[ polski ]

Texts in Wenedyk

Short stories

Relay texts

Poetry

*

Ocięceń: mały nieporłarz! — Beware of the baby!
Pistła — A letter
Klucz o mnościerz — The key to the monastery
Pięzęć dzie iwrzanu — Thinking about winter
Przeskrzypceń — A recipe
Ił gwarda i porła?! — He looks and talks?!
Mód kętra trzyścieca iwrzanu — A method against the gloom of Winter
Uraceń pro jekunie i moszkłu, kwali wołą sie szpuzar — Prayer for a woman and a man, who want to get married
Deskars frudlęci — A fraudulent speech
Text for the LLC3 relay

*


Ocięceń: mały nieporłarz!

Ojej, kód posie? Przyściędzej owieńszy o nostry dom biała, jewnia fila, prokód gwardar nieporłarz. Ła fieczy kód pociewa prokód ojekar natu: jekawa sie ku łu, kętawa li kęciekła i.s.ł. Uta małgra ili nieporłarz osłucie łą, deskarnie łą, dzieworze łą, maż resztle ił dziejece za wniestrze. Kód faczer, kód faczer? Wiortablemięć nie szczyje. I dąk o wiecze partaczem afera, prokódsi polica nie komięcar propunier nodzęcie kwieszczenie.

Beware of the baby!

O dear, what's happened? Yesterday, a pretty young girl came to our home to watch over the baby. She did what she could to entertain the child: she played with it, sung songs for it, etc. But nevertheless, the baby attacked her, tore her into pieces, devoured her, and it threw the rest out the window. What to do, what to do? I really don't know. And so, for the time being, we keep the affair silent, in order to prevent the police from starting to ask annoying questions.

[The first text ever written directly in Wenedyk. It was used as the relay text in Conlang Translation Relay no. 10/R, the Olympic Relay. All translations of the text can be found here].


Pistła

Su jekuna, kwała skrzywie o Donu.
Mółt sie mrotwu odzej. Wlarsi, prokódsi Don parleżer iła pistła i tradyczer łą. Kwiaru Donu pościłu dar łą kistudziew ambasadzie.
Małuń kostryje jarma kuzęcia molaca. Ił pięza, kód je trów mółt natór i kód ił dziewie krzeczar łór kąttać. Niemiczy kostryją iła jarma, kwała kuza ucierzy jekunini molaca. Kwiaru Donu jer ku miej o nawale, maż jo joru faczer rzej żysta, kędy ła owieńszerzy.
Mółt Doni gratłu.

A letter

I am a woman, who is writing to you.
I am very worried today. I would like you to read this letter and translate it. After that, please give it to the watchmen of the embassy.
A bad person is making a weapon that causes disease. He thinks that there are too many children and that he has to limit their number. The enemies are building this weapon, that causes a disease to the women's wombs. Please go with me to the docks, and I will do the right thing when it arrives.
Thank you very much.

[Natalia Laurila, text for Conlang Relay no. 7½]


Klucz o mnościerz

Wiwiewa si jelkędy prośmie mnościerze womień molini. Ił jora z parsważeni kód mnoszy parcenię grędzi ciozur i ił wlewa owiar iła rzej kętra kośkina koszta. Małuń dziewieńszy policarz. Wynu dzei ił okopława sie o mnochu, pokód iwiał rzewieńszy o mnościerz. Ił dzikszy: „Kwiaru, da mi don swej klucz. Wołu parszukar mnościerz, prostokód szczeleściści posię sie faczylemięć czołar o iłu łoku.”
Mnoch dzikszy: „Jo nie ja kluczu.”
Mały policarz jerabli sie, maż mnoch engradzie en mnościerz par uszcz oprzaty.

The key to the monastery

Once upon a time, near a monastery lived a bad man. He was under the assumption, that the monks kept a great treasure, and he wanted to have that thing at all cost. The bad man became a policeman. One day, he accosted a monk, after the latter had returned to the monastery. He said: „Please give me your key. I want to search the monastery, because criminals could easily be hiding in this place.”
The monk said: „I don't have a key.”
The evil policeman became very angry, and the monk walked into the monastery through the open door.

[Peter Bleackley, text for Conlang Relay no. 8]


Pięzęć dzie iwrzanu

Iwrzan je oniał ropaczy, kwały fura oniala wiekle, molacie i jewnie.
Iwrzan je sas, kwały nie pocie parwiwier enmiedz wiwięciór.
Iwrzan je bieszek okity i wągle ożyle uczołu ropaczu.
Prołu omiemorzem si przymawierza, ił filik łoszczywy, prokódsi ił dańcar sem cierze.
En iłu celu sul, nostra mocica, jerzy wieżłar sem nosz,
i tęk flurze krzoskierzę za łu gradór.

Thinking about winter

Winter is a predator that steals old, sick and young animals.
Winter is a stone that cannot survive among the living.
Winter is the sharp beak and the agile claws of a predator bird.
Therefore, let us remember spring, that wanton little boy, so that it will dance on the earth.
For that purpose, the sun, our mother, will watch over us,
and then flowers will grow from its steps.

[Amanda Babcock, text for Relay no. 9, the Borromean Relay; the original Wenedyk contribution to the relay can be found here].


Przeskrzypceń

Mocica iłu womnie, kędy lej kwiarszerzysz komód sie facze gustuzieśma daceń, rzakątarzy ci postry:
Przędziesz bowina, puma ciararze, czeple, bycier, piąg, jekwa, sal, piepr, kędzimięta chinieże, sos tocharki jak forzyna owienina u trzytczyna. Destalesz kareń, czeple i puma ciararze en pieskle piece, przekód jęgiertać nie je bień melta. Kółkasz iła mistera ku pieprze i nietrów mółt sale en szkutła. Za jekwie, bycieru, pieprze, kędzimiętór chinieżór i sosu faczesz pasztat. Pasztat emplesz ku misterze karnalej. En iłu modu sie facze rawioli. Stawiecz kółkasz rawioli en krzyber i zmrzeżesz łu en pięgie. Kokwiesz piąg przekód nie wrzewie, i rawioli je prąty o mędkąd. Gustuzu!

A recipe

The mother of this person, if you ask her how to make the best dish, will tell you the following:
You take bovine meat, potatoes, onions, butter, grease, water, salt, pepper, Chinese spices, Tocharian sauce and flour from oats or wheat. You cut the meat, the onions and the potatoes into small pieces until the whole is well-ground. You put this mixture in a bowl with pepper and not too much salt. From the water, butter, pepper, the Chinese spices and the sauce you make a dough. The dough you fill up with the meat mixture. This way, ravioli is made. Now you put the ravioli into a strainer and immerse it in the grease. You cook the grease until it boils, and the ravioli is ready to be eaten. Bon appetit!

[Irina Rempt]


Ił gwarda i porła?!
 

He looks and talks?!

Moszkieł:Parświora! Man:Keep up!
Miedziek:Brzosar, kwiaru dona, w dona brzosarsi! Kwiaru, kwiaru, posu że widziar kap nieporłarzu. Ja dona tut przeście że po sie. Doctor:Press, madam, you must press! Now look here, I can see the baby's head already. Soon you will have everything behind you.
Moszkieł:Parświora! Man:Keep up!
Nieporłarz:No no, kódże, jo posu widziar łok wądź nu szedziemy. Baby:Well, hey, I can see the place where we are.
Miedziek:O dziabeł! Doctor:Oh hell!
Jekuna:Kód posie? Woman:What happened?
Miedziek:W dona si nie trzebdar. Fole brzosar, kwiaru dona, brzosar fole! Doctor:Please don't worry. You need to press, madam, you must press!
Moszkieł:Parświora! Man:Keep up!
Nieporłarz:Jo wołu jelkód owieścier, no. Ej, su światy o protąd karar szmatar! Baby:I want to put on something, okay? Hey, I'm used to wearing expensive stuff!
Jekuna:Ił pocie porłar. Woman:He can talk.
Nieporłarz:Uszkiełtaż ty, mocica. Jo su twej nat. Maż nie włu opiałar sie „Konórz”, no nie no, nąk łu jest mółt trów rodnarzy. Baby:Listen up, mother. I am your child. But I don't want to be called „Konórz”, oh no, because that is way too ordinary.
Jekuna:Łu je prostokód jo trów mółt biewszy, wiortać? Szy ił nieporłarz porła? Woman:It is because I drank too much, right? Is this baby talking?
Miedziek:Stawiecz partalaru li kroda węblikała. Doctor:Now I will cut through his umbical chord.
Nieporłarz:Prze mrocie świej jora generał, szczycie. Maż protu bony nomię, numnalemięć, „Piotr” sie opiału. I biar mi sie wole, kura, maż nyłu łoce nie wołu! Baby:Before my death I was a general, you know. And I carry a good name, namely, my name is „Piotr”. And I would like a drink, dammit, but I don't want any milk!
Miedziek:Piotrze, parsta że śrepiętar komód wrzem, ty! Doctor:Piotr, stop squirming like a worm, you!
Nieporłarz:Par wółćmie ocy mieziór nie biewa jekwale... Baby:I haven't had any vodka for eight months...
Moszkieł:Parświora! Man:Keep up!
Postru dzei gazecie skrzywię: „NIEPORŁARZ PORŁĘĆ! ŁU DUN DZIEWINY!” The next day, the newspapers write: „A TALKING BABY! A GIFT FROM GOD!”

[Jeffrey Henning, text for Conlang Relay no. 12]


Mód kętra trzyścieca iwrzanu

Czartanu dziemanu en dzieczębrzu, surkętrarz staceni autobusu, pociemy widziar iła szczana.

Fil, kwały owlemięć je en rucie o szkoła, sta prze szepie gardzinu, jajęć sur szpatła krosy, rubry kotuń. Bieszcza pierzytamięć cenie swa jekwilibra, ściępu kędy fil cięta łu dzieożdar dzie siej. Stawiecz widziem komód ił kociwiecz pły kadzie en panika, nąk szcze, kód przędzej rzejalemięć ja ownier autobus. Uta nił nie tarbła kotu. Wyna wiecz ił łoka wyna łapa sur szep, maż wiżyblemięć jęwienie łą trów wrzyda, dąk rzetra łą sur drosarz szkołarzu. Przecizamięć kędy ił si fieczy kmód, wienie autobus.

Połu dzej kotu dziewniewa oprzymu wiortablemięć interesęci.

A method against the gloom of Winter

On a certain morning in December, opposite a bus stop, we can see this scene.

A boy, who obviously is on his way to school, stands before a garden fence, having a fat, red tom-cat on his shoulder. The animal skillfully maintains its balance, while the boy is trying to shake it off. Now we see how he starts to panic more and more, since he knows that the bus should be coming very soon indeed. But nothing disturbs the cat. One time, it places one paw on the fence, but apparently finds it too cold, so that it pulls it back and puts it on the schoolboy's backpack. One the very moment when it has made itself comfortable, the bus comes.

Only after that, the cat's day became really interesting.

[Henrik Theiling, text for Conlang Relay no. 13]


Uraceń pro jekunie i moszkłu, kwali wołą sie szpuzar

Porłać ile porule o Dzieju jęsiem:

„Gratłamy po bieltać en nosz tutór.
Gratłamy po dzej, protar łymię i kałórz kwale ił odycze.
Gratłamy po łu, kód pociemy sie dziefiędzier en kąpu botwale.
Gratłamy po grędzia kąttać kukurydze, kwała rzekiełciemy.

Kętamy dzie łynie i ściołar, kwale nosz iłymną en noce.
Kętamy dzie więtu, kwały nosz parfędzie ku jarze bieniewkęciu.
Kętamy dzie magnolie, kwała da now wąbra.
Kętamy dzie leciece, kwała facze nosz sanór i da now froca.

En iłu momiętu nu olewamy man, o onórz Dzieju, prokód si Ił now dar nacie.

Pro bonu nostru omorze jewniu, nu kętamy:
pro bonu omorze wyniej jekunie o wynu moszkłu,
pro bonu omorze wynu moszkłu o wyna jekuna.

Kwierzmy, kód fat iłór dwór ludzi si flicz.
W ił dzej, komód i tucie jałtrze en ownięcie, si flicz pro łór jębór.”

Prayer for a woman and a man, who want to get married

Speak out these words to God together:

„We thank you for the beauty in all of us.
We thank you for the day, because of its light and the warmth it brings.
We thank you for the fact that we can defend ourselves on the battlefield.
We thank you for the great amount of corn we have harvested.

We sing about the moon and the stars, which illuminate us in the night.
We sing about the wind that pours us all over with beneficent air.
We sing about the magnolia that gives us shadow.
We sing about joy that makes us healthy and gives us strengh.

In this moment we hold up our hand, for the glory of God, so that he will give us children.

For the good of our young love, we sing:
for the good of one woman's love for one man,
for the good of one man's love for one woman.

We ask that the fate of these two people be happy.
May this day, as well as all other days to come, be a happy one for both of them.”

[Roger Mills, text for Conlang Relay no. 14]


Deskars frudlęci

Ił daniec je wiortablemięć jelkód, kód fole widziar! Wień i gwarda bień! Łu nie je sięgłamięć daniec, wolkąk li nie kętą – nękwa miecim sie nie dokierą jekar muzyka. Nę, li traszczędą sie sułór i en ił mód deskoprzę Wiortać Profędzieśma. Daniec ił je mółt gracuzy i strarodnarzemięć harmonicy. Uta nostrzy dańcarzy nie faczę sięgłamięć mumien płerześmie elegantór: kędy wirą, li rzekątą historia wiora, traszczędzięć świe proprze jenie. Pro miej je kłar: zocemięć en ił mód li sprzymą Poruła sułu Dzieju. Szy zista jałtra splekaceń, prokoju łu kosta nostrzew dańcarzew szyk pieskieł oprze? Jałtrzy sur łór łoku się miecim nie stacier wynu posu!

A fraudulent speech

This dance is really something you should see! Come and take a good look! It is not merely a dance, although they are not singing - they never even learned how to play music. No, they are transcending themselves and in that way discover the Deepest Truth. This dance is very graceful and extraordinarily harmonious. Yet, our dancers are not just making the most elegant movements: when they whirl around, they are telling a true story, thereby transcending their own souls. To me it's clear: in this very way they are expressing the Word of God Himself. Can there be another explanation for that fact that it costs our dancers so little effort? Others in their place wouldn't even be able to make a single step!

[Peter Bleackley, text for Conlang Relay no. 15]


Text for the LLC3 Relay


Sur rzypie marze flaru stu,
Maż łu obocie sie, dziewłyje...

Par marz przęduty szer wołu,
En wędzie flarze si dziewłyjer.

Nąk tucie sonia mie są iłu,
En wędar flarar le dziewłyję.

O barka surjemaciej gwardu,
Nieenwrzenita. I dziewłyje.
  I'm standing at the shore of the wild sea,
It hits the shore and floats away...

I want to be taken by the sea,
Into the wild waves I would float away.

For all my dreams belong to it,
In the wild waves they float away.

I'm watching the boat of my beloved,
Uncurbed. And float away.

[David J. Peterson, text for LLC3 Relay]