[ English ]

Teksty wenedyckie

Historia świata & Wenedzka rzeczywistość

Teksty pozostałe

*

Cytaty

Sawie porule Donie Anie Rzenacie Nowicz — Mądre słowa Pani Any Rzenaty Nowicz
Babylon 5 — Trze fragmięta — Trzy fragmenty
Za Piotrzykonie — Z Petriconu

Spam

Fajny kawałek spamu
Inny fajny kawałek spamu (tylko dla dorosłych)
Jekunina kociesta barała — Kobiety konkurs barowy
Pauza o obiad sur szedziędu pościcu kotata o taśma — Przerwa na lunch na tylnym siedzeniu uwieczniona na taśmie
Okętra fienie kwale odzę sie mółczer — Spotkaj kobiety, które nie znoszą przytulania
Pistła o Karołu — List do Karola

Ćwiczenia tłumaczeniowe & pozostałe materiały

Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 1
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 2
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 3
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 4
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 5
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 6
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 7
Ćwiczenie tłumaczeniowe nr. 8
Zdania z Goquimu
Zdania

*


Cytaty

Sawie porule Donie Anie Rzenacie Nowicz

Parbiele sięcięce dzie omorze. Łar je, en foce, ozaċ mółt. Pociesz le jęwnier jec.
Kureszcie, szy wisz szczer ki je Ania, łu widź jec, łągieśmy tekst kędykąk skrzypty en wenedyku.

Mądre słowa Pani Any Rzenaty Nowicz

Przepiękne zdania o miłości i nie tylko. Ich jest właściwie całkiem sporo. Możesz je znaleźć tutaj.
Zresztą, jeżeli chcesz wiedzieć kim jest Ania, to zobacz tu, najdłuższy tekst kiedykolwiek napisany w Wenedyku.


Babylon 5 — Trzy fragmenty

Jora urura trzecej erze wymańtacie, dzecz onór po gwiara Cierzestrzo-Minbarka. Projec Babyloń jora soń ofromaty. Łu cel: przewięca siekądziej gwierze par krzejaceń łoku wądź ludzie i kosmici posą en pacze złowurar świe dzifręce. Ił je prot o toszkąd, dom łonięcy dzie domu pro dyplomatór, łotruniór, jętarprzędzięciór i wagęciór; ludzie i kosmici, empakaci en dwór milionór cząkuczętór milór tonór tronęciu sie metału, emplenie suli en noce. Ił pocie szer łok przykłuzy, uta ił je nostra wółćma, oćma śpiej o pacz.
Cześć historia wółćmiej za staceni typu Babyloń. On je 2258. Numię łoku je Babyloń Cząk.

Był to świt trzeciego wieku ludzkości, dziesięć lat po wojnie między Ziemianami a Minbari. Projekt Babylon był ucieleśnieniem marzeń. Jego cel: unikać następną wojnę, tworząc miejsce, gdzie ludzie i obcy mogą wypracowywać swoją odmienność w pokoju. To port pośredni, dom daleko od domu dla dyplomatów, kanciarzy, przedsiębiorców i wedrowców; ludzie i obcy otoczeni dwoma milionami, piećset tysiącoma tonami metalu, całkiem sami w ciemności. Może to być niebezpieczne miejsce, ale to nasza ostatnia, najlepsza nadzieja na pokoj.
Oto historia ostatniej ze stacji Babylon. Jest rok 2258. Nazwa stacji brzmi Babylon 5.


„Ownięca je wikądź czerek nosz, śpiecęć, en momiętór trazicenie, sur swa naciewtać en momiętór relewacenie. Nieki nie szczy stoterze ilej ownięce, niec odądź ła nosz przędszerzy. Szczymy sięgłamięć kód ła siąprz noszcze sie en dołorze.” — G'Kar cytęć G'Quonu

„Przyszlość jest wszędzie dookoła nas, czekając w przejściowych momentach, aby narodzić się w momentach objawienia. Nikt nie zna kształtu tej przyszlości ani tego, dokąd nas ona doprowadzi. Wiemy tylko, że zawsze rodzi sie w bolu”. [G'Kar, cytując G'Quona]


„Szczysz, siąprz pięzawa kód je cierzybły kód wita je szyk nieżysta. Połu pięzawa, szy nie si mółt piej komód wita si żysta, i tucie orzyble rzeje kwale nosz fierzę posą prostokód łasz proprzemięć dzieśrewiemy? Dąk, stawiecz jęwienie grędzi sułacz en ościeltacie i nieżyścice żeniaralej Tutomędu.” — Marcus Cole

„Wiesz, zwykłem uważać, że to okropne, że życie było tak niesprawiedliwe. Potem pomyslałem, czy nie byłoby znacznie gorzej, gdyby życie było sprawiedliwe i wszystkie te okropne rzeczy przydarzały się nam, ponieważ na nie zasłużyliśmy. Więc teraz bardzo dobrze mi z ogólną wrogością i niesprawiedliwością Wszechswiata”. [Marcus Cole]

[J. Michael Straczynski]


Za Piotrzykonie

Li kwały szuka, komód jerzy pukar, uszcz jerzy oprzaty; komód ił szuka, ił jęwieńszerzy swa ruta; komód ił szuka rucie, ił jęwieńszerzy swej wad.
Prostokód wolkąk ruta je jągusta, lej sawtać je enskrzypta en krodzy tutór: komód jerzecie szukar i jęwnier trąkiltać, przymieśmie szuka niętra sie suł!

Z „Petriconu”

Dla tego, który poszukuje, jeśli zapuka, drzwi będą otwarte; jeśli poszukuje, znajdzie swoją drogę; jeśli szuka drogi, znajdzie swój szlak.
Aczkolwiek Droga jest wąska, jej madrość jest napisana w sercach nas wszystkich: jeśli bedziecie szukać i znajdywać Spokój, szukajcie najpierw wewnątrz!

[Padraic Brown]


Spam

Randła ku milionarze

Jęwień swa randła zmiedz dzeczu milór liwrór milionarzór jec! Nie dziewiesz szer milionarz. Rzejestraceń niepłacibła.

Date a millionaire

Znajdź swoją randkę spośród dziesiątek tysięcy wolnych milionerów tutaj! Nie musisz być milionerem. Darmowa rejestracja.


Nie posu krzedzier, kód ił futszy jałtra jekuna

Szyk, pociesz krzedzier iłu? Wynu dzei owieńszy o dom za łowurze i jęwieńszy łu fucięciu łą sur maszcze łu sułowadu en garaże. Maż kód je trzyścieśmy en iłu, jo entrawa akuratamięć kędy ła owniewa i pięzu kód ił ileż. Łu doły mie siętmięta, dąk ojągszy sie o iła pażna o randle pro odłutór prokód sie więdkar.
Okętra mie jądź.

Nie mogę uwierzyć, że on przeleciał inną kobietę!

Czy możesz w to uwierzyć? Pewnego dnia wróciłam do domu z pracy i zastałam go pieprzącego ją na masce jego samochodu w garażu. Najsmutniejsze, że przyszłam w momencie, kiedy ona dochodziła i sądzę, że on też. To mnie zraniło, dlatego dołączyłam się do tej strony dla dorosłych, żeby się zemścić.
Spotkaj się tam ze mną.


Jekunina kociesta barała

Nu ku filar ku kwałar parce kębra kocieściemy kiej sie rzyszerzy kolżer płerześmie nębrór telefonicór en baru par wyna noc, tęk pukieł sie opociemy i dzieczydziemy tucie ojecar częt dolarór. Nosz je cząk.
Dzieczydziemy widziar ki za nosz pocie źwiędzieśmie pardromier sie deręć wyna mieź. Jora para rzegłar i szyk łoniu, uta pędruzieśmy jora łu, kód fole owiar prów, dąk foto, wideo u jelkód tału... u ił dźwiewa oparzar o finie miezie i kofieciar kód owa seks ku kijukąk... uta parkód jo nie ośpiecawa, kód łosz jelkędy rzewidszoru... iłu si grawy... no, sumy en trzecej siecianie i nu ku filar pięzawam kód fajny si posztar rezultacie ku prowu. Niekwale nostrze fota jorą ozać interesęcie... Niekwale file sfrocewą sie po jętrzerzór swór filór, maż niekwale za nosz dzieczydarą miecim jęwnier jałtrze file prokód wcielzar dylda ku więkłór korzór sem nosz. Iwiele fota są fantaszcze...
Cześć rezultacie cięprale...

Kobiecy konkurs barowy

My z współlokatorkami wzięłyśmy udział w zawodach, kto dostanie najwięcej numerów telefonów w barze w ciągu jednej nocy, potem się trochę wstawiłyśmy i załozyłyśmy się o 100 dolarów. Było nas pięć.
Postanowiłyśmy sprawdzić, która z nas najwięcej zaliczy przez miesiąc. Było kilka zasad i tym podobne, jednak chodziło o to, żeby przedstawić dowód, np. zdjęcie lub nagranie wideo, itd... albo on musiał zgłosić się pod koniec miesiąca i zaświadczyć, że bzykał się z którąkolwiek... ale odkąd nie oczekiwałam ich znowu zobaczyć... to byłoby trudne... no więc, to już trzy tygodnie i pomyslałyśmy z dziewczynami, że byłoby fajnie wysłać wyniki razem z dowodami. Niektóre z naszych zdjęć były całkiem interesujące... Część dziewczyn odszukiwała swoich byłych facetów, a niektóre z nas nawet zdecydowały się znaleźć inne dziewczęta, by uzyły na nas sztucznych penisów. Te zdjęcia są świetne...
A oto dotychczasowe rezultaty...


Pauza o obiad sur szedziędu pościcu kotata o taśma

Niekwale fiemnie rzedziemszorą nosz prokódsim szekwier łar szpuzór i kotar łosz en oce niefiedzieltacie. Połok iłu prokód łosz konfrontar drzec oczepszymy parmieszeń posztar ile fragmięta filmu o iła pażna prokódsi mąd łosz widziar.

Przerwa na lunch na tylnym siedzeniu uwieczniona na taśmie

Pewne żony wynajęły nas do śledzenia swoich mężów i przyłapania ich na akcie niewierności. Zamiast tego, żeby ich bezpośrednio skonfrontować, dostaliśmy pozwolenie na umieszczenie fragmentów materiału filmowego na tej stronie, aby świat mogł to obejrzeć.


Okętra jekunie kwale odzę sie mółczar

Mia fiemna nie parsta dziczer mi kód wole sie mółczar, uta jo su że molaty dzie łu. Wadu o iła nowa pażna przywata, wądź jekunie nie wołą sie mółczar miecim po seks. Wadź widziar.

Spotkaj kobiety, które nie znoszą przytulania.

Moja żona ciągle mi powtarza, że chce się przytulać, a mnie już się rzygać od tego chce! Idę odwiedzić tę nową prywatną stronę, gdzie kobiety nie chcą się przytulać nawet po seksie. Sprawdź sam.


Pistła o Karołu

Sołyć, Karolicze!

Szer pocie jora łu szyń dziewiny, kód dźwiemy sie okunieszczer jec. Jękóra nie posu koprzędzier, prokoju nie kunieszczewa cie jętrzu, u komód pociewa wiwier par le tucie onie sień ciej. Ty jesz moszkieł miór soniór i wołu, prokódsi ił soń sie rzejalzar en miej wicie. Jo si en siećmu czału, kędy sisz skrzywier o mie pistła.

Donu ci swej man i swej kród sur destęce, par częta i mile milar. Nie posu porłar en twiej lęgwie bień, uta desporłu ku ciej en lęgwie miu krodzie, miór siętmiętór i miu omorze. Szy koprzędziesz ła lęgwa, kwiaru mi skrzywier, maż nie jerzysz dźwiar śpiecar sur mia pistła łąg.

Bosze, Nata V

List do Karola

Cześć, Karolu!

Może to był znak od Boga, że musimy się tutaj zaznajomić. Wciąż nie mogę uwierzyć, dlaczego nie znałam cię wcześniej i jak mogłam żyć bez ciebie przez te długie lata. Jesteś mężczyzną moich marzeń i chcę, by to marzenie ziściło się w moim życiu. Będę w siódmym niebie, jeśli napiszesz do mnie list.

Ofiarowuję ci moją rękę i moje serce na odległość, poprzez tysiące i setki mil. Nie znam dobrze twojego języka, ale rozmawiam z tobą jezykiem mojego serca, uczuć i miłości. Jeśli go rozumiesz, napisz do mnie, proszę, a na mój list nie będziesz długo czekał.

Całuję, Nata V


Ćwiczenia tłumaczeniowe
&
pozostałe materiały

Ćwiczenie tłumaczeniowe Christiana Thalmanna


1   Iła towrzana nie je szyk bona komód siąprz jora. Ta karczma nie jest już tak dobra, jak kiedyś.
2 Kód faczesz? Dzikszy ci, kód sisz le dziestacier, wądź są! Co ty wyprawiasz? Mówiłem ci, żebyś zostawił ich tam, gdzie są!
3 Embroczarsi mąd komód posi. Gdybym mógł, objąłbym cały świat.
4 Kot mędce merz kwały li donie komód tygrys.    Kot zjadł mysz, którą mu dałem, jak tygrys.
5 Szyk, udzy cie, i nę, nie wołu iłu kupier. Tak, słyszałem cię, i nie, nie zamierzam tego kupić!
6
 
 
– Bieńwięty/Bieńwięta*! Cześć klucz o donu/donie* kębra.
– Gratłu doni/donie*.
– Nie ja po kód.
– Witam! Tu jest klucz do pańskiego pokoju.
– Dziękuję.
– Nie ma za co.
7 Kwiaru donu, szy posi oczepier wietrzyk jekwie? Czy mogę pana prosić o szklankę wody?
8 Pyta, iła twa mocica! Twoja matka jest kurwą!

* Do mężczyzny resp. do kobiety.


Ćwiczenie tłumaczeniowe Padraica Browna

Tekst w drugiej, trzeciej i czwartej linijce tej sekcji są przekładami na Brithenig (Andrew Smith), Kerno (Padraic Brown) i Jowiański (Christian Thalmann).

Ciorórz pukawa. Fiedź rzeszpędziewa. Niekiju nie jora.
Tifur cnocaf. Ffidd rhesponef. Negyn er llâ.
Llompus l' Ovenós. Rhespondus la Fis. N' ystez nien ce 'n neyan.
Timmur puosiva oestsun. Pfépfondiva: Nullu adsíx.
Strach zapukał. Wiara odpowiedziała. Nikogo nie było.

Kód jesz łu dun Dzieju o cie; kód jerzysz łu twej dun o Dzieju.
Lla gal k'yno es es lla ddun di Ddew a sui; lla gal k'yno wen di sui es sew ddun a Ddew.
Que biase, ce-t-il donió lor Dé do ti; que gouerurase-te, ce-t-il tew donió do lis Ddé.
Ci es ix Déi donun tic; ci crisces ix tuun donun Déi.
Kim jesteś, to dar Boga dla ciebie; kim będziesz, to twój dar dla Boga.

Su melodia wity Dzieju: ił kęta swej kęceń par mie.
Eo su lla feleidd di lla wid di Ddew; ys cant sew ganhiwn tra fui.
Biam me la canció la gouitha di 'l Dé: canz la sew canta per ce me.
Sou Déi meoldija uedi: Canda suun caerme per me.
Jestem Bożą melodią życia; on śpiewa swoją pieśń poprzez mnie.

Promiecie sie ociaraceń siekiera, nie wijatek faczły.
Yn atherrir segyr es profis, rhen di'n gwiadig ffagil.
Comprometeor yen doenterrancea secoure, ne nonck yen itener facil pass.
Fi prowittun xurun abenire, nó leive dinner.
Obiecuje się bezpieczne lądowanie, nie łatwą podróż.

Sfroca sie i drom en pacze; Dziew nie dromie.
Ffagerewth sew meilwr e ddorfirewth i mheg, Dew norf rhen.
Fas ce tew maxam et dormi 'n pase; regoueilleint es il Deus.
Ae tuun oentun ed doerwe in pagi; Dé vila.
Wysilaj się i śpij w pokoju; Bóg nie śpi.

Dziew ja pro miej plan, kwału nieki jałtru nie pocie okoplar.
Dew a'n plan per mui ke negyn alltr pod addimplir.
Domtens-me il Deus yen plan que ne yan altoer poze plendfeaire.
Dé hae mic un planen cen nullu auder poesse xeoger.
Bóg ma dla mnie plan, którego nikt inny nie potrafi wykonać.

Komięc ciesier, maż dziei jerzę ci dar fił.
Cýnidiath teisar e llo ddew ddunarant ill ffil.
Capeta ar comthextar et datura-te y Ddé la linea.
Ingibe texer, ed Dé te i dare filun.
Zacznij tkać, a bogowie podadzą ci nić.

Nostrze mynra nie są szyk grędzie komód pociestać po nosz.
[N/A]
Ne biont y nusteor zeveres maganed que la nertió adeor nois.
Nottra pindsa nó son so graenda ud nueme suere noe.
Nasze zadania nie są tak wielkie jak potęga, która stoi za nami.

Śreńtać nie je liwartać dziewęć jemie; uta ła je pacz enmiedz jemie.
Lla seruindad es rhen di lla lliferthad di lla demhest; mai sa's ill peg intr lla demhest.
Ne biat rhen la Serentats la secourtats des il tempeste; mays la pas doenmiz y thempestes.
Sereindade ix nó fire pargidu tsurmi, sed ere in pagi in meidso tsurmis.
Spokój nie jest wolnością od wichury; ale to jest pokój w jej środku.

Prokoju ty siąprz kurzesz szukęć Dzieju? Przodszy sie Dziew?
Perch yno llem sempr di gomhas circhar per Dew. Dew es perdded rhen.
Perque en sempeor ves tu current ar persecoueint a li Dé? Perdu il Deus?
Cure simber caeres Dén? Nuenge Dé fiva peirtu?
Dlaczego zawsze biegasz szukając Boga? Czy Bóg się zgubił?

Dzie cięprze o ciępu dziei dziką „obliszcz dzie iłu”; łu je prostokód li jaję jelkód mielerzu pro nosz.
Di'll temp a'll temp llo ddew ddigent „amossibl”; sa's perch ys h-ant yn meilwr per nu.
Di tempeor en tempuroer deckont-nois y Ddé le „ne rhen”; es perque domtenent-nois ces alchyn choz meiyor.
Nis uegys, Dé neha tuun cueber; nan para mejore tic.
Od czasu do czasu bogowie mówią „zapomnij o tym”; to dlatego, że oni mają coś lepszego dla nas.


Ćwiczenie tłumaczeniowe 3

Kąp bień wrzecielzaty ucórka mółt leciece.
Dobrze zapłodnione pole daje dużo radości.

Pule nie ożytą en wrzecielzaceni, prostokód le są trów jadżdzie.
Kury nie pomagają w zapłodnieniu, ponieważ one są zbyt kwaśne.

Jęwieńszy grędzie zapasie kipru o swu kąpu przyściędzej.
Znalazłem wielkie zapasy miedzi na swoim polu wczoraj.

Moszkli rzeżu łokarą mi mina miecim przekód jo pociora rzekątar świej wiczyni dzie łu.
Mężczyźni króla umieścili kopalnię, zanim mogłem opowiedzieć swemu sąsiadowi o tym.

Ili moszkli nie jorą trów żęcili. Miecim „kwiaru” nie dziczewą.
Ci mężczyźni nie byli zbyt mili. Nawet „proszę” nie powiedzieli.

Li jedziewkarą wiołucza, rudzia struktura sem minie.
Oni zbudowali szybką, surową konstrukcję nad kopalnią.

Iła je ciatra komód kił dziabłu.
Ona jest brzydka jak dupa diabła.

Jelkód tału je typicy pro łoworzy gwarnamiętu.
Coś takiego jest typowe dla pracy rządu.

[Christopher Wright]


Ćwiczenie tłumaczeniowe 4

Tard! Parkwiaru frocieśmie! Szy pociecie mi kędykąk dziemiecier?
Późno! Przepraszam najmocniej! Czy możecie mi kiedykolwiek wybaczyć?

Lecieca je owiar obiedzęciór natór.
Radością jest posiadanie posłusznych dzieci.

Łu mółt oda o śreńtać famile.
To dużo dodaje do spokoju w rodzinie.

Kureszcie, piąz i poruła żęciła doną tąt sułu.
Zresztą, myśl i miłe słowo dają tyle samo.

Polityk pocie owiar poruła żęciła, uta nękwa nie ja pięzu.
Polityk może mieć miłe słowo, ale nigdy nie ma myśli.

Dąk gwarnamię kocenie łokwieje czywiltacie, maż nie lej zestęce.
Więc rząd reprezentuje pułapki uprzejmości, ale nie jej istotę.

Szy iłu szynia, kód gwarnamię nie je parć czywilzacenie?
Czy to oznacza, że rząd nie jest częścią cywilizacji?

Komód ci sie łu nie płacze, pardycz sie o Kuba. Jądź entutu nie je miel, uta li omnieśmie są onieści.
Jeśli ci się to nie podoba, przeprowadź się na Kubę. Tam wcale nie jest lepiej, ale oni przynajmniej są szczerzy.

„Conlangcon” je łok wądź ucorzy lęgwar arciewczałar sie okętrą i porłą dzie oliwar.
„Conlangcon” jest miejscem, gdzie językotwórcy się spotykają i rozmawiają o oliwkach.

Ił ileż ofierzma ziścięca dzifręciór ucorzór lęgwar arciewczałar pły czartanierz.
Ono również potwierdza istnienie róznych językotwórców bardziej pewnie.

Nie wołu wosz jęzłutar, uta nie posu szer czartany szy kikąk za wosz jęć je womień.
Nie chcę was obrazić, ale nie mogę być pewien, czy ktokolwiek z was w ogóle jest człowiekiem.

[Christopher Wright]


Ćwiczenie tłumaczeniowe 5
 

Łu nie je wiora siota. To nie jest prawdziwy jedwab.
Wlersi odotar ła gąbiekła. Nę, jo nie su transwestyt. Chciałbym przymierzyć tę spodnicę. Nie, ja nie jestem transwestytą.
Mi fole jęwnier prezent pro miej srorze. Potrzebuję znaleźć prezent dla mojej siostry.
Nieguc je o mędu, o lewie dzie szkałar. Sklep jest na górze, pod lewej stronie od schodów.
Nie więdzie sie mółt en kębrze mętaniej, uta ła dziewie szer wiła o rzedziemiąd. Nie sprzedaje się dużo w górnym pokoju, ale on musi być tani do wynajęcia.
Nie oskrodu sie ku iłu style owieszczędu. Łu je niemodziesty. Nie zgadzam się z tym stylem ubierania. Jest nieskromny.
Wlersi stawiecz jer kupier biżuteria. Chciałbym teraz pójść kupić biżuterię.
Łu je parbiały urzy trok. Szy ja łu don en miozerze mojerzej? To jest przepiękny złoty naszyjnik. Czy ma go pan w większym rozmiarze?
Oduru kołórz uru. Uwielbiam kolor złota.
Nie posu łu kupier; je mółt trów kary. Nie mogę tego kupić; jest o wiele za drogie.

[Christopher Wright]


Ćwiczenie tłumaczeniowe 6
 

1. Przestrzy oskrzywą historia sparata. 1. Kapłani spisują oddzielną historię.
2. Łór ciępła są grędzie archiwa. 2. Ich świątynie są wielkimi archiwami.
3. Li empleką mółt skrzyptorzór. 3. Oni zatrudniają wielu skrybów.
4. Atramię kocenie płąb. 4. Atrament zawiera ołów.
5. Skrzyptorzy jaję klinamię, prokód dziemięcier po niekwale onie. 5. Skrybowie mają skłonność, żeby po kilku latach tracić rozum.
6. Przestrzew sie rzysie ześcietyjer iłór skrzyptorzór rotatór. 6. Kapłanom się udaje zastąpić tych zwariowanych skrybów.
7. Li dziewię płacier lew mółt pieniądzór. 7. Oni muszą im płacić dużo pieniędzy.
8. Skleża nie je organizaceń pupra. 8. Kościół nie jest biedną organizacją.
9. Skrzywu niód. 9. Piszę ładnie.
10. Szer pocie jo posi oczepier emplec komód skrzyptórz. 10. Być może ja mogę dostać pracę jako skryba.

[Christopher Wright]


Ćwiczenie tłumaczeniowe 7

Niejenąć przodszy sie en parwijekle. Dwu łotruni oparzewą źniądź. Li ową kiełcie łąże. Pięzu, kód li ociętawą mie obrabar, uta nie dziczewą mółt. Przekód lew rzysi otążer o mie, owniewa polica. Jora pukieł despytatu, ferzy nie wlewą szer emprzeżeniaci. O finie wyn za łór zedszy sie, maż siekądy że nie wiwiewa. Łu kropu jora łosy i moli komód piąg stalaty za befsztyku. Stawiecz sięgłamięć Dziew łu judkarzy.

Niedawno zgubiłem się w zaułku. Dwójka łotrów pojawiła się znikąd. Oni mieli długie noże. Myślę, że próbowali mnie obrabować, ale nie powiedzieli dużo. Zanim im się udało mnie zaczepić, przyszła policja. Trochę doszło do kłótni, złodzieje nie chcieli być uwięzieni. Na końcu jeden z nich poddał się, a drugi już nie żył. Jego trup był gumowaty i miękki jak tłuszcz ścięty z befsztyku. Teraz tylko Bóg go osądzi.

[Christopher Wright]


Ćwiczenie tłumaczeniowe 8

Bony omik źwiądź je fęć despytatór. Par siępeł, mia omica jelkędy przędszy tucie mie łągoskrzywie. Ła mi miecim nie dziczewa. Wlewa łągoskrzywu i nie owa nyłu. Dźwiewa kupier nowy łagoskrzyw jak atramię. Uta bona omiczyca nie finie sie szyk faczeł. Ła omnieśmie nie je ateiścica, anarchiścica u rewoluconarzyca. Wolkąk, tut wyn si łą sprotar, kód si nie posar. Cześć definiceń „omiku”. Nu jębu faczersim łu suł.

Bliski przyjaciel jest często źródłem kłótni. Na przykład, moja przyjaciółka kiedyś wzięła wszystkie moje długopisy. Nawet mi nie powiedziała. Potrzebowałem długopisu i nie było żadnego. Musiałem kupić nowy długopis oraz atrament. Ale dobra przyjaźń nie kończy się tak łatwo. Ona przynajmniej nie jest ateistką, anarchistką lub rewolucjonistką. Chociaż, wszystko jedno, i tak bym ją popierał, co by się nie stało. Oto definicja „przyjaciela”. Oboje zrobilibyśmy to samo.

[Christopher Wright]


Zdania z Goquimu


1. Wołą trze uczele.
2. Wenedyk je lęgwa faczła.
3. Jara mółt jarbrzy białar en gardzinu.
4. Docze sie Wenedku.
5. Opiału sie Nikhil Sinha.
6. Wądź je libier?
7. Ty wadziesz ku miej.
8. Szy ty wadziesz ku miej?
9. Komód opiała sie iła czytać?
1. Latają trzy ptaki.
2. Wenedyk jest prostym językiem.
3. Było dużo pięknych drzew w ogrodzie.
4. Uczę się Wenedyku.
5. Nazywam się Nikhil Sinha.
6. Gdzie jest książka.
7. Ty idziesz ze mną.
8. Czy idziesz ze mną?
9. Jak nazywa się to miasto?

[Nikhil Sinha]


Zdania

Komód wółmy szer rzyczy, dźwiemy łowurar graw.
Jeśli chcemy być bogaci, musimy ciężko pracować.

Okle są czece. Fole gwardar par kród.
Oczy są ślepe. Trzeba patrzeć sercem.

Nie ja cięprze prokód sie enkanalar ku ciej.
Nie mam czasu zniżać się do twojego poziomu, rozmawiając z tobą.

Dąk nie moryś jękóra?
Więc jeszcze nie umarłeś?

En miar urzykłar iłu suna komód grzec/chinież.
W moich uszach to brzmi jak grecki/chiński.

Twi parzęci jorą frotrzy!
Twoi rodzice byli braćmi!

Komód łu widziesz, ciemiesz kód je – uta komód łu mędkasz, otasz kód si...
Kiedy to ujrzysz, to będzie twój strach. Ale kiedy to zjesz, zapragniesz, żeby to było...

Nie oszczata dłuczni dzie straniór.
Nie przyjmuj cukierków od nieznajomych.

Nie szczyje kód łu je i nie wołu łu szczer.
Nie wiem, co to jest, i nie chcę tego wiedzieć.

Szedziemy en noce, i komód noc taczemy.
Siedzimy w nocy i, jak to nocą, milczymy.

Komód sie opiałasz?
Jak się nazywasz?

Miej Wenedyk je krzeczaty.
Mój Wenedyk jest ograniczony.

Nie kwierz lej nił. Kwiaru, jo joru sie lej okupar.
O nic jej nie pytaj. Proszę, ja się nią zajmę.

Jo nie su rotaty, uta przodszy sie.
Nie jestem głupcem, ale jestem zagubiony.

Twia ferza je mółt przykłuza. Ki sałwarzy łą komód ty łą wółniorarzysz?
Twój gniew jest bardzo niebezpieczny. Kto ją ocali, jeśli ją skrzywdzisz?

Kwała dzifręca szy nosz dzieworą Rusjani szy Cutoni?!
Jaka to różnica, czy zostaniemy zjedzeni przez Rosjan, czy przez Niemców?!

Dziew donie dzięcie; dzięcista deskoprzerzy dziurze.
Bóg dał nam zęby. Dentyści odkryją ubytki.

Nękwa nie mędka niewie żółwiej!
Nigdy nie jedz żółtego śniegu!

O, komód wiody je nostry dom sień papagałór!
O, jak pusty jest nasz dom bez papug!

Rekin je pieszcz cierzybła ku dzięci mółt grędziar.
Rekin jest okropną rybą o wielkich zębach.

Okej, jo ferze pieniądze, uta nie rąpszy owór.
Ok, to ja ukradłem pieniądze, ale nie ja rozbiłem jaj.

Uczół dziemany kota wrzemię, uta siekądy merz oczepie każ.
Wcześniejszy ptak łapie robaka, ale to druga mysz dostaje ser.

Ił kwały niekoju nie szczy maż szczy kód niekoju nie szczy, szczy mółt pły ka ił kwały niekoju nie szczy maż nie szczy kód niekoju nie szczy.
Ten, który nie wie niczego, i wie, że nie wie niczego, wie dużo więcej niż ten, który nie wie niczego, i nie wie, że niczego nie wie.

Wołu dziewnier prześcierz, talemięć komód miej poterz.
Chcę być księdzem, tak jak mój ojciec.

„Mrzoda, wądź je mia jekwiała?” „Twa jewkiała je probablemięć jądź, wądź siąprz: en buciekle. Maż komód lej nie ja en buciekle, łu widź en wietrzyku. Maż szy lej ileż nie ja en wietrzyku, tęk dziewie szer en twu stomaku.”
„Kurwa, gdzie jest moja wódka?” „Twoja wódka jest prawdopodobnie tam, gdzie zawsze: w butelce. A jak jej nie ma w butelce, to zobacz w szklance. A jeśli jej również nie ma w szklance, to wtedy musi być w twoim żołądku.”

Posu mędkar wiotr. Miej łu nie dole.
Mogę jeść szkło. Mnie to nie boli. [the I can eat glass project]

Nyły womień inteliżęci nie dziczersi, kód RDK je węblik mędu; uta sięgłamięć idiota totały dziczersi, kód mąd je węblik Tutomędu.
Żaden inteligentny człowiek nie powiedziałby, że RDK jest pępkiem świata; ale tylko kompletny idiota powiedziałby, że świat jest pępkiem Wszechświata.

Kędy mszatka wenedcze przedziczę mała ciępiestać, łu si kwiatamięć desplana skarszeń, prostokód pociesz szer czartany, kód par tuty dzej jerzy łyczar sul.
Kiedy wenedzkie wiadomości zapowiadają złą pogodę, to sobie spokojnie zaplanuj wycieczkę, ponieważ możesz być pewien, że przez cały dzień będzie świetić słońce.

Nie szczewa, kód ty jesz filozof.
Nie wiedziałem, że jesteś filozofem.

Nie pociesz odar pły onór świej wicie, uta pociesz odar pły wicie świew oniew.
Nie możesz dodać więcej lat swojemu życiu, ale możesz dodać więcej życia swoim latom.

Szczyje, kiju wołu, kód si przędzier mie o dom.
Wiem, kogo chcę, żeby zabrał mnie do domu.

Kań ku moszkłu, kwału widszy, je wierdzi.
Pies z mężczyzną, którego zobaczyłem, jest zielony.

Ła kęta en tały mód, kód siębła rzydziekłuza.
Ona śpiewa w taki sposób, że wydaje się śmieszna.

Więt zwłęci stawiecz odza wosz, kwali szyk łąg rzeżewacie.
Wiatr, który teraz wieje, nienawidzi was, którzy tak długo rządziliście.

Szy jekóra wiecz dzikszerzysz, kód su dziemięci, łu ileż mędkaru siekądy twej okieł.
Jeżeli jeszcze raz powiesz, że jestem szalony, to zjem również twoje drugie oko.

Kędy pięzasz, kód jesz trów pieskły, prokód faczer dziwrzęca, ciąta dromier en kębrze fierzmaciej ku muszcze.
Jeżeli sądzisz, że jesteś zbyt mały, by robić różnicę, spróbuj spać w zamkniętym pokoju z komarem.

Szer u nie szer: cześć je kwieszczeń.
Być albo nie być: oto pytanie.

Ła biała fila opiała sie Judyta. Lej biele okle czarle koprzę grędzi siekrzot, siekrzot talemięć cierzybły, kód omnie rodzień mędu. Kród Judycie je mały: ła nie krzedzie en Dzieju.
Ta piękna dziewczyna nazywa się Judyta. Jej piękne, błękitne oczy skrywają wielką tajemnicę, tajemnicę tak straszną, że zagraża ona porządkowi świata. Serce Judyty jest złe: ona nie wierzy w Boga.