[ polski ]

Texts in Wenedyk

Bible texts

Uraceń Donu — The Lord's Prayer (Pater Noster)
Turz Bable — The Tower of Babel
Pistle Jezu Chrystu i Abgaru, rzeże Edesie — The epistles of Jesus Christ and Abgarus, king of Edessa
Ecclesiastes (Qohelet) 1:6
Shema Yisrael (Deuteronomy 6:4)

Short stories

Więt Miódnocały i Sul — The North Wind and the Sun
Schleicher's tale
Woszka i szep — The cow and the fence
Łup i kań — The wolf and the dog
Wikieł frączeski — The French village
Le łymna — Those lights
Rzeglik — The wren
Maga za Floręce (fragmię) — The enchantress of Florence (fragment)

Relay texts

Ocięceń: mały nieporłarz! — Beware of the baby!
Pistła — A letter
Klucz o mnościerz — The key to the monastery
Pięzęć dzie iwrzanu — Thinking about winter
Przeskrzypceń — A recipe
Ił gwarda i porła?! — He looks and talks?!
Mód kętra trzyścieca iwrzanu — A method against the gloom of Winter
Uraceń pro jekunie i moszkłu, kwali wołą sie szpuzar – Prayer for a woman and a man, who want to get married
Deskars frudlęci — A fraudulent speech
Text for the LLC3 relay

Poetry

The Ring poem
Kęt Starnór — The Starlings' Song
Probabła-Posibła — Probable-Possible
En sonie ucierału — In the womb-dream
Bieńdzikaceń — Blessing
Dzeje siecianie — The days of the week
Przędź miej man — Take my hand
Wucz — A voice
Bieńdzikaceń nycała wiekłoirlańka — Old Irish wedding blessing
En sferar sprzerzar — In higher spheres
Satyrykon 79 — Satyricon LXXIX
Enjemata — In love
Źryz — The smile
Parć Ciej... — A part of you...
Łoworze przeducie omorze — Love's Labour's Lost
Jemęcia skrzywie — The loving one writes

Song texts

Psalm pro Ciej — Psalm dla Ciebie
Win ściwy — Summer wine
Mille Anni Passi Sunt
Kawałarzy Czału — Ghost Riders
Sacrum
Lic — Lithium
Je że cembruz — It's dark already
Ławięda — Lavender
Pistła — Letter
Z setu twiej wieście — Underneath your clothes
Sieńciępu — Timeless
Hej, Wenedzi — Hey, Veneds

World history & Venedic reality

Kód sie ście sie? — What's been happened?
Historia moszkłu i łu nawraje — The story of the shipwrecked man
Za dzejarze studentu — From a student's diary
How to order three beer?
Dialog — A dialogue
Julius Caesar — De Bello Gallico
Newsflash
Dziekłaraceń Uniwersała Drzecór Womnie, Artykuł 1 — Universal Declaration of Human Right, Article 1
Legenda dzie Janacie — Legend about Janać
Filica żęciła ku więtrze krosu — The other Spears does the bump
Oskrzypceń desporłacenie ku Dodo — Recorded conversation with Doda
Prze nycar i po nyce — Before and after the wedding
Nie fymar! — No smoking!

Quotations

Sawie porule Donie Anie Rzenacie Nowicz — Wise words by Mrs. Ana Rzenata Nowicz
Babylon 5 — Trze fragmięta — Three fragments
Za Piotrzykonie — From the Petricon

Spam

A nice piece of spam
Another nice piece of spam (adults only)
Jekunina kociesta barała — Female bar contest
Pauza o obiad sur szedziędu pościcu kotata o taśma — Backseat lunchbreak caught on tape
Okętra fienie kwale odzę sie mółczer — Meet with women who hate to cuddle
Pistła o Karołu — Letter to Carl

Translation exercises & other loose stuff

Translation exercise no. 1
Translation exercise no. 2
Translation exercise no. 3
Translation exercise no. 4
Translation exercise no. 5
Translation exercise no. 6
Translation exercise no. 7
Translation exercise no. 8
Goquim sentences
Loose sentences

Pły tekstór en lęgwie wenedczej (otoszkęciór Republika Luizjanie) jęwieńszerzysz jec.
Additional texts in Wenedyk (pertaining to the Republic of La Louisianne) can be found here.

Ill Bethisad łu projec historie alternaciwiej en kwału parciczeplę wenedyk jak i jałtrze lęgwie arciewcale. Cześć łu pażna przęczypała en wenedku.
Ill Bethisad is an alternative history project in which Wenedyk as well as other artificial language participate. Here is its main page in Wenedyk.