GWARNAMIĘ RZEIPYBIEŁCZEJ DWAR KORUNAR

The Government of the Republic of the Two Crowns

The current government of the RTC has been in office since 16 April 2007. Chancellor (= prime minister) is Leoń Janać, twin brother of Veneda's prime minister Kazimierz Janać. He succeeded the former commander-in-chief of the RTC's armed forces in Southeast Florida, Marek Aldendorf, as chancellor on 30 March 2007. His coalition government consists of eleven parties (ŻŻŻ, BR, DN, Sułodziefięca, WPP, VS, Respublikonai, Tautininkai, NDS, Nostra Galicja, KRN) and enjoys the support of several other, smaller parties. Three of the ministers do not belong to any party. The composition of the government is almost identical to that of the previous government.

Ideologically, this government is a mixture of conservative, nationalist and populist elements. The dominating force, the ŻŻŻ, is a coalition in itself: it was formed in March 2005 by eight smaller christian-democratic, conservative, liberal and nationalist parties.

Ministertać (Ministry) Numię (Name)
Kączołarz (Chancellor, Prime Minister) Leoń Janać (ŻŻŻ)
Wicekączołarz, Jagierzkulturze i Ekonomie Nytrzyconalej (Vice-chancellor, Agriculture and Nutritional Economy) Jędrzej Lepórz (Sułodziefięca)
Wicekączołarz, Jedykacenie Noconalej (Vice-chancellor, National Education) Roman Jokór-Iłor (DN)
Wicekączołarz, Financzór (Vince-chancellor, Finances) Żyścina Golana (BR)
Aferar Przegrzynar (Foreign Affairs) Paweł Bościciału (BR)
Aferar Entrzerzar (Internal Affairs) Marczół Żowanu (DN)
Żyścice (Justice) Zbaszczan Kosta (ŻŻŻ)
Dziefięce Noconalej (National Defense) Edmund Mielć
Industrie i Handle (Industry and Trade) Piotr Korarz (ŻŻŻ)
Łoworze i Aferar Soczałar (Labour and Social Affairs) Rzenata Biegrzyka (Sułodziefięca)
Kooperacenie Ekonomicej ku Przegrzynu (Foreign Trade) Paweł Kosztadzianu
Jedziewkacenie i Politycze Szpacalej (Housing and Spatial Policy) Antoń Jastać (WPP)
Transportu i Ekonomie Marzyniej (Transport and Maritime Economy) Kazys Urbaitis (Respublikonai)
Komunikacenie (Communication) Jurgis Baltauskas (Tautininkai)
Dziefięce Miedzalej i Słuwokulturze (Environment Protection and Forestry) Juozas Griškevičius (VS)
Sańtacie (Health) Jula Dziadziuszko (WPP)
Kulturze i Jarcie (Culture and Arts) Michał Kazimierz Zrycik (ŻŻŻ)
Jewiętycie i Sportu (Youth and Sports) Tomas Julinas (NDS)
Noconaltaci i Aferar Reliżuzar (Nationalities and Religious Affairs) Grażyna Jązierz (Nostra Galicja)
Florydzie (Florida) Jaków Puliny (ŻŻŻ)
Prezes Banku Centrału (President of the Central Bank) Alfred Swiss-Oberg
Szef Komitatu Zamnie Szczęciewku (Chairman of the Committee for Scientific Research) Algirdas Dvarionas (Respublikonai)
Szef Biuru Centrału Planędu (Chairman of the Central Plan Bureau) Adam Kalimierzyn (KRN)
Szef Biuru Kuźle Ministrór (Chief of the Bureau of the Council of Ministers) Jerzy Wenedzik (ŻŻŻ)

Previous governments: