Strona główna

W czerwcu Jan i Ania pobawili się w dziennikarzy i pojechali na Litwę, żeby tam napisać parę artykułów dla holenderskiego magazynu Ablak. Przy okazji, to była nasza pierwsza wspólna podróż za granicę. Było nam oczywiście cudownie, aczkolwiek pobyt trwał tylko pięć dni.

In juni waren Jan en Ania samen in Litouwen, om daar enkele artikelen te schrijven voor het Nederlandse tijdschrift Ablak. Het was de eerste buitenlandse reis, die wij samen hebben gemaakt. We hadden het natuurlijk geweldig, al duurde ons verblijf in Litouwen slechts vijf dagen.9–14 czerwca/juni:
Litwa/Litouwen

`

click to enlarge
'Nasza pierwsza podróż razem. Na zdrowie!'
'Voor het eerst samen op reis. Proost!'click to enlarge
'Czy jestem wart tylko 200 litów?'
'Ben ik maar 200 litai waard?'click to enlarge
'Jeżeli coś mnie przekonuje w tym, że jestem za granicą, to przeważnie język.'
'Als íets mij het gevoel bezorgt in het buitenland te zijn, is dat vooral de taal.'click to enlarge
Przed barem dla homoseksualnych kotów.
Voor een café voor homoseksuele katten.


click to enlarge
Budki telefoniczne na Litwie wyglądają znacznie lepiej niż w Polsce.
Telefooncellen zien er in Litouwen heel wat beter uit dan in Polen.


click to enlarge
Zimne litewskie piwko (Švyturys) w barze 55º w Kownie.
Een koud Litouws biertje (Švyturys) in café 55º in Kaunas.


click to enlarge
Panorama Kowna
Panorama van Kaunas


click to enlarge
Kowno: Dom Perkuna (Perkūno namai)
Huis van Perkūnas in Kaunas


click to enlarge
Zamek Kowna (Kauno pilis)
Kasteel van Kaunas (Kauno pilis)


click to enlarge
'Wszyscy twierdzą, że wyglądam na szczęśliwego.'
'Iedereen zegt, dat ik er gelukkig uitzie.'click to enlarge
'Ja tu nie straszę. Ja zwiedzam.'
'Ik ben hier op bezoek, niet om iemand de stuipen op het lijf te jagen.'click to enlarge
Neolityczna lodówka
Neolithische koelkast


click to enlarge
'Frederik, jest praca dla ciebie!'
'Frederik, werk voor je!'click to enlarge


click to enlarge


click to enlarge
Zawsze ciągnęło mnie do facetów w zbrojach.
Altijd al iets gehad met mannen in harnassen.click to enlarge
Gdyby ktoś nie zgadł: to jest BAR.
Voor wie het nog niet geraden heeft: dit is een BAR.


click to enlarge
Jeszcze w Kownie: Ulica Wileńska (Vilniaus gatvė)
Nog steeds in Kaunas: Vilniusstraat (Vilniaus gatvė)


click to enlarge
'Widzicie? ŁOŚ!'
'Kijk, een ELAND!'click to enlarge
Pomnik Wielkiego Księcia Witolda
Standbeeld van grootvorst Vytautas


click to enlarge
Żelazny Jan świetnie tu pasuje.
IJzeren Jan past hier uitstekend.


click to enlarge
Ania: warta wszystkich kwiatów na świecie.
Ania: alle bloemen van de wereld waard.click to enlarge
'Oh, dragul meu!'
'Oh, mój ty smoku!'
'Oh, draak van mij!click to enlarge
Neolityczny kot
Neolithische poes


click to enlarge

click to enlarge
Holenderska praktyczność vs. polskie miłosierdzie
De praktische benadering van de Nederlander vs. Poolse barmhartigheid


click to enlarge
Uwaga! Zły pies!
Pas op voor de hond!click to enlarge
'A kiedy TY mi zaczniesz gotować?'
'Maar wanneer ga JIJ nou voor me koken?'click to enlarge
Nasz przyszły dom, tym razem na Litwie.
Ons toekomstige huis, ditmaal in Litouwen.click to enlarge
Švc. Mergelės Marijos Ėmimo i dangu bažnyčia (Vytauto Didžiojo bažnyčia)
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Kościół Witolda Wielkiego)
Kerk van de Opname in de Hemel van de Allerheiligste Maagd Maria
(Kerk van Vytautas de Grote)


click to enlarge
Totemy w Elektrenach, najnowszym mieście na Litwie.
Totems in Elektrėnai, de nieuwste stad van Litouwen.


click to enlarge
10 czerwca: przyjazd do Wilna
10 juni: aankomst in Vilnius


click to enlarge
'Ta zbroja czekała właśnie na mnie.'
'Dit schild heeft op mij zitten wachten.'Lokys
'Jeden z tych misiów jest MÓJ.'
'Eén van die beertjes is van MIJ.'click to enlarge


click to enlarge
Co go zawsze tak ciągnie do policji?
Wat heeft hij toch altijd met de politie?click to enlarge
Tropikalna przyjemność w Wilnie
Tropische geneugten in Vilniusclick to enlarge


click to enlarge  click to enlarge
Irl-Ania i jej największa pasja.
Irl-Ania en haar grootste passie.


click to enlarge


click to enlarge
Zdjęcie zrobione dla ładnych czcionek.
Foto gemaakt vanwege de leuke lettertypes.click to enlarge
Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia
Kościół Św. Katarzyny w Wilnie
De St. Catharinakerk in Vilnius


click to enlarge
Spotkanie dwóch członków Ill Bethisad: twórcy Rzeczypospolitej Dwóch Koron, Jan van Steenbergen i Augustinas Žemaitis.
Ontmoeting van twee leden van Ill Bethisad: de scheppers van de Republiek der Twee Kronen, Jan van Steenbergen en Augustinas Žemaitis.


click to enlarge
Wreszcie ktoś nam zrobił zdjęcie...
Eindelijk iemand die een foto van ons maakte...click to enlarge


click to enlarge
Prawdziwe spotkanie holendersko-litewskie
Where the Netherlands and Lithuania meet...click to enlarge
Wieża Giedymina (Gedimino bokštas)
Gediminastoren (Gedimino bokštas)


click to enlarge
So viele Dziadken!


click to enlarge
Ostatnie chwile życia Giedymina:
'Żadnego psychiatry. I tak skoczę!'
Het einde van het leven van Gediminas:
'Voor mij geen psychiater. Ik spring toch!


click to enlarge
Król Mendog przynajmniej siedzi o wiele bardziej stabilnie.
Koning Mindaugas zit wat dat betreft een stuk steviger.click to enlarge
To nie jest tylko imię syna Vincenta, ale tak również brzmi 'Jan' po litewsku.
Niet alleen de voornaam van Vincents zoon, maar ook 'Jan' in het Litouws.click to enlarge
'Taką minę mam zawsze, kiedy Ania jest zła. Przy okazji, to są 'Cepelinai''.
'Zo kijk ik altijd als Ania boos is. Dit zijn trouwens 'Cepelinai''.click to enlarge
To pomogło. Ale przysięgam, że nie ja to napisałem!
Dat hielp. Maar ik zweer het, ik heb dit niet geschreven!click to enlarge
Zamek w Trokach.
Kasteel in Trakai.


click to enlarge
Ania z kolejnym facecikiem.
Ania met het zoveelste kereltje.click to enlarge
Pyszna jest ta kuchnia karaimska. Szkoda, że restauracja była zamknięta!
Heerlijk, die Karaïemse keuken. Jammer dat het restaurant dicht was!click to enlarge
Przy powrocie z Litwy... to zdjęcie COŚ znaczy.
Terugreis uit Litouwen... deze foto betekent íets.


A poza Litwą...
En afgezien van Litouwen...


click to enlarge
6 czerwca: spóźniony tort urodzinowy Jana, w Opocznie
6 juni: verlate verjaardagstaart voor Jan in Opoczno


click to enlarge
Rodzinka w komplecie!
De familie compleet!


click to enlarge
Współczesne wydanie PKiN w Warszawie?
Eigentijdse versie van het Cultuurpaleis in Warschau?click to enlarge
Nasz Jopie (R.I.P.)
Onze Jopie (R.I.P.)click to enlarge


click to enlarge


click to enlarge


click to enlarge


click to enlarge
Z litewską czapeczką ('Żonaty i dzieciaty'), na rozwalonym na Litwie samochodzie.
Met een Litouwse pet ('Married with children'); de auto heeft het in Litouwen zwaar te verduren gehad.


click to enlarge
22 czerwca: ostatnie zdjęcie razem przed wyjazdem Jana z Polski.
22 juni: laatste foto samen voor Jans vertrek uit Polen.