[ polski ]

Texts in Wenedyk

Relay texts

Poetry

Song texts

*

The Ring poem
Kęt Starnór — The Starlings' Song
Probabła-Posibła — Probable-Possible
En sonie ucierału — In the womb-dream
Bieńdzikaceń — Blessing
Dzeje siecianie — The days of the week
Przędź miej man — Take my hand
Wucz — A voice
Bieńdzikaceń nycała wiekłoirlańka — Old Irish wedding blessing
En sferar sprzerzar — In higher spheres
Satyrykon 79 — Satyricon LXXIX
Enjemata — In love
Źryz — The smile
Parć Ciej... — A part of you...
Łoworze przeducie omorze — Love's Labour's Lost
Jemęcia skrzywie — The loving one writes

*


The ring poem


Hear it

Trze jądle pro rzeżór elfór z kłaru czału,
Sieć pro duczór naninór en kębrar sasiar,
Nów pro ludzi mrotałór judkatór o mroć,
Wyn pro donu cembruzu sur tronu ośkieru,
En pazie Mordoru wądź wąbrze sie kiebtą.
Wyn jądeł prokód rzeżer łosz tutór,
Wyn jądeł prokód łosz jęwnier,
Wyn jądeł prokód kolżer łosz tutór,
I o cembartać olegar,
En pazie Mordoru wądź wąbrze sie kiebtą.

Three Rings for the Elven kings under the sky,
Seven for the Dwarf Lords in their halls of stone,
Nine for mortal Men, doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the land of Mordor, where the shadows lie,
One Ring to rule them all,
One Ring to find them,
One Ring to bring them all
And in darkness bind them
In the land of Mordor, where the shadows lie.

[J.R.R. Tolkien]


Kęt Starnór

Kęt starnór porła dzie ocór herójkór.
En pływle dziemaniej jardza facze ławąd.
En noce ołudzica odura ściele.
Ki widzie wiora natura uczołór?

The Starlings' Song

The song of the starlings speaks of heroic deeds.
In the morning rain the heron does its laundry.
In the night the lark worships the stars.
Who sees the true nature of birds?

[Irina Rempt, text for Conlang Relay no. 1]


From „The Space Child's Mother Goose”, by Frederick Winsor


Wenedyk
Probabła-Posibła, łu puła mia niegra, kód
Kółka świe owa en Kędy Relaciwu,
Nie kółka swór owór en Stawiecz Pozyciwu,
Sięgłamięć prostokód ła nie sapie komód.

Literal translation
Possible-Probable, that's my black hen, which
lays her eggs in the Relative When,
Does not lay her eggs in the Positive Now.
Only because she does not know how.

Original
Probable-Possible, my black hen,
She lays eggs in the Relative When.
She doesn't lay eggs in the Positive Now
Because she's unable to postulate how.

Tekst reliżuzy

En sonie ucierału dzieja donie nów biar poruła.
Joramy ścici, enhalemy łą.
Ściemy. Porlemy łą.
Stawiecz sumy wymańtać.

Religious text

In the womb-dream, the goddess made us drink the word.
We were thirsty, we breathed it.
We stood. We spoke it.
Now we are humanity.

[Jake X]


Bieńdzikaceń

W Don cie bieńdzika.
W Don ci osocza.
W Don ci da tut kód jukędy.
W Don cie przędzie po łąga wita o czał.

Blessing

The Lord bless you.
The Lord go with you.
The Lord give you all joyful (things).
The Lord take you after long life to Heaven.

[John Leland]


Dzeje siecianie

Nacie łyńdzei jaję biele i bonie faczeje;
nacie mardzei oczepszerzę kód lew sie odota;
nacie mrzekierdzei wiwą komód puprzy międziczy;
nacie jódzei, leciecuzi i trzyści owiecz;
nacie wnierdzei, wieścici en wieście strabielej;
nacie sobocie łowurą o tawłar i farnór;
nacie domieńku oczeplę bieńdzikaceń dzie Dzieju.

The days of the week

Children of Monday, their faces are pretty and good;
children of Tuesday, they will get what's coming to them;
children of Wednesday, they will live like poor beggars;
children of Thursday, joyful and sad at a time;
children of Friday, are dressed in beautiful clothes;
children of Saturday, they have the work at tables and ovens;
children of Sunday, upon them are the blessings of God.

[Padraic Brown]


Przędź miej man

Przędź miej man
i jęsiem jerzymy jer
par gudza i trzyścieca
kiszka fiń nostru cieprze.

Take my hand

Take my hand
And we will walk together
Through joys and sorrows
Till the end of our time.


Wucz

Za profądtacie wucz porława o mie:
„Źryza i si laty! Tut posi szer piejerzy!”
Dąk jo źryzawa i jora laty,
i tut dziewniewa piejerzy.

A voice

From the depth a voice said to me:
„Smile and by joyful! Things could be worse!”
So I smiled and was joyful,
and things got worse.


Bieńdzikaceń nycała wiekłoirlańka

Pro Anie

Jesz mi ścioła kośkiniej noce,
Jesz łymię kośkinu dziemanu,
Jesz rzekątaceń kośkinu ośpiecie,
Jesz mi historia kośkina za straniór paziór.
W nie kadzie sur cie nyły mał,
Szy łu sur kole, szy sur rzypie,
En kąpu szy en płanu,
Sur męcie szy en wale,
Niec sem, niec zros,
Niec sur marze, niec sur litrze,
Niec sur jałtydni czałór, niec en profądtaci.
Ty jesz miedz miu krodzie,
Ty jesz faczej miu sule,
Ty jesz harfa miej muzycze,
Ty jesz perła miej jęblęce.

Old Irish wedding blessing

For Ania

You are the star of each night,
You are the brightness of every morning,
You are the story of each guest,
You are the report of every land.
No evil shall befall you,
on hill nor bank,
In field or valley,
on mountain or in glen.
Neither above, nor below,
neither in sea, nor on shore,
in skies above, nor in the depths.
You are the kernel of my heart,
You are the face of my sun,
You are the harp of my music,
You are the crown of my company.


En sferar sprzerzar

Kędy okętru jekuna ku faczeje inteliżęciej,
profile nubłu, siężyciwu i manierar kulturałar,
ku parcicar poezje Raineru Marie Rilke i Hölderlinu
jak ku wiole ze świej brocze,
tęk dzie wiecze pięzu dzie fuciędu.

In hogere sferen

Als ik een vrouw ontmoet met een intelligent gezicht,
een edel gevoelig profiel en beschaafde manieren,
met poeziebundels van Reiner Maria Rilke en Hölderlin
en een altviool onder de arm,
dan denk ik meteen aan neuken.

In higher spheres

When I meet a woman with an intelligent face,
a noble, sensitive profile and civilised manners,
with volumes of Rainer Maria Rilke and Hölderlin
and a viola under her arm,
then I immediately think about fucking.

[Hans Dorrestijn]


Satyrykon, 79

Kwałaż łu jora noc, dziei i dzieje,
komód lec moli! Ojerszymy o sie, jardzięć,
i za łabie o łab trafędszymy
nostrze jenie jaręcie.
Komlać, kierze mrotale,
Szyk jo że komięcy morzer.

[Gajusz Petroniusz Arbiter]

SATYRICON, LXXIX

QVALIS NOX FVIT ILLA, DI DEÆQVE
QVAM MOLLIS TORVS! HÆSIMVS CALENTES
ET TRANSFVDIMVS HINC ET HINC LABELLIS
ERRANTES ANIMAS. VALETE CVRÆ
MORTALES. EGO SIC PERIRI CŒPI.

[GAIVS PETRONIVS ARBITER]

Satyricon, 79

Oh! what a night was that! how soft
The couch, ye gods! as many a time and oft
Our lips met burning in o'ermastering bliss,
And interchanged our souls in every kiss.
To mortal cares I bid farewell for aye –
So sweet I find it in thine arms to die!

[Gaius Petronius Arbiter, transl. A.R. Allinson tr.]


Enjemata

zanowu włogru dzie moszkłu
miej kropu rzekąta mi ciej
splędórz en twór okłór łu jo
koplata oplata
rześpieru cie
Dziewu komód mółt

Zakochana

znowu pachnę mężczyzną
moje ciało opowiada mi ciebie
blask w twoich oczach to ja
spełniona popełniona
oddycham tobą
Boże jak bardzo

In love

again I carry the scent of a man
my body is telling me you
the glare in your eyes that's me
fulfilled committed
I'm breathing you
God how much

[Lilla Latus]


Źryz

Je źryz omorze,
I je źryz frudzie,
I je źryz źryzór
kwały jębu enkłudzie.

[William Blake]

The smile

There is a Smile of Love,
And there is a Smile of Deceit,
And there is a Smile of Smiles
In which these two Smiles meet.


Parć Ciej...

Parć ciej krzoski en miej,
Widziesz dąk, łu ty i jo,
Jęsiem o siąprz i nękwa sparaci,
pocie o destęce, uta nękwa en krodzie.

[Anonymous]

A part of you...

A part of you has grown in me
And so you see, it's you and me
Together forever and never apart,
Maybe in distance, but never in heart.


Łoworze przeducie omorze

Za okłór jekunar ła sawtać dziedyku:
en łór siąprz splędzieszcze fok prometeiki;
ile są librze, jarcie, akademie,
kód mustrą, kocenię i nytrzę mąd jęgry.

[za: Gwilim Trammelpila – Łoworze przeducie omorze]

Love's Labour's Lost

From women's eyes this doctrine I derive:
They sparkle still the right Promethean fire;
They are the books, the arts, the academes,
That show, contain, and nourish all the world.

[from: William Shakespeare – Love's Labour's Lost]


Jemęcia skrzywie

Łonięca dzie cie, olona pro swór –
jara wyn trąć miór pięzór włuw niejętarrąpty
i siąprz ła ura owieńszerzy nieośpiecat –
ła wyna, i piecu trzębłaszcze, i spłudu en płurąd!

Uta po momię sie dessieska że łokrzyma. Szeptą łabia:
nemię ił jema, nemię miecim en iłu momiętu
tąże łu pięz o mie, komód miej o łu.

[J.W. Goethe]

Die Liebende schreibt

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen,
führ ich stets die Gedanken in die Runde,
und immer treffen sie auf jene Stunde,
die einzige; da fang ich an zu weinen.

Die Träne trocknet wieder unversehens:
er liebt ja, denk ich, her in diese Stille,
und solltest du nicht in die Ferne reichen?

The loving one writes

Removed from thee, friend-sever'd, in distress,
these thoughts I vainly struggle to dismiss:
they still return to that one hour of bliss,
the only one; then tears my grief confess.

But unawares the tear makes haste to dry:
he loves, methinks, e'en to these glades so still, —
and shalt not thou to distant lands extend?

[J.W. Goethe, transl. E.A. Bowring]