[ polski ]

Data i ciępu

Date and time

Dzeje siecianieDays of the week
łyńdzej Monday
mardzej Tuesday
mrzekierdzej Wednesday
jódzej Thursday
wnierdzej Friday
sobota Saturday
domieniek Sunday
MiezieMonths
jąwarz January
fiewrarz February
marć March
oprzyl April
maj May
juń June
jul July
ugust August
sieciębierz September
ocębierz October
nowiębierz November
dzieczębierz December
SezonieSeasons
przymawierza Spring
stać Summer
uten Autumn
iwrzan Winter
DataDates
mileśmy nówczęcieśmy nunaśmy kwarty on
(1994 o.)
(the year) nineteen hundred ninety-four
(1994)
en dwumileśmu siećmu onu
(2007 o.)
in (the year) two thousand seven
(2007)
Łyńdzej, 29 (wijaśmu nówmu) dzieczębrze 1997 o. Monday, December 29, 1997
Jódzej, 2 (siekądu) ugustu 2007 o. Thursday, August 2, 2007
FieścieHolidays
Nowy On New Year (January 1)
Dzej Motrunie Grandmother's Day (January 21)
Dzej Potrunu Grandfather's Day (January 22)
Dzej Rzeipybiełczej Day of the Republic (February 4)
Dzej Jekunar Women's Day (March 8)
Fiosta Łoworze May Day (May 1)
Dzej Konstytucenie Day of the Constitution (May 3)
Dzej Mocice Mother's Day (May 26)
Dzej Potrze Father's Day (June 23)
Noc Sątojewańka St. John's Night (June 24)
Nościnie Rzeże Witoldu King Witold's Birthday (July 12)
Dzej Miemorze Ofiarar Bombardędu Łodzie Memorial Day for the Victims of the Bombing of Łódź (October 18)
Tutór Sątór All Saints (November 1)
Tutór Mrotór All Souls' Day (November 2)
Wila, Ścielica Christmas Eve (December 24)
Dziewina Nociewtać Christmas (December 25-26)
Sylwester New Year's Eve (December 31)
Karnawał Carnival
Pięgi Jódzej Fat Thursday
Czędzierzyca Ash Wednesday
Domieniek Palmiej Palm Sunday
Grędzi Wnierdzej Good Friday
Paszcha Easter
Oszczężeń Ascension
Fieścicze Wierdzie Pentecost
Kropu Dziewiny Corpus Christi
Kędy?When?
mileń millennium
szekł, częcień century
dzeczeń, dekada decade
on year
dzimiedzonu half a year
kwartał quarter of a year
mieź month
sieciana week
dzej day
ura hour
siemlura half an hour
kwadrans quarter of an hour
minuta minute
sekunda second
odzej today
przyściędzej yesterday
dzarnu tomorrow
przeprzyściędzej the day before yesterday
podzarnu the day after tomorrow
trze dzeje ili three days ago
po trze dzeje after three days
kośkinu dzei every day
tuty dzej all day
en lej siecianie (in) this week
en postrzej siecianie (in the) last week
en przyjerzej siecianie (in the) next week
sieciana ili a week ago
po sieciana after a week
dzieman morning
mrzydz afternoon
siora evening
noc night
tardamięć late
dzieman early
jenąć long ago
en iłu momiętu in this moment
siąprz always
źwiądź, szew, krzebramięć often
niekędy, ciępór sometimes
raramięć rarely
nękwa never
CiępuTime
Kwała je ura? What time is it?
Je (ura) rzyma. It is one o'clock.
Je (ura) kwięta. It is five o'clock.
Je (ura) szejsprzedzieśma. It is four PM.
Je cząk po kwarta. It is five past four (AM/PM).
Je wijęć cząk po kwarta. It is twenty-five past four (AM/PM).
Je po dzimiedza kwiąta. It is half past four (AM/PM).
Je po wijęć kwiąta. It is twenty to five (AM/PM).
Je po dziecz kwiąta. It is ten to five (AM/PM).
Je szósta. It is 6:00 (AM/PM).
Je szósta wijęć. It is 6:20 AM.
Je ocysprzedzieśma. It is 6:00 PM.
Je wijaśma trzęta. It is 8:30 PM.
Je wijaśma przyma kodrzęta cząk. It is 9:45 PM.