Relay 10/R

List of translations

Previous (Rhean)

Original text

Final translation of Ring B

Final translation of Ring Q

Final translation of Ring R

Final translation of Ring S

Hear it spoken!


Abbreviations

ACC - accusative case
ADV - adverb
DAT - dative case
F - feminine
FUT2 - future II (perfective future)
GEN - genitive case
IMP - imperative
IMPF - imperfect tense
M - masculine
NOM - nominative case
PRES - present tense
REFL - reflexive pronoun
SG - singular
VOC - vocative case
1, 2, 3 - 1st, 2nd, 3rd person


Wenedyk (*)

Jan van Steenbergen

Ring A (final translation)


Iła historia jest wiara komód soła wita. Amicze, wień i uszkiełta. Leżodatórz doczewry ci tot kód szczy.

Wiwiebą si alkwądu ubiół piór i biała fiemnia. Kątędu fiemnia śpieczeba a piór, maż iwiał dańcaba, żokaba sie, kątaba i jara fielicz. Wiec piór oszczydszy ilą fiemnią! Wiałoczemięć ił dzietrajeba lej piel i mądzieba lej encieścina. Lej kropu ił dzieżaczeba en pałudź.

No bień, niekiej nie liczy szczer kód jego fieczy en iłu cięprzy; prostokód tnu en szekrzatu kód szczu, nie rzespądziewru a twie kwieszczonie.


This story is as true as life itself. My friend, come and listen. The lawgiver will teach you all he knows.

Once upon a time, there lived an evil boy and a beautiful woman. While singing, the woman looked at the boy, and the latter danced, played, sung, and was happy. But the boy killed that woman! Quickly, he tore off her skin and ate her intestines. Her body he threw away into the swamp.

Well now, nobody is supposed to know what I did at that time; because I keep what I know a secret, I will not answer your questions.


Interlinear

Iła      historia jest    wiara     komód  soła     wita   . 
this-F.NOM.SG story-NOM be-PRES-3SG true-F.NOM.SG as/like self-F.NOM.SG life-NOM .

//

Amicze   , wień     i  uszkiełta   . 
friend-VOC , come-IMP-2SG and listen-IMP-2SG .

//

Leżodatórz  doczewry    ci     tot    kód szczy     . 
lawgiver-NOM teach-FUT2-3SG you-DAT.SG everything that know-PRES-3SG .

//

Wiwiebą    si    alkwądu ubiół     piór  i  biała       fiemnia  . 
live-IMPF-3SG REFL-DAT once  evil-M.NOM.SG boy-NOM and beautiful-F.NOM.SG woman-NOM .

//

Kątędu   fiemnia  śpieczeba   a piór  , maż iwiał     dańcaba    , 
singing-ADV woman-NOM look-IMPF.3SG at boy-ACC , but that-M.NOM.SG dance-IMPF.3SG ,

żokaba    sie , kątaba    i  jara    fielicz    . 
play-IMPF.3SG REFL , sing-IMPF-3SG and be-IMPF-3SG happy-M.NOM.SG .

//

Wiec piór  oszczydszy  ilą      fiemnią  ! 
but boy-NOM kill-PERF.3SG this-F.ACC.SG woman-ACC !

//
Wiałoczemięć ił   dzietrajeba   lej   piel   i  mądzieba   lej        
quick-ADV  he-NOM rip-off-IMPF.3SG she-GEN skin-ACC and eat-IMPF.3SG she-GEN

encieścina   . 
intestines-ACC .

//

Lej   kropu  ił   dzieżaczeba     en   pałudź  . 
she-GEN body-ACC he-NOM throw-away-IMPF.3SG in(to) swamp-ACC .

//

No bień   , niekiej  nie liczy     szczer  kód jego fieczy
now good-ADV , nobody-DAT not it-is-allowed know-INF what I-NOM do-PERF.1SG

en iłu   cięprzy ; prostokód tnu      en szekrzatu kód szczu     , 
in this-GEN time-GEN ; because  keep-PRES.1SG in secret-GEN what know-PERS.1SG ,

nie rzespądziewru  a twie    kwieszczonie . 
no answer-FUT2.1SG to your-ACC.PL questions-ACC .Smooth translation of the text received

This story is as real as life [itself].
Friend, come and listen!
Law-giver will teach what he knows.
Long ago, there was an evil boy and a beautiful woman.
The woman, singingly, watched the boy.
And the boy, while dancing and playing, sung, and was happy.
But he killed the woman!
Quickly ripping off her skin, he ate her innards.
The corpse, he tossed away into the swamp.
So, we ought not to know what I did at the time.
Because I conceal what I know, I will not answer your questions.


© Jan van Steenbergen, 16 Sept. 2004