[ polski ]

Texts in Wenedyk

Song texts

World history & Venedic reality

Miscellaneous texts

*

Kód sie ście sie? — What's been happened?
Historia moszkłu i łu nawraje — The story of the shipwrecked man
Za dzejarze studentu — From a student's diary
How to order three beer?
Dialog — A dialogue
Julius Caesar — De Bello Gallico
Newsflash
Dziekłaraceń Uniwersała Drzecór Womnie, Artykuł 1 — Universal Declaration of Human Right, Article 1
Legenda dzie Janacie — Legend about Janać
Filica żęciła ku więtrze krosu — The other Spears does the bump
Oskrzypceń desporłacenie ku Dodo — Recorded conversation with Doda
Prze nycar i po nyce — Before and after the wedding
Nie fymar! — No smoking!

*


Kód sie ście sie?

Krzysztof Kononowicz is a rather colourful Polish politician, who was running for mayor of Białystok in 2006. His campaign became vastly popular in Poland and even abroad. The following are extracts from his TV commercial, adapted for the world of Ill Bethisad, where Białystok (Jałbykliw) is part of Lithuania, so that Kononowicz, Krzysztof Kawaliniany in IB, is running for mayor of Męć Rzegały, *there*'s Kaliningrad. There is one more difference: Kononowicz wasn't elected, Kawaliniany however proved more successful. See here.

Krzysztof Kawaliniany

Opiału sie Kawaliny... Kawaliniany Krzysztof. Noski sie dzei wijaśmu przymu jąwarze mileśmu nówczęcieśmu trzecu szeczaśmu trzecu onu en Straniolecatu, prowięcza prusica. Wołu propunier swej witopic. Fińszy szkoła przęczypała profieszonała komód rutórz-mechanik. Poszedze swa poszeszeń – domik lini. Ja mocica, ja frotrze. Tatuś nie wiwie. Uta tatuś mółt je miej mółt, mółt dzieśrewaty. Ił łucy pro Warsinie, łucy pro Rzeipybiełczej, łucy pro Dzieju. Uta nie ja potrze – dziewadszy. Komód jo dziku – okłamie, kębli łok jewtędu. Je en czału stawiecz. I źwielęc ośpiecze, komód jo sie kandydu sie komód prezydent czytacie Męcie Rzegału. Mółt gratłu Donaci.

Wołu faczer pro nostrzej czytacie Męcie Rzyga... Męcie Rzegału szekwięcie rzeje. Likwidar tutamięć pro jewiętycie alkohol, cygarecie i nar... i narkotycze. Omielorar en nostru Męcie Rzegału komunikaceń łokała. Łokała i łonięcokurzęcia. Szyk! Nąk nostra komunikaceń je mółt, mółt słaba, mółt mała. Oprzer fabrycze i łocze łoworze pro jewiętycie i pro ludzi. Szyk! I wołu mółt, mółt łu faczer. Omielorar en nostrzej czytacie, en tuciej, en tutór Prusór, prokódsi nie szer bandytyzmu, prokódsi nie szer fertydnie, prokódsi nie szer nyłu. Prokódsię ludzie wieszczerzy posier parjer, nąk miecim stawiecz owienię o mie – łomięta, postłacenie, kwiarą ludzie wieszczerze, en szekłu owięcatu, kód jewiętyć sie okopła sie. Maż jo sie nie osale sie, kód jewiętyć sie wieszczerzór ludzi okopła sie, osłuta, osłutą i szyk łoniu. Nąk jewiętyć nie ja łoworze, nie ja łoworze! Fabrycze nostrze en Męcie Rzegału są dezrąpcie, przekód jedziewkacie. Połok omielorar Męć Rzegały, prokód łocze łoworze, szyk komód Baltex je dezrąpty, szyk komód łocarze jec en Męcie Rzegału, szyk komód Spumacz en Wiekłostablęciór. Szyk komód... i jałtrze fabrycze są dezrąpcie. I wołu leż jedyczer polica sur parwije. Wołu jedyczer polica, prokódsi polica gwardar tuta nostra rodzień, nąk dzie iłu je polica i gwardza łokała. Dzie iłu li są! Dzie iłu są ili! Dzie iłu są. Maż en oficze en czytaciu... czytacie jerzy niodtać i rodzień. Ni jerzy biurokracje, ni jerzy łachmańtacie, sięgłamięć sur wiortacie ludzie jerzę. En cięprze iwrzanu ucorzykar jerzę architekci planie jedziewkędu rutar, planie jedziewkędu rutar. Zblinie jękóra wiecz: planie jedziewkędu rutar. Maż en przymawierze zwadszerzymy ku jedziewkędu parwijar i... parwijar, nąk kwale owiemy rucie? Kwale owiemy? Kód sie ście sie z Korocinu? Kód sie ście sie? Maż rutorzy leż jerzę par polica siewioramięć pynici, po alkohol, po cygarecie, po tut. I jękóra leż omieloraru urzała en Jazinu i Kmelicar, kód urzała jętar Gdańcyk i nosz jerzy wiortablemięć, wiortablemięć jerzy urzała, kód ni jerzy szmugle, niec cygaretar, niec narkotykór, niec alkohole. Gratłu Donaci!

Wieniaraty Donacie! Kandydu za szpatle... Pusór XXI szekłu. Mółt kwiaru dziedar sur mie wot. Łu, kód propuńszy, świe postłacenie, łu jo tut fieczoru i sur mie wale wotar, nąk jo su wiortablemięć womień oniesty i żysty. Nie szyk, kód jałtrze partie, jałtrze komitacie, jałtrze partie porłą, maż nił ni faczę, maż nił ni fieczorą pro czytacie Męcie Rzegalej, maż łu kód jo dzikszy łu jo tut fieczoru, nąk su womień krzedzięci i praktykęci i szczyje sur kwała m... sur kwały mód łu faczer, komód ocar, komód omielorar rucie, komód tut, komód likwidar cygarecie, komód tut likwidar. I mółt kwiaru tuciej czytacie Męcie Rzegalej i tutór Prusór dziedar sur mie wot, gratłu Donaci.

What's been happened?

My name is Krzysztof Kawaliny... Kawaliniany. I was born on the twenty-first of January in the year nineteenhundred three sixty-three in Straniolecat, province of Prussia. I want to present my biography. I finished the primary vocational school as a driver-mechanic. I own my possession – a wooden house. I have a mother, I have a brother. Daddy is dead. But daddy is very, very merited. He fought for Warsina, he fought for the Republic, he fought for God. But father isn't there anymore – he has left us. As I say – called for, changed his place of residence. He is in heaven now. And from there he is watching me being running for president of the city of Męć Rzegały. Thank you very much.

I want to do the following things for our city of Męć Rzyga... Męć Rzegały. To liquidate for the youth alcohol, cigarettes and dru... and drugs. To improve in our Męć Rzegały the local communication. Local and long-distance. Yes! Because our communication is very, very weak, very bad. To open factories and jobs for the youth and for people. Yes! And I very, very much want to do that. To improve in our city, in the whole city, in all Prussia, so that there won't be banditism, so that there won't be theft, so that there won't be anything. So that older people can cross, because even now there are coming to me... complaints, demands, older people, of advanced age, are asking me, that the youth is being harrassing them. But I am not being surprised, that the youth is harrassing older people, attacks, attack them and so on. Because the youth does not have jobs, it does not have jobs! Our factories in Męć Rzegały are destroyed, before being built. Instead of improving Męć Rzegały, so that there will be jobs, such like Baltex is destroyed, such like dairy factories in Męć Rzegały are destroyed, such like Spumacz in Wiekłostablęcie. Such like... and other factories are destroyed. And I also want to lead out the police into the streets. I want to lead out the police, so that the police will watch over all our order, because that is what the police and the town guards are there for. That is what they are for! That's why they are there! That's what they are for. And in the town hall... there will be neatness and order. There won't be bureaucracy, there won't be tattering, people will be only on truth. During wintertime architects will be designing plans for building roads, plans for building roads. I stress it once again: plans for building roads. And in Spring we will come out and build streets and... streets, because what kind of roads do we have? What kinds of roads? What's been happened in Korocin? What's been happened? And drivers, too, will be severaly punished for alcohol, for cigarettes, for everything. And I will also improve the borders in Jazin and Kmelice, so that the border between Danzig and us will be really, there will be really a border, so that there won't be smuggling, nor of cigarettes, nor or drugs, nor of alcohol. Thank you!

Ladies and gentlemen! I am running on behalf of... XXI Century Pussia. I ask you to give me your vote. That, what I've presented, my demands, all that I will do, and it is worth the effort to vote for me, because I am a really honest and righteous person. Not what other parties, other committees, other parties talk, but don't do anything, they haven't done anything for the city of Męć Rzegały, but what I have said, all of that I will do, because I am a faithful and religious person and I know in what kind of... in what way to do it, how to act, how to improve roads, how to do everything, how to liquidate cigarettes, how to liquidate everything. And I am asking the whole city of Męć Rzegały and all of Prussia to give me your vote, thank you.


Historia Moszkłu i łu Nawraje

(opary sie 14-mu julu 1898 o. en gazecie Lla Sul, jec tradyca za brzytańku)

Moszkieł nagawa sur marze, maż ściępu kędy ił oprośmawa izła rąpszy li sie barka. Ił wiwiewa jądź par płerze onie; i o finie sałwie łu Flota Rzegała. Kaptań łu kwiarszy: „Prokoju jec jasz dwie skleże?” Szęć Szkot, kaptań szczewa kód Kambrzyczy jemą jer o skleża, uta dwie skleże pro wyniej przezunie – łu absurd! Iwiał jędce ku polcze o wyna skleża i dzikszy: „Gwarda, jądź wadu o skleża en domieńkór.” „Maż siekąda?”, kwiarszy kaptań. „Oj, iwiała. Jądź nękwa nie wadu en domieńkór!”

The Story of the Shipwrecked Man [CR]

(appeared in Lla Sul on 14 July, 1898, here translated from the Brithenig)

A man was sailing upon the sea and as he approached an island, his boat wrecked. He lived several years and at last was recued by the Royal Navy. The captain asked him: „Why do you have two chapels here?” The captain, a Scot, knew that the Comro were ardent church goers, but two chapels for one man is too much! He pointed out one of them and said: „That's where I go to church of a Sunday.” „And the other?” asked the captain. „Ah, that one. I don't never go there of a Sunday!”

[Padraic Brown]


Za dzejarze studentu

[...]
Łyńdzej – mędkar mi sie wole
Mardzej – mędkar mi sie wole
Mrzekierdzej – mędkar mi sie wole
Jódzej – mędkar mi sie wole komód dziable
Wnierdzej – stypendium!
Sobota – nił nie miemorze
Domieniek – mędkar mi sie wole
[...]

From a student's diary

[...]
Monday – I'm hungry
Tuesday – I'm hungry
Wednesday – I'm hungry
Thursday – I'm as hungry as the devil himself
Friday – scholarship!
Saturday – I can't remember anything
Sunday – I'm hungry
[...]


How to order three beer in Wenedyk?

„Donie kelnerze, wyna biera kwiaru!”
„Wyna? Mółt bień, kwiaru donu.”
„Pro miej ileż!”
„Szynia, dwie bierze?”
„Szyk, pro miej ileż dwie bierze, kwiaru donu.”
„Aha, okej, dąk kotry bierar pro donór.”
„Nę, trze!”
„Trze bierze?”
„Szyk, wyna biera pro miej i dwie pro łu.”
„Okej, bień, jerzę trze bierze.”
„Pro miej? Nę, dwie bierze.”
„Dwie bierze? Uta jo szyk koprzędszy kódsi don wlar wyniej bierze, maż ił don dwar. Jęsiem łu są trze bierze, szyże nie?”
„W don nie dziewnie brutały! Sięgły kód nu kwiarszym, łu para bierar. Niekód jałtru. Szczy don, komód je trów dziwczyły pro donu nów łasz oprotar, łu tęk w don nów oprota dwa wina. Kwiaru mółt!”
„Bona ideja. Kwiaru mółt, pro miej ileż dwa wina.”
[...]


Dialog
 

A dialogue

Żowan: Dzej bony! Żowan: Good day!
Dan: Sołyć! Szy stydziesz jec? Dan: Hello! Are you studying here?
Żowan: Nę, docze jec. Maż ty? Żowan: No, I teach here. And you?
Dan: Jo su stydzięć. Su za Francje i wistam twej paź. Dan: I am a student. I'm from France and I'm visiting your country.
Żowan: Mółt mi płacze Francja. Żowan: I like France a lot.
Dan: Komód ci po numię? Dan: What's your name?
Żowan: Żowan, Żowan Sasomętany. Maż ty, komód sie opiałasz? Żowan: Żowan, Żowan Sasomętany. And you, what's your name?
Dan: Daniel Saint-Julien. Ziądź jesz? Dan: Daniel Saint-Julien. Where are you from?
Żowan: Su za Łodzie. Żowan: I'm from Łódź.
Dan: Łódź je czytać biała. Kar sie okętrar, Żowanie! Dan: Łódź is a beautiful city. Nice to meet you, Żowan!
Żowan: Kar mi. O rzewidziąd! Żowan: A pleasure. See you later!


Julius Caesar — De Bello Gallico

Galia je tuta dzieparcita en trze parcie, za kwałar wyna enjewtą Belży, siekąda Akwitani, maż trzeca li kwali sie en proprzej lęgwie opiałą Gali maż en nostrzej Kelci. Li tuci sie dzifrą jętar sie en lęgwie, instytuceni i leży.

GALLIA EST OMNIS DIVISA IN PARTES TRES, QVARVM VNAM INCOLLVNT BELGÆ, ALIAM AQVITANI, TERTIAM, QVI IPSORVM LINGVA CELTÆ, NOSTRA GALLI APPELLANTVR. HI OMNES LINGVA, INSTITVTIS, LEGIBVS INTER SE DIFFERVNT.


Newsflash

Przyściędzej rzeż Witold numnie Janu Saczu o pożyceń kączołarze Rzeipybiełczej Dwar Korunar.

Yesterday king Witold appointed Jan Sacz in the position of chancellor of the Republic of the Two Crowns.

Hear it


Dziekłaraceń Uniwersała Drzecór Womnie, Artykuł 1

Tuci ludzie noszczę sie liwrzy i jekwali z rześpiece świej dzińtacie i swór drzecór. Li są dotaci ku rocenie i koszczęce i dziewię ocar piara wyniałtru en jenie frotrzeńtacie.

Universal Declaration of Human Right, Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.


Legenda dzie Janacie

En wiekłór ciępr, kędy legendzie jękóra jorą jewnie, wyna poruła nękwa nie jora sporłata – za ciororze, kód legenda sie koplerzy. Iła poruła jora: Janać.

Legend about Janać

In ancient times, when legenda were still young, one word was never pronounced – out of fear that the legend might come true. That word was: Janać. (*)

(*) Leoń and Kazimierz Janać: twin brothers, Leoń is chancellor of the RTC, Kazimierz prime minister of Veneda. The word janać literally means „duck”


Filica żęciła ku więtrze krosu

Maż siębława, kód Jamie Lynn je ła mielerza za sórzy Spears. Wól ła fiła omiermorze czelebrza Britney kiszka iłyżeń, olęc prasie stratarzej nie rzyszy sie pybiełkar niec wynu fotu oputatu szejsprzedczoonice, maż seriał „Zoica 101”, en kwału jeka, je kiełmię kosttacie en koparacenie ku teledysku „Ej, Pieca, Jękóra Wyna Wiecz”, kwały en łu sułu szekłu rzekrodze lej sórz.

Jamie Lynn jora sprzedczoonica siępłarza. No zocemięć – jora. O komięcemiętu dzieczębrze par media parwołycie mszatek szokęci: Jamie Lynn je engrawtata! Sprzedczoonica jewitawa bakanale rotacie en style Paris Hilton i omściewa temat połydziły klinikar o dezobtyjąd, en kwału o bień ofigszy Lindsay Lohan, sięgłamięć pro iłu, kód sie empakar en przemoterała motrzeńtać. [...]

The other Spears does the bump

We thought she was the good Spears. Sure, Jamie Lynn looked like her big sis in an uncanny Mini-Me sort of way. But tabloids had released nary an underage boozing photo, and „Zoey 101,” her Nickelodeon show, was downright wholesome – especially compared with the jailbait „Baby One More Time” video that Britney was touting at 16. Jamie Lynn was, yes, a role model.

Which is why the news of the 16-year-old's pregnancy Tuesday was so – and here's a word you don't hear often anymore when affiliated with the Spears brand – shocking. Somehow the teen managed to bypass the Paris Hilton party photos, the LiLo rehab revolving door, and head straight for the Big Irrevocable of motherhood. [...]

[Monica Hesse, Washington Post, December 20, 2007]


Oskrzypceń desporłacenie ku Dodo
 

Recorded conversation with Doda

Maciej: Maż nie wlewasz kętar normalemięć? Maciej: But you didn't want to sing normally?
Dodo: Nemię jo pyta kętawa normalemięć! Doda: But I *** dó sing normally!
Maciej: Za playbacku kętawasz! Maciej: You were playbacking!
Dodo: Uta skomieciesz sie pyta, dzie koju sie pyta skomieciesz, w pyta łasarzę siępilcze, kód łaczrawa proboszcz. Pyta dzie tutu sie ku ciej skomiotu, pyta dzie tutu. Łu, kód pyta... pyta nił nie przędu, nąk i szyk większoru. Maż pyta przędu siępilcze, pyta tut, stalaru ci wrzepa. Pyta stalaru ci wrzepa, pyta ku lej yyy żylecie. Pyta ty nie jerzysz porłar, pyta szy jo nie kętawa szy jo pyta kętawa. Pyta wienie mi zwadszorą, prostokód pyta piedziewa en troce. Doda: Wanna *** bet, what are you *** betting about? Let them just *** show how much I opened my snout. I'll *** bet with you about everything, about *** everything. The *** fact that..., ***, I won't take anything, because I'll win anyway. And I'll just *** take, just *** everything, I'll rip off your dick. I'll *** rip off your dick, with that *** ehh... razorblade. ***, you are not going to tell if I haven't *** been singing or if I have *** been singing. My *** veins were getting out, because meanwhile I *** farted.
Maciej: Jekawasz za playbacku! Maciej: You were playing playback!
Dodo: Przędź miej nie empyc, nąk ci jebiaru. Kętawa pyta ileż... nie, żeniaralemięć ja en kiłu kód ty dziczesz, nąk pyta jo szczyje swej. Uta jo ciej entutu nie trocu, żeniaralemięć łu fuciesz stupidzice en łu momiętu pyta. Kunieszczemy sie dwu dzeje maż ty mi dziczesz, kód jo nie posu dar pyta czadu. Kód ty jorasz sur miu koncertu kędykąk? Doda: You know what, don't piss me off, because I'll kick you. I was also *** singing... no, in general I don't give a shit about what you're saying, because I *** know what I know. But I don't treat you at all, generally, you're talking bullshit at the *** moment. We've known each other for two days and you are saying that I can't *** rock out. Have you ever been at a concert of mine?
Maciej: Nę. Maciej: No.
Dodo: No dąk pyta kód fuciesz. Mółt owa pyta koncertór i szczyje, kód pyta szczysz... Komód si pyta nie dawa czadu łu si pyta... Nie wołu desporłar ku ciej. Wadź si o pyta realizatorza, pyta skwierz sie pyta szy jora mikrofon enszarty, bień? Komód cie pyta nie interesa tost trazmieciesz jelkwały ton i siępilcze cie pyta nie interesa. Przędź pyta tucie argumięta z ocięceń. Doda: So what you're you *** talking about then? I've had a lot of *** concerts and I know that you *** know... If I weren't *** rocking out, then I *** ... I don't want to talk with you. Go to the *** studio, and *** ask them if the *** microphone was switched on, ok? If you don't *** care, since you are talking like that, and you just don't *** care. ***, take all arguments into account.

[Source: Pudelek.pl]


Prze nycar i po nyce
 

Before and after the wedding
 

Prze nycar: Before the wedding:
Iła: Sołyć!!! She: Good day!!!
Ił: No finalemięć, szyk łąg że śpiecu! He: Oh, finally, I've been waiting so long!
Iła: Pocie wisz, kód jo si dziejer? She: Perhaps you'd like me to go?
Ił: Nę! Kód ci en kap owadszy? He: No! What do you think?
Iła: Jemasz mie? She: Do you love me?
Ił: Naturalemięć, o kośkiniej urze dzei i noce! He: Of course, at any time of the day and night!
Iła: Szy kędykąk mie tradszyś? She: Have you ever betrayed me?
Ił: Nę! Nękwa! Prokoju kwierzesz? He: No! Never! Why do you ask?
Iła: Wisz mie bażar? She: Do you want to kiss me?
Ił: Szyk, kośkina wiecz i sur kośkiniej okażenie! He: Yes, everytime and at any occasion!
Iła: Szy sisz mie kędykąk bocier? She: Would you ever hit me?
Ił: Rotata jesz? Szczysz nemież, kwały su! He: Are you crazy? You know me, don't you?
Iła: Szy posu cie enfidyczar? She: Can I trust you?
Ił: Szyk. He: Yes.
Iła: Jematy... She: Sweetheart...
 
Sieć onór po nyce: leż dzie wału o męć. Seven years after the wedding: read upwards from the bottom.


No smoking!