Jan van Steenbergen

  Tolk en vertaler Pools/Nederlands  

Tolken en vertalers zijn dé schakel tussen mensen die elkaars taal niet of onvoldoende beheersen. Zij vormen, elk op hun eigen manier, een brug tussen verschillende talen en culturen. Vaak worden tolken en vertalers over één kam geschoren, maar feitelijk zijn het twee totaal verschillende disciplines. Simpel gezegd, vertalen gebeurt schriftelijk, tolken mondeling. Hoewel er natuurlijk raakvlakken zijn – in beide gevallen gaat het immers om het omzetten van tekst van taal A naar taal B – zijn het twee verschillende beroepen, waarvoor afzonderlijke bevoegdheden en kwalificaties vereist zijn.

Zelf combineer ik beide rollen in gelijke mate. Dat heeft als voordeel dat zich soms situaties voordoen waarin er zowel een tolk als een vertaler nodig is, en dan is het handig als dat dezelfde persoon is. Bovendien bouw je in de ene rol veel kennis en ervaring op die weer van pas komt in de andere.

Op deze pagina: over mijtolkvertalerandere dienstencontact & tarievennota bene

Over mij

Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland, maar heb zo’n zeven jaar in Polen gewoond en gewerkt. Na mijn schoolopleiding studeerde ik Oost-Europese Studies met als specialisatie Polen aan de universiteiten van Amsterdam en Warschau (cum laude). In 1997 behaalde ik het diploma Staatsexamen Tolk/Vertaler Pools. In 2011 werd ik door de Rechtbank Haarlem beëdigd als tolk en vertaler Pools.

Naast mijn werkzaamheden als tolk en vertaler was ik examinator Tolken en Vertalers Pools bij de Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk (SNEVT). Sinds 2018 ben ik als docent en examinator Juridisch Vertalen Pools betrokken bij Stichting Instituut Gerechtstolken en -vertalers (SIGV).

Tolk


Tijdens een zitting van Rechtbank Den Haag in 2019 (screenshot van tv-uitzending)

Dat kan op verschillende manieren. Bij consecutief tolken houdt een spreker een verhaal en de vertelt de tolk dit vervolgens, uit zijn hoofd of aan de hand van aantekeningen, zo accuraat mogelijk na. Deze manier van tolken doet vooral een beroep op het geheugen van de tolk en is gebruikelijk bij toespraken, telefonisch tolken en gesprekken met hooguit enkele deelnemers.

Bij simultaan tolken vertaalt de tolk alles wat wordt gezegd in real time. Dit vergt veel concentratie, een perfecte beheersing van beide talen en een brede algemene kennis. Het gebeurt bij congressen en conferenties (waarbij de tolk meestal in een speciale tolkencabine zit) en bij rechtszaken (waarbij de tolk meestal naast de verdachte zit en de vertaling fluistert). Voordeel van simultaan tolken is dat het tolkproces nauwelijks extra tijd kost en de vertaling bovendien nauwkeuriger is. Nadeel is dat het in gesprekssituaties onrust kan creëren doordat er steeds twee personen tegelijk aan het woord zijn.

Inmiddels ben ik als gerechtstolk betrokken geweest bij ruim 5000 rechtszaken. Ook beschik ik over een ruime ervaring als tolk bij congressen, politieverhoren, schoolgesprekken, medische keuringen, gesprekken met uitkeringsinstanties en dergelijke.

Vertaler

Als vertaler ben ik gespecialiseerd in het vertalen van juridische, medische, zakelijke en commerciële teksten, uiteraard naast documenten van meer algemene aard. Onder mijn klanten bevinden zich Nederlandse overheidsinstellingen, zoals rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de politie, het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ik heb ook werkzaamheden verricht voor Europese instellingen als de Europese Commissie en het Europees Parlement, de Universiteit van Warschau, bedrijven, tijdschriften, advocaten, notarissen, psychologen en natuurlijk privépersonen. Daarnaast ben ik verbonden aan diverse vertaalbureaus. Verder heb ik ervaring met het vertalen van literatuur en het maken van de ondertiteling bij films. In totaal heb ik inmiddels zo'n 15.000 beëdigde en niet-beëdigde vertalingen op mijn naam staan, in lengte variërend van enkele woorden tot hele boeken.

Hoewel ik bevoegd ben om zowel uit als naar het Pools te vertalen, ben ik voorstander van het z.g.n. moedertaalprincipe, wat in mijn geval betekent dat ik mij vooral toeleg op het vertalen van Poolse teksten naar het Nederlands.

Andere diensten


Workshop Interslavisch in Łódź (2018)

Naast tolkdiensten en vertalingen van en naar het Pools verzorg ik ook vertalingen naar het Interslavisch. Mogelijk hebt u nog nooit van die taal gehoord. Het Interslavisch is een langs wetenschappelijke weg geconstrueerde taal, die redelijk tot goed kan worden begrepen door iedereen die een Slavische taal spreekt (Russen, Polen, Oekraïners, Tsjechen, Kroaten, Serviërs, Bulgaren enz.). Dat kan een enorm voordeel zijn voor bedrijven, instellingen en personen die graag een breed publiek in Midden- en Oost-Europa willen bereiken, maar niet over de mogelijkheden beschikken om hun website of hun correspondentie naar tien verschillende talen te laten vertalen. Zo is het een ideaal alternatief voor hotels, restaurants, musea, kerken en andere attracties, maar ook voor bedrijven die graag zaken willen doen met meerdere landen in de regio. Zeker omdat sprekers van Slavische talen het Engels vaak niet of nauwelijks machtig zijn. Meer over het Interslavisch is te vinden op Wikipedia.

Als dit idee u aanspreekt, zal ik uw website, folder, brochure of menukaart graag voor u naar het Interslavisch vertalen. Ook verzorg ik lezingen en workshops.

Contact & tarieven

Geïnteresseerd in een vertaling? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende offerte:

    Telefoon: 06 147 847 16
    Adres: Koningin Wilhelminakade 205, 1975 GK IJmuiden
    E-mail: ijzeren.jan@gmail.com

Mijn tarieven variëren, maar hier volgt in ieder geval een ruwe indicatie (excl. btw):

    Tolken: € 80,00 per uur + reiskosten.
    Vertalingen: € 0,18 per woord in de Nederlandse tekst.
    Bij spoedvertalingen (meer dan 2000 woorden per dag) geldt een toeslag van 50%.

Dat lijkt misschien veel, maar bedenk wel dat een vertaalbureau vaak veel hogere kosten in rekening brengt. De intermediair moet er tenslotte ook aan verdienen!

Nota bene

Evenals de meeste van mijn collega’s ben ik géén vertaalbureau. Daarom geef ik ook de voorkeur aan deze eenvoudige website in plaats van zo’n typische bedrijfswebsite met afbeeldingen van Hollandse tulpenvelden, Amsterdamse grachten of het Koninklijk Paleis in Warschau, afgewisseld met foto’s van woordenboeken, toetsenborden en blije mensen rondom een witte vergadertafel. Ik zie mijzelf namelijk niet als een bedrijf, maar gewoon als een ouderwetse vakman: ik werk alleen, gebruik geen vertaalsoftware en doe alles met de hand.

Want ja, vertalen is toch echt een vak en niet iets wat je zomaar “eventjes” doet. Lees hier waarom.