplatiti v.intr. pf. zapłacić z wyprzedzeniem

prědpočitanje n. preferencja

prědpočitati v.tr. ipf. preferować, woleć

prědpoklad m. założenie

prědpokladati v.tr. ipf. zakładać (przypuszczać), przypuszczać, sądzić

prědpolagati v.tr. ipf. zakładać (przypuszczać), przypuszczać, sądzić

prědpoloženje n. przypuszczenie

prědpoložiteljno adv. przypuszczalnie

prědpoložiti v.tr. pf. założyć (przypuścić), przypuścić

prědposlědnji, prědposlědny adj. przedostatni

prědpostavjati v.tr. ipf. preferować, woleć

prědpotopny adj. przedpotopowy

prědpověd f. prognoza, przepowiednia

prědpovědati v.tr. ipf. prognozować, przepowiadać

prědpověděti (prědpově) v.tr. pf. przepowiedzieć

prědprijemstvo n. przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

prědprijeti (prědprijme) v.tr. pf. podjąć

prědprijmati v.tr. ipf. podejmować

prědprimetny adj. wyżej wymieniony

prědrastka f. przedrostek, prefiks

prědsědatelj m.anim. prezydent, prezes, przewodniczący

prědsědateljstvo n. prezydentura

prědsědati v.intr. ipf. prezydować

prědsědnik m.anim. prezydent, prezes, przewodniczący

prědskazanje n. prognoza, przepowiednia, zapowiedź

prědskazati (prědskaže) v.tr. pf. przepowiedzieć

prědskazyvati v.tr. ipf. prognozować, przepowiadać

prědslovje n. przedmowa, przedsłowie, prolog

prědstati v.intr. pf. stanąć (przed sądem)

prědstava f. wyobrażenie (mentalne)

prědstavati v.intr. ipf. stawić się (przed sądem)

prědstavitelj m.anim. przedstawiciel, reprezentant

prědstaviteljstvo n. przedstawicielstwo

prědstaviti v.tr. pf. przedstawić, zaprezentować; ~ sobě wyobrazić sobie

prědstavjati v.tr. ipf. przedstawiać, prezentować; stanowić; ~ sobě wyobrażać sobie

prědstavjenje n. przedstawienie, prezentacja

prědstoječi adj. nadchodzący, zbliżający się

prědsudje n. uprzedzenie

prědsudny adj. uprzedzony, przesądny

prědsudok m. uprzedzenie, przesąd

prědšedši adj. poprzedni

prědteča f. prekursor

prěduprěditi v.tr. pf. ostrzec, przestrzec; uprzedzić; zapobiec

prěduprědžati v.tr. ipf. ostrzegać, przestrzegać; uprzedzać; zapobiegać

prěduprědženje n. przestroga; upomnienie

prědvčera adj. przedwczoraj

prědvečer m. przeddzień

prědvěstje n. omen, przepowiednia

prědviděti (prědvidi) v.tr. pf. przewidzieć

prědvidimy adj. przewidywalny

prědvidlivy adj. przewidywalny

prědvidyvati v.tr. ipf. przewidywać

prědvrěmenny adj. przedwczesny

prědvyšati v.tr. ipf. woleć, przedkładać, preferować

prědznak m. omen, przepowiednia

predža f. przędza

prědže adv. przedtem, poprzednio, wcześniej

preferovati v.tr. ipf. preferować, woleć

prefiks m. prefiks

prěgled m. przegląd, oględziny, streszczenie

prěgledati v.tr. ipf. przeglądać, rewidować, sprawdzać

prěgleděti (prěgledi) v.tr. pf. przejrzeć, zrewidować, sprawdzić

prěgledka f. przeglądarka

prěgoltnuti: progoltnuti solzy pf. zaszlochać

prěgovory m.pl. negocjacje

prěgrada f. przegroda, bariera

prěhladiti se v.refl. pf. przeziębić się

prěhladžati se v.refl. ipf. przeziębiać się

prěhladženje n. przeziębienie

prěhladženy: byti ~ ipf. być przeziębionym

prěhod m. przejście

prěhoditi v.intr. ipf. przechodzić

prěhodny adj. przechodni (gram.); przejściowy

prěhytriti v.tr. pf. przechytrzyć

prěhytrjati v.tr. ipf. przechytrzać

prěimenovati v.tr. pf. przemianować, zmienić nazwę

prěimenovyvati v.tr. ipf. przemianowywać, zmieniać nazwę

prěinačati v.tr. ipf. przeinaczać

prěinačenje n. przeróbka

prěinačeny adj. zmieniony

prěinačiti v.tr. pf. zmienić

prějdti (prějde; prěšel) v.intr. pf. przejść

prějeti (prějme) v.tr. pf. przejąć

prějmati v.tr. ipf. przejmować

prěklad m. tłumaczenie, przekład

prěkladatelj m.anim. tłumacz

prěkladati v.tr. ipf. tłumaczyć

prěključ m. przełącznik, wyłącznik

prěključati v.tr. ipf. przełączać

prěključiti v.tr. pf. przełączyć

prěkrasny adj. przepiękny, wspaniały

prěkydanje n. zakłócenie

prělěpy adj. przepiękny, olśniewający

prělet m. przelot

prěletny adj. wędrowny (ptak)

prěljubstvo n. cudzołóstwo

prělom m. przełom, kryzys; pęknięcie; złamanie

prěložiti v.tr. pf. przetłumaczyć

preludija f. preludium

prěmagati v.tr. ipf. przemagać

prěmeblovati v.tr. ipf./pf. przemeblować

prěměna f. przemiana

prěměniti v.tr. pf. przemienić; ~ se przemienić się

prěměnjati v.tr. ipf. przemieniać; ~ se przemieniać się

prěměnna (-oj) f. zmienna

prěměnny adj. zmienny

prěměstiti v.tr. pf. przemieścić; ~ se przemieścić się

prěměščati v.tr. ipf. przemieszczać, transferować; ~ se przemieszczać się

prěmeščenje n. przemieszczenie

premiera f. premiera

premier-ministr m.anim. premier

prěmnogo adv. zbytnio

prěmo adv. bezpośrednio

prěmogti v.tr. pf. przemóc

prěmokutnik m. prostokąt

prěmokutny adj. prostokąt

prěmolviti v.intr. pf. przemówić

prěmolvjati v.intr. ipf. przemawiać

prěmotanje n. przewijanie (np. taśmę, do tyłu)

prěmotati v.tr. pf. przewinąć (np. taśmę)

prěmotyvati v.tr. ipf. przewijać (np. taśmę)

prěmy adj. bezpośredni, prosty

prěnesti v.tr. pf. przenieść

prěnočevati v.intr. pf. przenocować, spędzić noc

prěnositi v.tr. ipf. przenosić

prěnosny adj. metaforyczny; przenośny

prěobračati v.tr. ipf. zmieniać (w), konwertować; nawracać

prěobratiti v.tr. pf. zmienić w, skonwertować; nawrócić

prěobraziti v.tr. pf. przeobrazić, przekształcić

prěobražati v.tr. ipf. przeobrażać, przekształcać

prěobraženje n. transformacja, metamorfoza

prěocěniti v.tr. pf. przecenić

prěocěnjati v.tr. ipf. przeceniać

prěoděti se v.refl. pf. przebrać się

prěoděvati se v.refl. ipf. przebierać się

preparat m. preparat

prěpirati se v.refl. ipf. kłócić się

prěpisanje n. przepisanie

prěpisany adj. przepisany

prěpisati (prěpiše) v.tr. pf. przepisać

prěpiska f. korespondencja

prěpisyvati v.tr. ipf. przepisywać

prěpluti (prěplove) v.tr. pf. przepłynąć

prěplyvati v.tr. ipf. przepływać

prěplyvti v.tr. pf. przepłynąć

prěpolnjeny adj. przepełniony

prěpona f. przeszkoda

prěporučati v.tr. ipf. rekomendować, polecać, zalecać

prěporučiti v.tr. pf. zarekomendować, polecić, zalecić

prěporuka f. rekomendacja, polecenie, zalecenie

prěprava f. przejście, przejazd

prěpraviti v.tr. pf. przeprawić, przejść (przez)

prěpravjati v.tr. ipf. przeprawiać, przechodzić (przez)

prěprogramovati v.tr. pf. przeprogramować

prěrastati v.tr. ipf. przerastać

prěrasti (prěraste) v.tr. pf. przerosnąć

prěrazkazanje n. parafraza

prěrazkazati (prěskaže) v.tr. pf. sparafrazować

prěrazkazyvati v.tr. ipf. parafrazować

prěrěčenje n. przejęzyczenie

prěrěkati se v.refl. ipf. przejęzyczać się

prěrěkti se v.refl. pf. przejęzyczyć się

prěrězati (prěrěže) v.tr. pf. przeciąć

prěroditi se v.refl. pf. przerodzić się, ożyć ponownie ( w grach)

prěrodženje n. przerodzenie

prěrvati (prěrve) v.tr. pf. przerwać

prěryv m. przerwa, interrupcja, zakłócenie, antrakt

prěryvanje n. zakłócenie

prěryvati v.tr. ipf. przerywać

presa f. prasa

presa-konferencija f. konferencja prasowa

presa-reliz m. komunikat prasowy

prěsěčenje n. przecięcie, skrzyżowanie

prěsěkati v.tr. ipf. przecinać

prěsěkti v.tr. pf. przeciąć

prěselenec m.anim. migrant

prěselenica f. migrantka

prěseliti v.tr. pf. przesiedlić; ~ se przesiedlić się

prěseljati v.tr. ipf. przesiedlać; ~ se przesiedlać się, migrować

prěseljenje n. przesiedlenie

preskva f. brzoskwinia

prěslědovanje n. prześladować

prěslědovany adj. prześladowany

prěslědovati v.tr. ipf. prześladować, gnębić; ścigać

prěslěpiti v.tr. pf. oszukać, zrobić w konia

prěslušati v.tr. pf. przesłuchać

prěslušivanje n. przesłuchanie

prěslušivati v.tr. ipf. przesłuchiwać

prěsměriti v.tr. pf. przekierować

prěsměrjati v.tr. pf. przekierowywać

prěsměrjenje n. przekierowanie

prěsměšnik m.anim. przedrzeźniacz (ptak)

prěspati (prěspi) v.intr. pf. przespać

prěstarati se v.refl. pf. przesadzić

prěstati v.intr. pf. przestać

prěstavati v.intr. ipf. przestawać

prěstaviti v.tr. pf. przetasować; ~ se przekręcić się (umrzeć), wykitować

prěstavjati v.tr. ipf. tasować, przetasowywać; ~ se przekręcać się (umierać)

presti (prede) v.intr. ipf. mruczeć; prząść

prěstigati v.tr. ipf. prześcigać, wyprzedzać

prěstignuti v.tr. pf. prześcignąć, wyprzedzić

prestiž m. prestiż

prestižny adj. prestiżowy

prěstrašeny adj. przestraszony, wystraszony

prěstrašiti v.tr. pf. przestraszyć, wystraszyć

prěstrělka f. ostrzał, strzelanina

prěstupanje n. przekroczenie

prěstupati v.tr. ipf. przekraczać

prěstupiti v.tr. pf. przekroczyć

prěstupnik m.anim. przestępca, kryminalista

prěstupnost f. przestępczość

prěstupny adj. przestępczy, kryminalny; ~ god rok przestępny

prěstupok m. wykroczenie, występek

prěsunuti v.tr. pf. przesunąć

prěsuvati v.tr. ipf. przesuwać

prěsvezati (prěsveže) v.tr. pf. połączyć ponownie

prěsvezyvati v.tr. ipf. połączać ponownie

prěškoda f. przeszkoda

prětečenje n. przeciek

prětěkati v.intr. ipf. przeciekać, wycieckać

prětekti v.intr. pf. przeciec, wyciec

pretenciozny adj. pretensjonalny

pretendovati v.tr. ipf./pf. pretendować; ~ na rościć

pretenzija f. roszczenie

prěti (pre) ipf. pchać, przeć, napierać

prětok: ~ rěky m. przepływ (rzeki, cieku)

prětolmačiti v.tr. pf. przetłumaczyć

prětraviti v.tr. pf. przetrawić

prětravjati v.tr. ipf. przetrawiać

prětrpěti (prětrpi) v.tr. pf. przecierpieć

prětvarjati v.tr. ipf. przetwarzać

prětvoriti v.tr. pf. przetworzyć

prěuveličati v.tr. ipf. przesadzać

prěuveličenje n. przesada

prěuveličiti v.tr. pf. przesadzić

prěvaga f. przewaga, predominacja, supremacja

prěvariti v.tr. pf. przetrawić

prěvarjati v.tr. ipf. przetrawiać

prěvažajuči adj. przeważający

prěvažati v.intr. ipf. przeważać

prěvažiti v.intr. pf. przeważyć

prěvažno adv. przeważnie

prevencija f. prewencja, zapobieganie

preventivny adj. prewencyjny, zapobiegawczy

prěvesti (prěvede) v.tr. pf. przetłumaczyć

prěvezti v.tr. pf. przewieźć

prěvladnuti pf. zawładnąć, przeważyć

prěvladyvati ipf. zawładać, przeważać

prěvladženje n. zawładnięcie, dominacja, przewaga

prěvod m. tłumaczenie; transfer

prěvoditelj m.anim. tłumacz

prěvoditi v.tr. ipf. tłumaczyć

prěvodženje n. tłumaczenie

prěvoz m. prom, wahadłowiec (regularne połączenie); transport

prěvozhoditi v.tr. ipf. przewyższać

prěvoziti v.tr. ipf. transportować

prěvozojdti (prěvozojde) v.tr. pf. przewyższyć

prěvrat m. rewolucja, przewrót (polit./społ.)

prěvratnik m.anim. rewolucjonista

prěvratny adj. rewolucyjny

prěvysiti v.tr. pf. przewyższyć

prěvyšati v.tr. ipf. przewyższać

prěz prep. (kogo/čto) przez, poprzez

prezentacija f. prezentacja

prezident m.anim. prezydent

prezidentsky adj. prezydencki

prezidium m. prezydium

prězime n. nazwisko

prězir m. pogarda, wzgarda

prězirati v.tr. ipf. gardzić, pogardzać, wzgardzać

prězměrno adv. zbytnio

prěznačati v.tr. ipf. przeznaczać, desygnować

prěznačenje n. przeznaczenie, los, dola

prěznačiti v.tr. pf. przeznaczyć; prěznačeny za przeznaczony do/dla

prězravo adv. pogardliwie

prězravy adj. pogardliwy

prězrěnje n. pogarda, wzgarda

prězvati (prězove) v.tr. pf. przezwać

prězvišče n. przezwisko, ksywka

prězyvati v.tr. ipf. przezywać, nadawać ksywkę

prěžitelj m.anim. ocalały, osoba która przeżyła

prěžiti (prěžive) v.tr. pf. doznać, doświadczyć; przeżyć

prěžitje n. przeżycie, przetrwanie

prěžitok m. przeżytek, pozostałość

prěživanje n. przeżywanie

prěživati v.tr. ipf. doznawać, doświadczać; przeżywać

prěživimost f. przeżywalność

prěživimy adj. przeżywalny

prežka f. sprzączka, zatrzask

prěžuvati (prěžuje) v.tr. pf. żuć, przeżuwać

pri prep. (kom/čem) podczas, w obecności; przy

priblizno, približno adv. w przybliżeniu

približati se v.refl. ipf. zbliżać się, przybliżać się

približeny adj. przybliżony, bliski

približiti se v.refl. pf. zbliżyć się, przybliżyć się

pribor m. przybor, ekwipunek, akcesoria

pribrěžje n. plaża

pribyti (pribude) v.intr. pf. przybyć

pribyvati v.intr. ipf. przybywać

pricěliti pf. wycelować

pričestje n. imiesłów

pričina f. przyczyna; po pričině z powodu

pričiniti pf. spowodować

pričinjati ipf. powodować

pridati v.tr. pf. dodać

pridatok m. dodatek

pridavati v.tr. ipf. dodawać

pridavnik m. przymiotnik

pridělanje n. zadanie

pridělati v.tr. pf. zadawać

priděliti v.tr. pf. przydzielić

priděljati v.tr. ipf. przydzielać

pridrživati se (kogo/čego) v.refl. ipf. przestrzegać (czegoś)

pridumati v.tr. pf. wymyślić, wydumać

prigadžati se v.refl. ipf. przydawać się

prigledanje n. poszanowanie

prigledati ipf. szanować

prignuti v.tr. pf. przygiąć

prigoda f. przygoda

prigoditi se v.refl. pf. przydać się

prigodny adj. odpowiedni; przygodny, okazjonalny

prigotoviti v.tr. pf. przygotować

prigotovjenje n. przygotowanie

prigrad m. przedmieścia

prigraničny adj. przygraniczny

prigybati v.tr. ipf. zgiąć

prihod m. przybycie

prihoditi v.intr. ipf. przychodzić

prijateliti se v.refl. ipf. przyjaźnić się

prijatelj m.anim. przyjaciel

prijateljka f. przyjaciółka

prijateljskost f. przyjacielskość, życzliwość

prijateljsky adj. przyjacielski, życzliwy; prijateljska igra przyjacielska gra; prijateljska strělba przyjacielski ogień

prijateljstvo n. przyjaźń

prijati v.tr. ipf. faworyzować; zadowalać

prijatlivy adj. przychylny

prijaviti se v.refl. pf. zalogować się

prijavjati se v.refl. ipf. logować się

prijdti (prijde; prišel) v.intr. pf. przyjść

prijehati (prijede) v.intr. pf. przyjechać

prijem m. prawo wstępu; recepcja, odbiór

prijemlivy adj. akceptowalny

prijemnik m. odbiornik radiowy

prijemnost f. przyjemność; s ~ju z przyjemnością

prijemny adj. fajny; przyjemny

prijeti (prijme) v.tr. pf. przyjąć, zaakceptować; ~ se przyjąć się

prijetje n. przyjęcie, akceptacja

prijetno adv. przychylnie

prijetnost f. przyjemność

prijetny adj. przyjemny

priježdžati v.intr. ipf. przyjeżdżać

prijmati v.tr. ipf. przyjmować, akceptować; prijmajuča krajina gościnna kraina; ~ se przyjmować się

prikaz m. rozkaz, przykaz, dyrektywa

prikazati (prikaže) v.tr. pf. przykazać, rozkazać

prikazyvati v.tr. ipf. przykazywać, rozkazywać

priklad m. przykład

prikladati v.tr. ipf. przykładać, dołączać

prikop m. rynsztok, rynna

prilagateljny: prilagateljno ime n. przymiotnik

prilegly adj. przyległy

prilěpiti v.tr. pf. przylepić; ~ se przylepić się

prilětati v.intr. ipf. przylatywać

priletěti (prilěti) v.intr. pf. przylecieć

priličny adj. przyzwoity, znośny; ładny

priliv m. przypływ

priloga f. aneks, załącznik, suplement

priloženje n. załącznik

priložiteljny: priložiteljno ime n. przymiotnik

priložiti v.tr. pf. przyłożyć, dołączyć

primamka f. przynęta

primarny adj. prymarny

primat m.anim. naczelny (ssak)

priměčati v.tr. ipf. zauważać

priměniti v.tr. pf. zastosować (np. metodę); zatrudnić

priměnjati v.tr. ipf. stosować (np. metodę); zatrudniać

priměnjenje n. zastosowanie; zatrudnienie

priměr m. przykład

priměrny adj. przykładowy, modelowy

primětiti v.tr. pf. zauważyć

primětka f. uwaga

primirje n. rozejm, zawieszenie broni

primitivny adj. prymitywny

primorje n. wybrzeże

prinajmenje adv. przynajmniej

prinaležati (prinaleži) v.intr. ipf. należeć

prinaležnost f. przynależność

princ m.anim. książę

princesa f. księżniczka

princip m. zasada

principialny adj. pryncypialny, zasadniczy

prinesti v.tr. pf. przynieść

prinos m. wkład

prinositi v.tr. ipf. przynosić

printer m. drukarka

prinuditi v.tr. pf. zmusić

prinudžati v.tr. ipf. zmuszać

prinudženy adj. zmuszony; byti ~ być zmuszonym

prioritet m. priorytet

pripadati v.intr. ipf. przypadać (na jakiś dzień, komuś w udziale)

pripasti (pripade) v.intr. ipf. przypaść (na jakiś dzień, komuś w udziale)

pripeti (pripne) v.tr. pf. przypiąć, zatrzasnąć

pripinati v.tr. ipf. przypinać, zatrzaskiwać

pripisati (pripiše) v.tr. pf. przypisać

pripisyvati v.tr. ipf. przypisywać

pripluti (priplove) v.intr. pf. przypłynąć

priplyvati v.intr. ipf. przypływać

pripominati v.tr. ipf. przypominać; ~ sobě przypominać sobie

pripomněti (pripomni) v.tr. pf. przypomnieć; ~ sobě przypomnieć sobie

pripraviti v.tr. pf. przygotować; przyprawić, doprawić

pripravjati v.tr. ipf. gotować; przyprawiać, doprawiać

pripustiti v.tr. pf. dopuścić (np. byka do krowy); przyznać

pripuščati v.tr. ipf. dopuszczać (np. byka do krowy); przyznawać

prirastka f. przedrostek, afiks

priroda f. przyroda

prirodničny adj. naturalistyczny

prirodno adv. naturalnie

prirodnost f. naturalizm

prirodny adj. naturalny

prirodopis m. nauki przyrodnicze

prirodovědstvo n. nauki przyrodnicze

prirodoznavstvo n. nauki przyrodnicze

priručnik m. podręcznik

priručny adj. podręczny

prisega f. przysięga

prisegati v.tr. ipf. przysięgać, przyrzekać

prisegnuti v.tr. pf. przysiąc, przyrzec

prisežni (-yh) m.pl. ława przysięgłych

prisežnica f. przysięgła

prisežnik m.anim. przysięgły

prisežny (-ogo) m.anim. przysięgły

prislati (prislje) v.tr. pf. przysłać

prislovica f. przysłowie

prislovje n. przysłowie

prislovnik m. przysłówek

prislovok m. przysłówek

prispěti v.intr. pf. przybyć na czas

prispěvati v.intr. ipf. przybywać na czas

prisposobiti v.tr. pf. przysposobić, dostosować

prisposobjati v.tr. ipf. przysposabiać, dostosowywać

prisposobjenja n.pl. urządzenia

prisposobjenje n. przysposobienie, adaptacja

pristanišče n. port

pristanj m. molo, pomost, nabrzeże

pristojati (pristoji) v.intr. ipf. przystawać (komuś robienie czegoś)

pristojny adj. przyzwoity, przystojny

pristrastny adj. stronniczy

pristrigati v.tr. ipf. przystrzygać

pristrigti v.tr. pf. przystrzyc

pristup m. przystęp (gniewu/szału itd.); dostęp, przystęp

pristupati:  ~ do (kogo/čego) v.intr. ipf. przystępować do, dołączać do; ~ k przystępować do

pristupiti:  ~ do (kogo/čego) v.intr. pf. przystąpić do, dołączyć do; ~ k przystąpić do

pristupjenje n. przystąpienie, dołączenie

prisučnost f. obecność

prisučny adj. obecny

prisučstvo n. obecność

prisučstvovati: ~ pri (kom/čem) v.intr. ipf. być obecnym przy

prisuditi v.tr. pf. przyznać (nagrodę itp.); nałożyć, wymierzyć (karę), skazać na (karę)

prisudok m. orzeczenie

prisudžati v.tr. ipf. przyznawać (nagrodę itp.); nakładać, wymierzać (karę), skazywać (na karę)

prisvajati v.tr. ipf. przyswajać, przywłaszczać sobie

prisvojiteljny: ~ zaimennik m. zaimek dzierżawczy

prisvojiti v.tr. pf. przyswoić, przywłaszczyć sobie

prisvojny adj. zaborczy, dzierżawczy (gram.)

prisylati v.tr. ipf. przysyłać

prišiti (prišije) v.tr. pf. przyszyć, zszyć

priteganje n. przyciąganie

pritegati v.tr. ipf. przyciągać

priteglivost f. przyciąganie, pociąg (do czegoś)

priteglivy adj. atrakcyjny, pociągający

pritegnuti v.tr. pf. przyciągnąć

pritisk m. nacisk, ciśnienie; ~ krvi ciśnienie krwi

pritiskanje n. ciśnienie

pritiskati v.tr. ipf. przyciskać

pritisknuti v.tr. pf. przycisnąć

pritok m. dopływ (rzeki); napływ

pritomny adj. obecny; przytomny

pritvarjati v.tr. ipf. udawać (kogoś/coś)

pritvoriti v.tr. pf. udać (kogoś/coś)

pritvorjenje n. pozory

pritvorstvo n. pozór, pozory, blaga

priučati v.tr. ipf. zaprawiać (do czegoś), przyuczać, szkolić; ~ se przyzwyczajać się, szkolić się

priučeny adj. przyzwyczajony, zaprawiony, wyszkolony

priučiti v.tr. pf. zaprawić (do czegoś), przyuczyć, wyszkolić; ~ se przyzwyczaić się, wyszkolić się

privabiti v.tr. pf. przywabić, zwabić

privabjati v.tr. ipf. przywabiać, wabić

privatnost f. prywatność

privatny adj. prywatny

privesti (privede) v.tr. pf. przywieść, przyprowadzić; wywołać

privět m. powitanie

privětlivy adj. przyjazny, sympatyczny

privezannost f. afekt, przywiązanie

privezati (priveže) v.tr. pf. przywiązać

privezti v.tr. pf. przywieźć, sprowadzić

privezyvati v.tr. ipf. przywiązywać

prividěnje n. duch, widmo, przywidzenie; halucynacja

prividno adv. widocznie, podobno, ponoć

prividny adj. widoczny

privilegija f. przywilej

privitanje n. przywitanie

privitany adj. powitany, przywitany

privitati v.tr. pf. przywitać

privlačivati v.tr. ipf. przyciągać

privlastniti: ~ sobě v.tr. pf. przywłaszczyć sobie, przyswoić

privlastnjati: ~ sobě v.tr. ipf. przywłaszczać sobie, przyswajać

privlěkateljnost f. przyciąganie, atrakcja (do czegoś)

privlěkateljny adj. pociągający, atrakcyjny; seksualno ~ pociągający seksualnie

privlěkati v.tr. ipf. przyciągać

privlěkti v.tr. pf. przyciągnąć

privoditi v.tr. ipf. przyprowadzać; wywołać

privoliti pf. zgodzić się, przyzwolić

privoljati ipf. aprobować, zgadzać się, przyzwalać

privoziti v.tr. ipf. przywozić, sprowadzać

privrženec m.anim. zwolennik, stronnik

privyčaj m. nawyk

privykati v.tr. ipf. przyzwyczajać; ~ se przyzwyczajać się

privykly adj. przywykły, przyzwyczajony

privykneny adj. przywykły, przyzwyczajony

privyknuti v.tr. pf. przyzwyczaić; ~ se przyzwyczaić się, przywyknąć

prizemiti pf. zlądować, wylądować

prizemjati ipf. lądować

prizemje n. parter

prizemny adj. gruntowy

priznak m. znak, symptom, objaw

priznanje n. uznanie

priznati v.tr. pf. przyznać (np. rację)

priznavati v.tr. ipf. przyznawać (np. rację)

prizrak m. zjawa

prizvanje n. zaproszenie; powołanie

prizvati (prizove) v.tr. pf. zaprosić

prizyvati v.tr. ipf. zapraszać

priživnik m.anim. pasożyt

prnik m. piernik

pro- prefix pro-, prze-

proba f. próba, test

proběg m. kurs, tor wyścigowy

proběganje n. kurs, bieg, przebieg

probijati: ~ se v.refl. ipf. przebijać się, przedzierać się, przenikać

probiti (probije) v.tr. pf. przebić; ~ se przebić się, przedrzeć się, przeniknąć

probivati v.tr. ipf. przebijać

probkovanje n. próbkowanie, próbowanie

problem m. problem

problematičny adj. problematyczny

probny adj. próbny; probna jezda jazda próbna

probok m. próbka

probovati v.tr. ipf. próbować; ~ snova próbować ponownie

probuditi se v.refl. pf. obudzić się, przebudzić się

probudženy adj. przebudzony

procedura f. procedura

procent m. procent

proces m. proces

procesija f. procesja

procitovati v.tr. pf. zacytować

proč adv. precz; ~ iz dragy! z drogi!

pročistiti v.tr. pf. oczyścić, przeczyścić

pročiščati v.tr. ipf. oczyszczać, przeczyszczać

pročitati v.tr. pf. przeczytać

prodati (proda) v.tr. pf. sprzedać

prodavati v.tr. ipf. sprzedawać

prodavec m.anim. sprzedawca

prodavica f. sprzedawczyni

prodaž f. sprzedaż

prodirati: ~ se v.refl. ipf. przebijać się, przedzierać się, przenikać

prodolžati v.tr. ipf. przedłużać; kontynuować

prodolženje n. kontynuacja; przedłużenie

prodolžiti v.tr. pf. kontynuować; przedłużyć

prodreti: ~ se (prodere) v.refl. pf. przebić się, przedrzeć się, przeniknąć

producent m.anim. producent

produkcija f. produkcja

produkovati v.tr. ipf. produkować

produkt m. produkt

produktivny adj. produktywny

produmati v.tr. pf. przemyśleć

profanacija f. profanacja

profanovati v.tr. ipf. profanować

profesija f. zawód

profesional m.anim. profesjonalista, zawodowiec, fachowiec

profesionalizacija f. profesjonalizacja

profesionalizovati v.tr. ipf./pf. profesjonalizować

profesionalnost f. profesjonalność

profesionalny adj. profesjonalny, zawodowy

profesor m.anim. profesor

profil m. profil

proganjanje n. prześladowanie

proganjany adj. prześladowany

proganjati v.tr. ipf. prześladować

proglas m. przedmowa

proglasiti v.tr. pf. proklamować

proglašati v.tr. ipf. proklamować

proglašenje n. proklamacja

prognoza f. prognoza

progoltati v.tr. ipf. przełykać

progoltnuti v.tr. pf. przełknąć

programa f. program, aplikacja

programist m.anim. programista

programovati v.tr. ipf. programować

progres m. progres, postęp

progresivny adj. progresywny, postępowy

prohlada f. chłód, wyziębienie

prohladiti v.tr. pf. schłodzić, wyziębić; ~ se schłodzić się

prohladnost f. chłód, wyziębienie

prohladny adj. chłodny

prohod m. przejście

prohoditi v.tr. ipf. przechodzić; ~ se spacerować, przechadzać się

prohodka f. spacer, przechadzka

prohodny adj. przejściowy

proigranec m.anim. ofiara (wyzw.), przegrany, przegrywający

proigrati v.tr. pf. przegrać (grę)

proigryvati v.tr. ipf. przegrywać (grę)

proizhoditi: ~ iz ipf. pochodzić od, wywodzić się od

proizhodženje n. pochodzenie

proiztěkati v.intr. ipf. wynikać z, wypływać z

proiztekti v.intr. pf. wyniknąć z, wypłynąć z

proizvesti (proizvede) v.tr. pf. wygenerować, wytworzyć

proizvod m. iloczyn

proizvoditelj m.anim. producent, wytwórca

proizvoditi v.tr. ipf. generować, wytwarzać

proizvodstvo n. produkcja

proizvoljny adj. arbitralny, władczy

projaviti v.tr. pf. przejawić

projavjati v.tr. ipf. przejawiać

projavjenje n. objawienie

projdti (projde; prošel) v.tr. pf. przejść

projehati (projede) v.intr. pf. przejechać

projekcija f. projekcja

projekt m. projekt

projektant m.anim. projektant

projektovanje n. projektowanie

projektovati v.tr. ipf. projektować

projeti (projme) v.tr. pf. owładnąć (np. chłód)

proježdžati v.intr. ipf. przejeżdżać

projmati v.tr. ipf. owładywać (np. chłód)

prokleti (proklne) v.intr. pf. przeklnąć; przeklnąć (kogoś)

prokletje n. przeklęcie

prokleto adv. strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

prokletstvo n. przekleństwo, wulgaryzm

prokontrolovati v.tr. pf. skontrolować

prokrijumčariti v.tr. pf. przemycać

prokuratura f. prokuratura

prokuror m.anim. prokurator, oskarżyciel

prolamyvati v.tr. ipf. przełamywać

proletariat m. proletariat

proletarsky adj. proletariacki

proleženina f. odleżyna

proliti (prolije) v.tr. pf. przelać

prolivati v.tr. ipf. przelewać

prolom m. przełom

prolomiti v.tr. pf. przełamać

promysl m. przemysł

promyslnik m.anim. przemysłowiec

promyslny adj. przemysłowy

promyti: ~ mozg (komu/čemu) v.tr. pf. wyprać mózg

promyvati: ~ mozg (komu/čemu) v.tr. ipf. prać mózg

pronevěriti v.tr. pf. zdefraudować, sprzeniewierzyć

pronevěrjati v.tr. ipf. defraudować, sprzeniewierzać

pronevěrjenje n. defraudacja, sprzeniewierzenie

pronikanje n. przenikanie

pronikati v.intr. ipf. przenikać

proniklivy adj. przenikliwy

proniknuti v.intr. pf. przeniknąć

propadati v.intr. ipf. przepadać; podupadać, rozkładać się, gnić

propaganda f. propaganda

propagovati v.tr. ipf. propagować

propast f. otchłań, przepaść, urwisko; ruina; upadek

propasti (propade) v.intr. pf. przepaść; podupaść, rozłożyć się, zgnić

propeler m. śmigło

propiti v.tr. pf. przepić

propivati v.tr. ipf. przepijać

proponovati v.tr. ipf. proponować

proporcija f. proporcja

proporcionalno adv. proporcjonalnie

proporcionalny adj. proporcjonalny

propověd f. kazanie, homilia

propozicija f. propozycja

propust m. przepust (budowla); przepustka, wejściówka, prawo wstępu; pominięcie, przeoczenie

propustiti v.tr. pf. przepuścić, opuścić, przeoczyć

propuščati v.tr. ipf. przepuszczać, opuszczać

proročsky adj. prorocki

prorok m.anim. prorok

prosak m.anim. żebrak

prosba f. prośba

prosim intj. proszę, nie ma za co

prositi v.tr. ipf. prosić

proslaviti v.tr. pf. celebrować

proslavjeny adj. sławny

proso n. proso

prospati (prospi) v.tr. pf. zaspać, przespać

prostak m.anim. prostak; prostak, cham, gamajda

prostata f. prostata

prostějši adj. prostszy, łatwiejszy

prostirati v.tr. ipf. ścielić (stół); rozpościerać, rozciągać

prostiti v.tr. pf. przebaczyć; ~ se żegnać się

prostitutka f. prostytutka

prosto adv. łatwo, po prostu

prostor m. przestrzeń

prostost f. prostota

prostranny adj. przestrzenny; przestronny; rozległy; prostranna tipka spacja (klawisz); ~ klaviš spacja (klawisz)

prostranstvo n. przestrzeń (kosmiczna), kosmos

prostrěti (prostre) v.tr. pf. zaścielić (stół); rozpostrzeć, rozciągnąć

prostrina f. prześcieradło

prostuditi se v.refl. pf. przeziębić się

prostudžati se v.refl. ipf. przeziębiać się

prosty adj. prosty, łatwy, gładki

prosvěčanje n. oświecenie; przezroczystość; prześwietlenie, radioskopia

prosvěčati v.tr. ipf. przeświecać, oświecać, prześwietlać

prosvět m. zerknięcie, prześwit, przebłysk, błysk, szczelina

prosvěta f. edukacja, oświata

prosvětiti v.tr. pf. przeświecić, oświecić, prześwietlić

proščalny adj. pożegnalny

proščanje n. pożegnanie

proščati v.tr. ipf. żegnać (rozstanie)

prošedšest f. przeszłość

prošedši adj. przeszły

prošlogodišnji, prošlogodišny adj. zeszłoroczny, ubiegłoroczny, łoński

prošloročny adj. zeszłoroczny, ubiegłoroczny, łoński

prošlost f. przeszłość

prošly adj. przeszły; v prošlom godu w przeszłym roku, w ubiegłym roku

prošu intj. proszę, nie ma za co

protagonist m.anim. protagonista

protega f. przeciąg

protegati se v.refl. ipf. przeciągać się

protegnuti se v.refl. pf. przeciągnąć się

protein m. białko

protěkati v.intr. ipf. przeciekać

protekti v.intr. pf. przeciec

protest m. protest

protestant m.anim. protestant; protestant

protestantsky adj. protestancki

protestovati v.intr. ipf. protestować

protetičny adj. protezowy

proteza f. proteza

proteženje n. przeciąg (w przeciągu … lat)

protežny adj. przeciągający się

protiv prep. (komu/čemu) przeciw, przeciwko, kontra; jedin ~ drugomu jeden przeciw drugiemu

protivdějstvo n. opór

protivdělati v.intr. pf. przeciwdziałać

protivdělyvati v.intr. ipf. przeciwdziałać

protiviti se (komu/čemu) v.refl. ipf. sprzeciwiać się

protivlegly adj. przeciwległy, naprzeciwległy

protivnik m.anim. przeciwnik

protivno adv. przeciwnie

protivnost f. sprzeciw, przeciwieństwo; v ~i k w przeciwieństwie do

protivny adj. przeciwny, opaczny

protivpoloženy adj. przeciwległy, naprzeciwległy

protivpožarny adj. przeciwpożarowy

protivrěčiti v.intr. ipf. zaprzeczać, przeczyć

protivrěčnost f. sprzeczność, niezgodność, niekonsekwencja

protivrěčny adj. sprzeczny, niezgodny

protokol m. protokół

proton m. proton

prototip m. prototyp

prototipičny adj. prototypowy

protreti (protre) v.tr. pf. zetrzeć

prověriti v.tr. pf. zweryfikować, sprawdzić

prověrjati v.tr. ipf. weryfikować, sprawdzać

provesti (provede) v.tr. pf. spędzić (czas); przewieść, przeprowadzić

provětriti v.tr. pf. przewietrzyć

provětrjati v.tr. ipf. przewietrzać

Providěnje n. Opatrzność

providěnje n. przepowiednia, przeczucie, wizja (przyszłości)

provincialny adj. prowincjonalny

provincija f. prowincja

provod m. przewód; przewodnik (elektr.)

provoditi v.intr. ipf. zachowywać się; spędzać (czas); przewodzić, przeprowadzać, wieść, prowadzić

provodnik m. przewodnik (fiz.)

provodnik m.anim. przewodnik; konduktor; ~ želěznice konduktor pociągu

provodžati v.tr. ipf. przewodzić

provodženje n. przeprowadzenie, wykonanie; zachowanie, prowadzenie się

provokacija f. prowokacja

provokatorsky adj. prowokatorski

provokovati v.tr. ipf. prowokować

provrčati v.tr. ipf. przewiercać

provrgati v.tr. ipf. przewracać do góry nogami, wywracać, obalać

provrgnuti v.tr. pf. przewrócić do góry nogami, wywrócić, obalić

provrtiti v.tr. pf. przewiercić

proza f. proza

prozračno adv. przezroczyście

prozračnost f. przezroczystość

prozračny adj. przezroczysty

proživati v.intr. ipf. przeżywać

prs f. pierś

prskati v.intr. ipf. pękać, parskać

prsknuti v.intr. pf. pęknąć, parsknąć

prst m. palec

prstenj m. pierścień

pruga f. pręga, pasmo

Prusija f. Prusy

prut m. pręt, kij

pružina f. sprężyna

pružiti v.tr. ipf. prężyć, naprężać

pružny adj. elastyczny

prvak m.anim. mistrz, czempion

prvenstvo n. mistrzostwa

prvěstok m. pierwiastek

prvo adv. po pierwsze

prvobraz m. prototyp

prvobytny adj. oryginalny, pierwotny, podstawowy

prvonačelno adv. pierwotnie, oryginalnie

prvonačelnost f. oryginalność

prvonačelny adj. pierwotny, oryginalny

prvoredny adj. pierwszorzędny

prvorodstvo n. pierworództwo

prvotny adj. pierwotny, oryginalny, pradawny

prvovzor m. prototyp, pierwowzór

prvy num.ord. pierwszy; Prva Světova Vojna Pierwsza Wojna Światowa; ~ raz pierwszy raz

pryšč m. pryszcz

ps-   ➝   pes

psalm m. psalm

psaltyr m. psałterz

psevdo- prefix pseudo-

psevdonauka f. pseudonauka

psevdonim m. pseudonim

psica f. suka

psihiatričny adj. psychiatryczny

psihičny adj. psychiczny

psiholog m.anim. psycholog

psihologičny adj. psychologiczny

psihologija f. psychologia

psihopat m.anim. psychopata

psihopatičny adj. psychopatyczny

pšenica f. pszenica

ptače n. pisklę, ptaszę, ptaszek

ptačji adj. ptasi

ptak m.anim. ptak

ptica f. ptak

ptičji adj. ptasi

ptička f. pisklę, ptaszę, ptaszek

publičny adj. publiczny; ~ dom dom publiczny

publika f. publika

publikacija f. publikacja

publikovati v.tr. ipf. publikować

puč m. zamach stanu

puding m. pudding

puditi v.tr. ipf. pędzić

puh m. puch

puhnuti v.intr. ipf. puchnąć

puhovy adj. puchowy

puhyr m. pęcherz

pukati v.intr. ipf. pękać

puknuti v.intr. pf. pęknąć

pulover m. sweter, pulower

pult m. lada, pulpit

puma f. puma

punkt m. punkt

pup m. pąk

pupok m. pępek

purizm m. puryzm

purpur m. purpura, fiolet

purpurny adj. purpurowy, fioletowy

pustěti v.intr. ipf. pustoszeć, stawać się pustym

pustina f. dzicz

pustiti v.tr. pf. puścić, uruchomić

pustošiti v.tr. ipf. pustoszyć, dewastować

pusty adj. pusty; odludny, opuszczony

pustynja f. pustynia

pustynnik m.anim. pustelnik

puščati v.tr. ipf. puszczać, uruchamiać

pušiti v.tr. ipf. palić (papierosa)

puška f. pistolet, strzelba

put m./f. ścieżka, dróżka, szlak; podróż, wyprawa, wędrówka, wycieczka

putnik m.anim. podróżnik

putovanje n. podróż, podróżowanie

putovatelj m.anim. podróżnik, wędrowiec

putovateljka f. podróżniczka

putovati v.intr. ipf. podróżować, wędrować

putujuči (-ego) m.anim. podróżnik

pyl m. pył

pyliti v.intr. ipf. pylić, wytwarzać pył

pylok m. pyłek kwiatowy

pyšnost f. pycha, pompa (feta)

pyšny adj. pompatyczny

pytalnik m. znak zapytania

pytalny: ~ znak m. znak zapytania

pytanje n. pytanie

pytateljny: ~ zaimennik m. zaimek pytający

pytati v.tr. ipf. pytać

pytlivy adj. ciekawski; dociekliwy

rab m.anim. niewolnik

rabarbara f. rabarbar

rabat m. rabat

rabimy adj. do zrobienia

rabin m.anim. rabin

rabiti v.tr. ipf. robić, wykonywać

rabota f. praca, robota, zatrudnienie; davati rabotu zatrudniać, najmować, dawać pracę; dati rabotu zatrudnić, nająć, dać pracę

rabotati v.intr. ipf. pracować

rabotči adj. roboczy

rabotnica f. pracowniczka, robotnica

rabotničsky adj. pracowniczy

rabotničstvo n. siła robocza

rabotnik m.anim. pracownik, robotnik

rabotny adj. pracujący, roboczy; rabotna sila siła robocza

rabotodatelj m.anim. pracodawca

rabsky adj. niewolniczy

rabstvo n. niewolnictwo

rabynja f. niewolnica

racionalizacija f. racjonalizacja

racionalizovati v.tr. ipf./pf. racjonalizować

racionalno adv. racjonalnie

racionalny adj. racjonalny

rad (rada, rado) adj. zadowolony

rada f. rada

radar m. radar

radca m.anim. doradca

raděje adv. raczej

radi prep. (kogo/čego) z powodu, ze względu na, na rzecz

radiacija f. radiacja

radij m. rad (pierwiastek)

radikalny adj. radykalny

radio n. radio

radioaktivny adj. radioaktywny

radiolog m.anim. radiolog

radiologija f. radiologia

radiovy adj. radiowy

raditi v.tr. ipf. radzić

radničstvo n. poradnictwo

radost f. radość

radostno adv. radośnie

radostny adj. radosny, zadowolony

radovati v.tr. ipf. radować, cieszyć, rozweselać; ~ se cieszyć się, radować się, weselić się

rady adj. zadowolony

rafinerija f. rafineria

rafinovany adj. rafinowany, wyrafinowany

rahunok m. rachunek

raj m. raj

rajsky adj. rajski

rak m. nowotwór

rak m.anim. rak; Rak Rak; ~ pustynnik krab pustelnik

raketa f. rakieta

ralo n. radło, pług

rama, ramka f. rama, ramka

rame n. ramię

ramenny adj. ramienny

ramka: v ~h prep. (kogo/čego) w ramach

rana f. rana

ranec m. plecak

ranečnik m.anim. człowiek podróżujący z plecakiem

raněje adv. wcześniej

rang m. poziom; ranga, stopień

ranimost f. wrażliwość

ranimy adj. wrażliwy

raniti v.tr. ipf. ranić, kaleczyć

ranji adj. wczesny

rano adv. wcześnie, rano

ranši adj. wcześniejszy

rany adj. wczesny

raport m. raport

rasa f. rasa

rasist m.anim. rasista

rasističny adj. rasistowski

rasizm m. rasizm

rasovy adj. rasowy; rasovo stereotipovanje profilowanie rasowe; rasovo uniženje rasowa obelga

rast m. wysokość, postura; wzrost

rasti (raste) v.intr. ipf. rosnąć, róść

rastlina f. roślina

rastlinovod m.anim. hodowca (roślin)

rastlinožerec m.anim. roślinożerca

rastlinožerny adj. roślinożerny

rastly adj. wysoki, rosły

rastok m. kiełek, gałązka

ratifikacija f. ratyfikacja

ratifikovati v.tr. ipf. ratyfikować

ratuš m. ratusz

raund m. runda

ravěsničky adj. rówieśniczy; ravěsnička sět sieć znajomych

ravěsnik m.anim. rówieśnik

ravnako adv. równo, jednakowo, jednako

ravnanje n. ustawienie (wojska)

ravnina f. równina

ravniti v.tr. ipf. równać; ~ se odpowiadać (czemuś pod jakimś względem)

ravno adv. dokładnie, równie, równo; ~ kako tak samo jak

ravnoběžny adj. równoległy

ravnodenstvo n. równonoc, ekwinokcjum

ravnodušnost f. obojętność, apatia

ravnodušny adj. obojętny, apatyczny

ravnohalo n. wahadło

ravnoliko adv. tyle samo

ravnoměrno adv. równomiernie, miarowo

ravnoměrnost f. równomierność

ravnoměrny adj. równomierny, jednolity

ravnonogy f.pl. równonogi

ravnopravnost f. równouprawnienie

ravnopravny adj. równouprawniony

ravnost f. równość

ravnovaga f. równowaga, balans

ravnověsje n. równowaga, balans

ravnoznačnik m. synonim

ravny adj. prosty; płaski, gładki; równy

raz m. raz

razběgati se v.refl. ipf. rozbiegać się

razběgti se v.refl. pf. rozbiec się

razběsniti v.tr. pf. rozwścieczyć

razběsnjati v.tr. ipf. rozwścieczać

razbirati v.tr. ipf. rozbierać; rozumieć

razbiti (razbije) v.tr. pf. rozbić, roztrzaskać

razbity adj. rozbity

razbivati v.tr. ipf. rozbijać, roztrzaskiwać

razboj m. rozbój

razbojnica f. rozbójniczka, bandytka

razbojnik m.anim. rozbójnik, zbój, bandyta

razbojny adj. rozbójniczy; ~ napad atak zbrojny

razbolěti se (razboli) v.refl. pf. rozchorować się

razbolěvati se v.refl. ipf. rozchorowywać się

razbor m. analiza

razbrati (razbere) v.tr. pf. rozebrać; rozumieć

razbuditi v.tr. pf. obudzić, rozbudzić, przebudzić

razcvěsti (razcvěte) v.intr. pf. rozkwitnąć

razcvět m. rozkwit, kwitnięcie

razcvětati v.intr. ipf. rozkwitać

razčesati (razčeše) v.tr. pf. rozczesać

razčistiti v.tr. pf. oczyścić

razčiščati v.tr. ipf. oczyszczać

razčuliti v.tr. pf. rozczulić, wzruszyć, dotknąć (na duchu)

razčuljati v.tr. ipf. rozczulać, wzruszać, dotykać (na duchu)

razdati (razda) v.tr. pf. rozdać, rozdystrybuować

razdavati v.tr. ipf. rozdawać, dystrybuować

razděl m. rozdział, podział, dywizja

razděliti v.tr. pf. rozdzielić, odseparować

razděljati v.tr. ipf. rozdzielać, separować

razdělnik m.anim. separatysta

razděti v.tr. pf. rozebrać (z ubrań); ~ se rozebrać się

razděvati v.tr. ipf. rozbierać (z ubrań); ~ se rozbierać się

razdiranje n. rana szarpana

razdirati v.tr. ipf. rozdzierać

razdniti se v.refl. pf. świtać

razdolbati v.tr. ipf. rozdłubywać

razdolbti v.tr. pf. rozdłubać

razdor m. niezgoda, rozdźwięk

razdražlivost f. drażliwość

razdražlivy adj. drażliwy

razdražniti v.tr. pf. rozdrażnić, zirytować

razdražnjati v.tr. ipf. drażnić, rozdrażniać, irytować

razdražnjenje n. rozdrażnienie

razdražnjeno adv. zrzędliwie, gderliwie

razdražnjeny adj. zirytowany, rozdrażniony, zrzędliwy, gderliwy

razdreti (razdere) v.tr. pf. rozedrzeć

razdrety adj. rozdarty

razdrobiti v.tr. pf. rozdrobnić, rozkruszyć, roztrzaskać

razdrobjati v.tr. ipf. rozdrabniać, kruszyć, roztrzaskiwać

razdrobjenje n. rozdrobnienie

razduti (razdme) v.tr. pf. rozdmuchać, nadmuchiwać, rozdąć, nadąć

razduvati v.tr. ipf. rozdmuchiwać, nadmuchać, rozdymać, nadymać

razdvajati v.tr. ipf. rozdwajać

razdvojenje n. rozdwojenie, rozwidlenie

razdvojiti v.tr. pf. rozdwoić

razgadati v.tr. pf. rozwiązać (zagadkę, krzyżówkę), pojąć

razgadyvati v.tr. ipf. rozwiązywać (zagadkę, krzyżówkę), pojmować

razganjati v.tr. ipf. rozganiać

razgarjati se v.refl. ipf. rozbłyskać się, rozżarzać się

razgladiti v.tr. pf. wygładzić

razgladžati v.tr. ipf. wygładzać

razglasiti v.tr. ipf. rozgłaszać, wyjawiać

razglašati v.tr. ipf. rozgłaszać, wyjawiać

razgled m. wzgląd

razgledati v.tr. ipf. rozważać, rozpatrywać; ~ se rozglądać się

razgleděti (razgledi) v.tr. pf. rozważyć, rozpatrzeć; ~ se rozglądnąć się

razgnati (razgone) v.tr. pf. rozegnać

razgněvany adj. rozgniewany

razgněvati v.tr. pf. rozgniewać

razgon m. rozproszenie, rozpęd

razgorěti se v.refl. pf. rozbłysnąć, rozżarzyć się

razgovarjati v.intr. ipf. rozmawiać, konwersować

razgovor m. rozmowa, konwersacja

razgovoriti se v.refl. pf. rozgadać się

razgovornik m. rozmówki językowe (książka)

razgovorny adj. potoczny, kolokwialny; ~ jezyk język potoczny

razgrabiti v.tr. pf. rozgrabić (grabiami); splądrować, złupić

razgrabjati v.tr. ipf. rozgrabiać (grabiami); plądrować, łupić

razgraditi v.tr. pf. rozgrodzić

razgradžati v.tr. pf. rozgradzać

razgraničati v.tr. ipf. rozgraniczać

razgraničiti v.tr. pf. rozgraniczyć

razgrěti (razgrěje) v.tr. pf. rozgrzać, ogrzać

razgrěvanje n. rozgrzewanie, ogrzewanie

razgrěvati v.tr. ipf. rozgrzewać, ogrzewać

razgrom m. klęska, pogrom

razgromiti v.tr. pf. zadać klęskę, rozgromić

razgryzati v.tr. ipf. rozgryzać

razgryzti v.tr. pf. rozgryźć

razhod m. koszt, wydatki

razhoditi se v.refl. ipf. rozchodzić się, rozstawać się

razhodny adj. kosztowy, wydatkowy

razidti se (razide; razšel) v.refl. pf. rozejść się, rozstać się

razigrati v.tr. pf. rozegrać; ~ se zagrać, zacząć grać

razigryvati v.tr. ipf. rozegrać; ~ se zaczynać grać

raziskati v.tr. pf. zbadać

raziskyvanje n. badanie; ~ dolgoživosti badanie długowieczności

raziskyvatelj m.anim. badacz

raziskyvati v.tr. ipf. badać

raziteljny adj. uderzający, rażący, niezwykły

raziti v.tr. ipf. uderzać, razić

razjariti v.tr. pf. rozwścieczyć

razjarjati v.tr. ipf. rozwścieczać

razjasniti v.tr. pf. rozjaśnić

razjasnjati v.tr. ipf. rozjaśniać

razjebany adj. rozjebany

razjebati (razjebe) v.tr. pf. rozjebać

razjebyvati v.tr. ipf. rozjebywać

razjediniti v.tr. pf. rozdzielić, podzielić

razjedinjati v.tr. ipf. rozdzielać, podzielać

razjehati se v.refl. pf. rozjechać się

razježdžati se v.refl. ipf. rozjeżdżać się

razkajanje n. skrucha, żal, pokajanie

razkajati se v.refl. pf. pokajać się, okazać skruchę, skruszyć się (żal)

razkalati v.tr. ipf. rozszczepiać

razkaz m. opowieść, opowiadanie, relacja, historyjka

razkazati (razkaže) v.tr. pf. opowiedzieć, zrelacjonować

razkaznik m. tryb rozkazujący

razkazyvati v.tr. ipf. opowiadać, relacjonować

razklad m. układ (przestrzenny, graficzny); rozkład, plan zajęć, harmonogram

razkladati v.tr. ipf. rozbierać (na części); rozkładać

razklati (razkolje) v.tr. pf. rozszczepić

razklejati v.tr. ipf. rozklejać

razklejiti v.tr. pf. rozkleić

razkodovati v.tr. ipf. rozszyfrowywać, rozkodować

razkol m. rozdźwięk, rozszczepienie, szczelina, schizma

razkopati v.tr. pf. rozkopać

razkopyvati v.tr. ipf. rozkopywać

razkoš f. luksus, splendor, wystawność; rozkosz, uciecha

razkošny adj. luksusowy, wspaniały, wystawny; rozkoszny, błogi, uroczy

razkovati v.tr. pf. rozkuć

razkovyvati v.tr. ipf. rozkuwać

razkrajati v.tr. ipf. rozkrajać

razkričati se (razkriči) v.refl. pf. rozkrzyczeć się

razkrojiti v.tr. pf. rozkroić

razkrošiti v.tr. pf. rozkruszyć

razkručati v.tr. ipf. rozwijać, rozkręcać, odkręcać; ~ se rozkręcać się

razkrutiti v.tr. pf. rozwinąć, rozkręcić, odkręcić; ~ se rozkręcić się

razkryti v.tr. pf. odkryć, odsłonić, ujawnić, objawić

razkrytje n. ujawnienie

razkryvati v.tr. ipf. odkrywać, odsłaniać, ujawniać, objawiać

razkydati v.tr. pf. rozrzucić

razkydyvati v.tr. ipf. rozrzucać

razlad m. nieład, bałagan, dezorganizacja, dysonans

razladiti v.tr. pf. rozstroić, dezorganizować, wprowadzić nieład

razladžati v.tr. ipf. rozstrajać, dezorganizować, wprowadzać nieład

razlagati v.tr. ipf. rozkładać; rozmieszczać, układać

razlajati se v.refl. pf. rozszczekać się

razlamyvati v.tr. ipf. rozłamywać

razlegati se v.refl. ipf. rozbrzmiewać, rozlegać się

razlegti se v.refl. pf. rozlec się

razlěniti se v.refl. pf. rozlenić się

razlětati se v.refl. ipf. rozlatywać się

razletěti se (razleti) v.refl. pf. rozlecieć się

različati v.tr. ipf. rozróżniać, różnicować;  ~ se różnić się; različajuči čislovnik liczebnik wieloraki

različenje n. zróżnicowanie

različiti v.tr. pf. rozróżnić, zróżnicować

različje n. różnica; v različji od w odróżnieniu od, w przeciwieństwie do

različnost f. różnica

različny adj. różny, rozmaity, zróżnicowany

razlika f. różnica

razlikovati se v.refl. ipf. różnić się

razliti (razlije) v.tr. pf. rozlać

razlitje n. rozlew

razliv m. powódź

razlivati v.tr. ipf. rozlewać

razlog m. powód

razlom m. rozłam, złamanie

razlomiti v.tr. pf. rozłamać, złamać

razložiti v.tr. pf. rozmieścić, ułożyć; rozłożyć

razlučati v.tr. ipf. rozłączać

razlučenje n. rozłąka, rozłączenie, rozstanie

razlučiti v.tr. pf. rozłączyć, odseparować

razlučnik m.anim. rywal (w miłości)

razluka f. rozłąka, rozłączenie, rozstanie

razmah m. machnięcie, rozmach, zamaszysty gest; ~ krila rozpiętość skrzydła

razmazati (razmaže) v.tr. pf. rozmazać, rozsmarować

razmazyvati v.tr. ipf. rozmazywać, rozsmarowywać

razmekčati v.tr. ipf. rozmiękczać, zmiękczać

razmekčiti v.tr. pf. rozmiękczyć, zmiękczyć

razměna f. wymiana

razměniti v.tr. pf. rozmienić, wymienić

razměnjati v.tr. ipf. rozmieniać, wymieniać

razměr m. wielkość, rozmiar

razměriti v.tr. pf. wymierzyć

razměrjati v.tr. ipf. wymierzać

razmesti (razmete) v.tr. pf. zamieść, rozmieść

razměstiti v.tr. pf. rozmieścić, rozłożyć, ułożyć, poukładać, usytuować, rozdystrybuować

razměšany adj. rozmieszany; zakłopotany, zmieszany (uczucie)

razměšati v.tr. pf. zmieszać (kogoś); rozmieszać, zamieszać

razměščati v.tr. ipf. rozmieszczać, rozkładać (np. towar), układać, usytuowywać

razměščenje n. rozmieszczenie, usytuowanie

razměšivati v.tr. ipf. mieszać (kogoś); rozmieszać

razmětati v.tr. ipf. zamiatać, rozmiatać

razmetati v.tr. pf. porozrzucać

razmeti (razmne) v.tr. pf. zmiąć, zgnieść

razmetyvati v.tr. ipf. rozrzucać

razminovati se v.refl. ipf. rozmijać się

razminuti se v.refl. pf. rozminąć się

razmlatiti v.tr. pf. rozkruszyć (uderzeniami)

razmlěti (razmelje) v.tr. pf. zemleć, zmielić

razmnažanje n. rozmnażanie, reprodukcja

razmnažati v.tr. ipf. mnożyć, pomnażać, powielać; ~ se mnożyć się, rozmnażać się

razmnoženje n. reprodukcja, rozmnożenie

razmnožiti v.tr. pf. rozmnożyć, pomnożyć, powielić; ~ se rozmnożyć się, pomnożyć się

razmokati v.intr. ipf. rozmakać, przemakać

razmoknuti v.intr. pf. rozmoknąć, przemoknąć

razmontovati v.tr. pf. rozebrać (np. urządzenie), zdemontować

razmotati v.tr. pf. rozwinąć, rozmotać

razmraziti v.tr. pf. rozmrozić

razmražati v.tr. ipf. rozmrażać

razmysliti v.tr. pf. rozważyć, przedumać, skontemplować

razmysljanje n. rozmyślanie, dumanie, refleksja, kontemplacja

razmysljati v.tr. ipf. rozmyślać, rozważać, refleksjonować, medytować

razmysljenje n. kontemplacja, rozmyślanie

razmyti v.tr. pf. zmyć, rozmyć

razmyvati v.tr. ipf. zmywać, rozmywać

raznesti v.tr. pf. roznieść, rozproszyć; ~ se rozbrzmieć, roznieść się

raznica f. różnica

razniti se v.refl. ipf. różnić się, poróżnić się

raznorodnost f. różnorodność, odmienność

raznorodny adj. różnorodny, heterogeniczny

raznos m. dostawa

raznositi v.tr. ipf. roznosić, rozpraszać; ~ se rozbrzmiewać, roznosić się (np. pył, dźwięk)

razny adj. różny, odmienny

razočarovanje n. rozczarowanie, frustracja

razočarovany adj. rozczarowany, sfrustrowany

razočarovati v.tr. pf. rozczarować, sfrustrować, zawieść (kogoś nadzieje)

razočarovyvati v.tr. ipf. rozczarowywać, frustrować, zawodzić

razojdti se v.refl. pf. rozejść się, rozstanąć się

razom adv. razem; społem, wspólnie, jednocześnie, jednym zamachem

razorati v.tr. pf. rozorać

razoriti v.tr. pf. zniszczyć, zdemolować, spustoszyć

razorjati v.tr. ipf. niszczyć, demolować, pustoszyć

razorjenje n. zniszczenie, destrukcja, demolka, dewastacja

razoružati v.tr. ipf. rozbrajać

razoruženje n. rozbrojenie

razoružiti v.tr. pf. rozbroić

razpad m. rozpad, dezingracja, dekompozycja, rozpuszczanie

razpadati se v.refl. ipf. rozpadać się

razpakovati v.tr. pf. rozpakować

razpakovyvati v.tr. ipf. rozpakowywać

razpaliti v.tr. pf. rozpalić, podekscytować; ~ se rozgorzeć, rozpalić się

razpaljati v.tr. ipf. rozpalać; ~ se zapalać się

razparjati v.tr. ipf. rozpruwać, rozdzierać

razpasti se (razpade) v.refl. pf. rozpaść się

razpěniti v.intr. pf. spienić

razpeti (razpne) v.tr. pf. rozciągnąć, przeciągnąć (np. mięśnie); rozpiąć; ~ na križ ukrzyżować

razpetje n. odpięcie (np. broni); ukrzyżowanie

razpinati (razpne) v.tr. ipf. rozciągać, przeciągać (np. mięśnie); rozpinać; ~ na križ krzyżować

razplesti (razplete) v.tr. pf. rozpleść, rozwić

razpletati v.tr. ipf. rozplątywać

razplyvati se v.refl. ipf. rozpływać się

razplyvti se v.refl. pf. rozpłynąć się

razpoloženje n. nastrój, humor; pozycja, rozlokowanie, rozmieszczenie

razpor m. rozdźwięk, szczelina

razporediti v.tr. pf. zarządzić, rozdysponować

razporedžati v.tr. pf. zarządzać, dysponować

razporedženje n. rozporządzenie; rozkaz, komenda

razpoznanje n. diagnoza

razpoznati v.tr. pf. diagnozować; rozpoznać, zidentyfikować

razpoznavanje n. rozpoznawanie, identyfikacja

razpoznavati v.tr. ipf. diagnozować; rozpoznawać, identyfikować

razprašati v.tr. ipf. rozpraszać, rozpylać

razprašiti v.tr. pf. rozproszyć, rozpylić

razprati (razpore) v.tr. pf. rozpruć, rozedrzeć

razprava f. debata, dyskusja; dyskurs; rozprawa

razprja f. kłótnia, spór

razprodati (razproda) v.tr. ipf. rozprzedać, wyprzedać

razprodavati v.tr. ipf. rozprzedawać, wyprzedawać

razprostirati v.tr. ipf. rozpościerać; ~ se rozpościerać się, ciągnąć się (np. kilometrami)

razprostraniti v.tr. pf. rozpowszechnić, rozprzestrzenić; ~ se rozpowszechnić się, rozprzestrzenić się

razprostranjati v.tr. ipf. rozpowszechniać, rozprzestrzeniać; ~ se rozpowszechniać się, rozprzestrzeniać się

razprostranjenje n. rozpowszechnienie, rozprzestrzenienie

razprostranjeny adj. rozpowszechniony, rozpostarty

razprostrěti (razprostre) v.tr. pf. rozpostrzeć

razpuklina f. pęknięcie, szczelina

razpustiti v.tr. pf. rozpuścić (np. dziecko); rozpuścić (np. lód); rozwiązać (np. organizację), rozpuścić (np. sól)

razpuščati v.tr. ipf. rozpuszczać (np. dziecko); rozpuszczać (np. lód); rozwiązywać (np. organizację), rozpuszczać (np. sól)

razpuščenje n. rozpuszczenie

razputje n. skrzyżowanie

razpytati v.tr. pf. wypytać, przesłuchać (kogoś)

razpytyvanje n. przesłuchanie

razpytyvati v.tr. ipf. wypytywać, przesłuchiwać

razrabotati v.tr. pf. wypracować, rozpracować

razrabotyvati v.tr. ipf. wypracowywać, rozpracowywać

razradovati v.tr. pf. rozradować

razrastanje n. rozrost

razrastati se v.refl. ipf. rozrastać się, rozkrzewiać się

razrasti se (razraste) v.refl. pf. rozróść się, rozrosnąć się, rozkrzewić się

razrazniti v.tr. pf. rozróżnić

razraznjati v.tr. ipf. rozróżniać

razred m. kategoria, klasa

razrěšati v.tr. ipf. rozstrzygać, rozwiązywać (kwestię, problem)

razrěšenje n. rozstrzygnięcie, rozwiązanie (problemu)

razrěšiti v.tr. pf. rozstrzygnąć, rozwiązać (kwestię, problem)

razrěz m. cięcie, nacięcie, rozcięcie, rzaz

razrězati (razrěže) v.tr. pf. rozciąć, rozrzezać, porzezać

razrubati v.tr. pf. rozrąbać

razrubyvati v.tr. ipf. rozrąbywać

razruměniti se v.refl. pf. zarumienić się

razrušati v.tr. ipf. niszczyć, demolować, rujnować, rozwalać

razrušenje n. zniszczenie

razrušitelj m. niszczyciel

razrušiti v.tr. pf. zniszczyć, zdemolować, zrujnować, rozwalić

razrušnost f. niszczycielskość

razrvati (razrve) v.tr. pf. rozerwać, rozedrzeć

razryti v.tr. pf. rozryć, rozkopać

razryv m. wyrwa

razryvati v.tr. ipf. rozkopywać; rozrywać, rozdzierać

razsada f. rozsada

razsaditi v.tr. pf. rozsadzić

razsadnik m. łoże siewne, szkółka drzew

razsadžati v.tr. ipf. rozsadzać

razsčitati v.tr. pf. obliczyć

razsčityvati v.tr. ipf. obliczać

razsedlati v.tr. pf. rozsiodłać

razsedlyvati v.tr. ipf. rozsiodłać, zdejmować siodło

razsějati (razsěje) v.tr. ipf. rozsiać

razsějivati v.tr. ipf. rozsiewać

razselina f. szczelina, pęknięcie

razslati (razslje) v.tr. pf. rozesłać

razslěditi v.tr. pf. dojść, przeprowadzić śledztwo

razslědovanje n. śledztwo

razslědovati v.tr. ipf. dochodzić, prowadzić śledztwo

razsmatrjati v.tr. pf. rozpatrywać, rozważać, brać pod uwagę

razsmějati se v.refl. pf. roześmiać się

razsměliti v.tr. pf. onieśmielić

razsměljati v.tr. ipf. onieśmielać

razsměšati v.tr. ipf. rozśmieszać

razsměšiti v.tr. pf. rozśmieszyć

razsmotriti v.tr. pf. rozpatrzeć, rozważyć, wziąć pod uwagę

razsrditi v.tr. pf. rozgniewać, rozsierdzić

razstati se v.refl. pf. rozstać się

razstavati se v.refl. ipf. rozstawać się

razstaviti v.tr. pf. rozstawić, poustawiać, porozkładać; zdemontować, rozłożyć (na części)

razstavjati v.tr. ipf. demontować; rozstawiać, ustawiać, rozkładać

razstavjenje n. rozstawienie, rozłożenie (także na części)

razsteliti v.tr. pf. rozścielić, pościelić, zasłać, posłać łóżko

razstlati (razstelje) v.tr. pf. rozścielić, pościelić, zasłać, posłać łóżko

razstojanje n. dystans, odległość

razstrajati v.tr. ipf. przeszkadzać, rozstrajać, dezorganizować

razstrěl m. rozstrzelanie

razstrěliti v.tr. pf. rozstrzelać, zastrzelić

razstrěljati v.tr. ipf. rozstrzeliwać, zastrzelać

razstroj m. bałagan, nieporządek, dezorganizacja, rozstrój, rozstrojenie

razstrojiti v.tr. pf. rozstroić, zdezorganizować, wprowadzić zamęt

razsuditi v.intr. pf. orzec, wydać osąd, zasądzić, rozsądzić, rozważyć

razsudny adj. rozsądny

razsudok m. rozsądek; rozum

razsudžati v.intr. ipf. orzekać, wydawać osąd, zasądzać, rozsądzać, rozważać

razsudženje n. wyrok, osąd, rozsądzenie

razsvět m. świt

razsvětliti se v.refl. pf. rozświetlić się

razsvětljati se v.refl. ipf. rozświetlać się

razsvirěpěti v.intr. pf. rozbestwić się, stać się brutalnym

razsylati v.tr. ipf. rozsyłać

razsylka f. rozsyłka, wysyłka, dystrybucja

razsyp m. pokład (minerałów)

razsypany adj. rozsypany

razsypati v.tr. pf. rozsypać

razsypyvati v.tr. ipf. rozsypywać

razščep m. rozszczep, szczelina, podział

razščepiti v.tr. pf. rozszczepić, podzielić

razščepjati v.tr. ipf. rozszczepiać, dzielić

razšifrovati v.tr. ipf. rozkodować, rozszyfrować

razširiti v.tr. pf. rozszerzyć, poszerzyć; ~ se rozszerzyć się

razširjati v.tr. ipf. rozszerzać, poszerzać

razširjenje n. rozszerzenie, poszerzenie

razširjeny adj. rozszerzony, poszerzony

razšnurovati v.tr. pf. rozsznurować

razšnurovyvati v.tr. ipf. rozsznurowywać

raztajati v.tr. pf. stopić, upłynnić

raztapjati v.tr. ipf. topić, roztapiać, upłynniać, rozpływać

raztegati v.tr. ipf. rozciągać; ~ se rozciągać się

raztegnuti v.tr. pf. rozciągnąć; ~ se rozciągnąć się

raztěkati se v.refl. ipf. rozlewać się

raztekti se v.refl. pf. rozlać się

raztirati v.tr. ipf. rozcierać, ścierać

raztolkati v.tr. ipf. roztłukiwać, roztrzaskiwać

raztolkti v.tr. pf. roztłuc, roztrzaskać

raztolstěti v.intr. pf. utyć

raztopiti v.tr. pf. roztopić; stopić

raztoptati v.tr. pf. rozdeptać

raztoptyvati v.tr. ipf. rozdeptywać

raztračati v.tr. ipf. trwonić, przetracać, szastać, marnować

raztrata f. trwonienie; sprzeniewierzenie

raztratiti v.tr. pf. strwonić, przetracić, zmarnować

raztrěskati v.tr. ipf. roztrzaskać, rozbijać

raztrěsknuti v.tr. pf. roztrzasnąć, rozbić

raztreti (raztre) v.tr. pf. roztrzeć, zmielić

raztrgati v.tr. ipf. rozrywać

raztrgnuti v.tr. pf. rozerwać

raztrojiti v.tr. pf. podzielić na troje

raztrubiti v.tr. pf. roztrąbić, zatrąbić

raztvarjati v.tr. ipf. rozpuszczać (w czymś)

raztvor m. roztwór

raztvoriti v.tr. pf. rozpuścić (np. sól)

razum m. rozum, umysł, inteligencja

razumějemo adv. oczywiście

razumějemost f. zrozumiałość

razumějemy adj. zrozumiały

razuměnje n. zrozumienie, rozumienie

razuměti v.tr. ipf. rozumieć; razuměje se oczywiście, rozumie się, rzecz jasna

razumlivo adv. zrozumiale

razumlivost f. zrozumiałość

razumlivy adj. zrozumiały, pojmowalny

razumnica f. mądra kobieta, spryciara

razumnik m.anim. mądry gość, spryciarz

razumno adv. sensownie, rozsądnie, rozumnie; inteligentnie

razumnost f. rozsądek

razumny adj. sensowny, rozumny, rozsądny; inteligentny

razumovati v.intr. ipf. rozumować

razuti se (razuje) v.refl. pf. zdjąć sobie buty

razuvati se v.refl. ipf. zdejmować sobie buty

razvaliny f.pl. ruiny

razvaliti v.tr. pf. rozwalić, zdemolować, zrujnować; spaprać; ~ se rozwalić się; ulec zniszczeniu

razvaljati v.tr. ipf. rozwalać, demolować, rujnować; paprać; ~ se rozwalać się

razvažanje n. rozważanie

razvažati v.tr. ipf. rozważać, przemyślać

razvažiti v.tr. pf. rozważyć, przemyśleć

razvědati v.tr. pf. eksplorować, rozpoznać, orientować się, robić zwiad

razvědka f. tajne służby, wywiad

razvědyvati v.tr. pf. zeksplorować, rozpoznawać, zorientować się, zrobić zwiad

razveseliti v.tr. ipf. rozbawić, rozweselić

razveseljati v.tr. ipf. rozbawiać, rozweselać

razvesti v.tr. pf. wyhodować

razvesti (razvede) v.tr. pf. rozpuścić, rozwiązać (np. ogranizację); ~ se rozwieść się

razvezanje n. rozwiązanie, roztwór

razvezati (razveže) v.tr. pf. rozwiązać (problem/zagadkę/umowę/supeł), rozplątać

razvezti v.tr. pf. rozwieźć, rozdystrybuować

razvezyvati v.tr. ipf. rozwiązywać (problem/zagadkę/umowę/supeł), rozplątywać

razviti (razvije) v.tr. pf. rozłożyć (np. mapę); rozwinąć; ~ se rozwinąć się, wyewoluować

razvitje n. rozwój

razvivajuči adj. rozwijający

razvivanje n. rozwój

razvivati v.tr. ipf. rozkładać (np. mapę); rozwijać, ewoluować; ~ se rozwijać się, ewoluować

razvod m. rozwód

razvoditi v.tr. ipf. rozpuszczać, rozwiązywać (np. ogranizację); hodować; ~ se rozwodzić się

razvodje n. punkt zwrotny

razvodny adj. rozwodowy

razvoj m. rozwój, ewolucja

razvoziti v.tr. pf. rozwozić

razvrat m. lubieżność; rozpusta, rozwiązłość

razvratnica f. dziwka, kurwa, rozpustnica

razvratnik m.anim. rozpustnik, zboczeniec, zbok

razvratnost f. lubieżność

razvratny adj. lubieżny, rozpustny, rozwiązły

ražen (razna) m. rożen, szpikulec (np. do szaszłyków)

razžegti (razžže) v.tr. pf. rozpalić, rozrzewić

razžigati v.tr. ipf. rozpalać, zarzewiać

razžuvati v.tr. pf. rozżuwać

rdest m. rdestnica, moczarka, ramienica

rdža f. rdza

rdžavy adj. rdzawy

reagovati v.intr. ipf. reagować

reakcija f. reakcja

reaktor m. reaktor

realist m.anim. realista

realističny adj. realistyczny

realizacija f. realizacja

realizm m. realizm

realizovati v.tr. ipf. realizować

realnost f. rzeczywistość

realny adj. realny

rebro n. żebro

recept m. recepta

recesija f. recesja

rěč f. mowa; słowo

rěčenje n. zdanie (gram.)

rěčnik m. słownik

red m. rząd (np. domów), kolejka, szereg, kolejność; stopień (wojsk.); porządek, ład; zakon (rel.)

redagovati v.tr. ipf. redagować

redakcija f. redakcja

redakcijny adj. redakcyjny

redaktor m.anim. redaktor

redaktovati v.tr. ipf. redagować

rědko adv. rzadko

rědkost f. rzadkość

redkovka f. rzodkiew

rědky adj. rzadki

redny adj. regularny

redovnost f. regularność

redovny adj. regularny, stały

redovy (-ogo) m.anim. szeregowy, szeregowiec

redukcija f. redukcja

redukovati v.tr. ipf. redukować

referencija f. referencja

referendum m. referendum

refleksivny: ~ zaimennik m. zaimek zwrotny

reforma f. reforma

reformacija f. reformacja

reformovati v.tr. ipf. reformować

refren m. refren

refundacija f. zwrot, refundacja

region m. region

regionalny adj. regionalny

registracija f. rejestracja

registrovati v.tr. ipf. rejestrować

regresija f. regresja

regularizacija f. regularyzacja

regularno adv. regularnie

regularnost f. regularność

regularny adj. regularny

regulator: ~ ritma srdca m. rozrusznik serca

regulovati v.tr. ipf. regulować

rěka f. rzeka

reklama f. reklama

reklamacija f. reklamacja

reklamnik m.anim. reklamodawca

reklamny adj. reklamowy

reklamodatelj m.anim. reklamodawca

reklamovanje n. reklamowanie

reklamovati v.tr. ipf. reklamować

rekomendacija f. rekomendacja, polecenie, zalecenie

rekomendovati v.tr. ipf./pf. rekomendować, polecać, zalecać

rekonstrukcija f. rekonstrukcja

rekonstruovati v.tr. ipf. rekonstruować

rekord m. rekord

rekreacija f. rekreacja

rěkti v.tr. ipf. powiedzieć, rzec

rektor m.anim. rektor

rekviem m. requiem

relativny: ~ zaimennik m. zaimek względny

religija f. religia

religiozny adj. religijny

relikt m. relikt

relikvija f. relikwia

remenj m. pas

remeslnik m.anim. rzemieślnik

remeslo n. rzemiosło

remont m. remont, serwis

remontovati v.tr. ipf. remontować, naprawiać

renesansa f. Odrodzenie, Renesans

rentgenovy:  ~ luč m. rentgen; ~ snimok zdjęcie rentgenowskie

reorganizacija f. reorganizacja

reorganizovati v.tr. ipf./pf. reorganizować

repa f. rzepa

rěpka f. rzepak, kapusta rzepak; olejna ~ rzepak, kapusta rzepak

represija f. represja

reprezentovati v.tr. ipf. reprezentować

reprodukovati v.tr. ipf. reprodukować

republika f. republika

republikanec m.anim. republikanin

republikansky adj. republikański

reputacija f. reputacja

resa f. rzęsa

respekt m. respekt, szacunek

restavracija f. restauracja (architektura)

restavrovati v.tr. ipf./pf. restaurować

restoran m. restauracja (gastronomia)

resurs m. źródło

rěšajuči adj. decydujący

rěšati v.tr. ipf. rozwiązywać (np. zagadkę); decydować, postanawiać

rěšenje n. rozwiązanie (np. zagadki); decyzja, postanowienie

rěšeny adj. postanowiony

rěšiteljno adv. zdecydowanie, stanowczo

rěšiteljnost f. stanowczość

rěšiteljny adj. zdecydowany, stanowczy, decydujący

rěšiti v.tr. pf. rozwiązać (np. zagadkę); zdecydować, postanowić

rešta f. reszta, pozostałość, ostatek

retoromansky adj. retroromański

revenj m. rabarbar

reverans m. dygnięcie

revidovati v.tr. ipf. rewidować

revizija f. rewizja

revmatičny adj. reumatyczny

revmatizm m. reumatyzm

revnivost f. zazdrość, zawiść

revnivy adj. zazdrosny, zawistny

revolucija f. rewolucja

revolucijnizm m. rewolucjonizm

revolucijnost f. rewolucjonizm

revolucijny adj. rewolucyjny; revolucijna borba walka powstańcza; revolucijna gvardija strażnicy rewolucji

revolucioner m.anim. rewolucjonista, powstaniec

rězati (rěže) v.tr. ipf. ciąć

rezerva f. rezerwa

rezervacija f. rezerwacja

rezervat m. rezerwat

rezervovati v.tr. ipf. rezerwować, bukować

rezjume n.indecl. streszczenie

rěznik: ~ drěv m.anim. drwal, pilarz

rezolucija f. rezolucja

rezultat m. rezultat

rezumovati v.tr. ipf. streszczać

režim m. reżim; tryb, sposób

režiser m.anim. reżyser

Rim m. Rzym

rimskokatoličsky adj. rzymskokatolicki

rimsky adj. rzymski; Rimska imperija Imperium Rzymskie

rit f. dupa

ritm m. rytm

ritmičny adj. rytmiczny

rizično adv. ryzykownie

rizičny adj. ryzykowny

rizik m. ryzyko

rizikovati v.tr. ipf. ryzykować

robot m. robot

ročnica f. rocznica

ročno adv. rocznie

ročny adj. roczny

rod m. rodzaj (gram.); rodzaj (w systematyce roślin i zwierząt); rodzaj; ród, klan, krewni

rodimy adj. rodzimy

rodina f. rodzina

roditelj m.anim. rodzic

roditeljnik, roditeljny padež m. dopełniacz

roditi v.tr. ipf. rodzić, wydawać plony; ~ se rodzić się

rodny adj. rodzimy; rodna nazva nazwisko

rodobijstvo n. ludobójstwo

rodopis m. genealogia

rodopisec m.anim. geneaolog

rodoslovje n. genealogia

rodstveny adj. bratni

rodstvo n. rodowód, pochodzenie

rodženje n. rodzenie; Rodženje Boże Narodzenie

rodženy adj. urodzony

rog m. róg

roj m. rój, chmura (owadów)

rojiti se v.refl. ipf. roić się

rok m. rok

rokada f. roszada

rokenrol m. rock ’n ’roll

rokirovati v.intr. ipf./pf. wykonywać roszadę

rok-muzika f. rock (muz.)

rolja f. rola (np. teatralna)

roman m. powieść

romansky adj. romański

romanš m. Roman

romantičny adj. romantyczny

Romantizm m. Romantyzm

roptanje n. zrzędzenie, szmer

roptati v.intr. ipf. zrzędzić, szemrać, sarkać, mruczeć

rosa f. rosa

Rosija f. Rosja

Rosijska Federacija f. Federacja Rosyjska

rosijsky adj. rosyjski

rotacija f. rotacja

rov m. rów, fosa

roza f. róża

rozga f. pręt, kij, rózga

rozovy adj. różowy

roževy adj. różowy

rtut f. rtęć

rubati v.tr. ipf. rąbać

rubin m. rubin

rublj m. rubel

ručiti se v.refl. pf. ręczyć (za), gwarantować

ručka f. rączka; uchwyt

ručnik m. ręcznik

ručno adv. ręcznie

ručny adj. ręczny

ruda f. ruda (np. żelaza)

rudimentarny adj. rudymentarny, szczątkowy

rudy adj. rudy

ruh m. ruch

ruina f. ruina

ruinovati v.tr. ipf. rujnować

rujenj m. październik

ruka f. ręka;  ~ v rukě ręka w rękę; ruky do gory! ręce do góry!

rukav m. rękaw; odgałęzienie

rukavica f. rękawica

rukavice f.pl. rękawice

rukodělstvo n. rękodzieło

rukojet f. rękojeść

rukopis m. rękopis, manuscript

rukopleskanje n. klaskanie

rukopleskati v.intr. ipf. klaskać

rukoplesknuti v.intr. pf. klasnąć

rukopoloženje n. ordynacja

rukovati v.tr. ipf. obsługiwać

rukovoditelj m.anim. kierownik

rukovoditi v.tr. ipf. kierować, dowodzić

rukovodstvo n. kierownictwo

rukzak m. plecak

ruletka f. ruletka

rum m. rum

ruměnec m. rumieniec

ruměněti v.intr. ipf. rumienić się

Rumunija f. Rumunia

rumunsky adj. rumuński

runo n. runo

Rus m.anim. Rosjanin

rusifikacija f. rusyfikacja

rusifikovati v.tr. ipf./pf. rusyfikować

rusinsky adj. rusiński, rusnacki

russky adj. rosyjski

rusy adj. blond

rušiti v.tr. ipf. potrącać, obalać, niszczyć

rutensky adj. ruteński

rutina f. rutyna

rutinny adj. rutynowy

rvati (rve) v.tr. ipf. rwać; ~ se rwać się

ryba f. ryba

rybak m.anim. rybak

rybar m.anim. rybak

rybnik m. staw

rybolovstvo n. rybołówstwo

Ryby f.pl. Ryby

rycar m.anim. rycerz

rydati v.intr. ipf. szlochać

rydži adj. rudy

rygati v.intr. ipf. bekać

rygnuti v.intr. pf. beknąć

rylo n. ryj

ryma f. rym

rymovati v.tr. ipf. rymować; ~ se rymować się

rys m.anim. ryś

rysovanka f. rysunek

rysovati v.tr. ipf. rysować

ryti v.intr. ipf. ryć

ryž m. ryż

s, so prep. (kym/čim) z

sablja f. szabla

sabljevanje n. szermierka

sad m. ogród

saditi v.tr. ipf. sadzić

sadovnik m.anim. ogrodnik

sadža f. sadza

Sahara f. Sahara

sajt m. strona internetowa

sakralny adj. sakralny

sakristija f. zakrystia

saksofon m. saksofon

Saksonija f. Saksonia

sala f. sala

salata f. sałata

salo n. sadło

salon m. salon

Salvador m. Salwador

salvadorsky adj. salwadorski

sam pron.pers. sam

samec m.anim. samiec

samica f. samiczka

samit m. szczyt

samo adv. tylko

samo- prefix samo-

Samoa: Amerikanska ~ f. Samoa Amerykańskie

samoanaliza f. autoanaliza

samobytny adj. oryginalny

samodostatočnost f. samowystarczalność

samodostatočny adj. samowystarczalny

samodržec m.anim. autokrata, samowładca

samoglaska f. samogłoska

samogon m. samogon

samohvalstvo n. samochwalstwo

samokat m. hulajnoga

samokritika f. samokrytycyzm

samolet m. samolot

samoljubec m.anim. próżna osoba

samoljubny adj. zarozumiały, zadufany

samoobsluga f. samoobsługa; supermarket

samoocěna f. samoocena

samoposmatrjanje n. introspekcja

samorazumno adv. oczywiście

samorazumny adj. oczywisty

samorod m. bryła

samostojno adv. niezależnie

samostojnost f. niezależność, niepodległość

samostojny adj. niezależny, niepodległy

samosud m. samosąd

samota f. odosobnienie

samotnost f. samotność

samotny adj. samotny

samoubijstvo n. samobójstwo

samoubiti v.intr. pf. popełnić samobójstwo

samouk m.anim. samouk

samovar m. samowar

samovlada f. autokracja

samovlastje n. autokracja

samovoljny adj. dobrowolny; samowolny

samozvanec m.anim. samozwaniec

samy adj. tenże

sankcija f. sankcja

sanskrit, sanskrt m. sanskryt

sarafan m. bezrękawnik, sarafan

Sarajevo n. Sarajewo

sarkastičny adj. sarkastyczny

sarkazm m. sarkazm

sarkofag m. sarkofag

satelit m. satelita

Saturn m. Saturn

Saudijec m.anim. Saudyjczyk

Saudovska Arabija f. Arabia Saudyjska

sauna f. sauna

saundtrek m. ścieżka dźwiękowa

sběgati se v.refl. ipf. zbiegać się

sběgti se v.refl. pf. zbiec się

sbiranje n. zbieranie

sbirati v.tr. ipf. zbierać, gromadzić, kolekcjonować; ~ se zbierać się

sbirka f. zbiór

sbližanje n. zbliżenie

sbližati se v.refl. ipf. zbliżać się

sbližiti se v.refl. ipf. zbliżyć się

sbogom! intj. żegnaj!

sbor m. zebranie, zgromadzenie

sborka f. zgromadzenie

sbornik m. zbiornik

sborny čislovnik m. liczebnik zbiorowy

sbože n. żniwo

sbudovati v.tr. pf. zbudować

scati (sci) v.intr. ipf. szczać, sikać

scena f. scena

scenarij m. scenariusz

sčet m. rachunek

sčisliti v.tr. pf. policzyć

sčitati v.tr. pf. policzyć

sčityvati v.tr. ipf. liczyć

sdanlivo adv. pozornie

sdanlivy adj. pozorny

sdavati se v.refl. ipf. zdawać się, wydawać się

sde adv. tu, tutaj

sdeformovati v.tr. pf. zdeformować, zniekształcić

sdělati v.tr. pf. zrobić

sdešnji, sdešny adj. tutejszy

sdirati v.tr. ipf. zdzierać

sdohnuti v.intr. pf. zdechnąć

sdrěmnuti v.intr. pf. zdrzemnąć

sdreti (sdere) v.tr. pf. zedrzeć

sdyhati v.intr. ipf. zdychać

se pron.refl. się

sebe- prefix samo-

sebe (se, sobě/si, soboju) pron.refl. siebie

seběčnjak m.anim. samolub, egoista, narcyz (osoba)

seběčno adv. samolubnie, egoistycznie

seběčnost f. samolubstwo, egoizm

seběčny adj. samolubny, egoistyczny

sebeljubje n. samolubstwo, egoizm

sebesmrtiti v.intr. ipf. popełniać samobójstwo

sěča f. rzeź (mord), mord; bitwa

sěčenj m. styczeń

sědališče n. siedzenie

sědati v.intr. ipf. siadać

sěděnje n. siedzenie

sěděti (sědi) v.intr. ipf. siedzieć

sědiljnja f. salon

sedlati v.tr. ipf. siodłać

sedlo n. siodło

sedm num.card. siedem

sedmdeset num.card. siedemdziesiąt

sedmdesety num.ord. siedemdziesiąty

sedmerka num.subst. grupa siedmiu

sedmero num.coll. siedmioro

sedmica f. tydzień

sedmično adv. tygodniowo

sedmičny adj. tygodniowy, cotygodniowy

sedmina num.fract. jedna siódma

sedmka num.subst. siódemka

sedmnadset num.card. siedemnaście

sedmnadsetina num.fract. jedna siedemnasta

sedmnadsety num.ord. siedemnasty

sedmsot, sedmsto num.card. siedemset

sedmy num.ord. siódmy

sědnuti v.intr. pf. siąść, usiaść

sědy adj. siwy, szary

segati v.intr. ipf. sięgać

segda, segdy adv. teraz

segdašnji, segdašny adj. teraźniejszy, obecny, aktualny

segment m. segment

segnuti v.intr. pf. sięgnąć

segodenny adj. dzisiejszy

segregacija f. segregacja

sej (sa, se) pron.dem. ten (rzecz blisko mnie, daleko od ciebie); sego dnja dziś

sějati (sěje) v.tr. ipf. siać

sejčas adv. teraz

sejčasno adv. natychmiast; obecnie

sejčasnost f. natychmiastowość, teraźniejszość

sejčasny adj. natychmiastowy; obecny, teraźniejszy

sěkati v.tr. ipf. siekać, siec, rąbać, ciąć

sekcija f. sekcja

sěknuti v.tr. pf. sieknąć, rąbnąć

sekret m. sekret

sekretar m.anim. sekretarz

sekretariat m. sekretariat

sekretarka f. sekretarka

sekretny adj. sekretny

seks m. seks

seksi adj. sexi

seksist m.anim. seksista

seksizm m. seksizm

seksualnost f. seksualność

seksualny adj. seksualny

sekta f. sekta

sěkti v.tr. ipf. siec, rąbać, ciąć

sektor m. sektor

sěkuča f. sieczna (mat.)

sekunda f. sekunda

sekundarny adj. wtórny

sekvencija f. sekwencja

sěkyra f. siekiera

selfi m.indecl. selfi, samojebka

seliko adv. tyle

selikrat adv. tyle razy

seliky adj. tak wielki

seliti se v.refl. ipf. osiedlać się

seljan, seljanin m.anim. wieśniak, chłop, rolnik, farmer

seljanka f. wieśniaczka, rolniczka

selo n. wieś

selsky adj. wioskowy, wiejski

semafor m. światło drogowe

semantičny adj. semantyczny

semantika f. semantyka

sěme n. nasienie; ziarno

sěmejstvo n. rodzina

sěmja f. rodzina

senat m. senat

senator m.anim. senator

sěno n. siano

sentimentalny adj. sentymentalny

senzor m. sensor

separatist m.anim. separatysta

separatističny adj. separatystyczny

separatizm m. separatyzm

septembr m. wrzesień

sěra f. siarka

serenada f. serenada

serial m. serial

serija f. seria

seriozno adv. poważnie

seriozny adj. poważny

serpentin m. serpentyna

server m. serwer

servis m. serwis

sěry adj. siwy, szary, popielaty

sestersky adj. siostrzany; sesterska ljubov siostrzana miłość

sesti (sede) v.intr. ipf. siąść

sestra f. siostra; ~ bliznečka bliźniaczka

sestrinstvo n. siostrzeństwo

sět f. sieć

sětevy adj. sieciowy

sětka f. siatka

sěver m. północ

sěverno adv. północnie, na północ

sěvernoamerikansky adj. północnoamerykański

sěvernoevropejsky adj. północnoeuropejski

sěvernoirlandsky adj. północnoirlandzki; sěvernoirlandski protestantisti i katolicisti północnoirlandzcy protestanci i katolicy

sěvernokorejsky adj. północnokoreański

sěvernomorsky adj. północnomorski

sěvernoslovinsky adj. północnosłowiński

sěverny adj. północny; Sěverna Amerika Ameryka Północna; Sěverna Dakota Dakota Północna; Sěverna Irlandija Irlandia Północna; Sěverna Karolina Karolina Północna; Sěverna Koreja Korea Północna; sěverna polsfera półkula północna; Sěverny Flot Flota północna;  ~ magnetpolus północny biegun magnetyczny;  ~ jelenj renifer; Sěverne Marijanske Ostrovi Mariany Północne;  ~ polus biegun północny; Sěverno morje Morze Północne

sěveroatlantičsky: Sěveroatlantičsky Alians m. Pakt Północnoatlantycki, NATO

sěveroiztočny adj. północnowschodni

sěveroiztok m. północny wschód

sěveropolarny: ~ razsvět m. zorza polarna

sěverovozhod m. północny wschód

sěverovozhodny adj. północnowschodni

sěverozapad m. północny zachód

sěverozapadny adj. północnozachodni

sezon m. sezon

sezonny adj. sezonowy

seženj f. sążeń

sfera f. sfera

sferičny adj. sfericzny

sgnesti (sgnete) v.tr. pf. zgnieść

sgnuti v.tr. pf. zgiąć, złożyć (np. składak)

sgodno: ~ s prep. (kym/čim) zgodnie z

sgrěšiti v.intr. pf. zgrzeszyć

sgybati v.tr. ipf. zginać, składać (np. składak)

shema f. schemat

shematičny adj. schematyczny; ~ plan światłokopia

shizma f. schizma

shoditi v.intr. ipf. schodzić; ~ se schodzić się, spotykać się, zbierać się

shodka f. spotkanie, zgromadzenie

shodnost f. podobieństwo

shodny adj. podobny

shovati (shovaje) v.tr. pf. schować

shraniti v.tr. pf. zachować

shranjati v.tr. ipf. zachowywać, konserwować

shranjenje n. zachowywanie, zakonserwowanie

shvatiti v.tr. pf. schwycić

si pron.refl. sobie

Siberija f. Syberia, Sybir

sidr m. cydr

signal m. sygnał

signalizovati v.tr. ipf. sygnalizować

sikati v.intr. ipf. sikać

sila f. siła, moc; ~ volje siła woli

silaba f. sylaba

silabičny adj. sylabiczny

silicij m. silikon

siliti se v.refl. ipf. wysilać się, usiłować

silno adv. silnie; bardzo

silny adj. silny

simbol m. symbol

simboličny adj. symboliczny

simbolika f. symbolika

simbolizm m. symbolizm

simbolizovati v.tr. ipf. symbolizować

simetričnost f. symetria

simetričny adj. symetryczny

simfonija f. symfonia

simpatičny adj. sympatyczny

simpatija f. sympatia

simpatizant m.anim. sympatyk

simptom m. symptom, objaw

simulacija f. symulacja

simulovati v.tr. ipf./pf. symulować

sinhronizacija f. synchronizacja

sinhronizovati v.tr. ipf./pf. synchronizować

sinica f. sikora

sinji adj. niebieski; ~ ekran smrti niebieski ekran śmierci

sinonim m. synonim

sintaksa f. syntaksa

sintetičny adj. syntetyczny

sinteza f. synteza

sintezator m. syntetyzator

sinusit m. zapalenie zatok przynosowych

sionizm m. syjonizm

sirena f. syrena (postać mitologiczna); syrena (urządzenie)

Sirija f. Syria

sirijsky adj. syryjski

Sirin m.anim. Sirin, Syrin

sirota f. sierota

sirotěti v.intr. ipf. stawać się sierotą

sirotišče n. sierociniec

sistema f. system

sistematičny adj. systematyczny

situacija f. sytuacja

sivěti v.intr. ipf. szarzeć

sivy adj. siwy, szary

sjedeny adj. zjedzony

sjediniti v.tr. pf. zjednoczyć; połączyć; ~ se zjednoczyć się

sjedinjati v.tr. ipf. jednoczyć; łączyć; ~ se jednoczyć się, łączyć się

Sjedinjene Štaty Ameriky m.pl. Stany Zjednoczone Ameryki, USA

sjedinjenje n. zjednoczenie, połączenie

sjedinjenost f. jedność

sjedinjeny adj. zjednoczony

sjem m. zgromadzenie, tłum

sjesti (sje) v.tr. pf. zjeść

sjeti (sojme) v.tr. pf. zdjąć

sjezd m. zjazd (np. drogą), spadek; kongres, zjazd (np. stowarzyszenia)

skakanje n. skakanie

skakati v.intr. ipf. skakać

skala f. skała

skamenělost f. skamieniałość

skameněly adj. skamieniały

skandal m. skandal

skandij m. skand

Skandinavija f. Skandynawia

skandinavsky adj. skandynawski

skarb m. skarb

skarbnica f. skarbnica

skarbnik m.anim. skarbnik

skaredno adv. szkaradnie

skaredny adj. szkaradny

skarga f. skarga

skaržiti se v.refl. ipf. skarżyć się

skazati (skaže) v.tr. pf. powiedzieć

skazka f. historyjka, opowiastka

skeč m. skecz

skelet m. szkielet

skenovati v.tr. ipf. skanować

skeptičny adj. sceptyczny

skica f. szkic, zarys

skipetr m. berło

sklad m. magazyn

skladati v.tr. ipf. składać (np. składak);  ~ se składać się (na coś); ~ se iz składać się z

skladišče n. składowisko, magazyn

skladovati v.tr. ipf. składować, magazynować

sklanjati v.tr. ipf. odmieniać (gram.), deklinować; ~ se k skłaniać się do, być skłonnym do, schylać się ku

sklejiti v.tr. pf. skleić

skljanka f. szklanka

sklon m. stok, zbocze, pochyłość; ukośnik

skloniti v.tr. pf. odmienić (gram.), zdeklinować, przedeklinować; ~ se k przychylić się do, skłonić się ku, nachylić się do

sklonjenje n. odmiana (gram.), deklinacja, fleksja

sklonnost f. skłonność, tendencja, nastawienie

sklonny adj. skłonny, podatny

skočiti v.intr. pf. skoczyć

skok m. skok

skolzavka f. zjeżdżalnia, ślizgawka

skombinovati v.tr. pf. połączyć, zagregatować

skompensovati v.tr. pf. zrekompensować

skomplikovati v.tr. pf. skomplikować

skončiti v.tr. pf. skończyć; ~ se skończyć się

skonfiskovati v.tr. pf. skonfiskować

skonstruovati: skonstruovany jezyk m. sztuczny język

skopiti v.tr. ipf. kastrować, przetrzebiać (kastracja)

Skopje n. Skopje

skorěje adv. przynajmniej; prędzej, raczej; ~ abo/ili pozdněje prędzej lub później

skorlupa f. skorupa

skoro adv. wkrótce; prawie; prędko, szybko

skorpion m.anim. skorpion; Skorpion Skorpion (zodiak)

skory adj. prędki, szybki

skot m. bydło, żywy inwentarz

skotnik m.anim. oborowy, bydlarz, pastuch

skovranok m.anim. skowronek

skračati v.tr. ipf. skracać, ukracać

skračenje n. skrócenie, ukrócenie

skračeny adj. skrócony

skratiti v.tr. pf. skrócić, ukrócić

skrb f. żal, smutek, pożałowanie

skrběti (skrbi) v.intr. ipf. smucić się

skrinja f. skrzynia; ~ s orudjami skrzynka z narzędziami

skripač m.anim. skrzypek

skripačka f. skrzypaczka

skripati v.intr. ipf. skrzypieć, chrzęścić

skripka f. skrzypce

skripnuti v.intr. pf. skrzypnąć, zachrzęścić

skriviti v.tr. pf. skrzywić, zgiąć

skrob m. skrobia, krochmal

skromno adv. skromnie

skromnost f. skromność

skromny adj. skromny

skroz adv. na wskroś, przez (coś)

skrupulozny adj. skrupulatny

skryti v.tr. pf. skryć; ~ se skryć się, ukryć się

skryty adj. potajemny, tajny, skryty, ukradkowy

skryvati v.tr. ipf. skrywać; ~ se skrywać się, kryć się

skubnuti v.intr. pf. skubnąć

skubti v.intr. ipf. skubnąć

skuhati v.tr. pf. ugotować

skulptura f. rzeźba

skunks m.anim. skunks

skupec m.anim. skąpiec, sknera

skupina f. grupa

skupost f. skąpstwo

skupy adj. skąpy

skuter m. skuter

skvorec m.anim. szpak

skvrčati (skvrči) v.intr. ipf. skwierczeć

slabec m.anim. mięczak, słabeusz

slaběti v.intr. ipf. słabnąć, poluzowywać się

slabo adv. słabo

slabost f. słabość, wada

slaboumny adj. tępy (umysłowo), upośledzony umysłowo

slaby adj. słaby

slad m. słód

sladiti v.tr. ipf. słodzić, posładzać

sladko adv. słodko

sladkost f. słodkość

sladky adj. słodki

sladnica f. kochanie (kobieta)

sladnik m.anim. kochanie (mężczyzna)

sladoled m. lody

slajd m. slajd

slama f. słoma

slamka f. słomka

slany adj. słony

slati (slje) v.tr. ipf. słać, posyłać

slava f. sława, chwała; reputacja

slavej m.anim. słowik

Slavija f. ziemie słowiańskie

slavist m.anim. slawista

slavistika f. slawistyka

slaviti v.tr. ipf. sławić, celebrować

slavjenje n. sławienie, celebracja, gloryfikacja

slavno adv. sławnie

slavny adj. sławny

slěd m. ślad

slěditi v.tr. ipf. śledzić; obserwować

slědny adj. następny

slědovateljno adv. przeto, zatem, konsekwentnie

slědovati v.tr. ipf. śledzić, następować, podążać za kimś

slědstvo n. śledztwo

slědujuči adj. następujący, następny

slegka adv. trochę, z lekka

sleng m. slang

slěpec m.anim. ślepiec, niewidomy

slěpica f. ślepiec (kobieta), niewidoma

slěpnuti v.intr. ipf. ślepnąć

slěpy adj. ślepy

slězena f. śledziona

Slezk m. Śląsk

slezsky adj. śląski

slězti: slězi iz mene! intj. spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

slgati (slže) v.intr. pf. skłamać

slimak m.anim. ślimak

slina f. ślina

sliti se (slije) v.refl. pf. scalić się, złączyć się, zlać się

sliva f. śliwka

slivanje n. scalanie, łączenie; fuzja

slivati se v.refl. ipf. scalać się, łączyć się, zlewać się

slivovica f. śliwowica

sliz m./f. śluz

slizgalka f. zjeżdżalnia, ślizgawka

slizgati v.intr. ipf. ślizgać

slizgnuti v.intr. pf. ślizgnąć, ześlizgnąć

slizky adj. śliski, oślizgły

sljuda f. mika, łyszczyk

slog m. sylaba

slogan m. slogan, hasło

sloj m. warstwa

slomiti v.tr. pf. złamać

slomjeny adj. złamany

slon m.anim. słoń

Slovačka f. Słowaczka

slovačsky adj. słowacki

Slovak m.anim. Słowak

Slovakija f. Słowacja

slovenačsky adj. słoweński

Slovenec m.anim. Słoweniec

Slovenija f. Słowenia

Slovenka f. Słowenka

slovensky adj. słoweński

slovesnost f. tradycja (ustna)

slovesny adj. słowny, werbalny

Slovjan, Slovjanin m.anim. Słowianin

slovjanizacija f. slawizacja

slovjanizovati v.tr. ipf./pf. slawizować, zeslawizować

Slovjanka f. Słowianka

Slovjanska f. ziemie słowiańskie

slovjansky adj. słowiański

slovjanstvo n. słowiaństwo

slovničstvo n. słownictwo

slovnik m. słownik

slovny adj. słowny, werbalny

slovo (slova/slovese) n. słowo

slovosbor m. słownik

složenost f. komplikacja, trudność

složeny adj. złożony, skomplikowany; složeno slovo wyraz złożony

složiti v.tr. pf. złożyć (np. składak); ~ se złożyć się (na coś)

slučaj m. przypadek, wypadek, zdarzenie; na vsaky  ~ na wszelki wypadek; tak czy owak, w każdym razie; v vsakom ~u w każdym wypadku, w każdym przypadku

slučajno adv. przypadkowo, losowo

slučajnost f. przypadkowość

slučajny adj. przypadkowy, losowy

slučati v.tr. ipf. łączyć, złączać, scalać; ~ se dziać się

slučiti v.tr. pf. połączyć, złączyć, scalić; ~ se zdarzyć się

slučka f. wydarzenie, zdarzenie

sluga m.anim. sługa

sluh m. słuch

slum m. slumsy, dzielnica nędzy

slušalky f.pl. słuchawki

slušatelj m.anim. słuchacz

slušati v.tr. ipf. słuchać

služba f. służba

služebnik m.anim. pracownik

služebny adj. służbowy, oficjalny, urzędowy; služebno putovanje podróż służbowa

služiti v.intr. ipf. służyć

slynuti v.intr. ipf. słynąć

slyšati (slyši) v.tr. ipf. słyszeć

slyšenje n. słuch, słyszenie

slyti (slyne) v.intr. ipf. słynąć

smalec m. smalec

smaragd m. szmaragd

smatrjati v.intr. ipf. patrzeć

smažiti v.tr. ipf. smażyć

smečkati v.tr. pf. utłuc, zgnieść, zmiąć

směh m. śmiech

smějanje se v.refl. n. śmianie się

smějati se (směje) v.refl. ipf. smiać się

smekčati v.tr. ipf. zmiękczać

smekčiti v.tr. pf. zmiękczyć

smělost f. smiałość, odwaga

směly adj. śmiały, odważny

směna f. zmiana

smenšati v.tr. ipf. zmniejszać

smenšenje n. redukcja, zmniejszenie

smenšiti v.tr. pf. zmniejszyć

směr m. kierunek, trend; kurs

směrnica f. wskazówka, dyrektywa

směs m. mieszanka, mieszanina, miks, mix

směsta adv. natychmiast, od razu

směšany adj. zmieszany (stan umysłu); zmieszany, zmiksowany

směšati v.tr. pf. zmieszać (stan umysłu); zmieszać, zmiksować

směšivati v.tr. ipf. mieszać

směšnost f. humor

směšny adj. zabawny, śmieszny

smet f. śmieć, odpadek; ~i śmieci, odpadki, odpady

smetana f. śmietana

smetenje n. zamieszanie, zamęt, popłoch

směti v.tr. ipf. śmieć, odważyć się, mieć czelność

smlatiti v.tr. pf. zmłócić, stłuc

smlěti (smelje) v.tr. pf. zemleć, zmleć

smogti v.aux.pf. potrafić, być w stanie, dać sobie radę

smokva f. figa

smola f. smoła

smoliti v.tr. ipf. smolić

smotriti v.intr. ipf. patrzeć, spoglądać

smrad m. smród, odór, fetor

smrditi v.intr. ipf. smierdzieć, cuchnąć

smrěk m. świerk

smrf m.anim. smerf

smrkač m.anim. smarkacz, bachor

smrkati v.intr. ipf. smarkać, pociągać nosem; ~ se wysmarkać się, wydmuchiwać nos

smrščeny adj. zmarszczony

smrščiti v.tr. pf. zmarszczyć;  ~ brvi zmarszczyć brwi; ~ se zmarszczyć się (mimika)

smrt f. śmierć

smrteljny adj. śmiertelny

smrtelny: smrtelna hvoroba f. śmiertelna choroba

smrteopasny adj. śmiertelnie niebezpieczny

smrtny adj. śmiertelny; smrtna kaznj kara śmierci

smrtonosny adj. śmiercionośny, śmiertelnie niebezpieczny

sms m. sms

smučati v.tr. ipf. kłopotać, niepokoić, martwić; mącić

smučeny adj. zmieszany (umysł); zmartwiony, zaniepokojony

smutiti v.tr. pf. zakłopotać, zaniepokoić, zmartwić; zmącić, zamącić (uczynić błotnistym)

smutno adv. smutnie, smętnie

smutny adj. smutny, smętny

smutok m. smutek

smykati v.tr. ipf. zwierać szeregi

smysl m. zmysł, sens; ~y zmysły

smyslny adj. zmysłowy, sensowny

sn-   ➝   son

snabděti (snabdi) v.tr. pf. zaopatrzyć

snabděvati v.tr. ipf. zaopatrywać

snaha f. synowa

snědanje n. śniadanie

snědati v.intr. ipf. jeść śniadanie

sněg m. śnieg

sněgurka f. Śnieżynka, Śnieżka

snesti v.tr. pf. znieść

snetvarjati v.tr. ipf. deformować, zniekształcać

snetvoriti v.tr. pf. zdeformować, zniekształcić

sněženj m. grudzień

sněžinka f. śnieżynka

sněžiti v.intr. ipf. śnieżyć

sněžnoběly adj. śnieżnobiały

snimok m. fotografia, fotka, zdjęcie

sniti v.tr. ipf. śnić

sniziti v.tr. pf. zniżyć, obniżyć, zredukować

snizu adv. z dołu, spod spodu

snižati v.tr. ipf. zniżać, obniżać, redukować

sniženje n. promocja (ceny), obniżenie

snižka f. zniżka, spadek (np. jakości)

snositi v.tr. ipf. znosić

snosny adj. znośny

snova adv. znów, znowu; ~ i snova jeszcze i jeszcze

snovati v.tr. ipf. snuć

snudženy adj. znudzony

sobě, si pron.refl. sobie

sobranje n. zebranie, zgromadzenie

sobrati (sbere) v.tr. pf. zebrać, zgromadzić, skolekcjonować; ~ se przygotować się, zebrać się (w sobie)

sobstvenik m.anim. właściciel

sobstvenost f. posiadanie, własność

sobstveny adj. własny

sobytje n. wydarzenie

socialist m.anim. socjalista

socialističny adj. socjalistyczny

socializm m. socjalizm

socialny adj. socjalny

sociolog m.anim. socjolog

sociologičny adj. socjologiczny

sociologija f. socjologia

sočevica f. soczewica

sočuvstvovati v.intr. ipf. współczuć

soda f. soda

Sodružstvo narodov n. Wspólnota Narodów

Sodružstvo Nezavisnyh Držav n. Wspólnota Niepodległych Państw

sodržanje n. treść, zawartość, spis treści

sodržanost f. powściągliwość, umiar

sodržati v.tr. pf. zatrzymać, powstrzymać

sodrživati v.tr. ipf. zawierać (w sobie); zatrzymywać, powstrzymywać

sodržnik m. pojemnik, zbiornik

Sofija f. Sofia

softver m. oprogramowanie

soglasiti, suglasiti: soglasiti se, suglasiti se v.refl. ipf. zgodzić się; ne soglasiti se, ne suglasiti se nie zgodzić się

soglasje, suglasje n. porozumienie, zgoda

soglaska, suglaska f. spółgłoska

soglasno, suglasno prep. (komu/čemu) według, zgodnie z

soglasnost, suglasnost f. porozumienie, zgodność

soglasny: byti ~ ipf. zgadzać się

soglasny, suglasny adj. zgodny

soglašati, suglašati: ne soglašati se, ne suglašati se v.refl. ipf. nie zgadzać się; soglašati se, suglašati se zgadzać się

soglašenje, suglašenje n. porozumienie, zgoda, uzgodnienie

sohnuti v.intr. ipf. schnąć, wysychać, usychać

soja f. soja

sojdti (sojde; sošel) v.intr. pf. zejść; ~ se zejść się, spotkać się, zebrać się

sojuz m. sojusz, unia

sojuznik m.anim. sojusznik

sok m. sok

sokoiztiskivačka f. sokownik, sokowirówka, wyciskarka

sokol m.anim. sokół

sokovnik m. sokownik, sokowirówka, wyciskarka

solarny adj. solarny

solidarnost f. solidarność

solidarny adj. solidarny

solidny adj. solidny

soliti v.tr. ipf. solić

solj f. sól

soljeny adj. solony

soljnica f. solniczka

solnce n. słońce

solncevrat m. przesilenie

solnečny adj. słoneczny; solnečna sistema układ słoneczny

solo n. solo

solza f. łza

solzotvorny: ~ gaz m. gaz łzawiący

somknuti v.tr. pf. zewrzeć szeregi

son (sna) m. sen

sonata f. sonata

sonda f. sonda

sondovati v.tr. ipf./pf. sondować

soobčati v.tr. ipf. powiadamiać, informować; ~ se komunikować

soobčenje n. powiadomienie, komunikat

soobčiti v.tr. pf. powiadomić, poinformować

soočati, suočati: soočati se s, suočati se s v.refl. ipf. mierzyć się z, stawiać czoła

soočiti, suočiti: soočiti se s, suočiti se s v.refl. ipf. zmierzyć się z, stawić czoła

sopelj (soplja) m. smarki, śluz, glut

sopran m. sopran

sort m. sort, rodzaj

sortovati v.tr. ipf./pf. sortować

sosati v.tr. ipf. ssać

sosavec m.anim. ssak

sosiska f. parówka, frankfurterka

soska f. sutek, smoczek

sosna f. sosna

sostav m. zestaw, skład

sostaviti v.tr. pf. zmontować, zestawić, złożyć, ułożyć

sostavjati v.tr. ipf. montować, zestawiać, składać, układać

sostavjenje n. zestawienie, montaż

sostavny adj. składowy; sostavna čest składnik, komponent, ingredient

sostojati: ~ se iz (sostoji) v.refl. ipf. składać się z

sotina num.fract. jedna setna

sotka, sotnja f. setka

sotkati v.tr. pf. utkać

sotny num.ord. setny

součestje n. współsprawstwo

součestnica f. współsprawczyni

součestničstvo n. współsprawstwo

součestnik m.anim. współsprawca

sova f. sowa

sovět m. rada, porada

sovětničstvo n. doradztwo

sovětnik m.anim. doradca

sovětovati v.tr. ipf. radzić, doradzać

sovětsky adj. sowiecki, radziecki; Sovětsky Sojuz Związek Radziecki, ZSRR; Sovětsky Svez Związek Radziecki, ZSRR

sovka f. sówka, strzygonia

sovladnuti v.tr. pf. poradzić sobie z; przemóc, przezwyciężyć, pokonać

sovladyvati v.tr. ipf. radzić sobie z; przemagać, przezwyciężać, pokonywać

sovpadenje n. zbieg okoliczności

sovrěmennik m.anim. współczesny

sovrěmennost f. współczesność

sovrěmenny adj. współczesny

sovršati v.tr. ipf. ukańczać, dokańczać

sovršenost f. doskonałość

sovršeny adj. doskonały; ~ vid aspekt dokonany

sovršiti v.tr. pf. ukończyć, dokończyć

sovsěm adv. zupełnie, całkiem, całkowicie

sozdati v.tr. pf. stworzyć

sozdavati v.tr. ipf. tworzyć

sozvati (sozove) v.tr. pf. zwołać

sozyvati v.tr. ipf. zwoływać

sožegti (sožže) v.tr. pf. spalić

sožrati (sožre) v.tr. pf. zeżreć

spad m. spadek; stok, zbocze

spadati v.intr. ipf. spadać

spakovati v.tr. pf. spakować; ~ se spakować się

spaliti v.tr. pf. spalić

spaljnja f. sypialnia

spanje n. spanie

spasati v.tr. ipf. ocalać, wybawiać

spasenje n. ocalenie, zbawienie

spasitelj m.anim. zbawca

spasti v.tr. pf. ocalić, wybawić

spasti (spade) v.intr. pf. spaść

spati (spi) v.intr. ipf. spać

specialist m.anim. specjalista

specialno adv. specjalnie

specialnost f. specjalność

specialny adj. specjalny

specifičny adj. specyficzny

specifika f. specyfika

spektr m. spektrum

spekulacija f. spekulacja

spekulativny adj. spekulatywny, spekulacyjny

spekulovati v.intr. ipf. spekulować

sperma f. sperma

spermatozoid m. spermatozoid, plemnik

spěšiti v.intr. ipf. spieszyć się

spěšny adj. pilny, pośpieszny

spěvanje n. śpiewanie

spěvati v.tr. pf. śpiewać

spirati se v.refl. ipf. spierać się, kłócić się

spis m. lista, spis

spisati (spiše) v.tr. pf. spisać

spisok m. lista, spis

spisyvati v.tr. ipf. spisywać

splesti (splete) v.tr. pf. spleść, upleść, zapleść, uwić

sploditi v.tr. pf. spłodzić

spod m. spód

spodnica f. spódnica

spokojno adv. spokojnie

spokojny adj. spokojny

spokojstvo n. spokój

spokrovnjeny adj. spokrewniony

společenstvo n. społeczeństwo

společnost f. wspólnota, społeczność

společny adj. wspólny, społeczny

spolny adj. wspólny

spolupracovati v.intr. ipf. współpracować, kooperować

spolurabotyvati v.intr. ipf. współpracować, kooperować

spomaliti v.tr. pf. zwolnić

spomaljati v.tr. ipf. zwalniać

spomaljenje n. zwolnienie (prędkość), spowolnienie

spominati v.tr. ipf. wspominać

spomněti (spomni) v.tr. pf. wspomnieć

spona f. klamra, spinka, sprzączka

sponka f. spinacz

sponsor m.anim. sponsor

spontanično adv. spontanicznie

spontaničny adj. spontaniczny

spor m. spór, konflikt, kontrowersja

sporadičny adj. sporadyczny

sporazuměvanje n. komunikacja

sporiti v.intr. ipf. spierać się, kłócić się, swarzyć się

sporlivy adj. kłótliwy

sporno adv. kontrowersyjnie

sporny adj. sporny, kontrowersyjny

sport m. sport

sportivny adj. sportowy

sportnik m.anim. sportowiec

sposob m. sposób, metoda

sposobnost f. zdolność, uzdolnienie

sposobny adj. zdolny

spotěti (poti) v.intr. pf. spocić się

spotiti se v.refl. pf. spocić się

spotknuti se v.refl. pf. potknąć się

spotrěbitelj m.anim. konzument

spotrěbiti v.tr. pf. zużyć, skonsumować

spotrěbjenje n. zużycie, konsumpcja

spotrěbovati v.tr. ipf. zużywać, konsumować

spotykati se (spotyče) v.refl. ipf. potykać się

spozdniti se v.refl. pf. spóźnić się

spozdnjati se v.refl. ipf. spóźniać się

spozdnjenje n. spóźnienie, opóźnienie

spoznati v.tr. pf. zapoznać

spoznavati v.tr. ipf. zapoznawać

sprašati v.tr. ipf. spraszać

spravědlivost f. sprawiedliwość

spravědlivy adj. sprawiedliwy, fair

sprědu adv. z przodu, przodem

spregati v.tr. ipf. koniugować, odmieniać (czasownik)

spresti (sprede) v.tr. pf. sprząc

sprěti se (spre) v.refl. pf. pokłócić się

spreženje n. koniugacja

sprijateliti se v.refl. pf. zaprzyjaźnić się, zbratać się, pobratać się

sprositi v.tr. pf. sprosić

sprotiviti se (komu/čemu) v.refl. pf. sprzeciwić się

sprotivjenje n. sprzeciw

sprovadžati v.tr. ipf. towarzyszyć, udzielać coachingu

sprovoditi v.tr. pf. potowarzyszyć, udzielić coachingu

spuhnuti v.intr. pf. spuchnąć

spust f. spust

spust m. kanalizacja; zbocze

spustiti v.tr. pf. spuścić, upuścić; wypuścić, zwodować (statek); ~ se spuścić się (np. na linie); spuścić się (ejakulacja)

spuščati v.tr. ipf. spuszczać, upuszczać; wypuszczać, wodować (statek); ~ se spuszczać się (np. na linie); spuszczać się (ejakulacja)

spuščenje n. ejakulacja

sputnik m. satelita

spytati v.tr. pf. spytać

sraka f. sroka

sram m. sromota, wstyd, hańba

sramežlivy adj. wstydliwy, nieśmiały, pruderyjny

sramiti v.tr. ipf. hańbić; sromać, sromocić, zawstydzać, kompromitować

sramny adj. sromotny, haniebny; wstydliwy, zawstydzony

sramota f. sromota, wstyd, hańba

sramotny adj. sromotny, haniebny

srast m. blizna, szrama

srastanje n. zrastanie się

srastati se v.refl. ipf. zrastać się

srasti se (sraste) v.refl. pf. zróść się

srati v.intr. ipf. srać

sravnimy adj. porównywalny

sravniteljny adj. porównawczy

sravniti v.tr. pf. porównać

sravnjati v.tr. ipf. porównywać

sravnjenje n. porównanie

srazumělost f. zrozumiałość

srazuměti v.tr. pf. zrozumieć

Srb m.anim. Serb

Srbija f. Serbia

srbohrvatsky adj. serbskochorwacki

srbolužičan, srbolužičanin m.anim. serbołużyczanin

srbolužičsky adj. serbołużycki

srbskohrvatsky adj. serbskochorwacki

srbsky adj. serbski

srdca n.pl. kierki

srdce n. serce

srdcevina f. albedo; jądro, rdzeń

srdečno adv. serdecznie

srdečnososudny adj. sercowo-naczyniowy

srdečnost f. szczerość

srdečny adj. sercowy; serdeczny; ~ napad zawał serca, atak serca

srditi v.tr. ipf. gniewać, rozsierdzać

srdity adj. gniewny, rozzłoszczony, zły

srdnost f. gniew, złość

srěbristy adj. srebrzysty

srěbrny adj. srebrny

srěbro n. srebro

srěd prep. (kogo/čego) wśród, pośród, pomiędzy

srěda f. środa

srědina f. centrum, środek; średnia

srědišče n. centrum, środek

srědnija f. średnia

srědnjevěčje n. średniowiecze

srědnjevěčny adj. średniowieczny

srědnji, srědny adj. przeciętny; średni, centralny, środkowy; srědnji rod rodzaj nijaki

srědoběžny adj. odśrodkowy

srědotěčny adj. dośrodkowy

srědstva n.pl. media; srědstvo środki (do zrobienia czegoś); remedium, lekarstwo

Srědzemsko morje n. Morze Śródziemne

srna f. sarna

srodnica f. krewna

srodnik m.anim. krewny

srodny adj. spokrewniony; srodno slovo słowo spokrewnione

srodstvo n. podobieństwo

srp m. sierp

srpenj m. sierpień

srst f. sierść, futro

srubati v.tr. pf. zrąbać

srubyvati v.tr. ipf. zrąbywać

sručny adj. zręczny, umiejętny

sruinovati v.tr. pf. zrujnować

ssědati se v.refl. ipf. warzyć się (żywność)

ssesti se (ssede) v.refl. pf. zwarzyć się (żywność), zsiąść się (żywność)

ssora f. bijatyka, burda

SSSR m. ZSRR

SŠA m.pl. USA

stabilizovati v.tr. ipf./pf. stabilizować

stabilnost f. stabilność

stabilny adj. stabilny

stačiti v.intr. ipf. wystarczać, starczyć

stadija f. faza, etap

stado n. stado

staja f. obora, stajnia

stalinizm m. stalinizm

stalj f. stal

stalost f. stałość; ciągłość

stalovy adj. stalowy

staly adj. stały; ciągły

stan m. kondycja; stan

stancija f. stacja

standard m. standard

standardizacija f. standaryzacja

standardizovati v.tr. ipf. standaryzować

standardny adj. standardowy

stanok m. krosno

stanovišče n. stanowisko, postawa, pozycja, punkt widzenia

stanoviti v.tr. ipf. ustalać

stanuti v.intr. pf. stanąć, zatrzymać się

stapjati v.tr. pf. zlewać, stapiać (razem)

staranno adv. starannie

staranny adj. staranny, ostrożny

starati se v.refl. ipf. starać się, próbować

starec m.anim. starzec; starci starcy

starějši, starši adj. starszy

starěnje n. starzenie

starěti v.intr. ipf. starzeć

starinny adj. starożytny, starodawny, wiekowy; starinna infrastruktura przestarzała infrastruktura

starocrkovnoslovjansky adj. starocerkiewnosłowiański

starodavny adj. starodawny, starożytny

starohebrejsky adj. starohebrajski

staromodny adj. staromodny

staroslovjansky adj. starosłowiański

starost f. starość

start m. start

startovati v.tr. ipf./pf. startować

stary adj. stary; Stary Svět Stary Świat

stati (stane) v.aux.pf. stać się, zostać; ~ se wydarzyć się, stać się

statičny adj. statyczny, nieruchomy

statija f. artykuł

statističny adj. statystyczny

statistika f. statystyka

statnost f. wydarzenie

statny adj. okazały, mocno zbudowany

statuja f. statua

status m. status

statut m. statut

stavati v.aux.ipf. stawać (się)

staviti v.tr. ipf. stawić;  ~ na něčto stawić na coś; ~ pytanje zadawać pytanie

stavjati v.tr. ipf. stawiać

stavka f. stawka (hazard); stawka (taryfa)

steblo n. źdźbło, łodyga

stečenje n. zbieg, zlanie się

steklěny adj. szklany

steklnik m. szklarnia

steklny: steklěna čaša f. szklanka

steklo n. szkło

stekti v.intr. pf. ściec, ścieknąć

steliti v.tr. ipf. ścielić

stěna f. ściana

stěnj m. cień

stereotip m. stereotyp

sterilizacija f. sterylizacja

sterilizovati v.tr. ipf./pf. sterylizować

sterilny adj. sterylny

stežka f. ścieżka, szlak, trakt

stigati v.tr. ipf. przytrafiać się; ścigać

stignuti v.tr. pf. doścignąć, wyprzedzić; przytrafić się

stih m. stych, wiersz

stihija f. żywioł

stil, stilj m. styl

stimul m. bodziec, pobudka

stimulacija f. stymulacja

stimulovati v.tr. ipf. stymulować

stiskati v.tr. ipf. ściskać, zaciskać, kompresować

stisknuti v.tr. pf. ścisnąć, zacisnąć, skompresować

stlati (stelje) v.tr. ipf. ścielić, rozściełać, słać (np. słomę na podłodze)

sto num.card. sto

stodola f. stodoła

stog m. stos, stóg, sterta

Stoj! intj. Stój!, Stop!

stojati (stoji) v.intr. ipf. stać; kosztować

stojišče n. miejsce postoju; postój taksówek; stoisko, budka

stojka f. stanie na rękach; podpórka, podpora, rekwizyt

stokratno adv. stukrotnie

stol m. stół; krzesło

stolětje n. stulecie, wiek

stolica f. stolica

stoličny adj. stołeczny

stoljar m.anim. stolarz, cieśla

stolka f. krzesło

stolny: ~ tenis m. tenis stołowy, ping pong

stolp m. słup, filar, kolumna, maszt

ston m. jęk

stonanje n. jęczenie

stonati v.intr. ipf. jęczeć

stonožka f. stonoga

stop intj. stop

stopa f. stopa

stopiti v.tr. pf. zlać, stopić (razem)

stopjenje n. zlanie, stopienie (razem)

storočnik m.anim. stulatek

stotina num.fract. jedna setna

stoty num.ord. setny

stradati v.intr. ipf. cierpieć

strah m. strach, groza

strahlivec m.anim. tchórz

strahlivo adv. strachliwie, tchórzliwie

strahlivost f. tchórzostwo

strahlivy adj. strachliwy, tchórzowski

strahovanje n. ubezpieczenie

strahovati v.tr. ipf. ubezpieczać; ~ se niepokoić się

strajk m. strajk

strana f. strona (umowy); strona; kraina, region; ~ světa strona świata

stranica f. strona (np. książki, internetowa)

straniti: ~ se od v.refl. ipf. stronić od, unikać

strannik m.anim. zwolennik, stronnik, kibic

stranny adj. dziwny, dziwaczny

strast f. pasja, namiętność

strastny adj. namiętny

strašeny adj. wystraszony

strašiti v.tr. ipf. straszyć, przerażać; ~ se wystraszyć się

strašno adv. strasznie; strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

strašny adj. straszny, przerażający

strategičny adj. strategiczny

strategija f. strategia

straus m.anim. struś

straž m.anim. stróż, strażnik, dozorca

straža f. straż

strčiti v.intr. ipf. wystawać, sterczeć

strěčati v.tr. ipf. spotykać

strěgti v.tr. ipf. strzec, chronić; ~ se strzec się, być ostrożnym, uważać

strěha f. dach

strekoza f. ważka

strěla f. strzała

strělba f. ostrzał, strzelanina

strělec m.anim. strzelec; Strělec Strzelec (zodiak)

strělišče n. strzelnica

strěliti v.intr. ipf. strzelać

strěljati v.intr. ipf. strzelać

strělka f. wskazówka (zegar)

strělnik m.anim. strzelec, karabinier

strěločnik m.anim. zwrotniczy

streme n. strzemię

stres m. stres

stresenje n. wstrząs; ~ mozga wstrząs mózgu

stresovy adj. stresujący

strěsti (strěte) v.tr. pf. spotkać

strěšna krytina f. dachówka

strětenje n. spotkanie

strigti v.tr. ipf. strzyc

strimati v.tr. pf. wstrzymać, powstrzymać

strimyvati v.tr. ipf. wstrzymywać, powstrzymywać

strižik m.anim. strzyżyk

strogo adv. surowo, srogo, rygorystycznie

strogost f. surowość, srogość, rygor

strogy adj. surowy, srogi, rygorystyczny

stroj m. ustrój, system

strojiti v.tr. ipf. formować wojska; aranżować, urządzać

strop m. sufit, górny pułap

strugati v.tr. ipf. strugać, skrobać

struja f. strumień, prąd

struktura f. struktura

struna f. struna

strunny:  ~ instrument m. instrument strunowy; ~ kvartet kwartet smyczkowy

stružka f. wiór, opiłki, strużyna

stryjec m.anim. stryj, brat ojca

stryjenka f. stryjenka, żona brata ojca

student m.anim. student

studeny adj. zimny, chłodny

studija f. studia

studio n. studio

studiovati v.tr. ipf. studiować

studiti v.tr. ipf. studzić, chłodzić

studnja f. studnia

stukati v.intr. ipf. stukać, pukać; ~ do/na/v dveri stukać do drzwi, pukać do drzwi

stuknuti v.intr. pf. stuknąć, puknąć

stul m. krzesło

stupati v.intr. ipf. kroczyć, stąpać

stupenišče n. schody

stupenj (stupnja) m. stopień; etap

stupiti v.intr. ipf. zrobić krok, uczynić krok

stupnjevanje n. stopniowanie

stvar m. rzecz, sprawa

stvarjati v.tr. ipf. stwarzać

stvarno adv. realnie, naprawdę

stvarnost f. rzeczywistość, realność

stvor m. stworzenie (rzecz/osoba)

stvoriti v.tr. pf. stworzyć

stvorjenje n. stworzenie (czynność)

stvrditi v.tr. pf. stwierdzić

styčenj m. styczeń

styd m. wstyd

styk m. skrzyżowanie

subjektivizm m. subiektywizm

subjektivnost f. subiektywność

subjektivny adj. subiektywny

sublimacija f. sublimacja

subota f. sobota

substancija f. substancja

subtilnost f. subtelność

subtilny adj. subtelny

subtitry m.pl. napisy (w filmie)

sučasnik m.anim. współczesny

sučasnost f. współczesność, teraźniejszość

sučasny adj. współczesny, teraźniejszy

suči adj. obecny, teraźniejszy, będący

sučstveno adv. w zasadzie, zasadniczo, fundamentalnie

sučstveny adj. zasadniczy, istotny, fundamentalny, esencjonalny

sud m. sąd; krvonosny ~ naczynie krwionośne

sudba f. los, przeznaczenie, fatum

suditelj m.anim. sędzia

suditi v.tr. ipf. predestynować; sądzić

sudja m.anim. sędzia

sudny adj. sądowy, sądowniczy;  ~ denj Dzień Sądu; ~ pozov pozew sądowy

sudženje n. wyrok, osąd

sufiks m. przyrostek, sufiks

suhar m. suchar, herbatnik

suharmonizovati v.intr. pf. harmonizować ze sobą

suhoplod m. suszony owoc

suhy adj. suchy

sujevěrje n. przesąd, zabobon

suka f. suka

sultan m.anim. sułtan

sultanat m. sułtanat

suma f. suma; v sumě w sumie

suměstimost f. kompatybilność

suměstimy adj. kompatybilny

sumněnje n. wątpliwość; sumienie

sumněvati se v.refl. ipf. wątpić

sumniteljny adj. wątpliwy

sumnlivo adv. wątpliwie

sumnlivy adj. wątpliwy

sumrak m. zmierzch, zmrok

sumrkati se v.refl. ipf. zmierzchać się, ciemnieć, ściemniać się

sumrknuti se v.refl. pf. zmierzchnąć się, pociemnieć, ściemnić się

sunuti v.tr. pf. posunąć

sup m.anim. sęp

supa f. zupa

super- prefix super-

superdržava f. supermocarstwo

superheroj m.anim. superbohater

supermarket m. supermarket

superničstvo n. rywalizacja

supernik m.anim. rywal

supostaviti v.tr. pf. zestawić

supostavjati v.tr. ipf. zestawiać

suprotiv prep. (kogo/čego) przeciwnie, naprzeciw

suprovadžati v.tr. ipf. towarzyszyć, akompaniować

suprovoditi v.tr. pf. potowarzyszyć

suprovodženje n. coaching, towarzyszenie

suprug m.anim. małżonek

supruga f. małżonka

suprugi m.pl. małżonkowie

supružstvo n. małżeństwo

suputnik m.anim. towarzysz podróży

surabota f. współpraca

surabotati v.intr. ipf. współpracować, kooperować

surabotničstvo n. współpraca, kooperacja

surabotnik m.anim. współpracownik

surazměrnost f. symetria

surazměrny adj. symetryczny

surfist m.anim. surfer

surfovanje n. surfing

surfovati v.intr. ipf. surfować

Surinam m. Surinam

surinamsky adj. surinamski

surovy adj. surowy, srogi

surpriz m. niespodzianka

surrealizm m. surrealizm

susěd m.anim. sąsiad

susědny adj. przylegający; sąsiedni; susědno do obok

susědstvo n. sąsiedztwo

susrědotočati v.tr. ipf. koncentrować; ~ se koncentrować się, skupiać się

susrědotočiti v.tr. pf. skoncentrować; ~ se skoncentrować, skupić się

sustav m. system

sustradanje n. współczucie, współcierpienie

sustrěča f. spotkanie

sustrěčati v.tr. ipf. spotykać

sustrěsti (sustrěte) v.tr. pf. spotkać

sušiti v.tr. ipf. suszyć

sut v.aux.ipf.

sut   ➝   byti

sutener m.anim. alfons

suteren m. piwnica

sutruditi v.intr. ipf. współpracować

sutrudničsky adj. kooperacyjny

sutrudničstvo n. współpraca

suvati v.tr. ipf. suwać, sunąć, posuwać

suvenir m. pamiątka

suverenitet m. suwerenność

suverenny adj. suwerenny

suvisly adj. spójny

suvladženje n. kondominium

suzafon m. suzafon

suznačny adj. jednoznaczny, równoznaczny

suzvězdje n. konstelacja

sužalost f. kondolencja

svabiti v.tr. pf. zwabić

svahili m.indecl. swahili

svariti v.tr. pf. ugotować; zespawać

svarjati v.tr. ipf. spawać

svat m.anim. swat

svatba f. ślub, wesele

svatbeny adj. ślubny; poślubiony; svatbena obručka obrączka ślubna; svatbena zabava wesele;  ~ konvoj orszak weselny;  ~ kostjum strój weselny;  ~ oděv strój weselny; svatbeni suprugi para małżeńska

svatiti se v.refl. ipf. brać ślub

Svazilend m. Suazi

svěča f. świeca

svečennik m.anim. kapłan

svečeny adj. święcony

svědčiti v.intr. ipf. zeznawać

svědočstvo n. świadectwo, certyfikat

svědok m.anim. świadek

svědomje n. sumienie, świadomość

svědomo adv. świadomie

svědomost f. sumienie, świadomość

svědomy adj. świadomy

svekr m.anim. świekr, teść (ojciec męża)

svekrov f. świekra, świekrew, teściowa (matka męża)

svěriti se v.refl. pf. zwierzyć się

svěrjati se v.refl. ipf. zwierzać się

svěst f. sumienie

svěstny adj. sumienny, skrupulatny

svět m. świat

Svět m. Ziemia

světilka f. lampa

světilnik m. latarnia morska

svetišče n. światynia, sanktuarium

svetiti v.tr. ipf. święcić

světlny:  ~ god m. rok świetlny; ~ rok rok świetlny

světlo n. światło;  ~ luny światło księżyca; ~ měseca światło księżyca

světlofor m. światło drogowe

světluška f. świetlik

světly adj. światły, świetlany, jasny

světoběžnik m.anim. globtroter, obieżyświat

svetočny adj. świąteczny

světogled m. światopogląd

svetogrdženje n. świętokradztwo

svetok m. święto

svetr m. sweter, pulower

světsky adj. światowy, świecki; Světska trgova organizacija Światowa Organizacja Handlu, WTO, OMC; Světska zdravstvena organizacija Światowa Organizacja Zdrowia, WHO

svety adj. święty; ~ hranitelj święty patron

svez m./f. połączenie, powiązanie, relacja; związek, unia, stowarzyszenie; v ~i s w związku z

svezany adj. związany

svezati (sveže) v.tr. pf. związać, powiązać; ~ šnurom związać sznurkiem

svezok m. stosunek, związek; węzeł, supeł; pęk (np. kluczy); wiązka (np. kwiatów)

svezyvati v.tr. ipf. związywać, powiązywać; ~ šnurom związywać sznurem

svěži adj. świeży

svila f. jedwab

svinec m. ołów

svinja f. świnia

svinovod m.anim. hodowca świń, świniarz

svinsky adj. świński

svirěpost f. dzikość; okrucieństwo, bestialstwo

svirěpy adj. dziki, nieokrzesany; okrutny, bestialski, brutalny

svist m. gwizd, świst

svistati v.intr. ipf. gwizdać, świstać

svistnuti v.intr. pf. gwizdnąć, świsnąć

svistok m. gwizdek

svitanje n. świtanie, świt, zaranie

sviti (svije) v.tr. pf. spowić; uwić; zwić; spleść

svitok m. zwój, zwitek

svoboda f. wolność, swoboda

svobodno adv. swobodnie

svobodnomyslitelj m.anim. wolnomyśliciel

svobodnomysljny adj. wolnomyślny

svobodny adj. wolny, swobodny; svobodna volja wolna wola

svod m. kodeks (prawo); łuk (architektura), sklepienie

svodnik m.anim. stręczyciel

svoj pron.poss. swój

svojak m.anim. swak, szwagier (mąż siostry)

svojevlastny adj. samowolny

svojevoljny adj. samowolny

svojevrěmenno adv. terminowo, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

svojevrěmennost f. terminowość

svojevrěmenny adj. terminowy, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

svojnost f. własność

svojsko adv. specyficznie

svojsky adj. swojski, charakterystyczny, specyficzny

svojstvo n. cecha; osobliwość

svorenj m. sworzeń

svratno adv. zwrotnie

svratny adj. odwrotnie; zwrotny (gram.)

svrběti (svrbi) v.tr. ipf. swędzić, świerzbieć; svrbeči swędzący

svrček m.anim. świerszcz

svrdlo n. wiertło

svrgati v.tr. ipf. obalać, odsuwać od władzy

svrgnuti v.tr. pf. obalić, odsunąć od władzy

svrh- prefix super-

svrhny adj. super

svrhu adv. z wierzchu

syn m.anim. syn

sypati v.tr. ipf. sypać

syr m. ser

syrovy adj. serowy

sytiti v.tr. ipf. sycić

syty adj. syty

szadu adv. z tyłu

šablon m. szablon

šafa f. szafa

šafran m. szafran

šah: ~ i mat m. szach i mat

šahovnica f. szachownica

šahy m.pl. szachy

šal m. szal

šal, šalik m. szalik

šalěti v.intr. ipf. szaleć; wariować

šampansko (šampanskogo) n. szampan

šampion m.anim. mistrz, czempion

šampionat m. mistrzostwa

šampon m. szampon

šans m. szansa

šantaž m. szantaż

šantažovati v.tr. ipf. szantażować

šapka f. kapelusz, czapka

šarlatan m.anim. szarlatan

šarlatanstvo n. szarlataństwo

šarm m. charyzma

šator m. namiot

ščediti v.tr. ipf. oszczędzać

ščedro adv. szczodrze, hojnie

ščedrost f. szczodrość, hojność

ščedry adj. szczczodry, hojny

ščekotati (ščekoče) v.tr. ipf. łaskotać, łechtać

ščene n. szczenię, szczeniak

ščeniti se v.refl. ipf. szczenić się

ščestje n. szczęście, fart; na ~ na szczęście

ščestlivo adv. szczęśliwie

ščestlivy adj. szczęśliwy

ščestno adv. szczęśliwie

ščestnost f. szczęśliwość

ščestny adj. szczęśliwy; Ščestnogo dnja rodženja! Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!; Ščestnogo Novogo Goda! Szczęśliwego Nowego Roku!; Ščestnogo Velikdnja! Wesołego Alleluja!; Ščestnyh svetkov! Wesołych Świąt!

ščetina f. szczecina, ściernisko

ščetka f. szczotka

ščigol (ščigla) m.anim. szczygieł

ščipati (ščipe) v.tr. ipf. szczypać

ščipnuti v.tr. pf. szczypnąć

ščit m. tarcza

ščititi v.tr. ipf. osłaniać

ščitny: ščitna žlěza f. tarczyca

ščrba f. szczerba, odłamek

ščur m.anim. szczur

šef m.anim. szef; ~ policije szef policji

šel   ➝   idti

šelf: kontinentalny ~ m. szelf kontynentalny

šepot m. szept

šeptati (šepče) v.tr. pf. szeptać

šeršenj m.anim. szerszeń

šest num.card. sześć

šestdeset num.card. sześćdziesiąt

šestdesety num.ord. sześćdziesiąty

šesteraky num.diff. sześcioraki

šesterčeta n.pl. sześcioraczki

šesterka num.subst. grupa sześciu

šesterny num.mult. sześciokrotny

šestero num.coll. sześcioro

šestikutnik m. sześciokąt

šestina num.fract. jedna szósta

šestinožka f. owad

šestivugolnik m. sześciokąt

šestka num.subst. szóstka

šestnadset num.card. szesnaście

šestnadsety num.ord. szesnasty

šestsot, šeststo num.card. sześćset

šesty num.ord. szósty

šev m. szew, ścieg

šifrovanje n. szyfrowanie, kodowanie

šifrovany adj. zaszyfrowany, zakodowany

šifrovati v.tr. ipf. szyfrować; zakodowywać, zaszyfrowywać

šija f. szyja

šikarny adj. szykowny, elegancki

šimpanz m.anim. szympans

šina f. szyna

šipka f. owoc z dzikiej róży

širina f. szerokość

širiti v.tr. ipf. szerzyć, rozszerzać

široko adv. szeroko

širokost f. szerokość

široky adj. szeroki

širši adj. szerszy

šiti (šije) v.tr. ipf. szyć

šizofreničny adj. schizofreniczny

šizofrenija f. schizofrenia

škaf m. szafa

škala, skala f. skala

škarpetka f. skarpetka

škoda f. szkoda

škoditi v.intr. ipf. szkodzić

škodlivy adj. szkodliwy

škola f. szkoła

školiti v.tr. ipf. edukować, szkolić

školnik m.anim. uczeń

školny adj. szkolny; školna tabla tablica

Škot m.anim. Szkot

Škotka f. Szkotka

Škotska f. Szkocja

škotsky adj. szkocki

škripanje n. skrobanie

škripěti v.intr. ipf. skrzypieć

šl-   ➝   idti

šlěm m. kask, hełm

šlepati v.tr. ipf. plaskać

šlepnuti v.tr. pf. plasnąć

šlifovati v.tr. ipf. szlifować

šljahetnost f. szlachectwo

šljahetny adj. szlachecki, arystokracki

šljahta f. szlachta, arystokracja

šljahtič m.anim. szlachcic, arystokrata

šljahtička f. szlachcianka, arystokratka

šlupa f. skorupa, skorupka

šminka f. szminka

šnur m. sznur, lina

šnurka f. szpagat (sznurek)

šofer m.anim. kierowca; ~sko dozvoljenje prawo jazdy

šok m. szok

šokovany adj. zszokowany

šokovati v.tr. ipf. szokować

šokujuči adj. szokujący

šolk m. jedwab

šovinist m.anim. szowinista

šovinističny adj. szowinistyczny

šovinizm m. szowinizm

špala f. podkład kolejowy

špinat m. szpinak

špion m.anim. szpieg

špionaž m. szpiegostwo

šruba f. śruba, wkręt

štanga f. krata, pręt

štat m. stan (np. Oklahoma)

što   ➝   čto

što-   ➝   čto-

štopiti v.tr. pf. zacerować

štopovati v.tr. ipf. cerować

štučny adj. sztuczny

šuba f. kożuch

šum m. hałas

šumny adj. hałaśliwy

šunka f. szynka

Švecija f. Szwecja

švedsky adj. szwedzki

Švejcarija f. Szwajcaria

švejcarsky adj. szwajcarski

ta   ➝   toj

tabak m. tabaka

tabela f. tabela, arkusz

tabletka f. tabletka, pigułka

tabor m. obóz, tabor

tabu m.indecl. tabu

tadžičsky, tadžiksky adj. Tadżykistański

Tadžikistan m. Tadżykistan

tajati v.tr. ipf. tajać, topić, upłynniać, odmrażać

tajemny adj. tajemny, tajemniczy

tajenje n. ukrycie, zatajenie, zatajanie

tajenstveny adj. tajemniczy

tajenstvo n. tajemnica

tajfun m. tajfun

tajiti v.tr. ipf. taić

Tajland m. Tajlandia

tajna f. tajemnica, sekret

tajnica f. sekretarka

tajnik m.anim. sekretarz

tajnišče n. sekretne miejsce

tajnopis m. kryptografia

tajnopisec m.anim. kryptograf

tajnost f. tajemnica

tajny adj. tajny, sekretny; tajna služba tajna służba; tajna vojna tajna wojna; ~ batalion tajny batalion

tajsky adj. tajski

Tajvan m. Tajwan

tak, tako adv. tak

tako:  ~ rěčeny adj. tak zwany;  ~ zvany tak zwany;  ~ mnogo tyle, tak dużo;  ~ ... onako tak ... owak;  ~ kako tak jak;  ~ skoro kako jak tylko, gdy tylko;  ~ že więc, toteż, tak że; ~ kazati że tak powiem

takovy adj. taki, takowy

takože adv. także, też; a ~ oraz, a także

taksi m.indecl. taksówka

taksometr m. taksometr

taksonomičny adj. taksonomiczny

taksonomija f. taksonomia

taktika f. taktyka

takto adv. tak, w taki sposób

taky adj. taki

talent m. talent

talija f. talia

talirka f. talerz

talisman m. talizman

tam adv. tam

tamburin m. tamburyno

tamo adv. tam

tamtoj (tamta, tamto) pron.dem. tamten

tancevati v.intr. ipf. tańczyć

tanec m. taniec

tank m. czołg

Tanzanija f. Tanzania

tarantula f. tarantula, ptasznik

tasma f. taśma

tata m.anim. tata

tatuaž m. tatuaż

tatuovati v.tr. ipf./pf. tatuować

te pron.dem. te

te pron.pers. cię

teatr m. teatr

teatralny adj. teatralny

tebe pron.pers. ciebie

tečenje n. upływ, przepływ; wyciek, przeciek; v tečenju podczas, w czasie

tečno adv. płynnie

tečnost f. płynność

tečny adj. płynny

tegati v.tr. ipf. ciągać

teglivy adj. lepki, rozciągliwy, kleisty

tegnuti v.tr. ipf. ciągnąć

tehničny adj. techniczny

tehnik m.anim. technik

tehnika f. technika

tehnologičny adj. technologiczny

tehnologija f. technologia

tekila f. tequila

Teksas m. Teksas

tekst m. tekst

tekstilj m. tkanina

tekti v.intr. ipf. ciec, płynąć, cieknąć

tektivo n. płyn

tekuči adj. ciekły, płynny, cieknący, przeciekający; aktualny, obecny

tekutina f. płyn

tele n. cielę, cielak

telefon m. telefon

telefonovati v.intr. ipf. telefonować

telegrama f. telegram

telekomunikacija f. telekomunikacja

teleskop m. teleskop

tělesny adj. cielesny

teletko n. cielątko

televiděnje n. telewizja

televizija f. telewizja; televizijny program program telewizyjny

teliti se v.refl. ipf. cielić się

tělo (těla/tělese) n. ciało

tělohranitelj m.anim. ochroniarz

tema f. temat

tematičny adj. tematyczny

tematika f. tematyka

temněti v.intr. ipf. ciemnieć, mrocznieć

temnica f. loch, ciemnica

temnolavandovy adj. purpurowy, fioletowy

temnost f. ciemność

temnota f. ciemność; ignorancja

temny adj. ciemny

temperatura f. temperatura

tendencija f. tendencja

tenis m. tenis

teniska f. koszulka

těnj m./f. cień

tenky adj. cienki

tenor m.anim. tenor

teolog m.anim. teolog

teologija f. teologia

teoretično adv. teoretycznie

teoretičny adj. teoretyczny

teorija f. teoria

teplica f. cieplarnia

teplo n. ciepło

teploměr m. termometr

teplota f. temperatura

teplovaty adj. letni (temperatura)

teply adj. ciepły

terapevt m.anim. terapeuta

terapija f. terapia; ~ materskoj klětki terapia komórkowa

terier m.anim. terier

teritorialno adv. terytorialnie

teritorialny adj. terytorialny

teritorija f. terytorium

termin m. termin, wyrażenie

termit m.anim. termit

termodinamika f. termodynamika

ternover m. turnover

teror m. terror

terorist m.anim. terrorysta

terorističny adj. terrorystyczny

terorizm m. terroryzm

těsnina f. wąwóz, przesmyk

těsno adv. ciasno

těsny adj. ciasny, wąski

test m. test

test m.anim. teść (ojciec żony)

testament m. testament

těsto n. ciasto (surowe)

těstokrug m. pączek

testovati v.tr. ipf. testować

tešča f. teściowa (matka żony)

těšiti: ~ se iz v.refl. ipf. cieszyć się z

tetenka f. ciocia (siostra matki)

tetiva f. cięciwa

tetka f. ciocia, ciotka

teznitelj m.anim. oskarżyciel, prokurator

težba f. skarga, zażalenie, proces sądowy

težina f. waga; ~ sněga waga śniegu

težko adv. ciężko; poważnie; trudno; surowo (kara)

težkost f. ciężkość; trudność

težky adj. ciężki; męczący; poważny; trudny, uciążliwy; surowy (kara)

težnica f. powód (osoba składająca skargę lub zażalenie)

težnik m.anim. powód (osoba składająca skargę lub zażalenie)

thor m.anim. tchórz (zwierzę)

ti pron.pers. tobie, ci

tigr m.anim. tygrys

tiho adv. cicho

tihy adj. cichy; Tihy okean Ocean Spokojny, Pacyfik

timpany m.pl. kotły (instrument muzyczny)

tinejdžer m.anim. nastolatek

tinktura f. nalewka, tynktura

tip m. typ, rodzaj

tipično adv. typowo

tipičnost f. typowość

tipičny adj. typowy

tipka f. guzik; przycisk, klawisz

tipkati v.tr. ipf. wciskać (przycisk)

tipkovnica f. klawiatura

tipografija f. typografia

tipologičny adj. typologiczny

tipologija f. typologia

tir m. ciężarówka, tir

tiran m.anim. tyran

tiranija f. tyrania

tiskar m.anim. drukarz

tiskarstvo n. dukarstwo

tiskati v.tr. ipf. cisnąć, ściskać

tisknuti v.tr. ipf. cisnąć, ścisnąć

tišina f. cisza

titan m. tytan (metal)

tjulenj m.anim. foka

tjurma f. więzienie

tjutjun m. tytoń

tkanina f. tkanina

tkanj f. tkanina

tkati v.tr. ipf. tkać

tknuti v.tr. ipf. dotknąć; szturchnąć, dźgnąć, tknąć; ~ se odnieść się do, zatroskać się

tlěnje n. tlenie

tlěti v.intr. ipf. tleć się

tlo n. podłoga; tło

tma f. ciemność

to   ➝   toj

toalet m. toaleta; ~ny papir papier toaletowy

tobě pron.pers. tobie, ci

točiti v.tr. ipf. napoczynać (płyn), ściągać (płyn); ostrzyć, szlifować; toczyć; turlać; ~ se toczyć się, mieć miejsce

točka f. kropka, punkt;  ~ s komoju średnik;  ~ s zapetoju średnik; ~ zrěnja punkt widzenia

točno adv. dokładnie, punktualnie

točnost f. dokładność, staranność, punktualność

točny adj. dokładny, staranny, punktualny

tofi n.indecl. toffi

togda, togdy adv. wtedy, wówczas

toj (ta, to) pron.dem. ten;  ~ … tam ten ... tam, tamten; ~ … tu ten ... tu

tojže (taže, tože) pron.dem. tenże, ten sam

tok m. prąd (np. rzeki); nurt; przebieg, tok

tokar m.anim. tokarz

tokratno adv. tym razem

tolerancija f. tolerancja

tolerantny adj. tolerancyjny

toliko adv. tyle; tylko; ~ kako tyle ile

tolikrat adv. tyle razy

toliky adj. tak duży

toljko   ➝   toliko

tolkti v.intr. ipf. tłuc

tolmač m.anim. tłumacz

tolmačenje n. tłumaczenie

tolmačiti v.tr. ipf. tłumaczyć

tolpa f. tłum

tolstost f. tłustość, opasłość

tolsty adj. gruby, tłusty, opasły; tolsto pismo pismo pogrubione

tomat m. pomidor

tomu adv. dlatego; temu; ~ že dlatego że, ponieważ

ton m. ton

tona f. tona

tonky adj. cienki

tonuti v.intr. ipf. topić się; tonąć

topinambur m. topinambur

topišče n. temperatura topnienia

topiti v.tr. ipf. topić (substancję)

topolja f. topola

toptati v.intr. ipf. deptać, tratować

torba f. torba, wór; ~ do spanja śpiwór

torf m. torf

tornado n. tornado, trąba powietrzna

tors m. tułów, tors

tort m. tort

totalitarizm m. totalitaryzm

totalitarny adj. totalitarny

totalny adj. totalny

totožny adj. identyczny

tovar m. towar

tovariš m.anim. towarzysz

tovariška f. towarzyszka

tovarna f. fabryka

tož adv. też, także

tradicija f. tradycja

tradicijny adj. tradycyjny

tradicionalist m.anim. tradycjonalista

tragedija f. tragedia

tragičny adj. tragiczny

trajati v.intr. ipf. trwać

trajny adj. trwały, wytrzymały

Trakija f. Tracja

trakijsky adj. tracki

traktat m. traktat

traktor m. traktor

tramvaj m. tramwaj

transkripcija f. transkrypcja

transliteracija f. transliteracja

transliterovati v.tr. ipf. transliterować

transparant m. transparent

transplantacija f. transplantacja, przeszczep

transport m. transport

trasa f. trasa

trata f. wydatek, strata

tratiti v.tr. ipf. marnować; wydawać; tracić; Ne trati vrěmene! Nie trać czasu!

trava f. trawa

travenj m. maj

travimy adj. strawny

travjenje n. trawienie

travma f. trauma

travmatizovati v.tr. ipf./pf. traumatyzować

travnik m. trawnik

travojed m.anim. roślinożerca

travojedny adj. roślinożerny

trbuh m. brzuch

trbušny adj. brzuszny

trěba adv. trzeba, należy, potrzeba;  ~ by bylo trzeba by było; Ne  ~ nie trzeba; ne  ~ nie trzeba, nie potrzeba; ~ priznati trzeba przyznać

trěbovanje n. zapotrzebowanie

trěbovati v.aux.ipf. musieć

trefy f.pl. trefl (karty), żołądź (karty)

trener m.anim. trener

trening m. trening, szkolenie

treningovy adj. treningowy, szkoleniowy

trenovati v.tr. ipf. trenować, szkolić

trepetati v.intr. ipf. drżeć, telepać, trzepać

tresenje n. trzęsienie

trěsk m. trzask, trzaśnięcie, brzęk (np. tłuczonego szkła)

tresti v.tr. ipf. wstrząsać, potrząsać; ~ se trząść się

treti (tre) v.tr. ipf. trzeć

tretina num.fract. jedna trzecia; dvě tretiny dwie trzecie

tretje adv. po trzecie

tretji num.ord. trzeci

trevoga f. alarm, lęk, niepokój, zaniepokojenie

trevožiti v.tr. ipf. martwić; ~ se martwić się

trevožny adj. lękliwy, trwożny, zaalarmowany, zaniepokojony

trězvěti v.intr. ipf. trzeźwieć

trězvy adj. trzeźwy

trg m. interes; targ

trgati v.tr. ipf. szarpać; targać, ciągnąć

trgnuti v.tr. ipf. szarpnąć

trgnuti v.tr. pf. targnąć, wyciągać

trgovanje n. handel, biznes, targowanie, interesy

trgovati v.intr. ipf. handlować, kupczyć, robić interesy

trgovec m.anim. handlowiec, handlarz, kupiec

trgovišče n. targowisko

trgovja f. handel, marketing

trgovnik m.anim. biznesmen

trgovy adj. handlowy, handlarski, biznesowy, komercyjny

tri num.card. trzy

trideset, trideseti num.card. trzydzieści

tridesety num.ord. trzydziesty

trik m. trik, sztuczka

trikratno adv. trzykrotnie

trikutnik m. trójkąt

trikutny adj. trójkątny

trilětny adj. trzyletni

trimati v.tr. ipf. trzymać, dzierżyć; ~ se nečego trzymać się czegoś

trinadset num.card. trzynaście

trinadsety num.ord. trzynasty

trista, tristo num.card. trzysta

triumfalny adj. triumfalny, tryumfalny; ~ luk łuk tryumfalny

trivialny adj. trywialny

trivugolnik m. trójkąt

trivyměrny adj. trójwymiarowy

trizubec m. trójząb

trn m. cierń

trofej m. trofeum

troha f. trochę

trohy, trohu adv. trochę

Troja f. Troja

trojaky num.diff. trojaki

trojansky: ~ konj m.anim. koń trojański

trojce: ~ toliko adv. trzy razy tyle

trojčeta n.pl. trojaczki

troje num.coll. troje

trojka num.subst. trójka

trojny num.mult. potrójny

trojskok m. trójskok

trolejbus m. trolejbus

trolj m.anim. troll

trombon m. puzon

tron m. tron

tropičny adj. tropikalny; ~ ciklon cyklon tropikalny

trotuar m. chodnik

trpěti (trpi) v.intr. ipf. cierpieć; znosić, tolerować, wytrzymywać

trpimost f. tolerancja

trpimy adj. tolerancyjny

trplivost f. cierpliwość

trplivy adj. cierpliwy

truba f. rura; trąbka; trubka poživjenja sonda żywieniowa, zgłębnik żywieniowy

trubiti v.tr. ipf. trąbić

trubkozub m.anim. mrównik

truboprovod m. rurociąg, rury

trud m. trud, wysiłek, robota

truditi v.intr. ipf. pracować

trudnik m.anim. pracownik, robotnik

trudnost f. trudność

trudny adj. trudny

trudoljubivo adv. pracowicie

trudoljubivost f. pilność, pracowitość

trudoljubivy adj. pilny, pracowity

trudoljubje n. pilność, pracowitość

trup m. zwłoki, trup, umrzyk

trutenj m.anim. truteń

trvaly adj. trwały

trvanje n. trwanie, czas trwania

trvati v.intr. ipf. trwać

tu adv. tu, tutaj; ~ i tam tu i ówdzie

tuba f. tuba (instrument)

tuberkuloza f. gruźlica

tude adv. tam

tudy adv. tędy

tugy adj. tęgi, twardy

tuk m. tłuszcz (cielesny)

tulipan m. tulipan

tulov m. tułów, tors

tunec m.anim. tuńczyk

tunel m. tunel

Tunizija f. Tunezja

tupěti v.intr. ipf. tępieć, stępiać się

tupy adj. tępy

Turcija f. Turcja

turečsky adj. turecki

turist m.anim. turysta

turističny adj. turystyczny

turizm m. turystyka

Turkmenistan m. Turkmenistan

turkmensky adj. turkmeński

turkysovy adj. turkusowy

turnir m. turniej

tuš m. tusz, atrament

tut adv. tu, tutaj

tutčas adv. teraz

tutčasno adv. natychmiast

tutčasnost adv. natychmiastowość

tutčasny adj. natychmiastowy; obecny, teraźniejszy

tutdenj adv. dzisiaj, dziś

tutdenny adj. dzisiejszy

tutoj (tuta, tuto) pron.dem. ten

tuzemec m.anim. tubylec

tužiti v.intr. ipf. ciążyć (emocje); ~ se wysilać się

tvid m. tweed

tvoj pron.poss. twój

tvor m. stworzenie, wytwór

tvorba f. twórczość

tvorčestvo n. twórczość, kreatywność

tvorčji adj. twórczy

tvorec m.anim. twórca

tvoritelj m.anim. twórca

tvoriteljnik, tvoriteljny padež m. narzędnik

tvoriti v.tr. ipf. tworzyć, stwarzać

tvorivo n. materiał, substancja, tworzywo

tvorjenje n. stwarzanie, tworzenie

tvrděti v.intr. ipf. twardzieć, twardnieć

tvrditi v.tr. ipf. twierdzić; utwardzać

tvrdnja f. stwierdzenie

tvrdnuti v.intr. pf. stwardnieć

tvrdo adv. stanowczo, twardo

tvrdoglavy adj. twardogłowy, uparty

tvrdost f. twardość

tvrdy adj. twardy

tvrdža f. twierdza, fort, forteca, cytadela

tvrdženje n. twierdzenie

ty (tebe/te, tobě/ti, toboju) pron.pers. ty

tyčkoskok m. skok o tyczce

tydenj (tydnja) m. tydzień

tydnjevo adv. tygodniowo

tydnjevy adj. tygodniowy; tydnjeva gazeta tygodnik; ~ žurnal tygodnik

tykalo n. czułek

tykati (tyče) v.tr. ipf. dotykać; szturchać, dźgać (np. palcem); ~ se tyczyć się, dotyczyć, odnosić się

tykva f. dynia

tyl m. tył

tym: ~ ne menje adv. tym niemniej

tymijan m. tymianek

tyseč num.card. tysiąc

tysečlětje n. tysiąclecie, millenium

tysečlětny adj. tysiącletni, milenijny

tysečny num.ord. tysięczny

tysečročje n. tysiąclecie, millenium

u prep. (kogo/čego) u

ubědimy adj. możliwy do przekonania

uběditi v.tr. pf. przekonać, wyperswadować

ubědlivy adj. przekonujący

ubědžajuči adj. przekonujący

ubědžati v.tr. ipf. przekonywać, perswadować

ubědženje n. przekonanie, perswazja

ubědženost f. perswazja

ubědženy adj. przekonany

uběgati v.intr. ipf. uciekać, zbiegać

uběgti v.intr. pf. uciec, zbiec

uběžišče n. schronienie, sanktuarium

ubijca m.anim. zabójca, morderca

ubijstvo n. zabójstwo, morderstwo

ubiti (ubije) v.tr. pf. zabić, zamordować

ubivati v.tr. ipf. zabijać

ubo conj. przeto, więc, zatem

ubogy adj. ubogi, nędzny

ubrus m. obrus; serwetka; ręcznik

učarovany adj. zaczarowany, oczarowany

učarovati v.tr. pf. zaczarować, oczarować

učarovyvati v.tr. ipf. zaczarowywać, oczarowywać

učebnik m. podręcznik

učebny adj. szkolny, dydaktyczny

učenica f. uczennica

učeničsky adj. studencki, uczniowski

učenik m.anim. uczeń

učenje n. uczenie, nauka

učeny (-ogo) m.anim. uczony, naukowiec

učestje n. uczestnictwo, udział

učestnica f. uczestniczka

učestničstvo n. uczestnictwo, udział

učestnik m.anim. uczestnik

učestvovati v.intr. ipf. uczestniczyć

učet m. konto

učilišče n. szkoła, uczelnia

učinitelj m.anim. sprawca

učiniti v.tr. pf. uczynić, dokonać, popełnić

učinok m. efekt

učitelj m.anim. nauczyciel

učiti v.tr. ipf. uczyć; ~ se uczyć się

učtivy adj. uprzejmy

udača f. sukces, powodzenie

udačlivy adj. udany, szczęśliwy, mający szczęście

udačnik m.anim. szczęściarz

udačno adv. pomyślnie, szczęśliwie

udačny adj. pomyślny, udany

udaliti v.tr. pf. oddalić; usunąć, zabrać

udaljati v.tr. ipf. oddalać; usuwać, zabierać

udaljenje n. oddalenie, usunięcie, zabranie

udaljenost f. dystans

udar m. cios, uderzenie

udariti v.tr. pf. uderzyć, walnąć, przywalić

udarjati v.tr. ipf. uderzać, walić

udati se (uda) v.refl. pf. udać się

udav m.anim. boa

udavati se v.refl. ipf. udawać się

udaviti v.tr. pf. udusić, udławić

uděl m. udział, porcja

uděliti v.tr. pf. udzielić

uděljati v.tr. ipf. udzielać

udiviteljno adv. niespodziewanie, zadziwiająco, zdumiewająco

udiviteljny adj. zdumiewający, zadziwiający, zaskakujący

udiviti v.tr. pf. zdziwić, zadziwić, zdumieć

udivjajuči adj. niespodziewany, zadziwiający, zdumiewający

udivjati v.tr. ipf. zdziwiać, zadziwiać, zdumiewać

udivjenje n. zdziwienie

udivjeny adj. zdziwiony, zaskoczony, zdumiony

udobno adv. wygodnie, komfortowo

udobnost f. komfort, wygoda

udobny adj. komfortowy, wygodny

udobstvo n. komfort, wygoda

udoskonaliti v.tr. pf. udoskonalić

udržati v.tr. pf. powstrzymać, wstrzymać; ~ se od powstrzymać się, wstrzymać się

udrživati v.tr. ipf. powstrzymywać, wstrzymywać; ~ se od powstrzymywać się, wstrzymywać się

udušeny adj. uduszony

udušiti v.tr. pf. udusić

udvojeny adj. podwojony

udvojiti v.tr. pf. podwoić, zduplikować

ugadati v.tr. pf. zgadnąć

ugadyvanje n. zgadywanie

ugadyvati v.tr. ipf. zgadywać

ugasnuti v.intr. pf. zgasnąć

ugašati v.intr. ipf. gasić

ugledati v.tr. ipf. dostrzec

ugleděti (ugledi) v.tr. pf. dojrzeć (np. ptaka), ujrzeć

uglubšati v.tr. ipf. zgłębiać, pogłębiać

uglubšiti v.tr. pf. zgłębić, pogłębić

ugodny adj. pożądany, mile widziany, przyjemny, korzystny, satysfakcjonujący

ugovor m. umowa

ugryzti v.tr. pf. ugryźć

uhadžati: ~ za (kym/čim) v.intr. ipf. zalecać się do

uho (uha/ušese; pl. uši) n. ucho

uho, uško [@] n. małpeczka [@]

uhoditi v.intr. ipf. odchodzić

uhovrtka f. skorek

uj, ujec m.anim. wuj (brat matki), wujek (brat matki)

ujdti (ujde; ušel) v.intr. pf. odejść

ujediniti v.tr. pf. zjednoczyć

ujedinjati v.tr. ipf. jednoczyć

ujehati (ujede) v.intr. pf. odjechać

ujenka f. wujenka (żona brata matki)

ujeti (ujme) v.tr. pf. odjąć, zredukować

uježdžati v.intr. ipf. odjeżdżać

Ujgur m.anim. Ujgur

ujgursky adj. ujgurski

ujmati v.tr. ipf. odejmować, redukować

ukaz m. edykt, dekret

ukazanje n. wskazanie, wskazówka

ukazatelj m. wskaźnik, znak drogowy

ukazateljny: ~ zaimennik m. zaimek wskazujący

ukazati (ukaže) v.tr. pf. ukazać, pokazać, wskazać, zademonstrować

ukazyvati v.tr. ipf. ukazywać, pokazywać, wskazywać, demonstrować

uklati (ukolje) v.tr. pf. ukłuć, ukąsić

ukončeny adj. ukończony, skończony (dzieło)

ukradženje n. kradzież

Ukrajina f. Ukraina

Ukrajinec m.anim. ukrainiec

ukrajinsky adj. ukraiński

ukrasiti v.tr. pf. ozdobić, przyozdobić

ukrasti (ukrade) v.tr. pf. ukraść

ukrašati v.tr. ipf. ozdabiać, przyozdabiać

ukrašenje n. ozdoba, dekoracja

ukrěpiti v.tr. pf. wzmocnić, pokrzepić

ukrěpjati v.tr. ipf. wzmacniać, pokrzepiać

ukrotiti v.tr. pf. oswoić

ukryti v.tr. pf. ukryć, skryć, zataić

ukryty adj. ukryty

ukryvanje n. ukrywanie

ukryvatelj m.anim. osoba ukrywająca

ukryvati v.tr. ipf. ukrywać, skrywać, zatajać

ukusiti v.tr. pf. ukąsić, ugryźć

ulagadžati v.tr. ipf. załagadzać, zmiękczać

ulagoditi v.tr. pf. załagodzić, zmiękczyć

ulažiti v.tr. pf. zainwestować

ulegšati v.tr. ipf. ułatwiać

ulegšiti v.tr. pf. ułatwić

ulěpšati v.tr. ipf. ulepszyć

ulěpšenje n. ulepszenie

ulěpšiti v.tr. pf. ulepszyć

ulětati v.intr. ipf. odlatywać

uletěti (uleti) v.intr. pf. odlecieć

ulica f. ulica; ulična lampa lampa uliczna

ulja f. ul

ulomok m. odłamek; ułamek

ultrafioletovy adj. ultrafioletowy; ultrafioletovo světlo ultrafiolet

ulučati v.tr. ipf. przechwytywać

ulučiti v.tr. pf. przechwycić

ulučšati v.tr. ipf. polepszać

ulučšenje n. polepszenie

ulučšiti v.tr. pf. polepszyć

um m. umysł, rozum

umarjajuči adj. męczący, wyczerpujący

umarjati v.tr. ipf. męczyć, wyczerpywać, wycieńczać, zagładzać

uměnje n. umiejętność

umenšati v.tr. ipf. umniejszać, pomniejszać, zmniejszać, redukować

umenšiti v.tr. pf. umniejszyć, pomniejszyć, zmniejszyć, zredukować

uměriti v.tr. pf. złagodzić, umiarkować

uměrjati v.tr. ipf. łagodzić

uměrjeny adj. umiarkowany

uměstiti v.tr. pf. umieścić, zamieścić

uměstno adv. stosownie, dorzecznie

uměstny adj. odpowiedni, stosowny, dorzeczny, trafny

uměščati v.tr. ipf. umieszczać, zamieszczać

uměščenje n. umieszczenie

uměti v.aux.ipf. umieć

umětnica f. artystka

umětničsko adv. artystycznie

umětničsky adj. artystyczny

umětnik m.anim. artysta

umětnost f. sztuka

umětny adj. sztuczny; umětna inteligencija sztuczna inteligencja

umirati v.intr. ipf. umierać

umnik m.anim. intelektualista

umno adv. intelektualnie

umnost f. intelektualizm

umny adj. intelektualny; inteligentny; zdolny, umiejętny

umoliti v.tr. pf. ubłagać, uprosić

umoljati v.tr. ipf. błagać, upraszać

umoriti v.tr. pf. zmęczyć, wyczerpać, wycieńczyć, zagłodzić; ~ se zmęczyć się, wymęczyć się

umorjenje n. zmęczenie, wyczerpanie, wycieńczenie

umorjenost f. zmęczenie, wyczerpanie, wycieńczenie

umorjeny adj. zmęczony, wyczerpany, wycieńczony

umožniti v.tr. pf. umożliwić

umožnjati v.tr. ipf. umożliwiać

umrěly adj. zmarły

umreti (umre) v.intr. pf. umrzeć

umrtviti v.tr. pf. zabić, umartwić

umrtvjati v.tr. ipf. zabijać, umartwiać

umysl m. intencja; projekt, wzór, deseń

umyslno adv. umyślnie, celowo

umyslny adj. umyślny, celowy

umyti v.tr. pf. umyć

umyvalnik m. umywalka, zlew, zlewozmywak

umyvati v.tr. ipf. myć

unarodniti v.tr. pf. znacjonalizować

unarodnjati v.tr. ipf. nacjonalizować

unarodnjenje n. nacjonalizacja

unemožniti v.tr. pf. uniemożliwić

unemožnjati v.tr. ipf. uniemożliwiać

uneviniti v.tr. pf. uniewinnić

unevinjati v.tr. ipf. uniewinniać

uniforma f. mundur

unija f. unia

unikalnost f. unikalność, unikatowość

unikalny adj. unikalny, unikatowy

Unikod m. Unicode

uniščenje n. zniszczenie

uniščiti v.tr. pf. zniszczyć

universalny adj. uniwersalny

universitet m. uniwersytet

uniziti v.tr. pf. upokorzyć, poniżyć

unižajuči adj. upokarzający

unižati v.tr. ipf. upokarzać, poniżać

uniženje n. upokorzenie

unižnost f. pokorność, uniżenie

upad m. upadek

upadok m. upadek (np. obyczajów), spadek (np. na rynku), dekadencja

upakovati v.tr. pf. upakować, spakować

upakovyvati v.tr. ipf. upakowywać, spakowywać

upasti (upade) v.intr. pf. upaść

upekti v.tr. pf. upiec

uperiti v.tr. pf. opierzyć

upiti se (upije) v.refl. pf. upić się

upity adj. pijany

upivati se v.refl. ipf. upijać się

upodabnjati v.tr. ipf. upodabniać; ~ se upodabniać się

upodobniti v.tr. pf. upodobnić; ~ se upodobnić się

upokarnjati v.tr. ipf. upokarzać

upokorniti v.tr. pf. upokorzyć

upolnomočeny adj. upełnomocniony, upoważniony

upolnomočevati v.tr. ipf. upełnomacniać, upoważniać

upolnomočiti v.tr. pf. upełnomocnić, upoważnić

uporny adj. uparty, oporny

upotrěba f. użycie

upotrěbimy adj. użyteczny

upotrěbitelj m.anim. użytkownik

upotrěbiti v.tr. pf. użyć

upotrěbjati v.tr. ipf. używać

upotrěbjenje n. użycie

uprava f. administracja, kierownictwo, zarząd

upravitelj m.anim. administrator

upraviti v.tr. pf. zarządzić (czymś); ustawić

upravjati v.tr. ipf. zarządzać (czymś); ustawiać

upravjenje n. administracja, kierownictwo

uprež f. uprzęż

upyr m.anim. wampir

uragan m. huragan

Ural m. Ural

uralsky adj. uralski

uran m. uran

Uran m. Uran

uravenj (uravnja) m./f. poziom

uravniti v.tr. pf. wyrównać, zrównać, wypoziomować

uravnjati v.tr. ipf. wyrównywać, zrównywać, wypoziomowywać

uraza f. obraza

uraziti v.tr. pf. urazić, obrazić

urazlivy adj. obraźliwy

uražati v.tr. ipf. urażać, obrażać

uraženy adj. urażony, obrażony

ured m. biuro, agencja

urediti v.tr. pf. urządzić, uporządkować

urednik m.anim. urzędnik, funkcjonariusz

uredžati v.tr. ipf. urządzać, uporządkowywać

urěkati v.tr. ipf. zaklinać, zaczarowywać

urěkti v.tr. pf. zakląć, zaczarować

urězati (urěže) v.tr. pf. uciąć, odciąć

urězyvati v.tr. ipf. ucinać, odcinać

urna f. urna

urod m. potwór, wybryk natury

uroditi v.tr. pf. obrodzić; porodzić, urodzić; ~ se urodzić się, narodzić się

urodlivy adj. brzydki, potworny, ohydny, zniekształcony, zwyrodniały

urodžaj m. żniwo, plon, zbiór (plon)

urodženje n. narodziny, urodzenie

urok m. urok (czary), zaklęcie

Urugvaj m. Urugwaj

urugvajsky adj. urugwajski

urvati (urve) v.tr. pf. urwać, zerwać

uryvati v.tr. ipf. urywać, zrywać

usesti (usede) v.intr. pf. usiąść

usiliti v.tr. pf. wzmocnić, pokrzepić

usiljati v.tr. ipf. wzmacniać, pokrzepiać

usilje n. wysiłek

usiljenje n. wzmocnienie, pokrzepienie

usilovati v.intr. ipf. usiłować, dązyć, starać się

uskoriti v.tr. pf. przyśpieszyć

uskorjati v.tr. ipf. przyśpieszać

uslovje n. warunek, zastrzeżenie, kondycja, okoliczność

uslovny adj. warunkowy

usložniti v.tr. pf. skomplikować

usložnjati v.tr. ipf. komplikować

usluga f. usługa

uslyšati (uslyši) v.tr. pf. usłyszeć

usměh m. uśmiech

usměhati se v.refl. ipf. uśmiechać się

usměhnuti se v.refl. pf. uśmiechnąć się

usmrčati v.tr. ipf. uśmiercać

usmrtiti v.tr. pf. uśmiercić

usnuti (usne) v.intr. pf. usnąć

usohnuti v.intr. pf. uschnąć

uspěh m. sukces; dlja ~a! powodzenia!

uspěhlivy adj. udany, mający sukces

uspěšnica f. człowiek z powodzeniem, człowiek odnoszący sukces

uspěšnik m.anim. człowiek z powodzeniem, człowiek odnoszący sukces

uspěšno adv. pomyślnie

uspěšny adj. udany, z powodzeniem, pomyślny

uspěti v.intr. pf. zdążyć, dać radę (z czymś), odnieść sukces

uspěvati v.intr. ipf. zdążać, dawać radę (z czymś), odnosić sukces

uspokajati v.tr. ipf. uspokajać, załagadzać, pacyfikować

uspokojenje n. uspokojenie

uspokojeny adj. uspokojony

uspokojiti v.tr. pf. uspokoić, załagodzić, spacyfikować

usposabnjati v.tr. ipf. przysposabiać

usposobniti v.tr. pf. przysposobić

uspravědliviti v.tr. pf. usprawiedliwić

uspravědlivjenje n. usprawiedliwienie

usrdny adj. pilny, żarliwy, staranny

usta n.pl. usta

ustaliti v.tr. pf. ustalić, skonsolidować, ustabilizować

ustaljati v.tr. ipf. ustalać, konsolidować, stabilizować

ustaljeny adj. ustalony

ustalost f. zmęczenie

ustaly adj. zmęczony

ustanavjati v.tr. ipf. ustanawiać

ustanovitelj m.anim. założyciel

ustanoviti v.tr. pf. ustanowić

ustanovjeny adj. ustanowiony

ustati v.intr. ipf. ustać, zatrzymać się

ustati v.intr. pf. zmęczyć się

ustav m. konstytucja; statut

ustavati v.intr. ipf. ustawać, zatrzymywać się; męczyć się

ustaviti v.tr. pf. ustawić

ustavjati v.tr. ipf. ustawiać

ustavjenje n. ustawienie

ustavny adj. konstytucyjny

ustje n. ujście

ustny adj. ustny, oralny

ustrajati v.tr. ipf. aranżować; organizować

ustrica f. ostryga

ustroj m. ustrój

ustrojitelj m.anim. organizator

ustrojiti v.tr. pf. zaaranżować; zorganizować

ustrojstvo n. organizacja, ustrój, system, układ, struktura, konstrukcja

ustupati v.tr. ipf. poddawać się

ustupati (komu/čemu) v.tr. ipf. ustępować

ustupiti v.intr. pf. poddać się

ustupiti (komu/čemu) v.tr. pf. ustąpić

ustupjenje n. ustąpienie

ustupka f. pozwolenie

ustupny adj. ustępliwy

usyhati v.intr. ipf. usychać

uši f.pl. uszy

utěkati v.intr. ipf. odpływać, upływać, wyciekać; uciekać

utekti v.intr. pf. odpłynąć, upłynąć, wyciec; uciec

utekučiniti v.tr. pf. upłynnić

utekučinjati v.tr. ipf. upłynniać

utes m. klif, urwisko

utěšati v.tr. ipf. pocieszać

utěšenje n. pocieszenie, pociecha

utěšiti v.tr. pf. pocieszyć

utežati v.tr. ipf. komplikować, utrudniać

utežiti v.tr. pf. skomplikować, utrudnić

utirak m. szmata, ścierka

utirati v.tr. ipf. wycierać

utišati v.tr. ipf. ściszać, uciszać

utišiti v.tr. pf. ściszyć, uciszyć

utočniti v.tr. pf. specyfikować, sprecyzować

utočnjati v.tr. ipf. specyfikować, precyzować

utočnjenje n. specyfikacja, sprecyzowanie

utomljeny adj. zmęczony

utonuti v.intr. pf. utonąć, zatonąć

utopičny adj. utopijny

utopija f. utopia

utopist m.anim. utopista

utopizm m. utopizm

utračati v.tr. ipf. tracić, stracać, utracać, gubić;  ~ se gubić się, zatracać się;  ~ udobnomožnost tracić okazję;  ~ vrěme tracić czas;  ~ vse tracić wszystko; ~ čas tracić czas

utračeny adj. utracony, stracony

utrata f. strata, utrata

utratiti v.tr. pf. stracić, utracić, zgubić; ~ se zgubić się, zatracić się

utreti (utre) v.tr. pf. zetrzeć

utrišnji, utrišny adj. poranny

utro n. ranek, poranek

utrom adv. rankiem, rano

utrpěti (utrpi) v.tr. pf. ucierpieć

utrudniti v.tr. pf. utrudnić

utrudnjati v.tr. ipf. utrudniać

utvrditi v.tr. pf. zatwierdzić

utvrdžati v.tr. ipf. zatwierdzać

utvrdženje n. zatwierdzenie

uvadnjati v.tr. ipf. nawadniać

uvaga f. uwaga (skupienie)

uvaljnjati v.tr. ipf. zwalniać (np. praca); uwalniać;  ~ se uwalniać się; ~ se od uwalniać się od

uvažanje n. uznanie, poważanie, szacunek

uvažati v.tr. ipf. poważać, honorować, darzyć szacunkiem; uważać

uvažiti v.tr. pf. uhonorować

uvažny adj. pełen szacunku

uvědamjati v.tr. ipf. informować, powiadamiać

uvedati v.intr. ipf. więdnąć

uvednuti v.intr. pf. uwiędnąć, zwiędnąć

uvědomiti v.tr. pf. poinformować, powiadomić

uvědomjenje n. informacja, poinformowanie

uvědomjeny adj. poinformowany

uvěkověčiti v.tr. pf. uwiecznić

uveličati v.tr. ipf. powiększać (zdjęcie), wywyższać

uveličenje n. powiększenie, zwiększenie

uveličiti v.tr. pf. powiększyć (zdjęcie), wywyższyć

uvěriti v.tr. pf. uwierzyć; zapewnić, przekonać

uvěrjati v.tr. ipf. zapewniać, przekonywać

uvěrjeno adv. pewnie, na pewno

uvěrjenost f. pewność

uvěrjeny adj. pewny

uvertura f. uwertura

uviděti (uvidi) v.tr. pf. zobaczyć

uvodniti v.tr. pf. nawodnić

uvoljniti v.tr. pf. zwolnić (np. praca); uwolnić;  ~ se uwolnić się; ~ se od uwolnić się od

uvularny adj. uwularny, języczkowy

uzbečsky, uzbeksky adj. uzbecki

Uzbek m.anim. Uzbek

Uzbekistan m. Uzbekistan

uzda f. uzda

uzdravitelj m.anim. uzdrowiciel

uzdraviti v.tr. pf. uzdrowić

uzdravjati v.tr. ipf. uzdrawiać

uznanje n. poznanie, uznanie

uznati v.tr. pf. uznać, poznać, rozpoznać

uznavati v.tr. ipf. uznawać, poznawać, rozpoznawać

uzrěti (uzri) v.tr. pf. ujrzeć, zobaczyć, popatrzeć

už, uže adv. już; už ne już nie

užas m. groza

užasati v.tr. ipf. przerażać

užasneny adj. przerażony

užasno adv. przerażająco, przeraźliwie

užasnuti v.tr. pf. przerazić

užasny adj. przerażający, przeraźliwy

užiti (užive) v.tr. pf. użyć

uživanje n. użytek

uživati v.tr. ipf. używać

v, vo prep. (kogo/čto) w, we; (kom/čem) w, we

vabik m. wabik, przynęta

vabiti v.tr. ipf. wabić

vaflja f. wafel

vaga f. waga (urządzenie); waga; Vagy Waga (zodiak)

vagati se v.refl. ipf. wahać się

vagina f. pochwa

vagon m. wagon, powóz

vagonetka f. wózek

vakancija f. wakat, wolny etat

vakantny adj. wolny (np. stanowisko)

vakcina f. szczepionka

vakuum m. próżnia

val m. wał, nasyp; trzon

vala f. fala; dolžina valy długość fali, pasmo (radiowe)

valec m. walec

valenky m.pl. walonki

valentnost f. wartościowość (chem.)

valeriana f. kozłek, waleriana

valerianka f. nalewka walerianowa

valet m.anim. walet

valisty: ~ papugajek m.anim. papużka falista

valiti v.tr. ipf. walić, rozwalać

valjati v.tr. ipf. wyrabiać (np. ciasto); walić, powalać; wlec; ~ se walać się

valjcevati v.intr. ipf./pf. walcować

valkirija f. walkiria

vals m. walc

valsovati v.intr. ipf. tańczyć walca

valtorna f. waltornia

valtornist m.anim. waltornista

valuta f. waluta

vam pron.pers. wam

vampir m.anim. wampir

vanadij m. wanad

vandal m.anim. wandal

vandalizm m. wandalizm

vanilin m. wanilina

vanilja f. wanilia

vanna f. wanna

vanta f. wanta

vapno n. wapno

variacija f. wariacja

variant m. wariant

variete n.indecl. rewia

variovati v.intr. ipf./pf. różnić się, zmieniać się

variti v.tr. ipf. warzyć, gotować

Varjag m.anim. Wareg

varjenje n. trawienie

varlivy adj. trawienny

Varšava f. Warszawa

Varšava: Varšavsky Dogovor m. Układ Warszawski

varvar m.anim. barbarzyńca

varvarizm m. barbarzyństwo

varvarsky adj. barbarzyński

vas pron.pers. was

vasal m.anim. wasal; ~na država państwo marionetkowe

vaš pron.poss. wasz

vat m. wat

vata f. wata

vaterlinija f. wodnica

Vatikan m. Watykan

vavilonsky adj. babiloński

vaza f. waza

vazektomija f. wazektomia

vazelin m. wazelina

važenje n. ważenie

važiti v.tr. ipf. ważyć

važka f. ważka

važno adv. znacząco

važnost f. ważność; iměti ~ mieć znaczenie

važny adj. ważny

včasno adv. terminowo, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

včasnost f. terminowość

včasny adj. terminowy, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

včera adv. wczoraj

včerašnji, včerašny adj. wczorajszy

včleniti v.tr. pf. wcielić, zwerbować

včlenjati v.tr. ipf. wcielać, werbować

vdečno adv. wdzięcznie

vdečnost f. wdzięczność

vdečny adj. wdzięczny

vděti: ~ nit v iglu v.tr. pf. nawlec nitkę na igłę

vděvati: ~ nit v iglu v.tr. ipf. nawlekać nitkę na igłę

vdohnuti v.tr. pf. wdychnąć

vdol adv. w dół

vdova f. wdowa

vdovec m.anim. wdowiec

vdyhati v.tr. ipf. wdychać

vebmaster m.anim. webmaster

veb-sajt, vebsajt m. strona internetowa

veb-stranica f. strona internetowa

věč f. rzecz, sprawa

veče adv. więcej

věče m.pl. zgromadzenie, wiec; ~ ili menje mniej więcej

večer m. wieczór

večerja f. kolacja

večerjati v.intr. ipf. jeść kolację, wieczerzać

večerny adj. wieczorny, wieczorowy

večerom adv. wieczorem

večinstvo n. większość

věčno adv. wiecznie, na zawsze

věčnost f. wieczność

věčny adj. wieczny

večši adj. większy

věda f. wiedza

věděnje n. znajomość (czegoś)

věděti (vě) v.tr. ipf. wiedzieć

vedly adj. zwiędły, wyblakły, sflaczały

vědma f. wiedźma, czarownica

vědmak m.anim. czarownik, czarodziej

vednenje n. więdnięcie

vedneny adj. zwiędnięty

vědnost f. wiedza

vednuti v.intr. ipf. więdnąć

vědomost f. wiadomość, informacja

vědomy adj. wiadomy, znany

vědro n. wiadro

vegetacija f. wegetacja

vegetarianec m.anim. wegetarianin

vegetarianka f. wegetarianka

vegetariansky adj. wegetariański

vegetativny adj. wegetatywny

vějati (věje) v.intr. ipf. wiać

věk m. stulecie; wiek

věko n. powieka; wieczko, pokrywka, pokrywa

veksel m. weksel

vektor m. wektor

velarny adj. miękkopodniebienny, welarny

velblud m.anim. wielbłąd

velebny adj. poważny, uroczysty; dostojny, wielebny, majestatyczny

velen m. welin

velěti v.tr. ipf. nakazywać, rozkazywać

veličejši adj. większy

veličina f. rozmiar

veličje n. okazałość, wielkość

veličstveny adj. majestatyczny

veličstvo n. majestat

Velika Britanija f. Wielka Brytania

velikan m.anim. gigant, olbrzym

Velikdenj (Velikdnja) m. Wielkanoc

velikodušno adv. wielkodusznie, hojnie

velikodušnost f. wielkoduszność, hojność

velikodušny adj. wielkoduszny, hojny

velikolěpny adj. przepiękny, wspaniały

velikost f. wielkość

velikosvetski adj. z wyższych sfer

veliky adj. duży, wielki; Velika Noč Wielkanoc;  ~ grad duże miasto;  ~ palec kciuk; Veliky Petok Wielki Piątek; ~ šlem Wielki Szlem

velje adv. bardzo; dużo, wiele

veljryb m.anim. wieloryb

velmi adv. bardzo;  ~ rano bardzo wcześnie; Velmi Važna Osoba VIP

velmoža m.anim. magnat, wielmoża

velosiped m. rower; jezditi na  ~u jeździć na rowerze; ležeči ~ rower poziomy

velosipedist m.anim. rowerzysta

Vels m. Walia

velssky adj. walijski

velur m. welur

vely adj. wielki

velžnost f. wilgotność

velžny adj. wilgotny

vena f. żyła

vendeta f. wendeta

věnec m. wieniec, wianek, girlanda

Venera f. Wenus

veneričny adj. weneryczny

Venezuela f. Wenezuela

venezuelsky adj. wenezuelski

venozny adj. żylny

ventilacija f. wentylacja

ventilator m. wentylator

ventilj m. wentyl

ventilovati v.tr. ipf./pf. wentylować

vepr m.anim. wieprz, dzika świnia

věra f. wiara

veranda f. weranda

verbalny adj. werbalny, słowny

verbena f. werbena, witułka

verbovati v.tr. ipf./pf. werbować, rekrutować

verdikt m. werdykt

věreči (-ego) m.anim. wierzący

verf m. stocznia

verifikacija f. weryfikacja

verifikovajemy adj. weryfikowalny

verifikovati v.tr. ipf. weryfikować

veriga f. łańcuch; verigy łańcuchy, pęta, okowy

věritelj m.anim. wierzyciel

věriti v.tr. ipf. wierzyć

vermišelj f. wermiszel

vermut m. wermut

věrnik m.anim. wierzący

vernisaž m. wernisaż

věrny adj. prawdziwy; wierny

věrodostojnost f. wiarygodność

věrodostojny adj. wiarygodny

věrogodnost f. wierzytelność

věrogodny adj. wiarygodny

věrojetno adv. prawdopodobnie, chyba

věrojetnost f. prawdopodobieństwo

věrojetny adj. prawdopodobny

věrolomnost f. wiarołomstwo, perfidia, perfidność, nielojalność

věrolomny adj. wiarołomny, nielojalny

věrozakon m. religia

věrozakonny adj. religijny

versija, verzija f. wersja

versta f. wiorsta

verš m. stych, wiersz

vertikalny adj. wertykalny

ves (vsi) f. wieś

ves (vsa, vse) pron.indef. cały

vesde adv. wszędzie

veseliti v.tr. ipf. rozweselać; ~ se weselić się, cieszyć się

veseljanje n. rozrywka

veselje n. radość, wesołość

veselost f. wesołość

vesely adj. radosny, wesoły; Veselogo Rodženja! Wesołego Bożego Narodzenia; Veselyh Svetkov! Wesołych świąt!

věsiti v.tr. ipf. wieszać

veslo n. wiosło

vesna f. wiosna

věst f. nowina, wieść, news

věsti f.pl. nowiny, newsy, wiadomości

vesti (vede) v.tr. ipf. wieść, przewodzić

vestibulj m. przedsionek, westybul

věstnik m. dziennik (papierowy), biuletyn

věstnik m.anim. prezenter wiadomości; posłaniec, herold

věšalka f. wieszak

věšati v.tr. ipf. wieszać

veteran m.anim. weteran

veterinar m.anim. weterynarz

veterinarny adj. weterynarski

vethy adj. sfatygowany, zdezelowany, zużyty

větka f. gałąź

veto n. weto

větr m. wiatr

větrak m. wiatrak

větrec m. wietrzyk, bryza

větrik m. wietrzyk, bryza

větrilo n. żagiel

větriti v.tr. ipf. wietrzyć, wentylować

větrnica f. wiatrak

větrnoplatnica f. żaglówka

větrny adj. wietrzny;  ~ mlyn wiatrak; větrno platno żagiel

větva f. gałąź, gałązka

veverica f. wiewiórka

vez m. wiąz

vezalo n. sznur, lina, oprawa (książki)

vezati (veže) v.tr. ipf. wiązać, powiązywać; ~ šnurom wiązać sznurem

vezenj m.anim. więzień

vezenje n. więzienie

vezir m.anim. wezyr

vezka f. wiązka, węzeł

veznuti v.intr. ipf. grzęznąć, więznąć

vezti v.tr. ipf. wieźć, transportować

věža f. wieża; wieża (szachy)

vgledati se v.refl. ipf. przyglądać się

vgleděti se (vgledi) v.refl. pf. przyjrzeć się

vgoru adv. w górę, do góry

vhod m. wejście

vhoditi v.intr. ipf. wchodzić

vhodny: vhodna karta f. bilet wejściowy

vhodženje n. wchodzenie

viadukt m. wiadukt

vibracija f. wibracja

vibrafon m. wibrafon

vibrator m. wibrator

vibrovati v.intr. ipf./pf. wibrować

vid m. aspekt (gram.); gatunek (biologia); wizja; wzrok

viděnje n. wizja (np. mistyczna)

viděny adj. widziany

video n. wideo

viděti (vidi) v.aux.ipf. widzieć; do viděnja! do widzenia!, do zobaczenia!

vidimo adv. widzialnie

vidimy adj. widzialny

vidnokrug m. widnokręg, horyzont

vidny adj. wybitny, wydatny

Viena f. Wiedeń

Vietnam m. Wietnam

vietnamsky adj. Wietnamski

vigvam m. wigwam

vihor (vihra) m. wicher; wir; wichur

vika f. wyka

vikarij m.anim. wikariusz

vikend m. weekend

vikendovy adj. weekendowy

viki f.indecl. wiki

viking m.anim. wiking

Vikipedija f. Wikipedia

vikont m.anim. wicehrabia

vikontesa f. wicehrabini

vikunja f. wikunia, wigoń

vila f. willa

vilica f. widelec

vily f.pl. widły

vina f. wina

vinegret m. winegret

viniteljnik, viniteljny padež m. biernik

viniti: ~ za v.tr. ipf. oskarżać, winić za

vinjetka f. winieta

vinnik m.anim. winny, winowajca

vinnost f. zawinienie

vinny adj. winien, winny

vino n. wino

vinobranje n. winobranie

vinograd, vinogradnik m. winnica

vinogradny adj. winniczy

vinogradstvo n. winogrodnictwo

vinovaty adj. winny

vinovnik m.anim. przestępca, winowajca

vint m. śruba, wkręt

vintovka f. gwintówka, strzelba

viola f. altówka

violina f. skrzypce

violinist m.anim. skrzypek

violončelist m.anim. wiolonczelista

violončelo n. wiolonczela

viraž m. zakręt, wiraż

Virdžinija f. Wirginia

virolog m.anim. wirolog

virologija f. wirologia

virtualny adj. wirtualny

virtuoz m.anim. wirtuoz

virus m. wirus

visělica f. szubienica

visěti (visi) v.intr. ipf. wisieć; viseči zamok kłódka

viski m./f. whisky

viskoza f. wiskoza

Visla f. Wisła

visokosny: ~ god m. rok przestępny

vist m. wist (gra)

višnja f. wiśnia

višnjevy adj. wiśniowy

Vitaj! intj. Witaj!

Vitajte! intj. Witajcie!

vitalist m.anim. witalista

vitalističny adj. witalistyczny

vitalizm m. witalizm

vitamin m. witamina

vitanje n. powitanie, witanie

vitati v.tr. ipf. witać

vitez m.anim. rycerz, wojownik, bohater

vitezstvo n. zwycięstwo

viti (vije) v.tr. ipf. pleść; pleść; wić; zaplatać;  ~ se wić się, zwijać się, kręcić się (np. włosy); ~ gnězdo wić gniazdo

vitraž m. witraż

vitrina f. witryna (sklepu)

vivisekcija f. wiwisekcja

viza f. wiza; tranzitna ~ tranzytowa wiza

vizavi prep. (kogo/čego) naprzeciwko

vizažist m.anim. wizażysta

vizažistka f. wizażystka

vizija f. wizja

vizita f. wizyta

vizualny adj. wizualny

vjehati (vjede) v.intr. pf. wjechać

vježdžati v.intr. ipf. wjeżdżać

vklad m. wkład, inwestycja

vkladati v.tr. ipf. wkładać, inwestować, dokładać się

vključajuči prep. (kogo/čto) włącznie z

vključati v.tr. ipf. włączać (urządzenie); wliczać, wcielać

vključenje n. włączenie, wcielenie

vključiteljny adj. zawierający, obejmujący

vključiti v.tr. pf. włączyć (urządzenie); wliczyć, wcielić

vključno adv. włącznie

vkupě adv. razem

vkus m. smak, poczucie smaku, gust

vkusiti v.tr. pf. posmakować

vkusny adj. smaczny

vkušati v.tr. ipf. smakować

vlačiti v.tr. ipf. bronować; włóczyć, wlec, ciągnąć

vlada f. rząd, panowanie; władza

vladar m.anim. władca

vladarka f. władczyni

vladati, vladěti (kym/čim) v.intr. ipf. opanować; posiadać; rządzić; władać, panować; być biegłym w czymś; mieć przewagę; dominować, owładywać; kontrolować

vladec m.anim. władca, suweren

vladny adj. rządowy

vladyka m.anim. władyka (biskup prawosławny)

vlaga f. wilgoć

vlaganje n. inwestycja

vlagatelj m.anim. inwestor

vlagati v.tr. ipf. wkładać, inwestować, dokładać się

vlak m. pociąg (pojazd)

vlakno n. włókno

vlamyvatelj m.anim. włamywacz

vlamyvati se v.refl. ipf. włamywać się

vlas m. włos

vlasaty adj. włochaty, owłosiony

vlast f. panowanie; władza

vlastnica f. właścicielka

vlastničstvo n. posiadanie; własność

vlastnik m.anim. właściciel, posiadacz; lord

vlastniti v.tr. ipf. posiadać

vlastnost f. własność

vlastny adj. własny; właściwy, odpowiedni; vlastno ime imię własne

vlažiti v.tr. pf. nawilżać, zwilżać

vlažnost f. wilgoć, wilgotność

vlažny adj. wilgotny

vlěkti v.tr. ipf. wlec, ciągnąć

vlěvo adv. w lewo

vlězti v.intr. pf. wspiąć się

vliv m. wpływ

vlivati v.intr. ipf. wpływać

vlivny adj. wpływowy

vlomiti se v.refl. pf. włamać się

vlomjenje n. włamanie

vložiti v.tr. pf. włożyć, zainwestować, dołożyć się

vměsati v.tr. pf. wmieszać, wciągnąć, zaangażować; vměšati se wmieszać się, wtrącić się, interweniować

vměsivati v.tr. ipf. wmieszać, wciągać, angażować; vměšivati se mieszać się, wtrącać się, interweniować

vměstiti v.tr. pf. zakwaterować

vměsto prep. (kogo/čego) zamiast

vměstu adv. razem

vměšanje n. interwencja, wmieszanie, wtrącanie się

vměščati v.tr. ipf. zakwaterowywać

vně adv. na zewnątrz

vně prep. (kogo/čego) poza

vnesti v.tr. pf. wnieść

vněšnji, vněšny adj. zewnętrzny

vnězemny adj. pozaziemski

vnikati v.intr. ipf. wynikać, wyłaniać się

vniknuti v.intr. pf. wyniknąć, wyłonić się

vnimanje n. uwaga

vniz adv. w dół

vnositi v.tr. ipf. wnosić

vnuče n. wnuczę

vnučka f. wnuczka

vnuk m.anim. wnuk

vnutri adv. na wewnątrz, w środku

vnutri prep. (kogo/čego) wewnątrz

vnutrišnji, vnutrišny adj. wewnętrzny

vnutrnost f. wnętrze; ~i wnętrzności, trzewia

vnutrny adj. wewnętrzny, krajowy; vnutrna valuta waluta wewnętrzna;  ~ produkt produkt krajowy; ~ spor konflikt wewnętrzny

voda f. woda

vodevilj m. wodewil

vodič m. przewodnik (fyz.)

voditelj m.anim. lider

voditeljsky: voditeljska doska f. tablica wyników

voditeljstvo n. liderstwo; pod ~m pod przewodnictwem, pod rozkazami

voditi v.tr. ipf. prowadzić; ~ k prowadzić do

vodka f. wódka, gorzałka

vodle prep. (kogo/čego) obok, przy, koło

vodny:  ~ znak m. znak wodny; vodno polo waterpolo

vodobojaznj f. hydrofobia, wodowstręt

vododěl m. wododział, dział wodny, zlewnia

vodojem m. zbiornik, rezerwuar

Vodolěj m.anim. Wodnik (zodiak)

vodoodporny adj. wodoodporny

vodopad m. wodospad

vodopoj m. wodopój

vodorast f. wodorost, glon

vodoravny adj. horyzontalny, poziomy

vodorod m. wodór

vodoskok m. fontanna

vodotok m. strumień wody

vodovod m. wodociąg, akwedukt

vodozemny adj. wodno-lądowy

vodstvo n. przywództwo; pod ~m pod przewodnictwem, pod rozkazami

vodž m.anim. wódz, lider

vodža f. lejce, wodze

vodženje n. zachowanie

vojdti (vojde; všel) v.intr. pf. wejść

vojenny adj. wojenny; wojskowy, militarny; vojenna aviacija siły powietrzne; vojenne igry gry wojenne; vojenno-morske sily marynarka wojenna; vojenno-vozdušne sily siły powietrzne

vojevati v.intr. ipf. walczyć, wojować

vojevničji adj. wojowniczy

vojevnik m.anim. bojownik, wojownik, wojak, woj

vojevoda m.anim. wojewoda

vojin m.anim. żołnierz, wojak, wojownik

vojinsky adj. żołnierski, walki (np. sport)

vojna f. wojna; ~ ljudij wojna ludu

vojsko n. wojsko, armia

vokabula f. wokabuła

vokalist m.anim. wokalista

vokaliza f. wokaliza

vokalny adj. wokalny

vokativ m. wołacz (gram.)

vokrug adv. dookoła, dokoła

vol m.anim. wół

volan m. lotka (do badmintona)

volapuk m. volapük

volčji: volčje lyko n. wawrzynek wilczełyko

volejbol m. siatkówka

volěti (voli) v.tr. ipf. woleć

volfram m. wolfram

volga f. wilga

Volga f. Wołga

volgkost f. wilgotność

volgky adj. wilgotny

volgnuti v.intr. ipf. wilgotnieć

volgota f. wilgoć

voliera f. ptaszarnia

volja f. wola; dobra ~ dobra wola

voljny adj. wolny (swobodny), swobodny;  ~ čas wolny czas; voljno vrěme wolny czas

volk m.anim. wilk

volkodav m.anim. ogar, pies gończy

volkolak m.anim. wilkołak

volna f. wełna; fala; dolžina volny długość fali, pasmo (radiowe)

volnisty: ~ papugajek m.anim. papużka falista

volt m. volt

voltmetr m. voltomierz

voluntarist m.anim. wolontariusz

voluntarizm m.anim. wolontariat

von adv. won, precz

vonj f. zapach, woń; smród, odór, fetor

vonjati v.intr. ipf. pachnieć; śmierdzieć, cuchnąć

voobče adv. generalnie, ogólnie, na ogół, ogółem

voobražati sobě v.tr. ipf. wyobrażać sobie

voobraženje n. wyobrażenie

vooruženy adj. uzbrojony, zbrojny

vooružiti v.tr. pf. uzbroić

vophati v.tr. pf. wepchnąć, wcisnąć

vopros m. pytanie

voprosnik m. kwestionariusz, ankieta

vosk m. wosk

voš (vši) f. wesz

voščiti v.tr. ipf. woskować

vot intj. ot, oto

voz m. samochód, auto; wóz, pojazd

vozbity: vozbita smetana f. bita śmietana; vozbito těsto ciasto (np. do naleśników)

vozbogačati v.tr. ipf. wzbogacać

vozbogatiti v.tr. pf. wzbogacić

vozbraniti v.tr. pf. zabronić

vozbranjati v.tr. ipf. zabraniać

vozbranjeny adj. zabroniony, zakazany

vozbudimy adj. pobudliwy

vozbuditi v.tr. pf. wzbudzić, pobudzić, stymulować, podekscytować

vozbudlivo adv. ekscytująco

vozbudlivy adj. ekscytujący; podekscytowany, pobudliwy

vozbudžati v.tr. ipf. wzbudzać, pobudzać, stymulować, ekscytować

vozbudženje n. podekscytowanie, stymulacja, pobudzenie

vozbudženy adj. podekscytowany, pobudzony

vozdati: ~ čest (vozda) pf. oddać cześć, oddać honory

vozdavati: ~ čest ipf. oddawać cześć, oddawać honory

vozdohnuti v.intr. pf. wzdychnąć

vozdolž prep. (kogo/čego) wzdłuż

vozdržati se v.refl. pf. powstrzymać się

vozdrživati se v.refl. ipf. powstrzymywać się

vozduh m. powietrze

vozduholod f. sterowiec, statek powietrzny

vozduhonosimy adj. przenoszony przez powietrze; vozduhonosima hvoroba zakażenie przenosone przez powietrze; vozduhonosima infekcja choroba przenosona przez powietrze;  ~ bolez choroba przenosona przez powietrze; vozduhonosimo zabolevanje choroba przenosona przez powietrze

vozduhoplavstvo n. aeronautyka

vozdušny adj. powietrzny; vozdušna divizija dywizja powietrzna; ~ prostor przestrzeń powietrzna

vozdvigati v.tr. ipf. podźwigać, podnosić

vozdvignuti v.tr. pf. podźwignąć, podnieść

vozdyh m. jęk, westchnienie

vozdyhati v.intr. ipf. wzdychać

vozgled m. spojrzenie, pogląd

vozhod m. wschód (strona świata);  ~ solnca wschód słońca; Blizky Vozhod Bliski Wschód; Daleky Vozhod Daleki Wschód; Srědnji Vozhod Bliski Wschód

vozhoditi v.intr. ipf. wschodzić, wchodzić (pod górę), wspinać się

vozhodno adv. wschodnio, na wschód

vozhodnoevropejsky adj. wschodnioeuropejski

vozhodnoslovjansky adj. wschodniosłowiański

vozhodny adj. wschodni; Vozhodna Evropa Europa Wschodnia

vozidti (vozide; vozšel) v.intr. pf. wzejść, wejść (pod górę), wspiąć się

vozilo n. wehikuł, wóz, pojazd

vozimati v.tr. ipf. wznosić, podnosić

vozišče n. parking

voziti v.tr. ipf. wozić, transportować

vozjeti (vozojme) v.tr. pf. wznieść, podnieść

vozklicalnik m. wykrzyknik

vozklicalny adj. wykrzyknikowy; ~ znak wykrzyknik

vozklicanje n. okrzyk

vozklicati v.tr. ipf. wykrzykiwać

vozklik m. okrzyk, wykrzyk

vozkliknuti v.tr. pf. wykrzyknąć

vozkresati v.intr. ipf. zmartwychstawać

vozkresiti v.tr. pf. wskrzesić

vozkresnuti v.intr. pf. zmartwychwstać

vozkrešati v.tr. ipf. wskrzeszać

vozkypyvati v.intr. ipf. wrzeć

vozlětati v.intr. ipf. wzlatywać

vozletěti (vozleti) v.intr. pf. wzlecieć

vozm-   ➝   vzeti

Voznesenje n. Wniebowstąpienie

voznesti v.tr. pf. wznieść, podnieść

voznikati v.intr. ipf. wynurzać się, wyłaniać się, pojawiać się; wynikać

vozniknenje n. pojawienie się, wyłonienie się

vozniknuti v.intr. pf. wynurzyć się, wyłonić się, pojawić się; wyniknąć

voznositi v.tr. ipf. wznosić, podnosić

vozny adj. samochodowy

vozok m. wózek

vozpametati v.tr. ipf. przypominać sobie

vozpitanje n. wychowanie

vozpitati v.tr. pf. wychować

vozpominati v.tr. ipf. upamiętniać, przypominać sobie

vozpomněnje n. wspomnienie

vozpomněti (vozpomni) v.tr. pf. przypomnieć, przypomnieć sobie, wspomnieć

vozprijetje n. postrzeganie, percepcja

vozrast m. wiek (kogoś); wzrost, postura

vozrastati v.intr. ipf. dorastać

vozrasti (vozraste) v.intr. pf. dorosnąć

vozrastka f. dorosła

vozrastla (vozrastloj) f. dorosła

vozrastlost f. dorosłość, dojrzałość

vozrastly adj. dorosły

vozrastly (-ogo) m.anim. dorosły

vozrastok m.anim. dorosły

vozroditi v.tr. pf. wskrzesić

vozrodženje n. odrodzenie; Renesans, Odrodzenie; wskrzeszenie

vozsiliti v.tr. pf. wzmocnić (dźwięk)

vozsilovač m. wzmacniacz (dźwięku)

vozsilovati v.tr. ipf. wzmacniać (dźwięk)

vozskakati v.intr. ipf. wskakiwać

vozskočiti v.intr. pf. wskoczyć

vozstanje n. powstanie, bunt, rebelia

voztresati v.tr. ipf. wstrząsać

voztresti v.tr. pf. wstrząsnąć

vozveličati v.tr. pf. wychwalić, gloryfikować, wywyższyć

vozveličivati v.tr. ipf. wychwalać, gloryfikować, wywyższać

vozvesti (vozvede) v.tr. pf. podnieść, wznieść

vozvod m. pluton

vozvoditi v.tr. ipf. podnosić, wznosić

vozvračati v.tr. ipf. oddawać, zwracać

vozvračenje n. zwrot (pieniędzy)

vozvratiti v.tr. pf. oddać, zwrócić

vozvratny adj. nawracający, powtarzający się

vozvršati v.tr. ipf. udoskonalać

vozvršenje n. udoskonalenie

vozvršiti v.tr. pf. udoskonalić

vozvysiti v.tr. pf. podnieść, wznieść, wywyższyć; wychwalić, wysławić

vozvyšati v.tr. ipf. podnosić, wznosić, wywyższać; wychwalać, wysławiać

vozvyšenje n. wywyższenie, wzniesienie

vozvyšenost f. elewacja, wyżyna, wzniesienie

vozvyšeny adj. wzniesiony, wzniosły, wyniosły

vozzvanje n. proklamacja, apel, wezwanie

vpad m. inwazja, napad

vpadati v.intr. ipf. wpadać, wtargać

vpaly adj. zapadły

vpasti (vpade) v.intr. pf. wpaść, wtargnąć

vpečetlivy adj. imponujący

vpečetljenje n. wrażenie

vpihati v.tr. ipf. wpychać, wciskać

vpis m. wpis, zapis

vpisati (vpiše) v.tr. pf. wpisać

vpisyvati v.tr. ipf. wpisywać

vpiti (vpije) v.tr. pf. zaabsorbować (np. płyn)

vpivanje n. absorpcja

vpivati v.tr. ipf. absorbować (płyn)

vplesti (vplete) v.tr. pf. wpleść

vpletati v.tr. ipf. wplatać

vplyv m. wpływ

vplyvati v.intr. ipf. wpływać

vplyvny adj. wpływowy

vplyvti v.intr. pf. wpłynąć

vpolno adv. kompletnie, zupełnie

vpravo adv. w prawo

vprěd adv. naprzód; idti ~ postępować, iść naprzód

vpregati v.tr. ipf. zaprzęgać

vpregti v.tr. pf. zaprząc

vprvo adv. po raz pierwszy

vrabec m.anim. wróbel

vračara f. wróżka

vračati v.tr. ipf. oddawać, zwracać;  ~ se wracać; ~ v otčinu repatriować

vračka f. wróżka

vrag m.anim. wróg

vran m.anim. kruk

vrana f. wrona

vrata f. brama, wrota; drzwi

vratar m.anim. portier; woźny, dozorca

vratič m. wrotycz

vratiti v.tr. pf. cofnąć (czynność); oddać, zwrócić;  ~ se wrócić; ~ v otčinu repatriować

vratnik m.anim. oddźwierny, portier

vraženje n. wrażenie

vražiti v.intr. ipf. wróżyć

vražka f. wróżka

vrba f. wierzba

vrčati v.intr. ipf. warczeć

vrěd m. wrzód

vrědny adj. wredny, wstrętny, szkodliwy

vrěme n. czas (gram.); czas; v tom samom  ~nu w międzyczasie, w tym samym czasie;  ~ goda pora roku;  ~ roka pora roku; v ~nu podczas, w czasie

vrěmenny adj. czasowy

vrěs m. wrzos

vresenj m. wrzesień

vrěsk m. wrzask, skrzek (odgłos)

vrěščati v.intr. ipf. wrzeszczeć, skrzeczeć

vrěteno n. wiotko

vrěti (vri) v.intr. ipf. wrzeć, gotować się

vrgati v.tr. ipf. rzucać

vrgnuti v.tr. pf. rzucić

vrh m. wierzch, wierzchołek, szczyt, czubek; na ~u na górze, na wierzchu

vrhnik m.anim. szef, zwierzchnik

vrhny adj. wierzchni, górny, szczytowy;  ~ načelnik naczelny dowódca;  ~ voditelj naczelny dowódca; ~ vodž naczelny dowódca

vrhovje n. górny bieg (rzeki)

vrhovny adj. naczelny, najwyższy (rangą)

vrnuti v.tr. pf. oddać, zwrócić; ~ se wrócić

vrodženy adj. wrodzony

vrša f. więcierz, wereżka

vrštat m. warsztat (stół)

vrtěti (vrti) v.intr. ipf. merdać (ogonem); wirować; wiercić

vrtka f. śmigło

vrtolet m. helikopter, śmigłowiec

vrubati v.tr. pf. wyrzeźbić

vrubyvati v.tr. ipf. rzeźbić

vručati v.tr. ipf. wręczać, doręczać

vručiti v.tr. pf. wręczyć, doręczyć

vrvka f. przewód, sznurek

vs-   ➝   ves

vsaditi v.tr. pf. wsadzić

vsadok m. wsad, implant

vsadžati v.tr. ipf. wsadzać

vsako adv. we wszystkie sposoby

vsakodenno, vsakodnevno adv. codziennie

vsakodenny, vsakodnevny adj. codzienny, powszedni

vsakogodišnje adv. corocznie

vsakogodišnji, vsakogodišny adj. coroczny

vsakoročno adv. corocznie

vsakoročny adj. coroczny

vsaky adj. jakikolwiek; każdy

vsamo adv. dokądkolwiek, (wszędzie) dokąd, we wszystkie kierunki

vse adv. coraz

vse pron.indef. wszystko;  ~ bolje coraz więcej, coraz bardziej;  ~ jedno wszystko jedno;  ~ lěpje coraz lepiej; ~ ravno wszystko jedno

vsečto pron.indef. wszystko

vsegda, vsegdy adv. zawsze

vsěgo adv. ogółem, łącznie, w sumie

vsejed m.anim. wszystkożerca

vsejedny adj. wszystkożerny

vsekako adv. jakkolwiek

vsekaky adj. jakikolwiek

vsekde adv. wszędzie

vsekratno adv. każdokrotnie, każdorazowo

vsekto pron.indef. każdy

vseliko adv. każda ilość

vseliky adj. wszelki, każdej ilości

vsemir m. wszechświat, uniwersum

vsemoguči adj. wszechmogący

vseprisučny adj. wszechobecny

vseslovjansky adj. wszechsłowiański, ogólnosłowiański

vsestranny adj. wszechstronny

vsesvět m. wszechświat, uniwersum

vsesvětny adj. wszechświatowy, ogólnoświatowy

vsesvětovy adj. wszechświatowy, ogólnoświatowy; Vsesvětova pavučina [VSP] www (ogólnoświatowa sieć)

vsešto   ➝   vsečto

vsežerec m.anim. wszystkożerca

vsežerny adj. wszystkożerny

vsi pron.indef. wszyscy

vskočiti v.intr. pf. wskoczyć, podskoczyć

vslěd prep. (kogo/čego) z powodu, w wyniku

vslědno adv. kolejno

vslědny adj. kolejny, następujący, poszczególny

vsosati v.tr. pf. wessać

vsrěd adv. pomiędzy

vsrěd prep. (kogo/čego) wśród, pośród

vstati v.intr. pf. wstać; zbuntować się, powstać (bunt)

vstavati v.intr. ipf. powstawać (bunt); wstawać

vstaviti v.tr. pf. wstawić, wkleić

vstavjati v.tr. ipf. wstawiać, wklejać

vstavka f. wstawka

vstupati v.intr. ipf. wstępować, przyłączać się, dołączać się

vstupiti v.intr. pf. wstąpić, przyłączyć się, dołączyć się

vstupjenje n. wstąpienie, przystąpienie, wejście

vsudy adv. wszędzie którędy, każdą drogą

vš-   ➝   voš

vtegati v.tr. ipf. wciągać

vtegnuti v.tr. pf. wciągnąć

vtičnica f. gniazdko elektryczne

vtiskati v.tr. ipf. wciskać, wpychać

vtisknuti v.tr. pf. wcisnąć, wepchać

vtogda, vtogdy adv. wtedy

vtornik m. wtorek

vtorny adj. wtórny, drugorzędny

vtoro adv. po drugie

vtorok m. wtorek

vtory num.ord. drugi; Vtora Světova Vojna Druga Wojna Światowa

vtrgati v.intr. ipf. wtargać, dokonywać inwazji

vtrgnuti v.intr. pf. wtargnąć, dokonać inwazji

vualj f. welon, woalka

vuglaty adj. kanciasty, kątowy

vuglerod m. węgiel (pierwiastek)

vuglovodan m. węglowodan

vugol (vugla) m. kąt

vugolj (vuglja) m. węgiel; drěvny ~ węgiel drzewny

vugoljny adj. węglowy

vugor m.anim. węgorz

Vugrec m.anim. Węgier

Vugrija f. Węgry

vugrsky adj. węgierski

vulgarizacija f. wulgaryzacja

vulgarizm m. wulgaryzm

vulgarnost f. wulgarność

vulgarny adj. wulgarny

vulkan m. wulkan

vulkaničny adj. wulkaniczny

vulkanizacija f. wulkanizacja

vulkanizovati v.tr. ipf./pf. wulkanizować

vusy m.pl. wąsy

vutraba f. wątroba

vutraby f.pl. jelita

vuzel (vuzla) m. węzeł; supeł; wiązka; limfatičny ~ węzeł chłonny

vuzkokolejka f. kolej wąskotorowa, wąskotorówka

vuzkokolejna draga f. kolej wąskotorowa, wąskotorówka

vuzky adj. wąski

vuž m.anim. zaskroniec

vvedenje n. wprowadzenie

vvesti (vvede) v.tr. pf. wprowadzić, inaugurować

vvezti v.tr. pf. wwieźć, przywieźć; zaimportować

vvod m. wprowadzenie, przedmowa

vvoditi v.tr. ipf. wprowadzać

vvodny adj. wstępny

vvoz m. import

vvoziti v.tr. ipf. wwozić, przywozić; importować

vvrgati v.tr. ipf. wtrącać (do więzienia); wtrącić, wepchnąć

vvrgnuti v.tr. pf. wtrącić (do więzienia); wepchnąć, wtrącić

vvrh adv. do góry

vy (vas, vam, vami) pron.pers. wy

vy-   ➝   iz-

vyboj m. wybój

vydra f. otter

vygoda f. wygoda, komfort; awantaż, korzyść

vygodno adv. wygodnie, komfortowo

vygodny adj. wygodny

vyjdti (vyjde; vyšel) v.intr. pf. wyjść

vyjmati v.tr. ipf. wyjmować

vyme n. wymię

vypad m. wypad

vypis m. urywek, wyciąg

vyrok m. wyrok

vyryti v.tr. pf. wykopać, zryć (ziemię), wykorzenić

vysluženec m.anim. weteran

vysluženica f. weteranka

vysmrkati se v.refl. pf. wysmarkać się, wydmuchać nos

Vysočstvo n. Wysokość (tytuł)

vysoko adv. wysoko

vysokogorsky adj. wysokogórski, alpejski

vysokoparny adj. pompatyczny

vysokoskok m. skok wzwyż

vysoky adj. wysoki

vysota f. wysokość

vysotoměr m. wysokościomierz

vyspati se (vyspi) v.refl. pf. wyspać się

vysši adj. wyższy

vyše adv. bardziej; wyżej;  ~ veliky większy; ~ pozdno później

vyšina f. wysokość

vyšnost f. wyższość

vyšny adj. wyższy (rangą)

vyti v.intr. ipf. wyć

vytrpěti (vytrpi) v.tr. pf. wycierpieć

vyvěska f. wywieszka

vyvlastniti v.tr. pf. wywłaszczyć

vyvlastnjati v.tr. ipf. wywłaszczać

vyznavati v.tr. ipf. wyznawać (religię)

vyžerati v.tr. ipf. wyżerać, korodować, erodować

vyžrěti v.tr. pf. wyżreć, skorodować, zerodować

vzad adv. wstecz, do tyłu; idti ~ cofać się

vzadny adj. wsteczny; ~ sklon ukośnik wsteczny

vzadu adv. z tyłu, w tyle

vzajemno adv. wzajemnie

vzajemnost f. wzajemność, obopólność

vzajemny adj. wzajemny, obopólny

vzajemodějanje n. interakcja

vzajemodějati (vzajemoděje) v.intr. ipf. interagować, oddziaływać wzajemnie

vzajemodějstvo n. interakcja

vzajemodějstvovati v.intr. ipf. interagować, oddziaływać wzajemnie

vzeti (vozme) v.tr. pf. wziąć

vzor m. wzór

vzorny adj. wzorowy, przykładny

vžiti se (vžive) v.refl. pf. przyzwyczaić się

vživati se v.refl. ipf. przyzwyczajać się

ykanje n. ykanie (różnicowanie Y od I w międzysłowiańskim)

za prep. (kogo/čego) podczas, w czasie; (kogo/čto) z powodu; za (popierając); za (w zamian za); dla; (kym/čim) za;  ~ vsaku cěnu za każdą cenę; ~ živo na żywo; za życia

zabava f. impreza; zabawa

zabavitelj m.anim. animator

zabaviti v.tr. pf. zabawić, rozerwać (zabawa)

zabavjati v.tr. ipf. zabawiać

zabavjenje n. rozrywka

zabavnik m.anim. animator

zabavny adj. zabawny

zabezpamečati v.tr. ipf. zapominać

zabezpametiti v.tr. pf. zapomnieć

zabijaka m.anim. zabijaka, warchoł

zabirati v.tr. ipf. zabierać; zabiraj se! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

zablokovati v.tr. pf. zablokować

zabluda f. błąd, pomyłka

zabluditi v.intr. pf. zabłądzić, zgubić się

zabludny adj. błędny, mylny

zabludžati v.intr. ipf. błądzić, gubić się

zabobonnost f. zabobon

zabobonny adj. przesądny, zabobonny

zabolěti (zaboli) v.intr. pf. zachorować

zabolevanje n. choroba

zabolevany adj. chory, zachorzały

zabrana f. zakaz, ban, szlaban (na coś)

zabraniti v.tr. pf. zabronić

zabranjati v.tr. ipf. zabraniać

zabrati (zabere) v.tr. pf. zabrać

zabyti (zabude) v.tr. pf. zapomnieć

zabyvati v.tr. ipf. zapominać

začarovany adj. zaczarowany

začarovati v.tr. pf. zaczarować

začasny adj. tymczasowy

začeti (začne) v.tr. pf. zacząć, rozpocząć

začetje n. poczęcie

začetok m. początek

začinati v.tr. ipf. zaczynać, rozpoczynać

začrveniti se v.refl. pf. zarumienić się

začrvenjati se v.refl. ipf. rumienić się

začto adv. dlaczego, za co, po co

začtokoli adv. dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek

začto-libo adv. dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek

začto-nebud adv. dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek; dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek, czemukolwiek

zad m. tył, tyłek, zad

zadanje n. zadanie

zadarmo adv. za darmo

zadati (zada) v.tr. pf. zadać (coś komuś)

zadavati v.tr. ipf. zadawać (coś komuś)

zadnica f. dupa, tyłek

zadnik m.anim. dupek

zadnjepodnebny adj. tylnopodniebienny, welarny

zadnjeprohodny adj. analny

zadnji, zadny adj. tylny; zadnja strana tylna strona; zadnji dvor podwórko (za domem); zadnji prohod odbyt

zadovaljati v.tr. ipf. zadowalać, satysfakcjonować

zadovoliti v.tr. pf. zadowolić, usatysfakcjonować

zadovoljeny adj. zadowolony

zadovoljstvo n. zadowolenie, satysfakcja

zadrěmati v.intr. ipf. zdrzemnąć się

zadržati v.tr. pf. powstrzymać, wstrzymać, wyhamować; zachować; zatrzymać, aresztować; opóźnić

zadržati (drži) v.intr. pf. zadrżeć, zadygotać, zatrząść się;  ~ dyh wstrzymać oddech; ~ se zahamować, zatrzymać się

zadrživati v.tr. ipf. powstrzymywać, wstrzymywać; zachowywać; zatrzymywać, aresztować; zahamowywać, opóżniać;  ~ dyh wstrzymywać oddech; ~ se hamować, zahamowywać, zatrzymywać się

zadržnik m. hamulec

zaduha f. astma

zadušny: zadušna mša f. msza żałobna

zagadati v.tr. pf. zgadnąć

zagadka f. zagadka; kwestia, zagadnienie

zagadočny adj. zagadkowy, tajemniczy

zagadyvati v.tr. ipf. zgadywać

zagladiti v.tr. pf. wygładzić, wyprasować, zaprasować

zagladžati v.tr. pf. wygładzać, prasować, zaprasowywać

zaglavje n. nagłówek, tytuł

zagorěti v.intr. pf. zapalić się

zagospodariti v.tr. pf. zagospodarować

zagovor m. spisek, konspiracja

zagovornik m.anim. konspirator, spiskowiec

zagrabnik m.anim. najeźdźca

zagranica f. zagranica

zagraničnik m.anim. obcokrajowiec

zagraničny adj. zagraniczny

Zagreb m. Zagrzeb

zagrobny adj. grobowy, ponury, pozagrobowy; zagrobno žitje życie pozagrobowe

zagroziti v.tr. pf. zagrozić

zahod: ~ solnca m. zachód słońca

zahoditi v.intr. ipf. zachodzić

zahvačajuči adj. uroczy, zachwycający, cudowny, przepiękny, czarujący

zahvačati v.tr. ipf. chwytać

zahvat m. zachwyt; zajęcie, przejęcie, konfiskata; atak, napad

zahvatiti v.tr. pf. przechwycić, przejąć

zahvorovati v.intr. ipf. zachorować

zaime, zaimennik m. zaimek

zainteresovany adj. zainteresowany

zainteresovati v.tr. pf. zainteresować; ~ se zainteresować się

zaisto adv. zaiste, zaprawdę, naprawdę

zajavjenje n. wniosek (formalna prośba)

zajdti (zajde; zašel) v.intr. pf. zajść

zajebancija f. rozpierducha, chujnia

zajec m.anim. tchórz; zając

zaječlivo adv. tchórzliwie

zaječlivost f. tchórzliwość

zaječlivy adj. tchórzliwy

zajedlivost f. wrogość, zjadliwość

zajedno adv. razem, społem

zajem m. pożyczka, kredyt; davati  ~ pożyczać (komuś); dati ~ pożyczyć (komuś)

zajeti (zajme) v.tr. pf. zająć; ~ se zająć się, zaangażować się, zatroskać się

zajetje n. zajęcie, zatrudnienie

zajety adj. zajęty

zajezd m. zajazd, wizyta

zajikati se v.refl. ipf. zająkiwać się

zajmati v.tr. ipf. zajmować; ~ se zajmować się, angażować się, troskać się

zajmlivy adj. interesujący, ciekawy

zajmodatelj m.anim. pożyczkodawca

zajmoprijmatelj m.anim. pożyczkobiorca

zakašljati v.intr. pf. zakaszleć

zakaz m. zakaz

zakazati (zakaže) v.tr. pf. zakazać, zabronić

zakaznik m.anim. klient

zakazyvati v.tr. ipf. zakazywać, zabraniać

zaklad m. podstawa; zakład

zakladati v.tr. ipf. zakładać, ustanawiać; zastawiać, oddawać w zastaw

zaklati (zakolje) v.tr. pf. zakłuć, zadźgać

zakleti (zaklne) v.tr. pf. zakląć (czarem), zaczarować

zaklety adj. zaklęty, zaczarowany; ~ vrag zaprzysięgły wróg

zaklinanje n. zaklęcie, czar

zaklinati v.tr. ipf. zaklinać, zaczarowywać

zakliniti v.tr. pf. wcisnąć, zaklinować

zaklinovati v.tr. ipf. wciskać, klinować

zaključati v.intr. ipf. wnioskować, wywodzić wniosek; zamykać; zawierać

zaključenje n. konkluzja, wniosek, zakończenie, zawarcie

zaključiljnja f. więzienie

zaključilnik m.anim. więzień

zaključiti v.tr. ipf. zamknąć

zaključiti v.intr. pf. wywnioskować, wyciągnąć wnioski; zawrzeć

zakon m. prawo, ustawa

zakončenje n. zakończenie

zakončiti v.tr. pf. zakończyć, ukończyć, skończyć

zakonny adj. uzasadniony, legalny

zakonodatelj m.anim. prawodawca

zakonodateljny adj. prawodawczy

zakonodateljstvo n. prawodawstwo

zakonoměrny adj. prawidłowy, uzasadniony prawem naturalnym

zakopati v.tr. pf. zakopać, pochować, pogrzebać

zakopyvati v.tr. ipf. zakopywać, chować (np. w ziemi)

zakoreněly adj. zakorzeniony

zakoreniti se v.refl. pf. zakorzenić się

zakrvavjeny adj. zakrwawiony

zakryti v.tr. pf. ukryć, zakryć, przykryć; zamknąć

zakryvati v.tr. ipf. ukrywać, zakrywać, przykrywać; zamykać

zakulisny adj. zakulisowy; zakulisne mahinacije zakulisowe machinacje; zakulisne ombany zakulisowe machinacje

zakupka f. zakup

zakuska f. przekąska

zakutok m. zakamarek

zaliv m. zalew, zatoka

zaljubiti se v.refl. pf. zakochać się

zaljubjeny adj. zakochany

zalog m. zastaw, zabezpieczenie, kaucja

založenje n. założenie

založiljnja f. lombard

založiti v.tr. pf. zastawiać, oddać w zastaw; założyć, ustanowić

založnik m.anim. zakładnik

založny adj. zastawny

zalp m. salwa

zamedliti v.tr. pf. spowolnić

zamedljati v.tr. ipf. spowalniać

zamedljenje n. spowolnienie

zaměn: v  ~ adv. w zamian; v ~ za zamiast, w zamian za

zaměna f. zastępstwo

zaměniti v.tr. pf. zastąpić, zamienić

zaměnjati v.tr. ipf. zastępować, zamieniać

zaměnlivy adj. zamienialny

zamesti (zamete) v.tr. pf. zamieść

zaměsto prep. (kogo/čego) zamiast

zaměšanje n. zamieszanie; zamieszanie, zamęt

zaměšati v.tr. pf. zrobić zamieszanie

zaměšivajuči adj. robiący zamieszanie

zaměšivati v.tr. ipf. robić zamieszanie

zamětati v.tr. ipf. zamiatać

zamglati v.tr. pf. zamglić

zamirati v.intr. pf. zamierać

zamkneny adj. zamknięty, zamknięty (w sobie)

zamknuti v.tr. pf. zamknąć

zamnogo adv. zbytnio, zbyt

zamok m. wieża (szachy); zamek (budowla); zamek

zamolknuti v.intr. pf. zamilknąć, zamilczeć

zamorsky adj. zamorski

zamotany adj. zamotany, zakłopotany

zamraziti v.tr. pf. zamrozić

zamražati v.tr. ipf. zamrażać

zamreti (zamre) v.intr. pf. zamrzeć

zamrzati v.intr. ipf. zamarzać, lodowacieć

zamrznuti v.intr. pf. zamarznąć, zlodowacieć

zamša f. zamsz

zamševy adj. zamszowy

zamykati v.tr. ipf. zamykać

zamysl m. intencja, zamysł

zamysliti v.tr. pf. wymyślić

zamysljati v.tr. ipf. wymyślać

zamysljeny adj. zamyślony

zanečiščenje n. zanieczyszczenie; ~ vozduha zanieczyszczenie powietrza

zaněčto adv. z jakiegoś powodu

zanedbati v.tr. pf. zaniedbać

zanedbyvati v.tr. ipf. zaniedbywać

zanepokojeny adj. zaniepokojony

zanepokojiti v.tr. pf. zaniepokoić

zaničto adv. z nijakiego powodu

zanuriti v.tr. pf. zanurzyć

zanurjati v.tr. ipf. zanurzać

zaostalost f. zacofanie, upośledzenie

zaostaly adj. zacofany, upośledzony

zapad m. zachód (strona świata)

zapadati v.intr. ipf. zapadać

zapadnik m.anim. człowiek Zachodu

zapadno adv. zachodnio, na zachód

zapadnoevropejsky adj. zachodnioeuropejski

zapadnoslovjansky adj. zachodniosłowiański

zapadny adj. zachodni; Zapadna Evropa Europa Zachodnia

zapah m. zapach, woń, odór

zapakovati v.tr. pf. zapakować

zapakovyvati v.tr. ipf. pakować, zapakowywać

zapal m. zapalenie; ~ apendeka zapalenie wyrostka robaczkowego

zapaliti v.tr. pf. zapalić

zapaljati v.tr. ipf. zapalać

zapalka f. zapałka

zapalnička f. zapalniczka

zapalnik m. zapalnik

zapametati v.tr. pf. zapamiętać

zapametyvati v.tr. ipf. zapamiętywać

zapas m. zapas, rezerwa, zaopatrzenie

zapasti (zapade) v.intr. pf. zapadać

zapestje n. nadgarstek, przegub

zapeta (zapetoj) f. przecinek

zaphati: ~ v něčto v.tr. pf. zapchać, wypchać (np. watą)

zapihati: ~ v něčto v.tr. ipf. zapychać, wypychać (np. wata)

zapis m. artykuł; nagranie, rejestracja

zapisanje n. nagranie, rejestracja

zapisati (zapiše) v.tr. pf. nagrać, zapisać, zarejestrować; zanotować; ~ se zapisać się, zarejestrować się

zapiska f. notatka

zapisnik m. notatnik, notebook

zapisyvati v.tr. ipf. nagrywać, zapisywać, rejestrować; notować, zanotowywać; ~ se zapisywać się, rejestrować się

zaplakati v.intr. pf. zapłakać

zaplata f. łata, łatka

zaplatiti v.tr. pf. zapłacić

zaplěniti v.tr. pf. skonfiskować

zaplěnjati v.tr. ipf. konfiskować

započeti (započne) v.tr. pf. zapocząć, rozpocząć, zainicjować

započinati v.tr. ipf. zapoczynać, rozpoczynać, inicjować

zapoj m. ciąg alkoholowy

zapolniti v.tr. pf. zapełnić

zapolnjati v.tr. ipf. zapełniać

zapona f. sprzączka, zatrzask

zaponka f. spinka (mankietu), guzik przy kołnierzyku

zapor m. zasuwa, rygiel; zatwardzenie, zaparcie

zapověd f. przykazanie

zapozdněly adj. spóźniony, opóźniony

zapoznati v.tr. pf. zapoznać, zaznajomić się z

zapoznavati v.tr. ipf. zapoznawać, zaznajamiać się z

zaprašiti v.tr. pf. zakurzyć, poprószyć

zapravdu adv. rzeczywiście, zaprawdę

zapraviti v.tr. pf. przyprawić, doprawić

zapravjati v.tr. ipf. przyprawiać, doprawiać

zaprěčiti v.tr. pf. zaprzeczyć

zapregati v.tr. ipf. zaprzęgać

zapregti v.tr. pf. zaprząc

zaprojektovati v.tr. pf. zaprojektować

zapropastiti se v.refl. pf. zaniknąć

zapustiti v.tr. pf. zaniedbać, zapuścić

zapuščati v.tr. ipf. zaniedbywać, zapuszczać

zapuščeny adj. zaniedbany, zapuszczony, porzucony

zapytanje n. pytanie, zagadnienie

zapytati v.tr. pf. zapytać

zapytyvati v.tr. ipf. pytać, zapytywać

zarabotati v.tr. pf. zapracować, zarobić

zarabotyvati v.tr. ipf. zapracowywać, zarabiać

zaradi prep. (kogo/čego) na rzecz, ze względu na, z uwagi na

zarastati v.intr. ipf. zarastać

zarasti (zaraste) v.intr. pf. zaróść, zarosnąć

zaraza f. skażenie, zakażenie, infekcja

zaraziti v.tr. pf. zarazić, zainfekować

zarazny adj. zaraźliwy, zakaźny

zaražati v.tr. ipf. zarażać, infekować

zaraženje n. skażenie, zakażenie, infekcja

zardžavěly adj. zardzewiały

zaregistrovati v.tr. pf. zarejestrować

zarěkati se v.refl. ipf. przyrzekać

zarěkti se v.refl. pf. przyrzec

zarezervovati v.tr. pf. zarezerwować, zabukować

zaroditelj m.anim. twórca

zaroditi se v.refl. pf. powstać, zaistnieć, wynikać

zarodok m. pąk, pączek (np. kwiatu)

zarodok m.anim. embrion, zarodek; zalążek

zarok m. przysięga, przyrzeczenie

zaručati v.tr. ipf. zaręczać; ~ se zaręczać się

zaručenje n. zaręczyny

zaručiti v.tr. pf. zaręczyć; ~ se zaręczyć się

zarydati v.intr. pf. zaszlochać

zasada f. zasada

zasaditi v.tr. pf. zasadzić

zasadžati v.tr. ipf. zasadzać

zasědanje n. posiedzenie, sesja

zasějati (zasěje) v.tr. pf. zasiać

zaslanjati v.tr. ipf. osłaniać, zasłaniać

zaslon m. schron, okiennica

zasloniti v.tr. pf. osłonić, zasłonić

zasluga f. zasługa, usługa

zasluženy adj. zasłużony

zaslužiti v.tr. pf. zasłużyć

zasluživati v.tr. ipf. zasługiwać

zasmějati se (kogo/čego) v.refl. pf. zaśmiać się, śmiać się z

zasměška f. dowcip, żart

zasnuti v.intr. pf. zasnąć

zaspanec m.anim. śpioch

zaspanica f. śpioszka

zaspany adj. zaspany

zaspati (zaspi) v.intr. pf. zasnąć; ~ se zaspać

zasramiti v.tr. pf. zawstydzić

zasramjati v.tr. ipf. zawstydzać, onieśmielać

zasramjeny adj. zawstydzony, onieśmielony

zasrati v.intr. pf. zasrać

zastarěly adj. przestarzały

zastariti v.intr. pf. postarzyć

zastarjati v.intr. ipf. postarzać

zastati v.tr. pf. zastać; przyłapać (na gorącym uczynku)

zastav m. zastaw, depozyt, zabezpieczenie

zastava f. flaga, chorągiew; standard; transparent

zastavati v.tr. ipf. zastawać; przyłapywać (na gorącym uczynku)

zastaviti v.tr. pf. oddać w zastaw; zablokować, zastawić

zastavjati v.tr. ipf. oddawać w zastaw; zablokować, zastawiać

zastoj m. zastój, stagnacja; korek (samochodów)

zastrašanje n. zastraszanie

zastrašati v.tr. ipf. zastraszać

zastrašiti v.tr. pf. zastraszyć

zastrěliti v.tr. pf. zastrzelić

zastrěljati v.tr. ipf. zastrzelać, zastrzeliwać

zastupati v.tr. ipf. reprezentować (kogoś); zastępować, wymieniać

zastupiti v.tr. pf. zareprezentować (kogoś); zastąpić, wymienić

zastupnik m.anim. zastępca

zasuvka f. szuflada

zasvěčati v.intr. ipf. zaświecać

zasvětiti v.intr. pf. zaświecić

zaščita f. tarcza, osłona

zaščititi v.tr. pf. osłaniać

zaščitnik m.anim. obrońca

zašijka f. kołnierz

zašiti (zašije) v.tr. pf. zaszyć

zašto   ➝   za čto

zatemniti v.tr. pf. zaciemnić, ściemnić, zamroczyć

zatemnjati v.tr. ipf. zaciemniać, ściemniać, zamraczać

zatišje n. zastój, chwila ciszy

zatknuti v.tr. pf. zatkać, zakorkować; ~ se utknąć, zatkać się

zatměvati v.tr. ipf. zaćmiewać, zaciemniać, zamraczać

zatmiti v.tr. pf. zaćmić, zaciemnić, zamroczyć

zatmjenje n. zaćmienie

zato adv. dlatego, temu; ~ že, zatože ponieważ, gdyż

zatom adv. zatem

zatopiti v.tr. pf. zatopić

zatopjenje n. powódź

zator m. korek (samochodów)

zatračenec m.anim. łotr, potępieniec

zatresti v.tr. pf. zatrząść, potrząsnąć

zatrimati v.tr. pf. zatrzymać

zatrimyvati v.tr. ipf. zatrzymywać

zatuhly adj. stęchły, zatęchły, nieświeży, zbutwiały

zatvarjati v.tr. ipf. zamykać

zatvor m. więzienie; zasuwa, rygiel

zatvoriti v.tr. pf. zamknąć

zatvorjeny adj. zamknięty

zatvorka f. nawias

zatyčka f. wtyczka, zatyczka, korek

zatykati (zatyče) v.tr. ipf. zatykać, zakorkowywać; ~ se zatykać się

zatylok m. potylica, kark

zaustaviti v.tr. pf. zahamować, zatrzymać; ~ se wyhamować, zatrzymać się

zaustavjati v.tr. ipf. hamować, zatrzymywać; ~ se wyhamowywać, zatrzymywać się

zautra adv. jutro

zautraka f. śniadanie

zautrakati v.intr. ipf. jeść śniadanie

zautrišnji, zautrišny adj. jutrzejszy

zauvažati v.tr. ipf. zauważać

zauvažiti v.tr. pf. zauważyć

zavaliti v.tr. pf. obalić, zawalić

zavčera adv. przedwczoraj

zavěčanje n. testament (ostatnia wola)

zavěčati v.tr. ipf./pf. zostawiać w spadku

zavedenje n. założenie, ustanowienie, wdrożenie

zavědyvati v.tr. ipf. zarządzać

zavěsa f. kurtyna

zavět m. testament (Biblia)

zavětrny adj. zawietrzny

zavezati (zaveže) v.tr. pf. zawiązać, zasupłać

zavezyvati v.tr. ipf. zawiązywać, zasupływać

zavidny adj. godny pozazdroszczenia

zavisěti: ~ od (zavisi) v.intr. ipf. zależeć od

zavisnost f. zależność

zavisny adj. zależny

zavist f. zawiść, zazdrość

zavistny adj. zawistny, zazdrosny

zavitok m. lok

zavladnuti v.tr. pf. zawładnąć, wziąć w posiadanie

zavladyvati v.tr. ipf. owładywać, brać w posiadanie

zavod m. fabryka

zavojevati v.tr. pf. zawojować, podbić

zavojevyvati v.tr. ipf. zawojowywać, podbijać

zavračati v.intr. ipf. zawracać

zavračenje n. zwrot

zavratiti v.intr. pf. zawrócić

zavratny adj. zawrotny

završati v.tr. ipf. kończyć, zakańczać

završiti v.tr. pf. skończyć, zakończyć

zavrtěti v.intr. pf. zawirować

zavyti v.intr. pf. zawyć

zavzety adj. zawzięty, zajadły, uporczywy, zdeterminowany

zazor m. szczelina powietrzna; hańba

zažartovati v.intr. pf. zażartować

zažegti (zažže) v.tr. pf. zapalić; włączyć (światło); podpalić, podłożyć ogień

zažigati v.tr. ipf. zapalać; włączać (światło); podpalać, podkładać ogień

zdar! intj. cześć!, dzień dobry!

zdrav! intj. cześć!, do widzenia!

zdravěti v.intr. ipf. zdrowieć

zdravje n. zdrowie

zdravoohranjenje n. opieka zdrowotna

zdravotničstvo n. opieka zdrowotna

zdravy adj. zdrowy

zeba f. zięba

zebra f. zebra

zebti v.intr. ipf. ziębnąć, marznąć

zebu m.anim. zebu

zefir m. zefirek

zějati v.intr. ipf. ziać

zelenina f. warzywa

zeleninar m.anim. sprzedawca owoców i warzyw

zelenj f. zieleń, roślinność

zeleny adj. zielony; zelena salata sałata

zemisty adj. ziemisty

zemivo n. gleba, ziemia (materiał)

zemja f. ziemia, gleba, grunt, ląd; Zemja Ziemia

zemjak m.anim. ziomek, kompatriota

zemjanka f. ziemianka (budowla)

zemjany adj. ziemny

zemjedělec m.anim. rolnik

zemjedělišče n. gospodarstwo rolne

zemjedělstvo n. rolnictwo

zemjelavina f. lawina błotna

zemjeměr m.anim. geodeta

zemjepis m. geografia

zemjepisec m.anim. geograf

zemjetresenje n. trzęsienie ziemi

zemnovodny adj. wodnolądowy

zemny adj. ziemski, glebowy, gruntowy, lądowy; ~ orěh orzech ziemny

zemsky adj. ziemski

zenica f. źrenica

zenit m. zenit

zet m.anim. zięć

zěvati v.intr. ipf. ziewać

zěvnuti v.intr. pf. ziewnąć

zigzag m. zygzak

zima f. zima; zimno

zimnějši adj. zimniejszy

zimnost f. oziębłość, chłód, zimno

zimny adj. zimny

zimorodok m.anim. zimorodek

zimovy adj. zimowy; ~ solncevrat przesilenie zimowe

zip m. suwak, zamek błyskawiczny

zirkati v.intr. ipf. zerkać, wyglądać (np. oknem)

zirknuti v.intr. pf. zerknąć, wyglądnąć (np. oknem)

zlatar m.anim. złotnik

zlatisty adj. złocisty

zlatiti v.tr. ipf. pozłacać

zlato n. złoto

zlaty adj. złoty; zlata rybka złota rybka

zlo adv. źle

zlo (zla) n. zło, krzywda

zloba f. podłość

zlobiti v.tr. ipf. złościć, irytować, zrobić na złość

zlobnica f. podlec, nikczemnica

zlobnik m.anim. podlec, nikczemnik

zlobno adv. podle

zlobny adj. podły

zločin m. przestępstwo, zbrodnia

zločinec m.anim. przestępca, kryminalista

zločinnik m.anim. przestępca, kryminalista

zločinstvo n. przestępstwo, zbrodnia

zlodějatelj m.anim. kanciarz

zlomysljno adv. podle

zlomysljnost f. podłość

zlomysljny adj. podły

zlonaměrny adj. wrogi, złowrogi

zloradno adv. chełpliwie, złośliwie

zloradny adj. chełpliwy, żłośliwy

zloradost f. chełpliwość, złośliwość

zloradovati se v.refl. ipf. chełpić się

zlost f. złość

zlostlivy adj. złośliwy

zlostny adj. złośliwy

zloty (-ogo) m. złoty (PLN)

zloupotrěbiti v.tr. pf. nadużyć

zloupotrěbjati v.tr. ipf. nadużywać

zlověst f. zły omen

zlověstno adv. złowróżbnie, złowieszczo

zlověstny adj. złowieszczy;  ~ priznak zły omen; ~ znak zły omen, zły znak

zlověšči adj. złowieszczy

zlovoljny adj. złośliwy, wrogi

zly adj. złowrogi; zły

zmija f. wąż, żmija; gremuča ~ grzechotnik

zmiji adj. wężowy, żmijowy

značek m. plakietka; znaczek

značenje n. znaczenie; iměti  ~ mieć znaczenie; ne imaje značenja nie ma znaczenia

značimost f. znaczność, ważność, znamienność

značimy adj. znaczący, ważny, znamienny

značiti v.tr. ipf. znaczyć, oznaczać

značka f. metka (ubrania)

značno adv. znacznie

značnost f. znaczenie

značny adj. znaczny

znahar m.anim. znachor

znajema (znajemoj) f. znajoma

znajemy adj. znajomy, znany

znajemy (-ogo) m.anim. znajomy

znak m. znak; omen, oznaka; sygnał

znalec m.anim. ekspert, znawca, koneser

znalost f. wiedza, znawstwo

zname n. transparent; flaga

znamenitost f. celebryt, celebryta

znamenity adj. sławny, znamienity

znamenje n. omen, oznaka; znak

znamenovati v.tr. ipf. oznaczać; oznakowywać

znanec m.anim. znajomy

znanje n. wiedza, rozeznanie

znany adj. znany

znati v.tr. ipf. wiedzieć, znać

znatny adj. wybitny

zodiak m. zodiak

zodiakalny adj. zodiakalny

zolva f. zołwa, zełwa, szwagierka (siostra męża)

zona f. obszar

zonalny adj. strefowy

zoolog m.anim. zoolog

zoologičny adj. zoologiczny; ~ park zoo

zorja f. zorza

zov m. zew, zawołanie

zov-   ➝   zvati

zrazy m.pl. zrazy

zrcalo n. lustro

zrělost f. dojrzałość

zrěly adj. dojrzały

zrěnje n. wzrok

zrěti (zri) v.intr. ipf. patrzeć, spozierać, spoglądać

zrěti (zrěje) v.intr. ipf. dojrzewać

zritelj m.anim. widz

zrno n. ziarno

zuav m.anim. żuaw

zub m. ząb

zubec m. tryb (koło), trybik, koło zębate, ząb (na biegu mech.)

zubny: zubna pasta f. pasta do zębów; zubna ščetka szczotka do zębów; ~ lěkar dentysta

zubr m.anim. żubr

zubrovka f. żubrówka

zvanje n. tytuł, stopień (wojskowy)

zvateljnik, zvateljny padež m. wołacz (gram.)

zvati (zove) v.tr. ipf. zapraszać, zwoływać; zwać, nazywać, wołać

zvěr m.anim. bestia; zwierzę

zvěrěti v.intr. ipf. rozbestwiać się, zezwierzęcać się

zvěrsky adj. zwierzęcy

zvěrstvo n. bestialstwo

zvězda f. gwiazda

zvězdar m.anim. astrolog

zvězdarstvo n. astrologia

zvězdny adj. gwiezdny, astralny

zvězdoznavec m.anim. astronom

zvězdoznavstvo n. astronomia

zvon m. dzwon; ~y dzwony

zvonica f. dzwonnica

zvoniti v.intr. ipf. dzwonić, bić (np. zegar)

zvonok m. dzwonek do drzwi

zvučati (zvuči) v.intr. ipf. dźwięczeć, brzmieć

zvučnik m. głośnik

zvučny adj. dźwięczny (fonet.); dźwięczny, donośny

zvuk m. dźwięk

zvukozapis m. nagranie dźwięku

žaba f. żaba

žabra f. skrzela

žaden (žadna, žadno) pron.indef. żaden

žaliti v.tr. ipf. żałować; ~ se żalić się

žalj adv. niestety

žalj m. żal; iměti ~ żałować

žaljenje n. zażalenie

žaloba f. zażalenie

žalost f. żałość, litość; na ~ niestety

žalostny adj. żałosny, smutny, smętny

žalovanje n. żałość, litość

žalovati se v.refl. ipf. skarżyć się, narzekać, żalić się

žar m. gorąco

žargon m. żargon

žariti v.tr. ipf. żarzyć

žarky adj. gorący

žarovka f. żarówka

Žar-ptica f. Żar-ptak

žart m. żart

žartovati v.intr. ipf. żartować

že conj. że; da by żeby, aby

žebrak m.anim. żebrak

žedajuči adj. pragnący

žedati v.tr. ipf. pragnąć, pożądać, być złaknionym; żądać, domagać się

žednost f. żądza, pragnienie, pożądanie

žedny adj. pragnący (czegoś), żądny, pożądający, złakniony; spragniony

žedža f. pragnienie, żądza, pożądanie

žegti (žže) v.tr. ipf. palić

želanje n. życzenie, pragnienie

želati v.tr. ipf. życzyć, pragnąć

želatin m. żelatyna

žele n.indecl. dżem, galaretka

želěznica f. kolej (transp.); pociąg; jehati želězniceju jechać pociągiem

želězničnik m.anim. konduktor

želězničny adj. kolejowy; želěznična stancija stacja kolejowa; želěznična strělka rozjazd kolejowy; ~ voz pociąg

želězny adj. żelazny

želězo n. żelazo

želězobeton m. żelbet

želo n. żądło

želud m. żołądź

želudok m. żołądek

žena f. kobieta; żona

ženiti se v.refl. ipf. żenić się

žensky adj. kobiecy, żeński; ~ rod rodzaj żeński

žerav m.anim. żuraw (ptak)

žeti (žne) v.tr. ipf. żąć, zbierać plony

žetva f. żniwa, zbiory, plony

žezlo n. berło

žgaga f. zgaga

Žid m.anim. Żyd

židovsky adj. żydowski

žila f. żyła

žilet m. kamizelka

žilišče n. zakwaterowanie, miejsce zamieszkania

žilny adj. żylny

žirafa f. żyrafa

žitelj m.anim. mieszkaniec, rezydent

žiti (žive) v.intr. ipf. żyć

žitje n. życie, żywot

žitjeopasny adj. niebezpieczny (dla życia), zagrażający życiu

žitjesposobny adj. zdolny do życia

žito n. ziarno, krzta; żyto

žitost f. żywość, wigor

živ-   ➝   žiti

živo adv. żywo; na ~ na żywo; żywcem

živobytje n. życie (środki na życie)

živopis m. malarstwo

živopisec m.anim. malarz

živost f. żywość, wigor

život m. żywot, życie

životno (-ogo) n. zwierzę

životnovod m.anim. hodowca (zwierząt)

životopis m. biografia

živuči adj. żyjący

živy adj. żywy, ożywiony;  ~ TV-pokaz program na żywo (TV); živo srěbro rtęć

žlěb m. koryto

žlěza f. gruczoł

žmuriti: ~ oči v.tr. ipf. mrużyć oczy

žmurky f.pl. ciuciubabka

žn-   ➝   žeti

žolč f. żółć

žoltěti v.intr. ipf. żółcieć, stawać się żółtym

žolty adj. żółty

žolv f. żółw

žopa f. dupa

žovialnost f. jowialność

žovialny adj. jowialny

žravy adj. obżarski

žrěbe n. źrebię, źrebak

žrěbec m.anim. ogier

žrěbetko n. źrebiątko

žrěbiti se v.refl. ipf. źrebić się

žrec m.anim. kapłan, druid

žrěnje n. żarcie

žrěti (žre) v.tr. ipf. żreć, pożerać

žrica f. kapłanka

žrlo n. krater, wylot lufy (broń); źródło

žrtva f. ofiara; łup, żer

žrtveny adj. ofiarny; žrtvena koza koza ofiarna;  ~ byk byk ofiarny; ~ kozel kozioł ofiarny

žrtvovati v.tr. ipf. poświęcać (jako ofiarę), składać w ofierze

žuk m.anim. żuk

žukovy adj. żukowy

žuravina f. żurawina

žuri m.indecl. jury

žurnal m. czasopismo, dziennik

žurnalist m.anim. dziennnikarz

žurnalistika f. dziennikarstwo

žuvačka f. guma do żucia

žuvalny: žuvalna gumka f. guma do żucia

žuvati (žuje) v.intr. ipf. żuć

žužati v.intr. ipf. brzęczeć

žuželka f. owad, robak