[ polski ]

Texts in Wenedyk

Poetry

Song texts

World history & Venedic reality

*

Psalm pro Ciej — Psalm dla Ciebie
Win ściwy — Summer wine
Mille Anni Passi Sunt
Kawałarzy Czału — Ghost Riders
Sacrum
Lic — Lithium
Je że cembruz — It's dark already
Ławięda — Lavender
Pistła — Letter
Z setu twiej wieście — Underneath your clothes
Sieńciępu — Timeless
Hej, Wenedzi — Hey, Veneds

*


Psalm pro Ciej

For Ania

 I.
[IŁ] Wól nie jasz okłór, okłór pły czarlór k' iwiała owa,
Ła, kód jelkędy pro jeku czał en piece łaczrawa.
[IŁA] Wól nie jasz okłór niębuzór komód jem z finie stacie,
Ty stać kośkina i jem kośkina łu miu mędu.
[ILI] Kwiaru sie ściele, kód ruta mustrar jaręciew owa,
Kój za łór tutór dzieszydrzór mędu łu Ty mie jelegszyś,
Ścioła en włymnie sie ośpieczęcia ileż nie szczyje,
Kój za łór tutór dzieszydrzór mędu jo Cie jelegszy,
Kój za łór tutór dzieszydrzór mędu jo Cie jelegszy.
[KÓR] Kółka mie sur ła szpatła swa, kółka mie komód szeł sur kród,
Sięć sopórz łu dzieszydrze miu, komód szeł, kwiaru, kółka...
Kółka mie sur ła szpatła swa, kółka mie komód szeł sur kród,
Sięć sopórz łu dzieszydrze miu, komód szeł, kwiaru, kółka mie.
 
II.
[IŁA] Wól Twie kopiele nie są le kąpie urzu frymiętu,
Iłu, kród kwiny talemięć ożda komód orkan.
[IŁ] Wól Twie kopiele nie są szyk niegrze kód łatu krowu,
Nie krowoniegrzej i leż nie urzej, maż Ciej jo szuku.
[ILI] Kwiaru sie ściele...
[KÓR] Kółka mie sur ła szpatła swa...
 
III.
[IŁA] Wól nie jasz manu, kwały pobuszczyk komód fok jardzie,
Manu miu file, po kód rzemanie en kosze szalik.
[IŁ] Wól nie jasz manu lej, kwała brzosa klawisz en krodzie,
Łu że Twu manu małgra li miej man dzie siąprz szukawa.
[ILI] Kwiaru sie ściele...
[KÓR] Kółka mie sur ła szpatła swa...

Psalm dla Ciebie


 I.
[ON] Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała,
Tamta, co kiedyś dla żartu niebo w strzępy porwała.
[ONA] Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata,
Ty każdym latem i każdą burzą mojego świata.
[ONI] Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała,
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to Ty mnie wybrałaś/eś,
Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda też tego nie wie,
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam/em Ciebie,
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam/em Ciebie.
[CHÓR] Połóż mnie na swym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu,
Poczuj smak mego pragnienia, jak pieczęć, proszę, połóż...
Połóż mnie na swym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu,
Poczuj smak mego pragnienia, jak pieczęć, proszę, połóż mnie.
 
II.
[ONA] Choć Twoje włosy nie są jak łany złotej pszenicy,
Tamtego, który sercem tak wstrząsnął jak nawałnica.
[ON] Choć nie masz włosów tak prawie czarnych jak skrzydło kruka.
Nie kruczoczarnej, nie złotowłosej, a Ciebie szukam.
[ONI] Pytam się gwiazdy...
[CHÓR] Połóż mnie na swym ramieniu...
 
III.
[ONA] Choć nie masz dłoni, która policzek jak ogień pali,
Dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szalik.
[ON] Choć nie masz dłoni jak ta, co w sercu klawiszem stuka
To Twojej dłoni, przecież dłoń moja od zawsze szuka.
[ONI] Pytam się gwiazdy...
[CHÓR] Połóż mnie na swym ramieniu...

[„Psalm dla Ciebie” is a very popular and very beautiful Polish song, written by Piotr Rubik, part of his Tryptyk Świętokrzyski. The text was written by Zbigniew Książek.]


Win ściwy

Fragle, czereśnie i baż janielki en przymawierze
Miej win ściwy je wiortablemięć focy za łór rzejar.
Jewieść świe szpronie jarżęcie i ożyta mi surposar ciępu
Maż jo ci donaru win ściwy.
Ojojoj, win ściwy.

[Ville Valo & Natalia Avelon]

Summer wine

Strawberries cherries and an angel´s kiss in spring
My summer wine is really made from all these things
Take off your silver spurs and help me pass the time
And I will give to you summer wine
Ohhh-oh summer wine


Mille anni passi sunt

O, miej karześmy, mie dziewora dzieszyderz o cie
Kód fi, jesz ty stawiecz
Mil onór parposie
Kód su, ty jerzysz
Mil onór parposie

Quod fuimus, estis
Quod sumus, vos eritis
Mille anni passi sunt

Wita je kęblata, uta nie przęduta
Trąć siętu twie łabia sur swu jegłu
Miej karześmy, fieczyś mie niemrotała
Wołu cie tuta

Quod fuimus, estis
Quod sumus, vos eritis
Mille anni passi sunt

Oh, dragul meu, mă mistuie focul iubirii
Ceea ce am fost, eşti tu acum
O mie de ani au trecut
Ceea ce sunt, vei fi tu
O mie de ani au trecut

Quod fuimus, estis
Quod sumus, vos eritis
Mille anni passi sunt

Viaţă va fi schimbată, şi nu luată
Simt şi acum buzele tale pe gâtul meu
Dragul meu, tu m-ai făcut nemuritoare
Te vreau toată

Quod fuimus, estis
Quod sumus, vos eritis
Mille anni passi sunt

Oh my beloved, I yearn for you
What I have been you are now
What I am now you will be
One thousand years have passed

Quod fuimus, estis
Quod sumus, vos eritis
Mille anni passi sunt

Life is changed but not taken
I can still feel your lips on my neck
My beloved, you have made me immortal
I want you entirely.

Quod fuimus, estis
Quod sumus, vos eritis
Mille anni passi sunt

[Corvus Corax]


Kawałarzy Czału

En noce wrzydziej i cembruziej, en jemie i pływle
Sultarzy kobój sur swu wiekłu kawału ruje.
Ił je szyk łoniąc dzie domu, wądź komin jardzie sie
i śpieca li jekuna, kód jema sem wicie.

Ił je mółt focigaty, maż trąć udzie sie łu kęt,
łu wucz ruka dzie whisky suna par płuręci więt.
Maż zebdamięć ił tacze, nąk ił widzie jałt sem siej
grzecz woszkar rubrookłar, kurzęciar par niębie.

Jippi-jahej! Jippi-jaho!
Śpiorcie kawałarzór partalę niegry czał!

Ku grędziu strzebu kurzę łar kopycie oczerze
Łar okle rubrze i łar krona splędzie i niegrze
Urdza słuwrze imple jarz, łu stomak imple fiel
Łar krydy niecierzestry grum pieniatra li par piel.

Maż po le szekwą kawałarzy mokrzy komód mroć,
ciąci dzie sydorze, sur kawałór zwłęciór fok.
Jotrzan jerzę wnar en noce niegrzej komód łyt
jenie le damnacie, udź łór cierzybły krzyt:

Jippi-jahej! Jippi-jaho!
Śpiorcie kawałarzór partalę niegry czał!

Ła grupa sie oprośma i wyn kłama łu numię:
„Szy jenia sałwar wisz, uszkiełta ile porule –
Kobój, kębla wita swa u ku nosz jotrzan ruj
kurzęć par czał niefinity siąprz po grzecz dziabłu.”

Jippi-jahej! Jippi-jaho!
Śpiorcie kawałarzór partalę niegry czał!

Ghost Riders in the Sky (lit. translation)

In a cold and dark night, in storm and rain
A lonely cowboy is riding on his old horse.
He is so far from home, where his fireplace is hot,
and where he is waited for by a woman whom he loves more than life.

He is very tired, but one can still hear him sing,
his voice, hoarse with whisky, sounds through the wailing wind.
But suddenly he falls silent, because high above him he sees
a herd of red-eyed cows, running through the clouds.

Yippee-yi-yay! Yippee-yi-oh!
The spirits of the riders are cutting through the black sky!

With much noise their hooves of steel are running,
Their eyes red and their horns shiny and black.
The smell of sulphur fills their air, his stomach's filled with gall.
Their raw, unearthy grunt goes right through his skin.

And they are followed by riders, thin as death himself,
soaked with sweat, on horses snorting fire.
They will be hunting them in the mud-black night forever,
these damned souls, hear their terrible cry:

Yippee-yi-yay! Yippee-yi-oh!
The spirits of the riders are cutting through the black sky!

The group is drawing closer and one calls his name:
„If you want to save your soul, then listen to these words -
Cowboy, change your life, or ride with us forever,
always riding behind the devil's herd across the endless sky.”

Yippee-yi-yay! Yippee-yi-oh!
The spirits of the riders are cutting through the black sky!

Ghost Riders in the Sky (original text)

An old cowboy went riding out one dark and windy day
Upon a ridge he rested as he went along his way
When all at once a mighty herd of red eyed cows he saw
A-plowing through the ragged sky and up the cloudy draw

Their brands were still on fire and their hooves were made of steel
Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel
A bolt of fear went through him as they thundered through the sky
For he saw the Riders coming hard and he heard their mournful cry

Yippie yi ohhhhh, yippie yi yaaaaay
Ghost Riders in the sky

Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat
He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet
'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky
On horses snorting fire as they ride on hear their cry

Yippie yi ohhhhh, yippie yi yaaaaay
Ghost Riders in the sky

As the riders loped on by him he heard one call his name
If you want to save your soul from Hell a-riding on our range
Then cowboy change your ways today or with us you will ride
Trying to catch the Devil's herd, across these endless skies

Yippie yi ohhhhh, yippie yi yaaaaay
Ghost Riders in the sky


Sacrum

Wołu o sięgły łok sur mędu,
Wądź problemie parstą owiar szyniewkęca.
O embroczacenie, oszczatęcie mie słabtacie,
O le dzieszydru, sięgłamięć o miej omórz.
Je sur mędu wyn miej łok pieskły,
Wądź forzy bociędu krodzie nie kąta sie nił pły.
Fyże jądź ku miu jęgru omorze,
Krzodu en cie, krzodu en swej SACRUM.

I want to go to the only place on Earth,
Where problems cease to have meaning.
To embracements that accept my weaknesses,
For them I long, just for my love.
There is on Earth one little place of mine,
Where nothing counts but the beating of the heart.
I flee there with my entire love,
I believe in you, I believe in my SACRUM.

[Mezo & Kasia Wilk]


Lic

Lic – nie wołu siej enkawlar en miedze
Lic – nie wołu obliszczer komód łu sięcie sień iłu
Lic – wołu rzemanier enjemata en świe mrotęda
uta, o Dziewu, wołu le dziełasar

[Jewanieszczęca]

Lithium

Lithium – don't want to lock me up inside
lithium – don't want to forget how it feels without
lithium – I want to stay in love with my sorrow
but oh God I want to let it go

[Evanescence]


Je że cembruz

Je że cembruz, uta tut wyn.
Kwiaru siej, kód je bieltać?
Biała buszka, manie kłarze, pięzie perze.
O Dziewu! I porła szyk, komód jo.
Pięzu si, jesz słaby, łu gwarda, łu gwarda.

Maż en pięzór:

Wadź jec o mie, sięć sie liwr,
ku miej szy, aaa... ku miej szy.
Maż stawiecz wadź jec o mie, sięć się liwr,
ku miej szy, aaa... ku miej szy.

Je że cembruz, uta tut wyn.
Śpioru, uta stłuty su, kód łą ja.
Nąk ła gwardzie, ty jesz słaby, łu gwarda, łu gwarda.

Maż en pięzór:

Wadź jec o mie, sięć sie liwr,
ku miej szy, aaa... ku miej szy.
Maż stawiecz wadź jec o mie, sięć się liwr,
ku miej szy, aaa... ku miej szy.

Szczysz.
Enfidycz mie, komód wisz.
Enkęta mie, komód wisz.
Jemaszcz, kędy jo suł ku siej despytam sie.
Rześpiera pro miej.
Gwarda ciępór en okle mie.
Pędra.
No pędra!! I...

Wadź jec o mie, sięć sie liwr,
ku miej szy, aaa... ku miej szy.
Maż stawiecz wadź jec o mie, sięć się liwr,
ku miej szy, aaa... ku miej szy.

It's dark already

It's dark already, but it doesn't matter.
I'm asking myself: what is beauty?
A pretty mouth, bright hands, pure thoughs.
Oh God! And she talks just like me.
I'm thinking, you are weak, so look, so look.

But in my thoughts:

Come here to me, feel free,
be with me, aaah... be with me.
But now come here to me, feel free,
be with me, aaah... be with me.

It's dark already, but it doesn't matter.
I hope, but I'm stupid to have her.
Because she looked, you are weak, so look, so look.

But in my thoughts:

Come here to me, feel free,
be with me, aaah... be with me.
But now come here to me, feel free,
be with me, aaah... be with me.

You know.
Trust me, if you want.
Enchant me, if you want.
Love me, when I am fighting with myself.
Breathe for me.
Look sometimes into mine eyes.
Think.
Oh, think!! And...

Come here to me, feel free,
be with me, aaah... be with me.
But now come here to me, feel free,
be with me, aaah... be with me.

[Feel]


Ławięda

Ławiędzie wierdzie, dylu dylu, ławiędzie czarle.
Kędy mie jemaskierzysz, dylu dylu, jo cie jemaskieru.
Sonia ławiędzie, dylu dylu, wiortablemięć ławiędzie,
Kędy po mie łągwieskierzysz, dylu dylu, jo po cie łągwieszczewa.

Lavender

Lavenders green, dilly dilly, lavenders blue,
when you love me, dilly dilly, I will love you.
Lavenders dreams, dilly dilly, lavenders true,
when you miss me, dilly dilly, I did miss you.

[Marillion]


Pistła

Tąt łokrzymar że dziewrzece przekód fat embrocze mie,
Tąt łór dzejar wiodór przekód liwrze sie za łór momiętór,
Dzej kośkiny dziełonięce ferza, nąk łu szpatła froca je,
Sałwie mie cędartać twa, soniata i koplata.
[Edyta Mętanarz]

List

Tyle nieotartych łez zanim los przytulił mnie,
Tyle pustych dni nim uwolniłam się z tamtych chwil,
Każdy dzień oddala gniew, bo jego ramię siłą jest,
Ocaliła mnie czułość wyśniona i spełniona.
[Edyta Górniak]

Letter

So many unwiped tears before fate embraced me,
So many empty days before I freed myself from those moments,
Every day removes my fury, because his shoulder is strong,
Tenderness saved me, dreamed of and fulfilled.
[Edyta Górniak]


Z setu twiej wieście

Z setu twiej wieście
je rzekątaceń niefinita
Jądź je moszkieł, kwału dzilegszy
Jądź są miej terytorium
i tucie rzeje, kwale dzieśrewie
po łu, kód su tała bona filica.

[Shakira]

Underneath your clothes

Underneath Your Clothes
There's an endless story
There's the man I chose
There's my territory
And all the things I deserve
For being such a good girl.


Sieńciępu

Mer sień protar, jo jec, ty jądź,
jelkądź o siekądziej koście czału.
Cząk twór fotór i pistła, en kwalej wiersz.
Ciej nie ja...
Trąć szyk deru, ku wiecice suł, sień śpioręce deru.
Komód ja wiwier?

Bezczas

Mur bez bram, ja tu ty tam,
gdzieś po drugiej stronie nieba.
Pięć twych zdjęć i list, w nim wiersz.
Ciebie nie ma...
Wciąż tak trwam, z pustką sam na sam, w beznadziei trwam.
Jak mam żyć?

Timeless

Wall without gates, me here, you there,
somewhere at the other side of heaven.
Five pictures of yours and a letter with a poem.
You aren't here...
And thus I last, all alone with emptiness, lasting in despair.
How can I live?

[Szymon Wydra]


Hej, Wenedzi

Hej, Wenedzi, nostra lęgwa
nie mroci jękóra,
przekód nostry kród fiedzioły
pro popłu nie półza.

Wiwie, wiwie mięć wenedka,
i siąprz wiwier jerzy.
Nyły jewrzan, nyle worze
sur nosz nie większerzę!

Ku lej lęgwie surjemaciej
grędzi Dziew nosz docie.
Lej nów nieki sur łu mędu
dzieprzędzier nie pocie!

W je, kąt ludzi, tąt niemikór,
kwały nosz omnarzy,
nostry Dziew kośkinu za łór
pro nosz dziewrzekarzy!

I w sem kaptór nostrór worza
kolże sie otrucza,
krzepęć platrze, rąpięć ruwra,
ożdęć ciara tuta.

Stamy nu fiedzieli, fierzmi,
komód mer kościołu.
Ciara niegra, dziewór iłu,
ki je trocórz popłu!

Hey, Veneds

Hey, Veneds, our language
has not died yet,
as long as our faithful heart
beats for the nation.

Lives, lives the Venedic soul,
and it will live forever.
No hell, no tempest
will claim victory over us!

With this beloved language
the great God has endowed us.
Nobody on this world
can take it away from us!

Let there be so many enemies
as people, menacing us,
our God every one of them
for us will sweep away!

And let above our heads a storm
so terrible break loose,
cracking cliffs, breaking oaks,
and shaking all the Earth.

We stand faithfully and firmly,
like the wall of a fort.
Black earth, devour him,
who is a traitor of the nation!

„Hej, Wenedzi” is an adaptation of the anthem „Hey, Slavs”. The first lyrics of this song were originally written in 1834 by Samuel Tomášik under the title „Hej, Slováci”, but since a revised version has served, among others, as the anthem of the Pan-Slavic movement and as Yugaslavia's national anthem. Its melody is based on Mazurek Dąbrowskiego, Poland's national anthem since 1926, but it is much slower and more accentuated. This Venedic version is based on the Polish text of the anthem. Although (obviously) the Slavs have been replaced with the Veneds, it remains fairly close to the Polish original.