[ English ]

Onomasticon

Imiona
Nazwiska
Nazwy geograficzne
Nazwy geograficzne w RDK


Imiona


Adam (m)
Agneza (f) Agnieszka
Albert (m)
Aldona (f) (Lit.)
Alfred (m)
Alicja (f)
Alina (f)
Ana (f) Anna
Antoni (m)
Antonin (m)
Antonina (f)
Apołunia (f) Apolonia
Apołuń (m) Apoloniusz
Artur (m)
Arwid (m) Lit.
Arystociel (m) Arystoteles
August (m)
Awguścin (m) Augustyn
Barbara (f)
Bartłomiej (m)
Bernard (m)
Bianka (f)
Biejata (f) Beata
Błażej (m)
Brygida (f) → Brzyżyta
Brzyżyta (f) Brygida
Cecyla (f) Cecilia
Cęcja (f) Cyntia
Cimociej (m) Timoteusz
Codur (m) Teodor
Cycja (f) TITIA
Cyrył (m) Cyryl
Ćwierzy (m) Tyberiusz
Dajwa (f) (Lit.) Daiva
Damian (m)
Danioła (f) Daniela
Daniół (m)
Danuta (f) (Lit.)
Dawid (m)
Dmietrzy (m) Demetriusz
Dominik (m)
Dominika (f)
Dorian (m)
Dorota (f)
Dowmont (m) (Lit.)
Dunat (m) Donat
Dzana (f) Diana
Dziejodat (m) DEODATUS
Edmund (m)
Edward (m)
Edyta (f)
Edzia (f) → Edyta
Elżbieta (f)
Emanuel (m)
Emil (m)
Emila (f) Emilia
Emilan (m) Emilian
Emilana (f) Emiliana
Eryk (m)
Eryka (f)
Ewa (f)
Feliks (m)
Filip (m)
Floręć (m) FLORENTIUS
Frączyszek (m) Franciszek
Frydryk (m) Fryderyk
Gabriel (m)

Gatan (m) Kajetan
Giedymin (m) (Lit.) Gediminas
Gintara (f) (Lit.) Gintarė
Głurzan (m) Glorian
Głurzana (m) Gloriana
Gracana (f) Gracjanna
Gracza (f) Gracja
Grażyna (f) (Lit.)
Grzegorz (m)
Gwiduń (m) Gwidon
Gwilem (m) Wilhelm
Gwilemina (f) Wilhelmina
Helena (f)
Henryk (m)
Ignacy (m)
Ilona (f)
Irena (f)
Izabiała (f) Isabela
Izak (m) Isaac
Izia (f) → Izabiała
Izydórz (m) Izydor
Jadrzan (f) Adrian
Jadwiga (f)
Jaków (m) Jakub
Jan (m) JANUS
Janieza (f) → Agneza
Jawnuta (f) (Lit.)
Jelona (f) Helena
Jerzy (m)
Jerzyna (f) Georgina
Jewan (m) → Żowan
Jewana (f) → Żowana
Jewlina (f) Ewelina
Jębruży (m) Ambroży
Jędrzej (m) Andrzej
Jętunia (f) Antonina
Jętuń (m) Antoni
Jolanta (f)
Jordan (m) Jordan
Joruń (m) Hieronim
Jóżef (m) Józef
Jóżefina (m) Józefina
Juli (m) Juliusz
Jula (f) Julia
Julan (m) Julian
Julana (f) Juliana
Jużeń (m) Eugeniusz
Kaj (m) CAIUS
Karlina (f) → Karolina
Karła (f) Carla
Karłota (f) Charlotte
Karolina (f)
Karoła (f) Karola
Karół (m) Karol
Kaspar (m) Kacper
Katarzyna (f)
Kazimierz (m)
Kiejstut (m) (Lit.) Kiestutis
Klemięcina (f) Klementyna
Klemięć (m) Klemens
Klotylda (f)
Kłara (f) Klara
Komił (m) Kamil
Komiła (m) Kamila
Korniel (m) Kornel
Korzyna (f) Karina
Kostęcin (m) Konstantyn

Krzysztof (m)
Krzyszczan (m) Krystian
Krzyszczana (f) Christiane
Krzyścina (f) Krystyna
Kwierzyn (m) Kwiryn
Kwierzyna (f) Kwiryna
Lech (m)
Lecieca (f) Letycja
Leoń (m) Leon
Leszyk (m) → Lech
Lidia (f)
Lila (f)
Liliana (f)
Litawor (m) (Lit.)
Liwia (f)
Liza (f)
Ludwik (m)
Łarysa (f) Larysa
Ławra (f) Laura
Łazar (m) Łazarz
Łurzęcy (m) Wawrzyniec
Łycza (f) Łucja
Łyczan (f) Lucian
Łyczy (m) Lucjusz
Łykasz (m) Łukasz
Łykrzecja (f) Lukrecja
Łykrzecy (f) Lukrecjusz
Maciej (m)
Madzalena (f) Magdalena
Maja (f) → Maya
Małgorzata (f) Margaret
Marcin (m) Martin
Marcina (f) Martina
Marczelina (f) Marcelina
Marczoła (f) Marcela
Marczół (m) Marcel
Marek (m)
Maria (f)
Marta (f)
Marzana (f) Marianna
Marzyn (m) Marinus
Marzyna (f) Marzena
Maszym (m) Maksym
Matylda (f)
Mendog (m) (Lit.) Mindaugas
Michał (m)
Mierzoła (f) Mirella
Mina (f) Mina
Mirzeła (f) → Mierzoła
Monika (f)
Murzycy (m) Maurycy
Nataniel (m) Natan
Nikoleta (f) Nicolette
Nikolina (f) Nicoline
Nikołaj (m) Mikołaj
Nina (f) Nina
Nona (f) Nona
Olbrzecht (m) Albert
Olesądr (m) Aleksander
Olesądra (f) Aleksandra
Olgierd (m) (Lit.) Algirdas
Oliwa (f) Oliwia
Olwarz (m) Oliwier
Omilkar (m)
Oracy (m) Horacy
Ozwald (m) Oswald
Paszkał (m) Pascal

Paweł (m)
Pawlina (f) Paulina
Pawła (f) Paula
Piotr (m)
Piotra (f) Petra
Rafał (m)
Robert (m)
Roman (m)
Romuald (m)
Ronald (m)
Ryszard (m)
Rzemi (m) Remigiusz
Rzejna (f) Regina
Rzenata (f) Renata
Sara (f)
Sofia (f) Zofia
Sokrat (m) Sokrates
Stefan (m) → Szczepan
Stefania (f) → Szczepania
Suzanna (f) Zuzanna
Sylwia (f)
Szczepan (m)
Szczepania (f) Stefania
Szymon (m)
Szymona (f) Simone
Świotuń (m) Swetoniusz
Śpioręca (f) Nadzieja, Nadia
Taciana (f) Tatiana
Taczyt (m) Tacyt
Tadziej (m) Tadeusz
Tamara (f)
Tereza (f) Teresa
Tomasz (m)
Trystan (m) Tristan
Trzyfuń (m) Trifonius
Ursuła (f) Urszuła
Urzel (m) Aureliusz
Wacław (m)
Waldemar (m)
Walerzan (m) Walerian
Walerzy (m) Walery
Walęcin (m) Walenty
Walęcina (f) Walentyna
Walter (m)
Wanda (f) (Lit.)
Wania (f) → Żowana
Wars (m) URSUS
Weronika (f)
Wierżynia (f) Wirginia
Więczęcy (m) Wincenty
Wiktoria (f)
Wiktórz (m) Wiktor
Wit (m) Wit
Witold (m) (Lit.) Vytautas
Wiwiana (f)
Władysław (m)
Włodzimierz (m)
Wójt (m)
Zacharz (m) Zachariasz
Zbaszczan (m) Sebastian
Zygmunt (m)
Żaręcy (m) GERONTIUS
Żowan (m) Jan
Żowana (f) Janina
Żyrardzina (m) Geraldine
Żyścin (m) Justyn
Żyścina (f) Justyna


Nazwiska

Poniżej następuje lista często spotykanych nazwisk wenedyckich. Typowymi końcówkami są -ik, -yk, -ek, -in, -yn, -an i -y.

W większości nazwiska wenedyckie odmienia się jak rzeczowniki, ale znaczną ilość nazwisk jako przymiotniki, szczególnie te, które się kończą na -y oraz czasami te, kończące się na -ik/-yk/-ek. Nazwiska odmienione jak przymiotniki mają formę męską i żeńską: Branik (m), Brańka (ż); Prowany (m), Prowana (ż).

Kiedy nazwisko jest rzeczownikiem, najczęściej jest odmienione zgodnie z rzeczownikami rodzaju męskiego: doń Nowicz, dop. doniu Nowicze "pan Nowicz". Kiedy osoba jest płci żeńskiej, nazwisko nie odmienia się wcale: donia Nowicz, dop. donie Nowicz "pani Nowicz". W liczbie mnogiej nazwisko również się odmienia jak rzeczownik męski: Nowiczy, dop. Nowiczór "Nowiczowie, rodzina Nowiczów". W niektórych przypadkach nazwisko się odmienia jak rzeczownik pierwszej lub trzeciej deklinacji: Sukła, dop. Sukle; Janać, dop. Janacie.

Niektóre nazwiska, jak Żowanu lub Marcinu oraz nazwiska śląskie jak Dziełakastra, są dopełniaczami same z siebie i nie ulegają fleksji.


Albin-Ałbodurzyn
Aniół
Bambaryła
Baż
Biegrzyk
Błażejany
Bościciału
Bowiny
Branik
Broń
Bryszczyny
Brzenicz
Choroszynik
Cimociejany
Ciozurarz
Czyraz
Daniec
Drakoń
Drętyk
Dukła
Dynacz
Dziakuń
Dziełakastra

Dzieławita
Dzieżdały
Dziłmuć
Dziłpuć
Ehrlich
Fałkuń
Faż
Fiorarz
Forzyna
Frenu
Gradziny
Gruza
Grzykła
Helin
Izłarzany
Jagiełło
Janać
Jastać
Jązierz
Jewni
Jokór-Iłór
Julanu
Kalimierzyn

Kanicz
Kantórz
Kantra
Kaptań
Kasparu
Kąp
Katz
Kieśliny
Kołąblany
Korarz
Kosztadzianu
Kościołany
Kościółnowy
Kramar
Kranc
Kryszkot
Laścioła
Legacin
Lembały
Leonik
Lepórz
Łocyk
Łyczanu

Marcinu
Mazowik
Mętany
Mielć
Molinarz
Müller
Nazały
Nowicz
Okityk
Olanik
Olejarz
Olesądru
Olesz
Oliczyn
Olin
Parydżanyk
Pawlin
Pazany
Pazatyk
Pietrzyn
Pieszcz
Pieszkatórz
Piłatu

Piloń
Piniatyk
Piotru
Pitru
Pom
Poniatyk
Prowany
Puszany
Radwiła
Radycz
Rapiny
Rywin
Rywiń
Rzegiela
Sacz
Sasomętany
Szczepanik
Siosyk
Solurz
Straczynik
Sukła
Szkutyniek
Śpiała

Talórz
Terenik
Tomaszeklin
Tomaszyn
Turzyna
Uczołun-Paszczynik
Ursanik
Walęć
Wałacz
Warsiniany
Weber
Wenedzik
Wiotyk
Wranicz
Wrocz
Wygant
Zrycik
Żaklin
Żewni
Żoślin
Żowanu


Nazwy geograficzne

(związane z stworzonym światem Ill Bethisad)

Nazwy państw, kontynentów i organizacji supranacjonalnych

Afryka (f) Afryka
Afryka Mierzydzana (f) Afryka Południowa
Albania (f) Albania
Aliaska (f) Alaska
Alżeria (f) Algeria
Ameryka Mierzydzana (f) Ameryka Południowa
Ameryka Miódnocała (f) Ameryka Północna
Andorra (f) Andorra
Anglia (f) Anglia
Antarktyda (f) Antarktyda
Arabia Saudka (f) Arabia Saudyjska
Aragon (m) Aragon
Armenia (f) Armenia
Armoryka (f) Armoryka
Australazja (f) Australazja
Austria (f) Austria
Azerbajdżan (m) Azerbajdżan
Azja (f) Azja
Bawaria (f) Bawaria
Bohemia (f) Bohemia
Brzytania (f) Brytania
Bułgaria (f) Bułgaria
Cezarza Cętrafrykana (f) Cesarstwo Centrafrykańskie
China (f) Chiny
Chinieża Afryka Orzętała (ChAO) (f) Chińska Afryka Wschodnia (ChAW)
Chorwacja (f) Chorwacja
Cutoni (m) Niemcy
Czukotka (f) Czukotka
Czypr (m) Cypr
Dałmacja (f) Dalmacja
Dania (f) Dania
Egipt (m) Egipt
Erdeka (f) → Rzejpybiełka Dwar Korunar
Estonia (f) Estonia
Etiopia (f) Etiopia
Europa (f) Europa
Federaceń Europejana (FE) (f) Federacja Europejska (FE)
Federaceń Miódnocałokawkaza (FMK) (f) Federacja Północnokaukaska (FPK)
Federaceń Rumuńka (f) Federacja Rumuńska
Federaceń Ruśka (f) Federacja Rosyjska
Finlandia (f) Finlandia
Floryda (f) Floryda
Floryda-Karybia (f) Floryda-Karybia
Frącja (f) Francja
Galicja (f) Galicja
Gaulia (f) Gaulhe
Gdańcyk (m) Gdańsk
Gruzja (f) Gruzja
Grynlandia (f) Grenlandia
Grzecja (f) Grecja
Hesja (f) Hessen
Irak (m) Iraaq
Irlania (f) Irlandia
Islandia (f) Islandia
Italia (f) Włochy
Jałbaruś (f) Białoruś
Jałta Kalifornia (f) Alta Kalifornia
Japonia (f) Japonia
Jerwania (f) Jervaine
Kambria (f) Kambria (Kemr)
Kanton (m) Kanton
Kastylia i Leoń (f/m) Kastylia i Leon
Komyńtać Noceni (KN) (f) Wspólnota Narodów
Komyńtać Skandynawka (KS) (f) Wspólnota Skandynawska (WS)
Korea (f) Korea
Kosta Uru (f) Złote Wybrzeże
Krymia (f) Krym
Kuba (f) Kuba
Kurdystan (m) Kurdystan
Lewecja (f) Helwecja
Libia (f) Libia
Liga Bałtyca (f) Liga Bałtycka
Liga i Oskrodamię Śleni Amerycze Miódnocalej (LOŚ) (f/n) Liga i Umowa Solenna Ameryki Północnej (LUS)
Liga Miódnocałoamerykana (LMA) (f) Liga Północnoamerykańska (LPA)
Litwania (f) Litwa
Litwania Liwra (f) Wolna Litwa
Luksembork (m) Luksemburg
Luizjana (f) Luizjana
Łotwa (f) Łotwa
Madżapahit (f) Mazapahit
Mahreb (m) Maghreb
Małta (f) Malta
Meklembork (f) Mecklenburg
Meszyk (m) Meksyko
Mołdowia (f) Mołdawia
Montrej (m) Montrei
Moskowia (f) Moskowia
Muntenia (f) Muntenia
Namwiet (m) Nam Viet
Naszyna (f) Naszczyzna
Norweża (f) Norwegia
Nowa Frącja (f) Nowa Francja
Nowa Granada (f) Nowa Granada
Olenbork (m) Oldenburg
Oltenia (f) Oltenia
Orygon (m) Oregon
Perzja (f) Perzja
Portugał (m) Portugal
Prusi (m) Prusy
Przemarz (m) Pomorze (Preymeren, Preimern)
Republika Piotrogradu i Nowgorodu (RPiN) (f) Republika Petrogradu i Nowgoroda (RPiN)
Republika Wozgieża (f) Republika Wozgijska
Rusja (f) Rosja
Rygień (n) Rugia
Rzejpybiełka Dwar Korunar (RDK) (f) Rzeczpospolita Dwóch Koron (RDK)
Rzenia Federacie (RzF) (n) Królestwa Sfederowane (KS)
Rzenlandia-Połacinat (f/n) Renlandia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)
Rzeń Batawy (n) Królestwo Batawskie
Rzeń Bohemki (n) Królestwo Bohemskie
Rzeń Dwar Siczylar (RDS) (n) Królestwo Dwóch Sycylii (KDS)
Sandżak (m) Sandżak
Sasunia (f) Saksonia
Sąta Cezarza Rumana Nocenie Cutończej (SCR) (f) Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (ŚCR)
Serbia (f) Serbia
Skandynawia (f) Scandinavia
Słowenia (f) Słowenia
Stacie Papieżynie (m) Stany Papieskie
Stacie Wyniewkacie Syberie (SWS) (m) Stany Zjednoczone Syberii (SZS)
Szanghaj (m) Szanghai
Szkocja (f) Szkocja
Szkudza (f) Skuodia
Szlezwik-Holsztejn (m) Szlezwik-Holsztyn
Szpania (f) Hiszpania
Ślewania (f) Ślewania
Ślęża (f) Śląsk
Śliponia (f) Xliponia
Śrividżaja (f) Srivizaja
Świecja (f) Szwecja
Tajlandia (f) Tajlandia
Tehas (m) Tejas
Turkestan (m) Turkestan
Turcja (f) Turcja
Turyngia (f) Turyngia
Tybet (m) Tybet
Ujgurystan (m) Ujgurystan
Ukraina (f) Ukraina
Unień Cutońka (UC) (f) Unia Niemiecka
Weneda (f) Weneda
Westfalia (f) Westfalia
Węgria (f) Węgry
Żwangwo (m) Zhuanguo
Żydzieja (f) Judea

Nazwy miast (poza RDK)

Amsterdam (m) Amsterdam
Atena (f) Ateny
Berliń (n) Berlin
Białgrad (m) Belgrad
Budapeszt (n) Budapeszt
Bukareszt (n) Bukareszt
Filadelfia (f) Filadelfia
Gotembork (m) Gøteborg
Hambork (m) Hamburg
Kasowla (f) Kasovlja (Koszyce)
Kastreleoń (n) Castreleon (Cardiff)
Kijowia (f) Kijów
Kołonia (f) Kolonia
Kopenhaga (f) Kjøbenhavn (Kopenhaga)
Libek (m) Lubeka
Łędziń (n) Londyn
Mińsk (n) Mińsk
Monaszyn (n) Monachium
Moskwa (f) Moskwa
Nowy Kastreleoń (n) Nowy Castreleon (Nowy Jork)
Paryż (n) Paryż
Paryż-spar-Mizury (n) Paris-sur-Missouri
Piotrograd (m) Petrograd
Praga (f) Prák (Praga)
Prota Ślewańka (f) Prota Slvanjca (Bratysława)
Raguza (f) Raguza (Dubrownik)
Ruma (f) Rzym
Ryga (f) Ryga
Sedygord (m) Sedigrad
Szkuda (f) Skuoda
Warzyna (f) Wären (Berno)
Wiedzień (n) Wiedeń

Nazwy geograficzne w RDK

Prowięcze (województwa)


(nazwa wenedycka) (nazwa polska) (nazwa *tutaj*) (etymologia)
Grąweneda (f)Wielka WenedaWielkopolskakalka
Hałycz (f)HałyczТернопольська Область/Woj. Tarnopolskieukr. Галич
Karpacja (f)KarpacjaЗакарпаття/Podkarpaciełac. CARPATHIA
Kujawia (f)KujaviaKujawy 
Leonina (f)LeoninaЛьвівська Область/Woj. Lwowskiekalka
Liublin (n)LiublinWoj. Lubelskiepol. Lublin
Mazowia (f)MazowiaMazowsze
Olwarzyn (m)OlwarzynІванофранківська Область/Woj. Stanisławowskieimprowizacja
Pieskłoweneda (f)Mała VenedaMałopolskakalka
Polesja (f)PolesiePolesiez białoruskiego
Prusi (m)PrusyPrusy Wschodnie, Kaliningrad (Królewiec)
Przemarz (m)PremariaPomorze (Pommern)kalka: łac. PRAE + MARE
Samogicja (f)ŻmudźSamogitia 
Sątakrucz (f)SątakruczWoj. Łódzkie/Świętokrzyskiekalka z polskiego Świętokrzyski
Suślewia (f)SuślewiaPodlasiekalka: łac. SUB "pod" + SILVA
Ślęża (f)ŚląskŚląskłac. SILINGAE
Wilnia (n)WilniaVilnius 
Wołynia (f)WołyńВолинь/Wołyń 

Czytacie (miasta)


Baranowicze (m.pl.)Baranowicze
Brześć Litwańki (m) Brześć Litewski kalka
Chełm (n) Chełm
Czytać Leoniór (f) Lviv (Lwów) "Miasto Lwów"
Czytać Rzechu (f) Rzeszów "Miasto Rzecha" (dawne imię)
Czytać Stanisławiana (f) Ivano-Frankivsk (Stanisławów)"Miasto Stanisława" (Stanisławów)
Drohobycz (n) Drohobycz
Elbiądz (n) Elbląg niem. Elbing
Gdynia (f) Gdynia niem. Gdingen
Grodzień (n)Hrodna (Grodno)
Grudziądz (n) Grudziądz
Izła Grąwenedka (f)Ostrów Wielkopolskikalka: łac. INSULA + GRANDE- + *VENEDICU-
Izłarz Sątokruczany (n)Ostrowiec Świętokrzyskikalka: łac. *INSULARIU- + SANCTU- + CRUCE-
Jałbykliw, (gen. Jałbukliwu) (n)Białystok kalka: łac. ALBU- + CLIVE-
Kaliża (f) Kalisz łac. CALIS(S)IA
Kawalin (n) Konin kalka: łac. CABALLU-
Kłarmęć (m) Częstochowa kalka z pol. Jasna Góra
Kołomyja (f) Kołomyja
Kordyn (n) Kraków łac. CARRODUNUM
Kowel (n) Kowel
Kowień (n) Kowno (Kaunas)
Kronin (n) Kielce
Lębłyk (n) Leszno łac. LIMIS LUCUS
Lida (f) Lida
Liublin (n) Lublin
Łódź (f) Łódź
Łuck (n) Łuck
Marzykościół (m)Malbork (Marienburg) kalka: łac. MARIA + CASTELLU-
Męć Bowiny (m) Bydgoszcz improwizacja: łac. MONTE- + BOVINU-
Męć Rzegały (m) Kaliningrad (Królewiec) kalka: łac. MONTE- + REGALE-
Miemł (n) Klaipeda niem. Memel
Mukaczewo (n) Mukaczewo
Nidzin (m) Gniezno łac. NIDU- "gniazdo"
Nowy Sądziec (n)Nowy Sącz łac. NOVU- + SANDICIU-
Oczerzeja Włątać (f)Stalowa Wola kalka: łac. ACIARIU- + VOLUNTATE-
Olesztyn (n) Olsztyn niem. Allenstein
Olita (f) Olita
Orsoń (n) Wieruszów łac. ARSONIUM
Oszkól (f) Inowrocław łac. ASCAU(CA)LIS
Piniat (n) Sosnowiec kalka
Pińsk (n) Pińsk
Piotrzej (m) Opoczno kalka
Piotrzyn Trybunały (n)Piotrków Trybunalski kalka
Poniewież (n) Panevežys (Poniewież)
Popęć (f) Zamość luźna kalka
Przemyśl (n) Przemyśl
Radom (n) Radom
Robina Minarza (f)Dąbrowa Górnicza kalka: łac. ROBUR "dąb" + *MINARIU-
Równie (n) Rivne (Równo)
Siodawa (f) Poznań łac. SETIDAVA
Siora (f) Piła kalka: łac. SERA "piła"
Stablęcie (n)Siedle luźna kalka
Szawle (f) Šiauliai (Szawle)
Szepyk (n) Płock kalka: łac. SAEPES "płot"
Sztowla (f) Żywiec łac. SETOVIA
Śpiniej (n) Tarnów kalka: łac. SPINEU-
Tarnopol (n) Tarnopol
Turoń (n) Toruń niem. Thorn
Urzelik (m)Włocławek improwizacja: łac. AURELICU-
Użhorod (m) Użhorod
Warsina (f) Warszawa
Wileń (n) Vilnius (Wilno)

Włymna i marza (rzeki i morza)


Bug (m) Bug
Cisa (f) Cisa
Dnieścier (m) Dniestr
Narew (m) Narew
Niemię (m) Niemen
Nierz (f) Wilia lit. Neris
Noteć (f) Noteć
Pisa (f) Pisa
Prut (m) Prut
Przegola (f) Pregoła
Przypieć (f) Prypeć
San (m) San
Warta (f) Warta
Wiadra (f) Odra łac. VIADRUS
Wisła (f) Wisła łac. VISTULA
Zbrucz (m) Zbrucz
 
Marz Bałtycy (n) Morze Bałtyckie łac. MARE + BALTICU-