Relay 10/R

List of translations

Previous (Obrenje)

Original text

Final translation of Ring A

Final translation of Ring Q

Final translation of Ring R

Final translation of Ring S

Hear it spoken!


Abbreviations

ACC - accusative case
ADJ - adjective
ADV - adverb
DAT - dative case
F - feminine
GEN - genitive case
IMPF - imperfect tense
INF - infinitive
M - masculine
NOM - nominative case
PERF - perfect tense
PL - plural
PRES - present tense
REFL - reflexive pronoun
SG - singular
1, 3 - 1st, 3rd person


Wenedyk (*)

Jan van Steenbergen

Ring B (final translation)


Seprzór prześcierz unu trzebu doczewy now komód dzietrowiar sie demonu po ażutą pościorej watroczej historii:

"Mółtu anór ili naszczewy sie nat, maż macierz szukaba maszkłu adłutu prokód łu jelwarzy. Przymie ła wleba sie atrzotar en iłu, kód ił maszkieł szy froć.

Po alkwał ciępu un maszkieł ciątawy prowar swą frocą piara kierzer wiałoczemięć i browar poconi rzytwałej. Wiec ił nie potwy akopler swu munrzy i jęgier trzeb staba czarek łu, dyzyłużonat i dysptęć wokalemięć. Łór ferza a fini prowokawy kód wni demon a trzeb. Ił mrodziewy froć maszkieł, oszczydszy macierz, i tęk dzieweższy dzie trzebu.

Trzeb jara mółtu lat kód demon weższy. Wiec jego dzikszy lew sięgłamięć iłu: 'Now tociew fali oszczydzier ił maszkieł i rzytwalemięć łu ardzier, szy nie wołym prokód demon rzewnierzy.'

Pościału, demon facwalemięć nękwa płu nie rzewieńszy."


The high priest of a tribe taught us how to get rid of a demon with the help of the following gruesome story:

"Many years ago, a child was born, and the mother was looking for an adult man to raise it. First she wanted to make sure that the man was strong.

After some time a man tried to prove his strengh by running quickly and brewing a ritual potion. But he could not accomplish his task, and the whole tribe stood around him, desillusioned and arguing loudly. At last, their anger evoked the coming of a demon unto the tribe. He bit the strong man, killed the mother, and then he fled away from the tribe.

The tribe was very glad that the demon had left. But I told them only this: 'We all need to kill the man and burn him ritually, if we don't want that the demon comes back.'

After that, the demon has indeed never come back anymore."


Interlinear

Seprzór     prześcierz unu    trzebu  doczewy    now  komód dzietrowiar 
higher-M.NOM.SG priest-NOM one-M.GEN tribe-GEN teach-PERF.3SG us-DAT how  get-rid-INF 

sie demonu  po      ażutą  pościorej   watroczej     historii : 
REFL demon-GEN behind/after help-ACC next-F.GEN.SG gruesome-F.GEN.SG story-GEN :

//

" Mółtu  anór   ili   naszczewy      sie nat    , maż macierz 
" much-ADV years-GEN this-DAT give-birth-PERF.3SG REFL child-NOM , but mother-NOM

szukaba    maszkłu adłutu     prokód   łu   jelwarzy  . 
seek-IMPF.3SG man-GEN adult-M.GEN.SG in-order-to him-ACC raise-COND .

//

Przymie  ła   wleba     sie atrzotar   en iłu      , kód 
first-ADV she-NOM want-IMPF.3SG REFL ascertain-INF in this-N.GEN.SG , that

ił      maszkieł szy     froć      .
this-M.NOM.SG man-NOM be-COND.3SG strong-M.NOM.SG .

//

Po  alkwał    ciępu  un    maszkieł ciątawy   prowar 
after some-N.ACC.SG time-ACC one-M.NOM man-NOM try-PERF.3SG prove-INF

swą frocą           piara kierzer wiałoczemięć i  browar  poconi
one's-own-F.ACC.SG strengh-ACC by  run-INF quickly   and brew-INF potion-GEN

rzytwałej      . 
ritual[ADJ]-F.GEN.SG .

//

Wiec ił   nie potwy    akopler   swu        munrzy  i 
but he-NOM not can-PERF.3SG fulfill-INF one's-own-M.GEN.SG task-GEN and

jęgier     trzeb   staba     czarek łu   , dyzyłużonat
entire-M.NOM.SG tribe-NOM stand-IMPF.3SG around him-ACC , desillusioned-M.NOM.SG

i  dysptęć     wokalemięć .
and arguing-M.NOM.SG loudly   .

//

Łór   ferza   a fini  prowokawy    kód wni      demon   a trzeb   . 
they-GEN anger-NOM at end-GEN provoke-PERF.3SG that come-PRES.3SG demon-NOM to tribe-ACC .

//

Ił   mrodziewy   froć      maszkieł , oszczydszy  macierz  ,
he-NOM bite-PERF.3SG strong-M.ACC.SG man-ACC , kill-PERF.3SG mother-ACC ,

i  tęk dzieweższy      dzie trzebu  . 
and then escape-away-PERF.3SG from tribe-GEN .

//

Trzeb   jara    mółtu lat      kód demon   weższy     . 
tribe-NOM be-IMPF.3SG very glad-M.NOM.SG that demon-NOM escape-PERF.3SG .

//

Wiec jego dzikszy   lew   sięgłamięć iłu      :
but I-NOM say-PERF.1SG they-DAT only    this-N.ACC.SG :

//

' Now  tociew   fali      oszczydzier ił      maszkieł i 
' we-DAT all-DAT.PL it-is-necessary kill-INF  this-M.ACC.SG man-ACC and

rzytwalemięć łu   ardzier , szy nie wołym     prokód   demon 
ritually   him-ACC burn-INF , if not want-PRES.1PL in-order-to demon-NOM

rzewnierzy   . ' 
return-COND.3SG . '

//

Pościału  , demon   facwalemięć nękwa płu nie rzewieńszy   . "
after that , demon-NOM indeed   never more not return-PERF.3SG . "

Smooth translation of the text received

The high priest of a tribe taught [us] how to get rid of a demon by telling the following evil story:

Many years ago, a little child was born, and the mother looked for a{n adult} man to raise it. She wanted to make sure that the man was strong.

After a while, a man tried to prove his strengh by running quickly and brewing a ritual drug. But he did not fulfill his effort, and the whole tribe stood around him, disappointed and arguing loudly. Their anger evoked a demon unto the tribe. It bit the strong man, killed the mother, and then fled away from the tribe.

The tribe was happy about the demon's escape. But I told them only [this]: "We must all kill the man by ritually burning him, if we dońt want the demon coming back."

Consequently, the demon never came back again.


© Jan van Steenbergen, 20 Sept. 2004