[ polski ]

Onomasticon

First names
Surnames
Geographical names
Placenames in the RTC


First names


Adam (m)
Agneza (f) Agnes
Albert (m)
Aldona (f) (Lit.)
Alfred (m)
Alicja (f) Alice
Alina (f)
Ana (f) Anna
Antoni (m) Anthony
Antonin (m)
Antonina (f)
Apołunia (f) Apollonia
Apołuń (m) Apollonius
Artur (m) Arthur
Arwid (m) Lit.
Arystociel (m) Aristoteles
August (m) August
Awguścin (m) Augustine
Barbara (f)
Bartłomiej (m) Bartholomew
Bernard (m)
Bianka (f) Bianca
Biejata (f) Beata
Błażej (m) Blasius
Brygida (f) → Brzyżyta
Brzyżyta (f) Bridget
Cecyla (f) Cecilia
Cęcja (f) Cynthia
Cimociej (m) Timothy
Codur (m) Theodore
Cycja (f) Titia
Cyrył (m) Cyril
Ćwierzy (m) Tiberius
Dajwa (f) (Lit.) Daiva
Damian (m) Damian
Danioła (f) Danielle
Daniół (m) Daniel
Danuta (f) (Lit.)
Dawid (m)
Dmietrzy (m) Dimitri
Dominik (m)
Dominika (f)
Dorian (m) Dorian
Dorota (f) Dorothy
Dowmont (m) (Lit.)
Dunat (m) Donatus
Dzana (f) Diana
Dziejodat (m) Deodatus
Edmund (m)
Edward (m)
Edyta (f) Edith
Edzia (f) → Edyta
Elżbieta (f) Elisabeth
Emanuel (m)
Emil (m)
Emila (f) Emily
Emilan (m)
Emilana (f)
Eryk (m) Eric
Eryka (f) Erica
Ewa (f) Eve
Feliks (m) Felix
Filip (m) Philip
Floręć (m) Florence
Frączyszek (m) Frank
Frydryk (m) Frederic
Gabriel (m) Gabriel
Gatan (m) Caietanus

Giedymin (m) (Lit.) Gediminas
Gintara (f) (Lit.) Gintarė
Głurzan (m) Glorianus
Głurzana (m) Gloriana
Gracana (f)
Gracza (f) Grace
Grażyna (f) (Lit.)
Grzegorz (m) Gregory
Gwiduń (m) Guido
Gwilem (m) William
Gwilemina (f)
Helena (f) Helen
Henryk (m) Henry
Ignacy (m) Ignace
Ilona (f) (Hung.) Helen
Irena (f) Irene
Izabiała (f) Isabelle
Izak (m) Isaac
Izia (f) → Izabiała
Izydórz (m) Isidore
Jadrzan (f) Adrian
Jadwiga (f) Hedwig
Jaków (m) Jacob
Jan (m) Janus
Janieza (f) → Agneza
Jawnuta (f) (Lit.)
Jelona (f) Helena
Jerzy (m) George
Jerzyna (f) Georgina
Jewan (m) → Żowan
Jewana (f) → Żowana
Jewlina (f) Evelyn
Jębruży (m) Ambrose
Jędrzej (m) Andrew
Jętunia (f) Antonia
Jętuń (m) Anthony
Jolanta (f)
Jordan (m) Jordan
Joruń (m) Hieronymus
Jóżef (m) Joseph
Jóżefina (m) Josephine
Juli (m) Julius
Jula (f) Julia
Julan (m) Julian
Julana (f) Juliana
Jużeń (m) Eugene
Kaj (m) Kay
Karlina (f) → Karolina
Karła (f) Carla
Karłota (f) Charlotte
Karolina (f) Caroline
Karoła (f) Carola
Karół (m) Charles
Kaspar (m) Casper
Katarzyna (f) Catharine
Kazimierz (m) Casimir
Kiejstut (m) (Lit.) Kiestutis
Klemięcina (f) Clementine
Klemięć (m) Clemens
Klotylda (f) Clothilde
Kłara (f) Clara
Komił (m) Camillus
Komiła (m) Camilla
Korniel (m) Cornelius
Korzyna (f) Carina
Kostęcin (m) Constantine
Krzysztof (m) Christopher

Krzyszczan (m) Christian
Krzyszczana (f) Christiane
Krzyścina (f) Christine
Kwierzyn (m) Quirinus
Kwierzyna (f) Quirine
Lech (m)
Lecieca (f) Laetitia
Leoń (m) Leo
Leszyk (m) → Lech
Lidia (f) Lydia
Lila (f)
Liliana (f)
Litawor (m) (Lit.)
Liwia (f) Livia
Liza (f) Lise, Lizzy
Ludwik (m) Ludwig, Louis
Łarysa (f) Larissa
Ławra (f) Laura
Łazar (m) Lazarus
Łurzęcy (m) Lawrence
Łycza (f) Lucy
Łyczan (f) Lucian
Łyczy (m) Lucius
Łykasz (m) Lucas, Luke
Łykrzecja (f) Lucretia
Łykrzecy (f) Lucretius
Maciej (m) Matthew
Madalena (f) Magdalena
Maja (f) → Maya
Małgorzata (f) Margaret
Marcin (m) Martin
Marcina (f) Martina
Marczelina (f) → Marczoła
Marczoła (f) Marcella
Marczół (m) Marcellus
Marek (m) Mark
Maria (f) Mary
Marta (f) Martha
Marzana (f) Marian
Marzyn (m) Marinus
Marzyna (f) Marina
Maszym (m) Max
Matylda (f) Mathilde
Mendog (m) (Lit.) Mindaugas
Michał (m) Michael
Mierzoła (f) Mirella
Mina (f) Mina
Mirzeła (f) → Mierzoła
Monika (f) Monica
Murzycy (m) Maurice
Nataniel (m) Nathaniel
Nikoleta (f) Nicolette
Nikolina (f) Nicoline
Nikołaj (m) Nicholas
Nina (f) Nina
Nona (f) Nona
Olbrzecht (m) Albert
Olesądr (m) Alexander
Olesądra (f) Alexandra
Olgierd (m) (Lit.) Algirdas
Oliwa (f) Olive
Olwarz (m) Oliver
Omilkar (m)
Oracy (m) Horatius
Ozwald (m) Oswald
Paszkał (m) Pascal
Paweł (m) Paul

Pawlina (f) Pauline
Pawła (f) Paula
Piotr (m) Peter
Piotra (f) Petra
Rafał (m) Raphael
Robert (m)
Roman (m)
Romuald (m)
Ronald (m)
Ryszard (m) Richard
Rzemi (m) Remigius
Rzejna (f) Regina
Rzenata (f) Renata
Sara (f) Sarah
Sofia (f) Sophie
Sokrat (m) Socrates
Stefan (m) → Szczepan
Stefania (f) → Szczepania
Suzanna (f) Susan
Sylwia (f) Silvia
Szczepan (m) Stephen
Szczepania (f) Stefanie
Szymon (m) Simon
Szymona (f) Simone
Świotuń (m) Suetonius
Śpioręca (f)
Taciana (f) Tatiana
Taczyt (m) Tacitus
Tadziej (m) Thaddeus
Tamara (f)
Tereza (f) Theresia
Tomasz (m) Thomas
Trystan (m) Tristan
Trzyfuń (m) Trifonius
Ursuła (f) Ursula
Urzel (m) Aurelius
Wacław (m) (Cz.) Václav
Waldemar (m)
Walerzan (m) Valerian
Walerzy (m) Valerius
Walęcin (m) Valentine
Walęcina (f) Valentina
Walter (m)
Wanda (f) (Lit.)
Wania (f) → Żowana
Wars (m) Ursus
Weronika (f) Veronica
Wierżynia (f) Virginia
Więczęcy (m) Vincent
Wiktoria (f) Victoria
Wiktórz (m) Victor
Wit (m) Vitus
Witold (m) (Lit.) Vytautas
Wiwiana (f) Viviana
Władysław (m) (Cz.) Vladislav
Włodzimierz (m) Vladimir
Wójt (m)
Zacharz (m) Zachary
Zbaszczan (m) Sebastian
Zygmunt (m) (Germ.) Sigismund
Żaręcy (m) Gerontius
Żowan (m) John
Żowana (f) Johanna, Joanne
Żyrardzina (m) Geraldine
Żyścin (m) Justin
Żyścina (f) Justine


Surnames

Below follows a list of frequently encountered Wenedyk family names. Typical endings are -ik, -yk, -ek, -in, -yn, -an, and -y.

Most of these are inflected like proper nouns, but a substantive number of surnames are inflected like adjectives instead, notably those ending in -y and sometimes those ending in -ik/-yk/-ek. Adjectival surnames have separate masculine and feminine forms: Branik (m), Brańka (f); Prowany (m), Prowana (f).

When a surname is a proper noun, it is usually inflected like a masculine noun: doń Nowicz, gen. doniu Nowicze "Mr. Nowicz". When the person in question is female, the name is not inflected at all: donia Nowicz, gen. donie Nowicz "Mrs. Nowicz". In the plural, the name is inflected like a masculine noun as well: Nowiczy, gen. Nowiczór "the Nowiczes, the Nowicz family". In some cases a surname is inflected like a masculine noun of the first or third declension instead: Sukła, gen. Sukle; Janać, gen. Janacie.

Some names, like Żowanu and Marcinu or Silesian names like Dziełakastra, are genitives by themselves and are not inflected at all.


Albin-Ałbodurzyn
Aniół
Bambaryła
Baż
Biegrzyk
Błażejany
Bościciału
Bowiny
Branik
Broń
Bryszczyny
Brzenicz
Choroszynik
Cimociejany
Ciozurarz
Czyraz
Daniec
Drakoń
Drętyk
Dukła
Dynacz
Dziakuń
Dziełakastra

Dzieławita
Dzieżdały
Dziłmuć
Dziłpuć
Ehrlich
Fałkuń
Faż
Fiorarz
Forzyna
Frenu
Gradziny
Gruza
Grzykła
Helin
Izłarzany
Jagiełło
Janać
Jastać
Jązierz
Jewni
Jokór-Iłór
Julanu
Kalimierzyn

Kanicz
Kantórz
Kantra
Kaptań
Kasparu
Kąp
Katz
Kieśliny
Kołąblany
Korarz
Kosztadzianu
Kościołany
Kościółnowy
Kramar
Kranc
Kryszkot
Laścioła
Legacin
Lembały
Leonik
Lepórz
Łocyk
Łyczanu

Marcinu
Mazowik
Mętany
Mielć
Molinarz
Müller
Nazały
Nowicz
Okityk
Olanik
Olejarz
Olesądru
Olesz
Oliczyn
Olin
Parydżanyk
Pawlin
Pazany
Pazatyk
Pietrzyn
Pieszcz
Pieszkatórz
Piłatu

Piloń
Piniatyk
Piotru
Pitru
Pom
Poniatyk
Prowany
Puszany
Radwiła
Radycz
Rapiny
Rywin
Rywiń
Rzegiela
Sacz
Sasomętany
Szczepanik
Siosyk
Solurz
Straczynik
Sukła
Szkutyniek
Śpiała

Talórz
Terenik
Tomaszeklin
Tomaszyn
Turzyna
Uczołun-Paszczynik
Ursanik
Walęć
Wałacz
Warsiniany
Weber
Wenedzik
Wiotyk
Wranicz
Wrocz
Wygant
Zrycik
Żaklin
Żewni
Żoślin
Żowanu

Geographical names

(related to the conworld of Ill Bethisad)

Names of countries, continents and supranational organisations

Afryka (f) Africa
Afryka Mierzydzana (f) South Africa
Albania (f) Albania
Aliaska (f) Alyaska
Alżeria (f) Algeria
Ameryka Mierzydzana (f) South America
Ameryka Miódnocała (f) North America
Andorra (f) Andorra
Anglia (f) England
Antarktyda (f) Antarctica
Arabia Saudka (f) Saudi Arabia
Aragon (m) Aragon
Armenia (f) Armenia
Armoryka (f) Armorica
Australazja (f) Australasia
Austria (f) Austria
Azerbajdżan (m) Azerbaijan
Azja (f) Asia
Bawaria (f) Bavaria
Bohemia (f) Bohemia
Brzytania (f) Britain
Bułgaria (f) Bulgaria
Cezarza Cętrafrykana (f) Centrafrican Empire
China (f) China
Chinieża Afryka Orzętała (ChAO) (f) Chinese East Africa (CEA)
Chorwacja (f) Croatia
Cutoni (m) Germany
Czukotka (f) Chukotka
Czypr (m) Cyprus
Dałmacja (f) Dalmatia
Dania (f) Denmark
Egipt (m) Egypt
Erdeka (f) → Rzejpybiełka Dwar Korunar
Estonia (f) Estonia
Etiopia (f) Ethiopia
Europa (f) Europe
Federaceń Europejana (FE) (f) European Federation (EF)
Federaceń Miódnocałokawkaza (FMK) (f) North Caucasian Federation (NCF)
Federaceń Rumuńka (f) Romanian Federation
Federaceń Ruśka (f) Russian Federation
Finlandia (f) Finland
Floryda (f) Florida
Floryda-Karybia (f) Florida-Caribbea
Frącja (f) France, Francie
Galicja (f) Galicia
Gaulia (f) Gaulhe
Gdańcyk (m) Danzig
Gruzja (f) Georgia
Grynlandia (f) Greenland
Grzecja (f) Greece
Hesja (f) Hessen
Irak (m) Iraaq
Irlania (f) Eire
Islandia (f) Iceland
Italia (f) Italy
Jałbaruś (f) Belarus
Jałta Kalifornia (f) Alta California
Japonia (f) Japan
Jerwania (f) Jervaine
Kambria (f) Cambria (Kemr)
Kanton (m) Canton
Kastylia i Leoń (f/m) Castile and Leon
Komyńtać Noceni (KN) (f) Commonwealth of Nations (CoN)
Komyńtać Skandynawka (KS) (f) Scandinavian Realm (SR)
Korea (f) Corea
Kosta Uru (f) Gold Coast
Krymia (f) Crimea
Kuba (f) Cuba
Kurdystan (m) Kurdistan
Lewecja (f) Helvetia
Libia (f) Libya
Liga Bałtyca (f) Baltic League
Liga i Oskrodamię Śleni Amerycze Miódnocalej (LOŚ) (f/n) Solemn League and Covenant of North America
Liga Miódnocałoamerykana (LMA) (f) North American League (NAL)
Litwania (f) Lithuania
Litwania Liwra (f) Free Lithuania
Luksembork (m) Luxemburg
Luizjana (f) Louisianne
Łotwa (f) Latvia
Madżapahit (f) Mazapahit
Mahreb (m) Maghreb
Małta (f) Malta
Meklembork (f) Mecklenburg
Meszyk (m) Mejico
Mołdowia (f) Moldova
Montrej (m) Montrei
Moskowia (f) Muscovy
Muntenia (f) Muntenia
Namwiet (m) Nam Viet
Naszyna (f) Nassland
Norweża (f) Norway
Nowa Frącja (f) New Francy
Nowa Granada (f) New Granada
Olenbork (m) Oldenburg
Oltenia (f) Oltenia
Orygon (m) Oregon
Perzja (f) Persia
Portugał (m) Portugal
Prusi (m) Prussia
Przemarz (m) Premaria (Preymeren, Preimern)
Republika Piotrogradu i Nowgorodu (RPiN) (f) Republic of Petrograd and Novgorod (RPN)
Republika Wozgieża (f) Vozgian Republic
Rusja (f) Russia
Rygień (n) Rügen
Rzejpybiełka Dwar Korunar (RDK) (f) Republic of the Two Crowns (RTC)
Rzenia Federacie (RzF) (n) Federated Kingdoms (FK)
Rzenlandia-Połacinat (f/n) Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz)
Rzeń Batawy (n) Batavian Kingdom
Rzeń Bohemki (n) Bohemian Kingdom
Rzeń Dwar Siczylar (RDS) (n) Kingdom of the Two Sicilies (KTS)
Sandżak (m) Sanjak
Sasunia (f) Saxony
Sąta Cezarza Rumana Nocenie Cutończej (SCR) (f) Holy Roman Empire (HRE)
Serbia (f) Serbia
Skandynawia (f) Scandinavia
Słowenia (f) Slovenia
Stacie Papieżynie (m) Papal States
Stacie Wyniewkacie Syberie (SWS) (m) United States of Siberia (USS)
Szanghaj (m) Shanghai
Szkocja (f) Scotland
Szkudza (f) Skuodia
Szlezwik-Holsztejn (m) Schleswig-Holstein
Szpania (f) Spain
Ślewania (f) Slevania
Ślęża (f) Silesia
Śliponia (f) Xliponia
Śrividżaja (f) Srivizaja
Świecja (f) Sweden
Tajlandia (f) Thailand
Tehas (m) Tejas
Turkestan (m) Turkestan
Turcja (f) Turkey
Turyngia (f) Thüringen
Tybet (m) Tibet
Ujgurystan (m) Uyguristan
Ukraina (f) Ukraine
Unień Cutońka (UC) (f) German Union
Weneda (f) Veneda
Westfalia (f) Westfalen
Węgria (f) Hungary
Żwangwo (m) Zhuanguo
Żydzieja (f) Judea

Names of cities (outside the RTC)

Amsterdam (m) Amsterdam
Atena (f) Athens
Berliń (n) Berlin
Białgrad (m) Belgrade
Budapeszt (n) Budapest
Bukareszt (n) Bucharest
Filadelfia (f) Philadelphia
Gotembork (m) Gøteborg (Gothenburg)
Hambork (m) Hamburg
Kasowla (f) Kasovlja (Košice)
Kastreleoń (n) Castreleon (Cardiff)
Kijowia (f) Kiev
Kołonia (f) Köln
Kopenhaga (f) Kjøbenhavn (Copenhagen)
Libek (m) Lübeck
Łędziń (n) London
Mińsk (n) Minsk
Monaszyn (n) München
Moskwa (f) Moscow
Nowy Kastreleoń (n) New Castreleon (New York)
Paryż (n) Paris
Paryż-spar-Mizury (n) Paris-sur-Missouri
Piotrograd (m) Petrograd
Praga (f) Prák (Prague)
Prota Ślewańka (f) Prota Slvanjca (Bratislava)
Raguza (f) Raguza (Dubrovnik)
Ruma (f) Rome
Ryga (f) Riga
Sedygord (m) Sedigrad
Szkuda (f) Skuoda
Warzyna (f) Wären (Bern)
Wiedzień (n) Vienna

Placenames in the RTC

Prowięcze (provinces)


(Wenedyk name) (English name) (name *here*) (etymology)
Grąweneda (f)Great VenedaWielkopolskacalque
Hałycz (f)HalyczТернопольська Область/Woj. TarnopolskieUkr. Галич
Karpacja (f)CarpathiaЗакарпаття/PodkarpacieLat. Carpathia
Kujawia (f)CujaviaKujawy 
Leonina (f)LeoninaЛьвівська Область/Woj. Lwowskiecalque
Liublin (n)LiublinWoj. LubelskiePol. Lublin
Mazowia (f)MazoviaMazowszePolish
Olwarzyn (m)OlwarzynІванофранківська Область/Woj. Stanisławowskiefree improvisation
Pieskłoweneda (f)Little VenedaMałopolskacalque
Polesja (f)PolesiaPolesieBelarusian
Prusi (m)PrussiaEast Prussia/Kaliningradcalque from Polish Prusy "Prussians"
Przemarz (m)PremariaPomorze (Pomerania, Pommern)calque: Lat. prae + mare
Samogicja (f)SamogitiaSamogitia 
Sątakrucz (f)SątakruczWoj. Łódzkie/Świętokrzyskiecalque from Pol. Świętokrzyski
Suślewia (f)SusleviaPodlasiecalque: Lat. sub "under" + silva
Ślęża (f)SilesiaŚląskLat. Silingæ
Wilnia (n)WilnoVilnius 
Wołynia (f)VolhyniaВолинь/Wołyń 

Czytacie (cities)


Baranowicze (m.pl.)Baranoviče
Brześć Litwańki (m) Brest-Litovsk calque
Chełm (n) Chełm
Czytać Leoniór (f) Lviv (Lwów) "City of lions"
Czytać Rzechu (f) Rzeszów "City of Rzech" (an ancient name)
Czytać Stanisławiana (f) Ivano-Frankivsk"City of Stanisław"
Drohobycz (n) Drohobych
Elbiądz (n) Elbląg Germ. Elbing
Gdynia (f) Gdynia Germ. Gdingen
Grodzień (n)Hrodna (Grodno)
Grudziądz (n) Grudziądz
Izła Grąwenedka (f)Ostrów Wielkopolskicalque: Lat. insula + grande- + *venedicu-
Izłarz Sątokruczany (n)Ostrowiec Świętokrzyskicalque: Lat. *insulariu- + sanctu- + cruce-
Jałbykliw, (gen. Jałbukliwu) (n)Białystok calque: Lat. albu- + clive-
Kaliża (f) Kalisz Lat. Calis(s)ia
Kawalin (n) Konin calque: Lat. caballu-
Kłarmęć (m) Częstochowa calque from Pol. Jasna Góra
Kołomyja (f) Kolomyja
Kordyn (n) Kraków Lat. Carrodunum
Kowel (n) Kovel'
Kowień (n) Kaunas
Kronin (n) Kielce
Lębłyk (n) Leszno Lat. Limis Lucus
Lida (f) Lida
Liublin (n) Lublin
Łódź (f) Łódź
Łuck (n) Lutsk
Marzykościół (m)Malbork (Marienburg) calque: Lat. Maria + castellu-
Męć Bowiny (m) Bydgoszcz improvisation: Lat. monte- + bovinu-
Męć Rzegały (m) Kaliningrad (Königsberg) calque: Lat. monte- + regale-
Miemł (n) Klaipeda Germ. Memel
Mukaczewo (n) Mukačevo
Nidzin (m) Gniezno Lat. nidu- "nest"
Nowy Sądziec (n)Nowy Sącz Lat. novu- + Sandiciu-
Oczerza Włątać (f)Stalowa Wola calque: Lat. aciariu- + voluntate-
Olesztyn (n) Olsztyn Germ. Allenstein
Olita (f) Olita
Orsoń (n) Wieruszów Lat. Arsonium
Oszkól (f) Inowrocław Lat. Ascau(ca)lis
Piniat (n) Sosnowiec calque
Pińsk (n) Pinsk
Piotrzej (m) Opoczno calque
Piotrzyn Trybunały (n)Piotrków Trybunalski calque
Poniewież (n) Panevežys
Popęć (f) Zamość loose calque
Przemyśl (n) Przemyśl
Radom (n) Radom
Robina Minarza (f)Dąbrowa Górnicza calque: Lat. robur "oak" + *minariu-
Równie (n) Rivne (Równo)
Siodawa (f) Poznań Lat. Setidava
Siora (f) Piła calque: Lat. sera "saw"
Stablęcie (n)Siedle loose calque
Szawle (f) Šiauliai
Szepyk (n) Płock calque: Lat. saepes "fence"
Sztowla (f) Żywiec Lat. Setovia
Śpiniej (n) Tarnów calque: Lat. spineu-
Tarnopol (n) Tarnopol
Turoń (n) Toruń Germ. Thorn
Urzelik (m)Włocławek improvisation: Lat. Aurelicus
Użhorod (m) Užhorod
Warsina (f) Warszawa (Warsaw)
Wileń (n) Vilnius

Włymna i marza (rivers and seas)


Bug (m) Buh (Bug)
Cisa (f) Tisa
Dnieścier (m) Dnister
Narew (m) Narew
Niemię (m) Neman, Nemunas, Nyoman
Nierz (f) Neris
Noteć (f) Notec
Pisa (f) Pisa
Prut (m) Prut
Przegola (f) Pregolya
Przypieć (f) Pryp'yat'
San (m) San
Warta (f) Warta
Wiadra (f) Oder Lat. Viadrus
Wisła (f) Vistula Lat. Vistula
Zbrucz (m) Zbruč
 
Marz Bałtycy (n) Baltic Sea Lat. mare + balticu-